Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Knollenterreur
Knollenterreur
03/26/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Knollenterreur' 21 mrt 2020 (laatst bijgewerkt op 22 jun 2021)

Een 'draadje' over de Knollenterreur van de achterliggende periode

22 jun 2021:
'In het Huis van Thorbecke wordt de toekomst van mijn kinderen niet beschermd' Bron: Column Marcia Luyten in De Volkskrant van 22 jun 2021
"Nu laat stikstof het falen van onze Staat zien. Politici die buigen voor de lobby van een met geweld dreigende boerenstand."
Knollenterreur dus.

14 jun 2021:
'Hoe de agressie van FDF-voorman Mark van den Oever ruimte wint' Bron: Verslaggeverscolumn in De Volkskrant van 13 jun 2021
"Ik schrijf het maar even op, omdat de hele gang van zaken, hoe onbeduidend ook, laat zien wat er stilletjes verandert: Mark van den Oever slaat dreigende taal uit, waarna gezagsdragers meebuigen uit angst voor escalatie en boeren de openbare weg mogen bezetten of levensgevaarlijk door een dorp scheuren. Terwijl de politie hen gedienstig helpt de krant tegen te werken."
"Zo dus, begint een nieuwe orde."
En wie zijn daar verantwoordelijk voor? VVD, CDA, D66 en CU. En tenminste drie kabinetten Rutte.

28 jan 2021:
'Rabobank mede schuldig aan problemen in landbouw' Bron: RTV Drenthe 28 jan 2021
"De Rabobank is medeverantwoordelijk voor de problemen in de landbouw. Door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, het houden van steeds meer dieren en hogere opbrengsten per hectare, zijn veel bodemorganismen, bestuivende insecten en weidevogels uit het boerenlandschap verdwenen."
Alsof dit niet al decennialang bekend was bij zowel de boeren, de Rabobank als de politiek.

06 aug 2020:
'Met zuivel en vlees exporteren we ook ons schaarse grondwater' Bron: Ecohydroloog Flip Witte in De Volkskrant van 06 aug 2020
"Boeren klagen over droogte, maar zijn zelf de belangrijkste boosdoener, stelt ecohydroloog Flip Witte. Ze willen water te snel afvoeren in het voorjaar en pompen het op als er schaarste is in de zomer. 'Verdroging is het gevolg van onze behoefte om nummer twee in de wereld te blijven in landbouwexport'."
Allemaal met eigen observatie vast te stellen dat zijn betoog klopt.

21 jul 2020:
'Wie mishandelt hier eigenlijk onze melkkoeien?' Bron: voormalig veearts Nico Hoogland in De Volkskrant van 21 jul 2020
"Ik vraag me af wie hier de melkkoeien mishandelt en moet concluderen dat dit de melkveehouders zelf zijn."
"Om aan doodsbedreigingen te ontkomen, wil ik mijn naam eigenlijk liever niet noemen, maar het moet maar eens gezegd worden door iemand die alle trajecten van boerderij, slagerij en slachterij intensief heeft doorlopen."
Was getekend, Nico Hoogland

13 jul 2020:
'Trekkerverzet? Wil de laatste veeboer het licht uitdoen?' Bron: Opinie Wim de Kok medeoprichter van Wakker Dier in De Volkskrant van 13 mrt 2020
"De Nederlandse veeboeren voelen dat ze wel­eens de laatste generatie zouden kunnen zijn. Hun protest tegen wat uiteindelijk de wetten van de natuur zijn, is een laatste oprisping. Het imago wordt er niet beter op. Een laatste deuk in het imago van een uitstervend beroep. Kan de laatste veeboer het licht uitdoen?"
Daarmee is alles eigenlijk wel gezegd.

03 jul 2020:
Burgemeester Schuiling: 'Boerenactie in Stad was onverantwoord' Bron: RTV Noord 03 jul 2020 (update 28 jan 2021)
"'Groningen heeft natuurlijk heel veel invalswegen', zegt burgemeester Koen Schuiling. 'Je kunt op verschillende manieren de stad benaderen. Het is gewoon niet allemaal te bewaken.' Volgens Schuiling heeft het heel lang geduurd om contact te krijgen met de boeren. 'Dat maakt het ongelofelijk ingewikkeld om het niveau van opschaling te kunnen bepalen', zegt hij." "Samen met de politieorganisatie is hij in beraad over hoe hij in de toekomst dergelijke acties moet aanpakken."
"Zo jongens, nou de volgende keer niet weer de Diepenring binnenrijden hè? Dat was eigenlijk best wel heel stout en jullie weten dat Flipsen dat niet in zijn eentje kan oplossen toch? Was ook een beetje flauw, want jullie leger, jullie FDF is veel sterker dan de vriendjes van Flipsen, dat was ook niet eerlijk!"*
Nou, wellicht eens terugkijken hoe het vorige keer verliep met de Groninger gastvrijheid? Welkom in Groningen in okt 2019: 'Check het einde: bijna een paar toevallige voorbijgangers  naar het ziekenhuis met een stuk hek in de bek. Met dank aan de boze boer.' Bron: Sikkom 14 okt 2019 (laatst bijgewerkt 28 jan 2021)
'13.000 euro schade aan Gronings provinciehuis door boze boer' Bron: NOS 16 okt 2019
Kat- en muisspel van vuilnisauto's tegen trekkers: het is Groningen (door sommige gefrustreerde lokaaltjes met een identiteitscrisis ook wel Stad genoemd) 2020.
"Dik Trom en zijn Dorpsgenoten" (1947, The Original)
"Dik Trom en zijn Dorpsgenoten" (2020, The Imitator)
Wat kost ons dat?
Burgemeeste Koen Schuiling van Groningen gedraagt zich eigenlijk een beetje als een kleine replica van Mark Rutte, als je er even wat langer over nadenkt. "Boerenactie is onverantwoord", zegt hij. Dat klopt, maar net als bij Mark Rutte blijft het 'normale' vervolg daarop uit: "Uiteindelijk ben ik Eindverantwoordelijk en neem ik die ook en draag ik de consequenties van mijn falen". Niet dus.
"Het is allemaal ook zo ingewikkeld, je weet maar vijftig procent, bla bla bla." Zie ook 'Rutte Doctrine' en 'Dashboard' ('Houdios' "Quanta Costa Nou?")

03 jul 2020:
'Files op A1 bij Deventer door boerenblokkade, D66'er doet aangifte van bedreiging' Bron: NOS 03 jul 2020
"Boeren spreken van dierenmishandeling en zeggen dat koeien minder goed groeien door over te gaan op minder eiwitten."
Bijna grappig die boeren: medelijden met hun koeien die hun krachtvoer moeten missen. Die koeien hebben er ook vast om gevraagd om hun jonkies af te moeten staan voor de slacht en dan zelf opgepompt als 'melkkoe' in de bio-industrie verder door het 'leven' te moeten gaan? In de sportwereld wordt dat doping genoemd. Lance Armstrong moest er zijn medailles voor inleveren.
Als je echt mededogen hebt met je koeien, dan stop je vandaag met de veeteelt en daarmee met het misbruiken van dieren voor onze behoeftebevrediging.
"Animal Lives Matter".

07 mei 2020:
'Terrorismebestrijder: 'Optreden FDF draagt bij aan polarisatie'' Bron: Nieuwe Oogst 07 mei 2020:
"'Daarnaast vinden rondom demonstraties soms incidenten plaats,' schrijft de veiligheidscoördinator. 'Bijvoorbeeld door het inrijden van een deur van het provinciehuis in Groningen of het bekogelen van meerdere motoragenten met zwaar vuurwerk vanuit een rijdende bus. De excessen in het optreden van FDF dragen bij aan maatschappelijke polarisatie rond het thema klimaat'."

03 apr 2020:
'Mesdagfonds komt nu toch uit op zelfde stikstofcijfer als RIVM, trekt kritiek stil in' Bron: NOS 03 apr 2020
"RIVM niet zeiken. Ga je spullen ijken". Zo klonk het nog tot voor kort uit de mond van de boeren. En toen was het weer oorlog?

26 feb 2020:
'De cijfers van de boerenwetenschappers serieus nemen: een bedenkelijk signaal' Bron: Trouw 26 feb 2020
"Dit Mesdag Zuivelfonds wordt betaald door de melkveesector, die veel te vrezen heeft als het kabinet het stikstofprobleem serieus aanpakt. Geesje Rotgers is bestuurslid van de stichting AgriFacts, waarin ook het nodige geld van de agrosector omgaat. Per saldo presenteerde het Mesdag Zuivelfonds vorige week dus een lobbyverhaal."
"Dat maakt ook moeilijk verteerbaar hoe welwillend dit boerengeluid is ontvangen door VVD, CDA en ChristenUnie. In coalitiekring gaan stemmen op om de boerenwetenschappers net zo serieus te nemen als de echte wetenschappers en om er vooral ook ‘samen uit te komen’. Dat is niet alleen het doorzichtig paaien van boeren, ongetwijfeld uit electorale redenen, het is ook een affront voor het RIVM."

23 feb 2020:
'Zonder met zijn ogen te knipperen maakte een CDA-parlementariër het RIVM verdacht' Bron: Sander Donkers in De Volkskrant van 23 feb 2020
"Toen CDA-parlementariër en ex-varkenshouder Jaco Geurts in Op1 de vraag kreeg of het wel verstandig is om zo’n boerenlobbyclub in de Tweede Kamer uit te nodigen, antwoordde hij: 'Maar het RIVM wordt ook betaald. Door de overheid.'"
Zoiets als: "Ik ben zelf ook corrupt." Het CDA, de partij van Henk Bleker, 'de veroorzaker van de stikstofcrisis'.

20 feb 2020:
'Laat 'old boys netwerk' van boeren geen twijfel zaaien over noodzakelijke hervorming landbouw' Bron: Hilde-Anna de Vries van Greenpeace in De Volkskrant van 20 feb 2020
"Wetenschap zou onafhankelijk en transparant moeten zijn (Lees hieronder in de UK van 18 feb 2020 hoe die onder druk staat). Dat betekent dat je vraagtekens kunt zetten bij de agenda van Vogelaar, die tevens mede-oprichter is van Agrifacts. Een stichting die in het leven is geroepen om wetenschappelijke bevindingen die nadelig zijn voor de landbouwsector, aan te vallen."
De Vries ontrafelt vervolgens de dwarsverbanden tussen Vogelaar, het Landbouw Collectief, LTO Melkveehouderij en Friesland Foods, nu Friesland Campina, Rabobank, Universiteit Wageningen en belangenbehartiger LTO, Dijkhuizen (tot voor kort voorzitter van de Raad van bestuur van Wageningen Universiteit en jarenlang voorzitter van Topsector Agri&Food). Deze clubs bewaken volgens De Vries de status quo van het uit zijn voegen gebarsten landbouwsysteem en hebben een sterke invloed op de beleidsagenda.
Meer over het 'old boys network': 'De samenzwering van de boeren' Bron: Joop 28 dec 2019
En: 'Een verhitte omvolkingfantasie is geen "verdomd goed argument"' Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 21 feb 2020
"Het Mesdag-Zuivelfonds is ooit opgericht 'om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van melk'. Tegenwoordig werpt het zich op als wetenschappelijk bureau van de F-side van het boerenprotest en handelt het in twijfel, achterdocht en desinformatie."
'Zuivelfonds komt met alternatieve stikstofcijfers, verschil lijkt verklaarbaar' Bron: NOS 20 feb 2020
"Volgens Kees van Luijk van het RIVM lijkt het erop dat ze een redeneerfout hebben gemaakt."
Een redeneerfout van het Zuivelfonds is natuurlijk totaal iets anders dan een vermeende rekenfout van het RIVM. 'Debatteren om te winnen' dus dat Zuivelfonds en niet 'Op zoek naar de waarheid, de feiten'. Treurig populisme van het Zuivelfonds

09 feb 2020:
'Kabinet geeft boeren kans financieel slaatje te slaan uit stikstofcrisis' Bron: Yvonne Hofs in De Volkskrant van 07 feb 2020
"Het nadeel van deze maatregel is dat de stikstofuitstoot hierdoor niet daalt, maar stijgt. Het is dan ook de vraag of deze maatregel de toets van de rechter zal doorstaan."
Een kabinet dat het in de broek doet om maatregelen te nemen draagt zo trouwens ook weer bij aan extra stikstofuitstoot.
Vroeg Mark Rutte zich onlangs ook nog af wat hij als MP in '40-'45 gedaan zou hebben. Het antwoord lijkt nu wel duidelijk: gaap, gaap, gaap, geeuw, geeuw. 'Nederland DoenietsLand', 'Gaaf land!'
'Open brief aan Rutte: u heeft de plicht burgers te beschermen tegen de klimaatramp' Bron: Marcia Luyten in De Volkskrant van 05 feb 2020
"Over de Oorlog zei u: 'Ik weet niet of ik het goed had gedaan. Wij worden gelukkig niet voor die situatie geplaatst.' We bevinden ons nu in een situatie die weliswaar totaal anders is, maar waarin eveneens moeilijke, moedige keuzes moeten worden gemaakt. Sterker, we zijn opnieuw op een punt dat de overheid willens en weten nalaat in te grijpen."
Zei ik teveel?

31 jan 2020:
'Varkens in pijn en stress naar hun einde' Bron: NRC 31 jan 2020
"Wij willen geen actiegroep worden genoemd. Wij zijn onderzoekers", zegt Johan Boonstra. "Wij willen laten zien hoe het werkelijk toegaat in een van grootste modernste slachterijen van Nederland."
Weerzinwekkende realiteit

20 jan 2020:
'Live export: animals at risk in giant global industry' Bron: The Guardian 20 jan 2020
"More demand for meat sets nearly 2 billion farm animals on the move a year despite concerns about poor transport conditions and inhumane slaughter"
Met Nederland als cynische koploper, lees maar eens verder bij Roos Vonk of Wakker Dier.

03 jan 2020:
'Nederlandse bevolking blijft snel groeien, vooral vanwege immigratie' Bron: De Volkskrant van 03 jan 2020:
"Het aantal asielmigranten in 2019 komt naar schatting uit op 16 duizend, nog geen 6 procent van de totale immigratie."
Oppassen dus met 'Statistiek voor Populisten' en suggestieve krantenkoppen, zelfs in De Volkskrant.
01 mrt 2018:
'Nergens meer varkens dan in Nederland' Bron: AD 01 mrt 2018
In totaal gaat het dus om ruim 12 miljoen varkens in 2018.  Die moeten ook allemaal eten en hebben huisvesting nodig. Besluiten we morgen om met z'n allen vegetariër te worden, en/of de export van vlees stop te zetten, dan zakt het 'inwoneraantal' van Nederland (rekenen we alleen mensen en varkens) dus met richting de 12 miljoen. Is in een klap het hele 'overbevolkingsvraagstuk' opgelost.
En degenen die beweren dat zij zo lief en zorgzaam omgaan met varkens zou ik willen uitnodigen om de veestapel af te bouwen en hun stallen  te verbouwen tot appartement. Daarmee zou de woningnood in Nederland dan per direct zijn opgelost, zonder dat het ten koste van de Natuur gaat.
'Huizen op het platteland in plaats van vleesproductie' Bron: Nieuwe Oogst 14 nov 2020
"De veestapel met 75 procent krimpen en op de vrijkomende ruimte op het platteland, een miljoen huizen bouwen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren dat 15 november wordt gepresenteerd." Win-win?

02 jan 2020:
'Eindhovense indiener veestapelpetitie bedreigd' (Petitie) Bron: ED 02 jan 2020

28 dec 2019:
'OM: Gefaald bij optreden tegen boze boeren op snelweg' Bron: AD 26 dec 2019
"De officier van justitie geeft de schuld aan 'dreigende en intimiderende’ boeren. Ook was er ‘veel alcohol in het spel'."
"Ik weet niet of je er wel eens naast hebt gestaan, maar alleen de wielen van zo’n tractor zijn al groter dan een gemiddelde volwassene."

20 dec 2019:
'De snelweg blokkeren, dat is strafbaar, maar niet voor de boeren' Bron: Trouw 18 dec 2019
"Amai, den Jan Brouwer is verbaasd? Leest hij dan uwen stukskes (11 okt 2019) in The Thorn niet? Alles geschiedt conform het draaiboekske: den Mark blijft buiten schot en die boze boerkens zorgen ervoor dat dat schone wijveke van Schouten het Pispaalske wordt"*, aldus een reactie uit België van onze 'site-fluisteraar'* Erik Saelens.
Update 20 dec 2019:
Volgens de laatste berichten beraadt Minister Sander Dekker zich op aanpassing van de wetgeving, teneinde 'Knollenterroristen' harder aan te kunnen pakken:
'Minister: verbod op anti-democratische organisaties eenvoudiger'. Bron: NOS 20 dec 2019
Dekker: "Daar waar vrijheden worden misbruikt om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten, moeten we een duidelijke grens trekken."
Wij, de rechtsstaat, moet een duidelijke grens trekken en niet de FDF en de 'Knollenterroristen'.
Zoals Brouwer overigens al vaststelde pleegden die boeren ook binnen de huidige wetgeving genoeg strafbare feiten om ze stevig aan te kunnen pakken.
Beetje loze selectieve prietpraat voor de bühne dus eigenlijk, van die Sander Dekker. "Eerst maar efkens gaan effectueren hè", zegt Saelens. Doen dus.

16 dec 2019
'Boeren net als Joden gedeporteerd', voorman Farmers Defence Force blijft bij omstreden uitspraak Bron: Omroep Brabant 13 dec 2019
"Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: wir haben es nicht gewusst."
Hebben de 'strijders' van Farmer Defence Force hier wel eens bij stil gestaan: 'Slachten'? Bron: WakkerDier
"In Nederland worden elke dag 1,75 miljoen dieren gedood. Dat zijn er gemiddeld 1.000 per minuut. Alleen al de weg naar het slachthuis is erg stressvol."
En dan komen met kreten als 'Wir Haben Es Nicht Gewusst'?
Misschien ook de moeite waard om eens even te lezen wat Roos Vonk ons vertelt op Twitter en in haar artikeltje 'Massaslachting'.
"Gaat het over Jodenvervolging of kindermisbruik in de kerk, dan vinden we dat stuitend en ongeloofwaardig. Maar wat als over veertig jaar onze kinderen of kleinkinderen zeggen: die veeindustrie, die fabrieken waar levende dieren als dingen werden behandeld – wisten jullie dat allemaal niet? Nee, dat wisten we niet. We wisten het niet, want het kwam ons beter uit om de andere kant op te kijken."
Wat ik in deze context zo bizar vind: Als we aan Jodenvervolging denken komen bij mij altijd beelden boven van treinen met veewagens waar Joden in gedouwd werden en die vervolgens vertrokken vanuit Kamp Westerbork. "Ze werden als beesten behandeld".
Vreselijk en dat hoeft niet vergeten te worden.
Wel apart eigenlijk, hoe afschuwelijk we dat vinden, maar dat we ons een stuk minder druk maken als we in de file staan, niet ver van Westerbork, en naast ons een veewagen staat met gillende varkens, op weg naar de slacht. Dan mogen we plotseling het leed van dieren en mensen niet meer met elkaar vergelijken?
Maar, zoals eergisteren al gezegd: 'Don't mention the War!'*

12 dec 2019:
'Boze boeren slepen Rabobank voor de rechter' Bron: AD 12 dec 2019
"De advocaat wijst op een uitspraak die voormalig Rabo-topman Ruud Huirne in 2017 deed bij een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer. "Iedereen wist dat de fosfaat, de mestverwerking, een issue was", zei Huirne toen. Volgens de topman was 'al tien jaar bekend dat er iets zou gebeuren'. "Dit bewijst dat de Rabobank wíst dat boeren in problemen konden komen", zegt Van Hardenbroek. De twaalf boeren eisen 100.000 tot enkele miljoenen euro schadevergoeding per geval."
"Iedereen wist het", zegt hun advocaat. Inderdaad, u en ik weten het ook: 'Ons mestprobleem is al meer dan vijftig jaar oud: de stikstofcrisis is één groot déjà vu' Bron: De Volkskrant 18 okt 2019. Zou voor de hulie huilie boeren dan gelden: "Wij hebben het niet geweten"?* (NL variant op oud Duits gezegde). Mag dat trouwens wettelijk wel in Nederland: 'Het Klimaatprobleem ontkennen'?* Zie ook Sargasso: 'Beste Klimaatontkenner' en 'Van Klimaatontkenner tot Klimaatcrimineel'*
Beter dan De Speld dit! Op naar het Malieveld! Op naar het Distributiecentrum! Op naar de Rechtbank (Supermarkten komen ook)! En op naar Dr Phil in "This is my Show!"!* En oh ja: 'Don't mention the War!'*

28 nov 2019:
'Even een draadje over dierenrechtenactivisten/stalbezetters/dierextremisten - omcirkel de term die in uw frame van toepassing is. 1/' Bron: Derk Walters, Dagchef/avondchef en commentator @nrc twittert op 28 nov 2019 als reactie op (indien juist geciteerd), zeer verontrustende uitspraken van minister Grapperhaus op Pigbusiness.nl kort daarvoor.

16 okt 2019:
'Crowdfundingactie voor door boeren aangerichte schade provinciehuis (update)' Bron: RTV Noord 16 okt 2019*
Volgens welingelichte bronnen zou de Rabobank zich beraden op de introductie van een 'Knollenlening'. Boeren die van plan zijn met voorbedachte rade schade aan te richten tijdens 'Knollenterreur' kunnen daarbij dan vooraf een lening afsluiten om de schadeposten te kunnen vergoeden, een soort terrorismekrediet dus. Ook rechtsbijstand zou hiermee gefinancierd kunnen worden, denk aan de aanslag op de Vismarkt in Groningen op 15 okt j.l., die op het Provinciehuis, maar ook aan de Blokkeerfriezen. De gedachte erachter is dat de terroristen (Bron: Wikipedia) via Crowdfunding vervolgens zelf in staat zijn de lening af te lossen. De Rabobank is nog in gesprek met Den Haag over garanties van de overheid in geval de Crowdfunding niet genoeg oplevert.
"Wij verwachten ook dat rechters op deze manier over zullen gaan tot het opleggen van lagere straffen. In feite steunen wij eigenlijk gewoon Goede Doelen en dat zou beloond dienen te worden lijkt ons"*, aldus de woordvoerder van de Rabobank.

14 okt 2019:
'Check het einde: bijna een paar toevallige voorbijgangers  naar het ziekenhuis met een stuk hek in de bek. Met dank aan de boze boer.' Bron: Sikkom 14 okt 2019

11 okt 2019 (met update 18 okt 2019):
'Friesland trekt stikstofmaatregel in na boerenprotest in provinciehuis' Bron: NOS 11 okt 2019
"Gedeputeerde Kramer sprak de boeren vanmiddag toe en trok stante pede alle maatregelen in."
Gedeputeerde Johannes Gerrit Kramer, namens de Fryske Nasjonale Partij, was er dus duidelijk niet bij in Normandië.
Welkom in Knollendictatuur Nederland!
Update 12 okt 2019:
Toch maar weer even een belletje met Erik Saelens, de Belgische spindoctor van de VVD*.
"Amai, gij vindt het merkwaardig en ambetant dat de overheid niet ingrijpt en deze dictatuur van de boerenlobby accepteert? Welaan ik zal u twee argumenten geven teneinde deze houding te kunnen verklaren."
"De meest praktische is deze: Nederland heeft bezuinigd op defensie en nu is er een tekort aan manschappen. De Nederlandse regering zou overwegen asielzoekers te gaan werven in Turkije en Griekenland, ge zou het ene nieuwe Turkije-deal 2.0 (of hier) kunnen noemen, maar daarover vindt nog Polderoverleg plaats. Den F16 zet uw regering, zo heb ik begrepen, alleen in den vreemde in, desnoods ten koste van mogelijke burgerslachtoffers. Tanks zijn afgeschaft en pantservoertuigen zouden in den remise verblijven voor entretien. Bovendien is de munitie op rantsoen. Defensie zet nu alleen nog in op AI, op cyberwarfare, en dat schiet niet echt op tegen een leger moderne (door de Rabobank gesponsord) trekkers van de FDF (Farmers Defence Force)."*
"Het tweede punt is van ene politieken aard. In 2021 staan er verkiezingen voor de deur en het wordt tijd daar nu al op in te spelen. Voor den VVD vrinden ligt hier ene gouden kans. De boerenlobby is natuurlijk prachtig stemvee (hahaha, ik had het zelf kunnen bedenken!) en dat dient weer uitgevent te worden.
Ik heb den Mark dit geadviseerd: gedoog die boeren low profile. Leg ze dus niets in de weg, zet kleine hekskens neer, die ge gemakkelijk omver kunt rijden en laat je verder weinig zien. Ga desnoods efkes naar het Buitenland. Als ze dan komen, bemiddel dan via een boerenontbijtje, zodat behalve boeren ook 'gewone burgers' aan uw kant komen te staan. Ik denk dat u dat maar zo tien zetels op kan leveren."*
"Als ge nou Carola Schouten het vuile werk laat opknappen, dan trekt de CU straks aan het kortste eind. Die Carola, schoon wijveke trouwens, dient ge gewoon de, hoe zegt gij dat in Nederland, ah ja, de Kop van Jut te maken. Moet den Schouten wel voor het milieu en klimaatakkoord blijven strijden. Maar zo integer is den CU denk ik wel."*
"'t Is ene gokske, maar ik denk wel dat het voor Rutte en zijn vrinden goed uitpakt. Die CU ruilt hij dan straks in voor GL of PvdA. Kijk in den politiek gaat hem om macht, niet om goede doelen. Als het u daarom gaat, stop dan maar een Euroke in den collectebus. Mensen hebben uiteindelijk toch meer op met vliegen en bbq, dan met het milieu, tenminste zo schat ik het in en mijn VVD klantskens denk ik ook.
Afijn, da was hem dan weer hè, ge kunt altijd efkens een belleke plegen niet?"*

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017