Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fototoek | Vrije Fotografie | Landschap en Natuur | Tussengebied

'Tussengebied' 20 jun 2018 (laatst bijgewerkt 06 jan 2021)

Het 'Tussengebied' is de bijnaam van het open gebied tussen Haren en Groningen, gelegen langs de A28. Het gebied staat en stond vaak symbool voor de zelfstandigheid van Haren als Gemeente. Vanwege de Gemeentelijke herindeling is Haren per 01 jan 2019 gefuseerd met Groningen en Ten Boer en opgehouden te bestaan als zelfstandige Gemeente. Haren heeft hier lang verzet tegen geboden, maar heeft de fusie niet kunnen tegenhouden.
Bij veel Harenaren leefde en leeft de angst dat Groningen dit gebied in no time zal volbouwen.

Haren verder als Wingewest van Groningen? Oordeelt u zelf.

In dit album een paar impressies en daarbij nog wat aanvullende achtergrondinformatie.
Zie ook: het andere Tussengebied, 'Het Harener Holt' en 'Lage Wal, Paterswoldsemeer'.

In de (lokale) pers:

06 jan 2021:
'Stadse Fratsen - Vrome woorden' Bron: Column Bram Hulzebos in het Harener Weekblad van 06 jan 2021
"Om succesvol te zijn, heb je iedereen nodig. Alleen dan kun je het draagvlak behouden." "Was getekend: Hotze Hofstra provinciaal energiecommissaris."
"Extra onbehagelijk moet het voor de bewoners zijn dat Hofstra niet bepaald een onafhankelijke ambtenaar is. Hij heeft ook nog een commercieel belang bij zonneparken."

05 jan 2021:
'Dubbelspel in zonnerel' Bron: Harener Weekblad 05 jan 2021
"De gemeentelijke projectleider die verantwoordelijk is voor de plannen voor zonneparken ten zuiden van Haren heeft zelf een commercieel belang in zonne-energie in het algemeen en het park dat nu in Glimmen wordt aangelegd in het bijzonder. Dit park maakt deel uit van het omstreden beleidsplan dat in Ten Boer en Haren en omgeving voor veel onrust zorgt.

04 jan 2021:
Zonneparken Drentsche Aa: 'De locaties zijn niet aangewezen door Haren' Bron: RTV Noord 04 jan 2021
"Het stadsbestuur moet de keuze voor zonneparken in het Drentsche Aa-gebied niet afschuiven op Haren. Dat vindt oud-Haren wethouder Michiel Verbeek."

03 jan 2021:
'Klimaatgoeroe Jan Rotmans kraakt plan voor zonneparken in kwetsbaar buitengebied' Bron: Groninger Geznsbode 03 jan 2021
"Zo maar een voorbeeld van plannen voor zonneparken in een eeuwenoud fraai cultuurhistorisch landschap bij Haren. Waarom hier? Waarom niet op daken of industrieterreinen of bedrijventerreinen? Er is ruimte zat om de klimaatdoelen voor zonne-energie te halen."

nov 2020:
'Belazerd' Bron: Architect Emile Koopmans
"De natuur wordt verknald en u en ik hebben weer eens het nakijken. We zijn belazerd; ik word er niet goed van!"
Tja, meer is er niet van te maken.

06 aug 2020:
'Met zuivel en vlees exporteren we ook ons schaarse grondwater' Bron: Ecohydroloog Flip Witte in De Volkskrant van 06 aug 2020
"Boeren klagen over droogte, maar zijn zelf de belangrijkste boosdoener, stelt ecohydroloog Flip Witte. Ze willen water te snel afvoeren in het voorjaar en pompen het op als er schaarste is in de zomer. 'Verdroging is het gevolg van onze behoefte om nummer twee in de wereld te blijven in landbouwexport'."
Allemaal met eigen observatie in het gebied tussen de Vestdijklaan, A28 en de Rijksstraatweg vast te stellen dat het betoog van Wiite klopt.

28 mei 2020:
Nederland investeerde elf miljard tevergeefs in de natuur. 'Er moet iets rigoureus veranderen' Bron: Trouw 28 mei 2020
"De 2 miljard euro subsidie die boeren sinds 2014 voor vergroening hebben ontvangen, draagt zelden bij aan het verbeteren van de biodiversiteit."
"Maar diezelfde boeren planten vrijwel nooit een rij bomen of struiken. In plaats daarvan kiest het merendeel voor generieke gewassen, zoals Engels en Italiaans raaigras, met een 'geringe ecologische meerwaarde', staat in een recent monitoringsrapport van WUR."
Ondanks wat mooie randjes van het Tussengebied moeten we vaststellen dat dit gebied voor het grootse gedeelte bestaat uit een monocultuur van raaigras. Qua biodiversiteit stelt het gebied dus nog maar weinig voor. Soms kun je er een vlucht Ganzen waarnemen en een enkele verdwaalde Ree of Haas, die de boer het liefst zo snel mogelijk ziet vertrekken. Tankwagens met stront uit Noord Brabant kun je er wel in grotere aantallen aantreffen.
Wanneer koopt de gemeente Groningen deze paar boeren uit en laat het de natuur hier haar gang gaan?

27 mei 2020:
'Geen verbod op vossenjacht met lichtbakken in beschermingsgebieden' Bron: RTV Drenthe 27 mei 2020
"Door de steeds grootschaliger en intensievere manier van veeteelt en akkerbouw zijn er geen schuil- en broedplaatsen meer voor akker- en weidevogels."
Precies zo zit het. Zo kun je ook de 'overlast' van Ganzen verklaren. Als je een monocultuur van raaigras aanlegt, waar verder niets groeit of bloeit en dit gras is het lievelingskostje van Ganzen, dan is een plus een gewoon twee. De boer sloopt de biodiversiteit en de Gans krijgt de schuld. En de Vos, die de enige overgebleven Grutto dan soms nog te pakken neemt (als het niet door een kat of een jager is), wordt vervolgens, met de Gans, aan de lijst van beklaagden toegevoegd.
De werkelijkheid van de bio-industrie is de omgekeerde wereld van die welke ons wordt voorgespiegeld door onze regering, de jagers en de boerenlobby.

21 nov 2018:
'Waarom zou een Harenaar stemmen?' Bron: Opinie van Jons Straatman in Dagblad van het Noorden van 21 nov 2018.
"Vier jaar lang zijn we om de tuin geleid, met als resultaat dat we nu mogen stemmen voor een gemeenteraad die we niet wilden. In plaats van honderd procent bepaalt nu minder dan negen procent van onze stemmen wie er in de raad komt. Is het raar dat ik me afvraag of het wel zin heeft om te gaan stemmen?"
Waarschijnlijk wel de harde en beetje cynische realiteit.

01 okt 2018:
'Hilversum te min voor Laren'. Bron: Omroep PowNed 01 okt 2018.
"De gemeenten Blaricum en Laren willen zich aansluiten bij de provincie Utrecht. De reden is dat ze niet willen fuseren tot één grote Gooistad, wat provincie Noord-Holland graag ziet.. De inwoners van het sjieke Laren horen liever niet bij het ‘armzalige' Hilversum."
Net zoiets eigenlijk als Haren met Groningen: "Straks worden we het villawijkje van Groningen en dáár hebben we geen zin in." Zou ik ook geen voorstander van zijn als Harenaar. Haren is toch net even, hoe zeg je dat, above-average. Het rare, maar eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo raar, is trouwens dat het de VVD in Laren is die dit standpunt inneemt. Nog raarder, echt wel behoorlijk raar, is het dat de VVD in Haren er niet zo over denkt.
'Politiek 2.0'? Snapt u het nog?

27 sep 2018:
'Laren en Blaricum scheiden zichzelf liever af van Noord-Holland dan dat ze fuseren'. Bron: De Volkskrant 27 sep 2018.
"De Bondt heeft daarom weinig twijfels over dat de afscheidingsbeweging – net als die van de Nederlandse provinciën  in 1581 – succesvol zal zijn. ‘Het is heel simpel: Laren, Blaricum en Eemnes willen het, de Provincie Utrecht heeft zich er eerder positief uitgelaten en de gemeente Huizen wil ook graag zelfstandig blijven. Waarom zou Ollongren dan naar Noord-Holland luisteren?’"
Tja, moeten ze maar eens kijken hoe het Haren is vergaan.

05 sep 2018:
'Politieke zorgen over ereburgers van Groningen en Haren'. Bron: RTV Noord 05 sep 2018.
"Volgens de gemeente Groningen hoeven de huidige ereburgers zich geen zorgen te maken over hun titel. 'De huidige ereburgers blijven gewoon ereburgers. Die verdwijnen zeker niet, die doen we niet weg', laat de woordvoerder van de Groninger burgemeester Peter den Oudsten desgevraagd weten."
Hahaha, die Peter den Oudsten weer met een mooie belofte: "die doen we niet weg"! Zou overigens nog knap lastig worden die ereburgers wel 'weg te doen', een aantal van hen is bovendien inmiddels al lang tot stof wedergekeerd. 

12 jul 2018:
'Tandeloze Eerste Kamer faalt bij lakmoesproef'. Bron: Frank Ankersmit in De Volkskrant van 12 jul 2018
"In de kwesties van het referendum en de herindeling van Haren heeft de senaat zich gedragen als het schoothondje van Rutte."
Tja... hoe komt het toch dat de burger het vertrouwen in de 'Kartel' partijen verliest (PVV en FvD nu samen al op 30 zetels in de peilingen)?

11 jul 2018:
'Harense raadsleden D66 zeggen lidmaatschap partij op'. Bron: Harener weekblad 11 jul 2018.
"D66 heeft als eerste richtingwijzer: Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Dat zijn inhoudsloze woorden gebleken in de houding naar Haren toe. De opvattingen van de grootste fractie in de gemeenteraad en die van de ervaren wethouder in het Harense gemeentebestuur zijn systematisch genegeerd."

11 jul 2018:
'Peter den Oudsten wordt waarnemer herindelingsgemeente Groningen'. Bron: RTV Noord 11 jul 2018.
"Het is iemand die onomstreden is, ook onder zijn collega's. Hij legt een enorm gewicht in de schaal. Als die beschikbaar is als waarnemer dan moet je hele sterke argumenten om daar niet voor te kiezen. En die heb ik niet", laat René Paas weten over zijn keuze voor Den Oudsten als tijdelijke burgervader.
Onomstreden? Zal het Burgercomite Haren misschien iets anders zien? Wat een blamage voor onze democratie, op alle fronten: partijen Eerste en Tweede Kamer, Provincie en Gemeente Groningen.
Volgens opiniepeilingen zouden PVV (15) en FvD (15) op dit moment samen op 30 zetels staan en het kabinet op slechts 61. Hoe zorgelijk is dat? Als we dan beseffen dat in Trouw in feb 2017 de programma's van VVD (30) en CDA (12) vergeleken werden met dat van de PVV en de conclusie was dat ze dat genaderd waren, dan komen we al uit op 72. En niemand die zich serieus afvraagt: ra, ra, hoe komt dat nou? Het waren natuurlijk populistische verkiezingstrucs van CDA en VVD, maar het vertrouwen van de burger in de politiek neemt er niet mee toe. En nu blijkt dat ook D66 zich gevoegd heeft bij het rijtje partijen dat lak lijkt te hebben aan de democratie.
Zie ook: 'Politiek 2.0' en 'Nederland Polderland'.

04 jul 2018:
'Stad geen ‘Stad’ meer'. Bron: OogTV 04 jul 2018.
"In 2008 presenteerde de gemeente de nieuwe ‘Stad-huisstijl’. In 2017 is deze stilletjes aan het verdwijnen. Want Groningen na de herindeling bestaat ook uit heel veel buitengebied."
Zit Groningen nog steeds in een identiteitscrisis?
Het ziet er wel naar uit. Werden wij in Groningen door Ajacieden altijd al gezien als 'boeren', hoe hard we ons best ook deden dat beeld is onveranderd gebleven en de meeste Groningers waren daar nooit zo blij mee.
Jarenlang dachten we vervolgens ons imago omhoog te moeten krikken met de leus: 'Er gaat niets boven Groningen'. Ik vond dat wel een goede kreet want zo zag ik het eigenlijk altijd al. "Blijf vooral in de stad Groningen want daarboven begint het niets", was mijn interpretatie van de slogan. Het klonk wel wat denigrerend voor het Ommeland, maar vooruit, vanuit het gezichtspunt van mensen die zich 'Stadjer' noemen was het best wel te verklaren.
Maar de identiteitscrisis duurde voort en in 2008 kwamen de gemeentebestuurders met de geniale ingeving om de stad Groningen 'Stad' te gaan noemen. "Het gebruik van ‘Stad’ zonder lidwoord als synoniem voor Groningen is uniek, straalt iets eigens uit en sluit goed aan bij de identiteit van Groningen", aldus OogTV.
Nu staat evenwel dan de fusie met de dorpen Haren en Ten Boer (what's in the name?) voor de deur, met als gevolg dat 'Stad' niet meer voldoet  als naam van een gemeente die uit een stad plus een paar dorpen van het Ommeland bestaat.
Vandaar dat iemand van het gemeentebestuur in 2017 op het lumineuze idee kwam om deze kreet weer af te schaffen, ver voor de fusie dus al, maar dat terzijde. 'Stad' bestaat sindsdien niet meer.
Het probleem leek opgelost. Helaas dient zich nu voor het stadsbestuur van Groningen een veel groter identiteitsprobleem aan. Het Grönnens laid, in 1919 geschreven door Geert Teis, heeft afgedaan ten gevolge van de fusie. Denk maar eens aan het refrijn: "Ain Pronkjewail in golden raand is Stad en Ommelaand!"
De fusie luidt het definitieve einde in van deze populaire tekst. De gemeente Groningen bestaat straks uit Stad plus Ommeland en daarmee is de traditionele tegenstelling, zoals beschreven in de liedtekst voorgoed verleden tijd.
Groningen belandt daarmee in een nieuwe identiteitscrisis.
Het wordt zoeken naar de volgende identiteit en een nieuw, bijpassend, lied.

27 jun 2018:
'Onderzoek: In welke gemeenten is het goed wonen?'. Bron: Elsevier Weekblag 27 jun 2018.
"Haren staat dit jaar nog op de derde plaats in Beste gemeenten, maar na de fusie met Groningen (nummer 110) is dat voorbij."
Horen we het bij ons in 'Zuid' (net zoiets als 'Stad') ook eens van een ander. Best wel grappig toch? Troostprijs voor al die Harenaren die voor behoud van zelfstandigheid vochten.

16 mei 2018:
'Grondaankopers jagen op Harens goud'. Bron: RTV Noord 16 mei 2018.
"De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben in een bestuursovereenkomst afgesproken dat er tot 2040 niet gebouwd gaat worden in de Harener Groene Long. Naar alle waarschijnlijkheid zal Haren binnen afzienbare tijd ook instemmen met dat bestuursakkoord. De afspraken in dat akkoord zijn niet in beton gegoten. Het nieuwe gemeentebestuur kán die afspraken overboord gooien."
"Het kan zo meer dan het tienvoudige waard worden als er een woonbestemming op komt", meldt de woordvoerder van Van der Zwan Vastgoed Haren.
"Rotij Projecten B.V. heeft geen reactie gegeven op de aankoop van de gronden. Ook de gemeente Groningen, die een kavel van 26.440 vierkante meter heeft aangekocht, heeft nog niet gereageerd."
Wat moet je daar van denken?

19 april 2018:
'Zeggen dat de groene long volgebouwd wordt is onjuist', stelt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen op RTV Noord van 19 apr 2018.
"Op het moment dat vanuit het Burgercomité de indruk wordt gewekt dat bij een herindeling vanuit de stad de groene long onmiddellijk gevaar loopt, dan vind ik dat demagogisch en onjuist."
Zit hem natuurlijk in het woord onmiddellijk.
"Het volbouwen van het groen tussen Haren en Groningen zou nooit aan de orde zijn geweest tijdens besprekingen over de nieuwe gemeente Groningen."
'Zou nooit', maar is dat ook hetzelfde als 'is nooit'? En wellicht niet in besprekingen met Haren, maar waarschijnlijk wel bij intern overleg in Groningen. Je moet toch ergens je doelen besproken hebben nietwaar?

18 apr 2018:
'Identiteit Haren blijft bestaan', zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen bij OOG TV op 18 apr 2018.
"Bewoners van Haren hoeven zich geen zorgen te maken over de identiteit van hun dorp. Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten na het debat in de Tweede kamer gisteravond."
"De vrees voor het volbouwen van de groene long tussen de Stad en Haren verwerpt hij."
Welterusten dus maar, daar in Haren?

En dan nog even dit verhaaltje over het 'nieuwe' Groenbeleid voor Haren aan de hand van een praktijkvoorbeeld:

11 jan 2019:
'Harens Groenbeleid – Van de Groene Parel tot Bomen als Verdienmodel' Bron: Kristin McGee – Voorzitter Bomenridders Groningen 08 jan 2019.
"De laatste tijd is ons groenvoorzieningbeleid afgegleden van zorgzaam, lange termijn behoud van een gezond stadsbos (de Groene Parel) naar een winstgedreven industrie, die de bomen in ons dorp behandelt als handelswaar, om te oogsten voor geld in de nieuwe transitie van grijze naar groene bruine (brown gold JM) energie."
Zie ook: 'Climate Central' en 'Pulp Fiction'

Opmerking:
Dit is toch wel een frappant stukje. Een maand geleden bracht ik een bezoekje aan het Bureau Woonomgeving aan de Van Maerlandlaan 1, 9752 JT Haren.
Het leverde een interessant gesprek op met de man die zei mede verantwoordelijk te zijn voor uitvoering van het groenbeleid van de gemeente Haren. Hij toonde zich oprecht verrast toen ik hem de situatie in Groningen schetste welke in mijn ogen honderd procent overeen komt met het beeld dat McGee schildert in haar bijdrage over Haren. De man toonde zich trots op Haren en trots op zijn werk en ik kon niet anders dan enthousiast zijn zienswijzen beamen.
"Als ik zou denken dat mijn mannen hun snoei- en kapwerk zouden doen omdat achter mijn rug om de opdracht zou zijn gegeven om op een verkapte manier biomassa te genereren, dan zou ik de werkzaamheden direct stil laten leggen." Dat klonk zonder meer zeer integer en toegewijd.
We vertrokken met een positief gevoel over de intenties van de gemeente Haren. "Dank dat jullie als burger mij scherp houden. Straks krijg ik in Groningen een nieuwe baan binnen de Groenvoorziening en ik zal deze kritische informatie meenemen in mijn nieuwe functie na de fusie tussen Haren en Groningen." Dat vond ik bemoedigende woorden vanuit de Groene Parel van Het Noorden.
Het artikeltje van McGee verraste me dan ook nogal en het bevestigt mogelijk een somber vermoeden, dat in Nederland het Groen in de uitverkoop is gegaan. En dit terwijl elke energiedeskundige kan uitleggen, dat biomassa helemaal geen antwoord is in het verhaal van de 'Energietransitie'.
Ik hoop dat ik mij niet vergist heb in het betoog van de medewerker van Haren, maar het verhaal van McGee doet vrezen dat een 'bedankje voor het scherphouden' in feite betekent: 'Jammer, maar het gaat wel gebeuren.' Niet omdat de man dat persoonlijk zou willen, maar eerder omdat het beleid van zijn gemeente hem geen andere keuze toelaat. Dat bleek ook eerder al bij gesprekken met medewerkers van wijkposten in Groningen. "Het is balanceren hè", terwijl je proeft dat de beleidsmedewerker van bovenaf zaken krijgt opgelegd, waar hij zelf met gekromde tenen gehoor aan geeft.

Update 24 nov 2019:
Wat was de achterliggende reden van het bezoekje aan het Bureau Woonomgeving aan de Van Maerlandlaan 1, 9752 JT Haren in 2018?
Langs de Van Veldekelaan in Haren stonden 11 Sierperen (bomen dus). De helft daarvan had een blauwe stip. Tijdens het gesprek met de groenbeheerder legde deze ons uit dat hij met pijn in het hart had besloten deze bomen als proef te willen gaan rooien. Wat bleek? De reden ertoe zou, volgens hem, zijn dat bewoners geklaagd hadden over wespensteken van de kinderen. Gevallen sierpeertjes zouden wespen aantrekken. "Nou, als die bewoners, of jullie, die peertjes gewoon even zouden oprapen en er jam van zouden maken, dan is het 'probleem' toch opgelost?" "Ja dat is zo, alleen zijn deze peertjes niet eetbaar." "Daarom zagen we de helft om en kijken dan hoe het met de wespen verder gaat." "Maar nu u het zo zegt, krijg ik toch een ongemakkelijk gevoel daarover. We moeten er nog maar eens over nadenken. Wel fijn dat u ons scherp houdt!" (Daar komt die uitdrukking dus vandaan..)
Nu is het 24 nov 2019 en wat laat een fietsritje door Haren zien? Alle elf Sierperen, inclusief die welke helemaal niet bij een woning stonden zijn geveld. Het is nog geen jaar na de fusie en ruim een jaar na het verhaal van de groenbeheerder: "Als ik zou denken dat mijn mannen hun snoei- en kapwerk zouden doen omdat achter mijn rug om de opdracht zou zijn gegeven om op een verkapte manier biomassa te genereren, dan zou ik de werkzaamheden direct stil laten leggen." en "Straks krijg ik in Groningen een nieuwe baan binnen de Groenvoorziening en ik zal deze kritische informatie meenemen in mijn nieuwe functie na de fusie tussen Haren en Groningen."
Wat is er sindsdien gebeurd? Wat zijn de woorden van een ambtenaar waard?
Zie de foto's (1) en (2) Google Street View (2016) en (2017)

Update 25 nov 2019:
Navraag bij een medewerker van de wijkpost in Haren leverde het volgende op: "Wat de reden van de kap is geweest kan ik hier op dit moment niet nagaan. Wat ik wel weet is dat er 23 bomen herplant zullen worden. Sinds de fusie met Groningen bepalen wij het beleid niet meer. Waar wij ons hier mee bezig houden is uitsluitend het onderhoud van het Groen." "Op uw vraag of de reden van de kap wespenoverlast is of de behoefte aan biomassa van de Gemeente Groningen kan ik geen antwoord geven. Vanwege biomassa zouden wij dat nooit doen!" "Er is overigens nog wel een bewonersoverleg geweest."
Dan dus toch de wespenklacht? Volgens een buurtbewoner zou er 1 kindje zijn geweest met een allergie voor wespen.
"Tussen die 23 nieuwe boomsoorten, in een rijke variatie, zullen vast ook wel een paar zitten, waar bijen of wespen graag op af komen", stelt de medewerker, niet gespeend van enig gevoel voor humor, tenslotte vast.
Behalve de kap van 11 bomen (al voltooid) zal ook nog 85 m2 beplanting gerooid worden. Ook daarvan blijft de reden onduidelijk. Dan wordt er nog 1100m2 gazon gefreesd, geëgaliseerd en geprofileerd, 1100m2 gazon ingezaaid, 46 boompalen aangebracht.
Wel een erg dure wespensteek voor een Gemeente als Groningen, die op de rand staat van een faillissement, of niet dan?
De Groenbeheerder van 2018 zit tegenwoordig in Groningen.

Update 28 nov 2019:
Een beetje onderzoeksjournalistiek brengt aan het licht dat we in Haren te maken hebben met een 'groot landelijk probleem':
'Monsterse appelboom is 'foute' sierpeer' Bron: WOS 22 nov 2019
"Normaliter komen er geen vruchten aan een sierpeer. Waarschijnlijk is hier destijds een verkeerde soort geleverd of iets verkeerd gegaan in het enten van de specifieke soort."
Snijders schrijft dit in antwoord op vragen van Westland Verstandig. Die fractie trok eind augustus aan de bel, omdat de vele vallende 'appels' voor overlast, ergernis en onveilige situaties zouden zorgen. Op de vraag wie op het idee van de 'appelbomen' was gekomen, zegt de wethouder dat destijds, rond 1990, "is gekozen voor een sierpeer wat nu een ‘productie perenboom’ blijkt te zijn."
Een 'foute' sierpeer, waarschijnlijk een 'entfout', maar mogelijk zelfs een gevaarlijke 'Exoot'?
Het komt zo niet goed met Nederland. Tijd voor alarmfase niveau 4. Westland Verstandig staat paraat!

Update 29 nov 2019:
'Witte zakdoekjes keren terug bij voormalig Oosterparkstadion' Bron: RTV Noord 29 nov 2019
"Niet te groot, niet te klein en goed voor bijen en insecten. Ook moest hij sierwaarde hebben. Zo kwamen we op deze zakdoekjesboom terecht. In het voorjaar als hij bloeit hangen er allemaal witte zakdoekjes in."
En volgend jaar maar weer kappen olv. wethouder Roeland van der Schaaf vanwege klachten van de omwonenden over bijenoverlast, wespensteken, lieveheersbeestjes of eikenprocessierupsen, om maar wat te noemen?

Een oplettende lezeres merkte op dat je "Geen sierappels met sierperen moet vergelijken". Is ook weer zo.

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.