Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fototoek | Vrije Fotografie | Landschap en Natuur | Staatsbosbeheer -2.0

'Staatsbosbeheer -2.0'

Impressie van het rampzalige 'natuurbeheer' van Landschap Overijssel en 'Staatsbosbeheer -2.0' aan de Hooidijk bij Hezingen op 22 mrt en 26 april 2019 (laatst bijgewerkt op 19 jan 2023)

'Nieuw Logo Staatsbosbeheer'? Bron: Bomenridders 020zuid

"Wat voor Staatsbosbeheer geldt, gaat op voor alle natuurbeheerders van Nederland, zoals Natuurmonumenten (de op een na grootste natuurbeheerder) en de provinciale landschappen. Ze hebben wel veel grond, maar in termen van macht en invloed is die waardeloos: je kunt er niets mee."

Achtergrond:
Staatsbosbeheer: 'Ons Verhaal'.
"Staatsbosbeheer is in 1899 opgericht en in 1998 verzelfstandigd".
"Wij zijn ondernemers".
"Onze missie en visie hebben we vertaald naar drie resultaatgebieden voor de dagelijkse praktijk in 2020:
Beschermen
Beleven
Benutten"
'Inspirerende voorbeelden' van 'Benutten' met 'Staatsbosbeheer -2.0':
'Zakendoen', 'BioWarmteCentrale gestookt op houtsnippers'.
"Bij Staatsbosbeheer zoeken we samen met onze partners naar manieren om biomassa zo efficiënt en duurzaam mogelijk te gebruiken. Eén van onze partners is Stadsverwarming Purmerend (SVP). Hun biowarmtecentrale De Purmer wordt gestookt op houtsnippers die afkomstig zijn van onze terreinen."
'Snoeihout. Wat rest is warmte, opgewekt door de natuur'.
Staatsbosbeheer opnieuw over zichzelf: 'Salland' Bron: Staatsbosbeheer
a. "Dwaal over de verlaten paden en heidevelden van de Sallandse Heuvelrug, langs grillige eiken en stokoude jeneverbessen."
b. "Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug in Salland is ruim, open en héél stil. De uitgestrekte heidevelden en bossen zijn ideaal om op de fiets of te voet te verkennen."
c. "In het buitencentrum is onder andere een restaurant met open haard en terras, een expositieruimte, een telescoopruimte en planetarium en een winkel met leuke spullen. Ook worden er in het buitencentrum allerlei activiteiten georganiseerd en is er de mogelijkheid om te vergaderen."
Vraag: wat klopt er allemaal niet in dit 'Staatsbosheer -2.0' abc'tje? Lees daarvoor hieronder verder:
Hoe het begon:
'Bomenkap'. Bron: De Monitor 31 mrt 2019
"Het rommelt in de Nederlandse bossen. Al een tijdje ontvangen we veel tips van kijkers die ons wijzen op kaalgekapte vlaktes, waar eerst bomen stonden.
Het lijkt erop alsof het verzet tegen deze boomkap groeit. Door het hele land zijn actiegroepen opgestaan die zich keren tegen wat ze zien als doorgeslagen natuurbeheer, met winst als belangrijkste doel. Vooral Staatsbosbeheer moet in het in de publieke opinie ontgelden. De grootste boseigenaar van ons land zou roofbouw plegen in de bossen die het beheert, sinds de organisatie zijn eigen geld moet verdienen."
Voor de oplettende kijker samengevat gaat het hierom: een korte cursus leunstoel- dan wel klapstoelbeheer versus wensbeheer.

Naar aanleiding van deze uitzending met Teun van der Keuken 'Bomenkap', op 26 apr 2019 maar eens richting Hezingen en het Springendal getogen om onder toeziend oog van Moedertje Maria nog eens een kijkje te nemen langs de Hooidijk en de Mosbeekweg. Zelf kijken en dan pas een oordeel vellen was het devies.
Op zoek dus naar de nieuwe heide, de zandhagedis, de salamander en het Springendal uit ergens rond 1900, zoals beschreven in Natura 2000. Op zoek naar het nieuwe snoeien, zoals dat in Nederland standaard aan de bosbouwscholen wordt aangeleerd in verband met gevaar voor de omgeving, vanwege taksterfte, bezonning, verkeersgevaar en zo nog een paar risicofactoren. Op zoek dus naar technieken als het 'opkronen', 'paraplusnoeien', 'lantarenpaalsnoeien', 'toppen', 'kandelaren', 'kandelaberen', 'flessenrageren', 'wc-borstelen', 'wc-borsteleren' en het 'aspergeren' van Staatsbosbeheer.
Meer over dat snoeien is ook hier te vinden: 'Verkeerd Snoeien'. Bron: Bomenridders Groningen. 'Don't Top:  5 Reasons Not to Top'. Bron: PlantAmnesty. 'Toppen van bomen'. Bron: PKS Boomverzorging.
"Binnen de huidige boomverzorging is er al jaren consensus dat toppen niet meer kan. Dit blijkt ook uit dat toppen volgens de meeste gemeentes gelijk staat aan kappen en dat er dus net zo goed een kapvergunning vereist is als voor het weghalen van een boom", lezen we bij PKS.

Maar goed, op zoek dus naar het door de boswachter Joop Stamhakker* beschreven 'wensbeleid' conform Natura 2000, dit in tegenstelling tot het model van het 'klapstoel- ofwel leunstoelbeleid', zoals Stamhakker nog even precies uitlegde  tijdens zijn openlucht lezing 'Bomenkap voor EcoDummies'. *cartoon van Hugo Freutel
Joop** doet hierin ook nog even haarfijntjes uit de doeken dat compensatie voor bomenkap niet bestaat. Ja, u leest het goed:
"Er wordt vaak geroepen door Gemeenten of Staatsbosbeheer: 'Wij compenseren 1 op 1. Geweldig hè?'
Het lijkt misschien geweldig, maar er klopt niets van, er vindt helemaal geen compensatie plaats. Huh, zult u denken, hoe zit dat dan? Welnu, stel er staat ergens een boom van 30 jaar. Die wordt gekapt. Dat levert een boomjaren verlies op van dertig. Nu komt daar op die plek, of ergens anders, een nieuwe boom van 15 jaar. Dan zegt de beheerder: 'Nou, goed bezig toch, hooguit verlies van 30-15 = 15 jaar'
Maar zo zit het niet. De oude boom is gekapt en we verliezen 30 boomjaren. De nieuw aangeplante boom komt van een kweker of uit het bos of waar ook vandaan. Die is verplaatst van A naar B en netto levert dat dus 0 boomjaren op. De gehele operatie, kappen en herplanten (verhuizen) levert netto dus een verlies op van 30 boomjaren.
Compensatie van bomenkap is dus 100% een fabel. Houdt u dit wel onder ons, mijn baas mag dit niet weten hoor!"
Wie miljoenen bomen wil gaan planten, zoals Frans Timmermans aankondigt met zijn Green Deal, die heeft dus ook een probleem: waar haal je die extra miljoenen bomen vandaan? Ze staan niet bij de kweker, en zelfs als het wel zo was dan betekent het verhuizen en niet nieuw aanplanten. Zaden hebben zo'n dertig jaar nodig om een volwassen boom te worden.
**Satire, maar wel waar hè!

Het tochtje door het Springendal leverde verrassende inzichten op en riep bizarre vragen op. Zo belandden we bij een oorlogsmonument met op het bijbehorende herinneringsbord de tekst: "Ga zo door m'n jongen!". In deze context een beetje een wrange tekst. Sprak die vrouw in 'Bomenkap' niet over een aanblik als een oorlogsgebied? Sprak een ander niet over Tsernobyl-achtig landschap? Het zette me aan het denken, staande bij dat bankje met de herinnering aan 1944. Moest het volgens Natura 2000 terug naar vroeger? Naar welk dan? Terug naar de heide van 1944 aan de Mosbeekweg? Maar, zo mijmerde ik wat in de rondte, waarom dan Rotterdam niet terugbrengen naar de situatie van 1944? Trouwens als Natura 2000 het heeft over 1900, dan zou het oorlogsmonument langs de Brandtorenweg nu ook gesloopt moeten worden. Dat stond er destijds immers niet.
Nog even een klein opfrissertje over 'vroeger' en de 'eindeloze stille heide' in relatie tot bomen en bossen:
'Heide': "De heide in het binnenland is een cultuurlandschap ontstaan door onttrekking van voedingsstoffen door begrazing en afplaggen van zandige gronden. Uit stuifmeelonderzoek blijkt dat ook in het binnenland altijd wel heidevegetaties voorkwamen, maar de grote boomloze heidevelden en de zandverstuivingen zijn ontstaan door de intensivering van de schapenteelt gedurende de Middeleeuwen." Bron: Wikipedia
'Heide' op 'Geheugen van Drenthe': "De heide die door velen als een voor Drenthe kenmerkend natuurlijk landschapstype wordt beschouwd, is echter ontstaan als gevolg van menselijk gebruik van de bodem en is derhalve een cultuurlandschap."
Heide is dus vooral 'aangelegd' en nauwelijks 'Natuurlijk!' te noemen. Vandaar dat heide in 2020 het zo moeilijk heeft, maar ook in 1500 v Chr.
Zal voor Twente en andere gebieden waarschijnlijk niet revolutionair anders zijn lijkt me.

Het idee dat in de 'Wensnatuur' geen plaats is voor exoten bezorgde me eveneens de rillingen over de rug. Geen plek voor de wasbeer (in Limburg sprak PS over 'uitroeien'), geen plek voor de prachtige Amerikaanse Eik? Een hek om Nederland tegen de wolven en een hek om Europa tegen de vluchtelingen? En wat moeten we met de Twentse trots van de Solex-verhuur, waardoor lawaai en stank de wandelaar en de natuur in de bossen teisteren? Is dat de verplichte trots van 1900?
Gelukkig keek Moedertje Maria ons troostrijk aan daar in Hezingen. Ze leek te zeggen: "Mijn keuze was het ook niet hoor!"

De zandhagedis niet gezien, de salamander evenmin en de heide lijkt het niet erg naar haar zin te krijgen. Verder vooral ook landbouwplastic op de kaalgeslagen pistes. De bomen die er stonden, die voelden zich er kennelijk gewoon thuis, meer dan de heide. En niemand die het heeft over alle planten, dieren, vogels en insecten die met de kaalslag mede om zeep zijn geholpen, het verlies aan biodiversiteit dus.

En dan hebben we het nog niet eens over de vraag of Staatsbosbeheer de kaalslag niet stilletjes (nou ja) deed plaatsvinden teneinde centjes over te houden aan de verkoop van de houtsnippers als zeer omstreden biomassa, die niet bijdraagt aan een verduurzaming van het milieu: luister maar eens naar 'Louise Vet over biomassa'. Bron: Vroege vogels BNNVARA NPO1 zondag 03 nov 2019.
Voor wie niet lezen wil, maar wel wil luisteren en dan niet alleen horen dus.
Een nog niet geupdate Google Streetview hielp het 'bewijs' van dit slagveld vast te leggen. Leg de beelden maar naast elkaar.

Hebben we het hier over een incident? Nee dus. In Noord Holland blijkt 'Staatsbosbeheer -2.0' vergelijkbaar beleid te voeren in de Schoorlse Duinen. Wie zich daar wat meer in wil verdiepen kan hier eens kijken: 'Biomassale Kaalslag'. Bron: Robin Noorda op YouTube 30 aug 2019. Kijk anders eens hier: 'Je eigen kerstboom zagen in de Schoorlse Duinen: 'Je haalt de natuur in huis'' Bron: Jeroen Langenhof in NH 11 dec 2022
"Win-win situatie"
"Waar de liefhebbers genieten van hun zoektocht en het omzagen van hun perfecte kerstboom, is het ook Staatsbosbeheer die geholpen is bij het weghalen van de bomen die hier eigenlijk niet horen te groeien."
U leest het goed: "de bomen die hier eigenlijk niet horen te groeien."
Zie ook: 'Federatie tegen Biomassacentrales'

Wie in 'Natura 2000' gebieden vertoeft kan geconfronteerd worden met reclameborden van onder meer 'Staatsbosbeheer -2.0' waarop teksten te vinden zijn als:

Beschermde natuur met een rijke historie.

"Het zachte geklater van water in stromende beekjes maakt het Springendal uniek. Zo'n 150.000 jaar geleden is hier een stuwwalcomplex ontstaan, waarvan de glooiingen nog goed zichtbaar zijn. Water slingert via tientallen bronnen zacht glooiend naar beneden en voeden onder meer de Springendalse beek. Duizenden jaren geleden leefden hier al mensen. Dat blijkt onder meer uit de tientallen grafheuvels, die nog steeds aanwezig zijn in het gebied. Ze zijn een bezichtiging waard. Veel later kwamen hier boeren wonen. Ze ontgonnen kleine stukjes grond en legden houtwallen aan. Het kleinschalig boeren zorgde voor een soortenrijk landschap. Op de plattegrond van 1920 is de kenmerkende structuur van het Springendal goed zichtbaar met de Springendalse beek, bronvijvers en hooilandjes. Ook is te zien dat er nog weinig heide (roze kleur) destijds was ontgonnen voor bos- en landbouw doeleinden. Deze natuurkwaliteiten - met verbindingen tussen kleinschalige akkers en heidevelden - willen we behouden en versterken."

Herstel van de natuur.

In het Springendal vindt u een grote variatie aan planten en dieren, zoals de zwarte specht, zandhagedis en de prachtigste orchideeën....

"Niet voor niets is het een van de Natura 2000-gebieden in Europa, met speciale soorten die beschermd worden. Door toenemend wegverkeer, industrie en intensief landgebruik staat de natuur onder druk. Daarom neemt Staatsbosbeheer diverse maatregelen om de natuur te herstellen. In 2019 hebben wij de heide in het Springendal uitgebreid en verbindingen gemaakt naar omliggende natuur. Dit maakt het voor vele insecten en reptielen gemakkelijker om zich te verspreiden. Daarnaast versterken we het eeuwenoude cultuurlandschap door nieuwe bomen en struiken aan te planten. Want een mozaïek van akkers, graslandjes, houtwallen en heide versterkt het kleinschalige Twentse cultuurlandschap."

Dus in dit soort gebieden wonen al duizenden jaren mensen? "Veel later kwamen hier boeren wonen".
En dan stel je als 'Natuurbeheer' dat het landschap er weer uit moet zien als in 1920?
Nou ja, 'het landschap'? Nee dus. Dit uitgangspunt geldt natuurlijk in hun visie alleen binnen die postzegel van 'Natura 2000'. Het omliggende gebied met 'raaigras' en monoculturen van landbouw en megastallen, daar hoor je 'Staatsbosbeheer -2.0' niet over. Ja, we moeten het 'cultuurlandschap' herstellen. Maar hoe gaan ze dat dan aanpakken? Wanneer hoor je die natuurorganisaties de werkelijke oorzaken blootleggen van de aftakeling van de natuur?
Kennelijk durven ze bij dit soort organisaties niet de bron van het kwaad aan te pakken en deze vragen te stellen: a. waarom moet het landschap er weer uitzien als in 1920 en b. waarom ziet het landschap er in 2023 niet zo uit als in 1920, noch als in 1500 of in 10000 voor Chr.?

Voor het geval mensen dreigen af te haken met al dat 'gezever' over natuurbeleid even dit:
Op Wikipedia vinden we voor de gewone man uitleg over de begrippen 'Onkruid' en 'Ongedierte'. "Er is geen objectieve of biologische definitie van onkruid. Wat men als ongewenst beschouwt, is afhankelijk van het gebruik van de grond waar het (on)kruid voorkomt en van de beoordelaar" en "Er is geen biologische definitie van een plaagdier. Wat wel of geen plaagdier is, hangt af van de definitie die mensen er aan geven".
Zo is het maar net en eigenlijk kunnen we het daar bij laten, ware het niet dat Staatsbosbeheer -2.0 wel denkt invulling te kunnen geven aan deze begrippen.

Achtergrond info:
25 nov 2020:
'Handvol agrarische bedrijven houdt Nederland op slot' Bron: Investico
25 sep 2019:
'De stikstofproblematiek in vijf vragen' Bron: WUR Wageningen University & Research
23 sep 2019:
'Vijf vragen en antwoorden over de stikstofproblematiek' Bron: Nature Today
31 jan 2019:
'Staatsbosbeheer wanbeheer' Bron: Stichting Natuurbelang Nederland

Zie ook: 'Eco Manifest', 'Energietransitie', 'Groene Chaos', 'Natura 2000', 'Herstel Biodiversiteit', 'Natuurlijk!', 'Bomen' en 'Invasieve Exoten'

Dan maar naar de nieuwsbronnen en de media:

16 apr 2022:
Na drie jaar kan het weer: 'Sommige dorpen hebben carnaval, wij bouwen paasvuren' Bron: NOS 16 apr 2022
Op de paasbult liggen kerstbomen, snoeihout van boeren en tuinders uit de omgeving en jong hout van de Sallandse Heuvelrug. Voor dat laatste werken de paasvuurbouwers van Espelo samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. "Dat is een win-winsituatie", vindt Stevens. "Wij halen jonge boompjes weg van de heidevelden, dat is mooi hout voor ons paasvuur. Voor de natuurorganisaties is het ook gunstig: door het verwijderen van die 'opslag' voorkomen we dat de heide dichtgroeit."
Win-winsituatie?

11 apr 2022:
'Natuurorganisaties spreken zich na zeven jaar ook uit tegen afvalwaterinjecties' Bron RTV Oost 11 apr 2022
"Je zou denken dat ze vooraan stonden om zich te keren tegen de afvalwaterinjecties in Twente, maar niets van dat al. Sinds zeven jaar geleden publiek bekend werd dat er in Twente afvalwater de grond in wordt gepompt, hielden ze bij natuurclubs Landschap Overijssel, Natuur en Milieu en Natuurmonumenten de kaken stijf op elkaar."
"De brief van de drie natuurclubs zou 'volledig' worden onderschreven door Staatsbosbeheer, maar een handtekening van de natuurbeheerders staat niet onder de brief. Reden daarvoor zou zijn dat Staatsbosbeheer een overheidsorganisatie is."
Het staat er echt 'Staatsbosbeheer -2.0': Beschermen, Beleven, Benutten......?

23 jan 2022:
'Om te huilen zo erg', het nijpende kalktekort in de Nederlandse natuur Bron: NU 23 jan 2022
"Zo kun je met kunst- en vliegwerk en een grote hoeveelheid mankracht één heideveld proberen te redden. Maar het speelt op een veel te grote ruimtelijke schaal, zegt Bobbink: de helft van Nederland heeft een stikstofoverschot, een verzuurde bodem en een groeiend tekort aan calcium, magnesium en kalium."
"Dus is er één echte oplossing: de toevoer van stikstof stoppen. Met polderen, compromissen en al met al de uitstoot onvoldoende terugdringen, zal de Nederlandse natuur niet herstellen, maar verder verslechteren, waarschuwt ecoloog Roland Bobbink van onderzoekscentrum B-WARE."

02 jan 2022:
'Waarom 200 (!) voetbalvelden aan bos moet verdwijnen | RTV Oost' met Ecoloog Landschap Overijssel Mark Zekhuis op 04 dec 2021
En bomen, die planten zichzelf wel voort. En dus, zegt Zekhuis: "Als we niets doen, wordt alles bos in Nederland. En dat belemmert de groei van de heide. Die is hier verdwenen."
"Ik word hier gelukkig van!"
Tja daar kunnen Casper Albers en Ionica Smeets natuurlijk niet tegenop: 'Nederland het land met teveel bos'?

14 nov 2021:
'Opinie: Staatsbosbeheer verwoest de Peel, onder het mom van hoogveenherstel' Opinie Erik Vink, oud-journalist van het Eindhovens Dagblad, in De Volkskrant van 14 nov 2021
"‘Niets beschadigen of verontrusten, artikel 461 Wetboek van Strafrecht’, waarschuwt onze grootste bos- en natuurbeheerder nota bene op groene borden. Want de Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel vallen onder Natura 2000, beschermd Europees natuurgebied. Voor datzelfde SBB geen reden om de Peel niet compleet op de schop te nemen, door dijkenbouwers te laten inpolderen en onze sprookjesachtige natuur onder water te zetten, met als dwingende reden: hoogveenherstel. De grote truc om hiervoor bij de EU subsidie los te weken, want alles draait om geld. Het voelt alsof de Peel haar ziel heeft verkocht aan de duivel."

19 sep 2021:
'Knippen, zagen en opruimen: vrijwilligers Staatsbosbeheer mogen weer' Bron: RTV Drenthe 19 sep 2021
"Het is net onkruid", zegt vrijwilliger Ank Weeber. "Het is vreselijk. Als je dat laat staan dan hebben we hier straks een bos met hoge woudreuzen van Amerikaanse vogelkers. Dat is niet de bedoeling."
Ja hoor, het is 'verschrikkelijk' zou Mark Rutte zeggen. Zucht, zucht, zucht.

22 aug 2021:
'Recensie: Kerken van goud, dominees van hout, Rob Bijlsma' Bron: Visdief 22 aug 2021
"Feitelijk ageert Bijlsma tegen het neoliberale denken dat ook de natuurorganisaties in ons land in haar greep heeft. Het neoliberalisme dat zijn uitgangspunt neemt in productiecijfers, concrete doelstellingen en toegevoegde waarde uitgedrukt in euro’s. In de neoliberale wereld is geen plaats voor verwondering, geen aandacht voor organismen die geen waarde toevoegen aan het menselijk bestaan en al helemaal niet voor organismen waarvan het bestaan onbekend is. Het is een wereld die uitgaat van instant-oplossingen. Een denken dat evenals het marxisme uitgaat van maakbaarheid. Alles en dus ook de natuur, moet voldoen aan eisen die wij mensen eraan stellen. En als de natuur niet voldoet aan onze eisen, dan zullen wij mensen haar wel helpen met voldoen. Ook al gaat dat gepaard met vernietiging en verstoring."

16 apr 2021:
'Vlees van grote grazers in het Lauwersmeergebied is besmet met dioxine' Bron: RTV Noord 16 apr 2021
"In het Lauwersmeergebied leven ongeveer 500 Schotse hooglanders en 200 koniks. Het zijn geen wilde dieren: ze worden door Staatsbosbeheer ingezet om door hun graasgedrag verbossing van het gebied tegen te gaan. Eens in de zoveel tijd wordt een deel van de dieren geslacht om de hoeveelheid dieren en de samenstelling van de populatie te reguleren. Het vlees van de geslachte dieren wordt verkocht als natuurvlees. Ook worden er soms dieren naar andere natuurgebieden in binnen- of buitenland gebracht. Maar dat gebeurt maar zelden."
"Het Lauwersmeergebied zou toch schoon moeten zijn Jaap Kloosterhuis - boswachter"
Tja wat moet je hier nu mee? Staatsbosbeheer gebruikt Hooglanders en Koniks als 'Grasmachines' en 'Ontbossingsapparaten' en verkoopt, om de broek op te houden, giftig vlees? Die Jaap Klooosterhuis toch. En dit is dus geen satirische Joop Stamhakker.

03 apr 2021:
'Staatsbosbeheer smeert Overijsselse ganzeneieren in zodat embryo's stikken, dit is waarom' Bron: RTV Oost 03 apr 2021
"Het antwoord is tweeledig. Enerzijds hebben boeren ontzettend veel last van de ganzen. Anderzijds brengen ze ook schade toe aan de natuur. Een grote populatie ganzen is een bedreiging voor de kwaliteit van de natuur. Zeldzame planten en bloemen komen mogelijk in gevaar"
De boerenlobby dus en het verhaal van de kwaliteit van de natuur is een compleet bullshit verhaal. Ganzen komen af op raaigras en de boeren willen daar geen spriet natuur in. Dat in het raaigras geen natuur meer is te vinden ligt dus aan onze boeren en niet aan de ganzen. En de journalist (Teun van der Velden) volgt kritiekloos het verhaal van Staatsbosbeheer -2.0. Triest.

04 mrt 2021:
'Parkeerplaatsen rondom het Gasselterveld worden aangepakt' Bron: RTV Drenthe 04 mrt 2021
"Staatsbosbeheer, de gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe willen de recreatie in het gebied versterken."
"Om extra parkeerplaatsen te creëren moeten er ongeveer 60 bomen weggehaald worden."
"Ook worden fijnsparren weggehaald die aangetast zijn door de letterzetter. Dat is een klein kevertje dat gangen graaft onder de schors, waardoor de bomen doodgaan."
De waarheid is dat de fijnspar ziek wordt vanwege milieuproblemen als 'verdroging' en niet van de letterzetter.
Oorzaak en gevolg verdraaid dus.

20 nov 2020:
'Van wie is de grond in Nederland?' Bron: De Volkskrant van 20 nov 2020
Staatsbosbeheer heeft als wettelijke taak om bos en natuur te beheren, benadrukt directeur Sylvo Thijsen. "Maar wij zetten onze gebieden niet op slot." Als een boerencoöperatie windmolens wil bouwen en daarvoor een belendend perceel van Staatsbosbeheer nodig heeft, dan valt daarover te praten. "Dat vinden wij onze verantwoordelijkheid als grootste grondbezitter van Nederland."
"Wat voor Staatsbosbeheer geldt, gaat op voor alle natuurbeheerders van Nederland, zoals Natuurmonumenten (de op een na grootste natuurbeheerder) en de provinciale landschappen. Ze hebben wel veel grond, maar in termen van macht en invloed is die waardeloos: je kunt er niets mee."
Vandaar: Staatsbosbeheer -2.0

11 okt 2020:
'Dankzij Staatsbosbeheer kan Shell de milieuridder uithangen' Column Teun van de Keuken in De Volkskrant van 11 okt 2020
"Is Shell nu zo slim of Staatsbosbeheer zo dom?"
Spoileralert: "Maar om je voor deze minimale inspanning op de borst te kloppen als milieustrijder is én niet chic én domweg idioot."

07 sep 2020:
'Bijna driekwart boswachters en groene boa’s ziet nadelig effect van toegenomen recreatiedrukte op de natuur' Bron: De Monitor 07 sep 2020
Uitzending De Monitor 'Van wie is de natuur?'
NPO Start: 'Van wie is de natuur?'
Antwoord lijkt toch 'Natuurlijk!'
Als het Leitmotiv van Staatsbosbeheer is: "Beheren, Beleven, Benutten" en je jezelf benoemt als "Wij zijn Ondernemers", dan moet je natuurlijk niet zeuren als je daarmee succes hebt.

01 sep 2020:
'Tien jaar VVD-bewind shovelde onze leefomgeving plat tot een marktplaats' Bron: Column Marcia Luyten in De Volkskrant van 01 sep 2020
"Staatsbosbeheer kapt bomen want het moet zijn eigen broek ophouden. Dat betekent: verdienen met de verkoop van hout. Wat in 2011 onder het eerste ­kabinet-Rutte begon, trekt onder de naam ‘kaalkap’ een spoor van vernieling door onze natuur."
"Laat het woud zijn wat het is. Van zichzelf. En blijf met uw kettingzaag bij gezonde bomen vandaan."

26 aug 2020:
'Het bos in de uitverkoop'
Dit is landbouw met bomen’ Bron: Marcel ten Hooven in De Groene Amsterdammer van 26 aug 2020
"Kaalkap, platgereden bosgrond: tien jaar nadat Henk Bleker besloot dat Staatsbosbeheer zijn bossen moest exploiteren als bron van hout en vermaak zijn op de Utrechtse Heuvelrug de gevolgen te zien."

05 jul 2020:
'Nederland heeft er 1,6 miljoen bomen bij, en dat is nog maar het begin' Bron: NOS 05 jul 2020
"We werken daarbij vooral met Europese soorten, zoals de Noorse esdoorn uit Midden-Europa. Ook de elsbes, een 'broertje' van de Nederlandse lijsterbes, is een boom uit zuidelijker streken die beter tegen droogte kan."
"We willen altijd eerst zeker weten of een nieuwe soort niet gaat woekeren", betoogt Harrie Hekhuis van Staatsbosbeheer. Geen exoten het land in stelt de man van Staatsbosbeheer.
Beetje eng verhaal altijd; die angst voor 'vreemdelingen' die het hier goed doen. Beetje xenofobe bijsmaak eerlijk gezegd.
Er zit ook zo'n apart inconsequent bijsmaakje aan: de 'nieuwe' bomen moeten honderd jaar mee kunnen gaan, we halen ze uit andere landen, ze moeten het goed doen, maar ze mogen het hier niet zo naar hun zin hebben dat ze het echt goed gaan doen. Dat is dan weer niet de bedoeling.
Doet mij een beetje denken aan iemand die zegt dat asielzoekers eigenlijk niet welkom zijn, maar als ze hier dan  toch zijn, ze zich wel moeten aanpassen aan onze normen en waarden. Als ze dat dan succesvol doen gaan dezelfde mensen klagen dat 'die gasten onze baantjes wegkapen'.
Geef mij maar gewoon een mooie Amerikaanse Eik, of die nou van 1500 voor Christus is of niet.
Zie ook: 'Exoten in Nederland' Bron: WUR
"Soorten die vóór het jaar 1500 in ons land zijn geïntroduceerd, zoals konijn, fazant en knobbelzwaan, tellen niet mee. Die rekenen we tot de inheemse fauna."
Kijk je dan naar de USA, dan zouden de Native Americans, zoals de Navajo's, gewoon aanspraak kunnen maken op hun 'Navajo Nation'. Voor 'blanken' zou het een lastig verhaal worden. Columbus zat misschien nog net op het randje, maar de meeste 'blanken' zouden, volgens de richtlijnen van de WUR, toch gerekend moeten worden tot de 'Invasieve Exotische Woekeraars'.

23 mei 2020:
'Binnenkort kan iedereen spoorzoeken in het Drents-Friese Wold' Bron: RTV Drenthe 23 mei 2020
"Je weet niet wat het beton doet, wanneer je erin kan drukken en hoe hard je moet duwen. Dus je moet het maar een beetje uitvogelen."
"Ook Hummelen heeft zijn voetafdrukken in het beton mogen vereeuwigen. "We laten allemaal sporen na. De mens heeft hier het bos en het fietspad aangelegd. Dus de mens hoort hier ook thuis", legt Hummelen uit."
Bert Hummelen van Staatsbosbeheer laat zijn voeten afdrukken in beton in het Drents-Friese Wold. Hoe narcistisch triest kun je bezig zijn?

16 mei 2020:
'Het is nu zover gekomen dat Baudet en de Telegraaf de waarheid onthullen over biomassa terwijl Groen Links en PBL er omheen praten.' Tweet van Martijn Katan, Emeritus hoogleraar voedingsleer VU. Schrijver van Wat is nu Gezond en van Voedingsmythes. NRC columnist. Bron: Twitter 16 mei 2020

13 mei 2020:
'Scientists warn U.S. Congress against declaring biomass burning carbon neutral' Bron: Mongabay 13 mei 2020
Kappen met kappen dus!

11 mei 2020:
Mountainbikers walsen zeldzame reptielen plat. 'Ik lig hier echt wakker van' Bron: Trouw 11 mei 2020
"Dat er reptielen worden doodgereden, beschouwt de provincie als 'nevenschade'."
Staatsbosbeheer was toch bezig de Sallandse Heuvelrug en andere gebieden te ontbossen en af te plaggen teneinde deze zeldzame diersoorten en de biodiversiteit te redden?

10 mei 2020:
'Forse kap in Twentse bossen en houtwallen' Bron: Tubantia 10 mei 2020
"Onder meer in de natuurgebieden Stroom Esch, Gravenbos en Zoekerveld wordt een begin gemaakt met het zogeheten 'blessen'. Bomen die blijven staan krijgen blauwe stippen, bomen die verdwijnen worden voorzien van een oranje of roze stip. Daarbij is de gedragscode voor zorgvuldig bosbeheer van toepassing."
Count your blessings!

23 apr 2020:
'Door stikstof aangetast heidegebied in Westerwolde wordt hersteld' Bron: RTV Noord 23 apr 2020
"Staatsbosbeheer krijgt 35.700 euro subsidie van de provincie Groningen om de klus te klaren."
"De gebieden zijn de afgelopen tijd overwoekerd geraakt door de neerslag van stikstof. Hierdoor zijn veel grassen, struiken en bomen gaan groeien. Dit zorgt ervoor dat de bodem uitgedroogd raakt en de heide wordt verdrongen."
Kennelijk wou de natuur het anders dan Staatsbosbeheer?
"Ook worden een aantal bomen in het gebied geringd. De bast wordt verwijderd, waardoor de boom sterft."
Waarom groeide die bomen daar zo lekker en wat is daar mis mee?
"In het gebied komt zeldzame dieren als het veenbesblauwtje, de bruine vuurvlinder en de levendbarende hagedis voor. Met de maatregelen moeten deze soorten worden behouden."
Als je de toplaag afplagt blijven soorten behouden? Dan heb je een kale dode piste.
En hoe ziet het gebied eruit over tien jaar met de huidige stikstofuitstoot? Gaat de buurman-boer lekker, met vergunning, uitbreiden omdat de stikstof in de omgeving is afgeplagd? Hoe ziet de zandvlakte er dan over tien jaar uit? Als het bos met gras dat nu net om zeep gebracht wordt.
Waar zijn ze mee bezig in 2020?

04 mrt 2020:
'PvdD wil verplaatsing FestiValderAa en einde aan festivalisering natuur' Bron: RTV Drenthe 04 mrt 2020
"Volgens de Partij voor de Dieren gaan festivals en beschermde natuur- en stiltegebieden niet samen." Klinkt niet onlogisch.
"Voor VVD-Statenlid Karin Zwaan gaat economisch gebruik van de natuur boven het beschermen ervan." Probleem is natuurlijk wel dat als het benutten voltooid is de natuur op is.
"Vrijetijdseconomie is een grote werkgever in Drenthe en volgens CDA-Statenlid Siemen Vegter laat juist zo'n natuurlocatie van zo'n festival je beseffen dat we ons moeten inzetten voor de natuur." Slopen om te snappen?
En wat betreft de heide in Schipborg? Jumelet (Henk CDA): "Veel dingen zijn maakbaar, maar de natuur gaat soms ook haar eigen gang." Ja, de stikstofuitstoot bijvoorbeeld is een naturlijk proces? 
"Brandnetels zijn ook groen", stelde een hoogbegaafd VVD-Kamerlid recentelijk vast. Ja hoor, klopt, doen het ook goed op stikstof.

14 feb 2020:
'Staatsbosbeheer laat 13 'opdringerige' konikpaarden uit Lauwersmeergebied slachten' Bron: RTV Noord 14 feb 2020
"'We kregen klachten', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis. 'Wandelaars vonden de paarden opdringerig. Het was moeilijk om er langs te komen.' De druppel die de emmer deed overlopen was een klacht dat één van de hengsten aan een fietstas begon te knabbelen. 'Het kan ook misgaan dus hebben we besloten de kudde af te bouwen.'
'Ook de merries worden naar verwachting over twee jaar geslacht."
Wie is hier eigenlijk opdringerig in Natuurgebied Lauwersmeer, Nationaal Park Lauwersmeer zelfs?
Beheren, beleven, benutten is de slogan van Staatbosbeheer. 'Alles per kilogram geslacht gewicht'.
Boswachter Jaap Kloosterhuis: 'Dieren zijn grasmaaiers op vier voeten'. Kan Kloosterhuis van zichzelf niet eens zeggen.

24 jan 2020:
Frans Vera kan niet langer zwijgen over 'zijn' Oostvaardersplassen: 'Schande dat de politiek is gezwicht' Bron: De Volkskrant 24 jan 2020
"De lafheid van Staatsbosbeheer, dat kritiekloos uitvoert wat wordt opgedragen. En het onrecht dat er een bijzonder natuurgebied wordt verkwanseld door datzelfde Staatsbosbeheer, het Rijk en de provincie."

30 dec 2019:
'Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten' Bron: Milo van Bokkum & Jorg Leijten 27 dec 2019 in de NRC
"Ruim vier jaar later, op 29 mei 2019, komt de voorspelling van Ouwehand uit. De Raad van State maakt een einde aan het PAS. Nederland heeft wat stikstof betreft jaren op de pof geleefd."
"Elf jaar na het eerste overleg met minister Verburg is Nederland terug bij af. Twee weken na de uitspraak van de Raad van State roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – inmiddels geleid door Carola Schouten (ChristenUnie) – betrokken belangengroepen bij elkaar in Den Haag. De zoektocht naar een nieuwe oplossing begint."
Een onthutsend en indrukwekkend stuk onderzoeksjournalistiek

13 dec 2019:
'Nederland heeft tienduizenden hectares extra natuur nodig' Bron: AD 13 dec 2019
"Het advies van het PBL - dat vandaag verschijnt - is opvallend, omdat het kabinet op dit moment onderzoekt of natuurgebieden in Nederland geschrapt kunnen worden. Dat willen regeringspartijen VVD en CDA, die vinden dat de Europese natuurregels momenteel veel boeren, bouwers en bedrijven in de weg zitten."

23 nov 2019:
'Stikstof treft álle natuur in Oost-Nederland' Bron: Tubantia 23 nov 2019
"Kwaliteit van Naturagebieden daalt al 50 jaar, maar:
Niet alleen veengebieden maar ook heidevelden, blauwgraslanden en bossen gaan al jaren gebukt onder een overdosis stikstof. In sommige gebieden in Oost-Nederland drie keer meer dan de natuur kan verdragen."

14 nov 2019:
'Houtmaffia' bedreigt Roemeense boswachters Bron: NOS 13 nov 2019
"Roemenië telt een half miljoen hectare ongerept oerwoud. Maar dat verdwijnt in rap tempo. "De cijfers zijn angstaanjagend", zegt Alina Florescu van Agent Green, een organisatie die illegale houtkap aan de kaak stelt. "Elk uur verdwijnt er zes hectare bos in Roemenië. Dat zijn 8 voetbalvelden per uur." In de afgelopen vijftien jaar is Roemenië de helft van zijn oerbossen kwijtgeraakt."
Bij ons in Nederland lijkt Staatsbosbeheer -2.0 het, gesteund door Rutte III, zelf net zo aan te pakken.

06 nov 2019:
'Hoogleraren hekelen overheid die te druk is met 'trucjes' in plaats van natuurherstel'. Bron: De Volkskrant van 06 nov 2019.
"De overheid gebruikt allerlei trucjes om het stikstofprobleem te omzeilen. Niet natuurherstel staat voorop, maar de vurige wens om bouwprojecten vooral maar door te laten gaan, meent een groep hoogleraren."
"De kritiek is zelfs te beluisteren in de boezem van de adviescommissie-Remkes. ‘De overheid lijkt een onwenselijke weg in te slaan. Ik vrees dat de ADC-toets, die allerlei bouwprojecten mogelijk moet maken, te vaak en met willekeur wordt ingezet’, zegt een commissielid dat anoniem wil blijven."

30 okt 2019:
'Onderzoek: biomassa zorgt voor hogere uitstoot dan kolen'. Bron: AD 30 okt 2019.
"Elektriciteit opwekken door hout te verbranden in een biomassacentrale levert 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale."
"De Europese koepel van wetenschappers stelde dit najaar echter dat biomassa niet duurzaam is. Doordat nieuwe bomen tijd nodig hebben om te groeien voor ze genoeg CO2 opnemen en de vraag naar biomassa momenteel gigantisch is, komt komende jaren een 'koolstofbom' vrij, waarschuwde wetenschapskoepel EASAC.

26 okt 2019:
Boze Amerikanen: 'Nederlandse subsidies voor biomassa maken onze natuur kapot'. Bron: AD 26 okt 2019.
"Nederland zou zijn ogen niet moeten sluiten voor de mensenrechtenschendingen die het gevolg zijn van jullie klimaatbeleid", zegt Katherine Egland van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging NAACP. Andrew Whitehurst van natuurorganisatie Healthy Gulf: "Onze natuur wordt in gevaar gebracht, zodat jullie kunnen pronken met jullie klimaatbeleid."
"Energie opwekken met hout uit bossen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas, concludeerde de Europese koepel van wetenschappers recent. Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is, zei hoogleraar ecologie Louise Vet tegen deze website."

04 okt 2019:
'Kabinet wil klimaatbos om stikstofuitstoot tegen te gaan'. Bron: NPO Radio1 04 okt 2019.
"Verder wordt er geld uitgetrokken voor direct herstel van natuurgebieden, die onder de uitstoot van stikstof te lijden hebben gehad. Het is de bedoeling dat er bijvoorbeeld nieuwe 'klimaatbossen' worden aangelegd."
Ziehier de domme denkfout bij het kabinet en Staatsbosbeheer -2.0:
De 'wensnatuur' van Staatsbosbeheer, zandverstuivingen en heide met hagedissen en salamanders, komt niks van terecht vanwege het ontstaan van 'stikstofbossen'. In die bossen overheersen gras, braam en brandnetel.
Het 'klimaatbos' neemt vooral CO2 op en levert dus nauwelijks een bijdrage aan de oplossing van het stikstofprobleem. Het stikstofprobleem los je op door de uitstoot van stikstof te verlagen.
Het CO2 probleem los je op door bomen te planten en uiteraard ook door minder CO2 uit te stoten.
Wat nu dreigt te gebeuren is dat Staatsbosbeheer -2.0 weer door zal gaan met het kappen van bossen, teneinde zogenaamd de biodiversiteit te vergroten. Dus weg bomen Sallandse Heuvelrug, Schoorl etc. En waar de klimaatbossen komen? Weet u het? Op ons balkon?

30 sep 2019:
'Onze klimaatpolitiek leidt tot natuurramp'. Bron: Column van Nausicca Marbe in De Telegraaf van 26 sep 2019.
"De Europese Unie gaf ooit het goede voorbeeld voor bosbehoud, maar begaat met de bomenverbranding een kapitale fout met een destructief domino-effect wereldwijd. Voorts tonen de wetenschappers aan hoe sluwe wetgeving die verantwoordelijkheden afwentelt ervoor zorgt dat politiek en commercie hun zin krijgen ten koste van de natuur."

14 aug 2019:
'Nieuwbouw bij Noordsche Veld bijna afgerond!'. Bron: Boswachtersblog Drenthe Staatsbosbeheer. 14 aug 2019.
"De naam van onze nieuwe locatie is Natuurplaats Noordsche Veld. Een mooie plek om te starten voor een bezoek aan het gebied en om de vele verhalen van vroeger en nu te beleven. Naast horeca en verschillende informatievoorzieningen vind je hier straks ook speelnatuur met o.a. een waterspeelplaats, kabelbaan. De recreatieve voorzieningen in het gebied hebben ook een upgrade gekregen. Zo zijn er een nieuwe parkeerplaats, fietspad en oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s gerealiseerd."

18 sep 2019:
'Staatsbosbeheer trekt bouwen in het groen uit taboesfeer'. Bron: BNR 11 jul 2019.
"Met deze stap zoekt Staatsbosbeheer nadrukkelijk de samenwerking met projectontwikkelaars. De bouw van woningen aan randen van steden draagt bij aan het doel om 1 miljoen woningen te bouwen vóór 2030."

16 sep 2019:
'Boswachter 2.0: "een mooi beroep". Of niet meer?' Bron: Blogwachter 05 sep 2017.

10 sep 2019:
'Wat is stikstof? Hoe schadelijk is het? En vier andere vragen om het stikstofdebat te begrijpen'. Bron: De Volkskrant van 10 sep 2019.
"De vruchtbaarheid van de bodem verandert. Snelgroeiende planten die gedijen bij stikstof als grassen, bramen en brandnetels overwoekeren kwetsbaarder en soms zeldzame soorten, die baat hebben bij voedselarme grond. Daarmee verschraalt de biodiversiteit."

08 sep 2019:
'In de ban van het bos'. Bron: VPRO Tegenlicht 08 sep 2019.
"Bossen maken de aarde en het klimaat leefbaar en stimuleren biodiversiteit. Toch blijven we ze op grote schaal kappen: vorig jaar nog twaalf miljoen hectare bos. Hoe gaan we om met onze oeroude bomen, en kan dat niet anders? In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen staat de oeroude intelligentie van bomen en bossen centraal."

22 aug 2019:
Een paar fotootjes geschoten bij het Springendal. Even een impressie over de 'vorderingen' van de 'Wensnatuur' van Staatsbosbeheer -2.0. Zie deze twee foto's (1) en (2).
Het 'probleem' met mensen die kritiek hebben op Staatsbosbeheer schijnt in de ogen van Staatsbosbeheer te zijn dat ze het 'niet begrijpen'. Net als in de politiek 'willen ze het ons best nog een keer uitleggen'. Maar luisteren: ho maar! Voor vragen: Jeroen Buunen van Staatsbosbeheer (mailto: j.buunen@staatsbosbeheer.nl).

26 jul 2019:
'Overijsselse natuurparken krijgen geld om park aantrekkelijker te maken'. Bron: RTV Oost 26 jul 2019.
"En daarom wil ze investeren. Hiermee hoopt ze (Carola Schouten red.) dat de samenleving meer betrokken raakt bij de natuur en ze hoopt dat de parken een betere marktpositie krijgen."
Boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer is, volgens RTV Oost, maar wat blij met het bericht van de minister. "Dit is toch hartstikke mooi? Het is echt nodig, want de druk op de natuurgebieden wordt steeds groter. En dan is het belangrijk dat bezoekers je kunnen vinden en dat de verschillende onderdelen in het park met elkaar in verbinding staan."

26 jul 2019:
'Miljoenen voor verbeteren nationale parken en vergroten bekendheid'. Bron: NOS 26 jul 2019.
"Het doel is om de komende jaren nationale parken met grootse allure te krijgen. De parken vertellen samen het verhaal van de Nederlandse natuur, je kunt ze beschouwen als de Rembrandts van de natuur."
De Natuur is geen schilderij 'Natuurlijk!'

21 jun 2019:
'Het lijkt me goed dat de regering een crisisstaf opzet om onze aftakelende natuur te redden'. Bron: Column Patrick Jansen in Trouw op 21 jun 2019.
"In Den Haag is paniek uitgebroken. Hoewel het probleem is dat de vervuilende economie de natuur schaadt, constateerde een VVD-Kamerlid exact het omgekeerde. Hij pleitte ervoor natuurgebieden te schrappen, zodat ze niet meer hoeven te worden beschermd. Een VVD-prominent uit Leeuwarden stelde voor dat de onderzoekers van Wageningen en het RIVM de rekenmodellen zodanig bijstellen dat de berekende stikstofbelasting van natuurgebieden alsnog onder de norm belandt. Karikaturen van koopmansgeest."
Even opgezocht wie Patrick Jansen, hoofddocent aan de WUR, nu precies bedoelt bij de VVD.
Vinden we dit: 'VVD pleit voor herbeoordeling aanwijzingsbesluiten Natura2000'; 'Stikstofuitspraak Raad van State bedreigt bouwplannen'. Bron: VVD'er Arne Weverling op Twitter op 19 jun 2019.
"Karikatuur van koopmansgeest" inderdaad.

29 mei 2019:
'Natuur onvoldoende beschermd tegen overheid – Raad van State zet streep door stikstofbeleid' Bron: De Volkskrant 29 mei 2019.
"De kwetsbare natuur in Nederland is onvoldoende beschermd tegen de overheid. De huidige vergunningsprocedure voor onder meer stallen, snelwegen en industrie geeft te weinig zekerheid over de hoeveelheid schadelijke stikstof die in de natuur terechtkomt. Reden voor de Raad van State om woensdag een streep te zetten door het beoordelingssysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS)."

06 mei 2019:
'Belangrijke VN-commissie: Het gaat heel slecht met de biodoversiteit in de wereld'. Bron: AD 06 mei 2019.
"Ons natuurlijke erfgoed is aan het verdwijnen in een tempo dat we nooit eerder hebben gezien, staat volgens persbureau AFP in een uitgelekte conceptversie van het rapport. Een kwart van de 100.000 geëvalueerde soorten wordt nu al direct met uitsterven bedreigd. Oorzaken zijn onder meer de toenemende druk van landbouw op het milieu, visserij, jacht en klimaatverandering."
Het gaat dus slecht met de biodiversiteit en tegelijkertijd ook met het klimaat. Het ligt toch wel erg voor de hand dat er een link is tussen die twee. Onze activiteiten beïnvloeden immers het klimaat en wanneer dat verandert, dan is het logisch dat dat zijn invloed heeft op de natuur.
Dat heide verdwijnt komt doordat wij stoffen de atmosfeer en de grond in pompen waardoor de heide verdrongen wordt door andere planten, struiken en bomen. En hieronder valt te lezen dat diezelfde heide ook verdwijnt door verdroging. Dat is dan weer een gevolg van de klimaatverandering, die op zich weer veroorzaakt wordt door diezelfde stoffen die wij het milieu in pompen.
Bomen gaan kappen als ultieme oplossing lijkt toch wel de aller domste keuze om biodiversiteit te gaan herstellen, al was het alleen al omdat de 'Wensnatuur' er niet mee zal worden gerealiseerd en het klimaatprobleem er door verergerd wordt.

04 mei 2019:
Hoe droogte de natuur raakt: 'Dit gaat nog jaren duren'. Bron: Edward Konijnenberg, boomtechnisch adviseur, bij de NOS op 04 mei 2019.
"Je ziet dat er heel veel heide is afgestorven door de droogte... en dat het een bruin, grijs verhaal is geworden. Het zijn plukjes die het nog doen. De schade loopt helemaal door het ecosysteem heen."
En dan heeft Staatsbosbeheer daar niet naar gekeken? Die houden zich niet bezig met klimaat, maar alleen met biodiversiteit volgens de richtlijnen van Natura 2000? Maar ze vergeten dat als het klimaat verandert er helemaal geen heide meer komt, Natura 2000 of niet? Hoe konden 'specialisten' en 'deskundigen' zulk dom beleid bedenken?

08 apr 2019:
'Eenzame boomstronk tekent oorlog om het bos' Bron: De Volkskrant 08 apr 2019
"Er wordt zo ontzettend veel ingegrepen. Het zou mooi zijn als we grote gebieden hebben waar we de natuur haar gang laten gaan. Als je ze de tijd geeft, worden zelfs saaie sparrenbossen een natuurlijk bos met beuken en eiken", stelt Frank Berendse.

31 jan 2019:
'Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap' Bron: De Volkskrant 10 feb 2019 Frits van Beusekom en de houtkap ook terug te vinden bij 'Stichting Arhems Peil'.
"Staatsbosbeheer laat zich leiden door de belangen van de houtindustrie."

09 sep 2000:
'De heide is een cultuurlandschap' Bron: Henk van Halm in Trouw 09 sep 2000
"Heide is een cultuurlandschap dat kunstmatig is aangelegd. Heide-beheer heeft dus niets met natuurbeheer van doen."
"De heide op de hoge zandgronden is net zo min natuur als het polderlandschap. Ooit groeiden er dichte bossen van eiken, iepen en linden op de arme zandgronden."

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links