Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

PSP Poster 1971
PSP Poster 1971
03/26/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'PSP Poster 1971' 23 mrt 2016 (laatst bijgewerkt op 20 jul 2022)

'De vrouw met de blote koe'  Hendrik-Jan Koldeweij (fotograaf)

Hoe de verkiezingsposter van de PSP uit 1971 een icoon werd. bron: NPO Geschiedenis (Waar is dit artikel gebleven??? "Helaas een treurig probleem - en direct gevolg van de gedwongen afzinking van NPOGeschiedenis op last van de NPO", aldus een medewerker aldaar). Op IsGeschiedenis staat nog wel wat over de geschiedenis van deze poster.
En waar blijft 'Andere Tijden'?
Verkiezingsprogramma 1971 (hoe actueel nog steeds veel punten).
Rond 1973, het jaar 43 voor #Rokjesgate, hing deze poster gewoon in Café 't Hijgend Hert aan de Papengang in Groningen, tussen de stillevens en de boerenportretten, de Provo's en de Lullo's.
Alleen al hierom verdient het geschiedenisonderwijs het om behouden te worden.

Update 20 jul 2022:
De meest linkse partij van Duitsland is op sterven na dood: ‘Zonder ons zou dit land een enorme ruk naar rechts maken’ Bron: De Volkskrant van 20 jul 2022
"De regeringscoalitie bestaat uit drie partijen. De FDP is een rechtse partij. De Groenen zijn een milieupartij, maar op liberale grondslag. De SPD voert weliswaar wat sociale punten door, zoals het minimumloon, maar is erg naar het midden geschoven. De coalitie als geheel voert een markt-liberale politiek. De oppositiepartijen zijn de conservatieve CDU/CSU, de rechts-radicale AfD, en Die Linke. Als Die Linke zou verdwijnen, dan kunnen mensen die het niet eens zijn met de coalitiepolitiek dus alleen nog maar verder naar rechts opschuiven."
Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de positie van de SP nu in Nederland.

Update 24 nov 2021:
In het huidige verscheurde politieke klimaat komt regelmatig de vraag op: Wat is er over gebleven van het gedachtegoed van de PSP?
Laten we even kijken naar waar de aanhang van de PSP destijds vandaan kwam:
"De partij heeft bestaan tussen 1957 en 1991. De Tweede Kamerfractie van de partij bestond uit tussen de een en de vier zetels. De PSP had veel kiezers onder studenten, wetenschappers en kunstenaars, alsmede doopsgezinden en andere ‘progressieve christenen’, vanaf de jaren '70 trok de PSP ook feministen en homo’s aan." Bron: Wikipedia over de PSP

En wat waren de basisideeën van de partij? Opnieuw Wikipedia: "De ideologie van de PSP was gegrondvest in het pacifisme, het socialisme en de democratie. Deze drie werden alle gekenmerkt door een nadruk op mensenrechten. Zowel in oorlog, in het kapitalisme en in de dictatuur worden volgens de PSP deze rechten gebroken. Deze drie elementen socialisme, pacifisme en democratie zouden de koers van de PSP kenmerken."

Met genoemde aanhang kwam de PSP toch nooit verder dan vier zetels. Waarom niet?
Kennelijk waren er wel Nederlanders die aanhanger waren van een enkel standpunt van de PSP, maar de combinatie sprak maar weinigen aan.
Trekken we die lijn door naar 2021, dan komen we toch wel tot vergelijkbare analyses.
De PSP trok destijds vooral mensen aan die zich tot minderheden konden rekenen. Dat speelt ook nu een grote rol. Een partij die standpunten inneemt, die door grote groepen Nederlanders verworpen worden, maakt weinig kans veel stemmen te trekken.
Een partij als de SP bijvoorbeeld zet vooral in op sociale rechtvaardigheid. Dat zou een redelijk grote groep Nederlanders aan kunnen spreken, met name mensen met lagere inkomens en uit zwakkere economische milieus. De praktijk leert dat de grootste groep kiezers, de aanhang van onder meer VVD, CDA en D66 hier weinig of geen boodschap aan hebben.
Daar komt bij dat een deel van de potentiële aanhang van de SP, de economisch zwakkeren, andere groepen met een vergelijkbare economische positie maar bijvoorbeeld ook nog met een migratie achtergrond, zich minder solidair met die groepen voelt en daarom afhaakt bij een partij als de SP. Deze mensen zullen eerder hun heil zoeken bij bijvoorbeeld de PVV. Wie zich als boer achtergesteld voelt door Den Haag zal ook eerder voor een partij als BBB gaan dan voor de SP. En wie bijvoorbeeld niks moet hebben van 'Black Lives Matter' en zich wel solidair voelt met economisch zwakkeren zal ook niet zomaar op een partij als de SP, BIJ1 of Splinter gaan stemmen.
Zo vergaat het andere kleinere partijen ook. De Partij voor de Dieren spreekt op het gebied van milieu zeker redelijk wat mensen aan. De partij staat vandaag zelfs op zo'n tien zetels. Maar wanneer deze partij zich ook sterk gaat maken voor andere kwetsbaarheden dan de natuur, bijvoorbeeld voor asielzoekers, vrouwen of gastarbeiders, dan loopt de PvdD hetzelfde risico als de SP: potentiële kiezers zullen mogelijk toch liever gaan voor een partij die het andere deelbelang een hogere prioriteit geeft.
Hierin ligt de beperking van het succes van deze partijen met een duidelijke combinatie van principes die staan voor verschillende minderheden.
"De PSP streefde niet in de eerste plaats naar een meerderheid van de kiezers, maar vooral naar het uiten van haar beginselen in het parlement. Daarom wordt de PSP ook wel een getuigenispartij genoemd."
Dat is het punt waar het vooral om draait. Wie debatteert om te winnen in plaats van om de inhoud belandt in 'Politiek 2.0'. Getuigenispartijen, die loyaal blijven aan hun eigen overtuiging, zullen zich daarmee niet richten op het verkrijgen van de grootst mogelijke aanhang. 'Polderen' is niet hun ding.

In 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje' komt dit ook uitgebreid aan de orde, ook de twijfelmomenten van deze partijen om toch deel te willen gaan uitmaken van de macht.
Een getuigenispartij zou best een compromis kunnen sluiten, dat wil zeggen de eigen overtuiging aanhouden, maar ter wille van het algemene belang bereid zijn de ideeën van de ander mee te laten wegen.
Dat is wezenlijk iets anders dan het vriend-vijand denken afhankelijk van het opportunistische eigenbelang.
Laten we nog eens even kijken naar de klimaattop in Glasgow van nov 2021: 'Denktank: beloftes klimaattop nog lang niet genoeg' Bron: Carlijn van Esch in De Volkskrant van 09 nov 2021
"Volgens denktank Climate Action Tracker (CAT) zal de uitstoot van broeikasgassen in 2030 nog steeds twee keer te hoog zijn om binnen de 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven."
"Volgens de meest gerespecteerde organisatie voor klimaatanalyse is het belangrijkste probleem juist dat de meeste landen alleen beloven in 2050 of zelfs pas in 2070 klimaatneutraal te zijn. En dat is niet genoeg. De uitstoot moet volgens wetenschappers binnen tien jaar met 45 procent omlaag om de klimaatdoelen te halen."
Opnieuw het verschil tussen beloven en doen. In Glasgow zien we weer het uithangbord van het café met: 'Morgen gratis koffie'. Maar ja, als je vandaag iets belooft wordt je morgen gekozen en in 2030, 2040, 2050 of 2070 heb je die kiezer niet meer nodig. 'Après moi, le déluge' ('Na mij de zondvloed')
Grappig trouwens dit: Sommigen beweren dat er geen relatie is tussen politiek en milieu. Toch was er, naar men zegt, ooit een vrij bekende man met de naam Karl Marx, die in Das Kapital (deel 1, deel III, hoofdstuk tien, sectie 5) schreef: "'Après moi, le déluge!' is het wachtwoord van elke kapitalist en van elke kapitalistische natie. Vandaar dat het kapitaal roekeloos is wat betreft de gezondheid of de lengte van het leven van de arbeider, tenzij onder dwang van de samenleving."
Marx stelde destijds dus al de relatie vast tussen de grenzen van de groei en het welzijn van de arbeider. We lezen nog niet over het milieu of over de biodiversiteit, maar zulke heel vreemde ideeën had de man toch eigenlijk niet op dit gebied? Marx is een beetje uit de mode geraakt sinds de Val van de Muur in 1989 en zelfs bij Jannie Visscher van de SP moet je als idealistische jongere niet met hem aankomen. Had Mark Rutte het dus als geschiedenisstudent beter kunnen weten, of maakte hij juist bewust zijn, verkeerde, keuzes? Blijft toch een mooi vak: Geschiedenis. Bronnen: Wikipedia en Historiek
Laten we eens kijken naar de actualiteit van 2021:
'Fan zijn van Greta Thunberg', Bron NOS, als de publieke opinie zegt dat ze op dit moment populair is, "maar niet met de inhoud van haar betoog hoor haha!" en het volgende/vorige moment, wanneer ze wat lager in de peilingen staat dezelfde Greta 'sensibiliseren' tot een gestoorde autist. Nou ja dat laatste dus niet hardop zeggen, maar er wel naar handelen.
'Woedende Greta Thunberg 02 nov 2021:"wereldleiders doen alsof"' Bron: AD 02 nov 2021
Laten we even terug gaan voor een beetje verduidelijking naar 2019 en Mark Rutte. Bron: De Volkskrant van 23 sep 2019, over economische 'kansen' in klimaatcrisis: 'Optimisme wereldleiders bij klimaattop stuit op woede van klimaatactivist Greta Thunberg'
"Ook Rutte was positief. Hij stelde het gepolder rond de klimaattafel als voorbeeld voor de rest van de wereld. ‘Het duurt misschien wel lang, maar als je eenmaal uitgepraat bent gaat de uitvoering veel sneller.’ Volgens hem ‘kunnen we gewoon auto blijven rijden’; Rutte vond dat we niet alleen ‘angst moeten communiceren’. En bood klimaatverandering ook geen economische kansen? Hij wees op het belang van adaptatie, het aanpassen aan gevolgen van klimaatverandering door hogere dijken, betere kustbescherming. ‘Daar is Nederland al honderden jaren mee bezig’, zei hij. ‘We zijn nu actief in New Orleans, New York, Boston. Er zijn mogelijkheden, als je er snel op inspeelt.’"
"Maar juist die vertaling van zorgen in kansen stuitte Thunberg tegen de borst. ‘Hoe durven jullie!’, zei ze tegen een zaal vol enigszins beduusde wereldleiders. ‘We staan aan het begin van een massaal uitsterven en alles waar jullie over kunnen praten is geld en sprookjes van eeuwige economische groei. We zullen jullie nooit vergeven.’"

Getuigenispartijen worden door types als Mark Rutte vaak afgeschilderd als clubjes, die geen verantwoordelijkheid dragen, zoals hij dat zelf wel doet. Hier komt het verschil om de hoek kijken tussen dragen en nemen.
Thomas von der Dunk vroeg zich in De Volkskrant van 07 nov 2021 af: 'Zitten er reptielen in de regering van Mark Rutte?' en hij stelde de vraag of Mark Rutte nu een slang was of een kameleon? Beiden lijken van toepassing, maar je zou er die 'paling' (Bron: Ensie) nog aan toe kunnen voegen lijkt het toch wel.
Vraag aan Mark Rutte van NOS: "En wat gaat u nu concreet doen?" Antwoord: "Ja, dat is vréselijk ingewikkeld!" (Bron: NOS) Gaan we alweer: "Blablabla"
'Gaslighting' noemen deskundigen dit gedrag ook wel. De tactiek van 'Verdeel en heers' Bron: Wikipedia.
De praktijk van de afgelopen decennia heeft geleerd dat het verwijt "Jullie dragen geen verantwoordelijkheid" een beetje op de lachspieren is gaan werken. Degene die wel de eindverantwoordelijkheid droeg bleek die voortdurend niet te willen nemen. Meer daarover in de 'Rutte Doctrine' en in 'De Speld'.

Even terug naar Wikipedia en de PSP: "De PSP streefde niet in de eerste plaats naar een meerderheid van de kiezers, maar vooral naar het uiten van haar beginselen in het parlement. Daarom wordt de PSP ook wel een getuigenispartij genoemd."

Komt het recent opgestane 'Sociaal & Groen (WHD)' wellicht een beetje in de richting van die 'oude' PSP?
Zij komen bijvoorbeeld met deze interessante vraag op de proppen: 'Waarom het niet goed gaat met de SP' Bron: Column Alex de Jong in Sociaal & Groen 29 jan 2021
"Voor velen is de bezorgdheid over racisme en klimaatverandering het begin van een bredere politisering – maar aansluiting bij de huidige SP is voor dergelijke mensen geen logische optie."
"Dat de SP geen grotere rol speelt in dergelijke bewegingen is niet het gevolg van een gebrek aan middelen. Dit is eerder een strategie, gemotiveerd door het prioriteren van verkiezingsresultaten en een afweging van wat de partijleiding denkt dat de meeste stemmen zal opleveren. Antiracistische en klimaatveranderingsmaatregelen worden verondersteld te 'controversieel' te zijn bij (potentiële) SP-kiezers."
"Met voorstellen zoals het eisen van werkvergunningen voor mensen uit andere landen van de Europese Unie, herhaalt de SP 'de fouten die we hebben gemaakt jegens Turkse en Marokkaanse gastarbeiders door Poolse arbeiders buiten de deur te willen houden, in plaats van hen zichtbaar te ondersteunen in hun hunkering naar en strijd voor een beter bestaan’, zegt (Voormalig SP-raadslid in Oss) Erciyas."
Interessante materie om eens verder in te duiken?

Update 21 feb 2019:
'Die foto van die naakte vrouw bij een koe: hoe een verkiezingsposter hét beeld van de jaren zeventig werd'. Een reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van de beroemde PSP poster door Paul Onkenhout in De Volkskrant van 21 feb 2019

Zie ook: Il Est Cinq Heures, Paris S'Eveille, Jacques Dutronc aan de vooravond van Mei 1968 en het item 'Anarchisme'.


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017