Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Shifting Baseline Syndrome
Shifting Baseline Syndrome
08/10/2020

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Shifting Baseline Syndrome' 10 aug 2020 (laatst bijgewerkt op 13 aug 2020)

Wie zou ooit bedenken dat er tussen de teloorgang van de natuur, het 'nieuwe normaal' van Mark Rutte & Co en tennis een link zou bestaan? En dan kom je dit tegen:
'Nederland wordt droger. En de mens draagt daar al zo’n drieduizend jaar aan bij' Bron: De Correspondent 06 aug 2020
"Experts en Correspondentleden gingen met elkaar in gesprek onder mijn artikel over de droger, heter én natter wordende Nederlandse zomers. Dat leverde mooie nieuwe inzichten op, bijvoorbeeld dat de mens al millennia geleden bijdroeg aan de droogte in Nederland. En dat je deze daarom niet kan bestrijden met 'kleine' oplossingen."
"We kwamen op het 'Shifting Baseline Syndrome': hoe we continu vergeten wat 'normaal' is, en daardoor veranderingen niet goed waarnemen. Dat speelt in elk klimaatverhaal, aangezien de huidige opwarming al zo’n anderhalve eeuw in de maak is."

In het wedstrijdtennis gelden spelregels en wie zich daar niet aan houdt verliest uiteindelijk het punt en in het ongunstigste geval zelfs de wedstrijd. Die spelregels onderwerp je je als wedstrijdspeler vrijwillig aan en ze zijn in principe voor iedereen gelijk.
Buiten het wedstrijdtennis blijken wij mensen echter niet zo te functioneren. Zelfs in het tennis op wat lager niveau kennen we het wel: een voetfoutje meer of minder doet er niet toe. En als er maar genoeg spelers zo'n regel aan de laars lappen, dan ontstaat het 'nieuwe normaal'. Wie dan nog een voetfout maakt is zich daar niet meer bewust van en de omgeving van die speler evenmin.
Mensen leggen zich op die manier gedwee neer bij de nieuwe situatie. Dat zou je aanpassen kunnen noemen, maar je kunt het ook zien als een vorm van laksheid en apathie. Ooit las ik in een Engelse krant de tekst onder een foto van een huis dat afbrandde: "While watching their house burn down the Wiggins family is enjoying a nice cup of tea". Het idee om een brandslang te pakken en te gaan blussen kwam niet in ze op. Het was immers Tea-Time en het is in Engeland 'normaal' om rond die tijd 'a cup of tea' te nuttigen, zelfs al gaat je huis op dat moment in de hens.
Zo is het kennelijk ook met het milieu en de natuur gegaan. Stijging van de zeespiegel, hongersnoden, droogtes, uitsterven van dieren en planten: je kunt je er mindful bij neerleggen of je kunt er iets aan doen, maar we deden het niet.
Niet raar dat je dan na honderden jaren van dit gedrag niet meer kunt volstaan met 'kleine' oplossingen, zoals onze softe Poldercoalities het al decennialang aanpakken. "Kom op jongens, accepteer nu snel het nieuwe normaal", de favoriete tekst van Mark Rutte, draagt weinig bij aan echte oplossingen van echt grote problemen.

Update 13 aug 2020:
De link tussen het 'nieuwe normaal' en het 'Shifting Baseline Syndrome' kunnen we actueel ook een op een transformeren naar het 'Shifting Shoreline Syndrome'. Reddingsbrigade wil beter waarschuwingssysteem: 'De zee is geen zwembad' Bron: NOS 13 aug 2020
"De Reddingbrigade wil een beter waarschuwingssysteem om de veiligheid langs de kust beter te waarborgen. In deze drukke zomer blijkt dat badgasten vaak niet weten dat er een waarschuwingsvlag is gehesen. Of ze weten niet wat deze vlag precies betekent."
'Ik zie zekere paralellen....' Bron: Viroloog Marion Koopmans 12 aug op Twitter"
Zie vooral alle reacties op haar bericht, oa.:
"Sigmud Freud noemde dat het Es", schrijft Johan Dorresteijn
"De pasgeborene heeft alleen nog maar een Es. Het Es is een reservoir van impulsen, energie, libido. Het redeneert niet. Het gaat blindelings te werk volgens het principe: Ik wil wat ik wil wanneer ik het wil." Bron: Wikipedia
Eigenlijk een korte en simpele analyse van het doorgeslagen neoliberalisme van Mark Rutte & Co, met alle consequenties vandien voor onszelf en onze medemens.

Zie ook:
'Energietransitie' (Met oa. Autorijden en Bomenkap voor EcoDummies), 'Natuurlijk!' (Hè hè), 'Fietsstraat', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje' (Met prognose uitslag TK Verkiezing 2021!), 'Het Muntje Valt' ('Het Corona Manifest'), 'Politiek 2.0', 'Knollenterreur', 'Coronavirus COVID-19' en 'Eco Manifest'. En: "Four Stage Strategy"

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017