Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Journalistieke Handel
Journalistieke Handel
05/13/2019

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Journalistieke Handel' 13 mei 2019 (laatst bijgewerkt op 30 jan 2021)

"Het bedrijf wil minder afhankelijk zijn van abonnementen en zoekt naarstig naar andere inkomsten, zoals de verkoop van koffie, thee en wijn."

Vanwaar dit item?
Directe aanleiding was de uitspraak onlangs van een medewerker van een regionale omroep die reageerde op de ophef in de media over het toenemende populisme: "Als mensen van links ons rechtse populisten vinden en rechtste mensen vinden het omgekeerde, dan doen we het nog niet zo slecht!"

Al veel langer geleden, in 1985 in een scriptie aan de RUG, stelde ik mezelf de vraag: hoe komt het dat steeds meer regionale kranten verdwijnen? Dat speelde in de nadagen van de Verzuiling. Mijn conclusie destijds was dat het niet het einde van de Verzuiling was geweest die kranten ten onder deed gaan, maar de zogenaamde 'dekkingsgraad' (het aantal abonnees per vierkante kilometer). De kosten van de dagbladen stegen, maar de inkomsten uit advertenties namen niet toe. Het gevolg was dat om te overleven de dekkingsgraad omhoog moest. Maar dat gebeurde vrijwel nergens, het aantal abonnees nam niet toe, maar daalde merkwaardigerwijs, ondanks de ontzuiling, evenmin dramatisch. De verhouding inkomsten en uitgaven dook als gevolg hiervan wel in een neerwaartse spiraal. Het verdwijnen van Dagbladen bleek daarmee eerder een economisch verhaal dan een ideologisch.
Uitgevers van Dagbladen vroegen zich verontrust af: hoe nu verder? Talloze kranten verdwenen en vele fusies en overnames volgden. Er moest een nieuw verdienmodel bedacht worden, dat niet meer gestoeld was op de oude Zuilen.

Het probleem dat zich aandiende voor de uitgevers van Dagbladen, was dat zij abonnees nodig hadden uit de gelederen van de voormalige Zuilen van de concurrent.
Nieuws werd daarmee, meer dan tevoren, handelswaar. Zo kwamen fora's op en allerlei platforms waar iedereen zijn of haar mening kwijt kon, ongeacht de kwaliteit van de inhoud.
Zoals ik bij het item 'Politiek 2.0' al eerder uiteenzette werd de trend enorm versterkt om te gaan debatteren om te winnen en in veel mindere mate om te willen leren. Dat ging op voor de Dagbladen, maar natuurlijk evengoed voor alle andere media. Kijk- en oplagecijfers werden steeds belangrijker.

Redacties van Dagbladen en Omroepen moesten dus zwaar op de centjes gaan passen en er werd enorm bezuinigd op het journalistieke werk. Nog recentelijk werd er alarm geslagen door de persfotografen in Nederland, die nog nauwelijks een droge boterham kunnen verdienen.

Een belangrijk ander punt is natuurlijk ook de concurrentie van de gevestigde media, op papier of digitaal, op radio of tv, met allerlei sites die op het internet opereren. Platforms als Instagram, Facebook, Twitter, YouTube en tal van al dan niet serieus te nemen 'underground' platforms hebben zich opgeworpen als serieuze economische bedreiging voor de gevestigde media. Wat ze verkondigen doet hier dan even niet terzake. Die 'oude' media gaan inkomsten missen, wanneer mensen massaal hun toevlucht nemen tot andere kanalen om met elkaar te communiceren en om nieuws te vergaren.
Traditionele media met een duidelijke eigen identiteit worden hierdoor gedwongen, opnieuw om economische redenen, om steeds meer als platform te gaan opereren. Het grote gevaar daarvan is dat elke mening dan even veel waard wordt en de lezer niet meer weet wat die daar mee aan moet. Als redacties content toelaten, waarvan ze met hun gezonde verstand zelf best weten dat het verhaal niet klopt, worden ze op de proef gesteld: wel of niet publiceren? Als de centjes de doorslag geven, omdat de concurrent het anders wel doet, gaat dit uiteraard zwaar ten koste van de integriteit van het medium. Dat zien we op dit moment eigenlijk bij alle media plaatsvinden.

"Het bedrijf wil minder afhankelijk zijn van abonnementen en zoekt naarstig naar andere inkomsten, zoals de verkoop van koffie, thee en wijn."

Een praktijkvoorbeeldje:
Onlangs werd in de Media melding gemaakt van een VN rapport aangaande de staat van onze natuur. Een groot aantal wetenschappers had daar onderzoek naar gedaan en duizenden rapporten bestudeerd. Vrijwel alle Dagbladen en Omroepen in Nederland maakten er gewag van. Een aantal daarvan kwam enige dagen later met koppen als: 'Is het allemaal wel zo erg?' Een paneltje van lokale schrijvers, in dit geval het RTV Noord Kennisteam, zoiets als 'Lopend Vuur' (79,3 % is het er niet mee eens, dus is het niet waar*) dus, werd naar haar mening gevraagd. Er kwamen reacties die diverse kanten uitgingen.
Bij veel lezers werd op deze manier de indruk gewekt dat het allemaal maar moeilijk en ingewikkeld is. Wat moet je geloven? De een zegt dit en de ander dat. Wat vergeten wordt is dat een paar amateurs het gezag van de wetenschap er volledig mee onderuit halen. De redactie kan echter tevreden vaststellen dat er weer lezers langs geweest zijn, dat er weer inkomsten gegenereerd zijn. Nieuws als koopwaar dus.

Zo kunnen we weer terug gaan naar de man die zo juichend riep: "Als mensen van links ons rechtse populisten vinden en rechtste mensen vinden het omgekeerde, dan doen we het nog niet zo slecht!"
Misschien is het juist wel heel slecht. Misschien maakt het uitgevers en redacties niets uit waar de inkomsten vandaan komen: van links of van rechts, van de waarheid of van de leugen. Misschien is het nieuws wel verworden tot Journalistieke Handel.

Voetnoten:
De twee bronnen waarover hierboven werd geschreven:
10 mei 2019:
'Is het echt zo slecht gesteld met de biodiversiteit in onze provincie?' Bron: RTV Noord 10 mei 2019
06 mei 2019:
'Belangrijke VN-commissie: Het gaat heel slecht met de biodoversiteit in de wereld' Bron: AD 06 mei 2019

Een ander voorbeeld, in dit geval van het Dagblad van het Noorden (DvhN) op een en dezelfde dag.
03 okt 2019:
'Wetenschap waarschuwt: 'Biomassa is broeikasbom' (en toch geeft de regering miljarden euro’s subsidie)'. Bron: DvhN 03 okt 2019
03 okt 2019:
'Onderzoekers: 'Boeren beschermen de natuur juist tegen stikstof'. Bron: DvhN 03 okt 2019
Eigenlijke bron van het 'Onderzoek': Mesdag Zuivelfonds NLTO, staat in artikeltje.
En wat lezen we op hun site?
"Cruciaal voor de continuïteit van de melkveehouderij is de verdere ontwikkeling van de bedrijven naar een grotere schaal. Juist deze schaalvergroting wordt zodanig gerealiseerd zodat ze de motor is achter de ontwikkeling van het Nederlandse platteland (zoals het ook altijd is geweest)."
En dat noemt het DvhN 'Onderzoek', terwijl we hier domweg te maken hebben met een boerenlobby van ene 'Onderzoeker' Jan Cees Vogelaar?
En daar laat het DvhN zich kennelijk door inpakken. En staat dus ook toe dat hetzelfde met de lezer gebeurt.
Als we maar lezers hebben dus, maakt niet uit wat ze lezen: de waarheid of de leugen. "Als u het er niet mee eens bent dan stuurt u toch een stukje naar de redactie?"
Misschien is het nieuws wel verworden tot Journalistieke Handel, veronderstelde ik eerder al.

En nog een:
'Uitstoot CO2 zal nooit meer zo hoog zijn als in 2019, dankzij corona' Bron: DNV GL in de De Volkskrant 08 sep 2020
"De uitstoot van broeikasgas komt door de uitbraak van covid-19 dit jaar 8 procent lager uit dan vorig jaar. Maar het blijft niet bij dit ene jaar: die plotselinge teruggang in uitstoot zal niet gecompenseerd worden door latere stijgingen. Het jaar 2019, zo schrijft onderzoeksbureau DNV GL, zal de boeken in gaan als het jaar met de hoogste uitstoot van CO2 ooit."
Het gaat hier om een prognose op grond van aannames van dit bureau.
'Wetenschappers: uitstoot broeikasgassen bijna terug op niveau van voor corona' Bron: United in Science 2020 bij de NOS 09 sep 2020
"Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis daalde de CO2-uitstoot flink, maar in de hele wereld komt de economie weer op gang en dat veroorzaakt meer uitstoot door fabrieken en auto's. De goede cijfers van een paar maanden geleden worden tenietgedaan door het opstarten van de industrie."
Het gaat hier om metingen verricht door een aantal wetenschappers gedurende de afgelopen periode.
Conclusie? Als je al weet dat de 'toekomstvoorspelling', waar je mee aan komt zetten, al ingehaald is door de feiten op het moment dat je je stuk schrijft voor de krant, waarom schrijf je het dan nog op? Je brengt de lezer in verwarring, die toch op gedegen journalistiek zit te wachten? Waarom? Vergelijk het met de advocatuur: 'Wie schrijft, die blijft' (Brieven schrijven en een zaak aanhouden levert een advocatenkantoor meer op dan een zaak snel afhandelen)

Een paar 'historische' en 'journalistieke' bronnen:

21 okt 2020:
'YouTube verwijdert video’s Lange Frans na kritische uitzending Zondag met Lubach' Bron: De Volkskrant van 21 okt 2020
"Maar nu Youtube het hele videokanaal heeft verwijderd zijn niet alleen de veelbesproken interviews weg, ook alle muziek is offline gehaald. Dat is tegen het zere been van de rapper. ‘Ik vind dit echt heel jammer en ik ga nu huilen’, schrijft hij op Twitter. Lubach is het daarmee eens en reageert dat censuur ‘niet de oplossing is en meteen fout gaat’. Het is niet bekend of de muziekvideo’s van Lange Frans weer terugkomen op het platform."
Dus in 2020 bepaalt Arjen Lubach samen met YouTube hoe wij in Nederland omgaan met de 'Vrijheid van Meningsuiting'? Ga je haast twijfelen of Lange Frans toch niet een beetje een punt heeft en dat was nou toch net niet de bedoeling?

20 okt 2020:
'Wie en wat zit er achter het blad Gezond Verstand, met ‘de echte waarheid’ over corona en 9/11?' Bron: Profiel Gezond Verstandkrant in De Volkskrant van 20 okt 2020
"Ruim een miljoen proefexemplaren van een tijdschrift vol complottheorieën over Corona en veel meer zaken belandden onlangs ongevraagd in brievenbussen door het hele land. Wie en wat zit er achter Gezond Verstand?"
"Er is vraag naar alternatieve verklaringen, complottheorieën en anti-elitestandpunten", stelt Sander van der Linden, universitair hoofddocent sociale psychologie aan de Universiteit van Cambridge.
"Gemeenschapsvorming is heel belangrijk. Mensen willen zich met de groep kunnen identificeren en een vast blad draagt daaraan bij"
Toch weer een beetje terug naar de 'Verzuiling', maar dan in een nieuw 2020-jasje?

18 okt 2020:
'De online fabeltjesfuik  Zondag met Lubach (S12)' Bron: VPRO Zondag met Lubach van 18 okt 2020
"Het wantrouwen richting de overheid en media groeit. En dat komt deels omdat op sociale media een heel circuit aan mensen langzaamaan een eigen parallelle werkelijkheid in wordt gezogen. En hoe langer mensen in die fuik zitten, hoe meer ze openstaan voor radicale ideeën die ze zelf nog niet hadden."
Op zich een logisch betoog, dat we middels AI (Artificial Intelligence) en slimme Algoritmes van commerciële bedrijven (zoals Google) in een fuik worden gelokt. Alleen wel de kanttekening hierbij, dat die algoritmes in alle richtingen werken. Wie zich stort op wat dan ook wordt juist die richting in getrokken, of het nu om complotten gaat of om komkommers. De keuze tussen belangstelling voor komkommers of complotten maken we, gelukkig maar, nog steeds wel zelf.
Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017

27 sep 2020:
'Complotdenkers zitten verkeerd: kijkcijfers zijn grootste gevaar' Bron: Teun van de Keuken in De Volkskrant van 27 sep 2020
"Het gevaar is dat programmamakers de inhoud van hun programma’s aanpassen aan wat scoort. Dat is een grotere bedreiging voor een goede informatievoorziening dan welk vermeend complot dan ook."
Toch kun je hier een kanttekening bij plaatsen. Politici als Mark Rutte weten natuurlijk als de besten hoe het werkt met journalistiek en kijkcijfers/oplagecijfers. Hun spindoctors weten ook precies hoe je media-aandacht kunt genereren. Je gooit eens een balletje op over een explosief onderwerp, de bio-industrie, kernenegie, asielzoekers of zo en jouw baas wil van jou een stuk zien. De politicius maakt het niet echt veel uit wat jou mening is, die wil alleen aandacht. Die wil 'in the picture' komen. Er is dus wel degelijk een zorgwekkende link tussen politiek en kijkcijfers, zelfs zonder een complot.

24 jul 2020
'Wat doet een 'mainstream' journalist bij Cafe Weltschmerz?: Ramon Bril en Pim van Galen' Bron: Café Weltschmerz 24 jul 2020
"Pim van Galen is de beste, technisch-journalistieke interviewer in Nederland met een inhoudelijk neutraal profiel. Dat was in 2013 de reden voor Max von Kreyfelt om Van Galen bij CafeWS te vragen.
Tijdens het gesprek, afgelopen week tussen Pieter Lakeman en Miriam Hekker werd Van Galen als ernstige stoorzender gezien. Er was binnen dat gesprek geen neutraliteit meer terug te vinden. Uitsluitend gezagsbevestigende opmerkingen en antwoorden die het gesprek soms pijnlijk ontregelde.
Voor Max von Kreyfelt een urgente reden om Van Galen te vragen zijn ideeën over journalistiek en zijn rol binnen CafeWS publiekelijk te duiden."
Een vraaggesprek over de relatie tussen politiek en journalistiek

03 mrt 2020:
'Als media lobbywerk en integere wetenschap als gelijk blijven presenteren, kan de academie haar deuren sluiten' Bron: Casper Albers in De Volkskrant van 03 mrt 2020
"Je zou toch mogen hopen dat men ergens op de journalistenopleiding iets leert over het verschil tussen lobby en wetenschap? Misdaadverslaggevers schrijven toch ook niet 'de verdachte zegt onschuldig te zijn, maar volgens de rechter is hij schuldig. De waarheid zal dus wel in het midden liggen'?"

22 feb 2020:
'Noordelijke kranten diep in het rood, twijfel over zelfstandig voortbestaan' Bron: NOS 22 feb 2020
"Abonnees blijven weglopen, de kosten zijn hoog en recente dure overnames leveren de uitgeverij NDC nog te weinig op."
"Het bedrijf wil minder afhankelijk zijn van abonnementen en zoekt naarstig naar andere inkomsten, zoals de verkoop van koffie, thee en wijn."

22 feb 2020:
'Journalistieke Handel' van De Volkskrant, opgemerkt door Roos Vonk
"Tweede dag al! Dat is toch wel iets om vraagtekens bij te zetten. Dat @volkskrant zo'n advertentie niet gewoon weigert."

28 jan 2020:
'Dynamiek in de journalistiek' Bron: Frank Harbers, universitair docent Journalistiek aan de RUG op 28 jan 2020 op de RUG
"Het is altijd goed om na te denken over wat er wordt gezegd en waar dat op wordt gebaseerd. Daar zouden we best wat kritischer in mogen zijn. Kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, moeten we daarin beter trainen."
De suggestie dat de overheid hier een rol in moet spelen, verwerpt Harbers. Initiatieven zoals de factcheckdienst van de EU zijn met goede bedoelingen opgezet, maar kunnen gevaarlijk zijn, waarschuwt hij. "Zoiets werkt niet alleen misbruik in de hand, maar wekt ook de schijn van censuur op. Neem alleen al de vraag wat fake news precies is. Valt daar ook propaganda onder, of satire, of sterk politiek gekleurd nieuws? Als een regering de macht krijgt om te bepalen wat wel of geen fake news is, krijgen mensen daar terecht – een ongemakkelijk gevoel van. Dat lijkt me dan ook niet de manier."

04 jan 2020:
'Sinds 2010 volg ik geen nieuws meer. Het maakt me gelukkiger dan ooit' Bron: Rob Wijnberg in De Correspondent op 04 jan 2020 met een voorpublicatie van het boek 'Het nieuwsdieet' van de Zwitserse Rolf Dobelli.
"Radicaal afscheid nemen van nieuws was voor mij extra moeilijk omdat veel van mijn vrienden journalist zijn. Zij behoren tot de intelligentste, grappigste en best opgeleide mensen die ik ken. Sterker nog, zij hebben hun beroep voornamelijk om morele redenen gekozen – om de wereld wat rechtvaardiger te maken en de machtige figuren op de vingers te kijken. Vervelend genoeg zitten ze tegenwoordig gevangen in een industrie die met echte journalistiek nauwelijks nog iets van doen heeft. Het jongleren met nieuws is betekenisloos geworden."
Dit is in de kern wel het betoog dat ik hierboven hield over het ontstaan van de 'Journalistieke Handel'.
Voer natuurlijk voor journalisten en columnisten die hierbij het gevoel krijgen collectief voor inhoudsloze populist uitgemaakt te worden, waarbij Rolf Dobelli overigens op zijn beurt door hen weer in dezelfde hoek gedrukt wordt:
06 jan 2020:
'Het nieuwe dertig dagen zonder alcohol is dertig dagen zonder nieuws' Bron: Column Margriet Oostveen in De Volkskrant van 06 jan 2020
"Dobelli gaat dus quasi-integer de aanval. Zegt daarbij vaak dat zijn beste vrienden journalisten zijn. Zoals racisten ook altijd donkere mensen onder hun vrienden hebben."

24 dec 2019:
Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam op 24 dec 2019 op Mondiaal Nieuws MO over:
'De oerleugen van het neoliberalisme'
"De traditionele tegenmachten van journalistiek en academia zijn vergruisd onder dezelfde commerciële logica die de verzorgingsstaat kapot heeft gemaakt: likes, clickbait, winst, privatisering, gekocht onderzoek en KPI's of key performance indicatoren zoals het in het dieventaaltje van de manager heet zijn leidend geworden."

15 nov 2019:
'Politicoloog Cas Mudde waarschuwt voor het normaliseren van radicaal rechts' Bron: De Volkskrant van 15 nov 2019
"Kijk, ik zeg niet dat de Volkskrant radicaal rechts is, ik zeg alleen dat de krant meehelpt radicaal rechtse visies mainstream te maken. ­Uiteraard moet je berichten over radicaal rechts-populisme, maar als krant die in de liberale democratie gelooft, hoef je het geen podium te bieden."

21 okt 2019:
'De krant, een cultuurgeschiedenis' Bron: Historiek 21 okt 2019
"Het internet leek een plek waar je moest zijn als krant, maar het was nog volstrekt onduidelijk wat je er precies kon doen en wat de implicaties daarvan zouden zijn voor de journalistiek. Weinigen hadden een helder beeld van hoe zo’n 'elektronische krant' eruit zou kunnen zien."

28 aug 2019:
Onderzoek Alt-light en alt-right domineren Nederlands Twitter
'Je gaat me toch niet als genuanceerd wegzetten hè?' Bron: De Groene Amsterdammer 28 aug 2019
"Alt-light en alt-right vormen een Nederlandse zuil waarin het verzet broeit en waar extreme ideeën worden witgewassen. Ze hebben in ieder geval Twitter al veroverd en beïnvloeden van daaruit het publieke debat."

14 mei 2019:
'Why copying the populist right isn’t going to save the left' Bron: Cas Mudde in The Guardian van 14 mei 2019

12 mei 2019:
Persvrijheidslezing
'Radicale onafhankelijkheid en onverschrokkenheid van de journalistiek kunnen ook van binnenuit worden aangetast' Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 12 mei 2019

26 okt 2018:
'Polarisatie als product'. Bron One World 26 okt 2018
"De Nederlandse media zijn grondig verrechtst de afgelopen dertig jaar. Aandacht vasthouden is cruciaal voor advertentie-inkomsten, waarmee ophef een belangrijk verdienmodel is geworden. Experts en nuance zijn daarbij maar lastige stoorzenders."

26 okt 2018:
'De verrechtsing van de media'. Bron: One World 26 okt 2018
"Vier (ex)journalisten van de Volkskrant, Trouw en de NOS over onkunde, slordigheid en populisme op de redactie."

23 mrt 2018:
'Van digitale democratie tot datadictatuur' Bron: Jan Kuitenbrouwer in De Volkskrant op 23 mrt 2018
"We dreigen klik na klik af te glijden in een datadictatuur. De enige manier om dat te voorkomen is regulering van internet als een publieke voorziening, betoogt Jan Kuitenbrouwer. Informatie is immers een eerste levensbehoefte geworden, naast water, energie en licht." Zie ook: 'Datadictatuur'
Het beeld dat, bij mij, enigszins ontstaat is dat het kiezen wordt tussen, een beetje zwart-wit gesteld, de traditionele uitersten van het communisme en het kapitalisme, de staat of de multinationals. Als we afstevenen op een dictatuur van de data, wie heeft daar dan de zeggenschap over?

12 mr 2016:
'Hoe het mis kan gaan met een krantenkop' Bron: De Volkskrant van 12 mrt 2016
"De krant wil natuurlijk dat haar artikelen zoveel mogelijk worden gelezen. De kop is zonder meer het belangrijkste uithangbord voor een afzonderlijk artikel, maar misschien vormt hij ook wel het belangrijkste promotiemateriaal voor de krant als geheel."

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017