Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Nederland Gedoogland
Nederland Gedoogland
11/09/2019

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Nederland Gedoogland' 10 nov 2019 (laatst bijgewerkt op 16 jan 2020):

Ergens anders op deze site staat het thema 'Nederland Polderland'. Het gaat over de 'uitruil' van idealen in de politiek, de koehandel met principes. Het gaat erover hoe er gesjoemeld wordt door onze bestuurders met integriteit onder het motto van compromissen sluiten onder de naam Polderen.

Wat is nou eigenlijk de clou van 'Nederland Polderland', hoe komt het dat wij zulke Polderaars zijn? Heeft het te maken met onze 'Gedoogcultuur'? Wat houdt die dan in en wat was er eerst, hoe zit het met de kip en het ei?
Bij het item 'Vluchtelingen' kwam het onderwerp ook al aan bod in de 'Inburgeringscursus'. Wat moet zo'n bootvluchteling nu aan met een situatie als op bovenstaande afbeelding?

'Verboden te parkeren', 'Geldt ook voor de berm', valt er te lezen. Maar, de berm staat vol met geparkeerde auto's. Op het moment dat deze afbeelding werd gefotografeerd passeerde juist een motoragent in vol ornaat. De auto's waren hem geen blik waardig. Een paar omstanders keken verschrikt naar de fotograaf, een enkeling signaleerde de agent, maar iedereen ging toch gewoon zijns weegs, te voet richting sportcomplex.
De toevallig passerende asielzoeker vroeg mij:  "Wat de bord betekent?" Ik antwoordde hem dat hij nog eens het thema 'Vluchtelingen' zou kunnen doorlezen met de 'Inburgeringscursus'. "Dit betekent dat je hier je auto niet mag parkeren, zelfs niet in de berm." "Maar, met de kanttekening dat elke 'gewone Nederlander' dat dus 'gewoon' toch doet. De Politie rijdt dan langs en rijdt vervolgens 'gewoon' door. Jij kunt dus 'gewoon' naar de voetbalwedstrijd gaan kijken, vooral ook omdat je toch geen auto hebt (grapje)." "Ja, ik nu begrijp: 'mag niet, mag wel', hahaha!"
"Klopt", zeg ik, "moet je alleen wel oppassen dat ze jou niet matchen met jouw auto, want dan heb je misschien toch een probleem." "Matchen met auto, ik niet begrijp niet?" "Nee, dat snap ik, dat heeft te maken met of je gedoogd wordt in Nederland. Moeilijk hè, die 'Inburgering'?"
Blijft natuurlijk de vraag: waarom een bord neerzetten als je de regels toch niet handhaaft? Lijkt het er toch op dat wij een beetje een hypocriet begrip van tolerantie erop nahouden. Streng (de dominee) voor de ander, maar liberaal (de koopman) voor onszelf. Vandaar wellicht de bordjes. Ge- en verboden voor de buurman, zodat er voor ons nog plek overblijft, want wij vallen niet onder de regels. En als de overheid wel regels opstelt, maar zichzelf en ons er niet aan houdt, dan krijg je kennelijk het gewenste 'plaatje'.

Misschien ligt de basis wel in 'De koopman en de dominee'. Bron: Filosofie 12 dec 2012
Als de koopman het wint van de dominee, dan zijn de bordjes en de spelregels er vooral voor om de koopman zijn gang te kunnen laten gaan. Komen de belangen van de koopman in gevaar, dan worden we even wat minder dominee. En zo leer je dan goochelen met de regeltjes en leer je de moraal van wat te masseren.

En zo komen we via historicus en journalist Frank Mulder in Filosofie nr12 2012 bij 'Hebzucht is calvinistisch': Max Weber, 'De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme' en Ayn Rand, 'De kracht van Atlantis'.

In de huidige vaderlandse politiek vinden we dit nog steeds terug:
'Opinie: Koopman Rutte speelde voor dominee - en dat pakte verkeerd uit'. Bron: RUG 07 mei 2018
Of, een ander actueel politiek onderwerp:
Minister Stef Blok over Nederland op het wereldtoneel op 10 nov 2019 op NU.nl: 'Laat me niet chanteren door Assad' "Dit is het klassieke debat over de koopman en de dominee."

Gedogen die man of niet gedogen, that is the question

Nog eventjes terug naar de VVD en Klaas Dijkhoff, de moralist van de VVD, de man die pal zegt te staan voor 'de gewone man', de man die mensen in achterstandswijken goedschiks dan wel kwaadschiks een lesje zou leren. De man die ruim een jaar geleden in een identiteitscrisis zat ten aanzien van zijn geloof(waardigheid?): Dijkhoff beticht Eijk van 'trappen na' en zegt woedend lidmaatschap kerk op en net een dag later: Ruziënde Dijkhoff en Eijk gaan toch weer praten. De man die demonstraties, het recht op vrijheid van meningsuiting dus, wou gaan verbieden: 'Dijkhoff oppert protestverbod rond Sinterklaas, maar kan dat wel?' Kortom, de man die zijn moreel kompas kwijt is en fanatiek op zoek is naar 'moraliteit' in zichzelf en bij ons.
En dan als het om het eigen hachie gaat plotseling niks moralist meer is, maar gewoon de koopman: recht is recht en met ethiek heb ik niets te maken: VVD-fractievoorzitter Dijkhoff krijgt elk jaar wachtgeld na rol in vorig kabinet. 'Het is uitgesteld loon' Bron: AD 26 nov 2019
"De VVD-fractievoorzitter incasseert nu circa 37.000 euro per jaar aan wachtgeld, tot en met juli 2019 was dit in totaal 66.000 euro, blijkt uit de documenten. Dat komt bovenop de 115.000 euro per jaar - en toeslagen - die Dijkhoff toch al ontvangt voor zijn fractievoorzitterschap."
"Over de arbeidsvoorwaarden van een ministerschap of staatssecretariaat valt niet te onderhandelen. Dat heeft voor- en nadelen, maar het is zoals het is. Ik zie deze wachtgeldregeling als onderdeel van die arbeidsvoorwaarden. Het is uitgesteld loon, net als pensioen. Daar doe ik ook geen afstand van."
Juridisch niks op aan te merken, maar neem anderen dan ook niet de maat, zou je zeggen.
Zo zit het dus in Nederland met het gedogen. Moralist, dominee, waar het om de buurman gaat, graaier, koopman, waar het om onze eigen belangen gaat.
Het zit er in Nederland dus diep in.

Gedogen die man of niet gedogen, that is the question

Update 03 dec 2019:
'VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zwicht voor druk en ziet af van wachtgeld' Bron: AD 03 dec 2019
Dijkhoff houdt vast aan de "niet populaire" opvatting dat hij zijn toelage verdient. Hij stort het ontvangen geld ook niet terug. Maar hij vindt "dat in deze discussie onze fractie op inhoud het debat moet kunnen voeren, zonder iedere keer aangesproken te worden op mijn persoonlijk keuze".
"Maar eerlijk gezegd: toen ik die toelage ooit accepteerde, wist ik dat er gedoe kwam. Dat vind ik ook niet erg. Inhoudelijk sta ik er nog steeds volledig achter." Dat altijd nog "liever dan een politiek correcte, maar in mijn ogen feitelijk en juridisch incorrecte mening" verkondigen, stelt hij.
Uh, snapt u het nog? Zo legt een (voormalig?) katholieke Brabander de dingetjes uit. 'Koopman of Pastoor?'

Gedogen die man of niet gedogen, that is the question

Update 04 dec 2019:
'Zo ben je ‘de populairste politicus op het Binnenhof’, zo lig je op het kerkhof der gesneuvelde kroonprinsen' Bron: Column Sheila Sitalsing 04 dec 2019
"Ik kijk nooit op m’n loonstrookje."
"In één ademstoot heeft Klaas zijn lot bezegeld. De mensen van wie de VVD het moet hebben, de ‘hardwerkende ondernemers’, de ‘normale mensen’ en al die andere tranentrekkende clichés kijken namelijk wel op hun loonstrookje. Elke keer weer."

Gedogen die man of niet gedogen, that is the question

Update 05 dec 2019:
Laten we eens luisteren naar Liese Spaarman over deze materie, gedogen en ons geweten in vroegere tijden: "Toen de Tweede Wereldoorlog al een goed stuk op gang was". Interview in het programma 'De Duits - Nederlandse verhoudingen in het voetbal'.
(Mede 'gevonden' dankzij 'stuurwerk' van de AI, de algoritmen van Google, dus zelf heb ik de link niet gelegd, gewoon gevolg van een beetje 'Datadictatuur'*)

Update 05 dec 2019:
En wellicht ook een interessant licht op deze materie: 'Nieuwslijn (19870520) - Interview Jaap van Meekren met Weduwe Rost van Tonningen' 03 aug 2017
"Juridisch ligt dat zo"
(Mede 'gevonden' dankzij 'stuurwerk' van de AI, de algoritmen van Google, dus zelf heb ik de link niet gelegd, gewoon gevolg van een beetje 'Datadictatuur'*)

Update 06 dec 2019 (Verjaardag Sinterklaas):
'Rutte wil zijn reiskostenvergoeding niet terugbetalen' Bron: AD  06 dec 2019
Ja hoor: Rutte vindt het ‘ingewikkeld’ om alle ontvangen reiskosten terug te betalen. "Nu ben het ik met Dijkhoff eens, maar we praten hier over een situatie van 13 jaar geleden", benadrukt hij.
"Hoeveel Rutte precies heeft ontvangen weet hij niet, maar hij denkt ‘rond de 20.000 euro’."
"Maar Sint, het is ook allemaal zo ingewikkeld en mijn geheugen doet het ook niet meer zo goed".

Gedogen die man of niet gedogen, is that a question?

Update 06 dec 2019:
'Filosofe Deirdre McCloskey: Nederlanders zijn echte liberalen, alleen zien ze dat tegenwoordig zelf niet meer' Bron: Trouw 06 dec 2019
"Volgens de toonaangevende Amerikaanse filosofe beseffen we niet half wat we aan onze koopmansgeest te danken hebben. "Als je handel drijft móet je tolerant zijn", betoogt ze."
Meest opvallende uitspraak in haar betoog, in mijn ogen dan:
"Als je handel drijft, moet je tolerant zijn. Je zult niet afzien van een deal, omdat je die moet sluiten met een moslim of met een Pool. Daarom laten jullie een ander in z’n waarde."
Als je er even over nadenkt blijft er van haar redenatie toch echt helemaal niets over. Neem een voorbeeld van handel drijven met regimes in landen waar de Mensenrechten zwaar geschonden worden. Kijk naar onze banden met bijvoorbeeld Saoedi Arabië, Turkije, Rusland, China, Libië, noem ze maar op.
Wij Nederlanders zijn dus ook zo enorm tolerant, middels deze redenering, om geweld en onderdrukking tegenover minderheden in dit soort landen te tolereren.
En als die handel niet in het verschiet ligt, wat dan? Hoe staat het dan met moslims en Polen? Op het moment dat de ander dus niet meer van economische waarde is, zoals bootvluchtelingen bijvoorbeeld? Dan sluiten we een Turkije-deal om van ze af te zijn. Tolerant zou het zijn vluchtelingen op te vangen als gast in ons eigen land, zoals oude Griekse omaatjes mij weleer meermalen behandelden toen ik met een rugzak aanklopte voor onderdak op de Cycladen. Deze omaatjes zagen nooit een cent terug voor hun oprechte generositeit.
Hebben we het nog niet eens gehad over de catastrofale gevolgen die de koopmansgeest heeft op ons aller milieu. Lang leve het gedogen van al die handelspartners die bijdroegen aan onze welvaart ten koste van de natuur, hier en wereldwijd. Allemaal mogelijk gemaakt dankzij onze 'tolerantie'.
Ik zie die door McCloskey geroemde levenshouding toch meer als een extreem cynisch opportunisme dan als een nobele vorm van tolerantie ten opzichte van onze medemens en het verdere leven op onze planeet.

Gedogen of niet gedogen, that is the question.

Het ophemelen door Deidre McCloskey van de nederlandse koopmansgeest en onze tolerantie zijn wellicht terug te voeren op haar opgelopen trauma's in de USA. Thuis was het leven een hel en dus vind je elders het vermeende paradijs.
Het bracht me naar The School Of Life, ophemelen of afbranden van onze medemens. Wellicht kunnen we hierin de verklaring vinden voor de misvattingen en misinterpretaties die door McCloskey gemaakt worden.
'On the Tendency to Love and Hate Excessively' Bron: The School Of Life
"If there is one generalisation to hazard about maturity, it is that it involves neither profoundly idealising, nor denigrating other people."

Gedogen of niet gedogen, that is the question.

Update 06 dec 2019:
'Wethouders verbaasd over behandeling Dijkhoff in wachtgeldkwestie' Bron: De Volkskrant 06 dec 2019
"Eén: je ziet van meet af aan af van je wachtgeld. Of twee: je kiest er later voor om alsnog van dat recht af te zien, maar dan moet je alles wat je tot die tijd hebt gekregen wel terugbetalen."

Gedogen die man of niet gedogen, is that a question?

Update 15 jan 2020:
'Je kunt niet tegen de werkende zeggen: los het zelf maar op' Bron: AD 15 jan 2020
"De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR trekt aan de bel: een deel van de werkenden dreigt te verzuipen. Zij hebben onzeker werk, ervaren weinig vrijheid in hun werk of kampen met hoge werkdruk."
'Geef langdurig werklozen een basisbaan met basisinkomen’ Bron: AD 15 jan 2020
"Als het werk complexer en sneller wordt, zal het voor bepaalde mensen steeds moeilijker worden om mee te kunnen in de arbeidsmarkt. Ze kunnen het niveau niet aan of worden gehinderd door bijvoorbeeld psychische problemen."
"Beloning":
"De oplossing volgens de onderzoekers: de basisbaan. Hierbij mogen bijstandsgerechtigden maatschappelijk nuttig werk doen voor een basisinkomen."
"We kunnen bijleren, dus in principe kunnen we dat wel aan. Maar het lukt alleen als werknemers autonomie hebben - zelf kunnen beslissen hoe ze hun tijd indelen – en voldoende steun ervaren van werkgever en collega’s. Krijgen ze dat niet, dan branden ze op."
Geen basisinkomen, maar basisbaan: 'Goed voor zekerheid en eigenwaarde' Bron: NOS 15 jan 2020
"Als werk psychologisch en sociaal zo belangrijk is, kunnen we mensen niet 'afschepen' met een uitkering", staat in het rapport.
"Daarom adviseert de WRR 'basisbanen' met minimumloon voor mensen die weinig kans maken op een reguliere baan. Die fulltime of parttime basisbaan komt in plaats van een uitkering. Het gaat bijvoorbeeld om werk als schoolconciërge, buurthuisbeheerder of ondersteunende kracht in een verpleeghuis. Werk dat anders niet of te weinig gebeurt."
De vraag is hier natuurlijk wie er bepaalt wat "psychologisch en sociaal belangrijk is"? Is dat de neoliberale tijdgeest, is dat het oude calvinisme, is dat echt de individuele wens van de mens?
Zo ken ik iemand die tijdens zijn werkzame leven drie keer in de week sportte. Toen hij werkloos werd kwam hij de deur niet meer uit, noch voor werk, noch voor zijn hobby. Eenmaal gepensioneerd stond hij weer drie keer per week op het sportveld. Nu was hij niet meer eenzaam en geïsoleerd en toen hij werkloos was wel? Waar kwam die hobby-schaamte dan vandaan tijdens die periode van werkloosheid?
Toch wel een apart verhaal van de WRR: We branden mensen op de arbeidsmarkt van boven af aan op en als het kaarsje dan op is bieden we ze vanonder op een (verplichte) basisbaan aan.
Ook hier dus weer de vraag: is dit nu het advies van de Koopman (afgebrande mensen nog even verder uitknijpen voor werk, waar wij geen zin in hebben) of van de Dominee (voorkomen dat mensen afbranden in de neoliberale prestatiemaatschappij), of is het Nederland Polderland en van beiden een beetje, een beetje afbranden en een beetje oplappen en een beetje een burnout en een beetje erbij horen?

Waar een verkeersbordje ons zoal toe kan leiden, niet?
Toch is het wellicht minder vergezocht en afgedwaald dan het lijkt. Binnenkort staan we zelf mogelijk voor de keuze: ga ik vrijwillig 90 km/u rijden op de snelweg, omdat het me beter voor onze toekomst lijkt, of pas als er andere borden staan en de pakkans groot is? Of ga ik 'gewoon' 130 km/u rijden, juist omdat de pakkans klein is? Ben ik een dominee of een koopman? Tuffen we langs Natura2000 of scheuren we naar Atlantis?
Bij de NPO1 kunnen we van deskundigen horen wat de verwachtingen zijn. Snelheid verlagen naar 100: 'Niet zonder slag of stoot'

Gedogen of niet gedogen, that is the question.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017