Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Too Country
Too Country
12/12/2018

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Too Country'  Bill Anderson 2001 12 dec 2018 (laatst bijgewerkt op 18 jan 2021)

"Are the biscuits too fluffy, is the chicken too fried
Is the gravy too thick, are the peas too black-eyed?"

James William Anderson III (born November 1, 1937), known as Whisperin’ Bill Anderson, is an American country music singer, songwriter and television personality. He has been a member in long standing of the weekly Grand Ole Opry radio program and stage performance in Nashville, Tennessee, since 1961. He has released more than 40 studio albums and has reached No. 1 on the country charts seven times: "Mama Sang a Song" (1962), "Still" (1963), "I Get the Fever" (1966), "For Loving You" (with Jan Howard, 1967), "My Life (Throw It Away If I Want To)" (1969), "World of Make Believe" (1973), and "Sometimes" (with Mary Lou Turner, 1976). Twenty-nine more of his singles have reached the top ten. Bron Wikipedia

Op zoek naar de betekenis van deze song kwam ik langs Songmeanings. Misschien wel veelzeggend was daar het commentaar: "no comment".
Zelf kwam ik niet veel verder dan 'Te Stamppot'* en het wierp me even terug in de tijd naar deze twee mannen die in 1976 voor de deur van een eenzaam en afgelegen huisje langs een verlaten weg in Kansas (USA) hun potje aan het koken waren. Toch zeggen de foto en de songtekst samen misschien wel meer over de huidige USA dan menig serieuze studie. "Maybe now I do understand."

'Too Country'  Bill Anderson 2001

Too country what's that
Is that like too Republican or too Democrat
Is it too far too the left, too far to the right
Too straight down the middle, is it too black or too white?

Are the biscuits too fluffy, is the chicken too fried
Is the gravy too thick, are the peas too black-eyed
Is the iced tea too sweet, does it have too much tang
Are there too many lemons in Mama's lemon meringue?

Are the roses too red, is the sunshine too bright
Are there too many stars in the heavens at night
Are there too many fish that still jump in the stream
Is the sky too blue, is the clean air too clean?

Too country what's that
Is it too many pearls of wisdom under Grandpa's old hat
Is it just too old-fashioned, is it just too antique
Is the question too strong, is the answer too weak?

Is the grace too amazing, is the steeple too tall
Are there too many "yes sirs", "yes ma'ams" and "how're y'll"
Is the message too real, too close to the bone
Do the fiddle and steel remind you too much of home?

Is honest and true just not in demand?
Too country, too country, too country I don't understand...

Een andere uitvoering is die samen met Brad Paisley.


Vooruit dan, bij deze ook een flitsvertaling van deze legendarische song:

'Te Stamppot'*  Jan-Maarten Goedkoop 2018

Te stamppot, wat moet je daarmee
Is dat te VVD, of juist te SP
Is het te ver naar de linker, te veel naar de rechter flank
Te recht door het midden, te veel gekleurd of te blank?

Zijn de koekjes te luchtig, is de kip te gebraden
Is de jus te dik, heeft 't stoofvlees dan te veel draden
Is de ijsthee te zoet, bijt hij te veel in de wang
Zitter er te veel citroenen in de meringue van mam?

Zijn de rozen te rood, schijnt de zon te strak
Zijn er 's nachts te veel sterren aan 't hemeldak
Springen er te veel vissen daarginds in de stroom
Is de lucht dan te blauw, is de lucht soms te schoon?

Te stamppot, wat is het
Zitten er te veel parels van wijsheid onder opa z'n pet
Is het gewoon te ouderwets, is het gewoon oude hap
Is de vraag te sterk, is het antwoord te slap?

Kan genade te groot zijn, rijkt de toren te hoog
Kan een vriendelijk woord nog wel door de boog  
Is de boodschap te waar, te dicht bij het kruis
Laten viool en gitaar je te veel verlangen naar thuis?

Is eerlijk en waar niet langer de vraag?
Te stamppot, te stamppot, te stamppot Snap het niet tot op vandaag...

Update 18 jan 2021:
'De toeslagenaffaire en de dubbele Nederlandse moraal Kroniek van een jeune premier'
Door professor contemporaine Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht Mathieu Segers op 13 jan 2021 in De Groene Amsterdammer
"Dat het in de toeslagenaffaire zo langdurig fout heeft kunnen gaan heeft alles te maken met de politieke moraal van de minister-president. Mark Rutte’s rol moet dan ook centraal staan in het dringend nodige vervolgonderzoek."
"Uiteindelijk zal ieder serieus vervolgonderzoek daarom onmiskenbaar ook gaan over de jarenlange, actieve, consistente en constante sleutelrol van Mark Rutte in dit alles. Ieder vervolgonderzoek zal zo ook raken aan de tienjarige liefdesaffaire tussen een gaaf land en zijn jeune premier, en inzicht verschaffen in de directe en indirecte schade die deze affaire heeft toegebracht aan de instituties van de Nederlandse staat, en hun nationale en internationale reputatie."
"Het zou passend zijn als de Johan de Witschool in Den Haag haar buitengewone leraar maatschappijleer voorlopig met vakantie stuurt. In ieder geval zo lang het vervolgonderzoek naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Van Dam hangende is."

Update 10 nov 2020:
'Slob: Anti-homoverklaring op school 'grondwettelijke vrijheid'' Bron: Minister Ari Slob in het AD van 10 nov 2020
Ari Slob van de Christen Unie CU, studeerde net als Mark Rutte ook al Geschiedenis, onderdeel van kabinet Mark Rutte III

Update 09 nov 2020:
Verbijstering om homo-uitspraken Arie Slob:'Deze minister is echt helemaal de weg kwijt' Bron: AD 09 nov 2020
Volgens D66-er Paul van Meenen wordt er op die school al gediscrimineerd, voordat de leerling al binnen is. "Iedereen heeft recht op eigen waarden, maar niet op eigen wetten."

Update 01 aug 2019:
'Is deze foto te naakt? Facebook vindt van wel en haalt Nederlands Fotomuseum in Rotterdam offline'. Bron: AD 01 aug 2019.

Update 07 jan 2019:
'Homohaatmanifest' radicale christenen wekt woede. Bron: AD van 06 jan 2019.
"Het manifest is een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse Nashville Statement."
Zou het dan toch kloppen, wat ik eigenlijk maar een beetje ironisch had vertaald in 'Too Country'? En is dit het Nederland van de 'joods-christelijke traditie'? Ja dus. De SGP als gedoger van de partij die zegt te geloven in de 'Verlichting'? Ja dus.
Daarom heb ik het laatste couplet van 'Too Country'(Te Stamppot)* maar een beetje aangepast om in de 'traditie'* te blijven. In plaats van 'Te Stamppot' zou ik vandaag het nummer misschien wel de titel hebben meegegeven van 'Te Homo'*

Wat is nu eigenlijk dan de vraag?
Zijn de mannen te homo
Zijn de vrouwen te lesbo
Te Homo Te Lesbo Te Homo Niet te snappen toch vandaag?

Update 04 sep 2018:
Toch ook nog maar weer even dit boek lezen: 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' Bron: De Volkskrant van 04 sep 2018
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Niet alleen u en ik, maar vooral ook onze premier Mark Rutte, afgestudeerd historicus uit Leiden. Waarom hij? Nou, lees dit maar eens:
'Ruttes Romeinse Rijk'. Bron: Jona Lendering in Historiek van 27 nov 2015.
"Kortom, Rutte heeft niet de inhoudelijke kennis en mist de ambachtelijke vaardigheid die een doctoraalbul rechtvaardigen. Dit roept de vraag op hoe hij dan ooit heeft kunnen afstuderen als historicus. En die vraag bedoel ik niet als een grappige plaagstoot – er is écht iets in Leiden dat mij zeer verontrust."


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017.