Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

I Have A Dream
I Have A Dream
05/14/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'I Have A Dream' 04 mei 2021 (laatst bijgewerkt op 18 sep 2021)
Overpeinzing rond '15 aug' 2021, 'Capitulatie Japan 1945', 'De val van Saigon', 'De val van Sebrenica', 'Afghanistan 2021' en '4 en 5 mei' 2021 in Nederland over moed, vrijheid, rechtvaardigheid en burgerrechten, over 'I Have A Dream' en 'I Had A Nightmare'.
(T)huiswerk: Bekijk bovenstaande foto eens goed en kijk vervolgens eens in de spiegel of beeld je een van de personen in, die hieronder aan bod komen en trek dan je eigen conclusies.
Lees anders ook: 'Vrijheid van Meningsuiting', 'Black Lives Matter', 'De Grootste', 'Vluchtelingen' en 'Rutte Doctrine'.

15 sep 2021:
'Evacuatie uit Kabul: De ambassade smeekte al maanden, Den Haag bleef stil' Bron: Onderzoek van De Volkskrant 15 sep 2021 en 'Ambassade Kabul vroeg kabinet al maanden om evacuatie lokaal personeel' Bron: De Volkskrant 15 sep 2021
"Het was deels onvermijdelijk dat de evacuatie uit Kabul chaotisch zou verlopen. Maar vijf missers van het kabinet hebben het leed enorm vergroot. De Kamer werd daarover naderhand niet geïnformeerd."
"Een rode draad in hoe de politiek omging met de hulp aan Afghaans personeel is de vrees voor binnenlands-politieke consequenties van een ‘niet-beheersbare toename van het aantal aanvragen’."
Een enge xenofobe rode draad dus.
"De ambassadeur en lokale stafleden smeekten sinds het voorjaar van 2020 om voorbereidingen te treffen om lokale ambassademedewerkers snel te kunnen laten vertrekken indien de opmars van de Taliban zich zou voortzetten. Desondanks namen minister Kaag (Buitenlandse Zaken D66), Bijleveld (Defensie CDA) en staatssecretaris Broekers-Knol (Asielzaken VVD) tot twee dagen voor de val van Kabul geen besluit over het moment waarop lokale medewerkers in veiligheid gebracht zouden worden en of alle inwonende afhankelijke familieleden met hen mee mochten reizen. Onder hen was personeel dat al twintig jaar voor Nederland werkte."
En wie is daarvoor de Eindverantwoordelijke?
en:
'Het belang van vijf vrouwen die moedig vertellen hoe ze vernederd zijn door de staat' Bron: Column Toine Heijmans in De Volkskrant van 14 sep 2021
"Vijf vrouwen vertellen hoe ze vernederd zijn door de staat, dat is het juiste woord, ‘vernedering, vernedering, vernedering’, en het allerverdrietigste is: ze geven ook zichzelf de schuld."
en:
'Afghanistan: opnieuw bleek Sigrid Kaag niet de nieuwe leider die ze had gemeend te kunnen zijn' Bron: Column Marcia Luyten in De Volkskrant van 31 aug 2021
"Frappant is de overeenkomst met de aanpak van andere grote crises, covid-19, de klimaatramp en de opmars van zware criminaliteit."
"En ergens in het Haags theater heeft iemand bedacht dat een minister van Defensie het prima afkan zonder militaire ervaring, zonder ooit zelf onder vuur te hebben gelegen. Het enige dat telt, is tactiek en strategie bij het spervuur aan het Binnenhof."
en:
'Mark Rutte is een leider die zijn volk niet durft op te voeden, omdat hij weet dat hij datzelfde volk verwaarloost' Column Sander Schimmelpenninck in De Volkskrant van 29 aug 2021
"De manier waarop Mark Rutte over de rellen sprak was ontluisterend; hij veroordeelde niet wát de demonstranten riepen, maar hekelde slechts de plek waarop het protest plaatsvond. Weerzinwekkend racisme als logistiek probleem; of de Harskampers hun spandoeken met ‘Auschwitz open voor zwarten’ voortaan alleen op de daartoe aangewezen plek willen tonen. ‘Denk er nog eens over na’, suggereerde onze minister-president die zelf in 2016 rellende Turkse Nederlanders verzocht ‘op te pleuren’."
en:
Nederland laat grove steken vallen in Afghanistan: 'Volgende zwarte bladzijde in geschiedenis' Bron: AD 17 aug 2021
"Het is onwil. Blunder op blunder is gestapeld, allemaal bureaucratie. Tolken moeten aan allerlei irreële eisen voldoen, de drie betrokken ministeries kijken en wijzen naar elkaar."
"Dit is gebrek aan leiderschap, niemand voelde zich verantwoordelijk."
"Op de avond dat de Duitse regering al in crisisberaad was, twitterde onze minister van Defensie Ank Bijleveld nota bene dat ze in de bioscoop is geweest (naar de film De Slag om de Schelde, red.) Niemand voelde de urgentie."
en:
'Terwijl onze minister van Defensie wegduikt, verwoordt haar Britse evenknie zijn hulpeloosheid' Bron: Column Julien Althuisius in De Volkskrant van 17 aug 2021
"Behalve ongeïnformeerd en naïef, zijn de woorden van onze minister van Defensie (Ank Bijleveld) nog op een andere manier kwalijk. Ze nemen een voorschot op het ontduiken van verantwoordelijkheid (Mark Rutte & Co). Wij hebben het goede voorbeeld gegeven, nu is het aan jullie. Als het weer misgaat: eigen schuld."
en:
'Tussenpersonen, tolken en tuinmannen: na de oorlog zijn ze vaak de pineut' Bron: Trouw 16 aug 2021
"Bijleveld (minister Ank Bijleveld van defensie, red.) zegt bijvoorbeeld dat we eerst eens even heel goed moeten kijken naar de achtergrond van de mannen die een beroep doen op de tolkenregeling. Dat is toch gek? Ineens zijn het enge mannen met Taliban-sympathieën. Terwijl ze voor jou ­gewerkt hebben, denk ik dan."
en:
Gelezen in The Thorn: 'De VVD is een existentieel gevaar voor Nederland' Bron: Thijs Kleinpaste, historicus en promoveert aan Georgetown University in Washington D.C., in de NRC van 13 aug 2021
"Dat de wens als drammen wordt ervaren is deels te verklaren door de cultuur van deze lichting politici, met name die van de VVD, en de bestuurscultuur die niet anders dan de Rutte-doctrine genoemd kan worden, dat wil zeggen een wezenlijk vijandige houding van de bestuurders tegenover de machten die haar controleren, van de Tweede Kamer tot de journalistiek tot de burgers."
"De Rutte-bestuurscultuur is die van een gesloten kaste die gewone mensen en hun belangen vooral hinderlijk vindt, en er meer op gebeten is zichzelf en haar macht in stand te houden dan om verantwoordelijk beleid te leveren. Nederland kampt met een politieke cultuur die geen leiderschap, verantwoordelijkheidszin of besluitvaardigheid produceert, maar vooral politiek lijfsbehoud."
Hoe noem je dat dan in gewone-mensen-taal? Hoe noemen we dat, als we dat lezen over andere landen?
en:
'IJzingwekkend om de uitsluiting van ‘dwarsligger’ Omtzigt te zien' Bron: Column Kustaw Bessems 14 mei 2021
"Omtzigt is een van de mensen die het toeslagenschandaal boven tafel kreeg. Slachtoffers deden een persoonlijk beroep op hem. De regering hield informatie achter en misleidde hem. Voor de druk heeft hij betaald met een hoge persoonlijke prijs. Intussen heeft hij het vertrouwen gekregen van 342 duizend stemmers, naar je mag aannemen om verder te werken aan een integere overheid. Een enorme verantwoordelijkheid. En in deze situatie wordt hem gevraagd zijn fiat te geven aan onderhandelingen over een coalitie die sterk lijkt op de regering die hij voor het leed en het bedrog verantwoordelijk houdt. Onder leiding van dezelfde man, die de door een parlementaire commissie vastgestelde misleiding ontkende en die heeft geprobeerd hem onschadelijk te maken."
"Je zou denken: links laat hem deze rotzooi opruimen. Dan vormt hij maar een minderheidskabinet. Of hij vraagt om nieuwe verkiezingen. Maar nee, daar komen Lilianne Ploumen en Jesse Klaver al met hun collectieve stockholmsyndroom naar de formatietafel geschuifeld. Niet rustend tot ze ook hun laatste kiezer gedesillusioneerd achterlaten."
"Pieter Omtzigt gijzelt niemand. Alle wurggrepen en nekklemmen zijn zelf veroorzaakt."
Mark Rutte zal zeggen: "Zie je wel: Ploumen en Klaver zijn geen haar beter, dus we gaan met hen en met Sigrid Kaag gewoon verder. Kaag heeft ervaring met vredesmissies".
Heb je ook geen rechtbanken meer nodig: dader en slachtoffer van misdaden gewoon aan de bemiddelingstafel met Kaag. Einde Rechtsstaat.
Een gekwetste, die in wezen door jouw toedoen ziek is geworden, chanteren met je trukendoos, hoe laf kun je zijn? Zo laf dus, die Mark Rutte.
en:
'Het echte probleem zit in het torentje' Bron: Binnenhof Report met Renske Leijten (SP) op YouTube 11 mei 2021
Nog steeds, ondanks het moedige werk van deze dappere vrouw.
en:
'Volkskrant-columnist ontmaskert “de absurditeit” van Den Haag: “Collectief Stockholm-syndroom”' Bron: DDS 10 mei 2021
"Volkskrant-columnist en -journalist Kustaw Bessems vindt het volstrekt belachelijk dat heel Den Haag het nu heeft over 'de bestuurscultuur' in plaats van over 'wat eigenlijk het probleem was' specifiek met premier Mark Rutte: 'Zijn leugens' Daar heeft niemand het meer over, terwijl het nou juist dáár misging."
"En het ergste is dat de rest van de Tweede Kamer hierin meegaat. Ze laten Rutte ermee wegkomen. Sterker nog, je krijgt de indruk dat ze net zo hard hun best doen als hij om de inhoud van het debat te veranderen. “Dit hele proces tekent ook de slapte van de meeste andere politieke leiders,” zegt Bessems daarover. Collectief Stockholm-syndroom,” concludeert Volkskrant-journalist Bessems dan ook."
en:
Vereniging Nederlandse Gemeenten waarschuwt de politiek: ‘Het hele sociale stelsel is nu opgebouwd vanuit wantrouwen’ Bron: Interview met VNG-Voorman Peter Heijkoop in De Volkskrant van 03 mei 2021
"De Participatiewet vertoont trekjes van de Toeslagenaffaire."
en:
Participatiewet drijft mensen in bijstand tot wanhoop: ‘De maatschappij zit niet op ons te wachten’ Bron: Trouw 29 nov 2019
Advocaat Van Hoof begrijpt niet dat de problemen rondom de wet nog niet hebben geleid tot een parlementaire enquête. “Jaarlijks investeert de overheid miljarden euro’s in de participatie, maar dat is verkwanseld geld. Hele dure banenmarkten bijvoorbeeld, leveren niets op. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat er voorlopig helemaal niets zal veranderen.”
en:
Was getekend Rutte II, die Participatiewet. Bron: BNN VARA 19 feb 2019
"Gemeente zadelt mensen met fraudeschuld op door Participatiewet"
en:
'Als we ons enkel druk maken over de ‘tegenmacht’ ligt de volgende affaire op de loer' Bron: Opinie van Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar in Leiden, in De Volkskrant van 02 mei 2021
"Om dat te begrijpen moeten we dieper graven, waarbij we op twee andere, structurele, koerswijzigingen stuiten. Ten eerste de in de jaren negentig, als gevolg van het dominerende marktdenken, ontstane neiging om de burger als klant te zien. Iemand die moet worden bediend, maar ook gewantrouwd. En nauw daarmee samenhangend het idee dat de overheid niet zozeer voor burgers dient te zorgen, binnen een duidelijk omschreven ‘sociaal contract’. In plaats daarvan worden burgers in de eerste plaats beschouwd als individuen die erop uit zijn hun eigen belang na te jagen (zowel ten goede als ten kwade). Individuen die uitstekend in staat zijn om zich een weg te banen door de overheidsbureaucratie en zich bij tegenslag weerbaar op kunnen stellen."
"Met name Geert Wilders die nu het hoogste woord heeft, maar ook Rutte zelf die migranten en hun kinderen herhaaldelijk als voorwaardelijke burgers afschildert (‘pleur op’), zouden bij zichzelf te rade moeten gaan. Want de toeslagenaffaire, die vooral burgers met een migrantenachtergrond treft, is nauw verbonden met de giftige cocktail van marktdenken en xenofobie."
Zo is het maar net: Mark Rutte is zelf een van de grootste populisten van dit land en dat velen hem nog steunen zegt daarom veel, ook over ons.
en:
'Verzetshelden ontstaan alleen in hechte samenlevingen, niet in de ‘lichte gemeenschappen’ die wij nu kennen' Bron: Essay Sander van Walsum in De Volkskrant van 02 mei 2021
"Mogelijk zou van hoge nood ook in onze samenleving een mobiliserend effect uitgaan. Mogelijk kunnen mensen die niet voor het heldendom zijn opgeleid onder uitzonderlijke omstandigheden verzet organiseren. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat onze samenleving te veel gefragmenteerd is geraakt om een vuist tegen grof onrecht te maken. Hopelijk hoeft dit nooit proefondervindelijk te worden vastgesteld. "
De toeslagenaffaire en alle andere affaires in politiek Den Haag onder de kabinetten Mark Rutte hebben het antwoord op deze vraag eigenlijk al gegeven. Zelfs in vredestijd tonen de verantwoordelijken in ons land aan niet over enige ruggengraat te beschikken. Als we het al over Helden en Heldinnen hebben, dan denk ik toch eerder aan mensen als Renske Leijten en Pieter Omtzigt, maar die blijken niet te hoeven rekenen op een grote en dappere aanhang in politiek Den Haag. Dat zegt toch al wel erg veel over het ethische klimaat in politiek Nederland van dit moment. Bij de NOS kunnen we zien hoe het zat met de voorkeursstemmen van de kiezer: 342.000 voor Omtzigt en 143.924 voor Leijten. Best flinke aantallen, zeker als je beseft dat de meeste burgers meestal braaf en trouw op de nummer één van hun favoriete lijstje stemmen. Dus toch nog een beetje hoop in duistere dagen in Nederland?
en:
'Mit Rutte ist kein Staat mehr zu machen' Bron: Kommentar Thomas Kirchner Süddeutsche Zeitung 30 apr 2021
"Hilfe für die Opfer? Fehlanzeige. Dafür hat sich Premier Mark Rutte in der Affäre um Kinderzuschläge umso mehr um seine eigene Außenwirkung gesorgt."
"Immer neue Affären erschüttern die Niederlande in ihren Grundfesten und offenbaren ein monumentales Staatsversagen. An der Spitze des Problems steht: der Premier selbst."
Vertaling:
"Hulp voor de slachtoffers? Jammer dan. Maar premier Mark Rutte maakte zich des te meer zorgen over zijn eigen publieke imago in de affaire over de kinderbijslag."
"Steeds meer nieuwe zaken laten Nederland op zijn grondvesten schudden en brengen een kolossaal falen van de staat aan het licht. Bovenaan het probleem tornt de premier zelf."
Wauw denk je dan, dat zeggen ze niet alleen in België, maar ook in Duitsland?
en:
'Waar blijft de publieke verontwaardiging in Nederland dat Rutte nog premier is, vraagt Duitse journalist Thomas Kirchner zich af' Bron: Interview Sterre Lieshout met Thomas Krichner van de Süddeutsche Zeitung in De Volkskrant van 30 apr 2021
"Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal. Als daar geen noemenswaardige verontwaardiging over ontstaat, erodeert de politieke cultuur."
Zo is het maar net.
en:
'Mark Rutte vond altíjd al dat landsbelang boven partijbelang gaat' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 30 apr 2021
"Binnenkort, zo heeft Rutte meermaals aangekondigd, zal hij zijn 'radicale ideeën' officieel aan ons presenteren. We zullen zitten wachten en 'waar blijft hij nou?' tegen elkaar zeggen."
Maakt het iets uit? Als Rutte maar kan blijven zitten is hij bereid om alles te verkondigen zo bleek al vaak genoeg.
en:
'Regeringspartijen scharen zich achter de premier, die heus 'niets onoorbaars' heeft gedaan' Bron: Analyse Yvonne Hofs in De Volkskrant van 29 apr 2021
"De gewraakte notulen zijn pijnlijk voor de hele ministersploeg, niet alleen voor Mark Rutte. Dus schaarden alle regeringspartijen zich achter de premier, die heus ‘niets onoorbaars’ had gedaan."
en:
'Hoe Nederland koos: Het maakt geen flikker uit, geen bal' Nathalie Baartman in Tubantia op 20 mrt 2021
"Je kunt met je belastingdienst bijna dertigduizend mensen mentaal en financieel vernietigen vanuit een racistisch grondmotief. Je kunt aftreden met geveinsde pijn. Maar het volk roept je dankbaar terug als grote leider. Ook Twente kleurt kil blauw. Het maakt velen blijkbaar niet uit dat anderen te gronde gingen. Ze waren het immers zelf niet. Solidariteit is zo jaren 70. Links ook trouwens. Hebben alle affaire-gedupeerden trouwens die schadevergoeding nou gekregen!? Nee!? Helaas pindakaas. Leve de vrijheid voor mijzelf."
Inderdaad, zo lijkt het helaas wel.
en:
'D66 moet in coalitie met de VVD de hakken diep in het zand zetten' Bron: Opinie Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar in Leiden in De Volkskrant van 18 mrt 2021.
"Daarmee legitimeert de VVD racisme en islamofobie en draagt de partij bij aan een toch al rijke voedingsbodem waaruit ook de toeslagenaffaires en andere vormen van etnisch profileren zijn voortgekomen."

Zal allemaal wel dacht ik na al die overpeinzingen voor het slapen gaan.

Kwam, onlangs opnieuw rond 15 aug en eerder omstreeks Koningsdag en vlak voor al die herdenkingen van 4 en 5 mei, toch die oude boze droom uit 2019 weer boven, uit de tijd van de 'Knollenterreur'. Waar kwam die nachtmerrie* toen uiteindelijk vandaan vroeg ik me af?

Eerst maar even een paar geheugensteuntjes, altijd wat de bronnen opzoeken rondom zo'n beladen onderwerp zit er wel een beetje in:
'Wijkt Biden af van de Amerikaanse pro-Israëlkoers? "Hij gaat net zo teleurstellen als Obama destijds"' Bron: Bellen met Amerika-Correspondent Michael Persson 15 mei 2021
"De Amerikaanse steun voor Israël valt beter te begrijpen vanuit de christelijke hoek. Evangelische christenen geloven dat Jezus zal herrijzen in Israël. Zij denken dat het pad beter kan worden geëffend door Joden dan door moslims. Dit klinkt heel sektarisch, maar dit geloof wordt breed gedragen door orthodoxe christenen. Dit vormt minstens zo’n grote politieke kracht als de Joodse lobby."
Hypocriet opportunisme dus.
en:
'WWII, Kamp Westerbork around 1944 in color! [AI enhanced & colorized]' Bron: Rick88888888 op YouTube 20 feb 2021
en:
'Kabinet-De Geer II (1939-1940)' Bron: Parlement.com
" - Duitse inval - Nadat enkele eerdere aanvallen op het laatste moment waren afgeblazen, vond in de vroege ochtend van 10 mei 1940 de Duitse inval in Nederland plaats. Hiertegen werd in een koninklijke proclamatie krachtig geprotesteerd. Minister-president De Geer legde echter, ondanks herhaalde verzoeken, geen verklaring af in de Tweede Kamer."
" - Het Nederlandse kabinet in Londen sloot zich aan bij de strijd van de geallieerden, al waren er ministers (De Geer, Welter, Van Rhijn) die aanvankelijk bij de Britten aandrongen om met Duitsland te gaan onderhandelen."
en:
'Voor de trauma’s van de Joden die na de oorlog terugkeerden, was weinig medeleven' Bron: Interview Bob van Huet met Michal Citroen in het AD van 03 mei 2021
"Ze moesten vooral zichzelf redden en veel begrip was er niet, constateert Michal Citroen in haar boek over deze periode. Erger: overlevenden leden na thuiskomst nog eens extra onder een ‘te weinig invoelend, onbuigzaam bureaucratisch en kil’ overheidsbeleid.
Dat zoiets niet voltooid verleden tijd is, bleek in de kindertoeslagenaffaire. Weer hadden bestuurders en ambtenaren niet het lef solidair, empathisch of ruimhartig te zijn op de momenten die ertoe deden voor de slachtoffers. Het ontbrak aan begrip en medeleven, juist toen hier de meeste behoefte aan was."
"Maar wat hebben we van die zwarte jaren geleerd? Minder dan je zou hopen, constateert Citroen tijdens een wandeling. Er zijn helaas parallellen te trekken met wat Joodse overlevenden (de meeste zijn inmiddels overleden) haar vertelden over hun traumatische ervaringen na de terugkeer uit de vernietigingskampen en de nu in de media breed uitgemeten ellende van slachtoffers in de kindertoeslagenaffaire. De schrijfster kan er steeds weer boos over worden: dit gebeurt er dus als de staat de meest kwetsbaren niet beschermt, ze in de steek laat en de andere kant opkijkt in plaats van onrecht te herstellen."
En hetzelfde gold ook voor hem, hij die bijvoorbeeld aan de Birma-spoorlijn had gewerkt, de 'Spoorlijn van de dood'.
en:
'Hoe de Joodse gemeenschap uit Meppel verdween' Bron: RTV Drenthe 01 mei 2021
De gemeente Meppel speelt in die tijd volgens Rinsema een 'uiterst meegaande' rol. Onder meer bij het ondertekenen van een niet-Joodverklaring of bij het verstrekken van Jodensterren, die joden vanaf mei 1942 op hun kleding moesten dragen. "Ik ben nergens tegengekomen dat Meppel ergens niet aan meedeed", zegt de onderzoeker en schrijver duidelijk. "Administratief was alles keurig geregeld. Als er een lijst kwam met Joden die ergens naartoe moesten, werd er royaal meegewerkt."
Ook de politie vertolkt dan een bedenkelijke rol. "De politie pakte de Joden op en zette ze op de trein naar Kamp Westerbork." Volgens Rinsema is die periode een zwarte bladzijde voor de politie, die die bladzijde het liefst snel vergeet. "De betreffende bladzijde uit het dag- en nachtrapport van de razzia is verwijderd. Dat papiertje is weg."
Echt welkom voelen veel Joden zich ook niet meer in de stad. "Na de oorlog ging de aandacht eerst uit naar het verzet, zij die zich hadden ingezet om te helpen de Duitsers te verslaan", schetst Rinsema (Thijs Rinsema Joden in Meppel, 1940-1945). "De Joden deden niet mee, daar besteedden mensen geen aandacht aan." Veel van de huizen die eigendom waren van de Joden, waren in de oorlog onteigend, stelde Rinsema vast.
Onthutsend toch om dit te lezen?
en:
'Partijlied van de nazi’s op galafeest Juliana en Bernhard (1937)' Bron: Groniek 28 mei 2020
"Toen Van Anrooy en zijn 25 orkestleden weigerden om dit lied te spelen – vanwege de nazi-vervolging van joden en andersdenkenden in Duitsland -, was koningin Wilhelmina furieus. Meteen verving ze Van Anrooy door kapitein Walther Boer, die dirigent was van de Koninklijke Militaire Kapel en het Hordt-Wessel-lied wel wilde spelen." 'Opdat wij niet vergeten'?
Waarom Juul en Bernhard er zelf niet voor kozen om dit lied van hun huwelijksdag te verbannen vermeldt het verhaal overigens niet.
en:
'Verraden door 'oom Kurt': indirecte helpers bij de Holocaust'
Who Betrayed the Jews? – The Realities of Nazi Persecution in the Holocaust Bron: Historiek 25 mei 2020
"Het vuistdikke boek, dat enkel nog in het Engels verschenen is, vertelt over de verschillende manieren waarop Joden gedurende de naziperiode verraden werden, waaronder door vrienden en buren maar ook door overheden en bedrijven."
en:
'U wordt door niemand verwacht' Bron: Michal Citroen in Historiek op 09 apr 2021
"In het najaar van 1945 kwam de grootvader van Michal Citroen terug uit Auschwitz. Later vertelde hij haar hoe afschuwelijk de eerste jaren na de oorlog voor hem en zijn landgenoten geweest waren. Eenmaal thuis op vaderlandse bodem was er voor de meeste joden geen aandacht, geen begrip en geen opvang."
Tijd dat we dat eens gaan beseffen.
en dit:
"All History Is Contemporary History" zei Benedetto Croce ooit.
Wat zijn uitdrukking betekent is dat wij geneigd zijn naar de Geschiedenis te kijken door de bril van het heden. Eigenlijk net zoiets als naar de toekomst kijken door een VR-bril, maar dan in de achteruit.
en dit:
'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' Bron: De Volkskrant van 04 sep 2018
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Zouden we nu beter kunnen weten dus.

Kwam het door die combinatie, dat die nachtmerrie* uit 2019 weer opwelde?
"Vandaar mogelijk deze bizarre droom, deze vreselijke nachtmerrie. Al die verhalen over Boeren, Joden, Hongerwinter, Deportaties, Malievelden, Boerenlegers van het FDF, Oprukkende trekkers uit Duitsland, Geblokkeerde Grenzen, kennelijk zat het allemaal nog wat onverwerkt in het hoofd toen ik naar bed ging"*, redeneerde ik in 2019.

Vervolgens kwam die nachtmerrie* van destijds dus opnieuw voorbij, nou bij deze dan maar hoe die er ongeveer uitzag:

'I Had A Nightmare'*
Het was mei 1940. Nederland was net gecapituleerd voor de Duitsers. Als beginnend verslaggever was ik naar Den Haag gestuurd. De Minister President van Nederland (kennelijk had ik even 'geen actieve herinnering' aan de naam van die MP) gaf voor het Catshuis (of was het, het is alweer zo lang geleden, toch op landgoed 'De Zwaluwenberg'?) een persconferentie, in gezelschap van Heinrich Luitpold Himmler.
"Hé jongens, fijn dat jullie er zijn. Net een ontbijtje gehad met mijn collega van de Oosterburen. Ik heb goed nieuws. We hadden een goed indringend gesprek over het 'Jodenvraagstuk'. Himmler kwam met de vraag of wij wilden helpen alle Joden uit Nederland te deporteren. Ik zei hem, dat ik dat wel wat ver vond gaan, jullie weten dat ik van kleine stapjes hou, het lijntje moet niet breken hè. Je weet tenslotte maar nooit of je niet nog eens zaken met je gesprekspartner moet doen. Kijk, wij zijn natuurlijk altijd een land geweest van compromissen, ik ben historicus, dus wou ik dat bij dat 'Jodenvraagstuk' ook zo benaderen. En ja natuurlijk zullen we genoeg fouten maken hoor en daar zullen onschuldige slachtoffers bij vallen, ook in de toekomst, dat weet je als je hieraan begint en de verantwoordelijkheid op je neemt, dat hoort er gewoon bij.
Wat mijn persoonlijke mening is over het  'Jodenvraagstuk'? Wie mij een beetje kent, die weet dat ik een pragmaticus ben. Mijn slogan is: voor een visie moet je bij de oogarts zijn. Mijn persoonlijke mening doet er hier dus niet toe. De kiezer zal later wel beoordelen of ik goed heb gehandeld in hun ogen. Ik heb overigens ook gezegd dat ik niet wist of er wel een meerderheid voor te vinden zou zijn binnen de coalitie en in de Tweede Kamer.
Toch denk ik dat we er wel uitkomen. Nederland wil inzetten op een halvering van het aantal Joden in ons eigen land, met de kanttekening, dat er ook gesaldeerd mag worden. Mochten er vanuit bijvoorbeeld Frankrijk meer Joden gedeporteerd worden, dan kunnen wij er hier meer in leven laten. Als het totaal maar op zo'n zes miljoen uitkomt, dan was mijn collega van de Oosterburen wel tevreden benadrukte hij.
De Joden die we laten afvoeren mogen we bovendien zelf uitzoeken en dat gaat ons denk ik wel lukken via de diverse Gemeentelijke administraties. Onze mensen zijn daar heel goed in, gewoon een kwestie van doen. Ik zie dit zelf als een win-win situatie. Je redt zo de halve Joodse gemeenschap en je hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Nederland hoeft toch niet altijd koploper te spelen?
Voor een Kamermeerderheid moet ik nog wel even een rondje maken langs de coalitiegenoten. D66 wou ik de Euthanasiewetgeving als ruilcadeautje aanbieden, dan kunnen die achtergebleven Joden zelf over hun leven beschikken en hoeven Himmler en ik dat niet te doen. Persoonlijke vrijheid staat bij ons hoog in het vaandel zoals u weet en daarin steunen wij D66 dus ook graag.
Volgende week komt mijnheer Himmler bij me langs in Het Torentje en praten we verder. U weet dat ik bereid ben met iedereen in gesprek te gaan en ik denk zeker dat we er uit zullen komen.
Maar nu moet ik echt naar een optreden van De Toppers, dus ik spring op mijn fietsje hoor, Houdoe!"
Het was maar een droom, maar wel een erg nare.*
'Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval'* Bron: DeMorgen

Die terugkerende nachtmerrie* in het teken van 4 en 5 mei: 'Opdat wij niet vergeten'?
Nederland, het land dat in mei 1940 binnen een paar dagen capituleerde en het land van waaruit de meeste Joden gedeporteerd werden. 'Opdat wij niet vergeten'?
Die nachtmerrie van hierboven was maar een gefantaseerde nare droom, maar de rest van de verhalen hierboven zijn wel waar gebeurd. Zowel toen als nu.

Even terug naar een betrouwbaar en wat luchtiger historisch perspectief, je bent tenslotte een integere historicus of niet dan?*:
'Wij zijn allemaal für de vrede | Welkom in de jaren 20 en 30' Bron: Welkom in de Geschiedenis 22 mei 2021
"Mussolini, Chamberlain, Daladier en Hitler zijn allemaal samen gekomen in München om de vrede te bespreken. Is deze vrede wel voor iedereen geldig?"
Deze video komt uit de aflevering 'Oorlogsdreiging'.
"Hoofdgast is Hendrikus Colijn, de premier van Nederland, en hij vertelt Dorine alles over de dreigende oorlog, de opkomst van Mussert en Hitler, tot aan de Duitse inval en de evacuatie van koningin Wilhelmina naar Engeland. Met o.a. het Jordaanoproer lied, de dienstkeuring van Mussert en Colijns radiopraatje.'
De radiospeech van premier Colijn: 'Gaat u rustig slapen' | Welkom in de jaren 20 en 30  Bron: Welkom in de Geschiedenis 12 dec 2020
"Wanneer premier Colijn een radiospeech moet geven aan het hele land, gaat alles mis. Zou hij eerlijk zijn of gaat hij liegen?"

De vraag die dit uiteindelijk bij me opwierp, ook in het licht van alle affaires in Den Haag, was deze: hoe hypocriet en laf ben je als je in vredestijd in een democratisch land al geen ruggengraat durft te tonen? Als je als bestuurder en leider van dit land in 2021 al niet durft te staan voor je volk? Waar zou je dan gestaan hebben in zware tijden in het verleden? Wie van deze huidige bestuurders zouden we destijds vertrouwd kunnen hebben? 'Opdat wij niet vergeten'?
En dan gaan onze leiders op 4 en 5 mei weer goede sier maken met 'ons' verleden?
Nog even en Mark Rutte gaat zijn eigen 'Rutte Doctrinedag' organiseren om de slachtoffers van al die affaires te herdenken waarvoor hijzelf eindverantwoordelijk is? Het zou maar zo kunnen.
"Het is verschrikkelijk wat ik aangericht heb! Zeggen jullie het maar. Snif. Hahaha. Houdoe!"*
'Opdat wij niet vergeten'?
Zelfs in Duitsland voelen ze de schaamte: 'Mit Rutte ist kein Staat mehr zu machen'. Gelukkig is de grens op dit moment dicht en hoef ik die schaamte daar nog eventjes niet met hen te delen.
Lees anders ook: 'Vrijheid van Meningsuiting', 'Black Lives Matter', 'De Grootste', 'Vluchtelingen' en 'Rutte Doctrine'.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017