Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

20200918125111 Verdroging Nederland
20200918125111 Verdroging Nederland
09/20/2020
Het bleek dat in september 2020 er eigenlijk bitter weinig te bespeuren was van de door Staatsbosbeheer gepropageerde 'Wensnatuur'. Dit betrof met name Oost Nederland, waar middels bomenkap en afplaggen van de bodem de 'oorspronkelijke' vegetatie, heideveldjes met zandhagedissen' in 'ere' hersteld zouden worden. Daar blijkt niet veel van terecht te zijn gekomen. Staatsbosbeheer heeft helemaal niet van haar beloftes waar kunnen maken.
Zijn zij dan te kwader trouw? Dat gaat misschien wat ver om te stellen, maar meer over Staatsbosbeheer in het hierboven genoemde item: 'Staatsbosbeheer -2.0'.
Wat blijkt nu in 2020? Een organisatie als Staatsbosbeheer kan de door hen toegezegde beloftes ook helemaal niet waarmaken. De oorzaak zit hem in het feit dat zij een dubbele agenda hebben en dat natuurbeleid helemaal niet bepaald wordt door 'Natuurorganisaties'.