Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Nederland Polderland
Nederland Polderland
03/26/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

Nederland Polderland 17 nov 2017 (laatst bijgewerkt op 22 jan 2021):

"Het poldermodel is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen"...
"Het consensusmodel bestaat echter al langer. Het gaat terug tot de middeleeuwen. Toen moesten boeren, edelen, stedelingen en overige burgers samenwerken om dijken te bouwen en zo droge voeten te houden. Dit was alleen mogelijk door, ongeacht afkomst of stand, samen te werken. Als het ware met terugwerkende kracht wordt ook daarvoor thans de aanduiding poldermodel gehanteerd, alsook het werkwoord polderen voor compromissen sluiten en samenwerken." Bron: Wikipedia over het Poldermodel.

Compromissen sluiten en samenwerken is dus waar het in de kern om gaat in dit model.

Ons 'Poldermodel' laat zien dat het werken met regeerakkoorden weinig of niets te maken heeft met het democratisch onderhandelen en compromissen sluiten namens een meerderheid van de bevolking. Er worden deals gesloten en zaken uitgeruild waarvoor geen meerderheid, opnieuw zonder afspraken vooraf, te vinden is. Noch onder de kamerleden, noch onder de bevolking.
Dat lijkt ook een van de hoofdargumenten van een Mark Rutte om tegen referenda te zijn en de voorkeur uit te spreken voor de 'representative vertegenwoordiging'. Ben ik zelf ook wel voor, maar dan is wel de randvoorwaarde dat die volksvertegenwoordigers ook werkelijk hun volk vertegenwoordigen. Wanneer dat niet meer gebeurt liggen kritische kreten als de 'Kartelpartijen' voor het inkoppen.

'Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie' Bron: De Volkskrant 09 okt 2018
"Het vermoeden van veel kiezers is nu ook wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen als sneeuw voor de zon tijdens coalitiebesprekingen. Econoom Wimar Bolhuis schrijft dat in zijn promotieonderzoek."
"De conclusies laten aan duidelijkheid niets te wensen over: van de gouden bergen die de burger in verkiezingstijd steevast worden beloofd, blijft na de stembusgang weinig over. Wanneer een aantal partijen om tafel gaat zitten om een regeerakkoord te smeden, krijgen andere belangen plots een prominentere rol – die van het bedrijfsleven bijvoorbeeld."
"Op die belastingen inzoomend, constateert hij dat werkenden steevast aan het kortste eind trekken."
Dat was helaas al langer ook mijn bezorgde vermoeden en de reden waarom ik, met een beetje pijn in de buik, vervolgens op 17 nov 2017 begon aan dit item 'Nederland Polderland'.

Het uitruilen van programmawensen waar geen meerderheid binnen de Tweede Kamer noch bij de Nederlandse bevolking voor bestaat kan op deze manier dus gerealiseerd worden. Met democratie heeft dit weinig of niets meer te maken. Het is puur kiezersbedrog.

In dit licht is het ook wel interessant om nog eens te kijken naar het thema 'Verkiezingsprogramma's' en de betekenis daarvan. Als het zo is dat wij pas na verkiezingen gaan onderhandelen met mogelijke coalitiepartners en dat volgens het Poldermodel doen, dan is een ding zeker. Partijen kunnen alles in hun programma zetten en er de dag na de verkiezingen op terugkomen. Dit allemaal vanwege het 'Polderen'. Het houdt dus in dat een 'Kieswijzer' of 'Stemwijzer' op grond van het vergelijken van programma's volstrekt zinloos is. Vandaar dat ik daar ook mee gestopt ben.
Het enige zinvolle stemadvies is om te kijken hoe partijen en politici zich in de voorliggende periode gedragen hebben.

Het huidige politieke stelsel van Nederland kan eigenlijk het best gekenschetst worden als een Meerpartijendictatuur van, op dit moment, VVD, CDA, D66, CU, gedoogd door SGP, die daarmee dus medeverantwoordelijk is.

Nog even terug naar de huidige coalitie van VVD, CDA D66 en de CU. Opvallend is dat van drie van de vier regeringspartijen de lijsttrekker geen ministerpost heeft aanvaard, maar dat deze als fractieleider de Tweede Kamer in is gegaan: Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU). Mark Rutte werd Minister President en voor de VVD nam Klaas Dijkhoff deze taak op zich. Halbe Zijlstra werd minister van Buitenlandse Zaken. Menigeen suggereert dat een en ander zo is overeengekomen tussen de vier coalitiegenoten teneinde de fractiediscipline binnen de Kamer te kunnen waarborgen. Bij een enkele 'dissident' zou het kabinet immers kunnen vallen.

Als we het dan toch over partijdiscipline hebben dan moet ik toch ook direct denken aan mensen als Ybeltje Berckmoes (VVD), Sharon Gesthuizen (SP) en recentelijk Roelf van Laar (PvdA), die hun politieke kamerervaringen op papier zetten:
"Het boek van Van Laar past in wat inmiddels een bescheiden trend mag heten: Kamerlid klapt uit de school na verlaten fractie. Sharon Gesthuizen doet in 'Schoonheid Macht Liefde' een boekje open over de partijcultuur bij de SP, Ybeltje Berckmoes beschrijft in 'Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn' de rol van de afdeling voorlichting bij de VVD. Een constante: de partijleiding moet het ontgelden; bij Gesthuizen is dat Jan Marijnissen, bij Berckmoes komt Halbe Zijlstra er slecht vanaf." Bronnen: De Volkskrant van 01 sept 2017: Sharon Gesthuizen (SP), 25 spetember: Ybeltje Berckmoes (VVD) en 17 nov 2017: Roelof van Laar (PvdA).
Bij D66 zou het al niet veel anders zijn betoogt Spindoctor Arthur van Amerongen: ‘En nou opdonderen, dictator Pechtold’. Bron: HP 9 mrt 2018
"Je komt niet weg met een smadelijk zetelverlies, als gevolg van keiharde kadaverdiscipline en een ziekelijk 'Narcisme'."

Nederland Polderland doet mij vaak denken aan het ouder-kind toernooi dat ik ooit speelde op onze tennisclub. Het was een toernooitje op tijd. Vlak voordat de bel ging scoorde mijn dochter het beslissende punt. Vraagt de moeder van het jongetje aan de overkant van het net: "zullen we aan de wedstrijdleiding een gelijkspel doorgeven?" Geef ik als antwoord: "of zullen we gewoon de uitslag doorgeven?" We deden toch maar het laatste. Komt dat jongetje de volgende dag op school met een beker die hij had 'gewonnen'. Iedereen olv juf zingen voor de 'Kampioen'. Blijkt later dat de beker toebehoorde aan zijn vader die hem gewonnen had met Fjierlefjeppen of zoiets....
Vanaf die dag had ik door wat 'Polderen' betekent.

En een ander mooi voorbeeld van Nederland Polderland is dit verhaal over de Shared Space: 'Krijgen onze kinderen wel de juiste verkeersles?' Bron: RTV Noord 04 mei 2019
"Als je een specifieke situatie Shared Space situatie hebt die je aan de kinderen voor kunt leggen, dan zal de lesmethode best werken. Maar je kunt Shared Space niet in zijn algemeenheid meenemen in de verkeerseducatielijn. Want stel dat je net een les hebt gehad over wat verkeersregels betekenen, waar je moet oversteken enzovoorts. En vervolgens ga je puur theoretisch in op dat je bij Shared Space wel overal mag oversteken, maar dat je wel goed moet blijven opletten. Dat druist in tegen alles wat de kinderen net hebben geleerd. Het risico bestaat dat ze dán de verkeersregels zelf ook niet meer zo nauw nemen."
Conclusie: met Shared Space leren we onze kinderen keurig hoe 'Nederland Polderland' en onze 'Participatiemaatschappij' in elkaar steken. Je brengt iedereen in verwarring, je handhaaft niet meer en legt de verantwoordelijkheid bij de burger, in dit geval het kind. Vervolgens kom je met ongevallenstatistieken en kostenplaatjes en dan betoog je als overheid dat je succesvol beleid voert.
Het Shared Space beleid heeft vooral één duidelijk resultaat opgeleverd: het recht van de sterkste is in de plaats gekomen van gelijke spelregels en goede scheidsrechters voor iedereen. Typisch geval van het doorgeslagen liberalisme dus.
De kinderen en andere kwetsbare groepen mogen de rekening betalen van dit onzalige beleid.

Nog een derde voorbeeld, uit het recente en 'verre' verleden.
Ooit verwende ik de kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes wel tijdens de lunch met een blikje knakworstjes. Dat leverde dan wel vaak een irritant verdeelprobleem op. Hoe doe je dat eerlijk met zijn drieën of vieren als er tien worstjes in het blikje zitten?
Dus toog ik op een dag richting supermarkt en legde de filiaalchef mijn 'probleem' voor. "Als jullie nu zorgen dat er twaalf worstjes in een blikje zitten, dan is mijn probleem opgelost". Nou, dat zou hij bespreken met de baas, maar zelfs logistiek leek het hem een 'lastig' probleem.
Nooit meer iets van gehoord en nooit meer naar gevraagd natuurlijk en dan wordt het begin 2021 en word ik gebeld. "Papa, raad eens: weet je nog van die worstjes? Raad eens hoeveel daar nu inzitten?". "Nou, eindelijk mijn zin: twaalf dus?" "Nee, maar je zat in de buurt: elf!"
Ik had het kunnen weten, het is balanceren bij het nemen van zulke lastige beslissingen in Nederland Polderland. Van tien naar twaalf, dat is wel erg revolutionair. "Kom we denken er nog een paar decennia over na en dan, ja dan vinden we het gouden compromis: elf!."
En de ouders van nu mogen ze gaan verdelen, met twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen of tien kindertjes. Tot ze de elfde hebben gevonden en een tweede blikje. Want anders wordt het wel erg karig.

In 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje' en in 'Nederland Gedoogland' wordt ook nog wat specifieker ingegaan op het 'Polderen' en 'Gedogen' en wat hieraan historisch ten grondslag ligt.

Zie ook: 'Politiek' en 'Vluchtelingen'.

Voetnoten:

04 dec 2019:
'Hoe er tóch steun kwam voor een vrouwenquotum (met dank aan het Koninklijk Huis)' Bron: AD 04 dec 2019
My goodness, denk je dan, dit is nog eens Polderen 2.0! Vraag maar niet hoe het kan en profiteer ervan!

14 mei 2019:
'Why copying the populist right isn’t going to save the left' Bron: Cas Mudde in The Guardian van 14 mei 2019
"The argument that a tougher stand on immigration will revive the social democratic parties – and arrest the rise of the radical right – is based on two basic errors, which together reflect a larger misunderstanding about the historic role of centre-left parties."

24 nov 2018:
'Typisch Nederlands: de stille kracht van lobby-organisaties' Bron: Follow The Money FTM 24 nov 2018
"Culpeppers stelling: hoe onopvallender de beleidskwestie, hoe groter de politieke invloed van bedrijfslobbyisten."

23 aug 2018:
'Coalitie steunt schrappen dividendtaks, want "afspraak is afspraak"' Bron: NOS 23 aug 201
Citaten overbodig lijkt me. 'Nederland Polderland': niemand die het wil, maar 'afspraak is afspraak' (als het tenminste zo uitkomt).

26 jun 2018:
'Als je Shell heet, of Unilever, mag je vrij pinnen bij het Torentje'. Bron: Column van Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 26 jun 2018
"Waarmee de afschaffing van de dividendbelasting voor een paar geprivilegieerden symbool is komen te staan voor alles wat er mis is met deze vorm van politiek bedrijven. Er is een politiek establishment gecreëerd dat zo vaak is weggekomen met verduistering van informatie en met niet uitleggen van het onuitlegbare, dat het een tweede natuur is geworden."

23 jun 2018:
'De populistische opmars wordt gevoed door de terugkomst van de migratiecrisis'. Bron: De Volkskrant 22 jun 2018.
"Angst voor immigratie bezorgt populisten stemmen en macht. Zij voelen zich zo sterk dat zij deze weken een bliksemoffensief ontketenden tegen open grenzen. De gevestigde politiek buigt om niet te barsten."
Dat stemt tot nadenken: als je die partijen, eigenlijk met CDA er nog bij, bij elkaar op mag tellen, dan kan de conclusie niet anders luiden dan dat ook Nederland is afgegleden naar een land met een behoorlijk xenofoob sfeertje. Hier even het geheugensteuntje: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd' Bron: Trouw 11 feb 2017
Het is natuurlijk niet raar om te concluderen dat je op deze manier een selffulfilling prophecy krijgt. Als je je maar xenofoob genoeg opstelt worden de tegenstellingen vanzelf groter en krijgen de populisten meer aanhang, xenofoob of pragmatisch, of allebei. Sla de geschiedenisboeken er maar op na.

16 jun 2018:
'Shell omzeilde dividendbelasting voor 7 miljard' Bron: De Volkskrant 16 jun 2018
"De onderzoekers van Somo gaan nog een stap verder. Zij vragen zich af of hier sprake is van ongeoorloofde staatssteun van Nederland aan Shell. ‘Als dat zo is, dan kan de Europese Commissie Nederland verplichten de eerder genoemde 7,5 miljard euro terug te vorderen’, schrijven ze. Vanuit Brussel wordt al langer met argwaan gekeken naar de weinig transparante Nederlandse ruling-praktijk."
Teveel gezegd: een bananenrepubliek?

16 juni 2018:
'Partijdiscipline en geldgebrek hollen de onafhankelijkheid van politieke denktanks uit' Bron: De Volkskrant van 15 jun 2018
"Meer in het algemeen krijgt de partijdiscipline vat op de bureaus. Volgens Patrick van Schie, sinds 2001 directeur van het aan de VVD gelieerde bureau, houdt de VVD de teugels duidelijk steviger in handen sinds de partij regeert."

12 jun 2018:
'En zo was de Kim-Putterstoets nog niet gelanceerd of hij was al ingehaald door de Gert-Jan-Segerstoets' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 10 jun 2018
"Want het is absoluut zielig voor de arbeidsgehandicapten om ze zo tekort te doen, en een ander zal de Kim-Putterstoets vermoedelijk niet doorstaan, maar het staat nu eenmaal wel in het regeerakkoord. En dat heeft de ChristenUnie wel mede ondertekend."

08 jun 2018:
'Discutabel wetenschappelijk onderzoek zorgde voor afschaffing dividendbelasting' Bron: AD 08 jun 2018
"Het besluit om de dividendbelasting af te schaffen zou genomen zijn op basis van een discutabel onderzoek van de Rotterdam School of Management dat werd gefinancierd door Shell." Zie ook FTM. "En wat zéggen jullie dus in het Landsbelang?!"
Het houdt maar niet op....Gaswinning in Groningen, Dividendbelasting? "Mijn naam is Haas, het is allemaal zo complex"*.
"Als je niet voldoet aan de Nederlandse normen en waarden dan wordt je geacht het land te verlaten", sprak de VVD nog recentelijk. Je kunt dan ook wel 'oppleuren' sprak Mark Rutte nog niet zo heel lang geleden. Zie hier bij de NOS. Of zijn dit ze juist, die normen en waarden van onze 'bananenrepubliek'?

01 jun 2018 (en nog een keer het populisme):
'Goed volk'. Bron: laatste column van Tommy Wieringa in AD 01 jun 2018 over het populisme van VVD'er Klaas Dijkhoff.
"Dijkhoff beweerde met zoveel woorden dat democratische rechten eigenlijk gunsten zijn, waar je met mate gebruik van moet maken, en liefst op voorwaarden die hij bepaalt. Misschien kan iemand hem vertellen dat demonstreren niet de vrijheid van meningsuiting inperkt, maar juist een uitdrukking is van dat recht. Dijkhoff zou, als de liberale democraat die hij zegt te zijn, zich sterk moeten maken voor dat recht, ongeacht zijn eigen opvattingen. Wie andersdenkenden vijanden van de vrijheid noemt, heeft meer van het populisme begrepen dan van democratie."

28 mei 2018 (een minicursus populisme aan de hand van een case):
Sjef van Gennip, bestuursvoorzitter Reclassering Nederland: ‘Iedereen weet dat je met vergelding de samenleving niet veiliger maakt’. Bron: De Volkskrant 28 mei 2018
"Het is puur populisme, stelt Van Gennip. Inspelen op onderbuikgevoelens in de samenleving omdat het goed valt bij het electoraat."
"Ik weet niet waar die verrechtsing ooit is begonnen, ik denk bij Pim Fortuyn. Sindsdien proberen nogal wat partijen elkaar de loef af te steken."
"De VVD wil zich graag profileren als de partij van orde, tucht en regelmaat. Vergelden."
"Vorige week vroegen Kamerleden aan minister Dekker voor Rechtsbescherming: leg nou eens uit: waaróm wilt u die voorwaardelijke invrijheidstelling precies afschaffen? Welk wetenschappelijk rapport ligt daaraan ten grondslag? Toen zei hij bijna letterlijk: dat doe ik alleen maar omdat de samenleving het niet begrijpt."
"Ik ben ooit lid geworden van de VVD vanwege de liberale uitgangspunten, maar dat zinloze hard-harder-hardst, daar kan ik me inderdaad niet vinden. Ik heb lang gedacht: die partij wil Wilders rechts inhalen."

06 mei 2018:
Opinie op zondag: 'Verhoog het democratisch gehalte van onze politiek' Bron: classica Rosa van Gool in De Volkskrant 06 mei 2018
"Liegende politici zijn niet de enige oorzaak van wijdverspreid cynisme over de politiek. Het debat over het dividendmemo bracht ook een ander, dieperliggend manco van onze democratie aan het licht: de Tweede Kamer blijkt, dankzij ijzeren fractiediscipline en dichtgetimmerde regeerakkoorden, nauwelijks in staat om de regering ter verantwoording te roepen en beleid bij te sturen."
Was mijn conclusie ook.

01 mei 2018 (update 14 mei 2018):
'Macron is een neoliberale wolf in schaapskleren' Bron: Trouw 01 mei 2018
"Met deze cynische tactiek laten politici als onze eigen Mark Rutte en, zo blijkt, ook Macron de Europese Unie de klappen opvangen die hun eigen impopulaire rechtse agenda uitlokt."
De suggestie dat Mark Rutte zich gedraagt als een populist op de rechter flank komt niet helemaal uit de lucht vallen. Tijdens de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 haalde Rutte er zelfs The New York Times mee:
24 jan 2017:
'Dutch Leader Takes Trump-Like Turn in Face of Hard-Right Challenge' Bron: The New York Times 24 jan 2017
"The letter from Mr. Rutte, which was published online on Sunday, seemed like an effort to head off that challenge by embracing some of Mr. Wilders’s populist messages." Zie hier de gewraakte brief.
Het werkte wel en Rutte en zijn partij scoorden aardig bij de verkiezingen.27 apr 2018:
'Volgens Mark Rutte is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen' Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 27 apr 2018
"Als je denkt dat je uitverkoren bent om het volk naar graziger weiden te leiden, dan is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen, al zien ze dat zelf niet zo."

27 apr 2018:
'Bewijs' Wiebes in dividendmemo rammelt aan alle kanten. Bron: RTL Z 27 apr 2018.
"Dit is de volgende aanwijzing dat het besluit de dividendbelasting af te schaffen is genomen op onjuiste gronden."

26 apr 2018:
'Rutte overleeft debat over dividendbelasting' Bron: Trouw 26 apr 2018
De oppositiepartijen vielen Rutte hard aan. Zij geloven hem niet en vinden dat hij vergeetachtigheid veinst. "De premier heeft een rookgordijn opgetrokken", meende Lodewijk Asscher van de PvdA. "Het vertrouwen is beschaamd", zei Jesse Klaver van GroenLinks. Geert Wilders van de PVV vond het optreden van Rutte 'gedraai en gekonkel'.
Hoe hard Rutte ook zijn best deed hij slaagde er dus niet in een goede 'SelfHug' te doen.
"De motie van afkeuring betekent dat de verhoudingen tussen coalitie en oppositie zijn bekoeld. Dat is slecht nieuws voor het kabinet, gezien hun krappe meerderheid in de Tweede Kamer."

25 apr 2018:
'Adam Smith schreef het al: politici moeten niet naar bedrijven luisteren' Bron: Trouw 25 apr 2018
"Het gevoel leeft breed dat premier Rutte te veel zijn oren heeft laten hangen naar de wensen van het bedrijfsleven en te veel de neiging heeft gehad de belangen van het bedrijfsleven te vereenzelvigen met de belangen van BV Nederland, iets waartegen Adam Smith ons juist waarschuwt."
En kennelijk hangt de rest van de regering aan de touwtjes van Mark Rutte. Vandaar mijn conclusie van Meerpartijendictatuur.

25 apr 2018:
'De afschaffing van de dividendbelasting: niemand wilde het en toch gaat het door' Bron: De Volkskrant 25 apr 2018
"Alle commotie over memo's die al dan niet op hoofd- of zijtafels lagen tijdens de coalitieonderhandelingen kan niet los gezien worden van de brede impopulariteit van deze belastingmaatregel. Voor de oppositiepartijen is het heerlijk schieten op een kabinetsbesluit dat niet alleen slecht valt bij hun eigen achterban, maar ook bij de kiezers van de coalitiepartijen. In een peiling van Maurice de Hond geeft 57 procent van de Nederlanders te kennen dat het kabinet het plan moet intrekken."
Dat doet het kabinet niet, dus iedereen die daar in zit, plus de betreffende kamerleden, hebben vuile handen: hij/zij minachten de democratie. Een Meerpartijendictatuur dus. Een bevestiging van het verhaal hierboven over Adam Smith.

27 jan 2017:
'Wie heeft het in Nederland voor het zeggen?' Het Parool 27 januari 2017, met de visie van Daan Brouwer.

06 dec 2016:
'Zetelroof hoort bij ons politieke stelsel' Bron: De Volkskrant 6 dec 2016
"Politicoloog Arnout Maat noemt dit de 'particratie': volksvertegenwoordigers leggen geen verantwoording meer af aan de kiezer, maar aan hun partij", betoogt Geerten Waling.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017