Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Soforthilfe bei Sodbrennen!
Soforthilfe bei Sodbrennen!
08/30/2020

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Soforthilfe bei Sodbrennen!' 30 aug 2020

Even een dagje op bezoek bij de 'Nachbarn', kom je dit tegen. De eerste gedachte was toch dat het iets te maken moest hebben met Covid-19. Of was dit een poster voor op hande zijnde verkiezingen?
Maar wat in hemelsnaam betekent 'Sodbrennen'? Toch verwarrend voor een Holländer op bezoek: zijn het nu ziekteverschijnselen of symptomen van Corona of is hier een partij opgestaan die het gaat opnemen tegen 'Sodbrennen'?
Nader onderzoek leert dat het hier gaat om een breed spectrum alternatief medicijn dat ingezet kan worden bij 'Saures Aufstoßen', 'Sodbrennen', 'Mundgeruch' en/of 'Scluckbeschwerden'.
Blijft de vraag waar die klachten aan gerelateerd kunnen worden. Dan lijken er toch overlappingen tussen Corona en de Politiek. Wie het gehad heeft met alle misinformatie en politieke spelletjes loopt het risico een van de beschreven klachten op te lopen.
Onze 'Nachbarn' blijken daar iets op gevonden te hebben en zijn zo vriendelijk ons Nederlanders daar eventjes opmerkzaam op te willen maken.
En zo kunnen we net over de grens onze 'Soforthilfe' vinden in moeilijke tijden, wanneer het Nederlandse gedoe met Rutte & Co, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, Ferd Grapperhaus, Willem-Alexander en 'onze' Máxima ons eventjes de strot uit komt.
Wanneer we een oprisping voelen opkomen als we weer geconfronteerd worden met een 'Non-apology apology' of prietpraat in de orde van 'Mistakes were made'. Als we weer eens te maken krijgen met de 'Four Stage Strategy' van onze regering, met het 'Argumentum ad ignorantiam' of het 'Hollanders? Ja maar' syndroom. Dan kunnen we een beroep doen op de 'Soforthilfe bei Sodbrennen!'

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017