Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Wolf
Wolf
11/01/2022

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Wolf' 01 nov 2022 (laatst bijgewerkt op 07 nov 2022)
Zie ook: 'Journalistieke Handel', 'Oeps!' en 'Knollenterreur

Aanleiding? Dit:
'Stichting doet aangifte tegen De Hoge Veluwe omdat wolven tam zouden worden' Bron: NOS 26 okt 2022
"Stichting De Faunabescherming heeft aangifte gedaan tegen de directie van Het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het Nationaal Park zou zijn zorgplicht niet zijn nagekomen waardoor een of meer wolven hun natuurlijke angst voor het publiek verloren en tam zijn geworden."
"Voorzitter Niko Koffeman van De Faunabescherming sluit niet uit dat er opzet in het spel is. Het nationaal park was vanaf het begin af aan tegen de komst van de wolf, zegt Koffeman, die als fractievoorzitter van de PvdD in de Eerste Kamer zit."
"Koffeman,  sluit niet uit dat De Hoge Veluwe van de wolven probeert af te komen door 'probleemwolven' te creëren."
Deed toch even denken aan de politiek in Den Haag: niet rechtstreeks liquideren, maar sensibiliseren. Functie elders kwam ook even boven. Betekent in deze context door naar het slachthuis?
Hoe pak ik een ongewenste tegenstander aan?
Het zou maar de opmaat zijn voor een hoop commotie in de media, die er de vingers bij lijken af te likken.

In de natuur is dit wolvengedrag normaal. Sommige wilde dieren eten nou eenmaal dieren.
Tamme honden en andere huisdieren, die al genoeg vlees bij het baasje uitgeserveerd krijgen, vallen hier uiteraard niet onder.
Wolven doen ook niet aan plezierjacht, zoals sommigen van ons dat wel doen.
Wij kunnen daarnaast, tenminste dat wordt van ons verwacht, wel keuzes maken om al dan niet voor ons plezier te doden en wij hebben wel een geweten wanneer wij wel of geen vlees eten of er voor kiezen onze huisdieren, honden en katten, in de natuur los te laten of 'echt' als huisdier te houden.
Interessant om weer eens bij stil te staan in alle hectiek die is opgeroepen.

Samengevat kunnen we gerust stellen dat mensen die jagen, mensen die veel vlees consumeren, mensen die hun hond of kat ongecontroleerd buiten laten rondzwerven, boeren die in de vleessector werken, in dit debat eigenlijk als laatsten aan de beurt zouden dienen te komen om hun beklag over wolven te doen. Hun klagerij is toch wel erg hypocriet.
Waar komt die hypocrisie vandaan? Waarschijnlijk van een combinatie van factoren: onbegrip, onkunde, onwil en eigenbelang om er maar een paar te noemen.
Oorzaak? Een overtuiging, al dan niet op feiten berustend, waarbij het Ik op de eerste plaats staat? En dat al dan niet uit eigen 'De Vrije Wil', als we die al hebben. Zijn we gemanipuleerd vanwege 'Journalistieke Handel'?

We begrepen dat in 2026 het Wolven-rapport* van de Commissie Remkes uit zal komen.
Uitgelekt zijn nu reeds de aanbevlingen dat de veestapel opnieuw gehalveerd zal worden, dus ook het aantal schapen. Over halvering van het aantal honden en katten in Nederland schijnt Johan Remkes nog in gesprek te zijn met de HS, de Huisdieren Sector, de grootste boosdoener volgens ingewijden.
In het rapport zou de wolf zelf niet meer voorkomen. Naar verwachting is die in 2026 reeds 'gesensibiliseerd' en met 'functie elders' afgevoerd richting slachthuis, vandaar waarschijnlijk.

Een greepje uit de media:

'CDA-leden stemmen in met resolutie voor wolfvrije zones' Bron RTV Drenthe 05 nov 2022
"CDA-leden hebben vanmiddag op het partijcongres ingestemd met een resolutie die de Rijksoverheid oproept de wolf 'uit Nederland te verwijderen'."
"In de resolutie wordt overigens niet gepleit voor het afschieten, afvoeren of verdrijven van de wolf. In de tekst staat dat 'verwijdering niet aan de orde is als de wolf in bepaalde gebieden gehouden kan worden, zodat het dier geen bedreiging meer vormt voor omwonenden.'"
Deed toch weer even denken aan de CDA-politiek in Den Haag: niet rechtstreeks liquideren, maar 'sensibiliseren'. 'Functie elders' kwam opnieuw ook weer boven. Het is maar wat als je kiezers wilt winnen.

'LTO Noord gaat 'safari's' organiseren langs slachtoffers wolf' Bron: RTV Drenthe 01 nov 2022
"Hoeveel animo er is, zullen we vanzelf zien. Maar los daarvan: ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor komt. De wolf zorgt voor enorm veel dierenleed."
Zei LTO Noord... LTO Noord: 'De Wolf in Schaapskleren'?

'LTO en Natuurmonumenten om tafel na rel over 'wolvensafari'' Bron: RTV Drenthe 01 nov 2022
"Als je landbouwhuisdier gedood wordt door de wolf is het leed niet vergoed met alleen geld. Dat doet iets met mensen. Over het emotionele leed moet gepraat worden. De zorgen en angst zijn echt en moeten onderkent worden."
Goede aanzet om dit soort zorgen ook eens te belichten waar het gaat om het dierenleed in de bio-industrie?

''Tamme wolf' op de Hoge Veluwe mag beschoten worden met paintballgeweer' Bron: Tubantia 01 nov 2022
"Wanneer de wapens voor het eerst worden ingezet tegen de wolf is nog niet duidelijk. De provincie zal eerst ook nog met de politie overleggen. Wolven mogen als beschermde diersoort op dit moment niet gedood, maar ook niet verjaagd worden. De provincie maakt daar met deze regel nu een uitzondering voor."
Paintballschieten op de wolf? Een nieuw verdienmodel van onze natuurorganisaties?

'Niet wolven, maar honden zijn het grootste probleem van schapenboeren' Bron: RTV Drenthe 20 dec 2019
"Schapenboeren zijn in beginsel natuurlijk een beetje bang voor schade. Maar het grootste probleem voor schapenboeren is niet de wolf, maar de hond. Ik heb me laten vertellen dat honden voor zo'n 4.000 tot 13.000 keer per jaar de dader zijn bij schapen. We zitten nu op zo'n 300 schapen die gedood zijn door wolven, sinds 2015. Dat staat in het niets bij wat honden aanrichten."
Kun je zeggen dat die geschatte cijfers wellicht inclusief vossenbeten zijn, maar toch: de cijfers spreken voor zich.

'Dat doet hij anders nooit hoor!' Bron: RTV Drenthe 25 jun 2019
"In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 150.000 mensen door een hond gebeten. De bijtincidenten tussen honden onderling staan hier nog los van."
Het is maar dat u het weet.

'Slachthuizen' Bron: Animal Rights
Op deze site (waarschuwing: bevat gruwelijke clipjes) kunt u een en ander te weten komen over de vleesindustrie in Nederland:
"In Nederland dateren de meest recente, definitieve slachtcijfers van 2019. In totaal werden in dat jaar 642.078.400 dieren gedood in Nederlandse slachthuizen. Meest geslachte diersoorten:
Vleeskuikens: 604.568.300
Andere kippen: 18.056.100
Varkens: 16.583.800
Runderen (volwassen dieren en kalveren): 2.123.300
(Bron: officiële slachtcijfers Nederland)"
Op die site kunt u zien hoe dat in zijn werk gaat.
Dan is de verontwaardiging en het diepe leed dat de LTO uitspreekt over het gedrag van wolven toch wel behoorlijk manipulatief en hypocriet. Of niet soms?
Hebben we het nog niet eens over de stallen en de gruwelijke transporten.

'De grenzeloze misstanden van veetransport' Bron: Wakker Dier
"Veetransport is wreed transport"
"Veel dieren verlaten voor het eerst de stal als ze op transport gaan. Vaak gaat het opdrijven hardhandig, met ongelukken als gevolg. En dan is de rit nog niet begonnen. De dieren zitten op elkaar gepropt in een kleine ruimte, wat onrust, agressie en verwondingen veroorzaakt. Deze stressvolle ervaring leidt regelmatig tot paniek, diarree en wagenziekte."
"Veel transporten zijn onnodig. Jaarlijks importeren we zo’n 700.000 jonge kalfjes, terwijl we tegelijkertijd zelf een grote exporteur zijn van kalfsvlees. En waarvoor zijn deze internationale transporten goed? Ze leveren hooguit een paar cent winst per kilo vlees op."
En dan hebben we het nog helemaal niet over de discussie van wel of niet vlees cunsumeren.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017