Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Rutte Doctrine
Rutte Doctrine
01/13/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Rutte Doctrine' 02 jan 2021 (laatst bijgewerkt op 21 apr 2021)

Misschien ook belangstelling voor: 'De Grootste' ('De Grootste' wat eigenlijk?), 'Het Muntje Valt', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje' (Met prognose uitslag TK Verkiezing 2021!), 'Kapitalisme in een Notendop', 'Economie voor Ecodummies', 'The Thorn' (Fijn dat u ons scherp houdt!), 'Politiek 2.0' of 'Vrijheid van Meningsuiting'?


"Non-apology apology"
"Mistakes were made"
"Four Stage Strategy"
"The Truth Is Out There"
"Argumentum ad ignorantiam"
"Retrorsum causa et effectus"
"Hollanders? Ja maar"
"Houdios" "Quanta Costa Nou?"
"Hahahahaha" (The Original with a Vision 1997)
"Hahahahaha" (The Imitator without a vision 2019)
'Mister Teflon': "Verder wordt teflon gebruikt in gemalen vorm van 0,1 - 10 micrometer in olie, kruipolie als smeermiddel vanwege de zeer lage wrijvingscoëfficiënt." Bron: Wikipedia
En in de politiek dus

'Rutte Doctrine'
Ook wel beschreven als 'De Intelligente Val Van Mark Rutte'. Een 'Domme Poging Tot Intelligente Dictatuur' zou je het ook kunnen noemen.

Uit de diverse bronnen:

"Burgerrechten grootschalig geschonden."

"Rutte schermt informatie af en dat is ongrondwettig."

"Hij zit in het Torentje en hij rekent erop dat hij er in maart gewoon nog een keer in wordt gestemd."

"Het zou passend zijn als de Johan de Witschool in Den Haag haar buitengewone leraar maatschappijleer voorlopig met vakantie stuurt."

"Met een appel in de hand en een glimlach op zijn gezicht, fietst de premier weg van zijn verantwoordelijkheid."

"Is dit de nieuwe Rutte-doctrine? Door onvolledige informatievoorziening gaat het mis. En het stelsel van macht-tegenmacht functioneert niet. Dat gaat fundamenteel mis."

"Onze kliek in Den Haag kijkt meer naar de partijvoorzitter dan naar de kiezer. De kiezer staat alleen centraal in de verkiezingscampagne. En dat zullen we moeten veranderen."

"Dit is een bananenmonarchie (...) Er is iets fundamenteels mis in dit land."

"De vraag of ik lijsttrekker kan zijn is niet aan het parlement maar aan mijn partij."

“I'm a piano player. Don't shoot the piano player”

"Ik denk: hoeveel messen krijgen we nog in de rug gestoken. Hoever worden we nog afgebrand door de politiek?"

"Belastingdienst doet zelfs Kafka verbleken"

"Door beleid Rutte zijn er duizenden mensen overleden"

"Een con man!"

"Privacy geschonden met Corona? Moet je bij de GGD zijn en niet bij mij, Houdoe!"*

"Meer huiselijk geweld? Moet je niet bij mij zijn, maar bij je huisarts. Houdoe!"*

"Waarom Mark Rutte al meer dan tien jaar premier van Nederland is? Eenvoudig: hij heeft geen ruggegraat."

"Een typische Rutte-leugen heeft twee kenmerken: het liegen gebeurt openlijk – iedereen weet eigenlijk meteen wel dat wat hij zegt niet klopt – en Rutte is er niet op vast te pinnen, omdat hij met betekenissen kan rommelen."

"Van een historicus zou je verwachten dat hij beter in staat is om zijn eigen denken in de tijd te zien."

"Vance Packard beschreef in de jaren vijftig in het boek The Hidden Persuaders hoe kiezers – net als consumenten – zijn te manipuleren. Via beelden, symbolen en associaties die verborgen verlangens activeren. Verlangens als behoefte aan veiligheid, bevestiging van eigenwaarde en een groepsgevoel. De politicus is verkoopbaar via diens emotionele aantrekkingskracht of het zijn van een vaderfiguur."

De doctrine, na grondige bestudering, kort samengevat: "Wel macht uitoefenen, maar geen verantwoordelijkheid nemen."
Daarbij zelf elke tegenstander, de oppositie, verwijten makend dat die geen verantwoordelijkheid draagt. Methode? "Verhullen, misleiden, charmeren, framen, criminaliseren en spinnen"
En als je erop aangesproken wordt? "Ontkennen, afschuiven, charmeren, je omgeving de schuld geven, in de slachtofferrol kruipen."
Mijn vader omschreef dit soort gedrag ooit als: 'Schieten vanuit een Ziekenauto' en 'Trappen naar onder en likken naar boven'. Snap nu eigenlijk pas goed wat hij bedoelde.
En hoe kun je er electoraal succes mee boeken?
Door al dat afschuiven vanuit het Torentje zadel je uiteindelijk de burger en de laagste overheden op met de problemen (te weinig mensen, te weinig geld, te weinig zorg etc.), die jij vanuit Den Haag hebt veroorzaakt met tig jaren neoliberaal beleid. Die burger raakt gefrustreerd over de instanties ("Uw huis staat in brand? In Groningen? Valt dat onder Groningen of onder Friesland? Ah, momentje graag, ik zal kijken of ik u met iemand kan doorverbinden"), over zichzelf ("Ik doe het ook allemaal verkeerd!") en over de buurman ("Waarom hij wel en ik niet?"). Die burger heeft dankzij de spelletjes van Mark Rutte niet meer door waar de Eindverantwoordelijheid ligt en gaat die zoeken bij de verkeerde personen en uiteindelijk bij zichzelf. Gevolgen: frustraties, boosheid, armoede, burn-outs, noem het maar op.
En Mark Rutte die maar vrolijk blijft zwaaien: "Privacy geschonden met Corona? Moet je bij de GGD zijn en niet bij mij."

'Machiavellisme (politiek)' Bron: Wikipedia
"Machiavellisme is de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal. De naam verwijst naar de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli die in zijn geschriften, met name in De vorst, dergelijk politiek handelen beschrijft. De term machiavellisme is doorgaans negatief beladen.
Behalve in de staatkunde wordt de term ook gebruikt in de psychologie. Het psychologisch machiavellisme vormt daar met psychopathie en narcisme de donkere drie." Zie ook op deze site: 'Narcisme'
Hier even een greep uit de hoofdkenmerken van mensen met dit soort diagnoses, Checklist Robert Hare Factor 1: "Oppervlakkige charme en welbespraaktheid, Pathologisch liegen, Manipulatief en sluw gedrag, Gebrek aan berouw of schuldgevoel, Ontbreken van emotionele diepgang (vluchtige emoties), Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag."
"Typerend aan de psychopathische persoonlijkheidsstoornis is dat de patiënten wel in staat zijn tot het veinzen van hun ontbrekende emoties, zodanig dat zij normaal overkomen op anderen en niet ontdekt of gediagnosticeerd worden. Onderzoek heeft aangetoond dat zij dit zelfs beter kunnen dan normale personen."
(T)huiswerk: Zoek de overeenkomsten
Vervolgens deze: 'Een prosociale psychopaat herkennen' Bron: wikiHow
"De meeste mensen zijn onbekend met de schadelijke gevolgen van 'prosociale' psychopaten. Prosociale psychopaten blijven vaak onopgemerkt, omdat ze in staat zijn om zich meestal volgens de verwachtingen van hun samenleving te gedragen en een normaal leven lijken te leven. Prosociale psychopaten zijn erg charmant, maar hebben nog steeds gebrek aan empathie en wroeging, en kunnen emotionele en financiële schade in je leven veroorzaken als je hen toestaat om dichtbij genoeg te komen."
"Een psychopaat kan een gesprek beëindigen met een verklaring die dat wat hij aan het begin heeft gezegd tegenspreekt. Oneerlijkheid en pathologisch liegen is een teken van psychopathie. De tegenstrijdigheden hoeven niet plaats te vinden binnen hetzelfde gesprek, dus let op wat er in de loop van de tijd wordt gezegd."
(T)huiswerk: Zoek de overeenkomsten
Dan in deze context nog het 'Es' Bron: Wikipedia
"In de theorieën van Sigmund Freud is het Es (het Duitse woord voor "het"), ook het id (het Latijnse woord voor "het") genoemd, het oudste deel van de persoonlijkheid. De pasgeborene heeft alleen nog maar een Es. Het Es is een reservoir van impulsen, energie, libido. Het redeneert niet. Het gaat blindelings te werk volgens het principe: Ik wil wat ik wil wanneer ik het wil. De voornaamste functie van het archaïsche, niet redelijke Es is de onmiddellijke bevrediging van de driften, om opnieuw een spanningsloze lustvolle toestand te verkrijgen. Met andere woorden, Es-gedrag wordt geleid door het lustprincipe.
Het gedrag van het kleine kind komt het dichtst bij de werking van het zuivere Es in de buurt. Het nog ongesocialiseerde kind is impulsief; het kan moeilijk de vervulling van zijn wensen uitstellen: het wordt in zijn handelingen gedreven door het lustprincipe. Het gedrag wordt dus bepaald door het Es."
Wanneer je om je heen kijkt krijg je nogal eens de indruk dat onze maatschappij geregeerd en bewoond wordt door veel mensen die nog in deze fase verkeren. Die niet volwassen zijn geworden, geen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag willen dragen. Voor diegenen is het misschien heel troostrijk en charmant als hun leider een beetje op hen lijkt. Zolang ze maar wel de illusie kunnen koesteren dat ze zelf uiteindelijk krijgen wat ze willen. De neoliberale natte droom zou je het kunnen noemen. 
(T)huiswerk: Zoek de overeenkomsten
Zie ook 'Politiek 2.0': '9 Het 'probleem' van de politiek'
De conclusie daar was: "Stop een gesprek/debat met iemand die blijkt alleen maar met je in gesprek te willen om zijn of haar gelijk te halen."

Mark Rutte op 15 jan 2021, na 'De Intelligente Val Van Mark Rutte', over het begrip 'Verantwoordelijkheid': "Het is onze gezamenlijke Verantwoordelijkheid", "Ik ben natuurlijk Eindverantwoordelijk", "Het is onze collectieve Verantwoordelijkheid", "Het is geen directe persoonlijke Verantwoordelijkheid (dat is nu eenmaal zo)". Een beetje een Karremansje dus: “I'm a piano player. Don't shoot the piano player” Proost!
En dus? "En dus neem ik mijn Eindverantwoordelijkheid niet."
Precies dus conform de Rutte Algoritme: "Wel macht uitoefenen, maar geen Verantwoordelijkheid nemen."
Je draagt de Verantwoordelijkheid dus wel, omdat je Minister President van het land bent, maar je neemt hem niet omdat je die niet wilt dragen, omdat de macht je beter uitkomt.
Vandaar dus in een speech de eerste helft volkletsen met inlevende prietpraat hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet is wat 'we' gedaan hebben en 'we' aangericht hebben, waar 'we' dus verantwoordelijk voor zijn, waar 'je' dus Eindverantwoordelijk voor bent en dan abrupt afzwaaien naar een ander onderwerp. "De kiezer beslist op 17 mrt 2021 en de partij. Dat is niet aan mij". Hoe durf je?
Lange tijd heb ik mij verdiept in de vraag of veel VVD'ers nu dom en naïef zijn of juist slim en doortrapt. Lange tijd kwam ik er niet uit, bijvoorbeeld als het om iemand als Eric Wiebes ging.
Bij het zien van de speech van Mark Rutte en het daarop volgende interview wist ik nu met betrekking tot Mark Rutte direct het correcte antwoord: B.
Allemaal een beetje vergelijkbaar met Donald Trump dus eigenlijk: manipuleren, liegen en bedriegen, alleen een beetje meer op de softe Hollandsche wijze, met siervuurwerk en kerststerretjes zullen we maar zeggen. Maar verder wel op vergelijkbare populistische wijze. 'Het 'goede' populisme', waarmee Mark Rutte zichzelf graag een schouderklop geeft. Het is maar dat we het nu weten.

In 'Black Lives Matter' stelde ik ook al de houding van Mark Rutte aan de orde: Rutte stelt zich op als een verdachte die van de rechter het laatste woord krijgt en dan zegt: "Sorry hoor jongens, maar we maken allemaal weleens een foutje. Die slachtoffers moeten niet zo zeuren, ze hebben zelf zeker nooit iets verkeerds gedaan? Misschien ben ik in uw ogen wel schuldig, maar er zijn toch wel mensen die ergere dingen gedaan hebben, toch? Weet u, ik denk dat u er een beetje anders tegenaan kijkt dan wij in Den Haag. In uw gedachtegang is het aan het slachtoffer om de dader eventueel te vergeven. In mijn wereldje doen wij dat als daders altijd zelf. 'Staan voor jezelf', noem ik dat. Kijk je maakt een blunder met grote gevolgen en dan zeg je sorry met daaraan toegevoegd het belangrijke woordje 'maar'. Daarmee vergeef je jezelf en praat je je eigen daden goed. Zo wordt je nooit veroordeeld. U snapt dat misschien niet zo goed, maar (!) dat noemen wij 'politiek bedrijven'."*

En als je uiteindelijk tot deze conclusie komt over jezelf: "De vraag of ik lijsttrekker kan zijn is niet aan het parlement maar aan mijn partij", dan lijkt er toch echt iets mis met het functioneren van je eigen verantwoordelijkdsgevoel. Welke psycholoog maakt daar eens een draadje over? Alhoewel, voor ons als burger gaat het er uiteindelijk toch alleen om wat onze premier doet en laat en niet om zijn persoonlijke achtergrond en zijn psychische diagnose? Weten dat hij geen verantwoordelijkheid wil of kan dragen, geen normaal functionerend geweten heeft, geen visie heeft en dus uitsluitend machtsspelletjes speelt, dat zou toch voor ons genoeg moeten zijn? (Update 26 feb 2021: er blijken er dus meer te zijn die dit soort vragen stellen, zoals Pieter Lakeman)

Een van de vragen die zich nu aandienen is wat de partijen die Mark Rutte wel verantwoordelijk houden voor de catastrofe die hij in Nederland heeft aangericht nu gaan doen? Zijn GroenLinks, PvdA, SP en PvdD bereid om in te stappen in een kabinet Rutte IV? Stellen zij dezelfde eisen aan zichzelf als aan de 'Eindverantwoordelijke', die zei zijn Verantwoordelijkheid wel te willen dragen, maar dus niet te willen nemen?
We mogen aannemen dat veel kiezers met deze vraag zitten en dat het een dreun voor het vertrouwen in de parlementaire democratie zou zijn, wanneer deze partijen toch in zee zouden gaan met degene die zoals in Trouw viel te lezen 'Eindverantwoordelijk' is voor: "Burgerrechten grootschalig geschonden".
Ben benieuwd wat hun antwoord op deze vraag is. 

Wat achtergrondinformatie in en uit de media:

'Hier valt niet tegenop te tjeenkwillinken, dachten we thuis' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 22 apr 2021
"Eerste gedachte: hier valt niet tegenop te tjeenkwillinken.
Tweede gedachte: weinig werkt zo verbindend als met z’n allen medeplichtig zijn. Ze hebben jarenlang bij Rutte kunnen afkijken hoe je dat doet: 1. Een paar dagen boetekleed. 2. Zeggen dat je integer leiderschap zo verschrikkelijk belangrijk vindt, dat je zelf wil voordoen hoe dat moet, sterker, dat je 'énorm gemotiveerd' bent. 3. En door.
Terwijl: een echt integere leider hoepelt op wanneer alles wat kromgegroeid is zich niet meer recht laat praten."
Zal toch echt wel een dag komen, dat dit ophoepelen gebeurt, dat optiefen, denken wij thuis. Maar niet omdat ze integer zijn, maar misschien wel omdat integere politici niet meer met dit soort oplichters in zee willen, hopen wij thuis.
en:
'Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer' Bron: RTL Nieuws 21 apr 2021
"Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie."
en:
'Kamer roept Rutte opnieuw op het matje over toeslagenaffaire' Bron: AD 21 apr 2021
"We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt."
"Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat 'Rutte weer heeft gelogen'." "Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd."
"Marijnissen eist nu dat andere partijen net als de SP uitsluiten nog in een nieuw kabinet met de VVD-leider te gaan zitten."
Beter laat dan nooit.
en:
'Rutte is de grootste populist die wij in tijden hebben gehad' Bron: Column Teun van de Keuken in De Volkskrant 11 apr 2021
"Rutte grapte voor de verkiezingen dat hij als demissionair premier nóg meer macht had, omdat de Kamer hem niet kon wegsturen. En zo denkt hij echt."
De 'Grootste' dus, volgens Teun van de Keuken.
en:
"Ik ben daar dus echt ingetuind. Geen Rutte-fan, inhoudelijk, maar zag hem altijd wel als open en straight." Bron: 'Tweet' psycholoog, professor Roos Vonk op 08 mrt 2021 "Een 'Con Man'!'" Oplichter, Bedrieger, Zwendelaar. Bron: ReversoContext
'De Eerste Indruk' Bron: Roos Vonk
"Roos Vonk, die zelf uitvoerig onderzoek deed naar slijmen, bespreekt de valkuilen van proberen in de smaak te vallen, behagen en vleien, maar ook van andere zelfpresentatie-strategieën; bijvoorbeeld zelfpromotie en opscheppen, of juist je van de domme houden of je hulpbehoevend voordoen."
Radboud Universiteit Prof. dr. R. Vonk (Roos)
"Ze ontdekte dat het ego onbewust altijd wegen zoekt om zichzelf te verheffen boven anderen, zelfs via spiritualiteit (spiritueel narcisme)."
Hoe kun je je dan als deskundige zo in de luren laten leggen? Mark Rutte is geen ' Eerste Indruk', die is al tien jaar aan de macht.
en:
Ellen Deckwitz: 'Mark Rutte is de Lorelei van de Lage Landen' | NPO Radio 1 22 feb 2021
"Rutte klinkt betoverend, lijkt een veilige haven, terwijl al keer op keer is gebleken dat hij bereid is om iedereen de vernieling in te helpen."
Wat kun je daar nog aan toevoegen?
en:
'Gedupeerden toeslagaffaire bijna vijf uur aan tafel bij Rutte: "Het was heftig en emotioneel."' Bron: AD 06 feb 2021
"De ouders werden ontvangen met koffie, thee en broodjes." Conform de 'Rutte Doctrine' dus. "Volgens haar is toegezegd dat de acht ouders een vervolggesprek krijgen in de weken kort na de verkiezingen, eind maart." Mits, ja mits de gewetenloze Rutte weer in het Torentje wordt gestemd. Had ik nog zo geadviseerd om niet met een mogelijke narcist aan tafel te gaan.
Zo'n 'slachtoffer-dader gesprek' is op zich natuurlijk een optie, maar toch eigenlijk pas nadat de rechter gesproken heeft. Nu kan Mark Rutte weer opteren voor strafvermindering vanwege de thee, koffie en de zoete broodjes.
en:
Personeel Belastingdienst: 'Neem het aub eens voor ons op' Bron: NOS 05 feb 2021
"Ik denk: hoeveel messen krijgen we nog in de rug gestoken. Hoever worden we nog afgebrand door de politiek?"
Schuif af, verdeel en heers; de 'Rutte Doctrine'
en:
'Gedupeerden in de toeslagenaffaire hebben genoeg van gebroken beloftes: het is een marteling' Bron: Trouw 05 feb 2021
"Als gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire, kijken wij met lede ogen naar het schril contrast van alle beloftes die zijn gedaan, met de werkelijkheid."
Een paar van de kenmerken van het Narcisme: beloftes breken, geen geweten.
en:
'De overheid discrimineert en overtreedt de wet, maar kiezers zijn er niet mee bezig' Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 04 feb 2021
"Toch is de kwaliteit van de overheid geen groot verkiezingsthema. De laatste die mensen massaal in vuur en vlam kon zetten met betogen over een publieke sector die niet levert, was Pim Fortuyn. Misschien werkt het alleen als er iets lelijks over immigranten achter volgt."
Tja, trek je in Nederland uiteindelijk alleen veel kiezers als je kreten slaakt als "Oprotten", "Oppleuren", "Tuig"? Het lijkt er wel een beetje op helaas. Ik is belangrijker dan Wij, behalve als Wij tegenover Zij staat.
en:
'Tachtig slachtoffers toeslagenaffaire doen aangifte tegen Rutte' Bron: De Volkskrant van 03 feb 2021
"Het belangrijkste misdrijf is volgens advocaat Vasco Groeneveld dat Rutte sinds mei/juni 2019 weet van de volle omvang van het schandaal en heeft meebeslist over te nemen stappen. Toch is het vorderen van de Belastingdienst doorgegaan tot november 2019 of zelfs langer."
"Weet u, ik denk dat u er een beetje anders tegenaan kijkt dan wij in Den Haag"*, zal Mark Rutte in zijn verdediging aanvoeren.
en:
Waarom we onderaan bungelen met vaccineren: 'Mensen denken dat De Jonge de baas is van ons zorgstelsel' Bron: AD 01 feb 2021
"Onder afgelopen kabinetten is de overheid steeds verder afgeslankt en is er fors bezuinigd op de zorg. Alles wat geld kost, is gedecentraliseerd."
De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde De Vries begrijpt alle ontevredenheid wel. "Het beleid is onder de kabinetten Rutte vooral gericht op de werkende tweeverdieners die het allemaal goed voor elkaar hebben. Wie niet aan die standaard voldoet, valt buiten de boot. Dat zag je in de verzorgingshuizen."
en:
'Het wordt tijd dat het OMT erkent dat het niet gelukt is om corona in de acute fase uit te roeien' Bron: Alexandra Beunders, arts in opleiding tot psychiater en promovendus in De Volkskrant van 01 feb 2021
"Komt een vertegenwoordiger (Rutte) van een zieke samenleving (Nederland) bij dokter OMT. De dokter stelt vast dat de samenleving lijdt aan een ernstige ziekte (covid-19). De dokter adviseert een agressieve behandeling: het sluiten van de scholen en een lockdown. Daarbij laat de dokter het: bespreken of monitoren van bijwerkingen van de behandeling vindt hij overbodig."
Wat als jij als ouder je kind met een gebroken been naar de boomchirurg brengt, die zegt dat hij specialist is in de behandeling van Essentaksterfte? Kom je er dan mee weg door te zeggen dat de boomchirurg verantwoordelijk is voor het blijvend letsel van je kind?
Je kunt ook stellen dat de Eindverantwoordelijke (Mark Rutte) van een verziekte samenleving (neoliberaal Nederland) met een boomchirurg (het OMT) in zee is gegaan. En wie is er Eindverantwoordelijk voor het functioneren van het OMT? "Het Outbreak Management Team (OMT) is een Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseert...." Bron: Wikipedia
Wie is dan dus uitendelijk verantwoordelijk voor het al dan niet falen van een OMT?
Mark Rutte heeft het antwoord wel: "Tja jongens, moet je niet bij mij zijn, maar bij Hugo of Jaap! Houdoe!"*
en:
De afbraak die de relschoppers aanrichten, is klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte’ Column Tom Lanoye in HUMO op maandag 01 feb 2021
"De eeuwigdurende jeune premier Mark ging door zijn knieval – meer een schwalbe – een wezenlijk parlementair debat uit de weg. In ruil daarvoor verdeelde hij, schijnheilig schuldbewust, de verantwoordelijkheid over zoveel partners en actoren dat op den duur niemand nog aansprakelijk was."
"De afbraak die zij aanrichten, aan bushokjes en winkels, is klein bier vergeleken met de afbraak die – onder de volle aansprakelijkheid van de Rutte-doctrine – jarenlang is aangebracht aan de héle Nederlandse samenleving."
Nou, daar kun je het mee doen, lijkt me.
en:
'Het bestrijden van de coronacrisis leidt tot een andere crisis: die onder jongeren' Bron: Opinie Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving, Hogeschool Inholland in De Volkskrant van 28 jan 2021
"Toch slaagden politici er wonderwel in om de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de vrede buiten zichzelf te leggen. Rutte stelde niet op zoek te willen gaan naar ‘diepe sociologische betekenissen of oorzaken’. Een curieuze uitspraak, aangezien datgene wat sociologen onderzoeken - de bredere maatschappelijke structuren en machtsmechanismen die het gedrag van mensen beïnvloeden - het terrein bij uitstek is waarop politici het verschil kunnen maken. Rutte benadrukte echter dat het aan de politie, de ouders, de vrienden, de vriendinnen en ‘de omgeving’ was om de rellen te stoppen."
Volledig conform de 'Rutte Doctrine': geen Eindverantwoordelijkheid willen dragen, zelfs niet voor kwetsbare kinderen.
en
'Wie coronarellen wil verklaren, moet oog hebben voor maatschappelijke ongelijkheid' Opinie Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, op 27 jan 2021 in De Volkskrant
"De coronacrisis groeit ook minister-president Mark Rutte boven het hoofd. Voor de zoveelste keer zegt hij dat we geen sociologische verklaringen moeten zoeken voor het criminele gedrag van de raddraaiers van de avondklok. Los van het voor politici altijd lastige onderscheid tussen verklaringen en rechtvaardigingen, slaat de premier hier de plank volledig mis."
"Van een historicus zou je verwachten dat hij beter in staat is om zijn eigen denken in de tijd te zien."
Dat blijkt helaas dus niet het geval te zijn.
en:
Zelfs Rutte's 'eigen' jongerenorganisatie, de JOVD, spreekt op 19 jan 2021 over de 'Oogkleppen' van Mark Rutte.
en:
'Premier Rutte: Het oordeel is nu aan de kiezer' Bron: De Volkskrant 19 jan 2021
Premier Rutte verweert zich dinsdagavond in de Tweede Kamer fel tegen de kritiek van oppositiepartijen dat hij na de val van zijn derde kabinet ook zelf de politiek moet verlaten. "U controleert mij scherp en dat doet u terecht. Maar ik sta hier niet op het partijcongres van de VVD. De vraag of ik lijsttrekker kan zijn is niet aan het parlement maar aan mijn partij. En of dat een goed idee is, dat bepaalt uiteindelijk de kiezer."
Waar is de eigen 'Eindverantwoordelijkheid'?
en:
Pieter Omtzigt (CDA): ‘Nederland is een bananenmonarchie’ Bron: De Volkskrant van 19 jan 2021
"In Malta heb ik een staat gezien die niet functioneerde. Ik heb lang getwijfeld om de vergelijking met Nederland te maken." Toch kan hij niet anders, betoogde Omtzigt. "Er is hier zo’n innige band tussen Kamer en kabinet, dat je een probleem hebt als je kritische vragen stelt." Hij verwees naar de pers, die de slachtoffers van de toeslagenaffaire lange tijd niet in beeld had, en naar belangenorganisaties. "Ze zeggen wel eens wat, maar nooit keihard, omdat dan de subsidie stopt. Ze eten allemaal uit de staatsruif."
Slachtoffers die uiteindelijk naar de rechter stapten, vingen daar soms bot omdat de Belastingdienst namens de staat incomplete dossier aanleverde. Dan is maar één conclusie mogelijk, aldus Omtzigt: "Dit is een bananenmonarchie (...) Er is iets fundamenteels mis in dit land." Hij riep de Kamer op tot een grootscheepse politieke hersteloperatie.  "Onze kliek in Den Haag kijkt meer naar de partijvoorzitter dan naar de kiezer. De kiezer staat alleen centraal in de verkiezingscampagne. En dat zullen we moeten veranderen."
En dit zegt de meest integere man van het CDA over zijn eigen kliek. Hoe ernstig staat het er dan niet voor in Den Haag?
en:
'COA deelde jarenlang persoonlijke gegevens van asielzoekers met politie' Bron: Nieuws Privacybescherming De Volkskrant van 19 jan 2021
"Het delen van dergelijke gegevens is volgens juristen in strijd met de wet en kan bijdragen aan de criminalisering van een groep onschuldige asielzoekers.
In de conceptbrief aan de Tweede Kamer, die is opgesteld door demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel), staat volgens NRC dat het delen van gegevens van asielzoekers nu definitief wordt stopgezet."
en:
'Door beleid Rutte zijn er duizenden mensen overleden' Bron: Big Five met Pieter Lakeman op BNR Nieuwsradio 18 jan 2021
"Als mensen gegijzeld worden, die mensen gaan houden van zo'n gijzelnemer"
"Als ik psychiater was, ja dan zou ik er van dromen om Rutte op de tafel te leggen en te onderzoeken. Want het is toch een hele vreemde man. Niets interesseert hem, het maakt hem niks uit wat er om hem heen gebeurt. Als hij maar op het pluche blijft zitten. Dat is het enige wat hem interesseert. Verder is er niks wat hem boeit."
en:
'Vertrouwt de overheid haar burgers nog?' Daan Roovers in De Volkskrant van 17 jan 2021
"Op de vraag ‘Kunt u door als lijsttrekker?’, verwees de premier niet in de eerste plaats naar zijn eigen afwegingen. Hij had daar geen twijfels bij. Die vraag ligt uiteindelijk bij de kiezer. Het afwimpelen van deze verantwoordelijkheid richting de kiezer raakt aan een van mijn diepste ergernissen."
"'Nederland is geen land, hooguit een bedrijf.' Daar zit de kern van het probleem. Politici nemen de burger niet serieus. Gecombineerd met het intrinsieke racisme, dat zo elegant buiten alle analyses blijft nu, omdat de commissie-Van Dam dit buiten beschouwing heeft gelaten, komt het kabinet nu nog heel aardig weg."
en:
"Hoekstra, Hoekstra... Is dat niet die lange die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst of zo?" Bron: Anton Dingeman 15 jan 2021 op Twitter
"Blij dat ik lijsttrekker van de VVD ben"
en:
'Rutte III (2017-2021): een stug doorpolderend kabinet waarvoor geen crisis te groot was' Bron: Trouw 15 jan 2021
"Mark Rutte was hard op weg de langstzittende premier van Nederland te worden. De vraag rijst of hij lijsttrekker kan blijven, nu duidelijk is dat zijn vorige kabinetten burgerrechten grootschalig geschonden hebben. Rutte was de grote favoriet om de volgende verkiezingen glansrijk te winnen, maar door het aftreden van zijn derde kabinet staat de premier ineens vol in de wind."
"Burgerrechten grootschalig geschonden" En dan neem je daar geen verantwoordelijkheid voor?
en:
'Mark Rutte moet opstappen en niet meer verkiesbaar zijn' Bron: 'Samenvatting van Chips. Nootjes. Bier. met Renske Leijten, over de pijnlijke situatie waar de toeslagouders zich nog stééds in bevinden'. GeenStijl 15 jan 2021
De Rutte Algoritme zei dat het eerste zou gebeuren en zo geschiedde, maar zegt nu ook dat de tweede wens niet zal worden ingewilligd. De kiezer kan op 17 mrt 2021 natuurlijk wél invloed uitoefenen op de terugkeer van Mark Rutte.
en:
"Wij nemen onze verantwoordelijkheid en treden af. Maar ik moet nu gaan, een lijsttrekkersdebat voorbereiden." is geen verantwoordelijkheid nemen. Bron: Casper Albers op Twitter 15 jan 2021
Zo is het maar net.
en:
'De toeslagenaffaire en de dubbele Nederlandse moraal Kroniek van een jeune premier'
Door professor contemporaine Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht Mathieu Segers op 13 jan 2021 in De Groene Amsterdammer
"Dat het in de toeslagenaffaire zo langdurig fout heeft kunnen gaan heeft alles te maken met de politieke moraal van de minister-president. Mark Rutte’s rol moet dan ook centraal staan in het dringend nodige vervolgonderzoek."
"Uiteindelijk zal ieder serieus vervolgonderzoek daarom onmiskenbaar ook gaan over de jarenlange, actieve, consistente en constante sleutelrol van Mark Rutte in dit alles. Ieder vervolgonderzoek zal zo ook raken aan de tienjarige liefdesaffaire tussen een gaaf land en zijn jeune premier, en inzicht verschaffen in de directe en indirecte schade die deze affaire heeft toegebracht aan de instituties van de Nederlandse staat, en hun nationale en internationale reputatie."
"Het zou passend zijn als de Johan de Witschool in Den Haag haar buitengewone leraar maatschappijleer voorlopig met vakantie stuurt. In ieder geval zo lang het vervolgonderzoek naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Van Dam hangende is."
Mark Rutte als misplaatste leraar maatschappijleer kwam ook al aan de orde in het item 'Vrijheid Van Meningsuiting'.
en:
'Toeslagenaffaire leidt tot pijnlijke vragen over 'Rutte-doctrine' en de cultuur van 'verhullen en misleiden'' Bron: Analyse De 'Rutte-doctrine' in De Volkskrant van 12 jan 2021
"De ‘Rutte-doctrine’ illustreert volgens sceptici bovenal dat bestuurders huiverig zijn om informatie te delen: het is geen onkunde, maar onwil."
"Op de ministeries is een cultuur ontstaan van verhullen, misleiden, framen en spinnen", stelt oud-Ombudsman Alex Brenninkmeijer
"Het universele idee dat het parlement, de journalistiek en een individuele burger zo goed mogelijk geïnformeerd moeten worden, verdwijnt. Het is een vorm van betonrot in de parlementaire democratie."
en:
'Aangifte tegen vijf (oud-)bewindslieden voor falend beleid toeslagenaffaire kinderopvang' Bron: De Volkskrant 12 jan 2021:
"Het gaat om de huidige ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) alsmede oud-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en oud-staatssecretaris Menno Snel (Financiën)."
"Ze hebben artikel 356 van het wetboek van strafrecht overtreden, dat handelt over 'nalatigheid bij het uitvoeren van de wet, waarbij die nalatigheid te wijten is aan grove schuld'."
en:
'De schandalige bijstandsaffaire komt eraan' Bron: Opinie Participatiewet Trudie Knijn, emeritus hoogleraar sociale wetenschappen en vrijwilliger Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, in De Volkskrant van 10 januari 2021
De participatiewet is geënt op wantrouwen en op het achterhouden van informatie, zodat mensen hun rechten niet kennen, betoogt Trudie Knijn.
en:
'Rutte verantwoordelijk voor de crises? Poeh, nee zeg' Bron: Opinie Ursus Eijkelenberg en Matija Lujić in Het Parool van 09 jan 2021
"In 2020 waren er twee grote crises: de coronacrisis en de toeslagenaffaire. Ursus Eijkelenberg en Matija Lujić stellen dat het gebrek aan politieke en individuele verantwoordelijkheid pijnlijk is blootgelegd."
en:
'Ik moest aan je denken omdat bij de toeslagenaffaire mails met ‘zwartjes’ rondgingen 'Bron: Column Harriët Duurvoort 06 jan 2021
"Niemand heeft beseft dat er maar één actie is die past als je politiek verantwoordelijk bent geweest voor dit beschamende, ongrondwettelijke schandaal. Namelijk excuses maken en met de staart tussen de benen het politieke toneel voorgoed verlaten."
"En Rutte maar lachen"
en:
'Corona-aanpak: Er is geen visie, er is geen kennis, er is geen sturing' Bron: Column Marcia Luyten in De Volkskrant van 05 jan 2021
"Het toont de staat van ons bestuur: de rijksoverheid is leeg geworden. Leeg van inhoud. Leeg van deskundigheid. Waar ooit professionals zaten, heersen managers."
In 'Kapitalisme in een Notendop' stelde ik het al vast:
"Pijn en lijden als verdienmodel, zoals het in Nederland in de Zorg steeds meer is geworden sinds het Neoliberalisme aan de macht kwam, sinds de val van de Muur in 1989 en het einde van het Communisme. Wie zijn daar verantwoordelijk voor? CDA en VVD als hoofdrolspelers vanaf 2002: kabinetten Jan Peter Balkenende I, II, III en IV en vanaf 2010 kabinetten Mark Rutte I, II en III."
en:
'En ik zei 10x tegen mezelf "niet cynisch worden".' Bron: Renske Leijten op Twitter 04 jan 2021
Je bent een dappere strijdster Renske!
en:
'Voor al die systemen die op persoonlijke drama’s zijn uitgelopen is één eindverantwoordelijke' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 23 dec 2020
"De cynische truc is geen incident. Het is de logische uitkomst van een systeem dat begint met het uitgangspunt dat 'niemand ze wil hebben' (zoals de titel luidt van het vluchtelingenboek van Linda Polman, dat begint in 1938, wanneer er wordt vergaderd over de vraag wie de vluchtende Joden wil hebben: niemand)"
"Hoe verder je uitzoomt, hoe eenvoudiger het antwoord op die vraag wordt. Voor al die systemen die op persoonlijke drama’s zijn uitgelopen is één eindverantwoordelijke. Hij zit in het Torentje en hij rekent erop dat hij er in maart gewoon nog een keer in wordt gestemd."
en:
'Invoelend vermogen' Bron: Tinkebell op Twitter 23 dec 2020
"Voor de duidelijkheid: die problemen, dat zijn een tot op het bot ziek ministerie en bewindspersonen die tot op de dag van vandaag elke poging van Renske Leijten en Pieter Omtzigt om de onderste steen boven te krijgen proberen te dwarsbomen. Dat is een minister-president die met neptranen veinst niks te hebben geweten. Totaal verwoeste levens, mensen die uit hun huizen zijn gezet, scheidingen, zelfdodingen, PTSS en grove ondermijning van de democratische rechtsstaat."
"Behalve, en daar zie ik overeenkomsten in totaal gebrek aan invoelend vermogen, van Rutte. Die verroert zich niet. Geen woord. Niets.
Want het leed van anderen, dat is niet zíjn leed. Zolang u maar VVD stemt."
en:
'Rutte schermt informatie af en dat is ongrondwettig' Bron: Interview met Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, in de NRC van 22 dec 2020
"De Toeslagenaffaire bewijst dat het parlement zonder kennis van de informatie waar het kabinet over beschikt geen controle heeft. Rutte beschadigt de democratie"
"Die Rutte-doctrine om stukken die betrekking hebben op intern beraad per definitie niet te delen met de Kamers is ook in strijd met de inlichtingenplicht die artikel 68 van de Grondwet oplegt aan bewindslieden. Die plicht houdt in dat inlichtingen waar een of meerdere Kamerleden om vragen moet worden verstrekt, tenzij dat strijdt met het belang van de staat."
en:
'Er is een rechtsstatelijke crisis en in het hart daarvan staat onze premier' Bron: Column Bert Wagendorp in De Volkskrant van 20 dec 2020
"Omtzigt had het over de 'Rutte-doctrine', een dwaalleer die zegt dat de regering bepaalt welke informatie de Kamer toekomt – de omgekeerde wereld dus. Bij de obstructie was een prominente rol weggelegd voor Algemene Zaken, het ministerie van de premier. Ook overlegde het kabinet onder Ruttes voorzitterschap over de vraag hoe de twee dwarsliggers konden worden geneutraliseerd."
en:
'SP-Kamerlid Leijten: hele kabinet moet aftreden om toeslagenaffaire' Bron: Hart van Nederland 20 dec 2020
"Naar de koning gaan en je ontslag aanbieden."
en:
'Verantwoording Toeslagenaffaire' Bron: Renske Leijten & Pieter Omtzigt bij Buitenhof op 20 dec 2020
'Het klein maken van mensen die een beroep doen op de overheid moet stoppen', aldus Renske Leijten.
'In een parlementaire democratie controleren de Kamerleden de regering en hier werd het omgedraaid', aldus Pieter Omtzigt.
en:
'Treffend beeld van de Rutte doctrine'. '#Ruttedoctrine' Bron: Pieter Omtzigt 19 dec 2020 op Twitter
en:
'Waarom de Rutte doctrine parlementaire controle ondermijnt' Bron: Tweet Pieter Omtzigt op 18 dec 2020
en:
Renske Leijten (SP) en Pieter Omzigt (CDA) bij 'Seizoen 1 Afl. 286 - Op1' 17 december 2020
en:
'Alles en iedereen heeft gefaald, stelt keihard rapport over toeslagendrama' Bron: Yvonne Hofs in De Volkskrant van 17 dec 2020
"Het eindverslag van de parlementaire commissie schetst een bedroevend beeld van het functioneren van het overheidsapparaat en de parlementaire democratie."
en:
'We moeten het meer hebben over het nietsontziende opportunisme van Rutte' Bron: Column Gustav Bessems in De Volkskrant van 04 dec 2020
"Een typische Rutte-leugen heeft twee kenmerken: het liegen gebeurt openlijk – iedereen weet eigenlijk meteen wel dat wat hij zegt niet klopt – en Rutte is er niet op vast te pinnen, omdat hij met betekenissen kan rommelen." "Rutte zorgt altijd dat er minstens één persoon zit tussen hemzelf en een probleem."
Welk probleem doet er eigenlijk niet toe: "Buiten een vaag liberale houding is er geen inhoud te bespeuren."
En dus, precies zoals deskundige insiders het al in 2018 beschreven, staan ze er niet meer voor, noch achter, op de dag na de TK2021, 18 mrt 2021 of zoveel eerder als vooraf al regeerakkoordjes gesloten zijn.
En dus kun je nu alles wat je maar wilt beloven, je hoeft je er toch niet aan te houden. Zo weet de kiezer ook vandaag al en eigenlijk al tijden, dat hij zich op 18 mrt 2021 bestolen zal voelen. Niet raar dat het vertrouwen van de burger in de politiek zo natuurlijk naar de bliksem gaat.
'Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie'. Bron: De Volkskrant 09 okt 2018
en:
'Sidderaal Rutte kronkelt zich weg uit verhoor over toeslagenaffaire: "Kan gedrag Belastingdienst niet vergoelijken!"' Bron DDS 26 nov 2020
"Waarom Mark Rutte al meer dan tien jaar premier van Nederland is? Eenvoudig: hij heeft geen ruggegraat. Hij praat met iedereen mee, maar belangrijker: hij glibbert overal onder- en tussendoor."
"Dat bleek vandaag wel weer, toen de premier werd ondervraagd in de parlementaire enquete over de toeslagenaffaire die duizenden ouders heeft gedupeerd en vaak zelfs compleet geruïneerd. Rutte wist precies de juiste mix van boetedoening, bagatellisering, schuld afschuiven en schouder ophalen aan de dag te leggen om te verzekeren dat hij niet het grootste nieuwsverhaal van de dag wordt."
"En Nederland? Ja hoor, we slikken het weer met z’n allen. Zijn te druk met popcorn eten en de zelfdestructie bij Forum voor Democratie te bekijken. En ondertussen wint Mark Rutte zijn vierde verkiezingszege op rij, met wederom twee vingers in z’n neus."
Precies zoals Mark Rutte het spelletje wil spelen. De populist die zijn tegenstanders zwart maakt en zelf zijn Eindverantwoordelijkheid niet neemt, maar wel draagt. Geen geweten dus.
en:
'De Participatiewet of een rechtvaardige bijstand' Bron: Trudie Knijn en Jing Hiah op Sociale Vraagstukken 25 nov 2020
"De Participatiewet, in 2015 ingevoerd door de PvdA-bewindslieden Asscher en Klijnsma, schiet volgens kamerlid Gijs van Dijk van die partij niet alleen tekort in het voorkomen van armoede en het begeleiden naar werk, maar gaat ook uit van een verkeerd mensbeeld."
en:
'Tien jaar VVD, en weer is het schoppen naar beneden en likken naar boven' Bron: Opinie historicus en politicoloog Teun Dominicus in Het Parool 22 nov 2020
"De conclusie is dan dat er weinig zal veranderen als het aan de partij van premier Rutte ligt. Wie van de overheid hulp kreeg, zal verheugd zijn met het VVD-programma, maar zij die angstig zijn voor de brieven met meldingsplichten, aanmaningen en andere reprimandes die hen als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen, hebben weinig om naar uit te kijken."
en:
Liberaal’ Bron: Advocatenblad op 18 nov 2020
"Niet eerder pleitte een democratische politieke partij zo openlijk voor een beperking van de rechtsstaat."
"De tijd dringt want in maart zijn er verkiezingen en wie een advocateneed heeft afgelegd, kan in gemoede zo geen VVD meer stemmen."
en:
'Rutte brengt zelfs een kwestie van leven of dood terug tot een woordenspel' Bron: Column Gustav Bessems in De Volkskrant van 16 okt 2020
"Veel kiezers laten zich graag door deze premier een doodlopende tunnel in leiden."
en:
'Waarom kan Mark Rutte zich ineens niets meer herinneren over groepsimmuniteit?!?' Bron: Onafhankelijke Pers Nederland op YouTube 08 jul 2020
"Ja nogmaals voorzitter, ik heb geen toespraak gehouden over groepsimmuniteit." Kijk vanaf 0.19 voor de waarheid.
en:
'De Belastingdienst doet zelfs Kafka verbleken' Bron: Trouw 12 jun 2019
"Het gaat hier dus niet alleen om etnisch profileren, hoe erg dat op zich al is. En ook niet enkel om juridisch, vaktechnisch onder de maat functioneren. Er is sprake van een gebrek aan respect voor rechtsstatelijke en ambtelijke waarden: hoor en wederhoor, evenredigheid tussen middel en doel, niet-vooringenomen zijn, fair play."
en:
'Werkgeversbaas Hans de Boer heeft de feiten over uitkeringen niet op een rij' Bron: Correspondent Jesse Frederik in De Correspondent van 24 jun 2015
"Weet je wat ik vind? Al die labbekakken die hier in een uitkering zitten, díe moeten aan het werk."
"Hier de feiten op een rij."

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017