Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Stemadvies TK2017
Stemadvies TK2017
11/02/2020

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Stemadvies TK2017' 20 feb 2017 (laatst bijgewerkt 12 mrt 2017)
Een kleine terugblik op het advies uit 2017 op 02 nov 2020. Zoek de verschillen.

Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen een bijdrage aan het helpen kiezen op 15 Maart 2017. Hierin ook selecties uit de albums 'Politiek 2.0' en 'Vluchtelingen'. (Dagelijkse updates en waar nodig bijgewerkt met de kennis van nu).
Zelfkritische noot: hoe objectief zijn deze adviezen?
Uiteraard heb ik een eigen mening en schets ik een en ander vanuit mijn eigen achtergrond. Voor zover een 'gekleurde' mening geuit wordt licht ik die waar mogelijk toe en onderbouw die met naar mijn mening betrouwbare bronnen. Mijn persoonlijke motto luidt: 'niemands knecht en niemands baas' en dat vormt ook de leidraad in dit Stemadvies.

"Wie als politicus een slaatje tracht te slaan uit zijn kwetsbare medemens verliest elk moreel gezag" (januari 2016 JMG). Zie ook: Onze Taal en dbnl.

Hieronder vallen zaken als bewust een politieke rel provoceren en daar bewust op happen uit eigen gewin. Wie de schoen past trekke hem aan.

Voor laatste kiesinspiratie: Arjen Lubach en de Nederlandse Identiteit van 12 maart j.l.

- Aan bod komen de volgende issues:

1 - 'Bent u er zelf al uit?', TOEK Talks (09 maart 2017, update 12 mrt 2017).
2 - 'Normen en waarden', TOEK Talks (02 maart 2017, bijgewerkt 13 mrt 2017)
3 - 'Stemmen op een vrouw?', TOEK Talks (27 februari 2017, update 11 mrt 2017)
4 - 'De Muur', TOEK Talks (25 februari 2017)
5 - 'Een Gaaf Land', TOEK Talks (23 februari 2017, 13 mrt bijgewerkt)
6 - Waarschuwing voor, over en van journalisten (13 februari 2017)
7 - Stemadvies (op 24 januari 2017)
8 - Peilingen
9 - Stemkeuze Tweede Kamer Verkiezingen 2017 (12 februari 2017)
10 - Persoonlijk advies (12 februari 2017)
11 - Strategisch stemmen? (16 februari 2017)
12 - Politieke Integriteits-Index (22 februari 2017)
13 - De Stellingchecker (01 maart 2017, updat 07 mrt 2017)
14 - 'Lokale' issues, De Gaswinning in Groningen (08 februari 2017, bijgewerkt 07 mrt 2017)
15 - 'De optimist en de pessimist' door de ogen van VVD'er Mark Rutte (06 maart 2017, bijgewerkt 08 mrt 2017).
16 - 'De Coalitieonderhandelingen 2017' (28 februari 2017)

1 - 'Bent u er zelf al uit?', TOEK Talks (09 maart 2017, update 12 mrt 2017).

In de vele 'prettige gesprekken' die ik de laatste maanden voerde met tal van 'fijne en warme mensen', was de meest gestelde vraag aan mij: "Bent u er zelf al uit?".
Daarom hier maar het antwoord, speciaal voor mensen die tig pagina's tekst met hyperlinks wat teveel van het goede vinden.
Ja, in grote lijnen ben ik eruit.

Gebaseerd op - Stemkeuze Tweede Kamer Verkiezingen 2017 (12 februari 2017) en - Persoonlijk advies (12 februari 2017), zie onder:
Voel je je thuis bij
a.duurzaam/groen: PvdD, GL, SP, D66, PvdA, CU, en iets minder Denk en 50plus
b.progressief/links: SP, PvdD, GL, Denk, PvdA en iets minder D66 en 50plus
c.niet duurzaam/grijs: PVV, VVD, CDA, SGP
d.conservatief/rechts: VVD, PVV, SGP, CDA en in iets mindere mate CU

Haal je daar de twijfelgevallen uit dan blijft over:
1.duurzaam/groen/progressief/links: PvdD, SP, GL, PvdA
2.niet duurzaam/grijs/conservatief/rechts: PVV, VVD, CDA, SGP

Het schiet dus op. Als ik er nu nog niet uitkom kan ik altijd nog voor een plan B gaan.
Oeps, lees ik net de Voetnoot van Arnon Grunberg: 'Een stem voor Marianne Thieme is een stem voor de PVV'. Maar dat spoort toch helemaal niet met mijn kwadranten uit het Kieskompas of met de Coalitiewijzer? Nou ja, het was ook maar een Voetnoot van Grunberg.

Expliciet onderzoek van de politieke programma's naar klimaataanpak levert het volgende lijstje op: PvdD op kop (9), gevolgd door Christen Unie (8,5), PvdA, GroenLinks, D66 (alledrie een 8) en de PiratenPartij (6,5). De rest scoort een onvoldoende. bron: Sargasso.

Vervolgens even dit meegenomen, toch ook wel een 'dingetje': 'Plannen verkiezingsprogramma's die de rechtsstaat goed of kwaad doen' zo lezen we in de NRC van 14 feb 2017. Hier het bijbehorende staatje en de bron.

Conclusie:
positief: CU, PvdA, PvdD, D66, SP, GL
negatief: PVV, VNL, VVD, SGP, CDA

Dan nog de Humanitychecker van Oxfam Novib (lijst van acht). Het staatje.

Conclusie:

positief: D66, GL, CU, SP, PvdA
negatief: PVV, VVD, CDA

En het issue van vrouwen in de Tweede Kamer. Zie ook discussie bij Pauw en Jinek.

Vrouwelijke lijsttrekker: PvdD, Piratenpartij, Artikel 1
Minimaal de helft vrouw in toptien: PvdD (6), PvdA (5), Artikel 1 (5)
Vier uit tien voor: SP, CDA, D66, CU, GL, DENK, De Burger Beweging, Niet Stemmers

Conclusie:

Meest 'vrouwvriendelijke' partijen: PvdD en Artikel 1

Kanttekening: in bovenstaand verhaal gaat het om partijen die in de verschillende wijzers voorkomen. In totaal doen achtentwintig politieke partijen mee aan de verkiezingen. Wie gedetailleerd meer wil weten over alle kleine partijen adviseer ik hieronder verder te lezen.

Al met al soms nog lichte twijfel, maar contouren tekenen zich wel steeds beter af.

2 - 'Normen en waarden', TOEK Talks (02 maart 2017, bijgewerkt 13 mrt 2017)

Voorspelde ik op 25 januari j.l. een beetje voor de grap een kabinet Sybrand van Haersma Buma, ga ik op 1 maart serieus denken dat het nog echt gaat gebeuren ook.
Hadden we Rutte al met zijn 'normaal.doen', krijgen we straks Buma met zijn 'normen en waarden' er ook nog eens bij.  Het moet niet gekker worden in Nederland, dacht ik een beetje geschrokken.
Toch is het eigenlijk niet eens zo raar, een kabinet Buma. Vanaf 1937 hebben we maar drie kabinetten gehad waarin het CDA (daarvoor de KVP als dominante confessionele partij) ontbrak: Kok I (1994) , Kok II (1998) en Rutte II (2012).
Wie dacht dat het annno 2017 gebeurd is met het CDA komt misschien wel net zo bedrogen uit als men destijds verrast werd met de vier kabinetten Balkenende.
Mijn voorzichtige conclusie over de Trump overwinning was ook al dat deze mogelijk viel toe te schrijven aan een vorm van heropleving van het Christen-fundamentalisme. (Zie daarvoor het album 'Politiek' en het kopje 'Presidentsverkiezingen USA 2016').
Volgens peilingen zou zo'n veertig procent van de Nederlanders zichzelf nog gelovig noemen. Met de komst van moslimvluchtelingen zou het niet ondenkbaar zijn dat deze groep zich weer wat fundamentalistischer is gaan opstellen. Voortdurend wordt gepraat over Joods, Christelijke en Humanistische tradities. Vooral mensen die zich zorgen maken om deze tweede traditie zouden wellicht een cruciale rol kunnen gaan spelen in de komende verkiezingen.
Als dat bewaarheid wordt en we krijgen een kabinet met CDA en VVD als kern, dan valt te vrezen dat er weinig overblijft van de liberale waarden waar de VVD voor zou moeten staan. De VVD scoort toch al niet erg best als het om bijvoorbeeld mensenrechten en vrijheid van meningsuiting gaat. Met het  'normaal.doen' van Rutte valt te vrezen dat de combinatie VVD-CDA een extra stap terug naar af wordt op het gebied van Verlichting.
Het zou een trieste conclusie zijn. Hebben onze generatiegenoten, de Dolle Mina's bijvoorbeeld, decennialang gevochten voor vrouwenemancipatie, recht op abortus, het homohuwelijk, gelijke beloning mannen en vrouwen en noem het rijtje maar op dan is er een kans dat we met het de combinatie CDA, VVD en bijvoorbeeld gedoogsteun van de SGP terug gaan naar conservatieve tijden.
Dan zeg ik: hebben we daarvoor vijftig jaar 'abnormaal' gedaan, op het Malieveld gestaan, gedemonstreerd in Den Haag en Amsterdam, ons van school laten sturen wegens lang haar, geslapen op De Dam enz.? Dan moeten we nu weer 'normaal' doen? Dan moeten we op zondag weer gewoon binnen zitten, gewoon niet meer sporten, de winkels weer gewoon dicht? Terug naar Staphorst?
Wat blijft er over van De Verlichting als we contracten gaan eisen van onze inwoners omtrent 'normaal doen'? Noch geen jaar geleden maakten liberale vrouwen zich nog druk om 'Rokjesgate'. Wat is er sindsdien gebeurd? Op 03 maart 2017 oppert Buma dat we weer het Wilhelmus op school moeten gaan zingen en daarbij in het gelid dienen te springen. De VVD gaat voor haar haar campagne de straat op met acties tegen hondenpoep. Waar zijn we mee bezig in 2017?
Als wij allemaal 'normaal' hadden gedaan in de vorige decennia, dan had Mark Rutte nu niet de vrijheid gehad zoals die hem zo lief schijnt te zijn.
Normen en waarden zijn niet; ze zijn permanent 'onderweg'. Wie ze gaat vastleggen in 'participatieverklaringen' tekent eigenlijk voor mummificatie van de democratie.
Kijken we in de wereld naar de landen waar de overheid ook stelt dat je 'normaal' moet doen, bij welke landen kom je dan uit? Vul het zelf maar in. Brrrrrr.
Zie ook Arjen Lubach en de Nederlandse Identiteit van 12 maart j.l.

'The times they are a-changin'  Bob Dylan en 'A Change Is Gonna Come'  Sam Cooke.

'De terreur van de Nozems in het Nederland van de jaren 60 - De wet van de steppe (Kreidler)'.

'Provo in Nederland'.

"The new generation causing all the fuss was not driven by the market: we had something to say, not something to sell", Suze Rotolo 2008, A Freewheelin' Time, p. 367.

3 - 'Stemmen op een vrouw?', TOEK Talks (27 februari 2017, update 11 mrt 2017)

Sinds ik mag stemmen heb ik, zeker de laatste decennia, vrijwel zonder uitzondering op een vrouw gestemd. Dat zegt iets over mij en die vrouwen. Kennelijk heb ik er meer vertrouwen in om mijn stem aan een vrouw te geven dan aan een man. Soms had het tot consequentie, dat ik wel eens van partij wisselde. Nooit stemde ik strategisch of principieel op de 'derde vrouw op de lijst', zoals nu door sommigen aan vrouwen geadviseerd wordt. Voor mij stonden altijd de kwaliteiten van de kandidaten voorop en de ideeën waar ze voor stonden. Zie ook discussie bij Pauw en Jinek.
Het idee om blind op een kandidaat te gaan stemmen vind ik eigenlijk nogal vreemd. Stel ik kom toevallig uit op mevrouw Melanie Schultz van de VVD. Een politica die het onzalige idee lanceerde om haar politieke en privé vriendjes (uiteraard vrijwel allemaal mannen) te gaan behagen met haar domme 130 km/h plan. Daarvoor ga ik dus niet op een vrouw stemmen.
Daar komt nog iets bij. Een voorkeursstem op een vrouw mag geweldig emancipatoir klinken, maar je kunt je afvragen of het dat wel is. En zijn er dan niet tal van andere ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving? Is het aantal LGTB-ers in de Kamer wel een juiste afspiegeling van onze maatschappij? Zitten er wel genoeg 'Tokkies' in de Kamer, moeten er niet meer rolstoelers naar Den Haag? Worden de vrijgezelle boeren wel genoeg vertegenwoordigd en de kappers? Zitten er niet teveel blondines in de Kamer en hoe worden de Hipsters vertegenwoordigd? Allemaal vragen.
Als ik om mij heen kijk dan kan ik, met enige moeite, wel een lijstje maken van honderdvijftig mensen die ik wel betrouwbaar genoeg acht om dit land te besturen. De meeste van hen staan helaas, voor mij als kiezer, niet op een kandidatenlijst. We zullen het dus moeten doen met diegenen die beschikbaar en verkiesbaar zijn. Daar zitten kandidaten tussen van veler pluimage. Over de meesten kun je genoeg te weten komen om je keus te kunnen bepalen.
Blind een kandidaat kiezen lijkt me geen goede zaak, of het nu om een man of een vrouw gaat.

4 - 'De Muur', TOEK Talks (25 februari 2017)

De verkiezingsstrijd is in alle hevigheid losgebarsten. De messen zijn geslepen en het spel is op de wagen.
Worden overal in Europa hekken geplaats en gaat Donald Trump een muur bouwen op de grens met Mexico, ook in Nederland speelt De Muur een belangrijke rol. Zelf was ik in 1989 best wel positief over de val van de Berlijnse Muur, in 2017 ligt het allemaal wel een stuk gecompliceerder.
Wat moet je daar nu als aanstaande kiezer mee? Ik zal hier een poging wagen het begrip De Muur in de Nederlandse context te duiden.
Beginnen we met Mark Rutte van de VVD. Volgens hem is Nederland een 'Gaaf Land' en die status quo moet tegen elke prijs gehandhaafd worden. Vandaar de Turkije-deal bijvoorbeeld. Dit 'gave land' verdedigen gaat eigenlijk natuurlijk het beste met een flinke Muur eromheen.
Dan Lodewijk Asscher van de PvdA. Hij wil van Nederland een 'Prachtig land' gaan maken. Ondanks vier jaar samenwerking met de VVD van Rutte is hij dus van mening, dat Nederland toch nog niet zover is. Asscher en de PvdA zitten een beetje in een spagaat. Het was ofwel geweldig wat we gedaan hebben en waarom gaan we dan niet lekker door, ofwel we breken onszelf af als het voormalig schoothondje van de VVD. Over De Muur horen we minder, maar de Turkije-deal staat ook op naam van de PvdA. Lastig.
Dan de PVV van Geert Wilders. 'Nederland is Nederland niet meer', we hebben 'Neprechters, 'Nepjournalisten' en een 'Nep-Parlement'. Nederland is overspoeld door een 'Tsunami van moslims' en ons land is 'Helemaal kapot gemaakt' door die elite in Den Haag en in Amsterdam. Ook voor Geert Wilders lijkt De Muur dus een goede oplossing. We bouwen een muur om Nederland en geven dit 'K.tland' terug aan de Nederlanders.
Wat moet je daar nu mee als kiezer? Zelf dacht ik de laatste tijd dat we versneld dijken moesten bouwen, vanwege de klimaatverandering, maar nu weet ik het niet meer.
Voor de aardigheid nog maar eens gedoken in de slogans van voorgaande verkiezingen. Daarvan weten we inmiddels wat ervan waar gemaakt is en wat loze beloftes bleken te zijn. Misschien dat we daar iets aan hebben bij het bepalen van onze keuze, voordat we ons weer verslikken in de actuele verkiezingsretoriek.

5 - 'Een Gaaf Land', TOEK Talks (23 februari 2017, 13 mrt bijgewerkt)

Een uitspraak van onze Minister President Mark Rutte: Nederland is een gaaf land. Mensen als Mark Rutte noemen zichzelf leden van de club van gelukkigen en optimisten.
Onlangs was Barbara Baarsma, onder meer bijzonder hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie aan de universiteit van Amsterdam, op bezoek bij DWDD. Daar kreeg zij de gelegenheid deze levenshouding nog eens uit te dragen. Kern van haar betoog was dat wij uit het oog zijn verloren hoe goed het gaat met Nederland en met onszelf.
Met een gelikte presentatie schotelde ze ons tal van grafieken en tabellen voor waaruit volgens haar onomstotelijk kon worden vastgesteld dat Nederland op vrijwel elk gebied goed scoort. Hoge inkomens, goede zorg, lage werkloosheid, noem ze maar op.
Daarnaast toonde Baarsma ons statistieken over ons geluksgevoel. De Nederlander scoort ook hierin hoog. Wij geven onszelf een hoog cijfer als het gaat om ons eigen geluk en dat van onze kinderen.

Het zette me aan het denken. Waarom dan toch het 'Pleur op' van Rutte, waarom de denigrerende en neerbuigende houding tegenover buitenlanders, tegenover werklozen, tegenover ouderen, waarom de haat tegenover medelanders die strijden voor duurzaamheid, die het opnemen voor de zwakkeren? Waarom moeten we 'normaal. doen'? Het lijkt toch telkens weer de angst die regeert. De angst dat we morgen minder welvarend zijn, minder spulletjes kunnen kopen, minder ego-vrijheid hebben dan vandaag. Maar die vrijheid krampachtig vasthouden is net zo goed haar opgeven.
En als angst, xenofobie bijvoorbeeld, een drijfveer is, waar blijft dan dat optimisme en dat geluksgevoel?

Hoe kun je zoveel boosheid en angst verklaren bij politici als Mark Rutte, als ze gelijktijdig dat optimisme trachten uit te stralen. Een verklaring gaat misschien terug tot de Gouden Eeuw, of nog eerder. Nederland werd rijk dankzij kolonies en uitbuiting. De slavenhandel was lucratief. In Holland zag men van de negatieve kant daarvan weinig of niets. Dat is altijd een kenmerk van onze welvaart geweest. Ergens op aarde betaalden de 'zwakkeren' de prijs van onze welvaart: de slaven, de arbeiders in de kolonies, de gastarbeiders in de tweede helft van de vorige eeuw, de Polen nu, de dieren van de bio-industrie. We halen onze wegwerpspullen voor een habbekrats uit China en verkopen ze bij onder meer de Primark, waar mensen in beide gevallen als loonslaven werken. Zelfs de gaswinning in Groningen valt in dit rijtje onder te brengen. Zolang we het hier thuis maar niet zien kunnen we gelukkig, optimistisch en tevreden zijn.

Aan de ene kant kunnen wij dus optimistisch en gelukkig zijn, als het om puur materiële welvaart gaat. Toch knaagt soms ons geweten. Dat gevoel kunnen we ontlopen door de andere kant uit te kijken. Worden we geconfronteerd met ons gedrag, door vluchtelingenstromen, oorlog, terrorisme, of gedegen onderzoeksjournalistiek en wetenschap, dan komen we met datzelfde geweten soms toch in de knoei.
Wat is het antwoord op die gewetensnood? Het makkelijkste is zoals gezegd het wegkijken. Als dat niet lukt dan kunnen we gaan ontkennen. We kunnen er ook voor kiezen de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen. 'Negers zijn dom en wij wisten het land slim te exploiteren'. 'Werklozen zijn lui en daarom kun je ze korten op hun uitkering'. 'Zieken leven ongezond en daarom hoeven we niet voor ze te zorgen'. 'Bejaarden kiezen ervoor om oud te worden, daarom hoeven ze ons niet met hun problemen op te zadelen'. 'Vluchtelingen die verdrinken, ja dan hadden ze maar niet op die bootjes moeten stappen'. Zo kun je er mee wegkomen. Zie ook bv. Jan Willem Duyvendak over de zorg: "Het doorgeschoten ideaal van zelfredzaamheid".

Er heerst dus de angst bij de optimisten en de gelukkigen, dat ze ter verantwoording worden geroepen en hun verworvenheden mogelijk kwijt raken, of moeten delen met anderen. Die angst leidt gemakkelijk tot boosheid, maar dan een onterechte, een irrationele. Het wegzetten van kwetsbare mensen (slechts een voorbeeld) in de samenleving wordt zo een gekunstelde paniekactie in een poging de status-quo te handhaven. Hoogleraar rechtsfilosofie: ‘Politici brengen rechtsstaat in gevaar’. 'Plannen verkiezingsprogramma's die de rechtsstaat goed of kwaad doen' zo lezen we in de NRC van 14 feb 2017. Hier het bijbehorende staatje. "De VVD en het CDA hebben ook één of meer rode lichten van ons gekregen. Dat vind ik zorgwekkend. Het is een sombere situatie.”

Sommige mensen willen dus een 'gaaf' land, maar dan wel alleen voor het 'eigen volk'. Als wij moeten delen met anderen blijken we plotseling een stuk minder optimistisch en gelukkig in dit gave land.

6 - Waarschuwing voor, over en van journalisten (13 februari 2017, update 28 feb 2017):

'Journalisten kunnen grote invloed op verkiezingsuitslag hebben', volgens SRV.

Hetzelfde geldt voor 'Trollen': "personen, of groepjes personen (namens een politieke partij bijvoorbeeld) die berichten plaatsen met het doel voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen, ook wel flames genoemd in internetjargon) van andere mensen uit te lokken, opzettelijk verkeerde informatie (desinformatie) te geven of zichzelf expres anders voor te doen".
bron: Wikipedia. Lees ook Sheila Sitalsing hierover.
Politici gaan dan citeren uit hun eigen fake-account, uit hun eigen Trol. Dat noem ik de zogenaamde 'zelfcitatie' of 'zelfplagiaat'; een trieste manier van manipulatie. Zeker zo zorgwekkend als het hacken van accounts.

Toch schuilt een nog groter gevaar in het invoeren van staatscensuur door de gevestigde orde onder het mom van het tegengaan van 'nepnieuws'. De persvrijheid wordt dan opgeofferd aan de angst om in onze democratie aan het kortste eind te trekken.

'Eindconclusie 'Teevendeal': de leugen regeert. Bah. Ik ga ff kitesurfen. Oppassen dat ik niet van de aarde val. Die is namelijk plat. #doei.', aldus Bas Haan, 'Er zijn mensen die zo de stoel onder de kont van de premier vandaan kunnen trekken'. bron: Volkskrant 28 februari 2017.

Als laatste toch ook nog maar even dit: 'Hoe de Russen onze vrijheid op internet ondergraven', legt Nathalie van Raemsdonck van de CCB in België ons even uit. Je kunt het onderbrengen in de categorie 'complottheoriën', maar wellicht is de invloed op de uitslag van Presidenstverkiezingen 2016 in de USA en elders toch groter dan we denken. bron: De Morgen 16 december 2016.

7 - Stemadvies (op 24 januari 2017):

Bij verkiezingen hoort een stem en daar horen ook stemadviezen bij. Bij HHB gaat het om recepten, bij verkiezingen om programma's. Bij koken houd je je meestal aan het recept, in de politiek is dat duidelijk anders. Hoe dan toch kiezen? Stem ik op mijn gevoel of stem ik met mijn verstand? Soms zeggen mensen, politici dus ook: "ik zeg wat ik denk!" Stoere taal die suggereert dat mensen weten wat ze willen en dat niet onder stoelen of banken steken. 'Ik zeg wat ik denk' spreekt me in ieder geval meer aan, dan 'ik zeg wat ik voel (in mijn onderbuik)'. Mijn advies zou zijn 'zeg wat je denkt, maar denk wel eerst eens na over wat je zegt'. 'Klopt het wel wat ik denk?' Vertaald naar stemmen bij verkiezingen: 'stem wat je denkt, maar denk eerst na over wat je stemt'.
Weinig concreet dit stemadvies, maar misschien toch een goed idee?

Toch wat concreter stemadvies? Kijk dan eens hier:

'Partij Kiezen' door Hedy d'Ancona en Jan Pronk.

of nog even hier:

"Weet jij hoe jouw politieke partij scoort op thema’s als mensenrechten en vluchtelingenbeleid? De Humanity Checker van Oxfam Novib legt de 8 grootste politieke partijen langs de menselijke meetlat". Conclusie: "dikke onvoldoendes voor VVD (2,5) en PVV (0)". D66 (8), ChristenUnie (8), GroenLinks (8) en PvdA (7) scoren de hoogste cijfers op deze lat. Totaalscores. Standpunten partijen die niet bij de 8 grootste horen: Partij voor de Dieren (losse paragraaf en PvdD programma), PiratenPartij (PPNL programma), Denk (Denk programma) en 50Plus (50plus programma). Zie ook hieronder.

hier:

'De partij­programma's langs de lat'. De Volkskrant toetst politieke ideeën op verbeeldingskracht, originaliteit, haalbaarheid en klimaateffect.

of hier:

Expliciet onderzoek van de politieke programma's naar klimaataanpak levert het volgende lijstje op: PvdD op kop (9), gevolgd door Christen Unie (8,5), PvdA, GroenLinks, D66 (alledrie een 8) en de PiratenPartij (6,5). De rest scoort een onvoldoende. bron: Sargasso.

en hier:

De Diervriendelijk Barometer. Deze website bevat een diervriendelijke en dieronvriendelijke barometer, zodat iedereen kan volgen hoe alle partijen stemmen bij moties die het welzijn van dieren verbeteren of juist verslechteren.

8 - Peilingen:

'De Pelingwijzer' hier maar als uitgangspunt: 'De Peilingwijzer combineert de peilingen van I&O Research, Ipsos, Peil.nl, De Stemming/EenVandaag en TNS NIPO tot één schatting van de politieke krachtsverhoudingen voor de Tweede Kamer'.

9 - Stemkeuze Tweede Kamer Verkiezingen 2017 (12 februari 2017):

Ter achtergrondinformatie hierbij eerst nog een overzicht van alle partijen (28) die in de huidige Tweede Kamer zitten, plus de partijen die meedoen aan de verkiezingen daarvoor op 15 maart 2017. bron: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, van de RUG (Rijks Universiteit Groningen).
Dit omdat een aantal partijen niet in de verschillende modellen van stemwijzers zijn opgenomen. Wie meer over dit soort partijen wil weten dient ze dus zelf verder op te zoeken.

Stemwijzer van ProDemos.

Kieskompas van Trouw. Ook hier.

Groen Kieskompas.

De Humanity Checker van Oxfam Novib

Politiek Landschap volgens André Krouwel (2006, 2010, 2012). Politiek Landschap Nederland 2015 volgens Krouwel.

Coalitiewijzer (wie kan met wie regeren?) van de Volkskrant.

10 - Persoonlijk advies (12 februari 2017):

Mijn persoonlijk advies aan de politiek voor de komende verkiezingscampagne (en ook zonder die): ga eens serieus bezig met de inhoud en stop met kinderachtige en rancuneuze demagogie (zoals infantiele, oubollige, Wiegeliaanse en Bolkesteinse grapjes over Sinterklaas, de Kerstman, Rupsje Nooitgenoeg en triomfantalistische acts met stekkerdozen en zo). Daar heeft het Nederlandse volk recht op en het is jullie plicht daar voor te staan. Daar worden jullie tenslotte voor betaald: om integere volksvertegenwoordigers te zijn, die hun verantwoordelijkheid weten te dragen van en voor onze democratie.
Aanvullend hierop zou ik politici zowel als kiezers graag oproepen eens na te denken over de huidige ethiek. Onze Minister President predikt het neoliberale motto van 'als iedereen het beste voor zichzelf kiest, dan is dat ook het beste voor ons allemaal'. Eigenlijk heeft dat niet eens iets met ethiek te maken: het is een economische theorie. Waar daarop gebaseerd beleid toe heeft geleid kunnen we bijvoorbeeld zien aan de tweedeling in de maatschappij en de desastreuze milieuproblematiek wereldwijd. Je zou de zienswijze ook om kunnen draaien en verder verbreden, in plaats van je louter te beperken tot economische issues: 'als iedereen handelde zoals ik, hoe zou de wereld er dan uitzien?' Dan ga je wat meer in de richting van de 'ethiek van Kant'. Je zou ze eens kunnen vergelijken.

Wie de praktijk van dit politieke en ethische dilemma wel eens zou willen zien kan terecht bij de driedelige documentaire serie onder de naam van het oude gezegde: 'Goedkoop is Duurkoop', inderdaad, best wel grappig ('De Prijsvechter'), VPRO op 8 januari 2017. Elders in het album 'Politiek' kwam dit ook al aan de orde bij het thema van de relatieve verarming van de Amerikaanse Middenklasse. Dit fenomeen lijkt dus eveneens van toepassing op een land als Nederland.
'The distribution of adults by income is thinning in the middle and bulking up at the edges'. bron: LA Times 21 december 2016. Staat ook bij FT graphics.  'The American Middle Class Is Losing Ground, zegt het Pew Research Center. Kijk ook hier.

Voetnoot: Wie de kortste weg naar een serieus stemadvies wil volgen kan naar mijn idee het beste gaan naar het  Politiek Landschap Nederland 2015 van hierboven. Als je een beetje weet welke kant het volgens jou uit moet met onze maatschappij, dan weet je in welk kwadrant je het moet zoeken. Daarmee maak je een redelijk betrouwbare voorkeuze. Bij het invullen van het Kieskompas en het Groen Kieskompas kun je dan verder finetunen waar je het meeste bij past, of wat het meeste bij jou past. Het gaat in die Kieskompassen steeds om twee tegenovergestelde richtingen: grijs of groen, duurzaam of niet-duurzaam, progressief of conservatief, links of rechts.

11 - Strategisch stemmen? (15 februari 2017):

Is stratgisch stemmen verstandig?
Wij mogen met z'n allen een keer in de vier jaar naar de stembus. Na de verkiezingen volgen in Nederland vervolgens altijd coalitieonderhandelingen. Dat is een gevolg van ons meerpartijenstelsel, waarbij altijd 'gepolderd' moet worden tussen meerdere partijen met verschillende, of soms geen, visies.
Geef je bij de verkiezingen door strategisch stemmen een deel van je doelen en wensen bij voorbaat weg, dan volgt bij de onderhandelingen de tweede ronde van inleveren. Zo kun je dus twee keer op rij verliezen.
Laten we een voorbeeld nemen: je staat achter de ideeën van GroenLinks en Jesse Klaver is jouw favoriete kandidaat. Omdat je bang bent dat de PVV de grootste wordt ga je op de VVD stemmen, want je denkt dat je daarmee voorkomt dat de PVV de macht grijpt. De VVD staat wel mijlenver af van jouw GroenLinks. Jesse Klaver verliest nu mogelijk, mede door jouw stemgedrag, de verkiezingen. Jammer voor Jesse, jammer voor GroenLinks, jammer voor jou. De PVV of de VVD wordt, dankzij jouw stem op de VVD, nu wellicht de grootste partij.
De PVV valt in de onderhandelingen hoogstwaarschijnlijk af, behalve misschien als ze met de VVD een meerderheid kunnen vormen. Dan krijg je dus alsnog de PVV.
Zonder de PVV en met de VVD als grootste tweede is het maar de vraag of het door jouw toedoen gedecimeerde GroenLinks nog wel aan de bak komt. Je partij wordt wellicht niet eens meer uitgenodigd voor de onderhandelingen.
Waarschijnlijker is echter dat CDA, D66 en GroenLinks sowieso nodig zijn voor een coalitie zonder de PVV. Als je dan sterk wil staan is het toch beter om ervoor te zorgen dat je dan getalsmatig ook sterk bent?
Als de VVD en de PVV niet samen gaan regeren, kunnen ze beiden niet om een stuk of vier andere partijen heen. Alleen een stem op de VVD of de PVV herbergt het risico op een kabinet met de PVV.
Conclusie: wie geen PVV met Geert Wilders in het volgende kabinet wil doet er goed aan noch op de PPV, noch op de VVD te stemmen. Wie de PVV aan de macht wil, of als grootste oppositiepartij, doet er goed aan op de PVV te stemmen.
Je 'eigen' partij en daarmee je eigen idealen opofferen is toch wel het domste wat je kunt doen, tenzij je die niet hebt natuurlijk.

Voetnoot 11 februari 2017: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd'. "Aan de andere kant van het spectrum blijkt dat het programma van de PvdA economisch rechtser en cultureel conservatiever is dan dat in 2012". "Met uitzondering van de PvdA, die in 2017 haar kiezers in het midden van het politieke spectrum denkt te vinden, en de ook in het midden gepositioneerde ChristenUnie zijn alle partijen radicaler dan ze in 2012 waren". bron: Trouw 11 feb 2017.
Conclusie bij deze voetnoot: wil je geen PVV en is dat je hoogste prioriteit op grond van inhoud, stem dan op alles behalve deze drie partijen (geen PVV, VVD en CDA), opnieuw omwille van de inhoud. Stem vervolgens dan dus ook niet strategisch, maar kies de partij die wel het beste bij je past qua programma en qua visie.

Ook Marc Chavannes adviseert om niet strategisch te stemmen, zo valt te lezen in zijn bijdrage in de Correspondent van 15 februari 2017.

Zie ook hierboven bij - Stemkeuze Tweede Kamer Verkiezingen 2017 (12 februari 2017).

12 - Politieke Integriteits-Index (22 februari 2017)

'VVD-politici komen het meest in aanraking met strafrecht' (2016), zo bericht Vrij Nederland. 'Vijf jaar misbruik en manipulatie in de politiek'. Twee dingen vallen op: onder deze VVD-criminelen zag ik geen Marokkanen. Verder staat dit toch wel in schril contrast met de 'brief van Rutte' en de verkiezingsslogan: 'is dit normaal?'. Bij de VVD is dit dus kennelijk normaal.

13 - De Stellingchecker (01 maart 2017)

De StellingChecker schetst zichzelf:
Is een initiatief van de weblogs Sargasso en Republiek Allochtonië, beide met een lange traditie van factchecken (voorbeeld1 over VVD en het klimaat en voorbeeld2 over bedreiging homo's door witte mannen).

Missie:
Onze missie is het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de Nederlandse media en de Nederlandse politiek. We willen het kritisch gebruik van media door Nederlandse burgers bevorderen en stimuleren dat politici en media zich nauwkeuriger uitlaten, zodat de democratische besluitvorming zorgvuldiger verloopt.

We doen dit door politieke uitspraken in en door de media tegen het licht te houden volgens de principes van het International Fact-Checking Network (IFCN):

Toegewijd aan onpartijdigheid en redelijkheid
Toegewijd aan transparantie van bronnen
Toegewijd aan transparantie van de organisatie en de financiering
Toegewijd aan transparantie van de gebruikte methodologie
Toegewijd aan open en eerlijke correcties

14 - 'Lokale' issues, De Gaswinning in Groningen (08 februari 2017, update 07 mrt 2017):

De Gaswinning in Groningen (08 februari 2017, 07 mrt bijgewerkt), eigenlijk een schande om het een lokaal probleem te noemen, het is gewoon een nationaal schandaal:

Wat valt er nog aan de discussie toe te voegen?
Sinds 1959 hebben de staat en de multinationals (Shell) het Groninger Gasveld uitgebuit als een koloniaal wingewest. Daarmee hebben zij tevens de lokale bevolking leeggemolken en in de grond laten wegzakken.
De VVD zat in vijftien van de drieëntwintig kabinetten vertegenwoordigd sinds 1959. De PvdA deed sinds 1959 zeven keer mee en het CDA negentien keer. In acht kabinetten van de laatste tien sinds Lubbers II in 1986 was de VVD coalitiegenoot. Het CDA nam deel aan zeven kabinetten en de PvdA aan vijf in deze laatste periode. De eerste aardbeving ten gevolge van de gaswinning vond plaats op 26 december 1986 in Assen. bron: Rijksoverheid. VVD (8), CDA (7) en PvdA (5) waren dus de hoofdverantwoordelijken voor te nemen maatregelen sinds die eerste beving.
Tot op de dag van vandaag hebben de diverse kabinetten de Groningers in de steek gelaten, waar het gaat om een oplossing voor de aardbevingsproblematiek.
Noch het kabinet Rutte I noch Rutte II nam (.) de volledige verantwoordelijkheid voor de getroffen  burgers in het gaswingebied, zelfs niet met de kennis van nu. Deze bewoners liggen kennelijk niet in het zicht van het Torentje in Den Haag. Het gas daarentegen wel.
Reacties op Rutte: 'Onbegrijpelijke blunder' en 'sneu'.
Zelfs na een rechterlijke uitspraak aangaande immateriële schade is de VVD nog niet eens bereid tot een commentaar, aldus de Telegraaf van 01 maart 2017.
Special 04 maart 2017:  De stille beving. NPO 2, 20.20 uur. "Documentaire van Piet Hein van der Hoek over de Groningse boerderij van de familie Heite die beschadigd is door de aarbevingen ten gevolg van de jarenlange gaswinning". Uitzending gemist?
Laat eenieder daaruit zijn of haar eigen conclusie trekken.
Lees ook hieronder.

15 - 'De optimist en de pessimist' door de ogen van VVD'er Mark Rutte (06 maart 2017, bijgewerkt 08 mrt 2017).

"Weet je wat het is met dat gasveld bij Slochteren? Je kunt dat van twee kanten bekijken. Je kunt als optimist zeggen: dat veld is nog voor een kwart vol en daar valt voor ons in de Randstad (Staat en aandeelhouders van Shell, lees en huiver over hun intenties) nog een hoop geld aan te verdienen. Je hebt ook pessimisten en die roepen dat het veld bijna leeg is en hun huis verzakt door de bevingen. Tegen dat soort mensen zou ik dit willen zeggen: bent u nu liever een optimist of een pessimist?"*

*Tekst was op 6 maart geschreven als parodie, nog ruim voor de avonduitzending van Pauw en Jinek.

Zie voor de laatste ontwikkelingen (8 mrt 2017) omtrent Mark Rutte en de Groningers: Heite: 'Nieuwsuur vond het zielig voor de premier' en Heite schrijft brief naar Rutte: 'Bent u bereid alsnog gesprek aan te gaan?' Open brief van Annemarie Heite aan de Minister President.

16 - 'De Coalitieonderhandelingen 2017' (28 februari 2017)

Kunnen we op grond van analyses nu met enige zekerheid voorspellen hoe de uitslag in Maart 2017 in Nederland zal zijn? Het antwoord is jawel, waarom niet? We kunnen bijvoorbeeld eens een vergelijking maken tussen de situatie hier en die in de USA. Meest opvallende verschil is dat wij in ons polderlandje een meerpartijen systeem hebben. Zouden we in de USA zitten, dan stond ons mogelijk een strijd tussen alleen Mark Rutte en Geert Wilders te wachten. Nu kan het daar ook op uitdraaien, maar de winnaar van die strijd staat na de verkiezingen van Maart 2017 mogelijk buitenspel. Hier heb je 76 zetels nodig voor een meerderheid, ook al is een minderheidskabinet uiteindelijk ook mogelijk met wisselende steun van oppositiepartijen.
De grootse verkiezingsstunt zou zijn dat een van de vele partijen de absolute meerderheid behaalt. Dan zou er sprake zijn van een spectaculaire revolutie in Nederland. Kan dat gebeuren? De kansen daarop lijken toch wel heel erg klein en de verdeeldheid binnen Nederland daarvoor te groot. Nederland was en is het land van de Koopman/Dominee. Dat laatste is beduidend minder geworden, maar de Koopman bestaat nog immer. Wij zijn geen land van principes, wij zijn een land van opportunisten, van pragmatici als Mark Rutte. Waar onze gesneuvelde oorlogshelden als schroot van de zeebodem verkocht worden, sturen wij een honderdkoppige handelsdelegatie onder leiding van onze MP  naar Indonesië. Wij zijn het land van Koning Pils, die met Poetin proost op de arrestatie van de strijdsters van Pussy Riot. Als Trump de verkiezingen wint dan zijn wij niet boos, maar feliciteert Mark Rutte hem en kijken we hoe wij ons materiële voordeel kunnen behalen. Geen land waar zoveel Joden werden afgevoerd als uit Nederland. Zolang de dijken deze winter dus niet echt breken, of mensen dat gaan geloven omdat het op Twitter wordt gezegd, denk ik niet dat ons een tsunami te wachten staat.
Geen van de huidige partijen lijkt in staat een werkelijk heel grote achterban te kunnen mobiliseren en dientengevolge is het meest waarschijnlijke een coalitie van tig partijen, die na het nodige onderhandelen tot een akkoord zullen komen. Een beetje vergelijkbaar met deze situatie dus. Partijen die vrij zeker kunnen instappen (en blijven zitten) in de caravan zijn CDA, D66 en GroenLinks. Gaat de karavaan uiteindelijk rechtsaf, dan kan de VVD aansluiten met misschien ook opnieuw de PvdA, gaat hij linksaf dan zijn de SP en mogelijk opnieuw de PvdA alsnog aan de beurt. In dat laatste scenario is zelfs een kabinet Van Haersma Buma niet uitgesloten. Dit op grond van het cordon sanitaire rondom de PVV en de confessie van Emile Roemer, op 14 januari 2017, dat de SP niet met de VVD in zee gaat. Deze prognose geldt dus wel onder het twijfelachtige voorbehoud van 'een man een man, een woord een woord'.
Echter, rekening houdend met het miskleunen van de 'kenners' en de dubieuze reputatie van sommige politici (lees bv. maar eens: 'Ard en het oplichterssyndroom' of 'Vertrouwde reflex in VVD-top bij onwelgevallige informatie: jokken', zie ook het aanverwante 'Dunning-krugereffect'. Hier nog even de 'Judas-Hug' van Mark Rutte voor Ard van der Steur: 'VVD-top stuurde aan op vertrek Van der Steur'), dan toch ook nog maar even het rampscenario: de PVV wordt de grootste en behaalt met geestverwant VVD (op gebied xenofobie) en een paar rechtse splinterclubjes een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. Minister President Mark Rutte van de VVD in Zomergasten: "de VVD sluit geen partijen uit". Een stem op de VVD kan daarmee dus een stem op de PVV van Geert Wilders worden. 'PVV wil islam vervolgen en iedereen zwijgt', ook Mark Rutte, zeggen historici Bart van der Boom en Bas Kromhout. Het zou het eerste kabinet Geert Wilders kunnen worden. Het is maar dat we het weten.

Update 25 januari 2017: Commentaar van Raoul du Pré: 'Rutte laat zich door Wilders nu te ver naar beneden trekken', Volkskrant 24 januari 2017. De VVD onder leiding van Mark Rutte gaat 'vissen' (Bert Wagendorp) in de vijver van de PVV. Dat is ook de conclusie van Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut. 'New York Times vergelijkt Rutte met Trump', 25 januari 2017. Mark Rutte, de Nederlandse politieke Gaslighter van de VVD. Artikel New York Times: 'Dutch Leader Takes Trump-Like Turn in Face of Hard-Right Challenge'.
Doel van deze politiek zet is helder: trek PVV stemmen weg bij Wilders en ga dan na de verkiezingen met waarschijnlijk CDA, D66 en GroenLinks om de tafel. Dan pleeg je vervolgens weer kiezersbedrog en sluit met die partijen een deal. Potentiële PVV-symphatisanten uit de VVD achterban (die er blijkbaar genoeg zijn) doen er dus goed aan niet op Rutte te stemmen.
We/ze zijn gewaarschuwd.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017