Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

The Bleeding Tree
The Bleeding Tree

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'The Bleeding Tree' 21 feb 2021 (laatst bijgewerkt op 19 mrt 2021)
KiesCompact TK2021, nu met voorlopige uitkomst kabinetsformatie!

'Als je door de bomenkap geen bos meer ziet'

Zie ook:
'Rutte Doctrine', 'De Grootste', 'Tocht Der Tochten TK2021', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje', 'Stemadvies TK2017' (Een Terug/Vooruitblik TK2021) en 'Kabinetsformatie TK2017' (Een Terug/Vooruitblik TK2021), 'Politiek 2.0', 'Vrijheid van Meningsuiting', 'Het Muntje Valt', 'Economie voor Ecodummies', 'Natuurlijk!', 'Staatsbosbeheer -2.0', 'Bomen' en 'Eco Manifest'.


In de aanloop naar de TK2021 Verkiezingen kwam tijdens een fietstochtje deze bloedende boomstronk langs de 'Drentsche Aa' in beeld. Het confronteerde me met de vraag waar het nu eigenlijk echt op aankomt, temeer als veel materiële dingen vanwege de omstandigheden uit het zicht zijn verdwenen.
Dit beeld kwam weer even boven:
Dit is landbouw met bomen’ Bron: Marcel ten Hooven in De Groene Amsterdammer van 26 aug 2020
"Kaalkap, platgereden bosgrond: tien jaar nadat Henk Bleker besloot dat Staatsbosbeheer zijn bossen moest exploiteren als bron van hout en vermaak zijn op de Utrechtse Heuvelrug de gevolgen te zien."
Daarbij kwam ook het besef dat verkiezingscampagnes, op poten gezet door spindoctoren en reclamejongens niet veel zin hebben, als er een dag na de verkiezingen alweer beloftes gebroken worden en het eigenbelang weer voorop staat.
De vragen die nu bleven hangen na de confrontatie met deze gesneuvelde boom waren: waarom moest deze boom zo nodig geslachtofferd worden en wie komt er eigenlijk op voor onze leefomgeving, voor de basis van ons bestaan, de natuur, waar wij zelf toch ook gewoon onderdeel van zijn?
Dat heb ik in de aanloop naar de komende Verkiezingen TK2021 nog maar eens een beetje compact op een rijtje gezet en hier weergegeven:

'Ik word door mijn links-progressieve vrienden al veertig jaar in de maling genomen' Bron: Column Bert Wagendorp in de Volkskrant van 21 feb 2021
"Links-progressieve partijen laten zich al decennialang willoos naar de slachtbank leiden. Ze klampen zich angstig vast aan hun principes en idealen en zijn graag bereid daarvoor de werkelijke macht aan rechts te laten."
Het probleem dat Bert Wagendorp schildert is zijn misvatting over links-progressief Nederland. Of je nu als bijwagen van een rechts blok meeregeert of in de oppositie zit als minderheid maakt niet zoveel uit. De frustratie van Wagendorp schuilt er natuurlijk in dat links-progressief in Nederland niet zo'n gewaardeerde stroming is en linksom of rechtsom dus ook niet zoveel macht heeft. De enige manier waarop dat kan veranderen is als mensen, die het milieu als nummer één op hun wensenlijstje hebben staan, ook daadwerkelijk kiezen voor politici en partijen die die wensen in de praktijk ook werkelijk willen vervullen.

Het neoliberale adagium van 'Groene Groei' wordt in 2020 in Nederland nog steeds aangehangen door partijen als VVD, CDA, D66 en GroenLinks. 'Besef: groene groei is een fata morgana' Bron: Het Parool 09 jun 2019
"Het willen uitdrukken van klimaatverandering en biodiversiteit in economische termen, legt een morele armoede bloot, aldus Lars Moratis en Frans Melissen."

'Er wordt nu niet meer zo lacherig gedaan over de link tussen dierenwelzijn en onze gezondheid' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 19 feb 2021
"Er waren twee Kamerleden die al sinds hun aantreden in de Kamer in 2006 consequent wezen op de samenhang tussen hoe we met dieren omgaan, de staat van het milieu, het dierenwelzijn, de toekomst van de aarde en de volks­gezondheid: Marianne Thieme en Esther Ouwehand."

'Interview Het politieke testament van Marianne Thieme Activist in de Kamer' Bron: De Groene Amsterdammer van 02 okt 2019
"Je ziet dat verschijnsel overal waar het winstmotief de publieke dienst binnendringt. In ons economisch systeem worden allerlei zaken die vroeger een eigen, intrinsieke waarde hadden louter een productiemiddel: dieren, natuur en ook mensen. Zij zijn nu 'menselijk kapitaal', dat we exploiteren vanwege de arbeid die het levert. Dat is de pest met die rendementsziekte die zich in allerlei sectoren heeft genesteld sinds het neoliberale denken dominant is geworden."

'Alle stemwijzers, kieswijzers en partijprogramma’s voor de verkiezingen 2021' Bron: Duurzaam Nieuws 18 feb 2021
GroenLinks en PvdD scoren het hoogst (A 100%), gevolgd door de SP (B 90%). CDA en VVD scoren het laagst (F 30% en 22%) als het om Duurzaam Gedrag gaat, om het milieulabel politiek.
"In de verkiezingsprogramma's lees je een opsomming van beloften. Dat is mooi, maar je kan ook kijken naar het daadwerkelijke stemgedrag van partijen als het op duurzaamheid aankomt. Dat is in kaart gebracht door Kiesklimaat.nl en zichtbaar gemaakt in een milieulabel, zoals je dat ook kent van elektrische apparaten."

'Meeste kiezers willen extra aandacht voor klimaat door politiek' Bron Durzaam Nieuws 31 jan 2021
"De overheid moet zorgen dat zij zich aan het klimaatakkoord van Parijs houden, vindt 91% van de VVD- en de CDA-kiezers."
De werkelijkheid blijkt dus ander te liggen. Kiezers die milieuzaken hoog op hun lijstje hebben staan stemmen dus niet op de partijen die daar ook werkelijk voor gaan. En partijen die in hun programma van alles en nog wat beloven op milieugebied, hebben in het verleden aangetoond daar in de praktijk geen gehoor aan te geven. Kiezers en partijen doen elkaar en zichzelf dus valse beloftes.
Willen die kiezers het dus werkelijk anders, zoals velen aangeven in enquêtes, dan is het ook noodzakelijk dat ze in hun (stem)gedrag andere keuzes maken.
Welke dat zou kunnen zijn, laat dit item zien.

'Dit zijn de partijen die klimaatverandering serieus tegengaan' Bron: Jelmer Mommers in de Correspondent 13 mrt 2017
"Welke partijen durven te draaien aan alle knoppen die de overheid tot haar beschikking heeft om verdere opwarming van de aarde te voorkomen? Ik zocht het uit op basis van het stemgedrag van de afgelopen vier jaar."
Geen verkiezingsprietpraat dus, maar waar stonden ze echt voor.
Conclusie:
"Als je vindt dat de overheid de hoofdrol moet spelen in het grijpen van deze kansen, dan kun je het beste stemmen op GroenLinks, de Partij voor de Dieren of de ChristenUnie. Als je erop vertrouwt dat ‘de markt’ met enige hulp de juiste oplossingen zal leveren, is D66 een prima optie."

'KiesKlimaat'
"Kiesklimaat biedt kiezers de mogelijkheid zich te oriënteren voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Door het inzichtelijk maken van het stemgedrag en verkiezingsprogramma's kunnen kiezers hun stem baseren op wat politieke partijen hebben gedaan de afgelopen periode. De transitie naar een schone- en klimaatveilige economie vraagt een fundamentele wijziging in het denken over economie en de rol van de overheid."
Conclusie?
Gebaseerd op daden in voorafgaande jaren kun je hier beoordelen hoe we ervoor staan en dus niet op beloftes in verkiezingsprogramma's:

'Klimaatlabel 2021'
A PvdD (99%), Groenlinks (99%) Verregaand oplossen
B PvdA (94%), SP (94%), 50Plus (84%) Behoorlijk oplossen
C Denk (69%), D66 (54%), CU (50%) Wil het oplossen
D CDA (43%), SGP (43%) Lage prioriteit
E VVD (27%) Terughoudend
F PVV (6%), FVD (5%) Probleem ontkennend

Als toetje: 'New Food Kieswijzer':
Hierin kunnen we lezen hoe groen en ecologisch wij onszelf vinden en hoe progressief onze favoriete politieke partijen op milieugebied beweren te zijn. Vervolgens hebben we dan een mooie spiegel om eens te vergelijken of al die meningen overeenkomen met wat al die partijen en wijzelf ook daadwerkelijk doen. Van die partijen kunnen we het hierboven checken, waar het om onszelf gaat weet er maar een het eerlijke antwoord.

Voor bij de koffie:
Wie is jouw 'Dierenkandidaat'?

Een kleine update op 28 feb 2021:
'Tweede kamer stopt nieuwe subsidies voor houtige biomassa' Bron: Kies Klimaat 26 feb 2021
en:
'Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (t.v.v. 30175-360)' Bron: Tweede Kamer Der Staten-Generaal 25 feb 2021. Alle aanwezige Kamerleden stemden voor de motie, behalve de 32 aanwezige leden van de VVD, die dus tegen de subsidiestop stemden.

Kanttekening:
Niet alle partijen, die deel gaan nemen aan de TK2021 verkiezingen, hebben nu een zetel in die Tweede Kamer. Zo onderschreef Femke Merel van Kooten deze motie, maar de door haar opgerichte partij Splinter kunnen we uiteraard nog niet terugvinden in deze stemming. Er valt op 17 mrt 2021 dus meer te kiezen dan alleen maar tussen partijen waar we naar achterom kijken en daar is wel enig speurwerk voor nodig, bijvoorbeeld via de lijst van 'Verkiezingsprogramma's', opgesteld door de RUG.
Om maar een voorbeeld te geven omtrent alternatieven, dit is wat de BomenclubNL op 25 feb 2021 zei over zo'n nieuwe partij: "Niet eerder een partijprogramma gezien met zo veel aandacht voor natuur en biodiversiteit als dat van @SplinterNL."
Best zinvol dus om ons wat breder te oriënteren, dan we in eerste instantie geneigd zouden kunnen zijn?
Als we een Groene Koers willen gaan varen, dan zullen we als kiezers een Groene Keuze moeten maken en daar in het Stemhokje een consequentie aan moeten verbinden. Als we alles blijven doen volgens de Peilingen van de dag, dan zal er weinig veranderen en komt een Groene Regering niet in zicht. Willen we dat wel dan kan dat alleen als de uitslag op 18 mrt 2021 er anders uitziet dan van die in de Peilingen van vandaag.
Zouden we toch 'veroordeeld' worden tot de groenst mogelijke coalitie met een meerderheid in de Tweede Kamer, dan levert dat vandaag dit plaatje op:
SP, PvdA, GroenLinks, CDA en D66 staan op 63-73 zetels. Doen CU 5-7 en PvdD 4-6 ook nog mee dan komen we op 72-86 Kamerzetels, een ruime meerderheid dus. Dat zou betekenen dat we een Groen/Christen/Sociaal/Democratisch kabinet zouden kunnen krijgen met dan mogelijk Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Lilianne Ploumen, Jesse Klaver, Lilian Marijnissen of Gert-Jan Segers als Premier. De keuze is aan ons. De stemvakjes zijn nog allemaal blanco, dus alles is nog mogelijk.

Toch nog even een kleine prognose gebaseerd op de 'Rutte Doctrine', waar ook Wopke Hoekstra goed van op de hoogte was en is.
Gaan we ervan uit dat Wopke een vergelijkbaar Ego heeft als onze Mark Rutte, dan kiest Wopke voor het premierschap. Dan laat hij de VVD dus vallen na 17 mrt 2021 en gaat hij voor de bovenstaande coalitie. Het zal Wopke dus een zorg zijn of Mark Rutte de grootste is, wordt of blijft, zolang hij maar de grootste van die coalitie wordt. Het 'gevecht' om de grootste is dus puur een 'schijngevecht'.
Laten we even deze update op 13 mrt 2021 van Toine Heijmans lezen: 'Wopke Hoekstra is een beroepspoliticus, en daarom blijft hij dat ontkennen' Toine Heijmans in De Volkskrant van 13 mrt 2021
"Hij wordt goed ondervraagd door de hoofdredacteur van Tubantia, Martha Riemsma, en door Sander Schimmelpenninck, geholpen door een digitale tribune van burgers. En hoe langer je naar hem kijkt, hoe meer hij op Mark Rutte lijkt. Dezelfde concentratie afgewisseld met bedrijfsvlotheid. Rutte is uitbundiger, maar ze zijn even soepel in het verbuigen van problemen, waar dan zomaar ineens niets van overblijft."
Nou, wat zei ik over Mark en Wopke en hun Ego? Allemaal gebaseerd op onderzoek naar die 'Rutte Doctrine'. 

Als je dat nu een beetje doorhebt kun je bovendien vaststellen dat die andere partijen er riant voor staan: ze kunnen kiezen tussen VVD of CDA, want VVD mét CDA komt er dus niet, wat Mark Rutte ook wil. Maar of ze daar nu blij over mogen zijn om met één van de hoofdverdachten in al die affaires in zee te mogen gaan?

Even ter herinnering bij het gebakje:
'Aangifte tegen vijf (oud-)bewindslieden voor falend beleid toeslagenaffaire kinderopvang' Bron: De Volkskrant 12 jan 2021:
"Het gaat om de huidige ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) alsmede oud-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en oud-staatssecretaris Menno Snel (Financiën)."
"Ze hebben artikel 356 van het wetboek van strafrecht overtreden, dat handelt over 'nalatigheid bij het uitvoeren van de wet, waarbij die nalatigheid te wijten is aan grove schuld'."
Eindverantwoordelijk? Mark Rutte dus.

Vooruit nog even naborrelen met de dominee:
'Vrij Links': kent u die uitdrukking? - Dominee Gremdaat op 02 jul 2019, maar nog even actueel.
"17 maart 2021 is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen! Maar waar moet je zijn met je progressieve, seculiere, vrijzinnige stem? De 'Vrij Links Kieslijst' biedt hulp." Bron: VrijLinks

Tenslotte nog even The Night Before en The Morning After 17/18 mrt 2021:
Wopke viel dus door de mand en het werd Sigrid Kaag als potentiële leider van een enigszins groene coalitie. Waarschijnlijk heeft menig progressieve/linkse/groene kiezer pragmatisch gestemd en daarmee bereikt dat D66 de leider van deze coalitie kan worden. En aangezien je niet op twee partijen tegelijk kunt stemmen, nou ja geldig, verklaart die keuze een beetje het relatieve verlies van de echt groene partijen als PvdD, SP en GroenLinks. Maar toch, Kaag I binnen handbereik, met al die groene partijen, die dan alsnog aan bod zouden komen.
Sigrid Kaag de nieuwe Premier van Nederland? Het kan volgens de 'Coalitiechecker' net wel of net niet, maar dan wel met acht partijen en de checker gaat maar tot zeven. Maar toch, waar een wil is, is een weg.

Twee dagen eerder konden we dit nog lezen:
'Schuldig is het feestvarken, de kiezer, die liever een leider heeft die volgt' Bron: Column Marcia Luyten in De Volkskrant van 17 mrt 2021
"Het volk kiest de leider die het verdient. Dus de kiezer gaat vandaag heen en stemt op Mark Rutte."
Kleine kanttekening: 'Het VVD Volk' is nog geen kwart van de bevolking; zo'n tachtig procent van alle stemgerechtigden kiest vandaag die leider dus helemaal niet, maar krijgt hem wellicht toch. En als vandaag een kwart tot de helft van 'Het VVD Volk', dus maar zo'n vijf tot tien procent van ons allen, ook nog eens niet opnieuw op Mark Rutte stemt, dan komt er wellicht zelfs geen leider met die naam.
'Laat je niet 'beruttelen'!' Bron: Ellen Deckwitz bij NPO Radio 1 in De Nieuws BV op 15 mrt 2021
"We gingen voor een man die zo vriendelijk was om problemen gewoon niet aan te kaarten, maar ze alleen te veroorzaken."
Vrij vertaald: "Laat je niet Verrutten!"
'Vrij Links': Kent u die uitdrukking? - Dominee Gremdaat op 02 jul 2019. De 'Vrij Links Kieslijst'.

Hoe het nu verder gaat?
Geen idee, als je dit leest kan je weinig anders doen dan vaststellen dat wij in 'Nederland de weg een beetje kwijt zijn', zou prinses Máxima destijds wellicht gezegd hebben:
'VVD 'supertrots'; D66: beleid nu progressiever, CDA: teleurstelling' Bron: NOS 18 mrt 2021
"Volgens hem (Mark Rutte) is Nederland een centrum-rechts land"
Ok, vooruit dan maar weer:
'Rooie rakker Rutte' Bron: NPO Radio 1 Opinie Wim van Klaveren op 05 apr 2020
"En misschien wel het verrassendste van allemaal, onze premier (Mark Rutte) betitelt Nederland als 'in de kern diep socialistisch'."
Tja, dat snap je alleen als je de 'Rutte Doctrine' een beetje doorhebt lijkt me zo toe. Geeft zo iemand ook nog geschiedenisles. Hoe kun je dan nog verwachten dat een burger in Nederland in het stemhokje een weloverwogen keuze kan maken, als ze geleid worden door een verwarde/verwarrende man?

Nog even terug naar begin feb 2021:
'De afbraak die de relschoppers aanrichten, is klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte' Bron: Column Tom Lanoye in Humo op 01 feb 2021
"What the fuck is er aan de hand met Nederland?"
Tja, wie het weet mag het zeggen.

Afsluitend:
'D66 moet in coalitie met de VVD de hakken diep in het zand zetten' Bron: Opinie Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar in Leiden in De Volkskrant van 18 mrt 2021.
"Daarmee legitimeert de VVD racisme en islamofobie en draagt de partij bij aan een toch al rijke voedingsbodem waaruit ook de toeslagenaffaires en andere vormen van etnisch profileren zijn voortgekomen."
De VVD kunnen we dus gewoon in het rijtje plaatsen van PVV en FVD. Het is maar dat we het weten als kiezer en als burger. Altijd prettig als een echte deskundige de zaken wel even helder duidt voor ons, dit in tegenstelling tot een type als Mark Rutte. Meer over Mark Rutte als falende historicus in 'Vrijheid van Meningsuiting' en in de 'Rutte Doctrine'.

De meeste andere items waar we ons zoal mee bezig kunnen gaan houden, zijn uiteindelijk toch van ondergeschikt belang als we ze toetsen aan de basisvoorwaarden voor ons bestaan op deze planeet. Verdelingsproblemen, om maar iets te noemen, zijn alleen van betekenis als er iets waardevols te verdelen is. Een verwoeste planeet kun je wel eerlijk gaan verdelen, maar daar schieten we niet zoveel mee op. Van een leefbare planeet profiteert per definitie iedereen en dus lost het oplossen van milieuproblemen uiteindelijk ook een verdelingsprobleem op. Vandaar de keuze om het hier bij te laten. Nou ja, liep toch weer een beetje uit.

Waar reflecteren over bomenkap zoal niet toe leidt.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017