Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Vrijheid van Meningsuiting
Vrijheid van Meningsuiting

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

Zie ook: 'Het Muntje Valt', 'Black Lives Matter', 'Nederland Gedoogland' en 'Anarchisme'.

'Vrijheid van Meningsuiting' 09 nov 2020 (laatst bijgewerkt op 30 mrt 2022)

Directe aanleiding om eens wat nader in te gaan op het thema 'Vrijheid van Meningsuiting' was de merkwaardige speech van onze premier Mark Rutte van enkele dagen geleden: 'Niemand heeft het recht niet beledigd te worden' Bron: AD 06 nov 2020
Laten we beginnen met enkele citaten uit zijn speech, zoals die in het AD stonden weergegeven:
"Grondrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs zijn volgens Rutte het fundament van onze samenleving."
"Als er mensen in Nederland zijn die denken: ik word beledigd en ik wil dat de overheid regelt dat dat niet gebeurt: dat kan hier niet."
"Volgens Rutte is Nederland in het verleden 'naïef' geweest als het om nieuwkomers uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko gaat."
"We zijn misschien niet duidelijk genoeg geweest over in welk land ze moeten integreren. Shoppen in de waarden van het land, dat kan niet."
"Juist op school vindt de waardeoverdracht plaats. De leraar is degene die dat doet. Die heeft een essentiële rol."

Een paar dingen vallen op:
Allereerst shopt Mark Rutte zelf nogal willekeurig in zijn verontwaardiging. Nieuwkomers uit Turkije en Marokko krijgen de volle laag, dat zij onze 'Normen en Waarden' niet snappen. Over relschoppers in Scheveningen, of boze voetbalsupporters, die politiemensen of hulpverleners beledigen heeft Mark Rutte het plotseling niet meer. Evenmin rept hij over beledigingen van politici op het Binnenhof. Het kabinet was toch juist van plan dat soort zaken keihard aan te gaan pakken? Maar dan valt er plotseling geen woord meer te horen over het begrip 'Vrije Meningsuiting', in die context.
Wat ook vreemd overkomt is dat Mark Rutte geen onderscheid meer lijkt te kunnen maken tussen de begrippen 'Normen en Waarden' en 'Rechtspraak'.
Mark Rutte stelt dat je niet kunt 'shoppen' in onze 'Normen en Waarden'. Daarmee suggereert hij dat er zoiets als 'Nationale Normen en Waarden' zouden bestaan en dat elke Nederlander die hetzij onderschrijft, hetzij zou dienen te onderschrijven.

Al in 2015 werd Mark Rutte ontmaskerd als een in Leiden afgestudeerd historicus, die eigenlijk zijn bul niet verdiend zou hebben:' Ruttes Romeinse Rijk'. Bron: Jona Lendering in Historiek van 27 nov 2015.
"Kortom, Rutte heeft niet de inhoudelijke kennis en mist de ambachtelijke vaardigheid die een doctoraalbul rechtvaardigen. Dit roept de vraag op hoe hij dan ooit heeft kunnen afstuderen als historicus. En die vraag bedoel ik niet als een grappige plaagstoot – er is écht iets in Leiden dat mij zeer verontrust."
En wie 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' in De Volkskrant van 04 sep 2018 leest, heeft Mark Rutte kennelijk nog niet gedaan, die komt erachter dat 'De Nederlandse Identiteit' niet bestaat en er dus ook niet een tweehonderd jaar oud pakket van 'Nederlandse Normen en Waarden' bestaat. Dat is dus gewoon 'een beetje dom' van Mark Rutte. Rutte is dus al de tweede Leidse historicus die een 'beetje dom' blijkt te zijn. Ook Willem-Alexander viel die kwalificatie te beurt, met dank aan Máxima en Wim Kuijken.
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Wie wel eens in Staphorst, Oude Pekela, Laren, Schin op Geul, Enschede, Amsterdam of Scheveningen is geweest, die weet dat wij ongeveer net zoveel identiteiten hebben als Nederlanders. En dus kun je wel degelijk 'shoppen' in 'Normen en Waarden' in Nederland. Gelukkig maar, zou je zeggen.
"'De' Nederlander bestaat niet", waren destijds, op 24 sep 2007, ook de wijze woorden van Prinses Máxima.
De stelling dat de 'Nederlandse identiteit wordt bedreigd', zoals ook Mark Rutte telkens onderschrijft, is gevaarlijk en tendentieus Bron: Sociale Vraagstukken 01 apr 2017
"Gezien deze nationalistische insteek van het debat is hun enig mogelijke remedie: het verdedigen van de nationale identiteit."
Interessant is ook 'Paul Verhaeghe over zijn boek Identiteit' Bron: Paul Verhaeghe (1955), hoogleraar Klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent, in Sociologie Magazine nr.2 2013
"Wie wij zijn ligt niet vast, maar wordt continu beïnvloed door de samenleving waarin we leven. En nu die maatschappij doordrenkt is van neoliberaal gedachtegoed draait alles om presteren, stelt Paul Verhaeghe in zijn boek Identiteit."
“Het is een systeem waarin de mens wordt beschouwd als een rationele speler op de markt waar hij voortdurend afweegt wat voor hem het beste is. Alles draait om materiële opbrengst op korte termijn. Het systeem houdt zichzelf bovendien in stand doordat wordt gedaan alsof dit de ware aard van de mens is. Hij is een egoïst, geen onderdeel van een geheel. We zijn immers gemaakt om te concurreren: het recht van de sterkste, voortleven en voortplanten, The selfish gene, dat verhaal.”

"Geschiedenis mag je niet wissen"? "Rutte over ‘beeldenstorm’: Je kunt de geschiedenis niet wegwerken", zo lezen we in het AD op 12 jun 2020.
"Je moet het namelijk wel in de context van die tijd plaatsen", zegt Mark Rutte.
Mark Rutte wil de geschiedenis kennelijk het liefst zijn eigen draai geven, of misschien nog liever mummificeren, daar waar hem dat beter uitkomt.
Nee we moeten de geschiedenis natuurlijk niet wissen, en dat kan ook helemaal niet, want de feiten veranderen niet. We mogen haar wel herschrijven als voortschrijdend inzicht, betere bestudering van oude en nieuwe bronnen, ons tot een nieuwe geschiedschrijving uitnodigen. Zoals een rechtszaak ook heropend kan worden als er nieuw bewijs wordt gevonden. De Geschiedenis kan alleen niet verjaren, wat met een rechtszaak wel het geval kan zijn.
De vraag is dus wie zijn 'we' en wie waren het eigenlijk die 'onze' geschiedenis beschreven? Hebben 'wij' niet eeuwenlang te maken gehad met een eenzijdige en soms manipulatieve geschiedschrijving? Hielden 'wij' onwelgevallige bronnen bewust buiten het gezichtsveld van het volk? Waren het de historici die dat soort processen aanstuurden of werden zij juist aangestuurd, waren het de bestuurders, de machthebbers, de media, het onderwijs, de politiek?
Illustratieve update 17 feb 2022, aanbevolen aan types als Mark Rutte: 'Nederland schuldig aan structureel extreem oorlogsgeweld in Indonesië, politiek Den Haag keek weg' Bron: De Volkskrant van 16 feb 2022
"De conclusie van de onderzoekers staat in schril contrast met het officiële standpunt van de Nederlandse staat dat het gebruikte geweld in Indonesië beperkt is gebleven tot enkele incidentele ‘excessen’, maar 'dat de krijgsmacht als geheel zich in Indonesië correct heeft gedragen'."

Zie over de positie van historici ook: 'Network of Concerned Historians' en 'The historian as an enemy' Bron: Interview met prof. dr. A.H.M. (Antoon) de Baets, Bijzonder hoogleraar Geschiedenis, Ethiek en Mensenrechten aangesteld namens de Stichting Euroclio; Universitair hoofddocent geschiedenis aan de RUG in Café História op 25 nov 2019. (Vertaling redactie)
"In bredere zin is 'censuur van de geschiedenis' de systematische controle over historische feiten of meningen en hun uitwisseling opgelegd door, of met medeweten van, de regering of andere machten. De typische vorm van censuurcontrole is onderdrukking.
Het tweeling concept van de censuur van de geschiedenis is historische propaganda, een term die ik daarom symmetrisch heb gedefinieerd, namelijk als de systematische manipulatie van historische feiten of meningen door of met medeweten van de overheid of andere machten", aldus De Baets in dit interview van 25 nov 2019.
Als je hier bij stil staat dan kun je toch wel grote vraagtekens zetten bij het gegeven dat onze Premier geschiedenisles en/of maatschappijleer geeft aan kinderen op het VMBO. Hoe gekleurd zijn die lessen dan wel niet? Temeer als we nu weten hoe Mark Rutte over de Geschiedschrijving denkt: "Juist op school vindt de waardeoverdracht plaats. De leraar is degene die dat doet. Die heeft een essentiële rol."
In dit licht ook: 'De toeslagenaffaire en de dubbele Nederlandse moraal Kroniek van een jeune premier'
Door professor contemporaine Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht Mathieu Segers op 13 jan 2021 in De Groene Amsterdammer.
"Dat het in de toeslagenaffaire zo langdurig fout heeft kunnen gaan heeft alles te maken met de politieke moraal van de minister-president. Mark Rutte’s rol moet dan ook centraal staan in het dringend nodige vervolgonderzoek."
"Uiteindelijk zal ieder serieus vervolgonderzoek daarom onmiskenbaar ook gaan over de jarenlange, actieve, consistente en constante sleutelrol van Mark Rutte in dit alles. Ieder vervolgonderzoek zal zo ook raken aan de tienjarige liefdesaffaire tussen een gaaf land en zijn jeune premier, en inzicht verschaffen in de directe en indirecte schade die deze affaire heeft toegebracht aan de instituties van de Nederlandse staat, en hun nationale en internationale reputatie."
"Het zou passend zijn als de Johan de Witschool in Den Haag haar buitengewone leraar maatschappijleer voorlopig met vakantie stuurt. In ieder geval zo lang het vervolgonderzoek naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Van Dam hangende is."
Mark Rutte als misplaatste leraar maatschappijleer kwam ook al aan de orde in het item 'Too Country'.

Kennelijk komen die eerder genoemde voortschrijdende inzichten onze MP Mark Rutte niet zo goed uit en blijft hij liever hangen in zijn oude 'Geloof'. Rutte toont zich kennelijk bereid om voor 'zijn' zogenaamde 'Nationale Identiteit' de vrijheid van zijn 'Mederlander' op te offeren. Niet die van hemzelf natuurlijk, want 'mijn identiteit is de superieure'. Puur xenofoob populisme zou je het kunnen noemen, altijd handig richting Verkiezingstijd, als je je toch weer gaat meten met de 'echte' Populisten.
Een beetje raar toch wel die gespletenheid van Mark Rutte en zijn VVD: Eerst hadden we nog de uitspraak: "In dit land mag iedereen zelf bepalen wat hij wil doen" (Mark Rutte in de lijn van de Aso op 06 mrt 2020) en net een half jaar later horen we pathetisch: "Niet ik, ik, ik, maar samen" (Mark Rutte op de tour van Jezus, de Verlosser, op 01 nov 2020).
Cabaretière Janneke Bijl analyseerde het als volgt: 'Mark Rutte is de Hans Klok onder de politici' Bron: NPO Radio 1 op 04 nov 2020
"Mark Rutte: hij verkoopt illusies en daarom stemmen mensen VVD. Omdat we zo graag willen dat het waar is wat de VVD zegt."
En die man staat dan in het VMBO onschuldige kindertjes te doceren met zijn onderuit gehaalde denkbeelden omtrent identiteit en 'Normen en Waarden' in Nederland?

Mark Rutte blijkt dus helemaal geen voorstander van de Vrijheid, als hij betoogt dat we allemaal dezelfde 'Normen en Waarden' moeten naleven. Hij vindt het zelfs de taak van de Overheid om dat kinderen bij te brengen. Dat klinkt toch echt een beetje Mao Chinees zou ik zeggen, de Staat die gaat bepalen wat wij moeten vinden van 'Normen en Waarden', de Staat die feitelijk ons een Geloof gaat opleggen. Dat mogen wij dan dus niet meer zelf of samen bepalen. En dan noem je jezelf Liberaal?
Zorgelijk in dit verband is ook dat de Overheid van dit moment er naar streeft om de Rechterlijke Macht in te perken. In bijvoorbeeld de pijnlijke Urgenda-zaak leed de Regering uiteraard zwaar gezichtsverlies en om dat te compenseren zou het voor hen prettig zijn als Rechters wat minder in de melk te brokkelen zouden hebben. Ook dat kun je weer tamelijk populistisch noemen. Het zijn allemaal stapjes in de richting van een Staatsdictatuur. Rutte gebruikt ook vaak de kreet 'stapje voor stapje', de intelligente manier van manipuleren en brainwashen, die ook aan bod komt in 'Het Muntje Valt'.

Zo komen we op het punt van de 'Rechtspraak'. Naast 'Normen en Waarden' hebben wij ook 'Rechtspraak', niet alleen Nationale, maar we hebben ons ook onderworpen aan Internationaal Recht, zoals de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'.
Artikel 1 om maar met de deur in huis te vallen:
"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen."
Het roept al direct vragen op: zijn wij allemaal wel begiftigd met voldoende verstand en geweten? Wat wordt er verstaan onder broederschap? Wordt dat overal gelijk beoordeeld? Neem bijvoorbeeld een oorlogsverklaring van land A aan land B. Moet jij nu, met de broeders uit je eigen land, als onderdaan van land A of B ten strijde trekken tegen jouw broeders uit het andere land of juist niet? Zie ook: 'Brothers in Arms' (Dire Straits)
"There's so many different worlds
So many differents suns
And we have just one world
But we live in different ones"
en
"We were fools to make war
On our brothers in arms"

Soms staan wij in het dagelijks leven voor dit soort wat simpelere vragen:
Draag ik een pet of een helm? Draag ik bretels of een autogordel?
Bij het een is het aan het individu om een vrije keuze te maken. Mensen kunnen jouw pet mooi of lelijk vinden, kunnen vinden dat bretels 'heuren', maar dat bepalen we zelf, volgens onze eigen 'Normen en Waarden'.
Met de helm en de autogordels ligt het anders. Die zijn in het verkeer verplicht om gedragen te worden. Niet vanwege normen of waarden, maar vanwege wetgeving.
Hier zien we het verschil tussen mogen, normen en waarden, en moeten, rechten en plichten.

Gaan we nu even verder in op die 'Rechten', zoals die beschreven staan bij Amnesty International dan lezen we dit over de 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

We worden er een beetje mee op het verkeerde been gezet. Het lijkt dat alles kan en mag, maar dat blijkt bij nadere bestudering niet het geval.
Van een man als Premier Mark Rutte hadden we toch mogen verwachten, dat hij ook wel iet meer zou hebben gelezen dan de eerste alinea's. Het blijkt dat die Vrijheid gekoppeld is aan tal van 'Mitsen en Maren'.
Zo lezen we bij Amnesty International over de Vrijheid van Meningsuiting in Nederland en de wet omtrent het begrip Belediging het volgende:
"Belediging is in Nederland in sommige vormen strafbaar. De wet maakt een onderscheid tussen smaad, laster (dat is moedwillig leugens vertellen) en de 'gewone' belediging. Belediging van onder meer ambtenaren in functie, de rechterlijke macht, het koningshuis en een bevriend staatshoofd is verboden. In 2008 werd een man veroordeeld die in dronkenschap de koningin voor ‘kankerhoer’ had uitgescholden en beledigende opmerkingen naar agenten had geschreeuwd. Als Justitie niet tot vervolging overgaat, kan iemand die zich beledigd voelt zelf naar de rechter stappen. De rechter kan komen tot een veroordeling voor laster, aantasting van de goede naam, schending van de privacy of haatspraak. Het komt niet vaak tot zo’n vonnis."
Zo hadden wij het toch geleerd, of mag dat volgens Mark Rutte gewoon wel? Waarom moeten voetbalsupporters bijvoorbeeld dan anders 'hun bek' houden volgens onze premier en respect tonen voor Politie en Hulpverleners?

Wellicht ook zinvol om hier nog even in te gaan op het onderwerp 'Parlementaire Onschendbaarheid'.
'Artikel 71 - Parlementaire onschendbaarheid' Bron: Nederland Rechtsstaat
Grondwetsbepaling:
"De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd."
Vandaar dus dat er zoveel commotie kan ontstaan tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Wat voor de burger opvallend blijft is het gegeven dat met deze bepaling mensen in de Tweede Kamer, die toch een voorbeeldfunctie zouden moeten hebben, zich uitspraken kunnen veroorloven, die aan een gewone burger niet worden toegestaan, zonder dat deze het risico loopt strafrechtelijk vervolgd te worden.
Wanneer politici tijdens een Kamerdebat elkaar op grove wijze mogen beschuldigen en het hen niet verboden kan worden om leugens te verspreiden, dan is het toch tamelijk voor de hand liggend, dat 'gewone' burgers menen zich ook dergelijk gedrag te kunnen veroorloven?
Wanneer politici boven de wet lijken te staan, is het toch niet zo verwonderlijk dat de maatschappij polariseert, des te meer als de moderne burger veel mondiger blijkt te zijn geworden en de beschikking heeft over sociale media om zijn of haar mening te kunnen uiten?
Je mag je dan ook afvragen of deze Grondwetsbepaling niet een beetje achterhaald is. Zou het niet zo moeten zijn dat geldt: 'Gelijke monniken gelijke kappen'?

Voor de echte liefhebber, ben ik niet, maar het is toch wel heel grappig en interessant, dan nog maar even dit, een greep uit juridische zaken omtrent belediging door de jaren heen, uit de lange 'Joods-Christelijke Traditie' van Mark Rutte:
'Artikel 266 Sr: eenvoudige belediging' Bron: RUG
"Op 16 november 1893, om kwart over acht ’s avonds, trof een surveillerende agent bij de Der Aa-kerk te Groningen slager De G. aan. Blijkens het proces-verbaal van de agent had de slager, ’na zich van zijn water te hebben ontlast, met zijn mannelijkheid uit de gulp van zijn broek hangende, [zich] op de openbare weg bevonden’. De agent verdacht de man ter zake van overtreding van art. 239 Sr (openbare schennis van de eerbaarheid).  De  verdachte  voegde  de  agent  toe:  'blikschemse  kwajongen!'.  De  Groninger  Rechtbank veroordeelde  hem  wegens  eenvoudige  belediging  (Rb Groningen  (23-12-1893,  W.  6550).  Vgl.  ook  Rb Heerenveen 11-4-1889, W. 5764, waarin de uitlating dat er (op Troelstra na) nog '99 schoeljes' in de Tweede Kamer zitten, als belediging ex art. 266 Sr werd aangemerkt; zie ook HR 26-6-1905, W. 8285."
Pas in 2014 kwam het in het land van de 'Joods-Christelijke Traditie' van Mark Rutte tot nieuwe wetgeving met betrekking tot het begrip 'Godslastering of blasfemie'. Niks geen tweehonderd jaar oude traditie van normen en waarden dus.
"Volgens een rapport van de Commissie voor de Godsdienstvrijheid Wereldwijd van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zouden in 2017 nog in 71 landen wetten tegen godslastering gelden."
"Een dergelijk verbod kan vanwege verschillende gronden in de nationale wetgeving zijn opgenomen:
Vanuit de gedachte dat de staat de christelijke (of de islamitische) moraal behoort te verdedigen; die gedachte kan voortkomen uit:
Een afwijzing van de scheiding van Kerk en Staat, waarbij de overheid wordt gezien als hoedster van de Kerk of beschermer van het ware geloof.
Een situatie waarbij vrijwel de gehele bevolking een bepaalde godsdienst aanhangt.
Ter bescherming van de openbare orde, die in gevaar kan komen door godsdienstige onlustgevoelens en polarisatie.
Om de bevolking te vrijwaren van uitingen die als pijnlijk en krenkend worden ervaren."
"Op 20 maart 2013 startte de Tweede Kamer der Staten-Generaal in eerste termijn van de Kamer met de behandeling van het initiatiefvoorstel van de SP en D66 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering." Bron: Wikipedia

Boudewijn de Groot
zong al in 1966 'Ze zijn niet meer als toen':
"De grote waarheid is intussen achterhaald,
wat vroeger wet was, is nu bij de wet verboden,
de ouderen zijn niet meer zoals vroeger halve goden
en de vis wordt ook niet meer zo duur betaald"
En Bob Dylan zong ook al in 1964: 'The Times They Are a-Changin''
"Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall"

De tijden veranderen en zo ook onze 'Normen en Waarden'.

De conclusie kan zijn, dat het nog niet zo simpel ligt met de 'Vrijheid van Meningsuiting', maar dat de uitspraak van Mark Rutte dat 'Niemand heeft het recht niet beledigd te worden' domweg niet waar is.
En waar het recht erop, om te beledigen, niet in zijn algemeenheid bestaat, conform ons rechtsstelsel, bestaat de plicht om te beledigen, conform ons normen- en waardenstelsel, al helemaal niet. Ten eerste niet omdat zo'n stelsel er niet is en ten tweede omdat wij de vrijheid hebben om zelf onze waarden te bepalen. Die kunnen in een pluriforme samenleving voor iedereen dus verschillend zijn en voortdurend veranderen, leerde 'Lex Heerma van Voss' ons.

Uit de media:

'In een rechtsstaat mag het ongenoegen van de massa nooit leidend zijn bij vervolging' Commentaar van Pieter Klok in De Volkskrant van 20 mrt 2022
"Het openbaar ministerie dient zich daarbij terughoudend op te stellen, omdat met elke strafrechtelijke grens ook de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt."
"Het Openbaar Ministerie heeft zich bij de aanhouding niet alleen laten leiden door formeel juridische argumenten, maar ook door de maatschappelijke onrust. Ruim twintigduizend Nederlanders ondertekenden eind vorig jaar de aangifte tegen Engel. ‘Het geeft aan dat het leeft in de maatschappij. Daar houden we rekening mee’, zei de persofficier bij die gelegenheid."
Je hoeft geen complotdenker te zijn om het doel van Rutte & Co hierachter te kunnen bedenken. Wie mensen preventief achter slot en grendel wil zetten, zoals Pieter Klok het beschrijft, mag verwachten genoeg angst te zaaien om mensen er toe te bewegen hun 'Vrijheid van Meningsuiting' 'vrijwillig' aan de wilgen te hangen.
De overheid lijkt zich hiermee zelf wel schuldig te maken aan een ernstige aantasting van de rechtsstaat.

'Waarom ik niet sta te juichen bij de arrestatie van Willem Engel' Bron Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 18 mrt 2022
"Maar juist als iemand zo massaal wordt uitgekotst, is het opletten geblazen of aan de verontwaardiging wel genoeg tegenwicht wordt geboden. Je wilt uiteindelijk niet dat iemand wordt vervolgd of zelfs veroordeeld om wat wij allemaal aan ons water denken te voelen."
Een lastig iets, laten we daarom hier eens naar kijken:
'Aanzetten tot het plegen van misdaden en wanbedrijven' Bron: Wikipedia
In Nederland bepaalt Artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht: "Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd."
Waar ligt de grens tussen opruiing en Vrijheid van Meningsuiting? Wat nu als terechte kritiek op de politiek door een medeburger wordt opgevat als een aanzet tot geweld? Het geweld wordt dan terecht veroordeeld, maar is degene die kritiek uitte verantwoordelijk voor de dader, die zich liet opruien? Zou het niet zo moeten zijn dat aangetoond moet kunnen worden dat de opruier bewust gehandeld heeft met het doel aan te zetten tot geweld? Waar blijven kritische journalisten, kunstenaars, cartoonisten, cabaretiers, wetenschappers en allerhande burgers anders met hun mening?
Wat nu als je tegen je buurman bij het rode stoplicht zegt: "Ried'n moar, gruin!" en hij rijdt nu door rood licht en veroorzaakt een ongeluk? Ben je dan strafbaar als verspreider van nepnieuws en het aanzetten tot het overtreden van de wet, of is alleen de overtreder van de verkeersregel strafbaar? Wordt je vrijgesproken door de rechter als je zegt: "Ja maar die man achter me zij 'ried'n moar'"? Zijn misleidende Ster-reclames dan ook strafbaar, om maar wat te noemen, of valse beloftes in verkiezingsprogramma's?
Kustaw Bessems heeft het er moeilijk mee en terecht lijkt me.

'Als we het normaal gaan vinden dat de EU media kunnen blokkeren, kan dat grote gevolgen hebben' Bron: Maarten Albers in De Volkskrant van 11 mrt 2022
"Het idee dat je desinformatie tegengaat met censuur voelt niet goed. Wij strijden voor een open internet, zonder blokkades. In Europa spreken we schande van de toenemende censuur in Rusland, maar nu doen we dat zelf ook", stelt directeur van Freedom Internet Anco Scholte ter Horst.
"Normaal gesproken komt er een rechter aan te pas als men een website wil blokkeren. Die toetst of de inhoud door de beugel kan, en als dat niet zo is halen we hem offline. Maar die rechterlijke tussenkomst is nu overgeslagen."
Als de democratie de Vrijheid van Meningsuiting moet aantasten om diezelfde democratie te redden, dan is die democratie al verloren gegaan.

'Verbod Russische staatsmedia: schending van de persvrijheid of terechte ontmanteling van propagandawapens?' Bron: De Volkskrant 02 mrt 2022
"De European Federation of Journalists (EFJ) reageerde dinsdag verontwaardigd. Desinformatie moet niet worden bestreden met censuur, luidt de kritiek."
"Als een medium aantoonbaar smaad of laster pleegt, kun je naar de rechter stappen. Die kan een dwangsom opleggen of rectificatie eisen. Dat is een gezonde manier om journalistiek te controleren."
Lijkt toch inderdaad een stuk gezonder.

'Toezichthouder waarschuwt voor 'surveillance-maatschappij' als NCTV meer bevoegdheden krijgt' Bron: De Volkskrant van 05 nov 2021
"De Autoriteit Persoonsgegevens uit harde kritiek op een wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meer bevoegdheden geeft. De NCTV zou een ‘vrijbrief’ krijgen om ongecontroleerd data over burgers te verzamelen."
"AP-voorzitter Aleid Wolfsen waarschuwt dat de nieuwe wet kan leiden tot een ‘surveillancemaatschappij’, ‘waarbij op grote schaal, en zonder goed toezicht, allerlei gevoelige informatie over burgers wordt verzameld en gedeeld met andere organisaties. Zonder dat mensen zich goed kunnen verweren, bijvoorbeeld via de rechter.’"
Tja, toch wel wat dubbel: de politici die het hardst schreeuwen over bescherming van onze privacy, zijn dezelfden die ons het liefst die privacy afnemen.

'YouTube blijft Baudet de baas: geen sprake van censuur volgens rechter' Bron: AD 15 sep 2021
"Thierry Baudet verwijt YouTube censuur omdat zijn coronakritische filmpjes zijn verwijderd. Maar daarvan is volgens de rechter geen sprake. Het videoplatform mag filmpjes van de politicus weghalen als het dat wil."
"Op grond van haar eigendomsrecht en het recht op vrijheid van onderneming mag Google in beginsel zelf regels stellen, waaronder de regel dat content die in strijd is met haar Covid-beleid wordt verwijderd."
Op zich begrijpelijk, maar we lezen ook:
"Aan eventuele discussies over de vrijheid van meningsuiting waagden de rechters zich al niet eens."
"De rechter erkent dat ‘het gebruik kunnen maken van een kanaal als YouTube in de huidige maatschappij van groot belang is'. "Dit betekent echter niet dat YouTube voor kritische geluiden/politieke uitingen een maatschappelijke 'must-carry'-verplichting heeft." Ofwel, YouTube bepaalt zelf wat het wel en niet toestaat aan filmpjes."
De vraag die rest wordt dan wel: waar kan een burger dan terecht voor het geven van zijn of haar 'vrije mening'? Wat blijft er zo inhoudelijk en daadwerkelijk over van de 'Vrijheid van Meningsuiting'? Wat als Ziggo of KPN je telefoongesprekken zou blokkeren omdat je iets zegt dat hun normen of waarden zou overschrijden? Kan Albert Hein, de Jumbo, de bakker of slager om de hoek een klant de deur weigeren, omdat die volgens de desbetreffende winkelier niet voldoet aan hun ethische codes?

'Bedoeld voor terroristen, gebruikt tegen journalisten: wat je moet weten over Pegasus' Bron: De Volkskrant 20 jul 2021
"Of Nederland ook klant is, is te bevestigen noch uit te sluiten. De Nederlandse politie koopt sinds maart 2019 commerciële hacksoftware in, maar wil niet vrijgeven bij wie. De Volkskrant heeft een Wob-verzoek ingediend om hierover openheid af te dwingen, maar de politie is hier twee jaar later nog niet op ingegaan. De zaak is onder de rechter."

'Indringend en gevaarlijk: spionagesoftware uit Israël bedreigt de democratie, ook de Nederlandse' Bron: De Volkskrant 19 jul 2021
"Europese landen propageren privacy, persvrijheid, het recht om te demonstreren. Tegelijkertijd kunnen landen binnen Europa dit soort technologieën kopen om kritische stemmen te intimideren en volgen."

'Hoge Raad handhaaft vonnis Wilders: schuldig aan groepsbelediging, geen straf opgelegd' Bron: De Volkskrant van 06 jul 2021
"De Hoge Raad heeft dinsdag de uitspraak van het hof gehandhaafd dat Geert Wilders vanwege zijn ‘Minder Marokkanen-uitspraak’ schuldig is aan groepsbelediging. Die uitspraak is nu definitief."
Toch een beetje raar: Mark Rutte die beweerde dat niemand in Nederland gevrijwaard kan blijven van belediging. Hoe zit dan dat met zo'n opmerking? Is dat geen opruiing door Mark Rutte? Zie het AD 06 nov 2020: 'Niemand heeft het recht niet beledigd te worden'.
Een tweede opmerkelijk punt is de veronderstelling dat de Vrijheid van Meningsuiting niet voor alle burgers dezelfde Vrijheid inhoudt. Politici hebben andere burgerrechten dan burgers? En sommige politici hebben andere burgerrechten dan andere politici? Dat kan toch niet de bedoeling van de wetgeving zijn?

'Hoe de agressie van FDF-voorman Mark van den Oever ruimte wint' Bron: Verslaggeverscolumn in De Volkskrant van 13 jun 2021
"Ik schrijf het maar even op, omdat de hele gang van zaken, hoe onbeduidend ook, laat zien wat er stilletjes verandert: Mark van den Oever slaat dreigende taal uit, waarna gezagsdragers meebuigen uit angst voor escalatie en boeren de openbare weg mogen bezetten of levensgevaarlijk door een dorp scheuren. Terwijl de politie hen gedienstig helpt de krant tegen te werken."
"Zo dus, begint een nieuwe orde."
En wie zijn daar verantwoordelijk voor? VVD, CDA, D66 en CU. En tenminste drie kabinetten Rutte.

'Rusland dreigt met blokkade Twitter als het ‘extremistische’ berichten niet verwijdert' Bron: De Volkskrant 16 mrt 2021
"Critici van president Poetin vrezen dat het Kremlin ook pogingen zal ondernemen om populairdere sociale media aan te pakken, zoals Facebook, Instagram en TikTok. Daarbij stuit het Kremlin op de eigen bevolking die massaal gebruikmaakt van buitenlandse sociale media."
Moeten bij 'ons' de staat en Tech bedrijven natuurlijk niet hetzelfde gaan doen als Poetin.

'Denemarken stopt tijdelijk met vaccineren met AstraZeneca na mogelijk ernstige bijwerkingen' Bron: AD 11 mrt 2021
"De gezondheidsautoriteiten hebben uit voorzorg de vaccinatie met AstraZeneca stopgezet na een signaal van een mogelijk ernstige bijwerking in de vorm van dodelijke bloedstolsels", meldt de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke op Twitter. "Het is op dit moment niet mogelijk om te concluderen of er een verband is. We handelen vroeg, dit moet grondig worden onderzocht.”
Is het nu aan Twitter om te oordelen? Zie Angela Merkel hieronder op 11 jan 2021.

'Twitter noemt tweet van Baudet misleidend, dit zijn de gevolgen' Bron: AD 09 mrt 2021
In de tweet van zondagavond schrijft Baudet dat hij zich absoluut niet laat vaccineren tegen corona. Dit omdat het risico van het virus voor hem "volstrekt verwaarloosbaar" is. "In 2020 stierven 151 mensen onder de 70 eraan." "De bijwerkingen zijn heftig en langetermijneffect op immuunsysteem is volstrekt onbekend."
Zegt Baudet en dus niet het RIVM, noch een Gezondheidsautoriteit. Dus wat is het punt? Als Baudet zegt dat hij in Sinterklaas gelooft wordt dan zijn account stil gelegd? Kijk je naar Johan Derksen & Co moet je provider dan de verbinding platgooien? Dat is wat Angela Merkel bedoelde op 11 jan 2021.

'VVD maakt Nederland onveilig zonder taakstraf' Bron: Sidney Smeets, advocaat en kandidaat Tweede Kamerlid voor D66, in het AD van 05 feb 2021
"Wie, zoals de VVD, rechters hun keuzevrijheid ontneemt, doet dat omdat hij hun beoordelingsvermogen wantrouwt. Hiermee ondermijnt de VVD de onafhankelijke rechtspraak. Ook de noodkreet van de Raad voor de Rechtspraak, de Reclassering en zelfs officieren van justitie, die zich luid en duidelijk tegen het wetsvoorstel verzetten, sloeg de partij in de wind. Zo wordt de rechtsstaat verzwakt, terwijl het tegenovergestelde hard nodig is."
Een stapje erbij richting de dictatuur.

'Opinie: Grof geweld tegen anti-lockdownprotest is onze rechtsstaat onwaardig' Bron: Advocaat Willem Jebbink in De Volkskrant van 26 jan 2021
"Zondag deed zich de curieuze situatie voor dat een niet-aangemelde demonstratie van tevoren alvast was verboden. Het lijkt mij vragen om problemen een vreedzaam protest zo uiteen te jagen als zondag is gebeurd. Bij de gronden die de burgemeester gebruikte zijn vanuit de bescherming van het demonstratierecht veel vraagtekens te plaatsen."

'LinkedIn censureert Nederlandse hoogleraren en ziekenhuisdirecteur' Bron: Laurens Verhagen en Ellen de Visser in De Volkskrant van 22 jan 2021
"Hoogleraar Ira Helsloot noemt het een principiële kwestie: ‘Wat is goed en wat is kwaad? Veel wetenschappelijke literatuur pleit voor een totaal ander coronabeleid dan het beleid dat Nederland momenteel voert. Het is van belang dat we daar kritiek op kunnen blijven geven zonder meteen van de digitale snelweg te worden gegooid. Het doel van sociale media is toch dat burgers dingen met elkaar kunnen bespreken? Als er onzin staat, corrigeren we elkaar.’ hij vindt het zorgelijk dat een commerciële partij gaat bepalen wat wel en niet gezegd mag worden en tegengeluiden kan weren. ‘Dat is aan de rechter'."
Dezelfde mening dus als Angela Merkel hieronder.

'Angela Merkel wil Trumploos Twitter toetsen via de rechter' Bron: De Volkskrant 11 jan 2021
"De Duitse bondskanselier vindt dat de rechter moet beslissen of Trump definitief van Twitter wordt verbannen, niet het bedrijf zelf. De EU-commissarissen die strijden tegen de macht van onlineplatformen, juichen de ban juist toe."
"De vrijheid van meningsuiting als fundamenteel recht van elementaire betekenis, kan slechts worden ingeperkt door de wetgever en niet door een beslissing van een bedrijf."
Zeker niet als het gaat om een platform dat in de huidige tijd een vergelijkbare functie heeft als een nutsbedrijf dat de stroom uit ons stopcontact levert, het water uit de kraan, of de weg waarover we ons van de ene naar de andere plek bewegen.
Zoniet dan zijn de grote Tech bedrijven binnenkort helemaal de baas in ons land en kunnen we het faillissement van de 'Rechtsstaat' wel afroepen.

'Is een samenleving vrij als een groot techbedrijf kan bepalen welke websites online mogen en welke niet?' Bron: Hans Diels, expert geopolitiek bij ETION, forum voor geëngageerd ondernemen, in ‫ DeMorgen van 11 jan 2021
"En zo komen we terug bij Trump. Stel je voor dat er effectief grootschalige fraude zou zijn geweest door de zittende president en dat de door hem benoemde rechters dit niet zouden erkennen. Dat de rest van de Republikeinse partij en het Amerikaanse Hooggerechtshof hierin mee zouden gaan. Dit is allemaal niet meer zo onvoorstelbaar als het ooit was. Maar in dat geval zouden we toch willen dat Amerikaanse activisten zich zouden kunnen organiseren en reageren via sociale media?"
"In een niet-vrije samenleving kan je gemakkelijk iemand aanstellen om te bepalen wat kan en niet kan, in een vrije samenleving is dat bijzonder riskant. Is een samenleving waarin een groot techbedijf kan bepalen welke websites er online mogen en welke niet vrij?"
Een terechte vraag lijkt me.

Hysterische correctheid: Cliteur veroordeeld tot brandstapel’ Bron Column Hakan Külcü in Het Parool 05 dec 2020
"Hoogleraren, zoals Paul Cliteur, moeten niet beperkt worden door universiteiten in wat zij zeggen en denken, stelt rechtsfilosoof Hakan Külcü. Vrijheid van meningsuiting – van politiek links tot rechts – is een belangrijk goed."
Daar ging het toch om?

'Paul Cliteur gelooft in vrijheid – en kennelijk zo radicaal dat hij niks doet bij haatdragende berichten' Bron: De Volkskrant van 04 dec 2020
"Het open debat en academische vrijheid zijn de waarden die Cliteur het allerhoogst heeft zitten. In de geest van Voltaire – ‘Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal het recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen’ – distantieert hij zich bijna nooit van verwerpelijke opvattingen, ook niet als die onder medestanders opduiken."
Hoever staat dit dan af van de uitspraak van Mark Rutte: 'Niemand heeft het recht niet beledigd te worden'?

'CIDI en NIW zagen antisemitisme Baudet door de vingers' Bron: Opinie De Volkskrant 30 nov 2020
"Antisemitisme van rechtse en uiterst-rechtse medestanders van NIW en CIDI wordt genegeerd, gebagatelliseerd of door de vingers gezien, als ze maar 'pro Israël' zijn, schrijft journalist Hella Rottenberg."
Vraag je je af of onze premier Mark Rutte in deze context ook zal zeggen: 'Niemand heeft het recht niet beledigd te worden' Bron: AD 06 nov 2020
Hoe zit het nu dan met de 'Vrijheid van Meningsuiting' en de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', bijvoorbeeld Artikel 19:
"Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven."
Meten we hier niet met twee maten?

'VVD wil 'desnoods' grens sluiten voor migrant': 'Risico dat ze Nederland kiezen vanwege onze welvaart' Bron: Tweede Kamerlid Bente Becker van de VVD in het AD van 25 nov 2020
"Nederland moet in ‘noodgevallen’ de eigen grenzen sluiten en bewaken als er weer grote aantallen migranten naar ons land zouden komen."
En wij maar denken dat de VVD naar links is opgeschoven? Dat de VVD de rots in de branding is waar het gaat om de 'Vrijheid van Meningsuiting' of om 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'?
Artikel 14
"Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging."
Eigenlijk gewoon een extreemrechtse xenofobe club dus die VVD, die Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, maar dan wel alleen voor het 'Eigen Volk', die met slappe drogredenen en op een laffe en stiekeme manier de 'Rechten van de Mens' tracht te vertrappen. Dan voelt het toch haast nog oprechter wanneer politieke partijen als FVD en PVV dat gewoon hardop uitventen.
Toch nog maar weer eens Geschiedenis voor beginners uit Wikipaedia erbij gehaald, terug te vinden in het item 'Politiek 2.0', onder het kopje 8 Populisme.
"'Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij' Bron: Wikipedia
"De periode 1919-1921 Van DAP naar NSDAP."
"Hitler bedacht in deze beginjaren verscheidene veranderingen voor de DAP om die onder een bredere groep kiezers populair te maken en transformeerde die aldus tot de NSDAP. Een van de veranderingen die Hitler suggereerde was de toevoeging van het woord 'socialist' aan de naam van de partij. Hitler was altijd tegen marxistische ideeën (zoals het concept van de klassenstrijd) als zodanig geweest (zo stelde hij dat de klassenstrijd de Duitsers onnodig tegen elkaar uitspeelde) maar moest toch erkennen dat socialisme een populaire filosofie was na de Wereldoorlog. Dit toonde zich zeer in de groei van de Duitse Sociaal Democratische partij (SPD). Daarom herdefinieerde Hitler socialisme door er 'Nationaal' voor te plaatsen. Maar Hitler was alleen te vinden voor gelijkheid voor wie Duits bloed had. Joden en buitenlanders hadden geen rechten en immigratie van niet-Duitsers zou moeten stoppen."
Wie zich nog wat meer in deze materie en de geschiedenis van dit onderwerp wil verdiepen zou ook eens kunnen beginnen met het volgende artikel uit 1998: 'Het alternatief voor hitler' Bron: Rob Hartmans op 18 feb 1998 in De Groene Amsterdammer
"Een enkele keer duikt zijn naam (Ernst Niekisch) nog wel eens op in rechts-extremistische hoek, maar sinds de ineenstorting van het communisme en de definitieve inlijving van geheel Duitsland bij het vermaledijde 'Westen’ heeft de naam Niekisch weinig aantrekkingskracht meer. Dat wil overigens niet zeggen dat radicaal socialisme en extreem nationalisme nooit meer een sinister bondgenootschap zullen aangaan."
Wat is de 'les' hiervan? Naar mijn inzicht is het belangrijkste wat ik hiervan opsteek dat bestudering van het huidige politieke klimaat het inzichtelijker maakt waarom de geschiedenis verlopen is zoals hij is. Het is natuurlijk vooral een les over het verleden, misschien wel meer dan een 'lesje'  over het heden of een voorspelling voor de toekomst. Maar het verklaart voor mij toch wel veel.
Wellicht ook de moeite waard voor links, rechts en het midden, om dit stukje geschiedenis, tamelijk vers van de pers, nog eens goed door te lezen: 'De Weimarrepubliek (1918-1933) – Een mislukt democratisch experiment' "Samenvatting en tijdlijn Weimarrepubliek Duitsland" Bron: Tip op Historiek 09 nov 2021.
Als historicus, en als burger eveneens, vind ik het wel verontrustend. Het is toch wel een onheilspellende golf die door de hele westerse wereld spoelt: de giftige cocktail van socialisme en nationalisme.
Hier ook nog even het geheugensteuntje uit 2017: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd' Bron: Trouw 11 feb 2017
Wat is er mis met dit land?

'SP stopt financiering jongerenorganisatie Rood' Bron: NOS 24 nov 2020
"In een verklaring schrijft partijvoorzitter Jannie Visscher dat de jongerenclub in strijd met de regels heeft gehandeld bij het verkiezen van een nieuw bestuur."
Twee dagen eerder:
'Conflict rond ‘radicale communisten’ binnen de SP escaleert' Bron: De Volkskrant 22 nov 2020
"Het SP-bestuur zou vooral woedend zijn omdat de leden er eerder in zijn geslaagd om een jongeren-motie aangenomen te krijgen die pleit tegen regeringsdeelname van de SP. Partijleider Lilian Marijnissen wil juist nadrukkelijk de optie open houden om in een kabinet te stappen."
Krap twee jaar tevoren stond dit nog op de site van de SP: 'Het Communistisch Manifest in de 21e eeuw' Bron: Eduard van Scheltinga in sep 2018 op de site van de SP
"Met het Communistisch Manifest ontwaarden Karl Marx en Friedrich Engels het spook van het communisme. Een beweging die streed voor een betere wereld. Het is een ongelooflijk rijke tekst met een enorme historische betekenis. En dan te bedenken dat Marx en Engels respectievelijk 30 en 28 waren toen ze het schreven. Hun jeugdig enthousiasme heeft een groot stempel op de geschiedenis gedrukt."
In 2020 mogen jonge SP-ers dit niet meer lezen of vinden van Jannie Visscher? 'Vrijheid van Meningsuiting'?
'Meer over Jannie' Bron: SP
"Op veel plekken in de wereld worden mensen uitgebuit door bedrijven die in Europa hun producten verkopen. Laag loon en slechte arbeidsomstandigheden zijn het gevolg van grenzeloze winstmaximalisatie."
Dat dan weer wel.
Mogen jongeren in 2021 als het aan de SP ligt eigenlijk nog wel Geschiedenis studeren?

'Tien jaar VVD, en weer is het schoppen naar beneden en likken naar boven' Bron: Opinie historicus en politicoloog Teun Dominicus in Het Parool 22 nov 2020
"Het is extra wrang dat uit het verkiezingsprogramma blijkt dat de VVD de middelen die burgers hebben om zich te verdedigen tegen inbreuk op hun politieke en sociale rechten aan banden wil leggen. Zo wil ze het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens inperken, omdat deze rechten worden gebruikt om een humane bodem te leggen in asielbeleid en sociale zekerheid. Het schild dat de rechtsstaat kan zijn voor mensen in de verdrukking moet, als het aan de VVD ligt, worden ontmanteld."
De VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? Mark Rutte, de voorvechter van de 'Vrijheid van Meningsuiting', de dappere hoeder van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'?

Liberaal’ Bron: Advocatenblad op 18 nov 2020
"Niet eerder pleitte een democratische politieke partij zo openlijk voor een beperking van de rechtsstaat."
"De tijd dringt want in maart zijn er verkiezingen en wie een advocateneed heeft afgelegd, kan in gemoede zo geen VVD meer stemmen."

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.


: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017