Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

The Thorn
The Thorn
03/26/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'The Thorn'*: doornig nieuws, dat De Speld bijna overbodig maakt Opgericht op 26 nov 2017

"Dank dat u ons scherp houdt!"
"Kwalitatieve Observatie Onderzoeker"
"Eine Halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge"
"Schmuddelwetter"
"Het bos werd steeds kleiner, maar de bomen bleven op de bijl stemmen"
"Brandnetels zijn ook groen"
"Not Just Weeds"
"Scheurgras"
"Jort Herfsthout"
"#MOLO"
"Hè gelukkig maar"
"Hahahahaha" (The Original with a Vision 1997)
"Hahahahaha" (The Imitator without a vision 2019)
"De Rutte-Doctrine"
I'm a piano player. Don't shoot the piano player
"Dik Trom en zijn Dorpsgenoten" (1947, The Original)
"Dik Trom en zijn Dorpsgenoten" (2020, The Imitator)
"Het stond in de NRC!"
"Wie kan dat weten?"
"Schot in de Roos"
"De Groenteman"
"De meeste mensen deugen (niet)" (82,3/82,7%)
"Gutmensch" = "Vegan Bag"?
"Is ook weer zo"
"Ceci est la Vérité"
"Toen de Tweede Wereldoorlog al een goed stuk op gang was"
"Don't Mention The War"
"Speculeren met mondkapjes"
"Avoid Crowds!"
"Social Distancing"
"De Persco"
"Sledgehammers"
"Non-apology apology"
"Non-denial denial"
"Mistakes were made"
"Four Stage Strategy"
"Argumentum ad ignorantiam"
"Retrorsum causa et effectus"
"Hollanders? Ja maar"
"Gewoon de Ruit"
"Wiskunde is niet moeilijk" tip van Ionica Smeets
"Maar da's logisch"
"Houdios" (Quanta Costa Nou?)

Sheila Sitalsing is scherper! Sheila in De Volkskrant
Oordeel hieronder zelf.


Misschien ook belangstelling voor: 'Rutte Doctrine' ('De Intelligente Val Van Mark Rutte'), 'Dashboard' ('Houdios' "Quanta Costa Nou?"), 'Vrijheid van Meningsuiting' (Nog wel?), 'Kapitalisme in een Notendop', 'Het Muntje Valt' (Of niet?), 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje' (Met analyses/stemadviezen/prognoses/uitslagen TK Verkiezing 2021), 'Politiek 2.0', 'Verdroging Nederland' (Hoe komt dat toch?), 'Economie voor Ecodummies' (Gratis instapcursus met gegarandeerd rendement), 'Snelheidsbegrenzer' (Hoe simpel kan het zijn?), 'Natuurlijk!' (Precies), 'Eco Manifest' (Vervangt 'Plan Toek') of 'Energietransitie'?


Populisme in Nederland, maar dan van Mark Rutte & Co
Zie ook de 'Rutte Doctrine' en 'Dashboard'
Gelezen in The Thorn:
'Op hoofd geslagen man (36) van Malieveld is weer thuis in Alphen, met proces-verbaal' Bron: AD 16 mrt 2021
"Tim uit Alphen werd voor de ogen van diverse camera's liggend op de grond geslagen door agenten met knuppels. Tegelijkertijd moest hij vechten om een politiehond van het lijf te houden. De filmpjes over die vechtpartij zorgden veel woede en verbazing. Terwijl Tim de hond van het lijf houdt door die bij de wangen te grijpen, slaan de agenten enkele keren op zijn hoofd."
Wat een walgelijke beelden. Een mens met een knuppel slaan die weerloos op de grond ligt. Dieren, honden en het 'edele' paard, misbruiken om ons menselijk falen te compenseren? Een zelfvernederende vertoning, helemaal los van wat wetboeken hierover zeggen. Zo ga je als overheid, die een voorbeeldfunctie heeft, toch niet met mensen om en al helemaal niet met dieren, die hier totaal niets mee te maken hebben en dus bij voorbaat onschuldig zijn.
en:
'VVD maakt Nederland onveilig zonder taakstraf' Bron: Sidney Smeets, advocaat en kandidaat Tweede Kamerlid voor D66, in het AD van 05 feb 2021
"Wie, zoals de VVD, rechters hun keuzevrijheid ontneemt, doet dat omdat hij hun beoordelingsvermogen wantrouwt. Hiermee ondermijnt de VVD de onafhankelijke rechtspraak. Ook de noodkreet van de Raad voor de Rechtspraak, de Reclassering en zelfs officieren van justitie, die zich luid en duidelijk tegen het wetsvoorstel verzetten, sloeg de partij in de wind. Zo wordt de rechtsstaat verzwakt, terwijl het tegenovergestelde hard nodig is."
en:
'Het bestrijden van de coronacrisis leidt tot een andere crisis: die onder jongeren' Bron: Opinie Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving, Hogeschool Inholland in De Volkskrant van 28 jan 2021
"Toch slaagden politici er wonderwel in om de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de vrede buiten zichzelf te leggen. Rutte stelde niet op zoek te willen gaan naar ‘diepe sociologische betekenissen of oorzaken’. Een curieuze uitspraak, aangezien datgene wat sociologen onderzoeken - de bredere maatschappelijke structuren en machtsmechanismen die het gedrag van mensen beïnvloeden - het terrein bij uitstek is waarop politici het verschil kunnen maken. Rutte benadrukte echter dat het aan de politie, de ouders, de vrienden, de vriendinnen en ‘de omgeving’ was om de rellen te stoppen."
Volledig conform de 'Rutte Doctrine': geen Eindverantwoordelijkheid willen dragen, zelfs niet voor kwetsbare kinderen.
en:
'Wie coronarellen wil verklaren, moet oog hebben voor maatschappelijke ongelijkheid' Opinie Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, op 27 jan 2021 in De Volkskrant
"De coronacrisis groeit ook minister-president Mark Rutte boven het hoofd. Voor de zoveelste keer zegt hij dat we geen sociologische verklaringen moeten zoeken voor het criminele gedrag van de raddraaiers van de avondklok. Los van het voor politici altijd lastige onderscheid tussen verklaringen en rechtvaardigingen, slaat de premier hier de plank volledig mis."
"Van een historicus zou je verwachten dat hij beter in staat is om zijn eigen denken in de tijd te zien."
Dat blijkt helaas dus niet het geval te zijn.
Zelfs Rutte's 'eigen' jongerenorganisatie, de JOVD, spreekt op 19 jan 2021 over de 'Oogkleppen' van Mark Rutte.
en:
Hulp voetbalfans en boeren gewaardeerd, 'maar handhaving is taak van politie' Bron: NOS 26 jan 2021
"Voetbalsupporters, boeren en inwoners van volkswijken. In tal van gemeenten toonden mensen zich vanavond bereid om als burgerwachten hun steden te beschermen tegen relschoppers en plunderaars."
Deze is toch weer grappiger dan De Speld. Waarvoor was die Avondklok ook alweer ingevoerd? Corona? 1,5 meter?
en:
'Politie Oost-Brabant' 26 jan op Twitter
"Wij begrijpen dat er berichten circuleren dat wij hesjes verstrekken aan burgers op straat in delen van #shertogenbosch. Dat is nadrukkelijk niet zo. Wij waarderen de steun die zij betuigen met hun wijze van burgerparticipatie, maar voorzien hen niet van hesjes."
Kun je als voetbalsupporter toch nog na 21.00u de straat op. Hoe hilarisch is dat?
"En jongens, kom op nou, niet alles over een kam scheren. Je hebt 'Goeien' en je hebt 'Slechteriken', je hebt 'Tuig', je hebt 'Hooligans', je hebt 'Relschoppers', je hebt 'Schaamteloze Dieven', je hebt 'Een Paar Idioten', je hebt 'Boeren', je hebt 'Oppleurders', je hebt 'Burgerparticipeerders', je hebt de 'Groningen Hooligan Crew' en je hebt 'Voetbalsupporters'. Lastig kiezen, ik weet het, maar ik ga me er zelf nu niet in verdiepen wie de 'Goeien' zijn en wie de 'Slechteriken', dat zoeken jullie samen op straat maar even zelf uit. We zijn geen kinderen, toch? Eigen verantwoordelijheid dragen, zeg ik altijd. Maar denk er nou wel ff aan jongens: 21.00u thuis en 1,5 m, weten jullie nog wel, vanwege die Corona?!"*, zal Mark Rutte zeggen volgens de AI, de Rutte Algoritme.
en:
'Opinie: Grof geweld tegen anti-lockdownprotest is onze rechtsstaat onwaardig' Bron: Advocaat Willem Jebbink in De Volkskrant van 26 jan 2021
"Zondag deed zich de curieuze situatie voor dat een niet-aangemelde demonstratie van tevoren alvast was verboden. Het lijkt mij vragen om problemen een vreedzaam protest zo uiteen te jagen als zondag is gebeurd. Bij de gronden die de burgemeester gebruikte zijn vanuit de bescherming van het demonstratierecht veel vraagtekens te plaatsen."
en:
'VVD: Ook altijd celstraf na geweld tegen beveiliger' Bron: AD 26 jan 2021
"Als dat tuig onze hulpverleners en beveiligers aanvalt past maar één straf en dat is celstraf", aldus VVD-Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.
'Tuig' dat de bak in moet en dat van Klaas Dijkhoff moet 'Oppleuren', veel verder komen ze toch niet bij de VVD, die zo naar links zou zijn opgeschoven. Opvallend overigens hoe tolerant diezelfde VVD in 2018 nog stond ten opzichte van de 'Knollenterreur'. Zo stonden die VVD'ers destijds zelf te demonstreren bij de voordeur van het Provinciehuis van Groningen uit 'Solidariteit' met de Boeren, iets dat vervolgens door een aantal van hen mogelijk is uitgelegd als groen licht voor het plegen van excessen en latere levensbedreigende geweldadige acties in 2019? Vreemd overigens ook dat een Gemeentebestuur van Groningen destijds tractoren toeliet binnen de Diepenring. Meten met twee maten zou je het kunnen noemen.
Wie wel eens een beetje heeft geluisterd naar bijvoorbeeld klinisch psycholoog Paul Verhaeghe of zijn boek 'Identiteit' heeft gelezen, die kan vasstellen dat de Identiteit van 'Tuig' niet alleen in de genetische wieg ligt, maar ook in bijvoorbeeld de wijk, de 'Vogelaarwijk' om maar iets te noemen, waarin ze opgroeien.
De vraag zou dus kunnen luiden: waarom is er 'Tuig' en waarom zijn er zulke 'Goede' mensen als Sander Dekker en Klaas Dijkhoff? Paul Verhaeghe geeft het antwoord en het zou zinvol geweest zijn als mensen als Dekker en Dijkhoff zijn visie vijftien jaar geleden tot zich hadden genomen. Maar, kun je wel stellen, vanwege hun Identiteit kwamen zij op een ander pad en kwamen ze Paul Verhaeghe's gedachtegoed niet tegen. Nu komen ze niet verder dan simplistische demagogie over strenger straffen. Kunnen zij natuurlijk ook niet echt helpen. Dat is weer het gevolg van hun eigen Identiteit.
en:
Ondernemers Geleen bekeurd terwijl ze hun zaak beschermen: ‘Als criminelen behandeld’ Bron: AD 26 jan 2021
"Geleense ondernemers die tijdens de rellen gisteravond hun bedrijf probeerden te beschermen, zijn door de politie bekeurd. Ze stonden buiten om te voorkomen dat relschoppers hun zaak zouden vernielen, maar kregen een boete  van 95 euro omdat zich niet hielden aan de avondklok. De ondernemers zijn woest. ‘Dit is een trap in mijn gezicht'."
Dit is dan ook precies de vraag die ik me stelde: "Wat bezielt die mensen?" En het is dus ook het eerste antwoord waar je naar zoekt. Wat nu als je geboren en getogen bent in zo'n dorp, dan zou je nu wellicht die Politieagent geweest zijn, of die Ondernemer, of de Vader van zo'n 'Hooligan', of wellicht zelfs de 'Hooligan', het 'Tuig'? Dan ontdek je dat je 'Identiteit' voor een groot deel toch op toeval berust en je wel keuzes kunt maken, maar niet altijd de vrijheid hebt om te kiezen waartussen. Van een afstand lijkt het me de cruciale vraag: "Wat bezielde die mensen daar in Geleen?"
En dan kom je toch op twee opties: hetzij dit is het topje van de ijsberg en de vraag is dan waar komt die ijsberg vandaan? Of het gaat hier om mariginale 'Hooligans' en 'Tuig', maar waarom is het dan voor de overheid zo'n geweldig probleem? En opnieuw, wat is is er dan aan de hand als een paar personen Nederland volledig zouden kunnen ontwrichten? Dan is er ergens toch ook iets helemaal mis gegaan, als wij daar niet tegenop kunnen en niet op voorbereid zijn? In beide gevallen heeft onze overheid het toch compleet laten afweten?
en:
'Rutte zei zich niet bezig te houden met wat er aan deze rellen ten grondslag ligt' Bron: NOS 26 jan 2021 "Daar denk ik niet over na. Ik ga niet zoeken naar diepere sociologische oorzaken, dit is puur crimineel gedrag. Daar gaan we einde aan maken."
Mark Rutte weigert dus opnieuw, volledig conform de Rutte Algoritme, de Eindverantwoordelijkheid te nemen.
en:
Premier Rutte noemt rellen crimineel geweld: 'Wat bezielt deze mensen?' Bron: AD 25 jan 2021
"Elk normaal mens kan hier alleen met afschuw kennis van nemen. Je vraagt je werkelijk af: wat bezielt deze mensen? Het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen.”
De hamvraag is inderdaad wat die mensen bezielt en het is typisch voor onze premier om daar geen antwoord op te hebben. "Daarvoor moet u niet bij mij zijn."
en:
'Buitenlandse media verbazen zich over omvang van het geweld in Nederland' Bron: Sacha Kester in De Volkskrant van 25 jan 2021
"The Dutch government's inconsistent messaging hasn't helped to instil confidence. At the start of the outbreak, it resisted measures like masks and curfews, telling the Dutch they were sensible, rule-abiding and didn't need to be treated like children", analyseert de BBC.
en:
'Nederland in verzet tegen avondklok en tien jaar Rutte' Bron: De Standaard 25 jan 2021
Zie ook: 'Het Muntje Valt' (Of niet?) 
en:
'Politie vreest ‘nog dagen of weken’ van onrust na rellen rond avondklok 'Bron: AD 24 jan 2021
"Op meerdere plaatsen in Nederland zijn demonstranten tegen de avondklok - na oproepen via sociale media - gisteravond de straat opgegaan. Dat liep overal uit op ongeregeldheden. Zo hebben relschoppers geprobeerd om de ruiten van de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis MST in Enschede in te gooien. Ook zou het ziekenhuis zijn bekogeld met vuurwerk."
Dit kwam voor de overheid allemaal als een verrassing, zelfs na de 'bestorming' van het Capitool in Washington?
en:
Klaas Dijkhoff komt op 24 jan 2021 al weer niet verder dan het populistische en xenofobe #PleurOp? Hoezo niet polariseren en 'samen' ervoor gaan? Eerst mensen tegen elkaar opzetten, de 'Goeden' tegen de 'Slechten' en dan verbaasd en verontwaardigd zijn als dat is gelukt? Een beetje hypocriet?
en:
'Grapperhaus: Politie treedt terecht hard op tegen relschoppers' Bron: AD 24 jan 2021
"Dit heeft niets te maken met demonstreren tegen Coronamaatregelen. Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, ME, journalisten en andere hulpverleners belagen. De burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden."
Onze journalisten en onze bestuurders reageren eigenlijk op dezelfde kortzichtige wijze. De een doet aan symptoombeschrijving, verslaggevers sturen naar incidenten en die breed uitmeten in de media, en de ander aan symptoombestrijding, ferme taal uitslaan over al dan niet terechte keiharde aanpak. Het een levert lezers en kijkers op en het ander stemmen bij verkiezingen.
Maar komen we er als maatschappij iets verder mee? Wordt het niet tijd om ons eens af te vragen waar al dit ongewenste gedrag vandaan komt? Telt Nederland dan plotseling zoveel criminelen, die er eerst, in de goede oude tijd, niet waren? De criminaliteitscijfers dalen toch voortdurend, zo werd ons voorgeschoteld? Waar komen die hooligans vandaan, niet qua woonplaats, maar qua achtergrond? Wat zijn er de oorzaken van dat mensen in Urk, in Enschede, in Eindhoven en al die andere plaatsen een grens over gaan die wij, de zogenaamde 'deugende' burger, als onacceptabel beschouwen? De ME erop loslaten helpt vast wel om een supermarkt te beschermen, alhoewel dat dus nog knap lastig blijkt te zijn, maar waar kwam de omslag vandaan dat de daders tot dit soort gedrag bereid zijn gebleken?
Die vraag zouden de media en de bestuurders eens aan zichzelf kunnen stellen, als we een structurele aanpak ter voorkoming van dit soort ongewenst gedrag willen. Waar is de langetermijnvisie van onze regering? Wat heeft onze regering de laatste kabinetten eraan gedaan om met een visie dit soort problemen preventief aan te pakken?
'Wat bezielt deze mensen?', vraagt Mark Rutte zich af, naar het zich laat aanzien zonder zelf deze vraag te willen beantwoorden. Daarvoor voelt hij zich dan waarschijnlijk weer niet Eindverantwoordelijk. Zie de 'Rutte Doctrine' en het wordt duidelijk hoe dat zit.
Het zijn vergelijkbare vragen die Thomas De Graeve zichzelf en de bewoners onlangs wél stelde bij zijn bezoekje aan het dorpje War in de USA. Hij ging op zoek naar de diepste motieven van de Trump-aanhang in de Mountains of West Virginia. (Zie hieronder)
Samengevat: Als het hier om een sneeuwvlokje gaat, waarom laat Mark Rutte door een losse Sneeuwvlok zijn land ontwrichten? En als het om een IJsberg gaat, waarom neemt Mark Rutte dan als kapitein opnieuw zijn Eindverantwoordelijkheid niet?


Populisme in de USA
Zie ter vergelijking ook de 'Rutte Doctrine'
Gelezen in The Thorn:
'Kamala Harris heeft veel te bewijzen: aan vrouwen en de zwarte gemeenschap' Bron: Analyse De invloed van Kamala Harris De Volkskrant van 20 jan 2021
"De beëdiging van Harris tot vicepresident van de Verenigde Staten is van historisch belang en van grote symbolische waarde."
Maar dus ook:
"Amerika had wél de voorkeur gegeven aan een 78-jarige witte man als president. Want Harris deed in de voorverkiezingen een eigen gooi naar het presidentschap, maar moest wegens gebrek aan populariteit voortijdig afhaken."
Wat zegt dit? Dat wij hier in Nederland niet zo goed weten hoe de USA nu eigenlijk in elkaar steekt.
Laten we de regering Biden te zijner tijd afrekenen op haar daden en niet op onze euforische wensdromen van vandaag.
Kom ik op 24 jan 2021 deze reportage tegen:
'Kiezers in West Virginia kijken somber naar de toekomst | Terzake' Bron: Een reportage van Thomas De Graeve op 14 januari 2021 voor de VRT
"Wat met de Verenigde Staten onder Joe Biden? Die vraag stellen veel Amerikanen zich, vooral kiezers van Donald Trump. In het arme stadje War, in West Virginia, kijken veel inwoners somber naar de toekomst. Wat met hun jobs en de verdeeldheid in het land?"
"Op dezelfde manier, decennialang, tientallen jaren"
"United We Stand"?
Zie ook: 'You'll Never Leave Harlan Alive' van Darrell Scott, hier gezongen door 'Patty Loveless'. Harlan County, Kentucky, net naast West Virginia.
En uitgebracht in 1976:
John Denver - 'Take Me Home, Country Roads' (Audio) 1976: "Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River."
Almost....
'Diezelfde manier' en hetzelfde gevoel oproepend als toen ik in 1976 net als Thomas De Graeve me tussen deze mensen begaf. Inderdaad, of de tijd stil heeft gestaan. War, vrijwel naast Harlan County en bijna naast Hazard Kentucky. ('Goedkoop door Amerika')
Google Streetview, zie data onder in beeld, blijkt deze regio ook maar eenmaal per tien jaar de moeite waard te vinden....

Verder gelezen in The Thorn:

22 apr 2021:
Gelezen in The Thorn:
'Voor een deel van de Kamer geldt inmiddels: Rutte liegt, totdat het tegendeel is bewezen' Bron: Analyse in De Volkskrant van 22 apr 2021
"Als het demissionaire kabinet de notulen geheimhoudt, wordt het voor partijen als GroenLinks en PvdA nóg moeilijker om straks eventueel aan te schuiven bij een kabinet-Rutte IV. Als er wel openbaarheid komt, kan dat leiden tot nieuwe verontwaardiging over het opereren van de politieke kopstukken in de Trêveszaal."
Een zooitje dus, wat Mark Rutte heeft geschapen en achterlaat.

22 apr 2020:
Gekeken in The Thorn: 'Mark Rutte 'heeft weer gelogen' ter verantwoording geroepen door Tweede Kamer in Toeslagenaffaire' Bron: Arnews 21 april 2021
Niet te geloven toch? Hoe lang pikken we dit nog met z'n allen?

18 feb 2021:
Gelezen in The Thorn: 'Wel politieke welwillendheid, maar geen geld voor Lelylijn' Bron: NOS 18 feb 2021
"Groningen zou door een betere verbinding met de Randstad kunnen groeien van 205.000 tot 340.000 inwoners. Daarmee wordt het een stad ter grootte van Utrecht. Drachten zou kunnen groeien van 52.000 naar 84.000 inwoners, evenveel als Assen. Heerenveen wordt met een Lelylijn een echte poort naar het noorden en groeit van 39.000 naar 89.000 inwoners."
Lekker lobbyen om Groningen te verduurzamen en te vergroenen met bijna twee keer zoveel inwoners?

10 feb 2021:
Gelezen in The Thorn: 'Omwonenden vliegveld Eelde balen van kerosinelucht KLM-toestellen' Bron: RTV Drenthe  09 feb 2021
"GroenLinks-raadslid Willem Nieman wilde van het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo weten of het actie gaat ondernemen."
"Nieman wilde onder andere weten hoe het college met de klachten van omwonenden omgaat. Ook wilde hij weten of het college het met hem eens is dat de dampen moet worden voorkomen."
"Nee, daar zijn wij het niet mee eens", antwoordde wethouder Hanneke Wiersema (CDA) resoluut. "Een luchthaven is bedoeld voor vliegtuigen, die maken gebruik van kerosine en dat ruik je soms."
"De twee binnengekomen klachten heeft de wethouder doorgespeeld naar Groningen Airport Eelde."
"Volgens haar kan Tynaarlo verder ook niks doen, omdat de Rijksoverheid bevoegd is om toezicht te houden op de luchthaven en als het nodig is kan ingrijpen."
"Raadslid Nieman van GroenLinks reageerde teleurgesteld."
Wat raar hè? Hoe creëer ik 'Tuig' volgens de 'Rutte Doctrine'? Afschuiven van hoog naar laag

05 feb 2021:
Gelezen in The Thorn: 'Elon Musk stopt chip van computergame in hersenen van levend aapje' Bron: AD 05 feb 2021
"Tesla-baas Elon Musk heeft zijn bedrijf Neuralink opdracht gegeven om de chip van een computergame te implanteren in de hersenen van een levend aapje. Volgens Musk is de aap blij, ‘omdat het dier nu de hele dag in zijn hoofd spelletjes kan spelen’."
Rijp voor een psychiatrische inrichting die Elon Musk.

04 feb 021:
Gelezen in The Thorn: 'Navalny moet naar een strafkolonie, maar wat houdt dat eigenlijk in?' Bron: NOS 04 feb 2021
"Hun leefomstandigheden zijn volgens Amnesty erbarmelijk"
Zie ook: 'Pussy Riot'

03 feb 2021:
Gelezen in The Thorn: 'De burgervader die vermanend kan zijn als een Berberse vader' Bron: De Volkskrant van 03 feb 2021
"En, ben je wakker geworden? Goed gevoel, dat je je stad naar de vernieling hebt geholpen?", vraagt hij, Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam in zijn clipje. "Dat je de ondernemers van je eigen stad schade hebt berokkend?"
"De radio werkte op twee Tudor-batterijen, een forse uitgave voor het arme gezin. En dus zwaaide er wat toen Aboutaleb een keer in slaap viel zonder eerst de radio uit te zetten. Een dag later waren de batterijen leeg. Geld voor nieuwe was er niet."
"Zo, is dat wat je wil?", vroeg zijn moeder ’s ochtends. "Vind je het leuk dat we nu een week lang geen radio kunnen luisteren? Dat je nu op de blaren moet zitten?"
Overkwam mij regelmatig in het verleden. Werd je om twaalf uur 's nachts weer wakker van het Wilhelmus of de volgende morgen om 6.45u met 'Mededelingen voor Land- en Tuinbouw. Op de markt van... Alles per kilogram levend gewicht'
Interessant interview. Ahmed Aboutaleb loopt tientallen jaren na dit voorval nog steeds met een zondig gevoel door het leven. Waarom? Omdat zijn moeder hem ooit als kind een schuldgevoel aanpraatte vanwege het simpele feit dat Ahmed in slaap viel met het oortelefoontje nog in zijn oor? Omdat je als kind wegsoest in een gelukzalige slaap maakt je moeder je wijs, dat je een zondaar bent?
Tientallen jaren later krijg je de kans om zoete wraak te nemen op je moeder. Nu mag jij als burgervader vergelijkbare dingen zeggen tegen de jeugdige bewoners van je stad en ben jij degene die in de positie zit van het aanwijzen van zondaren. Wauw! Best stoer!
Dat zal dus ook wel de reden zijn dat Ahmed Aboutaleb geen lijsttrekker van de PvdA wou worden. In de Tweede Kamer in Den Haag werkt een 'Aboutalebse donderpreek - een Berberse vermaning van vader of moeder' niet zo. Nou ja, VVD, CDA, PVV, FvD?
Nu burgemeester van Rotterdam en ooit promotie naar Staphorst? Daar werkt het zondebesef van Ahmed Aboutaleb misschien nog wel? Een beetje 'Dik Trom en zijn Dorpsgenoten' en Staphorst jaren '50 dit soort gedrag van 'Mijnheer de Burgemeester'. Nederland in 2021 is toch verder dan dat gekomen zou je hopen?
Meer hierover bij Paul Verhaeghe en zijn boek 'Identiteit', waarin de overeenkomst tussen het christelijke- en  het neoliberale zondebesef wordt uitgelegd.

07 jan 2021:
Gelezen in The Thorn: 'Friese boeren willen hek rond de hele provincie, tegen de wolf' Bron: AD 07 jan 2021
"De boeren starten donderdag met een inzamelingsactie om het hek van enkele honderden kilometers lengte te kunnen betalen. Het wolvenhek gaat ongeveer 2 miljoen euro kosten en zou zich moeten uitstrekken van het IJsselmeer tot aan het Lauwersmeer, dus langs de grenzen met Overijssel, Drenthe en Groningen. Er heeft zich nog geen wolf in Friesland gevestigd."
Geweldig dit, hier kan De Speld echt niet tegenop. Bovendien een win-win situatie: Inheemse Soorten als Blokkeerfriezen blijven zo ook beter beschermd binnen hun eigen territorium.

17 dec 2020:
Gelezen in The Thorn: ''Trotse' wethouder maakt geïrriteerde indruk tijdens presentatie miljoenenplan' Bron: RTV Noord 17 dec 2020
"Zo is er al eerder besloten dat je voor elke gekapte boom een boom moet terugplanten. Als je een grote boom weghaalt kan je geen kleine boom terugzetten, daar hebben we regels voor."
"De media hebben er baat bij om juist te belichten wat er niet goed gaat Glimina Chakor -Wethouder"
Beetje domme populistische prietpraat. Als je inhoudelijk terechte kritiek krijgt ligt het aan de media. Laat Chakor maar eens het verhaal van Boswachter Joop Stamhakker* lezen op  'Staatsbosbeheer -2.0' over de mythe van '1 op 1 is win-win'. En hoe zit het met de biomassacentrales en GroenLinks ook alweer? 'Geen nieuwe' is iets anders dan geen. Een halve boom verstoken is iets anders dan geen hele. En waarom zijn 'al die bomen' eigenlijk ziek? Zie daarover ook: 'Verdroging Nederland' en 'Energietransitie'.
En dan nog even dit: Chakor beweert dat in het verleden op kwantiteit is aangeplant en niet op kwaliteit. Wie wat langer in Groningen woont, die weet dat in de jaren tachtig 'De Bonte Hoek Kwekerijen' een paradijs aan diversiteit in nieuwe woonwijken in Groningen heeft aangeplant. Zelfs Elton John liet zijn tuin door hen beplanten. Deze biodiversiteit is door bezuinigingen voor een fors deel teloor gegaan. Gras, Klimop en Laurierkers werden de favoriete vervanger bij de Groenvoorziening van Groningen. Plaatselijke waarnemingen door de jaren heen bevestigen dat, dit dan kennelijk in tegenspraak met een papieren rapport of mondelinge toelichting van een 'slager die zijn eigen vlees keurt'.

16 dec 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Provincie buigt zich over meer varianten N34' Bron: RTV Drenthe 16 dec 2020
"Er komt onderzoek naar meer varianten voor het veiliger maken van de N34 en knooppunt Gieten: zestien in totaal. Alleen het verlagen van de snelheid van 100 naar 80 kilometer zit daar niet bij. Dat wil een meerderheid van Provinciale Staten niet."
"Het voorstel van de SP en Partij voor de Dieren voor een snelheid van 80 kilometer, verdween in de prullenbak vandaag tijdens het debat in Provinciale Staten."
Raar eigenlijk dat de veiligheid enorm verbetert met verlaging van 100km/u naar 80 km/u en dat men daar dan toch tegen is.
Wie het even narekent die vindt dit bij een ritje van ergens in de stad Groningen naar bijvoorbeeld het Scheper Ziekenhuis in Emmen:
Het lokale stadsritje in Groningen en Emmen kost maar zo 10 tot 15 minuten. Bij een maximumsnelheid van 100km/u rijd je op de N34 gemiddeld 83,5km/u, tengevolge van 70km-zones, en duurt dat traject 38 minuten. In totaal kom je dan op 38 + 10-15 = 48 - 53 minuten van uit naar thuis.
Verlaag je de maximumsnelheid naar 80km/u en schaf je ook nog eens de 70km-zones af, dan kom je op een tijd voor dat traject van 39,5 minuten. Totaaltijd van uit naar thuis wordt dan 39,5 + 10-15 = 49,5 - 54,5 minuten.
De door SP en PvdD voorgestelde snelheidsverlaging, die kan leiden tot veel grotere verkeersveiligheid voor mens en dier en tot een beter milieu, 'kost' per rit dus 1,5 minuut extra reistijd.
En de handhaving? Als we het willen heb ik een simpele, goedkope en veilige methode, die algemeen toepasbaar is en geen enkele verandering in de infrastructuur vereist, noch inzet van het politieapparaat en die ook nog eens privacy-bestendig is.
Laat maar weten..... "Hollanders? Ja maar" Zie ook: 'Snelheidsbegrenzer'

25 nov 2020:
Gelezen in The Thorn: 'VVD wil 'desnoods' grens sluiten voor migrant': 'Risico dat ze Nederland kiezen vanwege onze welvaart' Bron: Tweede Kamerlid Bente Becker van de VVD in het AD van 25 nov 2020
"Nederland moet in ‘noodgevallen’ de eigen grenzen sluiten en bewaken als er weer grote aantallen migranten naar ons land zouden komen."
En wij maar denken dat de VVD naar links is opgeschoven? Dat de VVD de rots in de branding is waar het gaat om de 'Vrijheid van Meningsuiting' of om 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'?
Artikel 14
"Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging."
Eigenlijk gewoon een extreem-rechtse xenofobe club dus die VVD, die Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, maar dan wel alleen voor het 'Eigen Volk', die met slappe drogredenen en op een laffe en stiekeme manier de 'Rechten van de Mens' tracht te vertrappen. Dan voelt het toch haast nog oprechter wanneer politieke partijen als FvD en PVV dat gewoon hardop uitventen.
Als historicus, en als burger eveneens, vind ik het wel verontrustend. Het is toch wel een onheilspellende golf die door de hele westerse wereld spoelt: de giftige cocktail van socialisme en nationalisme.
Hier ook nog even het geheugensteuntje uit 2017: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd' Bron: Trouw 11 feb 2017
Zie ook: 'Vluchtelingen'

22 nov 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Tien jaar VVD, en weer is het schoppen naar beneden en likken naar boven' Bron: Opinie historicus en politicoloog Teun Dominicus in Het Parool 22 nov 2020
"Het is extra wrang dat uit het verkiezingsprogramma blijkt dat de VVD de middelen die burgers hebben om zich te verdedigen tegen inbreuk op hun politieke en sociale rechten aan banden wil leggen. Zo wil ze het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens inperken, omdat deze rechten worden gebruikt om een humane bodem te leggen in asielbeleid en sociale zekerheid. Het schild dat de rechtsstaat kan zijn voor mensen in de verdrukking moet, als het aan de VVD ligt, worden ontmanteld."
De VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? Mark Rutte, de voorvechter van de 'Vrijheid van Meningsuiting', de dappere hoeder van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'?

21 nov 2020:
Gelezen in The Thorn: VVD: 'Edelhert is gevaar voor het verkeer' Bron: Willemien Meeuwissen van de VVD bij RTV Drenthe op 21 nov 2020
"De verkeersveiligheid gaat voor. Als je een edelhert aanrijdt dan gaat die niet op de bumper, maar door je voorruit en dat wil ik niet op mijn geweten hebben."
Even in het kort de redenering: een hert op de bumper is dus niet zo'n probleem. Het gaat niet om voorkoming van een dierenslachtoffer, maar om een mogelijke bestuurder of passagier van een auto, die zou kunnen verongelukken, weliswaar samen met het edelhert, maar daar wordt niet meer over gesproken.
Conform deze redenering zou je er ook voor kunnen pleiten om in Drenthe alle bomen langs wegen te kappen. Je zal er maar verantwoordelijk voor zijn dat een appende of snuivende spookrijder zichzelf te pletter rijdt tegen een boom.
Je zou met deze redenering natuurlijk ook alle autoverkeer kunnen verbieden in Drenthe. Kun je niet tegen de boom rijden (zonde toch ook van al die bomen?), kun je geen fietsers of wandelaars op je motorkap of door de voorruit krijgen (toch ook niet echt fijn, ook al mankeert jou niks?) en kan het edelhert ook nog eens gewoon zijn of haar gang gaan.
Dan wordt de VVD-slogan binnenkort wellicht: 'Automobilist is gevaar voor het verkeer'? ('Petitie', #WelkomedelhertDrenthe)

18 nov 2020:
Gelezen in The Thorn: ‘Liberaal’ Bron: Advocatenblad op 18 nov 2020
"Niet eerder pleitte een democratische politieke partij zo openlijk voor een beperking van de rechtsstaat."
"De tijd dringt want in maart zijn er verkiezingen en wie een advocateneed heeft afgelegd, kan in gemoede zo geen VVD meer stemmen."

16 okt 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Opmaat naar een europa vol censuur wetgeving, Don't shoot the messenger.' Bron: Weltschmerz clips 16 okt 2020
"De verplichting om de opgelegde staatsmening te verspreiden en het tegengaan van kritische geluiden draagt niet bij aan de democratie maar is het einde daarvan."
Wie de clip bekijkt mag het zeggen en dat heet juist democratie lijkt me zo.

16 okt 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Wie kritisch is, zit niet meteen in één kamp met Trump of Willem Engel' Bron: Interview van Ianthe Sahadat met filosoof Marli Huijer in De Volkskrant van 16 okt 2020
"Filosofie is niets anders dan kritisch denken. De filosoof is de luis in de pels, die moet blijven jeuken – dat was in de tijd van Socrates al zo. Ik vertegenwoordig niet een bepaalde groep. Dat is het grote verschil tussen een politicus en filosoof."

13 aug 2020:
Gelezen in The Thorn: Reddingsbrigade wil beter waarschuwingssysteem: 'De zee is geen zwembad' Bron: NOS 13 aug 2020
"De Reddingbrigade wil een beter waarschuwingssysteem om de veiligheid langs de kust beter te waarborgen. In deze drukke zomer blijkt dat badgasten vaak niet weten dat er een waarschuwingsvlag is gehesen. Of ze weten niet wat deze vlag precies betekent."
'Ik zie zekere paralellen....' Bron: Viroloog Marion Koopmans 12 aug op Twitter
Zie vooral alle reacties op haar bericht, oa.:
"Sigmud Freud noemde dat het Es", schrijft Johan Dorresteijn
"De pasgeborene heeft alleen nog maar een Es. Het Es is een reservoir van impulsen, energie, libido. Het redeneert niet. Het gaat blindelings te werk volgens het principe: Ik wil wat ik wil wanneer ik het wil." Bron: Wikipedia
Eigenlijk een korte en simpele analyse van het doorgeslagen neoliberalisme van Mark Rutte & Co.

12 aug 2020:
Gelezen in The Thorn: Coronadebat eindigt in tumult: 'De coalitie is letterlijk weggerend' Bron: NOS 12 aug 2020
"Four Stage Strategy", het 'nieuwe normaal' van Mark Rutte & Co

17 jul 2020:
Gelezen in The Thorn: Shared Space zorgt voor verkeerschaos, 'maar dat is ook de bedoeling' Bron: NOS
"Het concept Shared Space werd in de jaren 90 bedacht door de Friese verkeersdeskundige Hans Monderman. Het idee is dat het verkeer zichzelf wel regelt als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, in plaats van regels op te leggen en verkeersborden te plaatsen."
Het neoliberale concept dus van Dikke Ikke. Shared Space gaat uit van Solidariteit en dat bestaat niet in het Neoliberalisme. En wie betaalt dan de rekening in dat concept? De zwakste dus, in oplopende volgorde: de voetganger en de fietser. Zij gaan met angst en beven door het verkeer. En de automobilist? Die baalt alleen dat het niet opschiet en is bang voor een krasje in de lak.
Dan kunnen de ongevallencijfers wellicht niet gestegen zijn, maar dat komt dan vooral omdat de zwaksten in het verkeer thuisblijven en zich niet meer wagen aan het Shared Space gebied.
Zie ook 'Nederland Polderland' en 'De Fietsstraat'.

10 jul 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Rutte probeert iedereen in te pakken, óók journalisten, zo schaamteloos eigenlijk hè?' Bron: Ter Redactie Het Politieke Interview in De Volkskrant van 10 jul 2020
Hoe krijg je de waarheid boven tafel in een gesprek met door en door mediagetrainde politici? Frank Hendrickx en Ariejan Korteweg van de Haagse redactie van de Volkskrant vertellen over het politieke interview. "Je moet zoveel mogelijk munitie bij je hebben."
"Rutte is een apart geval hoor. Heel glad, gladder nog dan de anderen. Hij heeft alles al een keertje gezegd in allerlei bewoordingen."
"Maar als hij iemand voor het eerst ontmoet, doet hij ook amicaal."
"Het mooie is dat wij er ook voor kunnen kiezen om een profiel over de persoon te schrijven. Dat is vaak toch interessanter."
Ja want dan hoef je niet te debatteren om te winnen, maar kun je als journalist gewoon op zoek naar de waarheid.
Vandaar ook mijn motto: "Stop een gesprek/debat met iemand die blijkt alleen maar met je in gesprek te willen om zijn of haar gelijk te halen." Dat geldt wat mij betreft zowel voor politieke-, zakelijke-, als privégesprekken.

03 jul 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Wat is de strategie? Luister naar Van Dissel of Rutte en de mist wordt dichter' Bron: Column Kustav Bessems in De Volkskrant van 03 jul 2020
"Gun hun voortschrijdend inzicht, kun je zeggen. Maar voortschrijdend inzicht is niet eerst het een zeggen, later het ander en dan maar hopen dat het niemand opvalt. Bij voortschrijdend inzicht hoort rekenschap."
Let's 'rally around the flag'. Wie neemt Rutte & Co nog serieus?

30 jun 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Voortrekkerij, een smak geld en leugens - alles om de KLM te beschermen' Bron: Karin Spaink in Het Parool van 30 jun 2020
"Nu blijkt de minister ook nog te hebben gelogen: Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD)." "Maandag moest diezelfde minister in een Kamerbrief toegeven dat onderzoek naar de mate waarin die filters virussen afvangen helemaal niet bestaat, noch dat daarin 'op korte termijn [is] voorzien'."
"Voortrekkerij, een smak geld en leugens – geen zee gaat het kabinet kennelijk te hoog om de KLM te beschermen. Zelfs het maatschappelijk draagvlak voor de bestrijding van een dodelijke ziekte mag daaronder lijden."
Tja, wie gelooft nu nog Mark Rutte & Co, het RIVM en het OMT?
Lees het ook hier: 'De dikke vinger van de KLM' Bron: Karin Spaink 01 jul 2020
Die vroegere tennisleraar sprak destijds al deze wijze woorden: "Verneuk de massa, spek de kassa". Toch meer van geleerd dan alleen die enkelhandige backhand.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017