Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

U Bent Hier
U Bent Hier
06/24/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'U Bent Hier' 24 jun 2021 (laatst bijgewerkt op 25 jun 2021)

100 dagen na de Verkiezingen TK 2021 bent u 'hier' zegt het bord.
Het is maar dat we het weten. Waar 'hier' is lijkt er niet zoveel toe te doen, waarom we 'hier' zijn evenmin en waarheen de reis gaat doet er zo te zien nog minder toe. Het is eigenlijk wel typerend voor het Nederland van 2021, na drie kabinetten Mark Rutte: chaos alom.
(Bord geleverd door 'Wegwijsrent', adviseurs Kabinetsformatie?)

Zie ook items als: 'I Have A Dream', 'Black Lives Matter', 'Vrijheid van Meningsuiting', 'Het Muntje Valt', 'Knollenterreur', 'De Ware Hollander', 'Vluchtelingen', 'Politiek 2.0', 'Journalistieke Handel', 'De Grootste', 'The Thorn', 'Rutte Doctrine', 'Energietransitie', 'Economie voor Ecodummies', 'Groene Chaos', 'Smereg', 'Natuurlijk!', 'Invasieve Exoten', 'Herstel Biodiversiteit', 'Eco Manifest', 'Shifting Baseline Syndrome', 'Nederland Polderland', 'Nederland Gedoogland', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje', 'U Bent Hier', 'Soforthilfe bei Sodbrennen!', 'Coronavirus COVID-19', 'Kapitalisme in een Notendop', 'Snelheidsbegrenzer', 'Dashboard', 'Fietsstraat', 'De Reis van de Held(in)', 'Narcisme' en 'Anarchisme'.
Minder chaos na lezen?

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017