Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Vluchtelingen
Vluchtelingen
03/26/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Vluchtelingen' 15 apr 2016 (laatst bijgewerkt op 10 mrt 2023)

'I need peace'

Vanwaar mijn betrokkenheid bij vluchtelingen?

Een paar jaar geleden schreef ik het boek Dun Door De Broek. Dit gaat over de omzwervingen van mijn vader van 1938 tot 1946 in Nederlands-Indië. Zeventig jaar na de bevrijding durfde ik eindelijk het relaas van zijn ervaringen als dwangarbeider aan de Birma-Spoorlijn te lezen en een reconstructie van die periode in zijn leven te schrijven.
In 1938 vertrokken mijn ouders vanuit Amsterdam met de luxueuze MS Johan van Oldenbarnevelt naar Nederlands-Indië. Waarom deden ze dat eigenlijk vroeg ik me af? Waarschijnlijk om er een mooi en hoopvol bestaan op te bouwen. Zeven jaar later zou Nederlands-Indië Republiek Indonesië heten (17 aug 1945 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen) en naar de huidige inzichten zou men mijn ouders in die nieuwe situatie (in een sindsdien zelfstandig land) misschien wel economische vluchtelingen of 'gelukszoekers' genoemd hebben (op zich natuurlijk niet zo'n heel realistisch scenario gezien de dan gaande Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog).
Nu kwamen ze in 1938 binnen als 'koloniaal'. Het liep allemaal heel anders dan mijn ouders hadden gehoopt en verwacht. Mijn moeder keerde begin 1940, per boot, ziek terug naar Nederland, waar al snel de Duitsers binnenvielen. Mijn vader bleef achter in de Nederlandse kolonie en zou in 1942 de Japanners op zijn dak krijgen.
Een van de intrigerende vragen die ik mij bij die reconstructie stelde was deze: waarom vluchtte mijn vader niet, als 'bootvluchteling', met een bootje naar Australië, voordat hij in 1942 in handen zou vallen van de Japanners? Waarom koos hij er 'vrijwillig' voor om in plaats van op dat bootje te stappen de poort van een krijgsgevangenenkamp binnen te lopen? Wat ging er in hem om bij het maken van die keuzes? Met dat soort beelden op mijn netvlies keek ik de laatste paar jaar naar de afschuwelijke beelden van de vele bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Ik vroeg me nu, opnieuw verontrust en verbaasd, af wat er in hen om zou gaan. Zo ging ik mij verdiepen in het vluchtelingenvraagstuk.

12 aug 2020:
'Oorlog in Indië: 15 augustus 1945 wordt niet gevierd' Bron: AD 12 aug 2020 Interview met Dr. Esther Captain, Senior Researcher Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
De Japanse bezetting vertaalt zich in een complete ommezwaai van koloniale waarden. Het vooroorlogse Nederlands-Indië kende een sterke hiërarchie, waarin witte Europeanen bovenaan stonden. Tijdens de bezetting verliezen deze totoks hun macht; ze worden in burger- en krijgsgevangenkampen geïnterneerd. De Indonesiërs, tot dan onderdanen van het Nederlandse koninkrijk, krijgen onder Japanse heerschappij een positie die hun aanvankelijk niet veel verandering brengt. Captain: "Het was eigenlijk ook een kolonie, maar dan met Japan als kolonisator."
"Het meest berucht was het lot van de krijgsgevangenen aan de Birma-Siam en Pakan Baroe-spoorweg. Daar komt de uitspraak 'onder elke spoorbiels een dode' vandaan", zegt Captain.
Door de veranderde machtsverhoudingen (nadat Indonesië onafhankelijk wordt JM) vertrekken in totaal circa 350.000 totoks, Indische Nederlanders, Molukkers, Chinese Indonesiërs en Papoea’s naar Nederland. De eerste groep witte Europeanen wordt volgens Captain terecht aangeduid als 'repatriant'. Voor tienduizenden van hen, die de Japanse kampen ternauwernood overleefden, is de terugkeer een uitgemaakte zaak. "De witte Nederlanders hadden een netwerk van familie, vrienden en collega’s, in Nederland. Het was hun vaderland. Dat gold niet voor de andere groepen."
‘Migranten’ is een beter woord voor degenen met Europese vaders en Indonesische moeders die meestal voor het eerst voet op Nederlandse bodem zetten. "De Nederlandse regering had liever dat deze groep in Indonesië bleef", zegt Captain. "De gedachte was dat ze zich niet zouden aanpassen, niet hard kunnen werken en hier maar ongelukkig zouden worden."


Het 'probleem' van vluchtelingen en migratie (2016):

Het huidige 'vluchtelingenprobleem' is in feite niets nieuws. Al duizenden jaren migreren mensen, wat vaak gerelateerd was en is aan oorlog en geweld. Natuurlijk is niet elke migrant een vluchteling in de zin van een direct slachtoffer van oorlogsgeweld. Daarom wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen uit oorlogsgebieden en economische vluchtelingen. Een van de vragen hierbij is wel wat de motivatie van deze economische vluchtelingen is? Zijn zij pure gelukszoekers of zijn zij indirect ook het product van oorlog en geweld? Te denken valt aan economische schade voortvloeiend uit bijvoorbeeld burgeroorlog, uitbuiting, milieurampen, klimaatverandering, om er maar een paar te noemen.

Wat historische achtergronden (2016):

Wie zich wat meer in deze materie zou willen verdiepen kan natuurlijk het beste beginnen met het verwerven van enig historisch besef. Een eerste stap is tegenwoordig gelukkig ook digitaal eenvoudig te zetten. Uit het grote aanbod digitale bronnen heb ik er hier een paar geselecteerd, overigens zonder harde garanties te kunnen geven dat er geen fouten in staan. Zelf kritisch kijken dus en eventueel andere bonnen ernaast leggen:' The History of Europe: Every Year', een vergelijkbare Wereldgeschiedenis vanaf de Egyptenaren en tenslotte een digitale animatie van de Verspreiding van de grote wereldreligies.
Update 04 sept 2018:
'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' Bron: De Volkskrant van 04 sep 2018
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Misschien is voor Xenofoben onder ons dit ook interessant studiemateriaal:
'Exoten in Nederland' Bron: WUR
"Soorten die vóór het jaar 1500 in ons land zijn geïntroduceerd, zoals konijn, fazant en knobbelzwaan, tellen niet mee. Die rekenen we tot de inheemse fauna."
Kijk je dan naar de USA, dan zouden de Native Americans, zoals de Navajo's, gewoon aanspraak kunnen maken op hun 'Navajo Nation'. Voor 'blanken' zou het een lastig verhaal worden. Columbus zat misschien nog net op het randje, maar de meeste 'blanken' zouden, volgens de richtlijnen van de WUR, toch gerekend moeten worden tot de 'Invasieve Exotische Woekeraars'*.
Zie ook: 'Invasieve Exoten'* bij 'Staatsbosbeheer -2.0'

De Inburgeringscursus* 09 jul 2018:

'De Groenteman en de Turk (klassieker, 1984) - Van Kooten en De Bie' Inburgeringscursus voor Hollanders
Zie ook: 'De Ware Hollander'

Wie in Nederland 'aanspoelt' als vluchteling wil zich hier natuurlijk snel thuis voelen. Om daar een handje bij te helpen volgt hier een kleine basiscursus 'Inburgeren voor Beginners'.
Het basisprincipe van Inburgering in Nederland is het onderscheid leren onderkennen tussen zijn en doen, meer specifiek tussen 'gewoon zijn' (a. de Vluchteling) en 'gewoon doen' (b. de 'Gewone Man', 'De Ware Hollander' in Nederland). Eigenlijk is het allemaal heel simpel als je je maar voortdurend bewust blijft van dit onderscheid. We zullen dit hieronder verduidelijken aan de hand van een aantal voorbeelden. Het juiste antwoord spreekt voor zich.

1. Het rode stoplicht
a. U bent normaal en u stopt voor het rode stoplicht, zo zijn de regels in Nederland nu eenmaal.
b. U doet normaal en rijdt gewoon door rood, want als u stopt dan riskeert u een kopstaart-botsing en een f'ckvinger van het achteropkomende verkeer.

2. Festival bezoek
a. U ziet om u heen tientallen afvalbakken staan en gooit uw sigarettenpeuken en ander afval in deze bakken.
b. U brandt met uw BBQ een 'tegel' uit het gras en laat na afloop al uw rotzooi gewoon liggen op de plek waar u zat. Van een buurman hoort u dat de reinigingsdienst al in aantocht is, dus u doet gewoon mee met wat de rest ook doet.

3. De scooter
a. U heeft van uw bijstandsuitkering een leuk oud scootertje gekocht en tuft over het fietspad richting binnenstad. Als u een drietal scholieren wilt passeren, die nog wat nakeuvelen over de vervelende leraar Frans, laat u het gas los en wacht tot er een geschikt moment is om voorzichtig in te halen.
b. U rijdt met uw scootertje op hetzelfde fietspad met zo'n 50km/u en er doemen een paar oudere mensen voor u op. U claxonneert flink en scheurt vol gas erlangs. Met uw spiegel tikt u net even een van hen aan en het oudje komt ten val, ziet u in uw spiegel. U steekt gewoon uw f'ckvinger op en rijdt door. Het moet niet gekker worden denkt u: nu staat mijn spiegel ook nog scheef.

4. Autorijden
a. U rijdt op de N34 naar Emmen om een kennis op te zoeken. Voor u rijdt een vrachtauto en het is flink druk op de weg. Die vrachtauto rijdt best wel door en u zat zo lang op die boot, dat u wel wat geduld heeft en in het 'sleepje' meerijdt.
b. U heeft het helemaal gehad met die gast voor u en, doorgetrokken streep of niet, zodra er een gaatje lijkt te zijn trekt u een stevige pluim uit uw dieseltje, knippert met grootlicht naar de tegenligger en appt op de linker weghelft even naar uw kennis: "ik ben er bijna."

5. Roken
a. U wilt een sigaretje roken, maar in uw nabijheid bevinden zich ook andere mensen, waaronder een paar kinderen. U besluit dan maar even geen peuk op te steken.
b. U pakt uw aansteker en terwijl u uw sigaret aansteekt spreekt u de persoon die het dichtst bij u staat of zit even vriendelijk glimlachend toe met de woorden: "Ik neem aan dat je er geen bezwaar tegen hebt als ik er eentje opsteek?" en blaast vervolgens een wolk rook in diens gezicht.

6. Huisvesting
a. Na maanden wachten krijgt u uiteindelijk een huurwoninkje toegewezen. U stuurt een verheugd berichtje naar het thuisfront, dat u eindelijk onderdak hebt gevonden en het Asielzoekerscentrum kunt verlaten.
b. U bestelt na ontvangst van het positieve nieuws over uw toegewezen woning bij Alibaba een prefab strohut, die u onmiddellijk op het dak monteert. Vervolgens verhuurt u als 'Tinyhousesmilker' deze 'dakkapel' voor een paar duizend Euro per maand aan een aantal studenten. Tegen de autoriteiten zegt u gewoon dat u 'Dovemilker' bent geworden.

7. Criminaliteit (eigenlijk uitgebannen zegt de regering, maar nog wel veel witteboordencriminaliteit)
a. Op straat loopt iemand voor U en op een gegeven moment ziet u dat diens portemonnee uit de achterzak valt. U raapt die op, geeft een tikje op de schouder van de bewuste persoon en reikt hem of haar de portemonnee toe.
b. Op vakantie in het buitenland bevalt de ober u niet. Met uw vrienden slaat u de man neer en schopt hem daarna meermalen tegen zijn hoofd. U wordt gearresteerd en vanuit de gevangenis stuurt u, net voor de rechtszaak, een kaartje en bloemen naar het zwaar gewonde slachtoffer. U zoekt een Nederlandse journalist op, of omgekeerd, en laat u interviewen. U zegt: "Ik wist niet dat hij een kindje had." Volgend jaar ontvangt u een lintje op Koningsdag en u wordt door Twan Huys uitgenodigd voor College Tour.

8. Werk
a. U bent klusser. Het is half maart en het regent en het is drie graden Celsius. U gaat een huis aan de buitenkant schilderen. U dekt het huis af met zeil, uw collega zorgt er met een haardroger voor dat het houtwerk netjes droog is en u gaat aan de slag. Onder het zeiltje eet en drinkt u tussen de middag de zelf meegenomen dingetjes.
b. U bent klusser. Het is half maart en het regent en het is drie graden Celsius. U klust niet. Het is half mei en het zonnetje schijnt. U rijdt om negen uur voor en zet de ladder klaar. Tegen half tien, net als u zult beginnen, kijkt u op uw horloge en beseft dat het 'koffietijd' is. Tot tien uur gaat u in uw witte bus zitten. Even na tienen gaat u de ladder op. Net als u de schuurmachine aan zult zetten wordt u gebeld op uw smartphone. Uw baas wil met u overleggen over de volgende klus bij de buren. U klimt van de ladder af en pakt in de bus uw agenda er even bij.
Het is nu bijna lunchtijd en via de app bestelt u wat snacks. Ondertussen gebruikt u even het toilet van uw klant en ploft daarna terug in de cabine van uw bestelbusje. U kijkt op uw horloge en stelt tevreden vast dat de halve 'werkdag' er al weer op zit. Tijd om te gaan anticiperen op de Womibo. 

Het patroon dat zich inmiddels aftekent is eigenlijk vrij simpel en wij wensen elke nieuwe vluchteling daarom veel succes met zijn of haar 'Inburgering', het gaat vast wel lukken, ofwel "Sie schaffen das!"

Naschrift bij de Inburgeringscursus:

Kort geleden hoorde ik het verhaal van een Ethiopische bootvluchteling die in Nederland was 'aangespoeld'. Hij was net voor de twaalfde keer overgeplaatst naar een ander AZC. De man had zwaar zijn best gedaan in te burgeren. Zo sprak hij nu maar liefst twaalf dialecten van het Nedersaksisch. Er was hem verteld dat deze dialecten spoedig als taal erkend zouden worden en er was hem vanuit Den Haag duidelijk gemaakt dat hij de taal diende te leren, anders kon hij wel optiefen.
Zo gezegd, zo gedaan, niet dat optiefen, maar naar de taallessen.
Op 11 oktober werd hem duidelijk dat hij zijn inspanningen niet voor niets had verricht. In Ter Apel kreeg hij te horen dat het Gronings nu een erkende taal is en hij daarmee nu een hoog gewaardeerde erkenning van zijn eigen identiteit in de wacht had gesleept. Hij was niet meer 'minderwaardig' en 'dom', begreep hij uit de woorden van Gedeputeerde Henk Staghouwer. Nou wil het toeval dat hij net diezelfde avond vanuit het Consulaat in Addis Abeba een berichtje had ontvangen, dat de VN het dialect van zijn geboortestreek met directe ingang had erkend als taal. Nu zat hij dus met twee identiteiten, want je taal maakt wie je bent, zegt Staghouwer. Maar dit even terzijde.
Goed, de man gaat opgetogen op sollicitatie bij Google in Eemshaven. Zo'n 'Nuchtere Groninger', die hij nu dankzij zijn talencursus is geworden, die willen ze daar vast wel hebben op de ICT afdeling. Hij komt van een koude kermis thuis.
We spraken met de HR manager en vroegen om opheldering. "Ja het was een beetje pijnlijk, maar wij konden die man niet verstaan. Hij brabbelde van alles en nog wat, het leek wel Tukkers of Drents, maar ik kon er geen touw aan vastknopen. Kijk wij zijn een internationaal opererende Multinational en dan is Engels de voertaal. Wie daarbij nog wat Chinees spreekt heeft een plusje. Maar met deze man konden we echt niks. Zuur, maar zo liggen de feiten. Heeft niets met identiteit of huidskleur te maken hoor."
Hier stond het allemaal:
11 okt 2018:
'Officieel: Nedersaksisch, en dus Gronings, is erkend Nederlands' Bron: RTV Noord 10 okt 2018
"Henk Scholte van het Centrum Groninger Taal en Cultuur (en bekend als presentator van Twij Deuntjes Veur Ain Cent op Radio Noord), liet maandag in Noord Vandaag weten dat de erkenning 'statusverhogend' werkt voor de taal."
11 okt 2018:
'Het Gronings staat niet voor achtergesteld of dommigheid' Bron RTV Noord 08 okt 2018
"Duidelijk moet zijn dat Gronings niet staat voor 'achtergesteld' of 'dommigheid'. Nee, het is een volwaardige taal waarin mensen zich uitdrukken en waar ze zich plezierig bij voelen", zegt Gedeputeerde Henk Staghouwer.
Het zit wel diep. Voor zover ik vooroordelen ken zijn dat uitdrukkingen als 'boerenverstand', 'ongeletterde boer', 'een boer op klompen' en 'de domste boeren hebben de dikste aardappelen'. Verandert dit nu vanwege de erkenning van het Nedersaksisch als taal?

Een paar updates:

10 mrt 2023:
'Mark zinkt weg in gedachten: binnenkort met Meloni naar de Afrikaanse palmbomen' Column Merel van Vroonhoven in De Volkskrant van 10 mrt 2023
"Met 15 maart op komst draait de politieke verkiezingsmachine weer op volle toeren. Om radicaal-rechts in eigen land de pas af te snijden, gaat de VVD vol op het migratieorgel."

09 mrt 2023:
'Rutte vindt in Italiaanse premier Giorgia Meloni een partner in de strijd tegen migratie' Bron: De Volkskrant 08 mrt 2023
"Hij is hier als premier ter voorbereiding op de nieuwe EU-migratietop eind maart – en dus heus niet op campagne, bezweert Rutte meermaals. Maar slecht zullen de vrolijke foto’s met een van de meest rechtse leiders in Europa hem niet uitkomen." '#MeToo'? Bron: Wikipedia 'Judaskus'? Bron: Historiek
'Giorgia Meloni' Bron: Wikipedia
"Giorgia Meloni is door verschillende media omschreven als populistisch, extreemrechts en zelfs fascistisch."

27 dec 2022:
'Kabinet gaat vol in tegen rechtbanken die vinden dat asielzoekers gezin wel naar Nederland mogen halen' Bron: Tubantia 27 dec 2022
"Het kabinet haalt alle juridische procedures uit de kast om te voorkomen dat asielzoekers de komende maanden toch hun gezinnen naar Nederland kunnen halen. Zo vraagt ze de Raad van State enkele recente uitspraken van rechtbanken voorlopig te schorsen, blijkt uit een dinsdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer."
"Vorige week spraken zeker vier rechtbanken een vonnis uit waarin immigratiedienst IND de opdracht kreeg om verschillende asielzoekers alsnog te helpen hun gezinnen naar Nederland te halen. 'Die uitspraken maakten gehakt van de zogenoemde nareis-stop' die het kabinet in oktober instelde."

22 dec 2022:
'Rechter geeft kabinet weer tik op vingers: ook Turkse asielzoeker mag gezin laten overkomen' Bron: AD 22 dec 2022
"De nareisbeperking voor asielzoekers die deze zomer door het kabinet is ingesteld, is in strijd met zeker vijf wetten en internationale verdragen. Dat oordeelde de rechtbank in Breda vanmiddag. Een Turkse politieke vluchteling mag daarom alsnog per direct zijn gezin naar Nederland laten komen."
En dan moet het geloofwaardig overkomen als Mark Rutte excuses aanbiedt voor ons Slavernijverleden?

09 dec 2022:
'Grenspolitie houdt migranten vast in geheime gevangenissen langs EU-grens' Bron: NOS 09 dec 2022
"De migranten worden in Bulgarije, Hongarije en Kroatië opgesloten in kooien, afgesloten bestelbussen of containers. Voor ze de EU uit gezet worden, krijgen ze te maken met fysieke mishandeling. Ook hebben de mensen geen toegang tot toiletten of stromend water en krijgen ze geen eten en drinken."
"Het opsluiten van migranten wordt gefinancierd vanuit de Europese Unie. Bulgarije, Kroatië en Hongarije kregen gezamenlijk 627 miljoen euro uit het Europese Interne Veiligheidsfonds en het Asiel, Migratie en Integratiefonds. Hongarije betaalde drie gevangenistrucks uit het fonds om illegale vluchtelingen te deporteren. Het Bulgaarse politiebureau met de kooi werd daarnaast ook nog gerenoveerd met EU-geld."
Zie ook hieronder Raoul du Pré over Mark Rutte, de EU en asielfrustraties op 06 dec 2022

06 dec 2022:
'Nederland reageert zijn eigen asielfrustraties af op Bulgarije' Bron: Raoul du Pré in De Volkskrant van 06 dec 2022
"Hier laadt het kabinet de verdenking op zich dat verzwegen binnenlandse motieven een doorslaggevende rol spelen. Net nu de regeringscoalitie in de aanloop naar de belangrijke Eerste Kamerverkiezingen zoekt naar manieren om de migratie in te perken, komt het natuurlijk niet van pas om de grenscontroles in het oosten verder te versoepelen."
"Premier Mark Ruttes verwachting dat voor Bulgarije misschien ‘ergens volgend jaar’ alsnog het licht op groen kan, vergroot het vermoeden dat het vooral draait om de juiste politieke timing. De moeizame formulering van zijn bezwaar tegen Bulgarije (‘je zou theoretisch het risico kunnen lopen dat via zo’n land een migratiestroom op gang komt’) maakt zijn zaak er niet overtuigender op."

01 mrt 2022:
Afrikanen die Oekraïne ontvluchten: 'We zijn weggeduwd, genegeerd en mishandeld' Bron: NOS 01 mrt 2022
"Op het perron werden we weggeduwd. Ze sloegen andere buitenlanders met de achterkant van hun wapen en gebruikten tasers. Ik bleef maar herhalen 'we willen geen problemen'."
Aanbevolen leesvoer voor de 'Gutmenschen' in Nederland, zie hieronder.

01 mrt 2022:
Waarom gaan grenzen nu wél open? ‘Vluchtelingen die op ons lijken zien we als echte vluchtelingen’ Bron: De Volkskrant van 01 mrt 2022
"In tegenstelling tot wat je zou denken bestendigt onze omgang met vluchtelingen welbeschouwd de tweedeling tussen het eigene en het vreemde."
"Ik heb weinig hoop dat de verantwoordelijkheid die we terecht nemen voor Oekraïense vluchtelingen zal leiden tot een nieuwe solidariteit met vluchtelingen uit andere continenten", stelt Nanda Oudejans, hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
Beetje walgelijk te moeten constateren dat er nu zelfs flink wat 'Gutmenschen', van VVD tot aan GroenLinks en SP bijvoorbeeld, eigenlijk gewoon diep in hun hart misschien wel net zulke xenofobe rascisten of etnocentristen blijken te zijn als die uit de reeds bekende rechtse en ultra-rechtse hoek. Hypocriete 'deugers', die anders klagen over Ter Apel, maar nu plotseling een geel/blauw vlaggetje in hun Twitter-account monteren.
Misschien mogen we ook eens, om maar eens wat te noemen, denken aan de vele Russische soldaten, die met hun voertuigen voor Kiev in een colonne staan van zo'n zeventig kilometer lengte? Die staan op het punt om met onze geleverde wapens de dood in gejaagd te worden. Vroegen zij erom?
Protect your 'Brothers in Arms'?

13 jan 2022:
'Door al die pushbacks eindigen we voor de rechter, waarschuwen juristen' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van  13 jan 2022
"De vluchteling wordt gezien als veiligheidsprobleem met als gevolg een militair antwoord op een humanitaire kwestie. Compleet met drones, camera’s en bewapening."
"En straks wellicht de rechtbank. Handen weer hulpeloos in de lucht."
Rutte I t/m IV dus. Zie ook: 'Rutte Doctrine'

12 jan 2022:
'Commissie: Nederland doet niet genoeg om mensenrechtenschendingen aan EU-grens te stoppen' Bron: De Volkskrant 12 jan 2022
"Het 'patroon van wegkijken en onderling afschuiven van verantwoordelijkheid door lidstaten, en ook de EU-instellingen' moet volgens de ACVZ doorbroken worden. Maar het ontbreekt aan 'politieke wil', aldus de commissie, die vindt dat Nederland zich sterker moet inzetten om de situatie aan de grenzen te verbeteren, bijvoorbeeld met materiële steun of financiële middelen."
Gelezen Dilan Yeşilgöz-Zegerius?

20 okt 2021:
'De magnetische kracht van vrijheid en veiligheid in Europa: daar helpt geen pushback tegen' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 20 okt 2021
"Migranten zijn grondstof voor een industrie waarin smokkelaars grof geld verdienen met mensenlevens. Poppetjes zijn ze, in een cynisch geopolitiek spel waarin elke buurstaat weet dat dé manier om de EU te chanteren is: dreigen met het uitstorten van migranten. Ontregelender dan dreigen met een vuile bom.
Ook in Nederland. Waar het laag houden van de capaciteit in azc’s strategie is, net zoals het reppen van ‘misschien wel honderdduizend Afghanen’. Opdat vluchtelingen niet denken dat ze hier welkom zijn. Ook hier geldt dat je het niet te mal moet maken met kernwaarden."

30 aug 2021:
'Europa ‘vastbesloten’ Afghaanse migranten tegen te houden' Bron: De Volkskrant 30 aug 2021
"‘De tekst is hard, Fort-Europa. Maar dat past bij de taakopvatting van de ministers van Binnenlandse Zaken’, stelt een ambtenaar. Nederland kan zich vinden in de verklaring."
Zo houden we extreemrechts buiten de deur, door het zelf te worden?

30 aug 2021:
'Het afweren van vluchtelingen gaat verder terug dan Wilders, het zit diep verankerd in de Hollandse klei' Bron: Verslaggeverscolumn Toine Heijmans in Zoutkamp in De Volkskrant van 29 aug 2021
"Van premier Rutte geen spoor: politiek linke soep, vluchtelingen."
"Toch zijn het niet alleen Wilders, Eerdmans, Baudet, Becker en andere valse profeten van de ‘massa-immigratie’ die de jeugd van Harskamp inprenten dat vluchtelingen terroristen zijn, verkrachters en huizenrovers. Het weren van anderen is diep verankerd in de lompe Hollandse klei."

14 jun 2021:
'Nederland is medeplichtig aan dood van duizenden vluchtelingen op zee' Bron: Roos Ykema, directeur van Stichting MiGreat in De Volkskrant van 14 jun 2021
"Nederland strijdt al jaren voor nog harder, afschrikwekkender en dodelijker migratiebeleid. Met de financiering van Frontex, het regelen van de Turkije-deal en steun aan de Libië-deal, maar ook door te weigeren om mensen uit kampen en boten over te nemen. Medeplichtigheid aan onmenselijke leefomstandigheden in kampen, geweld door grenspolitie, marteling en slavernij in door de EU betaalde detentiecentra, dat alles neemt ook ónze overheid daarbij voor lief."
"Toen de Europese Commissie een voorstel deed om een einde te maken aan het criminaliseren van reddingswerkers werd daartegen in de Tweede Kamer een motie ingediend door Forum voor Democratie: een meerderheid van onder andere VVD en CDA stemde voor. Het redden van mensenlevens moet volgens onze volksvertegenwoordigers worden verboden, want redden zou een aanzuigende werking hebben."
'Gaaf land', dat land van Mark Rutte I, II en III. Gewoon een beetje 'Sensibiliseren' die Vluchtelingen, net als Pieter Omtzigt.

03 jun 2021:
'Oorverdovend kabaal om migranten af te schrikken, EU experimenteert met ‘geluidskanon’' Bron: AD 03 jun 2021
"De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi noemt het experiment ‘onaanvaardbaar’."
Het zullen je naasten maar zijn, die zo behandeld worden. Wij zien het kennelijk liever als een ver-van-mijn-bed-show.

19 mrt 2021:
'D66 moet in coalitie met de VVD de hakken diep in het zand zetten' Bron: Opinie Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar in Leiden in De Volkskrant van 18 mrt 2021.
"Daarmee legitimeert de VVD racisme en islamofobie en draagt de partij bij aan een toch al rijke voedingsbodem waaruit ook de toeslagenaffaires en andere vormen van etnisch profileren zijn voortgekomen."

10 dec 2020:
'We willen allemaal veilig zijn, denk ik. Daarom zijn er ook zo veel liedjes over' Bron: Column Asha ten Broeke op 10 dec in De Volkskrant
"En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn / Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten"

02 dec 2020:
'Waar is onze barmhartigheid gebleven?' Irene van der Linde in De Groene Amsterdammer van 02 dec 2020
"VVD-Kamerlid Bente Becker doet het voorkomen dat ‘redeneren vanuit vluchtelingen’ haaks staat op ‘redeneren vanuit de samenleving’. Alsof het een logische tegenstelling is. Maar het staat niet los van elkaar. De wijze waarop een samenleving omgaat met kwetsbare mensen slaat terug op de samenleving zelf. Een samenleving waaruit de barmhartigheid is verdwenen, die mensen op zee wil laten verdrinken, die kwetsbare mensen niet wil helpen verhardt. Ook naar de eigen burgers."

25 nov 2020:
'VVD wil 'desnoods' grens sluiten voor migrant': 'Risico dat ze Nederland kiezen vanwege onze welvaart' Bron: Tweede Kamerlid Bente Becker van de VVD in het AD van 25 nov 2020
"Nederland moet in ‘noodgevallen’ de eigen grenzen sluiten en bewaken als er weer grote aantallen migranten naar ons land zouden komen."
En wij maar denken dat de VVD naar links is opgeschoven? Dat de VVD de rots in de branding is waar het gaat om de 'Vrijheid van Meningsuiting' of om 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'?
Artikel 14
"Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging."
Eigenlijk gewoon een extreemrechtse xenofobe club dus die VVD, die Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, maar dan wel alleen voor het 'Eigen Volk', die met slappe drogredenen en op een laffe en stiekeme manier de 'Rechten van de Mens' tracht te vertrappen. Dan voelt het toch haast nog oprechter wanneer politieke partijen als FVD en PVV dat gewoon hardop uitventen.
Toch nog maar weer eens Geschiedenis voor beginners uit Wikipedia erbij gehaald, terug te vinden in het item 'Politiek 2.0', onder het kopje 8 Populisme.
"'Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij' Bron: Wikipedia
"De periode 1919-1921 Van DAP naar NSDAP."
"Hitler bedacht in deze beginjaren verscheidene veranderingen voor de DAP om die onder een bredere groep kiezers populair te maken en transformeerde die aldus tot de NSDAP. Een van de veranderingen die Hitler suggereerde was de toevoeging van het woord 'socialist' aan de naam van de partij. Hitler was altijd tegen marxistische ideeën (zoals het concept van de klassenstrijd) als zodanig geweest (zo stelde hij dat de klassenstrijd de Duitsers onnodig tegen elkaar uitspeelde) maar moest toch erkennen dat socialisme een populaire filosofie was na de Wereldoorlog. Dit toonde zich zeer in de groei van de Duitse Sociaal Democratische partij (SPD). Daarom herdefinieerde Hitler socialisme door er 'Nationaal' voor te plaatsen. Maar Hitler was alleen te vinden voor gelijkheid voor wie Duits bloed had. Joden en buitenlanders hadden geen rechten en immigratie van niet-Duitsers zou moeten stoppen."
Als historicus, en als burger eveneens, vind ik het wel verontrustend. Het is toch wel een onheilspellende golf die door de hele westerse wereld spoelt: de giftige cocktail van socialisme en nationalisme.
Hier ook nog even het geheugensteuntje uit 2017: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd' Bron: Trouw 11 feb 2017
Wat is er mis met dit land?

07 okt 2020:
'Bente Becker (VVD) propagandeert de systematische schending van mensenrechten' Tinkebell in Het Parool 07 okt 2020
"Bente Becker (VVD) deed daar nog een schepje bovenop en twitterde: ‘Deze actiegroep wil migranten ophalen die hier geen recht hebben op asiel. Dat is mensensmokkel.’
Dit is, en ik schrijf het maar even voor u uit, een valse beschuldiging en daarmee laster.
Laster is een strafbaar feit. Bente Becker is een volksvertegenwoordiger die de systematische schending van mensenrechten propagandeert."

19 sep 2020:
'Moria, of hoe radicaal-rechts heel Europa in de tang kreeg' Bron: DeMorgen 19 sep 2020
"Het idee dat een vluchteling/­migrant/­kandidaat-asielzoeker altijd een gevaar is dat in ‘hordes’ op ons afkomt en te allen prijze aan de deur dient tegengehouden te worden, is de kern van een vrij brede politieke consensus over migratie.
Dat wil zeggen: radicaal-rechtse politici duwen dat frame door, en bijna geen enkele partij van rechts tot centrum­links durft daar nog tegenin te gaan. Zelfs op een moment van opperste humanitaire crisis wordt eerst nerveus omgekeken om pas dan een uiterst zuinig gebaar te stellen. Niet uit overtuiging, maar uit strategie. Uit angst nog meer kiezers te verliezen."

11 sep 2020:
'De lobby voor #500kinderen ‘ging het gewoon niet halen’. Omdat niemand ze wil hebben' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 11 sep 2020
"He bah, een Jodenvergelijking, zeiden sommigen toen het boek ('Niemand wil ze hebben' van Linda Polman) vorig jaar uitkwam. Maar hoe ze toen in Evian spraken (over hoe opvang enkel nóg meer mensen zou aanzuigen, over vervolgden die ‘migranten’ werden genoemd alsof ze voor de gezelligheid aan het rondreizen waren geslagen, over bedreigingen voor onze normen, waarden, banen, nationale kassen en dochters), zo spreken ze bij ons in de Tweede Kamer nog steeds."
Gaan we in Nederland kwetsbare mensen 'salderen'? Inderdaad, hoe zat het eigenlijk in '40-'45 met het 'salderen' van Joden uit Nederland?

29 aug 2020:
'A Banksy-Funded Humanitarian Ship Saves 130 Migrants—But Now Sits Stranded In The Mediterranean Sea' Bron: Forbes 29 aug 2020 (Banksy himself)

21 aug 2020:
'In 2015 redde hij honderden vluchtelingen. Nu demonstreert hij tegen hun aanwezigheid op 'zijn' Lesbos' Bron: De Volkskrant 21 aug 2020
"Vooral na de zogenoemde Turkije-deal ging het bergafwaarts."
"Het gevolg: een totaal inhumane, onhoudbare situatie in de kampen, zegt coördinator Caroline Willemen van Artsen zonder Grenzen op Lesbos."
"Als je mensen maar lang genoeg als beesten behandelt, gaan ze zich vanzelf als beesten gedragen. Als je 15 duizend Grieken in deze omstandigheden zet, zouden ze het kamp binnen twee weken afbranden, zegt hij. De daadwerkelijke schuld ligt niet bij de bewoners, maar bij diegenen die van een internationaal probleem een Grieks probleem hebben gemaakt. Ze hebben alle problemen hier op Lesbos geparkeerd en kijken de andere kant op", zegt Valamios, de Griekse visser.
"De Griekse woede jegens de EU nam vervolgens verder toe toen vlak daarna de coronacrisis uitbrak en de EU haar lidstaten opriep in ieder geval een aantal van de plusminus 5.500 alleenreizende minderjarigen in Griekenland over te nemen. Sommige landen gaven gehoor, maar de meeste deden niets. Ook Nederland weigerde want 'wij zijn geen voorstander van ad-hocoplossingen', aldus VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asiel en Migratie."
"Hoeveel liter pis moet er per dag langs het kapotte koepeltentje van de 16-jarige Fatima Ali Beik druppen voordat haar inhumane situatie inhumaan genoeg is en landen als Nederland wel bereid zijn haar over te vliegen? Hoelang moeten de vriendinnen van Marie France Ndayenge nog met een luier slapen voordat hun situatie voldoende mensonterend is?"
Daarom is Nederland in de ogen van Mark Rutte kennelijk zo'n 'gaaf' land. Alle ellende in de wereld creëren we mede hier: kolonialisme, kinderarbeid, plundering natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en noem maar op en de grenzen doen we dicht voor alles wat ons minder 'gaaf' lijkt.
Wat een walgelijk regime hebben wij eigenlijk in Den Haag.

20 aug 2020:
'Vijf jaar later blikt het Duitse Goslar tevreden terug op de migratiecrisis' Bron: De NRC op 20 aug 2020
"Wir schaffen das, dit lukt ons, zei kanselier Merkel vijf jaar geleden over de massale komst van asielzoekers naar Duitsland. Het is nog te vroeg om te zeggen of ze gelijk had, maar de stad Goslar heeft het goed gedaan, zeggen zelfs critici."
Altijd vertrouwen gehad in Mutti Angela Merkel's: "Wir schaffen das!" Reden? In het Duitsland van Merkel bestaat basaal nog iets van het begrip Solidariteit. Zie ook: 'Categorische Imperatief' van Immanuel Kant uit 1785. Zover zijn wij in Nederland in 2020 kennelijk nog niet?

03 aug 2020
'VVD kritisch over bericht dat in Overijssel honderden extra plekken asielzoekers worden gezocht' Bron: RTV Oost 03 aug 2020
"De VVD is bezorgd welk effect de extra instroom heeft op de - toch al overspannen – woningmarkt. Ook moet het toelaten van grote aantallen nieuwe asielzoekers niet ten koste gaan van onze culturele waarden in Overijssel", schrijft de Overijsselse afdeling op de website.
Brrr, wat een enge mentaliteit: "niet ten koste van onze culturele waarden". Verkiezingen in aantocht en concurreren met de PVV en het FVD, of is de VVD zelf gewoon een eng clubje van Xenofoben?

30 mrt 2020:
'Oproep Europese artsen: breng vluchtelingen Griekse eilanden in veiligheid' Bron: De Volkskrant van 30 mrt 2020
"Wij, artsen van Europa, roepen de leiders van onze overheden en de Europese Unie op de vluchtelingen in Griekenland per direct in veiligheid te brengen. De afgelopen jaren zijn de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden overbevolkt geraakt. De corona-epidemie die in de kampen dreigt aan te komen, zal ­catastrofale gevolgen hebben voor de vluchtelingen, voor de Griekse inwoners en de rest van de Europese samenleving."
Wat gaan we doen?

12 okt 2019:
'Interview met Marijke' Bron: EO Metterdaad 12 okt 2019
"Met een dubbel gevoel is orthopedagoog Marijke (28) weer thuis. Ruim een half jaar was zij op Lesbos als coördinator van de psychosociale projecten van Stichting Bootvluchteling, waaronder een school in kamp Moria en psychische ondersteuning aan getraumatiseerde vluchtelingen."

20 sep 2018:
'Zorgen om overbevolking' Bron: AD 20 sep 2018
"VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil ook weten wat de groei van de bevolking betekent voor ‘onze vrije Nederlandse waarden’."
Merkwaardig eigenlijk: de optimisten van de VVD denken voor vrijwel elk probleem in de toekomst een simpel technologisch oplossinkje te hebben. Voedselproblemen en zo tellen voor de techneuten niet: even een fabriekje met kunstvlees of een flatboerderijtje met oneindige opbrengsten. Als het om immigratie gaat zijn ze oh zo somber. Raar is dat eigenlijk, dat teruggrijpen op onze 'normen en waarden', onze gemeenschappelijke joods-christelijke tradities en zo. Onlangs nog, op 04 sep 2018, viel dit te lezen in 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland':
"Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Soms denk je dan wel eens bij jezelf: Als die Klaas Dijkhoff het hier allemaal maar niks vindt in dit 'gave land', waarom pleurt hij dan niet op? Ga wonen in een land waar het beter is, wie houdt je tegen? Emigreer zoals een eerdere generatie ook deed en pas je dan daar ook niet aan en blijf via de webwinkels Hollandsche kaas bestellen. 'Word er oud met Poldermodel, 'gezelligheid', Hollandsche pot en Frans Bauer' Bron: NRC 28 nov 2017
Doei!

23 jul 2018:
'Oproep: Politici, stop met het inspelen op xenofobie en racisme' Bron: De Volkskrant 23 jul 2018
"Beste politici, wij verzoeken u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen. Stop met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in onze samenleving. Stop met het verschuiven van de grens van het acceptabele in ons maatschappelijk debat. Stop met het voeden van de tweedeling tussen een fictief ‘wij’ en ‘zij’."

23 jun 2018:
'De populistische opmars wordt gevoed door de terugkomst van de migratiecrisis' Bron: De Volkskrant 22 jun 2018
"Angst voor immigratie bezorgt populisten stemmen en macht. Zij voelen zich zo sterk dat zij deze weken een bliksemoffensief ontketenden tegen open grenzen. De gevestigde politiek buigt om niet te barsten."
Precies dat is het enge. De gevestigde orde neemt het populisme over om de macht te behouden. In 'Nederland Polderland' is hier ook al aandacht aan besteed in de voetnoot van 01 mei 2018. Trouw had het over de cynische tactiek van Macron en Rutte en noemde hen 'neoliberale wolven in schaapskleren'.
Hier gaat het nu om vluchtelingen en migratie. De gewetensvraag waar het om draait is wat verwerpelijker is: een populist uit opportunisme of een vanwege xenofobie? VVD'ers als Mark Rutte en Klaas Dijkhoff zou je het liefst tot de eerste categorie rekenen, Thierry Baudet en Geert Wilders tot de tweede.
Op zich is het al droevig genoeg dat populisten zo'n grote aanhang hebben, maar het zou nog erger zijn als zou blijken, dat het opportunisme van de pragmatici eigenlijk geworteld is in dezelfde xenofobie. En dat dat niet onwaarschijnlijk is, blijkt uit de polls en verkiezingsuitslagen: de VVD is nog steeds de grootste partij in ons versplinterde partijenlandschap. De spindoctors van de VVD hebben het spelletje tot nog toe, zo lijkt het, sluw gespeeld.
Dat stemt tot nadenken: als je die partijen, eigenlijk met CDA er nog bij, bij elkaar op mag tellen, dan kan de conclusie niet anders luiden dan dat ook Nederland is afgegleden naar een land met een behoorlijk xenofoob sfeertje. Hier even het geheugensteuntje: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd'. Bron: Trouw 11 feb 2017. Als ik als kiezer een keuze moest maken, dan zou ik zelf toch nog altijd liever gaan voor een echte xenofoob dan voor een nepper, maar dat terzijde.
Het is natuurlijk niet raar om te concluderen dat je op deze manier een selffulfilling prophecy krijgt. Sla de geschiedenisboeken er maar op na.

21 jun 2018:
In de winter van 2017 schreef ik in 'Stemadvies TK2017' 5 - 'Een Gaaf Land', TOEK Talks (23 februari 2017, 13 mrt bijgewerkt) over het Nederland van Mark Rutte. Ik heb het nog maar weer eens uit de kast gehaald na het lezen van onderstaande column van Toine Heijmans. Hier een fragmentje:
"Het wegzetten van kwetsbare mensen (slechts een voorbeeld) in de samenleving wordt zo een gekunstelde paniekactie in een poging de status-quo te handhaven. Hoogleraar rechtsfilosofie: ‘Politici brengen rechtsstaat in gevaar’. 'Plannen verkiezingsprogramma's die de rechtsstaat goed of kwaad doen' zo lezen we in de NRC van 14 feb 2017. Hier het bijbehorende staatje. "De VVD en het CDA hebben ook één of meer rode lichten van ons gekregen. Dat vind ik zorgwekkend. Het is een sombere situatie.”
Sommige mensen willen dus een 'gaaf' land, maar dan wel alleen voor het 'eigen volk'. Als wij moeten delen met anderen blijken we plotseling een stuk minder optimistisch en gelukkig in dit gave land."

20 jun 2018:
'We schenden het Kinderrechtenverdrag, maar we schenden het humaan', betoogt Toine Heijmans in zijn verslaggevercolumn van De Volkskrant op 19 jun 2018.
"Het verschil tussen de kooien in Amerika en onze detentiecentra en gezinslocaties is dat wij in Nederland ‘humaan’ deporteren." "We schenden het Kinderrechtenverdrag, maar we schenden het humaan."
"Klaas Dijkhoff, leider van de grootste politieke partij van Nederland, gaat binnenkort grappig doen over vluchtelingen in een Brabants café. Hij noemt dat stand-uppolitics. Er is bier en er zijn grappen, zegt hij in een grappig filmpje. En dat vluchtelingen na een jaar of drie moeten opzouten, want ze houden niet van onze normen en waarden."
"Hij weet dat het omgekeerde waar is. Maar de bühne moet bediend. Met bier. Vluchtelingen komen voor een gratis borstvergroting, zei Klaas’ voorganger al in een filmpje. Ook dat was gelogen."

13 okt 2015:
'Oorzaak woningnood: VVD of asielzoekers?' Bron: Analyse Gastblogger Bas Thijs op Sargasso 13 okt 2015
Superkorte lompe samenvatting:
"De woningnood wordt inderdaad door vluchtelingen beïnvloed. Hun invloed op onze sociale woningvoorraad is maar liefst 0,77%.
Vergelijking: Als er twee keer zoveel vluchtelingen naar Nederland komen, dan moet je nog niet eens één procent langer op je huis wachten. Heavy!
De VVD daarentegen heeft een rampzalig effect op onze sociale woningmarkt. Die wil ze dan ook het liefst afschaffen. Door de VVD zijn er steeds minder sociale huurwoningen, gaan de huren hard omhoog, en wordt in de toekomst waarschijnlijk de huursubsidie afgebouwd.
Conclusie: De VVD moet ophouden met vluchtelingen tot zondebok te bombarderen, een spiegel kopen en zichzelf opheffen als ze graag minder woningnood en lagere zorgkosten wil."

Zie ook:
VluchtelingenWerk Nederland
Stichting Vluchteling
Stichting Bootvluchteling
Care
UNHCR
Amnesty International
Human Rights Watch
Urgenda
Environmentalism
Unicef
Warchild
Voice Project
PACMA
Over de Muur

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017