Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

The Thorn
The Thorn
11/26/2017

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


'Vrijheid Van Meningsuiting':
“The ability to express ourselves freely is fundamental to a free society,” said Jodie Ginsberg, chief executive officer of 'Index on Censorship'. "This includes the freedom to publish, to satirise, to joke, to criticise, even when that might cause offence to others. Those who wish to silence free speech must never be allowed to prevail." Bron: The Guardian 08-01-2014
Zie ook: Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'A History and a Warning'

The Thorn*: doornig nieuws, dat De Speld bijna overbodig maakt.
"Dank dat u ons scherp houdt!"
"Eine Halbe Zijlstra ist eine ganze Lüge"
"Het bos werd steeds kleiner, maar de bomen bleven op de bijl stemmen"
"De aarde is zo plat als het Malieveld, want ik sta altijd vroeg op!" (Nieuwe Oudhollandse Boerenwijsheid)
'Gutmensch': 'Vegan Bag'?
"Is ook weer zo"
"Toen de Tweede Wereldoorlog al een goed stuk op gang was"
Neoliberalisme: "Speculeren met mondkapjes"
"Gewoon de Ruit"
"Maar da's logisch"
(Poll gesloten)
Opgericht 26 nov 2017 Dagelijkse updates
Sheila Sitalsing is scherper! Sheila in De Volkskrant
Oordeel hieronder zelf.

Misschien ook belangstelling voor: 'Politiek', 'Nederland Polderland', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje', 'Nederland Gedoogland', 'Journalistieke Handel', 'Energietransitie', 'Plan Toek', '2019 Staatsbosbeheer -2.0', 'Too Country' of 'Vluchtelingen'?

20 feb 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Laat 'old boys netwerk' van boeren geen twijfel zaaien over noodzakelijke hervorming landbouw' Bron: Hilde-Anna de Vries van Greenpeace in De Volkskrant van 20 feb 2020
"Wetenschap zou onafhankelijk en transparant moeten zijn (Lees hieronder in de UK van 18 feb 2020 hoe die onder druk staat). Dat betekent dat je vraagtekens kunt zetten bij de agenda van Vogelaar, die tevens mede-oprichter is van Agrifacts. Een stichting die in het leven is geroepen om wetenschappelijke bevindingen die nadelig zijn voor de landbouwsector, aan te vallen."
"Je hoeft niet lang te zoeken om dwarsverbanden tussen Vogelaar, het Landbouw Collectief en de industriële landbouwsector te vinden. Vogelaar is voormalig voorzitter van LTO Melkveehouderij en oud-commissaris van Friesland Foods, nu Friesland Campina. Vanuit het Mesdag Zuivelfonds zijn de eerste 25 duizend euro overgemaakt aan het Landbouw Collectief. Vogelaar heeft zelf het boegbeeld van de Nederlandse Agri-business - Aalt Dijkhuizen - als voorzitter aangedragen omdat deze 'bij wijze van spreken zo Rutte kan bellen.'
Dijkhuizen zit ook in de Raad van Advies van Stichting Agri Facts. Daarnaast zijn zowel Vogelaar als Dijkhuizen diep verweven in het netwerk van grote landbouwspelers als Friesland Campina, Rabobank, Universiteit Wageningen en belangenbehartiger LTO. Deze clubs bewaken de status quo van het uit zijn voegen gebarsten landbouwsysteem en hebben een sterke invloed op de beleidsagenda. Dit systeem heeft geleid tot bijna een halvering van de boerenstand sinds 2000 en zal - wanneer op dezelfde voet wordt doorgegaan - in 2030 opnieuw het aantal boeren hebben gehalveerd door de focus op schaalvergroting en intensivering.
Dijkhuizen was tot voor kort voorzitter van de Raad van bestuur van Wageningen Universiteit en jarenlang voorzitter van Topsector Agri&Food. Een consortium waarin miljoenen aan publiek en privaat geld wordt ingezet om de Nederlandse exportpositie van de landbouw te verdedigen onder de mythe dat Nederland de wereld voedt."
Meer over het 'old boys network': 'De samenzwering van de boeren' Bron: Joop 28 dec 2019
En: 'Een verhitte omvolkingfantasie is geen "verdomd goed argument"' Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 21 feb 2020
"Het Mesdag-Zuivelfonds is ooit opgericht 'om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van melk'. Tegenwoordig werpt het zich op als wetenschappelijk bureau van de F-side van het boerenprotest en handelt het in twijfel, achterdocht en desinformatie."
22 feb 2020:
'Journalistieke Handel' van De Volkskrant, opgemerkt door Roos Vonk
"Tweede dag al! Dat is toch wel iets om vraagtekens bij te zetten. Dat @volkskrant zo'n advertentie niet gewoon weigert."
'Zuivelfonds komt met alternatieve stikstofcijfers, verschil lijkt verklaarbaar' Bron: NOS 20 feb 2020
"Volgens Kees van Luijk van het RIVM lijkt het erop dat ze een redeneerfout hebben gemaakt."
Een redeneerfout van het Zuivelfonds is natuurlijk totaal iets anders dan een vermeende rekenfout van het RIVM. 'Debatteren om te winnen' dus dat Zuivelfonds en niet 'Op zoek naar de waarheid, de feiten'. Treurig populisme van het Zuivelfonds

18 feb 2020:
Gelezen in The Thorn: 'RUG en Wageningen werken samen aan 'schone' landbouw' Bron: UK 18 feb 2020
"De universiteiten willen daarbij samenwerken met partijen als Friesland Campina, A-ware, Avebe, Cosun, Agrifirm, Staatsbosbeheer, waterschappen, Natuurmonumenten, Boerennatuur en LTO in Noord-Nederland."
"Wetenschap zou onafhankelijk en transparant moeten zijn", zegt Hilde-Anna de Vries van Greenpeace in De Volkskrant van 20 feb 2020
Zie hierover ook: 'De universiteit als megastal' Bron: De Correspondent

14 feb 2020:
Gelezen in The Thorn: Piet de Vries van Farmers Defence Force gaat de strijd aan: 'Politie-auto’s zijn niet bestand tegen trekkers' Bron: DvhN 14 feb 2020
"Politie-auto’s zijn niet bestand tegen trekkers. Daarom kunnen ze geen weerstand tegen ons bieden. Maar we zullen zien."
Ok dan Piet: Wetboek van Strafrecht Artikel 285, Bedreiging met openlijk geweld, twee tot zes jaar cel. Zal wel op de koffie gaan voor 'goed gesprek' met Mark Rutte in het Torentje.
Beste remedie tegen 'Knollenterrorisme' (Bron: Wikipedia)? Stoppen met vlees eten. Dan sterft het vanzelf wel uit.

09 feb 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Kabinet geeft boeren kans financieel slaatje te slaan uit stikstofcrisis' Bron: Yvonne Hofs in De Volkskrant van 07 feb 2020
"Het nadeel van deze maatregel is dat de stikstofuitstoot hierdoor niet daalt, maar stijgt. Het is dan ook de vraag of deze maatregel de toets van de rechter zal doorstaan."
Een kabinet dat het in de broek doet om maatregelen te nemen draagt zo trouwens ook weer bij aan extra stikstofuitstoot.
Vroeg Mark Rutte zich onlangs ook nog af wat hij als MP in '40-'45 gedaan zou hebben. Het antwoord lijkt nu wel duidelijk: gaap, gaap, gaap, geeuw, geeuw. 'Nederland DoenietsLand', 'Gaaf land!'
'Open brief aan Rutte: u heeft de plicht burgers te beschermen tegen de klimaatramp' Bron: Marcia Luyten in De Volkskrant van 05 feb 2020
"Over de Oorlog zei u: 'Ik weet niet of ik het goed had gedaan. Wij worden gelukkig niet voor die situatie geplaatst.' We bevinden ons nu in een situatie die weliswaar totaal anders is, maar waarin eveneens moeilijke, moedige keuzes moeten worden gemaakt. Sterker, we zijn opnieuw op een punt dat de overheid willens en weten nalaat in te grijpen."
Zei ik teveel?

31 jan 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Varkens in pijn en stress naar hun einde' Bron: NRC 31 jan 2020
"Wij willen geen actiegroep worden genoemd. Wij zijn onderzoekers", zegt Johan Boonstra. "Wij willen laten zien hoe het werkelijk toegaat in een van grootste modernste slachterijen van Nederland."
Weerzinwekkende realiteit

27 jan 2020
Gelezen in The Thorn: 'Eigen leed kleurt blik op Auschwitz-herdenking' Bron: Jenne Jan Holtland, Bert Lanting en Sterre Lindhout in De Volkskrant van 23 jan 2020
"De herdenking van de bevrijding van Auschwitz, komende maandag is het 75 jaar geleden, dreigt uit te lopen op pijnlijke verdeeldheid. In Warschau, Moskou en Berlijn is een roep ontstaan waarbij het eigen leed en de eigen offers belangrijker worden geacht dan die van de ander. Wordt hier de geschiedenis herschreven?"
Zo raar eigenlijk toch niet? Als er waar dan ook ter wereld een vliegtuig neerstort is bij ons het eerste bericht (indien van toepassing) dat naar buiten wordt gebracht meestal toch ook: "Voor zover bekend zaten er geen Nederlanders in het toestel"?
En als er een bootje met 'Vluchtelingen' vergaat op de Middellandse Zee, dan komen we in Nederland toch ook niet veel verder dan: "Ze hoefden toch niet op dat bootje te zitten?" en sluiten vervolgens de overlevenden gewetenloos op in kampen in Turkije of Griekenland.

22 jan 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Charlotte voert actie tegen wachttijden bij GGZ' Bron: AD 20 jan 2020
"Ik ben al 8 jaar suïcidaal. Ik sta al 804 dagen op een wachtlijst voor hulp"
Hoe kan dit vraag je je af?
Nederland zat in 2008 in een economische crisis. Mark Rutte verklaarde nog recentelijk dat het geld bij hem tegen de plinten klotst.
Hoe kan dat vraag je je af?
Mark Rutte is trots dat Nederland als beste jongetje van de klas uit de crisis tevoorschijn kwam. Trots op zijn vaasje.
Maar hoe kan dat dan vraag je je af?
Nou, als je domweg bezuinigt op alles wat geen winst oplevert en de complete verzorgingsstaat sloopt, dan heb je na tien jaar wel geld, maar ook een berg achterstallig onderhoud in bijvoorbeeld de zorg.
Maar hoe kan dat dan vraag je je af?
Mark Rutte zit er niet voor ons, maar voor zichzelf en dat gaat hem goed af. Ook nu zal hij de verantwoordelijkheid wel van zich afschuiven.
Ik weet niet precies wat onze MP Mark Rutte met de vrouw heeft besproken, maar het zou me niet verbazen als het zo is gegaan:
"Ik begrijp dat je morgen een afspraak op het ministerie hebt? Dat is goed, zo'n gesprek. Kijk zelf ga ik hier niet over, dit soort dingen laat ik altijd aan mijn mensen over. Als het dan fout gaat kan ik die ervoor op laten draaien. En in jouw geval kan ik ook niet veel doen. Je zegt dat er wel 90.000 andere mensen rondlopen met vergelijkbare problemen. Je snapt natuurlijk zelf ook wel, dat als ik echt iets voor jou zou doen, dat het als onrechtvaardig overkomt bij al die anderen. Dan zou ik jou een voorkeursbehandeling geven en zo zit ik niet in elkaar. Maar als je het niet erg vindt, ik zou nog even bij de Toppers langs, dus ik spring nu op mijn fietsje. Succes vannacht in de kou hè! Ze laten je hier vast niet in de kou staan, hahaha!. Houdoe!"*
Misschien zei hij ook nog wat anders, legde hij nog even de 'Participatiewet' uit: "Red Jezelf Maar!"
'Participatie moet anders: van red jezelf naar erbij horen' Bron: Tineke Abma, hoogleraar participatie en diversiteit bij het VU Medisch Centrum, Amsterdam op Sociale Vraagstukken 08 dec 2017
"Participatie is opgelegde zelfredzaamheid"
"Paradoxaal genoeg lijkt het huidige beleid zich juist tegen mensen in kwetsbare situaties te keren, omdat er weinig tot niets is veranderd aan de maatschappelijke omstandigheden om participatie mogelijk te maken. Eerder is het tegenovergestelde gebeurd: er is met de transitie fors gesneden in de huishoudelijke hulp en de thuiszorg; kinderpsychiaters luidden onlangs de noodklok over de bezuinigingen in de jeugdhulp; en werkgevers zijn nauwelijks bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald in dienst te nemen."
17 Maart 2021 kunnen wij er met zijn allen hopelijk nog wat aan doen, tenminste in de Stembus.
Zie ook: 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje' en de column van Nynke de Jong in het AD van 22 jan 2020: 'De lakse houding van de overheid is een extra duw voor hen die al aan de rand van de afgrond staan'
Hoeveel slachtoffers heeft Mark Rutte met zijn jarenlang falende beleid eigenlijk al op zijn geweten? En maar krokodillentranen huilen.

21 jan 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Minister Carola Schouten is de groupie van Quote 500-familie Van Drie' Bron: Robert De Boeck, oprichter-directeur van participatiemaatschappij Antea in Quote 21 jan 2020
"We hebben het stikstofprobleem in één keer opgelost als we die import (van 800.000 kalveren per jaar) aan banden leggen. Maar van Schouten kan weinig worden verwacht."
Als je dit leest lijkt het daar wel op.
Het probleem is overigens natuurlijk ook in één keer opgelost als we wereldwijd stoppen met vlees eten. In Nederland lijkt vlees eten al aardig uit de mode te raken, dus het gaat de goede kant uit.

20 jan 2020:
Gelzen in The Thorn: 'Live export: animals at risk in giant global industry' Bron: The Guardian 20 jan 2020
"More demand for meat sets nearly 2 billion farm animals on the move a year despite concerns about poor transport conditions and inhumane slaughter"
Met Nederland als cynische koploper, lees maar eens verder bij Roos Vonk of Wakker Dier.

14 jan 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Verdubbeling N34: Hunebedbouwers draaien zich om in hun trechterbekers’ Bron: Bouwhistoricus Jim Klingers in DvhN 14 jan 2020
"Laten we daarom eens écht een voorbeeld nemen aan Route 66. Deze 'historic route' in Amerika – een toeristentrekker van jewelste – is over duizenden kilometers gewoon een tweebaansweg gebleven waar zelden harder dan 55 mph (nog geen 90 km per uur) gereden wordt."
Neoliberalisme hè: het 'Vaasje' asfalteren?

06 jan 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Een debat over (im)migratie moet wel over feiten gaan' Bron: Leo Lucassen, directeur onderzoek bij het ISG en hoogleraar aan de Universiteit Leiden, in De Volkskrant van 06 jan 2020
"Alleen moet die discussie dan wel worden gevoerd op grond van feiten en in de bredere sociale en economische context. Gebeurt dat niet, dan is een oprisping zoals van minister (Hugo) De Jonge (CDA) koren op de molen van xenofobische politici en huilen met de wolven in het bos."

03 jan 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Nederlandse bevolking blijft snel groeien, vooral vanwege immigratie' Bron: De Volkskrant van 03 jan 2020:
"Het aantal asielmigranten in 2019 komt naar schatting uit op 16 duizend, nog geen 6 procent van de totale immigratie."
Oppassen dus met 'Statistiek voor Populisten' en suggestieve krantenkoppen, zelfs in De Volkskrant.

02 jan 2020:
Gelezen in The Thorn: 'Eindhovense indiener veestapelpetitie bedreigd' (Petitie) Bron: ED 02 jan 2020

28 dec 2019:
Gelezen in The Thorn: 'OM: Gefaald bij optreden tegen boze boeren op snelweg' Bron: AD 26 dec 2019
"De officier van justitie geeft de schuld aan 'dreigende en intimiderende’ boeren. Ook was er ‘veel alcohol in het spel'."
"Ik weet niet of je er wel eens naast hebt gestaan, maar alleen de wielen van zo’n tractor zijn al groter dan een gemiddelde volwassene."

20 dec 2019:
Gelezen in The Thorn: 'De snelweg blokkeren, dat is strafbaar, maar niet voor de boeren' Bron: Trouw 18 dec 2019
"Amai, den Jan Brouwer is verbaasd? Leest hij dan uwen stukskes (11 okt 2019) in The Thorn niet? Alles geschiedt conform het draaiboekske: den Mark blijft buiten schot en die boze boerkens zorgen ervoor dat dat schone wijveke van Schouten het Pispaalske wordt", aldus een reactie uit België van onze 'site-fluisteraar'* Erik Saelens.
Update 20 dec 2019:
Volgens de laatste berichten beraadt Minister Sander Dekker zich op aanpassing van de wetgeving, teneinde 'Knollenterroristen' harder aan te kunnen pakken:
'Minister: verbod op anti-democratische organisaties eenvoudiger'. Bron: NOS 20 dec 2019
Dekker: "Daar waar vrijheden worden misbruikt om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten, moeten we een duidelijke grens trekken."
Wij, de rechtsstaat, moet een duidelijke grens trekken en niet de FDF van de 'Knollenterroristen'.
Zoals Brouwer overigens al vaststelde pleegden die boeren ook binnen de huidige wetgeving genoeg strafbare feiten om ze stevig aan te kunnen pakken.
Beetje loze selectieve prietpraat voor de bühne dus eigenlijk, van die Sander Dekker. "Eerst maar efkens gaan effectueren hè", zegt Saelens. Doen dus.

18 dec 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Vooral jonge boeren worden steeds radicaler' Bron: Trouw 18 dec 2019
"Een meerderheid van de boeren vindt het ook acceptabel als met tractorblokkades de vergaderingen van het parlement of Provinciale Staten worden verhinderd. Bij de jongeren vindt ruim 60 procent dit een acceptabele actievorm, terwijl er een celstaf van maximaal negen jaar op staat. Ruim 40 procent vindt het prima als distributiecentra voor supermarkten worden geblokkeerd. De rechter verbood dit gisteren."
Roept u maar!

16 dec 2019
Gelezen in The Thorn: 'Boeren net als Joden gedeporteerd', voorman Farmers Defence Force blijft bij omstreden uitspraak Bron: Omroep Brabant 13 dec 2019
"Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: wir haben es nicht gewusst."
Hebben de 'strijders' van Farmer Defence Force hier wel eens bij stil gestaan: 'Slachten'? Bron: WakkerDier
"In Nederland worden elke dag 1,75 miljoen dieren gedood. Dat zijn er gemiddeld 1.000 per minuut. Alleen al de weg naar het slachthuis is erg stressvol."
En dan komen met kreten als 'Wir Haben Es Nicht Gewusst'?
Misschien ook de moeite waard om eens even te lezen wat Roos Vonk ons vertelt op Twitter en in haar artikeltje 'Massaslachting'.
"Gaat het over Jodenvervolging of kindermisbruik in de kerk, dan vinden we dat stuitend en ongeloofwaardig. Maar wat als over veertig jaar onze kinderen of kleinkinderen zeggen: die veeindustrie, die fabrieken waar levende dieren als dingen werden behandeld – wisten jullie dat allemaal niet? Nee, dat wisten we niet. We wisten het niet, want het kwam ons beter uit om de andere kant op te kijken."
Wat ik in deze context zo bizar vind: Als we aan Jodenvervolging denken komen bij mij altijd beelden boven van treinen met veewagens waar Joden in gedouwd werden en die vervolgens vertrokken vanuit Kamp Westerbork. "Ze werden als beesten behandeld".
Vreselijk en dat hoeft niet vergeten te worden.
Wel apart eigenlijk, hoe afschuwelijk we dat vinden, maar dat we ons een stuk minder druk maken als we in de file staan, niet ver van Westerbork, en naast ons een veewagen staat met gillende varkens, op weg naar de slacht. Dan mogen we plotseling het leed van dieren en mensen niet meer met elkaar vergelijken?
Maar, zoals eergisteren al gezegd: 'Don't mention the War!'*

13 dec 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Nederland heeft tienduizenden hectares extra natuur nodig' Bron: AD 13 dec 2019
"Het advies van het PBL - dat vandaag verschijnt - is opvallend, omdat het kabinet op dit moment onderzoekt of natuurgebieden in Nederland geschrapt kunnen worden. Dat willen regeringspartijen VVD en CDA, die vinden dat de Europese natuurregels momenteel veel boeren, bouwers en bedrijven in de weg zitten."
Wat is dat toch met het CDA en de VVD tegenwoordig? Lijken wel de 'Stem tegen, stem SP!' van weleer.

12 dec 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Boze boeren slepen Rabobank voor de rechter' Bron: AD 12 dec 2019
"De advocaat wijst op een uitspraak die voormalig Rabo-topman Ruud Huirne in 2017 deed bij een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer. "Iedereen wist dat de fosfaat, de mestverwerking, een issue was", zei Huirne toen. Volgens de topman was 'al tien jaar bekend dat er iets zou gebeuren'. "Dit bewijst dat de Rabobank wíst dat boeren in problemen konden komen", zegt Van Hardenbroek. De twaalf boeren eisen 100.000 tot enkele miljoenen euro schadevergoeding per geval."
"Iedereen wist het", zegt hun advocaat. Inderdaad, u en ik weten het ook: 'Ons mestprobleem is al meer dan vijftig jaar oud: de stikstofcrisis is één groot déjà vu' Bron: De Volkskrant 18 okt 2019. Zou voor de hulie huilie boeren dan gelden: "Wij hebben het niet geweten"?* (NL variant op oud Duits gezegde). Mag dat trouwens wettelijk wel in Nederland: 'Het Klimaatprobleem ontkennen'?* Zie ook Sargasso: 'Beste Klimaatontkenner' en 'Van Klimaatontkenner tot Klimaatcrimineel'*
Beter dan De Speld dit! Op naar het Malieveld! Op naar het Distributiecentrum! Op naar de Rechtbank (Supermarkten komen ook)! En op naar Dr Phil in "This is my Show!"!* En oh ja: 'Don't mention the War!'*

06 dec 2019:
Gelezen in The Thorn: Boerenblokkades bij distributiecentra gaan uitlopen op ‘clash met legerinzet’ Bron: Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, in het AD 06 dec 2019
Kon Jan Brouwer wel eens gelijk in krijgen.
Als principieel pacifist zag ik een mogelijkheid om tot een win-win oplossing te komen, zonder escalerend geweld en zonder dat onze minister Carola Schouten gepiepeld wordt door de VVD en het CDA of bedreigd wordt door een stelletje 'Knollenterroristen'.
Naast de principiële kant zit er trouwens ook een puur pragmatisch element in deze keuze: 'NAVO is hersendood en Europa staat aan rand van de afgrond', aldus Macron en dus kunnen we stellen dat het Vaderlandse leger volstrekt kansloos is tegen het leger van de FDF.
"Als ze nu 'gewoon den markt haar werk laten doen' (Erik Saelens fluisterde mij een beetje in vanuit België) en als uwen burgers nu eens collectief zouden besluiten, vergelijk het met den 'Shell-boycot' van weleer, om eens te stoppen met vlees te eten, of die consumptie te halveren en om voorlopig uitsluitend boodschappen te doen onder het motto 'Koop Buitenlandsche Waar'? Niks geen gepolder en geleuter aan smerige keukentafelkens en consumpties en diners verslindende onderhandelaars in louche estaminetjes. Den milieukosten, import/transport, compenseert ge door één vakantievluchtje per jaar te skippen."
"Krijgt ge toch een win-win situatie? Ge bent van die 'Knollenterreur' af, het stikstofprobleem is opgelost, den Carola Schouten kan kalmskes Kerst vieren en u gaat als burger een tijdje culinair genieten. Ja ik weet het, in feite ben ik spindoctor voor den VVD en ik preek nu niet exclusief voor hunne parochie, maar in deze zaak wil ik al uw burgers collectief toch ook wel efkens adviseren. Afijn, ik wens u daar in den Nederlanden nog een zalig uiteinde! (Anders gaat ge efkens in den afzink naar uwen Zuiderburen en trekken we er bij ons een pinteke of twee door?)"

02 dec 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Politiek verslaggever @laurensboven sprak premier Rutte @MinPres over zijn reis naar de klimaattop in Madrid.' Bron: BNR Nieuwsradio 02 dec 2019
"Ik ga vliegen, want treinen rijden op steenkool." Hahahahaha, als het niet zo onthutsend treurig was. Wie neemt die man nog serieus?

28 nov 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Even een draadje over dierenrechtenactivisten/stalbezetters/dierextremisten - omcirkel de term die in uw frame van toepassing is. 1/' Bron: Derk Walters, Dagchef/avondchef en commentator @nrc twittert op 28 nov 2019 als reactie op (indien juist geciteerd), zeer verontrustende uitspraken van minister Grapperhaus op Pigbusiness.nl kort daarvoor.

25 nov 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Raad van State kraakt klimaatplannen van kabinet' Bron: AD 25 nov 2019
"Dit vergt een herordening van productie en consumptie in alle sectoren van de maatschappij en de economie, en niet een veelheid aan losse maatregelen", meldt de Raad van State vrijdag. "Het Klimaatplan geeft nog weinig blijk van dit besef."

23 nov 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Mensen vragen wat je terugkrijgt voor die 100 km/u. Wat een vre-se-lijke vraag' Bron: AD 23 nov 2019
"Het gaat erom de mensen in het land vooruit te helpen."
Toch maar 'efkes' Saelens gebeld. "Ah daar zijt ge alweer? Ja ja, ik weet het, den Mark heeft het boodschapske een beetje verkeerd beluisterd hè!" "Ik had den Mark meegegeven om tot het volk te biechten van: 'Amai, ik ben ook maar een menske'." "Dat is bij uwen minister president, vrees ik, afgezonken als: 'We gaan nu wat voor den menskens doen'." "Dit is enen kapitalen blunder!" "Afijn, we geven hem nog niet af hè?!"

05 nov 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Boeren overtraden strafwet met blokkade politiebureau' Bron: hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer op RTV Noord 05 nov 2019
"Trekkers worden wel vergeleken met tanks. Ik denk dat van trekkers een zodanige dreiging uitgaat dat het nog sneller binnen de sfeer van het strafrecht valt dan wanneer ze in persoon waren verschenen."
Het gijzelen van politieagenten lijkt ook geen woensdagmiddag kinderactiviteit.
Het wezenlijke verschil tussen 'Betogen voor de goede zaak' (bv. 'Rechtszaak stalbezetting gaat over de vraag of je de wet mag overtreden om keerzijde veehouderij te laten zien') en dit soort 'Knollenterreur' (zie 16 okt 2019) is het onderscheid tussen opkomen voor je mening en het aan de kaak stellen van maatschappelijke issues enerzijds en het pogen met geweld en intimidatie je eigen gelijk te halen anderzijds.
En waarom de 'gevestigde orde', VVD en CDA, deze terreur niet openlijk afkeurt? "Welaan", zegt spindoctor Erik Saelens, "leest ge nog efkens terug bij 11 okt 2019 over mijn advieskes aan uwe Mark Rutte."

16 okt 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Crowdfundingactie voor door boeren aangerichte schade provinciehuis (update)' Bron: RTV Noord 16 okt 2019*
Volgens welingelichte bronnen zou de Rabobank zich beraden op de introductie van een 'Knollenlening'. Boeren die van plan zijn met voorbedachte rade schade aan te richten tijdens 'Knollenterreur' kunnen daarbij dan vooraf een lening afsluiten om de schadeposten te kunnen vergoeden, een soort terrorismekrediet dus. Ook rechtsbijstand zou hiermee gefinancierd kunnen worden, denk aan de aanslag op de Vismarkt in Groningen op 15 okt j.l., die op het Provinciehuis, maar ook aan de Blokkeerfriezen. De gedachte erachter is dat de terroristen (Bron: Wikipedia) via Crowdfunding vervolgens zelf in staat zijn de lening af te lossen. De Rabobank is nog in gesprek met Den Haag over garanties van de overheid in geval de Crowdfunding niet genoeg oplevert.
"Wij verwachten ook dat rechters op deze manier over zullen gaan tot het opleggen van lagere straffen. In feite steunen wij eigenlijk gewoon Goede Doelen en dat zou beloond dienen te worden lijkt ons", aldus de woordvoerder van de Rabobank.

14 okt 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Check het einde: bijna een paar toevallige voorbijgangers  naar het ziekenhuis met een stuk hek in de bek. Met dank aan de boze boer.' Bron: Sikkom 14 okt 2019

11 okt 2019 (met update 18 okt 2019):
Gelezen in The Thorn: 'Friesland trekt stikstofmaatregel in na boerenprotest in provinciehuis' Bron: NOS 11 okt 2019
"Gedeputeerde Kramer sprak de boeren vanmiddag toe en trok stante pede alle maatregelen in."
Gedeputeerde Johannes Gerrit Kramer, namens de Fryske Nasjonale Partij, was er dus duidelijk niet bij in Normandië.
Welkom in Knollendictatuur Nederland!
Update 12 okt 2019:
Toch maar weer even een belletje met Erik Saelens, de Belgische spindoctor van de VVD*.
"Amai, gij vindt het merkwaardig en ambetant dat de overheid niet ingrijpt en deze dictatuur van de boerenlobby accepteert? Welaan ik zal u twee argumenten geven teneinde deze houding te kunnen verklaren."
"De meest praktische is deze: Nederland heeft bezuinigd op defensie en nu is er een tekort aan manschappen. De Nederlandse regering zou overwegen asielzoekers te gaan werven in Turkije en Griekenland, ge zou het ene nieuwe Turkije-deal 2.0 (of hier) kunnen noemen, maar daarover vindt nog Polderoverleg plaats. Den F16 zet uw regering, zo heb ik begrepen, alleen in den vreemde in, desnoods ten koste van mogelijke burgerslachtoffers. Tanks zijn afgeschaft en pantservoertuigen zouden in den remise verblijven voor entretien. Bovendien is de munitie op rantsoen. Defensie zet nu alleen nog in op AI, op cyberwarfare, en dat schiet niet echt op tegen een leger moderne (door de Rabobank gesponsord) trekkers van de FDF (Farmers Defence Force)."
"Het tweede punt is van ene politieken aard. In 2021 staan er verkiezingen voor de deur en het wordt tijd daar nu al op in te spelen. Voor den VVD vrinden ligt hier ene gouden kans. De boerenlobby is natuurlijk prachtig stemvee (hahaha, ik had het zelf kunnen bedenken!) en dat dient weer uitgevent te worden.
Ik heb den Mark dit geadviseerd: gedoog die boeren low profile. Leg ze dus niets in de weg, zet kleine hekskens neer, die ge gemakkelijk omver kunt rijden en laat je verder weinig zien. Ga desnoods efkes naar het Buitenland. Als ze dan komen, bemiddel dan via een boerenontbijtje, zodat behalve boeren ook 'gewone burgers' aan uw kant komen te staan. Ik denk dat u dat maar zo tien zetels op kan leveren."
"Als ge nou Carola Schouten het vuile werk laat opknappen, dan trekt de CU straks aan het kortste eind. Die Carola, schoon wijveke trouwens, dient ge gewoon de, hoe zegt gij dat in Nederland, ah ja, de Kop van Jut te maken. Moet den Schouten wel voor het milieu en klimaatakkoord blijven strijden. Maar zo integer is den CU denk ik wel."
"'t Is ene gokske, maar ik denk wel dat het voor Rutte en zijn vrinden goed uitpakt. Die CU ruilt hij dan straks in voor GL of PvdA. Kijk in den politiek gaat hem om macht, niet om goede doelen. Als het u daarom gaat, stop dan maar een Euroke in den collectebus. Mensen hebben uiteindelijk toch meer op met vliegen en bbq, dan met het milieu, tenminste zo schat ik het in en mijn VVD klantskens denk ik ook.
Afijn, da was hem dan weer hè, ge kunt altijd efkens een belleke plegen niet?"

13 jan 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Rutte: Ik zou raddraaiers oud en nieuw liefst zelf in elkaar slaan' Bron: AD 11 jan 2019
Is dit aanzetten tot geweld en eigenrichting? Best wel eng mannetje, ondanks die charmante grijns. Zou als AIVD zo'n type toch beetje in de gaten houden.
Toch maar even een belletje gepleegd met de spindoctor, Erik Saelens, van de VVD.
"Ik snap jullie ongerustheid, maar er is niets aan de hand. Mark gebruikt gewoon zijn medicatie op tijd en dat hij nu zo agressief overkomt, dat is in overleg met mij. Kijk, zo tegen de verkiezingen moet je altijd een thema hebben om kiezers te trekken. Voor ons is dat nu 'de gewone man' (let op, bevat voor sommigen 'ongemakkelijke' inhoud). 'De aandeelhouder' doet het niet meer zo goed en we zitten met Thierry Baudet en Geert Wilders, die samen nu al groter zijn dan wij. Onze campagne richt zich dan ook op hun kiezers. Daar verbinden wij vervolgens geen daden aan na afloop van die verkiezingen. Al dat soort uitspraken zijn louter 'campagnetechnisch'."
"In verkiezingstijd gooien wij verbaal het roer ook altijd om. Zo hadden we de slogan 'TopDutch' en die richtte zich erop om Tesla naar Nederland te halen. Daar hebben we actief aan mee gelobbied. Nu hoort u Klaas Dijkhoff roeptoeteren dat we 'de gewone man' 'niet een Tesla in gaan pesten'. Dat ligt nu gewoon 'beter in de markt', meer kan ik er niet van maken, daar huren ze me voor in."
'Voorzitter groene VVD'ers: boodschap van Dijkhoff niet goed' Bron: Nieuwsuur 12 jan 2019
"Dröge denkt dat Dijkhoff met zijn verhaal komt omdat hij bang is voor de kiezer of de gele hesjes. "Misschien is dat het. Of het is voor de FvD-kiezer of de PVV-kiezer? Ik weet het niet."
"Zo moet u ook de uithalen van Mark Rutte zien. "Ik zou ze het liefst zelf in elkaar slaan" doet het goed bij 'de gewone man'. De keeper van FC Groningen, Sergio Padt, deed dat ook het liefst, je ziet het ook bij de Blokkeerfriezen: de 'gewone man' vindt dat wel ok. Daar zetten wij als spindoctoren dan verbaal weer op in. Maar u moet niet denken dat ze vervolgens ook iets gaan doen bij de VVD. Vuurwerkverboden en zo, daar houden ze niet van. Maar 'keihard straffen' dan weer wel. Alleen doet de rechter dat, straf opleggen en niet de VVD, dus dat soort dingen kunnen ze vrijblijvend roepen.
Een mooi vak vind ik dit zelf. Ik hoop dat u zo een beetje begrijpt waar al die ballonnen en losse flodders van de VVD vandaan komen. Als u nog vragen hebt kunt u me altijd bellen."

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017