Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Vrijheid van Meningsuiting
Vrijheid van Meningsuiting
11/07/2020

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

Zie ook: 'Het Muntje Valt', 'De Ware Hollander', 'Black Lives Matter', 'Nederland Gedoogland', 'Rutte Doctrine' en 'Anarchisme'.

'Vrijheid van Meningsuiting' 09 nov 2020 (laatst bijgewerkt op 22 mrt 2023)

Directe aanleiding om eens wat nader in te gaan op het thema 'Vrijheid van Meningsuiting' was de merkwaardige speech van onze premier Mark Rutte van enkele dagen geleden: 'Niemand heeft het recht niet beledigd te worden' Bron: AD 06 nov 2020
Laten we beginnen met enkele citaten uit zijn speech, zoals die in het AD stonden weergegeven:
"Grondrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs zijn volgens Rutte het fundament van onze samenleving."
"Als er mensen in Nederland zijn die denken: ik word beledigd en ik wil dat de overheid regelt dat dat niet gebeurt: dat kan hier niet."
"Volgens Rutte is Nederland in het verleden 'naïef' geweest als het om nieuwkomers uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko gaat."
"We zijn misschien niet duidelijk genoeg geweest over in welk land ze moeten integreren. Shoppen in de waarden van het land, dat kan niet."
"Juist op school vindt de waardeoverdracht plaats. De leraar is degene die dat doet. Die heeft een essentiële rol."

Een paar dingen vallen op:
Allereerst shopt Mark Rutte zelf nogal willekeurig in zijn verontwaardiging. Nieuwkomers uit Turkije en Marokko krijgen de volle laag, dat zij onze 'Normen en Waarden' niet snappen. Over relschoppers in Scheveningen, of boze voetbalsupporters, die politiemensen of hulpverleners beledigen heeft Mark Rutte het plotseling niet meer. Evenmin rept hij over beledigingen van politici op het Binnenhof. Het kabinet was toch juist van plan dat soort zaken keihard aan te gaan pakken? Maar dan valt er plotseling geen woord meer te horen over het begrip 'Vrije Meningsuiting', in die context.
Wat ook vreemd overkomt is dat Mark Rutte geen onderscheid meer lijkt te kunnen maken tussen de begrippen 'Normen en Waarden' en 'Rechtspraak'.
Mark Rutte stelt dat je niet kunt 'shoppen' in onze 'Normen en Waarden'. Daarmee suggereert hij dat er zoiets als 'Nationale Normen en Waarden' zouden bestaan en dat elke Nederlander die hetzij onderschrijft, hetzij zou dienen te onderschrijven.

Al in 2015 werd Mark Rutte ontmaskerd als een in Leiden afgestudeerd historicus, die eigenlijk zijn bul niet verdiend zou hebben:' Ruttes Romeinse Rijk'. Bron: Jona Lendering in Historiek van 27 nov 2015.
"Kortom, Rutte heeft niet de inhoudelijke kennis en mist de ambachtelijke vaardigheid die een doctoraalbul rechtvaardigen. Dit roept de vraag op hoe hij dan ooit heeft kunnen afstuderen als historicus. En die vraag bedoel ik niet als een grappige plaagstoot – er is écht iets in Leiden dat mij zeer verontrust."
En wie 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' in De Volkskrant van 04 sep 2018 leest, heeft Mark Rutte kennelijk nog niet gedaan, die komt erachter dat 'De Nederlandse Identiteit' niet bestaat en er dus ook niet een tweehonderd jaar oud pakket van 'Nederlandse Normen en Waarden' bestaat. Dat is dus gewoon 'een beetje dom' van Mark Rutte. Rutte is dus al de tweede Leidse historicus die een 'beetje dom' blijkt te zijn. Ook Willem-Alexander viel die kwalificatie te beurt, met dank aan Máxima en Wim Kuijken.
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Wie wel eens in Staphorst, Oude Pekela, Laren, Schin op Geul, Enschede, Amsterdam of Scheveningen is geweest, die weet dat wij ongeveer net zoveel identiteiten hebben als Nederlanders. En dus kun je wel degelijk 'shoppen' in 'Normen en Waarden' in Nederland. Gelukkig maar, zou je zeggen.
"'De' Nederlander bestaat niet", waren destijds, op 24 sep 2007, ook de wijze woorden van Prinses Máxima.
De stelling dat de 'Nederlandse identiteit wordt bedreigd', zoals ook Mark Rutte telkens onderschrijft, is gevaarlijk en tendentieus Bron: Sociale Vraagstukken 01 apr 2017
"Gezien deze nationalistische insteek van het debat is hun enig mogelijke remedie: het verdedigen van de nationale identiteit."
Interessant is ook 'Paul Verhaeghe over zijn boek Identiteit' Bron: Paul Verhaeghe (1955), hoogleraar Klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent, in Sociologie Magazine nr.2 2013
"Wie wij zijn ligt niet vast, maar wordt continu beïnvloed door de samenleving waarin we leven. En nu die maatschappij doordrenkt is van neoliberaal gedachtegoed draait alles om presteren, stelt Paul Verhaeghe in zijn boek Identiteit."
“Het is een systeem waarin de mens wordt beschouwd als een rationele speler op de markt waar hij voortdurend afweegt wat voor hem het beste is. Alles draait om materiële opbrengst op korte termijn. Het systeem houdt zichzelf bovendien in stand doordat wordt gedaan alsof dit de ware aard van de mens is. Hij is een egoïst, geen onderdeel van een geheel. We zijn immers gemaakt om te concurreren: het recht van de sterkste, voortleven en voortplanten, The selfish gene, dat verhaal.”

"Geschiedenis mag je niet wissen"? "Rutte over ‘beeldenstorm’: Je kunt de geschiedenis niet wegwerken", zo lezen we in het AD op 12 jun 2020.
"Je moet het namelijk wel in de context van die tijd plaatsen", zegt Mark Rutte.
Mark Rutte wil de geschiedenis kennelijk het liefst zijn eigen draai geven, of misschien nog liever mummificeren, daar waar hem dat beter uitkomt.
Nee we moeten de geschiedenis natuurlijk niet wissen, en dat kan ook helemaal niet, want de feiten veranderen niet. We mogen haar wel herschrijven als voortschrijdend inzicht, betere bestudering van oude en nieuwe bronnen, ons tot een nieuwe geschiedschrijving uitnodigen. Zoals een rechtszaak ook heropend kan worden als er nieuw bewijs wordt gevonden. De Geschiedenis kan alleen niet verjaren, wat met een rechtszaak wel het geval kan zijn.
De vraag is dus wie zijn 'we' en wie waren het eigenlijk die 'onze' geschiedenis beschreven? Hebben 'wij' niet eeuwenlang te maken gehad met een eenzijdige en soms manipulatieve geschiedschrijving? Hielden 'wij' onwelgevallige bronnen bewust buiten het gezichtsveld van het volk? Waren het de historici die dat soort processen aanstuurden of werden zij juist aangestuurd, waren het de bestuurders, de machthebbers, de media, het onderwijs, de politiek?
Illustratieve update 17 feb 2022, aanbevolen aan types als Mark Rutte: 'Nederland schuldig aan structureel extreem oorlogsgeweld in Indonesië, politiek Den Haag keek weg' Bron: De Volkskrant van 16 feb 2022
"De conclusie van de onderzoekers staat in schril contrast met het officiële standpunt van de Nederlandse staat dat het gebruikte geweld in Indonesië beperkt is gebleven tot enkele incidentele ‘excessen’, maar 'dat de krijgsmacht als geheel zich in Indonesië correct heeft gedragen'."

Zie over de positie van historici ook: 'Network of Concerned Historians' en 'The historian as an enemy' Bron: Interview met prof. dr. A.H.M. (Antoon) de Baets, Bijzonder hoogleraar Geschiedenis, Ethiek en Mensenrechten aangesteld namens de Stichting Euroclio; Universitair hoofddocent geschiedenis aan de RUG in Café História op 25 nov 2019. (Vertaling redactie)
"In bredere zin is 'censuur van de geschiedenis' de systematische controle over historische feiten of meningen en hun uitwisseling opgelegd door, of met medeweten van, de regering of andere machten. De typische vorm van censuurcontrole is onderdrukking.
Het tweeling concept van de censuur van de geschiedenis is historische propaganda, een term die ik daarom symmetrisch heb gedefinieerd, namelijk als de systematische manipulatie van historische feiten of meningen door of met medeweten van de overheid of andere machten", aldus De Baets in dit interview van 25 nov 2019.
Als je hier bij stil staat dan kun je toch wel grote vraagtekens zetten bij het gegeven dat onze Premier geschiedenisles en/of maatschappijleer geeft aan kinderen op het VMBO. Hoe gekleurd zijn die lessen dan wel niet? Temeer als we nu weten hoe Mark Rutte over de Geschiedschrijving denkt: "Juist op school vindt de waardeoverdracht plaats. De leraar is degene die dat doet. Die heeft een essentiële rol."
In dit licht ook: 'De toeslagenaffaire en de dubbele Nederlandse moraal Kroniek van een jeune premier'
Door professor contemporaine Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht Mathieu Segers op 13 jan 2021 in De Groene Amsterdammer.
"Dat het in de toeslagenaffaire zo langdurig fout heeft kunnen gaan heeft alles te maken met de politieke moraal van de minister-president. Mark Rutte’s rol moet dan ook centraal staan in het dringend nodige vervolgonderzoek."
"Uiteindelijk zal ieder serieus vervolgonderzoek daarom onmiskenbaar ook gaan over de jarenlange, actieve, consistente en constante sleutelrol van Mark Rutte in dit alles. Ieder vervolgonderzoek zal zo ook raken aan de tienjarige liefdesaffaire tussen een gaaf land en zijn jeune premier, en inzicht verschaffen in de directe en indirecte schade die deze affaire heeft toegebracht aan de instituties van de Nederlandse staat, en hun nationale en internationale reputatie."
"Het zou passend zijn als de Johan de Witschool in Den Haag haar buitengewone leraar maatschappijleer voorlopig met vakantie stuurt. In ieder geval zo lang het vervolgonderzoek naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Van Dam hangende is."
Mark Rutte als misplaatste leraar maatschappijleer kwam ook al aan de orde in het item 'Too Country'.

Kennelijk komen die eerder genoemde voortschrijdende inzichten onze MP Mark Rutte niet zo goed uit en blijft hij liever hangen in zijn oude 'Geloof'. Rutte toont zich kennelijk bereid om voor 'zijn' zogenaamde 'Nationale Identiteit' de vrijheid van zijn 'Mederlander' op te offeren. Niet die van hemzelf natuurlijk, want 'mijn identiteit is de superieure'. Puur xenofoob populisme zou je het kunnen noemen, altijd handig richting Verkiezingstijd, als je je toch weer gaat meten met de 'echte' Populisten.
Een beetje raar toch wel die gespletenheid van Mark Rutte en zijn VVD: Eerst hadden we nog de uitspraak: "In dit land mag iedereen zelf bepalen wat hij wil doen" (Mark Rutte in de lijn van de Aso op 06 mrt 2020) en net een half jaar later horen we pathetisch: "Niet ik, ik, ik, maar samen" (Mark Rutte op de tour van Jezus, de Verlosser, op 01 nov 2020).
Cabaretière Janneke Bijl analyseerde het als volgt: 'Mark Rutte is de Hans Klok onder de politici' Bron: NPO Radio 1 op 04 nov 2020
"Mark Rutte: hij verkoopt illusies en daarom stemmen mensen VVD. Omdat we zo graag willen dat het waar is wat de VVD zegt."
En die man staat dan in het VMBO onschuldige kindertjes te doceren met zijn onderuit gehaalde denkbeelden omtrent Identiteit en 'Normen en Waarden' in Nederland?

Mark Rutte blijkt dus helemaal geen voorstander van de Vrijheid, als hij betoogt dat we allemaal dezelfde 'Normen en Waarden' moeten naleven. Hij vindt het zelfs de taak van de Overheid om dat kinderen bij te brengen. Dat klinkt toch echt een beetje Mao Chinees zou ik zeggen, de Staat die gaat bepalen wat wij moeten vinden van 'Normen en Waarden', de Staat die feitelijk ons een Geloof gaat opleggen. Dat mogen wij dan dus niet meer zelf of samen bepalen. En dan noem je jezelf Liberaal?
Zorgelijk in dit verband is ook dat de Overheid van dit moment er naar streeft om de Rechterlijke Macht in te perken. In bijvoorbeeld de pijnlijke Urgenda-zaak leed de Regering uiteraard zwaar gezichtsverlies en om dat te compenseren zou het voor hen prettig zijn als Rechters wat minder in de melk te brokkelen zouden hebben. Ook dat kun je weer tamelijk populistisch noemen. Het zijn allemaal stapjes in de richting van een Staatsdictatuur. Rutte gebruikt ook vaak de kreet 'stapje voor stapje', de intelligente manier van manipuleren en brainwashen, die ook aan bod komt in 'Het Muntje Valt'.

Zo komen we op het punt van de 'Rechtspraak'. Naast 'Normen en Waarden' hebben wij ook 'Rechtspraak', niet alleen Nationale, maar we hebben ons ook onderworpen aan Internationaal Recht, zoals de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'.
Artikel 1 om maar met de deur in huis te vallen:
"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen."
Het roept al direct vragen op: zijn wij allemaal wel begiftigd met voldoende verstand en geweten? Wat wordt er verstaan onder broederschap? Wordt dat overal gelijk beoordeeld? Neem bijvoorbeeld een oorlogsverklaring van land A aan land B. Moet jij nu, met de broeders uit je eigen land, als onderdaan van land A of B ten strijde trekken tegen jouw broeders uit het andere land of juist niet? Zie ook: 'Brothers in Arms' (Dire Straits)
"There's so many different worlds
So many differents suns
And we have just one world
But we live in different ones"
en
"We were fools to make war
On our brothers in arms"

Soms staan wij in het dagelijks leven voor dit soort wat simpelere vragen:
Draag ik een pet of een helm? Draag ik bretels of een autogordel?
Bij het een is het aan het individu om een vrije keuze te maken. Mensen kunnen jouw pet mooi of lelijk vinden, kunnen vinden dat bretels 'heuren', maar dat bepalen we zelf, volgens onze eigen 'Normen en Waarden'.
Met de helm en de autogordels ligt het anders. Die zijn in het verkeer verplicht om gedragen te worden. Niet vanwege normen of waarden, maar vanwege wetgeving.
Hier zien we het verschil tussen mogen, normen en waarden, en moeten, rechten en plichten.

Gaan we nu even verder in op die 'Rechten', zoals die beschreven staan bij Amnesty International dan lezen we dit over de 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

We worden er een beetje mee op het verkeerde been gezet. Het lijkt dat alles kan en mag, maar dat blijkt bij nadere bestudering niet het geval.
Van een man als Premier Mark Rutte hadden we toch mogen verwachten, dat hij ook wel iet meer zou hebben gelezen dan de eerste alinea's. Het blijkt dat die Vrijheid gekoppeld is aan tal van 'Mitsen en Maren'.
Zo lezen we bij Amnesty International over de Vrijheid van Meningsuiting in Nederland en de wet omtrent het begrip Belediging het volgende:
"Belediging is in Nederland in sommige vormen strafbaar. De wet maakt een onderscheid tussen smaad, laster (dat is moedwillig leugens vertellen) en de 'gewone' belediging. Belediging van onder meer ambtenaren in functie, de rechterlijke macht, het koningshuis en een bevriend staatshoofd is verboden. In 2008 werd een man veroordeeld die in dronkenschap de koningin voor ‘kankerhoer’ had uitgescholden en beledigende opmerkingen naar agenten had geschreeuwd. Als Justitie niet tot vervolging overgaat, kan iemand die zich beledigd voelt zelf naar de rechter stappen. De rechter kan komen tot een veroordeling voor laster, aantasting van de goede naam, schending van de privacy of haatspraak. Het komt niet vaak tot zo’n vonnis."
Zo hadden wij het toch geleerd, of mag dat volgens Mark Rutte gewoon wel? Waarom moeten voetbalsupporters bijvoorbeeld dan anders 'hun bek' houden volgens onze premier en respect tonen voor Politie en Hulpverleners?

In dit kader is het ook interessant om nog eens stil te staan bij Discriminatie en Mensenrechten.

'Aanpak tegen verkoop antisemitische boeken online' Bron: AD 08 nov 2022
"Om te bepalen wat haatdragend, discriminerend of antisemitisch kan zijn, is het bedrijf de afgelopen maanden te rade gegaan bij experts."
Tja, als we de bronnen niet meer mogen lezen, hoe kunnen we onze kinderen dan nog Geschiedenisles geven? Vraagje aan Mark Rutte
en:
'Op bezoek bij WK-ambassadeur in Qatar: 'Homo's zijn geestesziek en vrouwen kunnen beter thuisblijven'' Bron: Khalid Salman, ex-voetballer en ambassadeur van het WK in het AD 08 nov 2022
En daar gaan 'wij' gewoon lekker op de tribune zitten? Dat kan wel in de ogen van Mark Rutte, Dilan Yeşilgöz-Zegerius & Co?
en:
'Antisemitisme en mensenrechten' Bron: Amnesty International
"In de Middeleeuwen droeg de christelijke kerk een sterk antisemitisch denken uit, gebaseerd op het idee dat joden schuldig waren aan de moord op Jezus. Op grond van soms fantastische aantijgingen, zoals het verhaal dat joden een pact hadden met de duivel en christenkinderen gebruikten voor rituele offers, vonden regelmatig jodenvervolgingen en pogroms plaats."
en:
'Kulturkampf' Bron: Dichters & Denkers Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen: Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 in De Groene van 10 feb 2006
"De aanwezigheid van een grote groep aanhangers van een religie die de liberale samenleving en de democratische rechtsorde afwijst, en wier loyaliteit in de eerste plaats een of andere vreemde mogendheid geldt, wordt tegenwoordig door velen gezien als een van de ernstigste problemen waarmee ons land wordt geconfronteerd. Een kleine anderhalve eeuw geleden was dat ook zo, al ging het toen niet om moslims maar om rooms-katholieken. Zoals nu een enkele politicus stoer verkondigt dat hij 'hoofddoekjes rauw lust', zo waren toen velen op het etiket 'Papenvreter'."
en:
Antisemitisme is in Nederland taboe en een week geleden konden we dit lezen: 'Kabinet wil expliciet verbod op ontkennen Holocaust. 'Jodenhaat dreigt salonfähig te worden'' Bron: Dilan Yeşilgöz in Trouw 30 okt 2022. Yeşilgöz, het typische gevalletje van de 'vierde categorie' in 'De Ware Hollander'. Wie er verder tot die 'vierde categorie' behoren uit de buitenlandse 'import', laat ik graag over aan de kritisch onderzoekende lezer.
Onlangs nog bracht Good Old Theo Hiddema dit nog ter sprake in de Eerste Kamer: 'Minister J&V is op zoek gegaan naar de antisemiet, en die heeft ze gevonden' Bron: Arnews op YouTube 01 nov 2022
"De zondebok is gevonden"
Minister J&V: 'Dilan Yeşilgöz-Zegerius' van de VVD Bron: Wikipedia
Vooruit denk je dan: Antisemitisme is in Nederland niet gewenst. Maar hoe zit het dan met de Rooms-Katholieken uit het Zuiden, uit Brabant en Limburg, de Gereformeerden uit Staphorst, de Papenvreters uit de Randstad, Vrouwen, Homo's en Moslims om maar een paar groepen te noemen? Mogen die wel beledigd worden? Volgens Mark Rutte kennelijk wel, zo liet hij ons nog niet zo lang geleden weten: 'Niemand heeft het recht niet beledigd te worden' Bron: AD 06 nov 2020

Niet zo gek toch dat de Nederlander hierdoor in de war raakt en de polarisatie toeneemt?
Je komt dan toch onherroepelijk bij de lastige vraag of je mensen over een kam mag scheren en zou mogen beledigen, wanneer die op grond van de veronderstelde 'De Vrije Wil' (bestaat die wel?) bepaalde standpunten innemen, die dus niet berusten op gender, huidskleur, geaardheid en andere aangeboren kenmerken. Dat is volgens Mark Rutte geen probleem?"

Wellicht ook zinvol om hier nog even in te gaan op het onderwerp 'Parlementaire Onschendbaarheid'.
'Artikel 71 - Parlementaire onschendbaarheid' Bron: Nederland Rechtsstaat
Grondwetsbepaling:
"De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd."
Vandaar dus dat er zoveel commotie kan ontstaan tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Wat voor de burger opvallend blijft is het gegeven dat met deze bepaling mensen in de Tweede Kamer, die toch een voorbeeldfunctie zouden moeten hebben, zich uitspraken kunnen veroorloven, die aan een gewone burger niet worden toegestaan, zonder dat deze het risico loopt strafrechtelijk vervolgd te worden.
Wanneer politici tijdens een Kamerdebat elkaar op grove wijze mogen beschuldigen en het hen niet verboden kan worden om leugens te verspreiden, dan is het toch tamelijk voor de hand liggend, dat 'gewone' burgers menen zich ook dergelijk gedrag te kunnen veroorloven?
Wanneer politici boven de wet lijken te staan, is het toch niet zo verwonderlijk dat de maatschappij polariseert, des te meer als de moderne burger veel mondiger blijkt te zijn geworden en de beschikking heeft over sociale media om zijn of haar mening te kunnen uiten?
Je mag je dan ook afvragen of deze Grondwetsbepaling niet een beetje achterhaald is. Zou het niet zo moeten zijn dat geldt: 'Gelijke monniken gelijke kappen'?

Voor de echte liefhebber, ben ik niet, maar het is toch wel heel grappig en interessant, dan nog maar even dit, een greep uit juridische zaken omtrent belediging door de jaren heen, uit de lange 'Joods-Christelijke Traditie' van Mark Rutte:
'Artikel 266 Sr: eenvoudige belediging' Bron: RUG
"Op 16 november 1893, om kwart over acht ’s avonds, trof een surveillerende agent bij de Der Aa-kerk te Groningen slager De G. aan. Blijkens het proces-verbaal van de agent had de slager, ’na zich van zijn water te hebben ontlast, met zijn mannelijkheid uit de gulp van zijn broek hangende, [zich] op de openbare weg bevonden’. De agent verdacht de man ter zake van overtreding van art. 239 Sr (openbare schennis van de eerbaarheid).  De  verdachte  voegde  de  agent  toe:  'blikschemse  kwajongen!'.  De  Groninger  Rechtbank veroordeelde  hem  wegens  eenvoudige  belediging  (Rb Groningen  (23-12-1893,  W.  6550).  Vgl.  ook  Rb Heerenveen 11-4-1889, W. 5764, waarin de uitlating dat er (op Troelstra na) nog '99 schoeljes' in de Tweede Kamer zitten, als belediging ex art. 266 Sr werd aangemerkt; zie ook HR 26-6-1905, W. 8285."
Pas in 2014 kwam het in het land van de 'Joods-Christelijke Traditie' van Mark Rutte tot nieuwe wetgeving met betrekking tot het begrip 'Godslastering of blasfemie'. Niks geen tweehonderd jaar oude traditie van normen en waarden dus.
"Volgens een rapport van de Commissie voor de Godsdienstvrijheid Wereldwijd van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zouden in 2017 nog in 71 landen wetten tegen godslastering gelden."
"Een dergelijk verbod kan vanwege verschillende gronden in de nationale wetgeving zijn opgenomen:
Vanuit de gedachte dat de staat de christelijke (of de islamitische) moraal behoort te verdedigen; die gedachte kan voortkomen uit:
Een afwijzing van de scheiding van Kerk en Staat, waarbij de overheid wordt gezien als hoedster van de Kerk of beschermer van het ware geloof.
Een situatie waarbij vrijwel de gehele bevolking een bepaalde godsdienst aanhangt.
Ter bescherming van de openbare orde, die in gevaar kan komen door godsdienstige onlustgevoelens en polarisatie.
Om de bevolking te vrijwaren van uitingen die als pijnlijk en krenkend worden ervaren."
"Op 20 maart 2013 startte de Tweede Kamer der Staten-Generaal in eerste termijn van de Kamer met de behandeling van het initiatiefvoorstel van de SP en D66 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering." Bron: Wikipedia

Boudewijn de Groot
zong al in 1966 'Ze zijn niet meer als toen':
"De grote waarheid is intussen achterhaald,
wat vroeger wet was, is nu bij de wet verboden,
de ouderen zijn niet meer zoals vroeger halve goden
en de vis wordt ook niet meer zo duur betaald"
En Bob Dylan zong ook al in 1964: 'The Times They Are a-Changin''
"Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall"

De tijden veranderen en zo dus ook onze 'Normen en Waarden'.

De conclusie kan zijn, dat het nog niet zo simpel ligt met de 'Vrijheid van Meningsuiting', maar dat de uitspraak van Mark Rutte dat 'Niemand heeft het recht niet beledigd te worden' domweg niet waar is.
En waar het recht erop, om te beledigen, niet in zijn algemeenheid bestaat, conform ons rechtsstelsel, bestaat de plicht om te beledigen, conform ons normen- en waardenstelsel, al helemaal niet. Ten eerste niet omdat zo'n stelsel er niet is en ten tweede omdat wij de vrijheid hebben om zelf onze waarden te bepalen. Die kunnen in een pluriforme samenleving voor iedereen dus verschillend zijn en voortdurend veranderen, leerde 'Lex Heerma van Voss' ons.

Uit de media:

'Verwarring zaaien over surveillancewet grenst aan machtsmisbruik door overheid' Bron: Opinie Evelyn Austin op 21 mrt 2023 in De Volkskrant
"Ondanks grote bezwaren uit de samenleving, krijgen de geheime diensten steeds meer bevoegdheden dankzij een wirwar aan nieuwe en tijdelijke regelingen. Burgers moeten alert blijven, betoogt Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin."
"Want voor je het weet vormt een te machtige overheid juist het grootste gevaar voor de samenleving die we proberen te beschermen."

'Ombudsman NPO ontvangt klachten over Op1-uitspraken ‘Israël apartheidsregime’' Bron: De Volkskrant 10 jan 2023
"De Ombudsman van de NPO heeft klachten binnengekregen over de kwalificering van Israël als een ‘apartheidsregime’ in talkshow Op1. De uitspraak van presentatrice Natasja Gibbs is volgens de klagers in strijd met de Journalistieke Code van de publieke omroep."
"De constatering van Gibbs is echter geen nieuwe. In navolging van Israëlische mensenrechtenorganisaties hebben ook Human Rights Watch en Amnesty International hem geuit. Zij wijzen op de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de controle die Israël uitoefent op Palestijnen daar en in de Gazastrook. Er is volgens die organisaties sprake van systematische discriminatie tegenover Palestijnen, ten faveure van Joden. Ook in Israël zelf stellen zij dat sommige wetten direct of indirect de rechten van Arabische Israëliërs inperken en Joodse Israëliërs bevoordelen. Israël ontkent de aantijgingen."
"Ook Michael Lynk, een speciaal rapporteur van de Verenigde Naties, stelde vorig jaar vast dat er in Israël sprake is van apartheid. ‘De verschillen in levensomstandigheden en burgerrechten zijn groot, diep discriminatoir en in stand gehouden door systematische en geïnstitutionaliseerde onderdrukking’, schreef hij."

'Betogers krijgen soms voor protest al politie langs: 'Geeft me een onveilig gevoel'' Bron: NOS 30 nov 2022
"Vera Prins van Amnesty maakt zich zorgen om "dit soort surveillance" van demonstranten. Volgens haar geeft de politie zo het beeld af dat mensen in de gaten worden gehouden en dat ze een risico vormen."
"Dat zou juist het tegenovergestelde moeten zijn", zegt Prins. "De politie moet demonstranten steunen. Dit is niet faciliteren, maar intimideren." Er moeten volgens haar duidelijker regels moeten komen voor dit soort huisbezoeken. "Het is zo'n heftig middel dat terloops wordt ingezet, wanneer een politieagent dat nodig vindt. Daardoor wordt het wel erg willekeurig en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."

'Opinie: Nederlanders houden zichzelf voor de gek. Vrouwenrechten worden ook hier bedreigd, door christenen in pak' Bron: Opinie Annemieke van Straalen in De Volkskrant van 18 nov 2022
"De steun van het Nederlandse publiek en parlementariërs voor opstandige vrouwen in Iran is tamelijk hypocriet, omdat partijen als de SGP en CU via de zorgverzekering de zelfbeschikking van vrouwen hier beknotten. In stilte."
Daar heeft Dennis Wiersma (zie hieronder) dan weer geen moeite mee? Gedoogsteun van SGP en CU?

'Kabinet wil extra toezicht op weekendscholen: ‘Optreden tegen homodiscriminatie en Holocaustontkenning’' Bron: Interview Mark Misérus met minister Dennis Wiersma van de VVD in De Volkskrant van 18 nov 2022
"Op scholen die door de overheid worden bekostigd, komt de Onderwijsinspectie binnen. Die scholen worden geacht kinderen alles te leren wat bij Nederland hoort, wat normen en waarden zijn. Daar kunnen we ingrijpen als het niet goed gaat."
Dus de rechsstaat is volgens Wiersma in het geding wanneer een school onze kinderen andere normen en waarden voorhoudt dan die welke bij 'ons' horen?
En Christelijk onderwijs is geen onderdeel van een paralelle samenleving? Meten met twee maten, net hoe het uitkomt. Klinkt toch beetje eng: alleen onderwijs in de Joods-Christelijke traditie, die niet eens bestaat: 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland'.
Wiersma op zoek naar de Zondebok?

'Amnesty: demonstratierecht in Nederland staat onder druk' Bron: NOS 14 nov 2022
"Gemeenten en de landelijke overheid leggen demonstranten onnodig veel beperkingen op, met een beroep op de openbare orde, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Het demonstratierecht staat onder druk in Nederland, aldus de mensenrechtenorganisatie, en dat is zorgelijk omdat demonstreren "de zuurstof voor de democratie is" en een uitlaatklep biedt voor ongenoegen."
"Het bestraffen van niet-aangemelde demonstraties is volgens de organisatie in strijd met de mensenrechten."

'Rapport: Europese regeringen hacken telefoons van burgers en niemand die dat controleert' Bron: AD 08 nov 2022
"Onlangs nam Elon Musk Twitter over. Er is grote bezorgdheid en Eurocommissaris Thierry Breton waarschuwde Musk meteen dat 'In Europa de vogel volgens onze regels zal vliegen'. De Commissie is vastbesloten om aanvallen op de democratie van buitenaf te bestrijden. Maar als de aanvallen op de democratie van binnenuit komen, zwijgt de Commissie. Dan is de verdediging van de Europese democratie niet langer een Europese aangelegenheid, maar een zaak voor de lidstaten. De Commissie toont spieren aan Musk, maar fluwelen handschoenen aan lidstaten die spyware op burgers gebruiken."

'Activisten bij Meisje met de parel vechten celstraf aan, derde verdachte wil uitstel: 'Deze rechter vliegt uit de bocht'' Bron: AD 03 nov 2022
"Deze demonstranten hebben zich niet voor de lol of uit baldadigheid vastgeplakt op het glas van het schilderij."
"Volgens advocaat Azzaad Ramsaroep 'is dit niet de manier waarop je met demonstranten omgaat'."
Klopt, heel anders dan wat boeren deden bijvoorbeeld, die er toch aardig mee wegkwamen: intimidatie, bedreiging van personen, opzettelijke vernielingen, eigenbelang.
Wekt inderdaad toch wel sterk de indruk van meten met twee maten en een poging om, ook toekomstige, demonstranten de mond te snoeren.

'Nieuwe wet in Turkije: tot drie jaar cel voor verspreiden 'desinformatie' 'Bron: NOS 14 okt 2022
"Een groep van 22 internationale organisaties die opkomen voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid luidt de noodklok over de wet. De wet zal volgens de organisaties leiden tot censuur van online informatie en de 'criminalisering van journalistiek'."
Hoe zit dat in Nederland?

'Rechter: Twitter hoeft verse complottweets over Bodegraven niet te verwijderen' Bron: De Volkskrant 04 okt 2022
"De rechter zegt nog eens expliciet dat een platform als Twitter gezien moet worden als een ‘host’, en (anders dan bijvoorbeeld een nieuwssite) níet altijd aansprakelijk is voor alle opgeslagen informatie."
Twitter als 'Host' zegt de rechter dus. Iets wat Angela Merkel eerder ook leek op te merken.

'Een minister die de boel ophitst tegen burgers met een andere opvatting is zelf een risico voor de rechtsstaat' Bron: Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 17 sep 2022
"Yesilgöz gooit dus activisten die bínnen de rechtsstaat opereren op een hoop met extreem-rechts, dat die rechtsstaat in woord en daad verwerpt. Wanneer je als minister van Justitie zo de bevolking ophitst tegen mensen die gebruikmaken van hun burgerrechten, alleen omdat die dat doen met een agenda en stijl die jou niet bevalt, verspeel je het recht om anderen de les te lezen over de noodzakelijke verdediging van de rechtsstaat. Dan ben je zelf een heel wat groter risico voor die rechtsstaat."

'Anti-wokiste Dilan Yesilgöz-Zegerius is hypocriet' Bron: Opinie filosoof Mihai Martoiu Ticu bij BNNVARA 17 sep 2022
"Dus anti-wokisten hebben dubbele standaarden: als men negatieve dingen zegt over zwarten en allochtonen, dan heeft de vrijheid van meningsuiting voorrang; daarentegen, als men autochtonen kwetst (zoals Baudet, Felter en AEL), dan moet men monddood. Bij deze groep hoort ook Yesilgöz-Zegerius. Vooral omdat zij de omstreden IHRA-definitie van antisemitisme in de wetgeving wil vastleggen, wat de VvMU en de rechtsstaat verder zou aantasten."

'Dilan Yesilgöz-Zegerius gevaarlijk voor rechtsstaat' Bron: Mihai Martoiu Ticu op 14 sep 2022
"Dus VVD en Yesilgöz-Zegerius schenden onze mensenrechten, beschadigen de Nederlandse rechtsstaat en de rechtsstatelijkheid in het volkenrecht en ze schenden de mensenrechten van de Palestijnen. De Schoo-lezing was een farce."

'Waarom ik niet sta te juichen bij de arrestatie van Willem Engel' Bron Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 18 mrt 2022
"Maar juist als iemand zo massaal wordt uitgekotst, is het opletten geblazen of aan de verontwaardiging wel genoeg tegenwicht wordt geboden. Je wilt uiteindelijk niet dat iemand wordt vervolgd of zelfs veroordeeld om wat wij allemaal aan ons water denken te voelen."
Een lastig iets, laten we daarom hier eens naar kijken:
'Aanzetten tot het plegen van misdaden en wanbedrijven' Bron: Wikipedia
In Nederland bepaalt Artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht: "Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd."
Waar ligt de grens tussen opruiing en Vrijheid van Meningsuiting? Wat nu als terechte kritiek op de politiek door een medeburger wordt opgevat als een aanzet tot geweld? Het geweld wordt dan terecht veroordeeld, maar is degene die kritiek uitte verantwoordelijk voor de dader, die zich liet opruien? Zou het niet zo moeten zijn dat aangetoond moet kunnen worden dat de opruier bewust gehandeld heeft met het doel aan te zetten tot geweld? Waar blijven kritische journalisten, kunstenaars, cartoonisten, cabaretiers, wetenschappers en allerhande burgers anders met hun mening?
Wat nu als je tegen je buurman bij het rode stoplicht zegt: "Ried'n moar, gruin!" en hij rijdt nu door rood licht en veroorzaakt een ongeluk? Ben je dan strafbaar als verspreider van nepnieuws en het aanzetten tot het overtreden van de wet, of is alleen de overtreder van de verkeersregel strafbaar? Word je vrijgesproken door de rechter als je zegt: "Ja maar die man achter me zij 'ried'n moar'"? Zijn misleidende Ster-reclames dan ook strafbaar, om maar wat te noemen, of valse beloftes in verkiezingsprogramma's?
Kustaw Bessems heeft het er moeilijk mee en terecht lijkt me.

'Als we het normaal gaan vinden dat de EU media kunnen blokkeren, kan dat grote gevolgen hebben' Bron: Maarten Albers in De Volkskrant van 11 mrt 2022
"Het idee dat je desinformatie tegengaat met censuur voelt niet goed. Wij strijden voor een open internet, zonder blokkades. In Europa spreken we schande van de toenemende censuur in Rusland, maar nu doen we dat zelf ook", stelt directeur van Freedom Internet Anco Scholte ter Horst.
"Normaal gesproken komt er een rechter aan te pas als men een website wil blokkeren. Die toetst of de inhoud door de beugel kan, en als dat niet zo is halen we hem offline. Maar die rechterlijke tussenkomst is nu overgeslagen."
Als de democratie de Vrijheid van Meningsuiting moet aantasten om diezelfde democratie te redden, dan is die democratie al aardig verloren gegaan.

'Toezichthouder waarschuwt voor 'surveillance-maatschappij' als NCTV meer bevoegdheden krijgt' Bron: De Volkskrant van 05 nov 2021
"AP-voorzitter Aleid Wolfsen waarschuwt dat de nieuwe wet kan leiden tot een ‘surveillancemaatschappij’, ‘waarbij op grote schaal, en zonder goed toezicht, allerlei gevoelige informatie over burgers wordt verzameld en gedeeld met andere organisaties. Zonder dat mensen zich goed kunnen verweren, bijvoorbeeld via de rechter.’"
Tja, toch wel wat dubbel: de politici die het hardst schreeuwen over bescherming van onze privacy, zijn dezelfden die ons het liefst die privacy afnemen.

'VVD maakt Nederland onveilig zonder taakstraf' Bron: Sidney Smeets, advocaat en kandidaat Tweede Kamerlid voor D66, in het AD van 05 feb 2021
"Wie, zoals de VVD, rechters hun keuzevrijheid ontneemt, doet dat omdat hij hun beoordelingsvermogen wantrouwt. Hiermee ondermijnt de VVD de onafhankelijke rechtspraak. Ook de noodkreet van de Raad voor de Rechtspraak, de Reclassering en zelfs officieren van justitie, die zich luid en duidelijk tegen het wetsvoorstel verzetten, sloeg de partij in de wind. Zo wordt de rechtsstaat verzwakt, terwijl het tegenovergestelde hard nodig is."

'Opinie: Grof geweld tegen anti-lockdownprotest is onze rechtsstaat onwaardig' Bron: Advocaat Willem Jebbink in De Volkskrant van 26 jan 2021
"Zondag deed zich de curieuze situatie voor dat een niet-aangemelde demonstratie van tevoren alvast was verboden. Het lijkt mij vragen om problemen een vreedzaam protest zo uiteen te jagen als zondag is gebeurd. Bij de gronden die de burgemeester gebruikte zijn vanuit de bescherming van het demonstratierecht veel vraagtekens te plaatsen."

'Angela Merkel wil Trumploos Twitter toetsen via de rechter' Bron: De Volkskrant 11 jan 2021
"De Duitse bondskanselier vindt dat de rechter moet beslissen of Trump definitief van Twitter wordt verbannen, niet het bedrijf zelf. De EU-commissarissen die strijden tegen de macht van onlineplatformen, juichen de ban juist toe."
"De vrijheid van meningsuiting als fundamenteel recht van elementaire betekenis, kan slechts worden ingeperkt door de wetgever en niet door een beslissing van een bedrijf."
Zeker niet als het gaat om een platform dat in de huidige tijd een vergelijkbare functie heeft als een nutsbedrijf dat de stroom uit ons stopcontact levert, het water uit de kraan, of de weg waarover we ons van de ene naar de andere plek bewegen.
Zoniet dan zijn de grote Tech bedrijven binnenkort helemaal de baas in ons land en kunnen we het faillissement van de 'Rechtsstaat' wel afroepen.

'Is een samenleving vrij als een groot techbedrijf kan bepalen welke websites online mogen en welke niet?' Bron: Hans Diels, expert geopolitiek bij ETION, forum voor geëngageerd ondernemen, in ‫ DeMorgen van 11 jan 2021
"En zo komen we terug bij Trump. Stel je voor dat er effectief grootschalige fraude zou zijn geweest door de zittende president en dat de door hem benoemde rechters dit niet zouden erkennen. Dat de rest van de Republikeinse partij en het Amerikaanse Hooggerechtshof hierin mee zouden gaan. Dit is allemaal niet meer zo onvoorstelbaar als het ooit was. Maar in dat geval zouden we toch willen dat Amerikaanse activisten zich zouden kunnen organiseren en reageren via sociale media?"
"In een niet-vrije samenleving kan je gemakkelijk iemand aanstellen om te bepalen wat kan en niet kan, in een vrije samenleving is dat bijzonder riskant. Is een samenleving waarin een groot techbedijf kan bepalen welke websites er online mogen en welke niet vrij?"
Een terechte vraag lijkt me.

'VVD wil 'desnoods' grens sluiten voor migrant': 'Risico dat ze Nederland kiezen vanwege onze welvaart' Bron: Tweede Kamerlid Bente Becker van de VVD in het AD van 25 nov 2020
"Nederland moet in ‘noodgevallen’ de eigen grenzen sluiten en bewaken als er weer grote aantallen migranten naar ons land zouden komen."
En wij maar denken dat de VVD naar links is opgeschoven? Dat de VVD de rots in de branding is waar het gaat om de 'Vrijheid van Meningsuiting' of om 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'?
Artikel 14
"Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging."
Eigenlijk gewoon een extreemrechtse xenofobe club dus die VVD, die Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, maar dan wel alleen voor het 'Eigen Volk', die met slappe drogredenen en op een laffe en stiekeme manier de 'Rechten van de Mens' tracht te vertrappen. Dan voelt het toch haast nog oprechter wanneer politieke partijen als FVD en PVV dat gewoon hardop uitventen.
Toch nog maar weer eens Geschiedenis voor beginners uit Wikipaedia erbij gehaald, terug te vinden in het item 'Politiek 2.0', onder het kopje 8 Populisme.
'Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij' Bron: Wikipedia
"De periode 1919-1921 Van DAP naar NSDAP."
"Hitler bedacht in deze beginjaren verscheidene veranderingen voor de DAP om die onder een bredere groep kiezers populair te maken en transformeerde die aldus tot de NSDAP. Een van de veranderingen die Hitler suggereerde was de toevoeging van het woord 'socialist' aan de naam van de partij. Hitler was altijd tegen marxistische ideeën (zoals het concept van de klassenstrijd) als zodanig geweest (zo stelde hij dat de klassenstrijd de Duitsers onnodig tegen elkaar uitspeelde) maar moest toch erkennen dat socialisme een populaire filosofie was na de Wereldoorlog. Dit toonde zich zeer in de groei van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Daarom herdefinieerde Hitler socialisme door er 'Nationaal' voor te plaatsen. Maar Hitler was alleen te vinden voor gelijkheid voor wie Duits bloed had. Joden en buitenlanders hadden geen rechten en immigratie van niet-Duitsers zou moeten stoppen."
Wat is de 'les' hiervan? Naar mijn inzicht is het belangrijkste wat ik hiervan opsteek dat bestudering van het huidige politieke klimaat het inzichtelijker maakt waarom de geschiedenis verlopen is zoals hij is. Het is natuurlijk vooral een les over het verleden, misschien wel meer dan een 'lesje'  over het heden of een voorspelling voor de toekomst. Maar het verklaart toch wel veel.
Wellicht ook de moeite waard voor links, rechts en het midden, om dit stukje geschiedenis, tamelijk vers van de pers, nog eens goed door te lezen: 'De Weimarrepubliek (1918-1933) – Een mislukt democratisch experiment' "Samenvatting en tijdlijn Weimarrepubliek Duitsland" Bron: Tip op Historiek 09 nov 2021.
Als historicus, en als burger eveneens, vind ik het wel verontrustend. Het is toch wel een onheilspellende golf die door de hele westerse wereld spoelt: de giftige cocktail van socialisme en nationalisme.
Hier ook nog even het geheugensteuntje uit 2017: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd' Bron: Trouw 11 feb 2017

'Het Communistisch Manifest in de 21e eeuw' Bron: Eduard van Scheltinga in sep 2018 op de site van de SP
"Met het Communistisch Manifest ontwaarden Karl Marx en Friedrich Engels het spook van het communisme. Een beweging die streed voor een betere wereld. Het is een ongelooflijk rijke tekst met een enorme historische betekenis. En dan te bedenken dat Marx en Engels respectievelijk 30 en 28 waren toen ze het schreven. Hun jeugdig enthousiasme heeft een groot stempel op de geschiedenis gedrukt."

'Tien jaar VVD, en weer is het schoppen naar beneden en likken naar boven' Bron: Opinie historicus en politicoloog Teun Dominicus in Het Parool 22 nov 2020
"Zo wil ze het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens inperken, omdat deze rechten worden gebruikt om een humane bodem te leggen in asielbeleid en sociale zekerheid. Het schild dat de rechtsstaat kan zijn voor mensen in de verdrukking moet, als het aan de VVD ligt, worden ontmanteld."
De VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie?

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017