Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Nette Menschen
Nette Menschen
10/03/2020

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Nette Menschen' 03 okt 2020

"Nette Menschen nehmen Rücksicht und fahren hier nicht mit dem Fahrrad"
"Für die übrigen ist es verboten!"
Ofwel, interpretatie van de Nederlander:
"Aardige mensen tonen respect en rijden hier niet op de fiets..."
"En voor de rest maak ik het zelf wel uit!"
Na klar!

Vandaar:
Waarom de tweede golf in Duitsland véél milder is: 'Zij luisteren, wij discussiëren maar door' Bron: Andreas Voss in het AD van 01 okt 2020
"Volgens Voss komt dat onder meer doordat Duitsers zich beter aan de basisregels houden."
"Hollanders? Ja maar"
Maar ook vanwege 'ons' 'Dashboard' ('Quanta Costa Nou?')

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017