Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fototoek | Vrije Fotografie | Landschap en Natuur | Herfst | 20160505 Reeën Tussengebied

20160505 Reeën Tussengebied
20160505 Reeën Tussengebied
01/12/2018
Op een mistige 26 november 2016 kijken deze drie reeën in het Tussengebied van Haren en Groningen nieuwsgierig om zich heen en vandaag 11 jan 2018 stonden ze er weer net zo!

Het Comité Regio Groningen-Haren (opgedoekt 2015) is voor behoud en versterking van de kwaliteiten van het tussengebied wat betreft natuur, landschap en woonmilieu. Tevens streeft het comité naar behoud van de recreatieve waarde van het tussengebied (wandel- en fietsmogelijkheden) en handhaving van de aanwezige landbouw.

Het gebied is landschappelijk heel goed bewaard met als kenmerkende elementen de Hondsrug en de aan weerszijden gelegen beekdalen van Drentse A en Hunze.
De rijkdom van het tussengebied aan deze natuur- en landschapswaarden is het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling. De Hondsrug, die 200.000 jaar geleden is ontstaan, is bepalend voor het gebied. Juist deze hoogteverschillen, verschillen in bodemopbouw en waterhuishouding hebben geleid tot een grote diversiteit.
Uit inventarisaties is gebleken dat het tussengebied een rijke en gevarieerde plantengroei kent, met onder andere de zeldzame Gulden boterbloem. Een belangrijk deel van de Hondsrug is bebouwd en de karakteristieke flora is daar grotendeels verdwenen. Maar juist in het tussengebied is de voor dit soort gradiëntrijke gebieden kenmerkende plantengroei nog aanwezig.
In het gebied komen verrassend veel diersoorten voor, waaronder vogels zoals grutto’s en uilen, vleermuizen en kleine zoogdieren.
Het tussengebied draagt in sterke mate bij aan de kwaliteit van de woonomgeving en het karakter van ‘stad en ommeland’. Vele omwonenden uit zowel Haren als Groningen-Zuid genieten van het wandelen, fietsen en hardlopen in het gebied. Tevens kan vanuit de stedelijke omgeving van nabij kennis worden gemaakt met het reilen en zeilen van de boer. De melkveehouders in het gebied combineren een economische bedrijfsvoering met zorg voor natuur, milieu en landschap.
bron: Het Comité Regio Groningen-Haren.