Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Knollenterreur
Knollenterreur
03/26/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Knollenterreur' 21 mrt 2020 (laatst bijgewerkt op 03 feb 2023)

Een 'draadje' over de Knollenterreur van de achterliggende periode

Even ter inleiding het verschil tussen een 'Knollenterrorist' en een 'Milieuactivist':
Een 'Milieuactivist' komt om te 'demonstreren', een 'Knollenterrorist' komt om te 'escaleren'.
Daarom arresteert de politie preventief de 'Milieuactivist' en geeft de 'Knollenterrorist' vrij baan. Dit om 'de orde te handhaven' en 'escalatie te voorkomen'.
Het is maar dat u het weet.

03 feb 2023:
'Melkveehouders leggen bom onder landbouwakkoord' Bron: AD 03 feb 2023
Bleker: "Ze trekken het vloerkleed onder de sector vandaan.”
Henk Bleker van het CDA? Ja, die: Henk Bleker, 'de veroorzaker van de stikstofcrisis'.

31 jan 2023:
'Mensenrechtencollege: overheid lijkt bij demonstraties met twee maten te meten' Bron: De Volkskrant van 31 jan 2023
"Het demonstratierecht in Nederland staat ‘ernstig onder druk’, schrijft het College voor de Rechten van de Mens. Zo lijkt de overheid volgens het instituut klimaatactivisten anders te behandelen dan demonstrerende boeren."

25 jan 2023:
'Lees terug: Boeren komen met trekkers naar Provinciehuis en hebben 'plezierig gesprek' met gedeputeerde' Bron: RTV Noord 24 jan 2023
"De politie constateert dat de actievoerders zich niet aan de voorwaarden van burgemeester Schuiling van Groningen hebben gehouden. Die wilde maximaal drie landbouwvoertuigen in de binnenstad toelaten. 'Dat is niet gebeurd en daarom is de politie nu bezig met het verzamelen van informatie, zoals kentekens', zegt een politiewoordvoerder."
Wat nu als de Russen binnenkort oprukken naar Stad?
Vanuit het 'Gronings Verzet' en de 'Driehoek' onder leiding van Burgemeester Koen Schuiling bereikte ons dit bericht*:
"Politie zelf zal niet optreden, om escalatie te voorkomen en ook wel enigszins wegens gebrek aan middelen en personeel. Wel wordt de inzet van een selectie Corpsballen, als altenatieve taakstraf, overwogen. De Driehoek zal voor hen dan Eierballen beschikbaar stellen. Zoals u weet moeten wij ook handhaven in de Oekraïne. Daar ligt nu ook onze prioriteit. Uiteraard zullen we in ieder geval de nummerborden van die binnenkomende tanks noteren! Wilt u dit alstublieft wel vertrouwelijk houden?"*

05 okt 2022:
'Kan 'stikstofman' Remkes de gemoederen sussen? Vandaag verschijnt advies' Bron: NOS 05 okt 2022
"Zijn opdracht: de verhitte gemoederen in de stikstofdiscussie tot bedaren brengen."
"Remkes' missie zal zijn geslaagd als iedereen ook na het verschijnen van zijn adviezen nog met elkaar om tafel wil. Maar eerst buigt het kabinet zich over zijn rapport, waarna het later deze maand met een inhoudelijke reactie komt. Ook is het de bedoeling dat de langverwachte 'perspectiefbrief', die de agrarische sector meer vertrouwen in de toekomst moet bieden, op korte termijn verschijnt."
Stikstofprobleem oplossen is toch iets anders dan gemoederen sussen. Een lekke band ga je ook niet polderen: die ga je plakken. Of niet natuurlijk.
'Oeps!' 'Das Logisch'

10 aug 2022:
'Boerenprotest werkt: VVD, CDA en ChristenUnie zetten ineens vraagtekens bij stikstofdoel landbouw' Bron: Yvonne Hofs in De Volkskrant van 10 aug 2022
"De maandenlange felle boerenprotesten beginnen effect te sorteren. Inmiddels stellen drie van de vier coalitiefracties de stikstofdoelen voor de landbouw ter discussie. VVD, CDA en ChristenUnie vragen het kabinet of het niet een onsje minder kan met de ammoniakreductie in de veehouderij."
'Escaleren' werkt dus.

05 aug 2022:
Nieuwe acties van boeren dreigen: "We gaan zeker escaleren" Bron: RTV Oost 05 aug 2022
'Escaleren' Bron: Encyclo
"1) Erger worden 2) Ernstiger worden 3) Geleidelijk uitbreiden 4) Het steeds erger worden van een conflictsituatie 5) Hoog oplopen 6) Steeds erger worden van een conflictsituatie 7) Tekeergaan 8) Trapsgewijs verhevigen 9) Uit de hand lopen 10) Verergeren 11) Verhevigen 12) Verscherpen"
"Daar gaan we niet over uitweiden, maar we gaan zeker escaleren. We bedenken altijd iets speciaals."

22 jul 2022:
'‘Schuldbekentenis’ Rabobank over stikstof is allesbehalve dat: ‘Schaalvergroting werd ingezet door de overheid’' Bron: Yvonne Hofs in De Volkskrant van 22 jul 2022
"Bovendien heeft de bank samen met boerenbelangenorganisatie LTO en vertegenwoordigers van de agro-industrie (onder andere FrieslandCampina) intensief gelobbyd om te voorkomen dat het kabinet op krimp van de veestapel zou aansturen. In 2017 kreeg de agrolobby, waaraan de toenmalige Rabobank-directeur Food & Agri Ruud Huirne actief deelnam, voor elkaar dat alle verwijzingen naar krimp uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III verdwenen. Mede dankzij de inspanningen van Rabobank werden twee jaar later de broeikasgasreductiedoelen voor de landbouw in het Klimaatakkoord afgezwakt."
Doet toch best weer een beetje denken aan Poetin en de Oekraïne: "Geef je over anders....."

15 jul 2022:
Bedreigde Statenleden: 'Aangifte doen, maar geen fort maken van het provinciehuis' Bron: NOS 15 jul 2022
"In Leeuwarden werd gisteren het provinciehuis afgesloten en de omgeving ontruimd. Ambtenaren zaten uit voorzorg drie uur lang in de kelder van het gebouw, op straat stonden agenten met kogelwerende vesten. Ook in Zeeland hebben ze er mee te maken."
"Door het stikstofprobleem is de rol van de provincies nog duidelijker geworden. Fijn dat ons werk bekender is, maar daardoor krijgen wij nu ook te maken met vervelende types."
'Vervelende types', zover zijn we dus al gekomen: 'Don't mention the War', noem niet het woord het woord 'Boer'. 'I Have A Dream'

12 jul 2022:
'De miljardairsfamilie (De Heus) die pal achter de boeren staat (want hoe meer vee, hoe meer geld)' Bron: De Volkskrant 12 jul 2022
"Ook betaalt De Heus de stichting Agri Facts, die met ‘onafhankelijke onderzoeksjournalistiek’ onder meer de effecten van stikstof probeert te relativeren en bagatelliseren, en soms rechtszaken aanspant tegen organisaties of bedrijven die in hun ogen fouten maken. Daarmee staat Agri Facts in een traditie die teruggaat tot de jaren vijftig, toen sigarettenfabrikanten wetgeving probeerden tegen te houden met gesponsorde twijfel, een tactiek die ook het klimaatbeleid jaren vertraagde."
"Dus moet de landbouw blijven zoals die is. En dus probeert het bedrijf nadrukkelijk de publieke opinie te beïnvloeden en steunt het organisaties die twijfel zaaien in de stikstofdiscussie."
Tja......

11 jul 2022:
Tientallen tractoren bij groot boerenprotest in binnenstad Enschede: ‘Weg met de stikstofwaanzin!’ Bron: Tubantia 11 jul 2022
De boeren schreeuwden leuzen als 'weg met de stikstofwaanzin!' Ook kwamen er tientallen sympathisanten op het boerenprotest af. Ze werden onder meer toegesproken door burgemeester Roelof Bleker. Hij toonde begrip. "Ik snap dat jullie je bedreigd voelen door de huidige plannen van Den Haag.”
Ja hoor, het staat er echt: "Ik snap dat jullie je bedreigd voelen door de huidige plannen van Den Haag."
Raar dat de burger het gevoel krijgt in de chaos gestort te zijn door de overheid?
Ook voor Roelof Bleker dus aanbevolen: 'Polizei' (ab 3 Jahren, dus dat moet net wel lukken) en 'Dik Trom en zijn Dorpsgenoten'.

08 jul 2022:
'Boeren blokkeren vega-producent Schouten in Goor, website moet anders' Bron RTV Oost 08 jul 2022
Hoewel de sfeer goed was (je zal maar durven zeggen dat je je bedreigd voelt red.), kwam burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente toch even polshoogte nemen. "Als zoiets gebeurt in mijn gemeente, dan vind ik dat je daar als burgemeester bij moet zijn. We staan hier in een van de grootste plattelandsgemeenten in Twente. Daar zijn wij trots op en wij zeggen ook: laat de boeren aan tafel zitten, want zij weten waar het over gaat."
Niet te geloven toch: 'boeren' die het land terroriseren en een burgemeester die er trots op is?

30 jun 2020:
'Twentse boeren rekken de grens op: ‘Willen liever bij Duitsland horen’' Bron: Tubantia 29 jun 2022
"Als het zo gaat horen we liever bij Duitsland."
Leestip voor Twentse boeren, maar ook voor 'leiders' als Koen Schuiling, Ellen Nauta en Mark Rutte: 'Polizei' (ab 3 Jahren, dus dat moet net wel lukken).
Ook aanbevolen 'Dik Trom en zijn Dorpsgenoten' (1947/1973, The Original). Leeftijd vanaf 12 jaar, ouders let op: bevat geweld.

29 jun 2022:
'Rutte na doorbreken politieblokkade huis minister Van der Wal: ‘Politie zal optreden tegen misdragende boeren’' Bron AD 29 jun 2022
"De politie zal optreden tegen boeren die zich op dergelijke wijze misdragen, zegt premier Mark Rutte."
"Volgens Rutte heeft deze groep 'die het verpest voor de rest' het recht op een gesprek voorlopig verspeeld. Maar met de volgens hem overgrote meerderheid die fatsoenlijk wil protesteren gaat het overleg verder."
"Rutte zegt vanaf de Navo-top in Madrid met afschuw naar de ‘vreselijke beelden’ te hebben gekeken. "Deze kleine groep gaat echt alle grenzen te buiten", aldus de premier, die oproept om ‘beschaafd te demonstreren’. Politie, justitie en burgemeesters zijn volgens Rutte 'zeer gemotiveerd om dit tegen te houden'.”
Typische Rutte reactie dit weer. Het is 'vreselijk', maar.... Ten tijde van Ferd Grapperhaus zou dit ongetwijfeld 'losgeslagen tuig', Bron: 1V EenVandaag 17 aug 2020, genoemd zijn en zou Rutte, zo zou je tenminste denken, ze persoonlijk wel in elkaar hebben willen slaan, immers ooit lazen we dit: 'Rutte: Ik zou raddraaiers oud en nieuw liefst zelf in elkaar slaan' Bron: AD 11 jan 2019
Maar nu dreigt de 3B-beweging (dus niet die van die bakkers in Groningen, maar die van Boer, Braam en Brandnetel) bij een val van het kabinet de VVD en het CDA te gaan wegvegen qua zetels en dus moet Markie op zijn woorden letten. Mark Rutte de nieuwe Sinterklaas van politiek Den Haag? Zie ginds komt de stoomboot.....? 'Vooruit jongens, beschaafd demonstreren!'
Partijgenote van Rutte, minister Christianne van der Wal, moet nu voor de komende tijd op zoek naar een veilige schuilplaats?
En Poetin maar lachen om Nederland en de 'kracht' van de NAVO.
Toch nog maar eens de 'Rutte Doctrine' doorgelezen. Klopt eigenlijk allemaal wel aardig wat daar beschreven staat, lijkt me zo.

29 jun 2022:
'Boeren breken door blokkade bij huis minister, politie: protest verhardt' Bron: NOS 29 jun 2022
"Rellende boeren zijn gisteravond bij de woning van stikstofminister Van der Wal door een politieblokkade gebroken. Volgens de politie was de situatie zo onveilig voor agenten, dat ze niet direct konden ingrijpen. "Er is op dat moment gekozen voor de eigen veiligheid", schrijft de politie op Twitter"
En dus niet voor die van de familie Van der Wal? Dit is toch niet te geloven?

28 jun 2022:
'11.35: Boeren voeren actie bij Provinciehuis' Bron: RTV Noord 28 jun 2022
"Bij het Provinciehuis in Stad staan toeterende boeren te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens een woordvoerder van de boeren is de actie afgestemd met de provincie en de politie. Er is afgesproken dat een beperkte groep van vijf boeren met hun trekkers zich mag verzamelen bij het Provinciehuis."
Nou dacht ik toch echt dat 'Gemeente Groningen werd verrast door boerenprotest en wil geen trekkers meer zien' Bron: RTV Noord 22 jun 2022
Dus Vladi: een warm welkom bij Koen met zijn 2020 imitatie van "Dik Trom en zijn Dorpsgenoten"
NL 2022, tjonge jonge, tis ja wat.

27 jun 2022:
'Agractie doet 'laatste oproep' om 'boerenopstand te voorkomen'' Bron: AD 27 jun 2022
"Boerenactiegroep Agractie doet een 'laatste oproep' aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) om haar plannen niet door te zetten. "Ga niet door op de ingeslagen weg. Laat een vreedzame actie niet escaleren in een boerenopstand", zegt voorman Bart Kemp in een maandagochtend verschenen video."
Doet toch best een beetje denken aan Poetin en de Oekraïne: "Geef je over anders....."

26 jun 2022:
'Massale boerenactie: overlast niet uitgesloten, Rijkswaterstaat belt politie bij trekkers op snelwegen' Bron: AD 26 jun 2022
Zo hé, Rijkswaterstaat gaat de politie bellen, het moet niet gekker worden. "Ja hallo, met de politie. Wat is het probleem? Trekkers naar Stroe? Waar ligt dat? Momentje, ik verbind u even door met Rijkswaterstaat. Wij gaan hier niet over. Ik zal het ook even doorgeven aan de Driehoek, die vergadert volgende maand weer."*
Oei, als Poetin hier maar niet achter komt!

26 jun 2022:
Vlog van Mark: "De slag om het platteland is aanstaande!" Bron: Vlog Mark van Farmers Defence Force op YouTube 26 jun 2022
Toch een beetje verwarrend dit: eerst denk je nog dat Mark Rutte eindelijk enige ruggengraat gaat tonen met een pittig vlogje. Maar klik je dan op afspelen, dan krijg je toch echt het idee dat je op het kanaal zit van Merijn Scholten, ook Pittig trouwens.

22 jun 2022:
'Gemeente Groningen werd verrast door boerenprotest en wil geen trekkers meer zien' Bron: RTV Noord 22 jun 2022
"De gemeente Groningen werd vorige week verrast door het boerenprotest dat zich in de binnenstad afspeelde. Dat heeft wethouder Isabelle Diks laten weten na vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De aanwezigheid van trekkers in de binnenstad wordt niet meer geaccepteerd tijdens een mogelijk nieuw protest."
Weet Poetin dit al?

22 jun 2022:
'Nederlandse en Duitse pantserhouwitsers aangekomen in Oekraïne' Bron: NU 22 jun 2022
Dat dan weer wel.

22 jun 2022:
'Boeren massaal over de snelweg naar actiedag in Stroe, politie machteloos' Bron: NOS 22 jun 2022
"We zien dat boeren zich massaal niet aan de afspraken houden", zei een woordvoerder van de politie tegen de NOS. "We hebben simpelweg geen middelen om de tractoren tegen te houden", zegt de politie.
NL 2022: laat Poetin dit maar niet horen.
Update 22 jun 2022 18.00u: de NOS heeft inmiddels de kop, de tekst en de URL-link aangepast, na kritiek van? Hier nog even de bevestiging van het origineel: 'Boeren massaal over de snelweg naar actiedag in Stroe, politie machteloos' Bron: Head Topics 22 jun 2022

22 jun 2022:
Bart Kemp, voorman Agractie, aan het woord. 'De streep is getrokken. De grens is bereikt. Nederland is in oorlog met de Boerenrepubliek.' Bron: Jurriaan Nolles, verslaggever AD op Twitter op 22 jun 2022
Ok dan, weten ze dit ook al bij Defensie?

13 jun 2022:
'De stikstofontkenners hebben ongelijk: het beleid is wel degelijk met metingen onderbouwd' Bron: Analyse Yvonne Hofs in De Volkskrant van 13 jun 2022
"Propaganda is het bewust verspreiden van misleidende of onjuiste informatie door een belanghebbende partij, met als doel de publieke opinie te beïnvloeden. Propagandisten maken gebruik van de kracht van herhaling. Psychologisch onderzoek bevestigt: hoe vaker mensen een bepaalde boodschap horen, hoe geloofwaardiger ze hem vinden. Ook als het flauwekul is."
"Zaterdag bleek dat de helft van de VVD-leden ook in deze mythe gelooft."
"De aangenomen VVD-motie ontkent dit wetenschappelijke feit, terwijl de motie het kabinet toch oproept zich op feiten te baseren. Bedoeld wordt blijkbaar: het kabinet moet alleen uitgaan van 'feiten' die ons goed uitkomen. Onwelgevallige feiten dient het kabinet te negeren."

12 jun 2022:
'Minister Van der Wal hoort noodkreet boeren, maar houdt voet bij stuk: 'Doelen zijn klip en klaar'' Bron: Stikstof Minister Christianne van der Wal in het AD van 12 jun 2022
"Nederland heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Dat hadden we twintig jaar geleden al moeten doen."
Waarvan acte, kabinetten Rutte vanaf 2010! Twaalf jaar niets gedaan door die partij van de 'Doeners'. Worden we al een beetje wakker? 'Kabinetten sinds 1945'

11 jun 2022:
'VVD-leden wijzen koers kabinet over stikstof af, wel veel bijval voor ‘bedreigde’ minister Van der Wal' Bron: AD 11 jun 2022
"Als we boeren dwingen te stoppen worden we bij de Statenverkiezingen volgend jaar weggevaagd door BBB en JA21", lichtte VVD’er Hans Boxem eerder ook toe. "Dan zijn de coalitiepartijen in de Eerste Kamer de klos en valt het kabinet in de zomer van 2023."
Mark Rutte: "De eerste schets van wat het kabinet denkt dat verstandig is, is nog maar net gepresenteerd. Het ‘hoe’ moeten we nog uitwerken. Dus dit nemen we daar ook in mee. Maar het is niet zo dat VVD’ers de stikstofplannen helemaal van tafel willen, zo lees ik die motie niet. We staan pas aan het begin van een traject van een jaar."
'Morgen Gratis Koffie', een variant op 'Morgen Weer 130', las ik ooit boven de ingang van een café. Eigenlijk een mooie samenvatting van de 'Visie' van Mark Rutte. Niet gek dat Nederland al decennialang in chaos verkeert en Mark Rutte nog steeds in het Torentje zit.
En dus doen we ook nu weer een jaar niks. De partij van de 'Doeners'? Repeat.....repeat. Geeuw......geeuw.

07 jun 2022:
'Van der Wal over bikkelharde stikstofmaatregelen: 'Ik vind het vreselijk, maar het kan niet anders'' Bron: AD 07 jun 2022
"De VVD-bewindsvrouw liep dinsdag in het vragenuurtje vooruit op de plannen die ze komende vrijdag presenteert. Dat wordt voor veel boeren een pijnlijke dag. "Dat er in een aantal gebieden heel weinig kan, is duidelijk", sprak de minister recht voor zijn raap."
In 'Haagsche Kringen'* gaat het gerucht rond dat Christianne van der Wal de ambitie zou hebben om na de val van Rutte IV de eerste vrouwelijke premier van Nederland te willen worden in een zogenaamde #Gitarencoalitie: VVD, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Ook over een fusie tussen deze partijen zou inmiddels gesproken worden.*
Pikant detail: na overleg met Esther Ouwehand van de PvdD is de VVD van plan het komend partijcongres Vegaburgers uit te serveren (idee Ouwehand), maar dan wel met barbecues die draaien op kernenergie (idee Van der Wal). Gekeken wordt hoeveel draagvlak hiervoor bestaat onder de achterban. Een soort testje dus.*

07 jun 2022:
'Van der Wal: stikstofboodschap voor delen Nederland 'keihard', geen andere keuze' Bron: NOS 07 jun 2022
Minister Christianne van der Wal (VVD) voor Natuur en Stikstof: "Ik denk dat we de afgelopen jaren te veel uitvluchten hebben gezocht en dat we daarom ook tegen de muur zijn gelopen als overheid. Uitvluchten, geitenpaadjes; dat kunnen we ons niet meer permitteren."
Toch, alweer bijna vier jaar later, in Den Haag tenminste, een ander geluid dan dat van een 'Kip Zonder Kop' uit 2018. Nu ook nog doen, of gaat dat ook weer vier jaar en een kabinet Rutte V duren?
En dan krijgen we in Groningen in 2022 toch niet dit weer: 'VVD Groningen ondervindt weerstand bij actie voor intensieve veehouderij'? Bron: FocusGroningen 14 nov 2018
En dit: 'Demonstratie intensieve veehouderij' Bron: Feiko van der Veen op YouTube 14 nov 2018?
Of is het weer een VVD-spelletje: in Den Haag ergens vóór zijn, waarover de Provincie beslist, en dan in de Provincie gewoon lekker tégen zijn. Een treurige en wanhopige poging om zowel landelijk als regionaal de kiezer te behouden? Wel een beetje een erg doorzichtig trucje, maar ja je wilt wat in de politiek hè.
Voor de liefhebber meer hierover in de 'Rutte Doctrine' (voor wie het, nog steeds, niet wil/kan geloven).

30 mei 2022:
'Terwijl de boer zwoegt, verdienen grote bedrijven goud geld aan hun harde werk' Bron: Mac van Dinther in De Volkskrant van 28 mei 2022
"Het gros van het geld dat wordt verdiend in de landbouw gaat naar bedrijven die om de boer heen cirkelen: handelaren in veevoer, slachterijen, producenten van kunstmest en pesticiden. Deze vaak grote ondernemingen lobbyen voor behoud van het huidige landbouwsysteem, want dat is hun verdienmodel."
Wat een huiveringwekkend verhaal.

08 nov 2021:
'Ernstig zieke varkens bij dierenwelzijnsadviseur voor overheid' Bron: Ongehoord 2021
"In november 2021 kwam Ongehoord met een onderzoek naar Nederlands bekendste varkensfokker. Annechien ten Have-Mellema (VVD red.) uit Beerta is lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden, die de overheid adviseert op het gebied van dierenwelzijn. Ze fokt varkens voor de productie van Hamletz-vlees. Dit vlees wordt verkocht bij Albert Heijn en krijgt twee Beter Leven sterren van de Dierenbescherming. In haar megastal filmde Ongehoord dode varkens en biggen, moedervarkens die ingeklemd staan tussen stangen, varkens die bijna niet meer kunnen lopen en dieren met een staart die geheel of deels is aangevreten."
Als biologen ons nu kunnen vertellen dat wij genetisch best dicht zitten bij dieren als varkens en we kijken dan nog eens naar deze beelden, wat roepen die dan op? En zelfs als deze varkens niet dood of gewond zouden zijn, wat zouden we vinden van hun welzijn? Wat als dit de beelden waren van de kraamafdeling van een regulier ziekenhuis, of een flatwoninkje ergens in een provinciestadje, in Grunn of zo? Het zou je vrouw, moeder of kind maar wezen, of niet dan?
Hoe zou het zijn als we dit soort beelden te zien zouden krijgen uit het AZC in Ter Apel?
De tranen die mevrouw Ten Have plengt, waar zijn die op gebaseerd? Op het dierenleed en de empathie met haar dieren? Weet niet hoe het u verging, maar in het interview benadrukt ze, en de interviewer ook wel behoorlijk, toch vooral het morele onrecht dat haar wordt aangedaan, ja er is wel eens wat met de beesten, maar ja dat hoort bij het vak nietwaar? Waar gehakt wordt vallen bloedspetters, zullen we maar zeggen.
Twee sterren had mevrouw Ten Have voor haar varkens. Waarvoor eigenlijk? Van wie? En wat is de rol van de Dierenbescherming eigenlijk? Keuren die oogluikend de bio-industrie gewoon goed en letten ze alleen een beetje op de 'rafelrandjes' van dierenleed?
De hele bio-industrie is toch eigenlijk maar een wreed en walgelijk industrietje? Nog slecht voor het milieu ook. Alleen al om die redenen kun je er met zijn allen toch beter zo gauw mogelijk mee kappen?
Demonstraties en intimidaties van boerenlobby's voor een Provinciehuis of op de Vismarkt van Grunn, lijken toch niet de aangewezen weg naar een diervriendelijkere en biodiversere toekomst? Overigens schijnt Mevrouw Ten Have zich te distantiëren van clubjes als FDF, zo konden we lezen bij Joop BNNVARA op 07 feb 2020: “De maat is vol, ik ben het echt zat”
Mevrouw Ten Have wou evenwel geen discussie hoorde ik haar zeggen: 'Ik wil gewoon geen discussie over het welzijn van onze dieren' Bron: RTV Noord 05 nov 2021
Tja, zo werkt het dus niet: "Ik wil geen discussie", dan is er geen discussie. Die is er nu dus wel.

29 okt 2021:
'Boeren krijgen taakstraffen voor geëscaleerd boerenprotest' Bron: AD 28 okt 2021
"De rechter heeft vijf mensen veroordeeld tot taakstraffen voor hun rol bij het uit de hand gelopen boerenprotest in Groningen twee jaar geleden. Drie van hen hebben ook een voorwaardelijke celstraf gekregen."
"Een fietser werd net niet geraakt door een hek. Volgens de rechter is S. medeverantwoordelijk. Hij wilde meer tractors naar het provinciehuis krijgen. De chauffeur is onbekend gebleven."
Hoogst merkwaardig toch dat deze verdachte chauffeur onbekend is gebleven?
Even ter herinnering:
14 okt 2019:
'Boer is in de binnenstad van Groningen (Vismarkt) of de weg of het verstand even kwijt.' Bron: Rob Zijlstra @zittingszaal14 op 14 okt 2019

14 jun 2021:
'Hoe de agressie van FDF-voorman Mark van den Oever ruimte wint' Bron: Verslaggeverscolumn in De Volkskrant van 13 jun 2021
"Ik schrijf het maar even op, omdat de hele gang van zaken, hoe onbeduidend ook, laat zien wat er stilletjes verandert: Mark van den Oever slaat dreigende taal uit, waarna gezagsdragers meebuigen uit angst voor escalatie en boeren de openbare weg mogen bezetten of levensgevaarlijk door een dorp scheuren. Terwijl de politie hen gedienstig helpt de krant tegen te werken."
"Zo dus, begint een nieuwe orde."
En wie zijn daar verantwoordelijk voor? VVD, CDA, D66 en CU. En tenminste drie kabinetten Rutte.

03 jul 2020:
Burgemeester Schuiling: 'Boerenactie in Stad was onverantwoord' Bron: RTV Noord 03 jul 2020 (update 28 jan 2021)
"'Groningen heeft natuurlijk heel veel invalswegen', zegt burgemeester Koen Schuiling. 'Je kunt op verschillende manieren de stad benaderen. Het is gewoon niet allemaal te bewaken.' Volgens Schuiling heeft het heel lang geduurd om contact te krijgen met de boeren. 'Dat maakt het ongelofelijk ingewikkeld om het niveau van opschaling te kunnen bepalen', zegt hij." "Samen met de politieorganisatie is hij in beraad over hoe hij in de toekomst dergelijke acties moet aanpakken."
"Zo jongens, nou de volgende keer niet weer de Diepenring binnenrijden hè? Dat was eigenlijk best wel heel stout en jullie weten dat Flipsen dat niet in zijn eentje kan oplossen toch? Was ook een beetje flauw, want jullie leger, jullie FDF is veel sterker dan de vriendjes van Flipsen, dat was ook niet eerlijk!"*
Nou, wellicht eens terugkijken hoe het vorige keer verliep met de Groninger gastvrijheid? Welkom in Groningen in okt 2019: 'Check het einde: bijna een paar toevallige voorbijgangers  naar het ziekenhuis met een stuk hek in de bek. Met dank aan de boze boer.' Bron: Sikkom 14 okt 2019 (laatst bijgewerkt 28 jan 2021)
'13.000 euro schade aan Gronings provinciehuis door boze boer' Bron: NOS 16 okt 2019
Kat- en muisspel van vuilnisauto's tegen trekkers: het is Groningen (door sommige gefrustreerde lokaaltjes met een identiteitscrisis ook wel Stad genoemd) 2020.
"Dik Trom en zijn Dorpsgenoten" (1947, The Original)
"Dik Trom en zijn Dorpsgenoten" (2020, The Imitator)
Wat kost ons dat?
Burgemeester Koen Schuiling van Groningen gedraagt zich eigenlijk een beetje als een kleine replica van Mark Rutte, als je er even wat langer over nadenkt. "Boerenactie is onverantwoord", zegt hij. Dat klopt, maar net als bij Mark Rutte blijft het 'normale' vervolg daarop uit: "Uiteindelijk ben ik Eindverantwoordelijk en neem ik die ook en draag ik de consequenties van mijn falen". Niet dus.
"Het is allemaal ook zo ingewikkeld, je weet maar vijftig procent, bla bla bla." Zie ook 'Rutte Doctrine' en 'Dashboard' ('Houdios' "Quanta Costa Nou?")

03 jul 2020:
'Files op A1 bij Deventer door boerenblokkade, D66'er doet aangifte van bedreiging' Bron: NOS 03 jul 2020
"Boeren spreken van dierenmishandeling en zeggen dat koeien minder goed groeien door over te gaan op minder eiwitten."
Bijna grappig die boeren: medelijden met hun koeien die hun krachtvoer moeten missen. Die koeien hebben er ook vast om gevraagd om hun jonkies af te moeten staan voor de slacht en dan zelf opgepompt als 'melkkoe' in de bio-industrie verder door het 'leven' te moeten gaan? In de sportwereld wordt dat doping genoemd. Lance Armstrong moest er zijn medailles voor inleveren.
Als je echt mededogen hebt met je koeien, dan stop je vandaag met de veeteelt en daarmee met het misbruiken van dieren voor onze behoeftebevrediging.
"Animal Lives Matter".

07 mei 2020:
'Terrorismebestrijder: 'Optreden FDF draagt bij aan polarisatie'' Bron: Nieuwe Oogst 07 mei 2020:
"'Daarnaast vinden rondom demonstraties soms incidenten plaats,' schrijft de veiligheidscoördinator. 'Bijvoorbeeld door het inrijden van een deur van het provinciehuis in Groningen of het bekogelen van meerdere motoragenten met zwaar vuurwerk vanuit een rijdende bus. De excessen in het optreden van FDF dragen bij aan maatschappelijke polarisatie rond het thema klimaat'."

26 feb 2020:
'De cijfers van de boerenwetenschappers serieus nemen: een bedenkelijk signaal' Bron: Trouw 26 feb 2020
"Dit Mesdag Zuivelfonds wordt betaald door de melkveesector, die veel te vrezen heeft als het kabinet het stikstofprobleem serieus aanpakt. Geesje Rotgers is bestuurslid van de stichting AgriFacts, waarin ook het nodige geld van de agrosector omgaat. Per saldo presenteerde het Mesdag Zuivelfonds vorige week dus een lobbyverhaal."
"Dat maakt ook moeilijk verteerbaar hoe welwillend dit boerengeluid is ontvangen door VVD, CDA en ChristenUnie. In coalitiekring gaan stemmen op om de boerenwetenschappers net zo serieus te nemen als de echte wetenschappers en om er vooral ook ‘samen uit te komen’. Dat is niet alleen het doorzichtig paaien van boeren, ongetwijfeld uit electorale redenen, het is ook een affront voor het RIVM."

23 feb 2020:
'Zonder met zijn ogen te knipperen maakte een CDA-parlementariër het RIVM verdacht' Bron: Sander Donkers in De Volkskrant van 23 feb 2020
"Toen CDA-parlementariër en ex-varkenshouder Jaco Geurts in Op1 de vraag kreeg of het wel verstandig is om zo’n boerenlobbyclub in de Tweede Kamer uit te nodigen, antwoordde hij: 'Maar het RIVM wordt ook betaald. Door de overheid.'"
Zoiets als: "Ik ben zelf toch ook corrupt." Het CDA, de partij van Henk Bleker, 'de veroorzaker van de stikstofcrisis'.

20 feb 2020:
'Laat 'old boys netwerk' van boeren geen twijfel zaaien over noodzakelijke hervorming landbouw' Bron: Hilde-Anna de Vries van Greenpeace in De Volkskrant van 20 feb 2020
"Wetenschap zou onafhankelijk en transparant moeten zijn (Lees hieronder in de UK van 18 feb 2020 hoe die onder druk staat). Dat betekent dat je vraagtekens kunt zetten bij de agenda van Vogelaar, die tevens medeoprichter is van Agrifacts. Een stichting die in het leven is geroepen om wetenschappelijke bevindingen die nadelig zijn voor de landbouwsector, aan te vallen."
"De Vries ontrafelt vervolgens de dwarsverbanden tussen Vogelaar, het Landbouw Collectief, LTO Melkveehouderij en Friesland Foods, nu Friesland Campina, Rabobank, Universiteit Wageningen en belangenbehartiger LTO, Dijkhuizen (tot voor kort voorzitter van de Raad van bestuur van Wageningen Universiteit en jarenlang voorzitter van Topsector Agri&Food). Deze clubs bewaken volgens De Vries de status quo van het uit zijn voegen gebarsten landbouwsysteem en hebben een sterke invloed op de beleidsagenda."
Meer over het 'old boys network': 'De samenzwering van de boeren' Bron: Joop 28 dec 2019

09 feb 2020:
'Kabinet geeft boeren kans financieel slaatje te slaan uit stikstofcrisis' Bron: Yvonne Hofs in De Volkskrant van 07 feb 2020
"Het nadeel van deze maatregel is dat de stikstofuitstoot hierdoor niet daalt, maar stijgt. Het is dan ook de vraag of deze maatregel de toets van de rechter zal doorstaan."
Een kabinet dat het in de broek doet om maatregelen te nemen draagt zo trouwens ook weer bij aan extra stikstofuitstoot.
Vroeg Mark Rutte zich onlangs ook nog af wat hij als MP in '40-'45 gedaan zou hebben. Het antwoord lijkt nu wel duidelijk: gaap, gaap, gaap, geeuw, geeuw. 'Nederland DoenietsLand', 'Gaaf land!'
'Open brief aan Rutte: u heeft de plicht burgers te beschermen tegen de klimaatramp' Bron: Marcia Luyten in De Volkskrant van 05 feb 2020
"Over de Oorlog zei u: 'Ik weet niet of ik het goed had gedaan. Wij worden gelukkig niet voor die situatie geplaatst.' We bevinden ons nu in een situatie die weliswaar totaal anders is, maar waarin eveneens moeilijke, moedige keuzes moeten worden gemaakt. Sterker, we zijn opnieuw op een punt dat de overheid willens en weten nalaat in te grijpen."
Zei ik teveel?

20 dec 2019:
'De snelweg blokkeren, dat is strafbaar, maar niet voor de boeren' Bron: Trouw 18 dec 2019
"Amai, den Jan Brouwer is verbaasd? Leest hij dan uwen stukskes (11 okt 2019) in The Thorn niet? Alles geschiedt conform het draaiboekske: den Mark blijft buiten schot en die boze boerkens zorgen ervoor dat dat schone wijveke van Schouten het Pispaalske wordt"*, aldus een reactie uit België van onze 'site-fluisteraar'* Erik Saelens.
Update 20 dec 2019:
Volgens de laatste berichten beraadt Minister Sander Dekker zich op aanpassing van de wetgeving, teneinde 'Knollenterroristen' harder aan te kunnen pakken:
'Minister: verbod op anti-democratische organisaties eenvoudiger'. Bron: NOS 20 dec 2019
Dekker: "Daar waar vrijheden worden misbruikt om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten, moeten we een duidelijke grens trekken."
Wij, de rechtsstaat, moet een duidelijke grens trekken en niet de FDF en de 'Knollenterroristen'.
Zoals Brouwer overigens al vaststelde pleegden die boeren ook binnen de huidige wetgeving genoeg strafbare feiten om ze stevig aan te kunnen pakken.
Beetje loze selectieve prietpraat voor de bühne dus eigenlijk, van die Sander Dekker. "Eerst maar efkens gaan effectueren hè", zegt Saelens. Doen dus.

16 dec 2019
'Boeren net als Joden gedeporteerd', voorman Farmers Defence Force blijft bij omstreden uitspraak Bron: Omroep Brabant 13 dec 2019
"Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: wir haben es nicht gewusst."
Hebben de 'strijders' van Farmer Defence Force hier wel eens bij stil gestaan: 'Slachten'? Bron: WakkerDier
"In Nederland worden elke dag 1,75 miljoen dieren gedood. Dat zijn er gemiddeld 1.000 per minuut. Alleen al de weg naar het slachthuis is erg stressvol."
En dan komen met kreten als 'Wir Haben Es Nicht Gewusst'?
Wel apart eigenlijk, hoe afschuwelijk we dat vinden, maar dat we ons een stuk minder druk maken als we in de file staan, niet ver van Westerbork, en naast ons een veewagen staat met gillende varkens, op weg naar de slacht. Dan mogen we plotseling het leed van dieren en mensen niet meer met elkaar vergelijken?
Maar, zoals eerder al gezegd: 'Don't mention the War!'*

12 dec 2019:
'Boze boeren slepen Rabobank voor de rechter' Bron: AD 12 dec 2019
"De advocaat wijst op een uitspraak die voormalig Rabo-topman Ruud Huirne in 2017 deed bij een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer. "Iedereen wist dat de fosfaat, de mestverwerking, een issue was", zei Huirne toen. Volgens de topman was 'al tien jaar bekend dat er iets zou gebeuren'. "Dit bewijst dat de Rabobank wíst dat boeren in problemen konden komen", zegt Van Hardenbroek. De twaalf boeren eisen 100.000 tot enkele miljoenen euro schadevergoeding per geval."
"Iedereen wist het", zegt hun advocaat. Inderdaad, u en ik weten het ook: 'Ons mestprobleem is al meer dan vijftig jaar oud: de stikstofcrisis is één groot déjà vu' Bron: De Volkskrant 18 okt 2019. Zou voor de hulie huilie boeren dan gelden: "Wij hebben het niet geweten"?* (NL variant op oud Duits gezegde). Mag dat trouwens wettelijk wel in Nederland: 'Het Klimaatprobleem ontkennen'?* Zie ook Sargasso: 'Beste Klimaatontkenner' en 'Van Klimaatontkenner tot Klimaatcrimineel'*
Beter dan De Speld dit! Op naar het Malieveld! Op naar het Distributiecentrum! Op naar de Rechtbank (Supermarkten komen ook)! En op naar Dr Phil in "This is my Show!"!* En oh ja: 'Don't mention the War!'*

28 nov 2019:
'Even een draadje over dierenrechtenactivisten/stalbezetters/dierextremisten - omcirkel de term die in uw frame van toepassing is. 1/' Bron: Derk Walters, Dagchef/avondchef en commentator @nrc twittert op 28 nov 2019 als reactie op (indien juist geciteerd), zeer verontrustende uitspraken van minister Grapperhaus op Pigbusiness.nl kort daarvoor.

16 okt 2019:
'Crowdfundingactie voor door boeren aangerichte schade provinciehuis (update)' Bron: RTV Noord 16 okt 2019*
Volgens welingelichte bronnen zou de Rabobank zich beraden op de introductie van een 'Knollenlening'. Boeren die van plan zijn met voorbedachte rade schade aan te richten tijdens 'Knollenterreur' kunnen daarbij dan vooraf een lening afsluiten om de schadeposten te kunnen vergoeden, een soort terrorismekrediet dus. Ook rechtsbijstand zou hiermee gefinancierd kunnen worden, denk aan de aanslag op de Vismarkt in Groningen op 15 okt j.l., die op het Provinciehuis, maar ook aan de Blokkeerfriezen. De gedachte erachter is dat de terroristen (Bron: Wikipedia) via Crowdfunding vervolgens zelf in staat zijn de lening af te lossen. De Rabobank is nog in gesprek met Den Haag over garanties van de overheid in geval de Crowdfunding niet genoeg oplevert.
"Wij verwachten ook dat rechters op deze manier over zullen gaan tot het opleggen van lagere straffen. In feite steunen wij eigenlijk gewoon Goede Doelen en dat zou beloond dienen te worden lijkt ons"*, aldus de woordvoerder van de Rabobank.

14 okt 2019:
'Boer is in de binnenstad van Groningen (Vismarkt) of de weg of het verstand even kwijt.' Bron: Rob Zijlstra @zittingszaal14 op 14 okt 2019

14 okt 2019:
'Check het einde: bijna een paar toevallige voorbijgangers  naar het ziekenhuis met een stuk hek in de bek. Met dank aan de boze boer.' Bron: Sikkom 14 okt 2019

11 okt 2019 (met update 22 nov 2021):
'Friesland trekt stikstofmaatregel in na boerenprotest in provinciehuis' Bron: NOS 11 okt 2019
"Gedeputeerde Kramer sprak de boeren vanmiddag toe en trok stante pede alle maatregelen in."
Gedeputeerde Johannes Gerrit Kramer, namens de Fryske Nasjonale Partij, was er dus duidelijk niet bij in Normandië.
Welkom in Boerenterreur Nederland! Bron: Ewald Engelen op 16 oktober 2019 in De Groene Amsterdammer
Update 12 okt 2019:
Toch maar weer even een belletje met Erik Saelens, de Belgische spindoctor van de VVD*.
"Amai, gij vindt het merkwaardig en ambetant dat de overheid niet ingrijpt en deze dictatuur van de boerenlobby accepteert? Welaan ik zal u twee argumenten geven teneinde deze houding te kunnen verklaren."
"De meest praktische is deze: Nederland heeft bezuinigd op defensie en nu is er een tekort aan manschappen. De Nederlandse regering zou overwegen asielzoekers te gaan werven in Turkije en Griekenland, ge zou het ene nieuwe Turkije-deal 2.0 (of hier) kunnen noemen, maar daarover vindt nog Polderoverleg plaats. Den F16 zet uw regering, zo heb ik begrepen, alleen in den vreemde in, desnoods ten koste van mogelijke burgerslachtoffers. Tanks zijn afgeschaft en pantservoertuigen zouden in den remise verblijven voor entretien. Bovendien is de munitie op rantsoen. Defensie zet nu alleen nog in op AI, op cyberwarfare, en dat schiet niet echt op tegen een leger moderne (door de Rabobank gesponsord) trekkers van de FDF (Farmers Defence Force)."*
"Het tweede punt is van ene politieken aard. In 2021 staan er verkiezingen voor de deur en het wordt tijd daar nu al op in te spelen. Voor den VVD vrinden ligt hier ene gouden kans. De boerenlobby is natuurlijk prachtig stemvee (hahaha, ik had het zelf kunnen bedenken!) en dat dient weer uitgevent te worden.
Ik heb den Mark dit geadviseerd: gedoog die boeren low profile. Leg ze dus niets in de weg, zet kleine hekskens neer, die ge gemakkelijk omver kunt rijden en laat je verder weinig zien. Ga desnoods efkes naar het Buitenland. Als ze dan komen, bemiddel dan via een boerenontbijtje, zodat behalve boeren ook 'gewone burgers' aan uw kant komen te staan. Ik denk dat u dat maar zo tien zetels op kan leveren."*
"Als ge nou Carola Schouten het vuile werk laat opknappen, dan trekt de CU straks aan het kortste eind. Die Carola, schoon wijveke trouwens, dient ge gewoon de, hoe zegt gij dat in Nederland, ah ja, de Kop van Jut te maken. Moet den Schouten wel voor het milieu en klimaatakkoord blijven strijden. Maar zo integer is den CU denk ik wel."*
"'t Is ene gokske, maar ik denk wel dat het voor Rutte en zijn vrinden goed uitpakt. Die CU ruilt hij dan straks in voor GL of PvdA. Kijk in den politiek gaat hem om macht, niet om goede doelen. Als het u daarom gaat, stop dan maar een Euroke in den collectebus. Mensen hebben uiteindelijk toch meer op met vliegen en bbq, dan met het milieu, tenminste zo schat ik het in en mijn VVD klantskens denk ik ook.
Afijn, da was hem dan weer hè, ge kunt altijd efkens een belleke plegen niet?"*

14 nov 2018:
'VVD Groningen ondervindt weerstand bij actie voor intensieve veehouderij' Bron: FocusGroningen 14 nov 2018
"Helaas stond de VVD met ballonnen te demonstreren. Het is juist de politiek in Groningen die gekozen heeft dit te ontmoedigen."
VVD als een 'Kip Zonder Kop' dus, zoals het zelfportret laat zien.

14 nov 2018:
'Sector op slot, Provinciehuis op slot' Bron: Veldpost 14 nov 2018
"VVD Groningen riep boeren uit Groningen op om te protesteren tegen het besluit om de intensieve veeteelt op slot te zetten. De demonstratie begon op woensdagochtend 14 november en vond plaats bij het Provinciehuis aan Martinikerkhof in Groningen."
Verantwoordelijk voor het landbouwbeleid (VVD, CDA, D66 en CU) en dan met diezelfde eigen club oproepen tot boerenprotest? Waar ben je dan mee bezig? Uitlokking tot geweld? Een aanzet tot Boerenterreur? Bron: Ewald Engelen op 16 oktober 2019 in De Groene Amsterdammer
En hoe cynisch en neerbuigend is dit:
"De boeren zijn voornamelijk aan het werk. De Partij voor de Dieren heeft blijkbaar wat meer aanhangers met wat meer tijd om handen,” zegt Madà Miesen (Statenlid VVD) stigmatiserend, denigrerend en neerbuigend over de opkomst van de aanhang van de Partij voor de Dieren. Triest toch? Niet oordelen op de inhoud, maar politiek bedrijven middels gemanipuleerde beeldvorming.
En dat allemaal alleen maar omdat je op dat moment als VVD gefrustreerd in de oppositie zit in de Provinciale Staten van Groningen?

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.
: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017