Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fototoek | Vrije Fotografie | Landschap en Natuur | Drentsche Aa

'Drentsche Aa' 19 feb 2021 (laatst bijgewerkt op 27 feb 2021)

Rigoreuze bomenkap langs de Drentsche Aa

Lees je dit op RTV Noord:
Tientallen bomen gekapt langs Drentsche Aa bij Glimmen: 'Ik schrik hiervan' Bron: RTV Noord 19 feb 2021
Planoloog en eindverantwoordelijke Willem Kastelein licht toe: "De dijken zijn niet meer hoog en sterk genoeg. Bepaalde noodsituaties, die gemiddeld eens in de tien jaar voorkomen, kunnen ze niet meer aan. We moeten die dijken dus op orde brengen."
"Bomen en dijken verhouden zich niet goed tot elkaar. Als een boom omwaait bij storm, heb je zo een hele hap uit de dijk", zegt Kastelein.
Eerst eventjes het punt van de dijkhoogte: "De dijken zijn niet meer hoog en sterk genoeg". Wie het item 'Verdroging Nederland' erop na leest kan concluderen dat het uitgerekend de Waterschappen in Nederland zijn die een belangrijke rol spelen in de bodemdaling en verzakking van ondergronden. Onder druk van de boerenlobby pompen zij het grondwater naar een steeds lagere stand, met dit soort desastreuze gevolgen. Het bizarre wil dat mensen denken dat dit niet erg geloofwaardig overkomt, als je ziet dat de Drentsche Aa af en toe toch overstroomt. Maar wat blijkt? De aanwezigheid van het oppervlaktewater, dat wij kunnen waarnemen, heeft weinig of niets te maken met de grondwaterstand, die we met het blote oog niet kunnen zien. Zo kan zo'n dijkje bijna onder water staan, terwijl het gelijktijdig wegzakt in de bodem. Zelfs de bomen op het dijkje kunnen verdrogen, ondanks het oppervlaktewater dat rakelings langs ze stroomt. Allemaal een gevolg van beleid dat mede bepaald wordt door Waterschappen als Hunze en Aa's.
Hoewel geen deskundige op gebied van statistiek toch even bovenstaande redenering verder onder de loep genomen. Hoeveel kans is er dat uitgerekend in dat ene jaar, gemiddeld eens per tien jaar, uitgerekend die ene dag dat het water hoog staat, dat juist dan die ene boom, gemiddeld eens per zo'n of vijftig jaar, precies dan zal omwaaien?
Als je op deze manier redeneert kun je beter preventief heel Nederland plat gooien, iets wat soms ook wel de bedoeling lijkt. "Wilt u soms een tak op uw hoofd?", wordt er door snoeibedrijven geroepen, die als idioten bomen 'paraplu-snoeien'.
Als je die redenering zou doortrekken, dan wordt per directe ingang al het gemotoriseerd verkeer in Nederland volledig stilgelegd, hoeveel verkeersslachtoffers vallen er elk jaar?
En nog geen week geleden promootte onze premier Mark Rutte het schaatsen op natuurijs, met de restrictie dat "vallen niet is toegestaan!" Wat was het resultaat? Als we de media, de NOS bijvoorbeeld, en de deskundigen  mogen geloven leverde een dag natuurijs op 14 feb j.l duizend spoedoperaties op en 40.000 behandelingen bij de Eerste Hulp, dat is althans de schatting van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) na een inventarisatie.
Er moet dus meer aan de hand zijn dan dat bomen en dijken niet echt lekker met elkaar matchen. Waarom zou je anders niet gewoon een regelmatige inspectie aan bomen verrichten en vervolgens incidenteel eens een enkele specifieke boom die groot risico met zich meedraagt aanpakken als het niet anders kan? Wat zou daar mis mee zijn? Wat nu gebeurt is buiten elke zinnige proportie en roept bij voorbijgangers de terechte vraag op wat hier nog meer achter zit? Welke belangen zouden dat kunnen zijn? Is het onderdeel van de biomassa-industrie, wordt er geoogst voor biomassacentrales, moet er werkgelegenheid gecreëerd worden, is het deel van de nationale hysterie omtrent risico's sinds de coronacrisis? Of zit er nog een ander addertje onder het gras? Waren er geen plannen om een transferium aan te leggen in de hoek van de A28 en de Rijkstraatweg in Glimmen? Mag dit gebied tegen elke prijs niet onder water komen te staan? Moet natuur dus sowieso weer eens opgeofferd worden voor economische belangen?
Hoe zit het eigenlijk met de verantwoordelijkheid voor dit soort keuzes? Wie maken de dienst uit in onze Waterschappen, in dit geval Hunze en Aa's en hoe liggen hun belangen? Zie daarvoor ook de items 'Verdroging Nederland' en 'Staatsbosbeheer -2.0', waarin antwoord wordt gegeven op dit soort vragen.
Hoe groot is de chaos binnen onze bestuursorganisaties vragen veel van die voorbijgangers zich af. Vraag je daarna door dan wordt je uiteindelijk door een voorlichter met een kluitje het riet in gestuurd. Alhoewel dat nog knap lastig is, want onze sloten dienen volgens diezelfde Waterschappen 'schoon' te worden opgeleverd en ontdaan van alles wat leeft, groeit en bloeit.
Nederland lijkt van hoog tot laag volledig in de ban van de 'Rutte Doctrine': "Ik beslis, maar met kritiek moet je niet bij mij zijn!"

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.