Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fototoek | Contouren | Regenboog | Het Gekleurde Plastic Polder Rietje

Het Gekleurde Plastic Polder Rietje
Het Gekleurde Plastic Polder Rietje
09/26/2019

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje' 29 sep 2019 (laatst bijgewerkt op 03 jan 2023)

Zie ook:
'The Bleeding Tree', 'Rutte Doctrine', 'Tocht Der Tochten TK2021', 'Stemadvies TK2017' (Een Terug/Vooruitblik TK2021), 'Kabinetsformatie TK2017' (Een Terug/Vooruitblik TK2021), 'Politiek 2.0' en 'Het Muntje Valt'

Ergens anders op deze site staat het thema 'Nederland Polderland'. Het gaat over de 'uitruil' van idealen in de politiek, de koehandel met principes. Het gaat erover hoe er gesjoemeld wordt door onze bestuurders met integriteit onder het motto van compromissen sluiten onder de naam Polderen.
Wie er wat langer induikt komt erachter dat onze bestuurders in Den Haag, de Provincie of in de Gemeenteraad vooral spelletjes spelen met en om de macht.
Onlangs kwam ik op het idee van het 'Polderalgoritme' en ontdekte een soort Basiscursus van het 'Instappopulisme'. Het ondoorgrondelijk gezwabber van types als Mark Rutte, Eric Wiebes en Klaas Dijkhoff zette me er toe aan eens na te gaan of er ook enige logica te bespeuren viel in hun volslagen onnavolgbare moves.
Het muntje viel op een haast banale manier. Het kwam niet van een wijze journalist, een wetenschapper of een ervaren politicoloog. Nee het kwam van dichtbij en van u en mij, het kwam van onszelf.
Zonder spyware lukte het de 'Polderalgoritme' van Mark Rutte en zijn VVD te kraken.
De sleutel tot de ontknoping kwam dankzij de vermaarde rubriek op RTV Noord 'Lopend Vuur: Doe overal plastic bekers, bordjes en rietjes in de ban'. Bron: RTV Noord 24 sep 2019
Wat bleek? Al snel stond de teller op 89,57% van het aantal mensen dat het met deze stelling eens was.
En toen viel zomaar het muntje. Hadden wij niet jaar in jaar uit gehoord dat een VVD'er zelf wel zal bepalen of hij een hert doodschiet, 130km/u rijdt, zijn kind of buurvrouw in het gezicht rookt en nog talloze andere 'rechten', die de VVD'er zich niet af zou laten pakken? Mijn eerste reactie was dus dat het even afwachten zou worden totdat Mark Rutte of Klaas Dijkhoff ons komt vertellen, dat wij van het gekleurde plastic rietje van de VVD'er af moeten blijven.
Maar nu komt het. Dat gaat Mark Rutte of Klaas Dijkhoff helemaal niet zeggen. Die gaan zeggen dat, geïnspireerd door Greta Thunberg** zullen ze er aan toevoegen, ze het er helemaal mee eens zijn en dat het plastic rietje op termijn afgeschaft zal worden. "Liefst zo snel mogelijk, maar we zitten nog aan een paar contracten en afspraken vast." ** Dit uiteraard wel op voorwaarde dat Greta inmiddels niet is gezakt in de peilingen van Maurice de Hond of Lopend Vuur.
Maar hoe kan dat nou dan denk je?
Nou, 89,57% was het met de stelling eens en dus zegt Erik Saelens, de Belgische spindoctor van de VVD: "Dat moet ge uitventen! Dat levert stemmekens op! Dus morgen zijt ge vóór het uitbannen van gekleurde plastic rietjes!"*
En zo simpel zit het dus met dat Polderalgoritme. Het enige probleem dat er dan nog is ligt bij de ChristenUnie (CU) van Gert-Jan Segers. Gert-Jan had immers beloofd zich aan het regeerakkoord te houden en daarin stond het recht op zelfbeschikking waar het om gekleurde rietjes ging duidelijk opgeschreven. En zoals we weten geldt voor Gert-Jan het spreekwoord 'Een man een man, een woord een woord'. "Zelf maakt het me niet echt uit of ik mijn sapje met een gekleurd plastic rietje drink of niet (of een lekker luchtje ermee snuif haha), maar je wilt ook geen beloftes breken."*
Daar ligt dan dus nog even een dingetje, maar Mark Rutte is soepel genoeg om daar met een glijmiddeltje even doorheen te glibberen.
En zo zal het dus komen, dat wij binnenkort afscheid gaan nemen van het gekleurde plastic rietje. Zo zal het ook gaan met de biefstuk, de 130km/u, Zwarte Piet, de sigaret en het vuurwerk. Gewoon even traineren totdat Lopend Vuur of Maurice de Hond laat zien dat het tij allang gekeerd is.
De conclusie kan daarmee zijn dat de politiek helemaal niet de toon zet over wat er in dit land gebeurt, maar volledig willoos als een mak schaap achter de ontwikkelingen aanhobbelt. Als Lopend Vuur of Maurice de Hond, 'de stem van de gewone man', zegt hoe u en ik ergens over denken dan grijpen de populisten hun kans en gaan ermee aan de haal als 'vernieuwend beleid'. Met als doel? Tja, zegt u het maar.
Wie regeert er dan eigenlijk? Zijn dat wijze mannen en vrouwen die een visie hebben waar het met ons land heen zou moeten of is het uiteindelijk de 'Voxpop' die regeert?
Het Gekleurde Plastic Polder Rietje lijkt op deze vraag wel aardig het antwoord te geven.

Het is overigens wel even oppassen geblazen om te snelle conclusies aan bovenstaande analyse te verbinden als het gaat om het eraan vastkoppelen van daadwerkelijk beleid. Het artikel van Hans van Soest uit het AD van 29 sep 2019 geeft daar enige uitleg over. Het idee dat de 'Voxpop' niet alleen stemt maar ook regeert zou tot misverstanden kunnen leiden. Wat 'de gewone man' wil telt volgens Van Soest eigenlijk vooral in de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen, in dit geval die van 17 mrt 2021.
'De kiezer is polarisatiemoe: alles voor de gewone man in het midden'. Bron: AD 29 sep 2019
"Alle onderzoeken wijzen dezelfde kant op: wie de grootste partij wil worden, moet de gematigde kiezer aan zich weten te binden. Waren onze politici ineens bevangen door een golf altruïsme? In theorie zou dat kunnen, maar waarschijnlijker is dat de partijen de datum van 17 maart 2021 in het achterhoofd hebben, de verkiezingen voor de Tweede Kamer."
Ná die verkiezingen volgen immers de coalitieonderhandelingen, uitmondend in een regeerakkoord. Partijen als de VVD, CDA, D66, PvdA, CU en GroenLinks zijn sterk geneigd om dan aan de Poldertafel het grootste deel van hun verkiezingsbeloftes voor vier jaar te verkwanselen ter wille van, ja van wat eigenlijk? Maar feit is het wel, zo bleek ook uit eerder onderzoek: 'Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie'. Bron: De Volkskrant 09 okt 2018
"De conclusies laten aan duidelijkheid niets te wensen over: van de gouden bergen die de burger in verkiezingstijd steevast worden beloofd, blijft na de stembusgang weinig over. Wanneer een aantal partijen om tafel gaat zitten om een regeerakkoord te smeden, krijgen andere belangen plots een prominentere rol – die van het bedrijfsleven bijvoorbeeld."
En dan zou het dus maar zo kunnen dat de afschaffing van Het Gekleurde Plastic Polder Rietje in het volgende regeerakkoord niet meer terug te vinden zal zijn.
Het blijkt dan wellicht louter een verkiezingstruc geweest te zijn.

'Past een sterke staat Mark Rutte wel?' Bron: Historicus Oscar Donck in Het Parool van 30 dec 2020
"De sterke staat is terug, werd dit jaar vaak gezegd. Historicus Oscar Donck vindt dat het nog wel meevalt. Het leiderschap van premier Rutte (VVD) faalt hierin bovendien, schrijft hij in dit opiniestuk."
"Maar nu Rutte-IV onvermijdelijk lijkt, moet wel de vraag worden gesteld of deze twee werkelijkheden – een sterke staat en een vierde kabinet onder leiding van de VVD – wel verenigbaar, mogelijk en wenselijk zijn."
Oscar Donck vroeg zich dit waarschijnlijk af naar aanleiding van onderstaande schijnbewegingen van Mark Rutte, Klaas Dijkhoff en hun VVD.
'Tien jaar VVD, en weer is het schoppen naar beneden en likken naar boven' Bron: Opinie historicus en politicoloog Teun Dominicus in Het Parool 22 nov 2020
"De conclusie is dan dat er weinig zal veranderen als het aan de partij van premier Rutte ligt. Wie van de overheid hulp kreeg, zal verheugd zijn met het VVD-programma, maar zij die angstig zijn voor de brieven met meldingsplichten, aanmaningen en andere reprimandes die hen als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen, hebben weinig om naar uit te kijken."
Nog geen twee dagen daarvoor:
'Kapitalisme wordt wat socialer in verkiezingsprogramma’s grote partijen' Bron: NRC 20 nov 2020
"NRC legt de verkiezingsprogramma’s naast elkaar, met vast een schuin oog op de coalitievorming. Rechts schuift naar links, maar alléén sociaal-economisch."
Precies zoals het er staat: "In verkiezingsprogramma's", niet meer en niet minder, in de reclamefolder dus.
En op 13 nov 2020 lazen we dit:
Blog Uw Politieke Dagkoersen 'Partijen poetsen hun veren op: meerderheid voor acceptatieplicht scholen is weer even terug' Bron: De Volkskrant van 13 nov 2020
"Van Dijk (SP) had GroenLinks en de PvdA al mee, maar heeft een plotselinge meevaller nu ook de regeringspartijen VVD en D66 zich bij hem scharen. Dat zijn samen 88 zetels, genoeg voor een ruime meerderheid."
"In de woorden van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema in Trouw op 13 nov 2020: ‘Het is duidelijk waar we staan.’"
"Of ze daar ook blijven staan, is een andere vraag. VVD en D66 benadrukken dat zij niet uit zijn op bonje in de coalitie en dat zij dus met stappen zullen wachten tot na de verkiezingen. Als het dan zo uitkomt, uiteraard. En dat zal alleen zo zijn in een kabinet dat op geen enkele manier afhankelijk is van CDA, SGP of ChristenUnie."
Eerder vond al deze kleine toepasselijke en te verwachten update in deze context plaats:
'VVD doet stapje naar links in nieuw verkiezingsprogramma' Bron: AD 06 nov 2020
"Grootste regeringspartij VVD pleit in haar nieuwe verkiezingsprogramma voor een hoger minimumloon, een sterkere publieke sector en minder ‘doorgeschoten marktwerking’ in de zorg."
"Met dit programma zeggen we niet dat we na de verkiezingen van 17 maart dit ook allemaal gaan doen", licht Klaas Dijkhoff, de man die zegt op te stappen na de TK2021 Verkiezingen, maar ook dat nog niet zeker weet, nog even nader toe.
En daarmee zijn we dan precies waar het om draaide hierboven. Tien jaar lang voer je een sociaal afbraakbeleid. Vervolgens stel je, puur pragmatisch en zonder enig ideaal, vast dat de kiezer een beetje rechts van het midden zit en dat je daarom de koers gaat verleggen. Geen visie maar een koele berekening. Maar wat wil je daar dan mee? Als je een ideaal had gehad zou je nu de koers allang omgegooid hebben, of juist ervoor zijn blijven staan bij aanstaande verkiezingen. Puur opportunisme dus. Nog eventjes terug naar de gespletenheid van Mark Rutte en zijn VVD:
"In dit land mag iedereen zelf bepalen wat hij wil doen" (Mark Rutte in de lijn van de Aso op 06 mrt 2020). "Niet ik, ik, ik, maar samen" (Mark Rutte op de tour van Jezus, de Verlosser, op 01 nov 2020).
Illusionist Mark Rutte heeft een goede assistent in Klaas Dijkhoff. En de VVD is in de peilingen nog steeds de grootste. Waarom? We krijgen het antwoord van cabaretière Janneke de Bijl: 'Mark Rutte is de Hans Klok onder de politici' Bron: NPO Radio 1 op 04 nov 2020
"Mark Rutte: hij verkoopt illusies en daarom stemmen mensen VVD. Omdat we zo graag willen dat het waar is wat de VVD zegt."
Dat Janneke Bijl niet de enige is die wijst op de trukendozen van Mark Rutte, blijkt ook als we een maand later deze column lezen van Kustaw Bessems in De Volkskrant van 04 dec 2020: 'We moeten het meer hebben over het nietsontziende opportunisme van Rutte' Column Kustaw Bessems.
"Een typische Rutte-leugen heeft twee kenmerken: het liegen gebeurt openlijk – iedereen weet eigenlijk meteen wel dat wat hij zegt niet klopt – en Rutte is er niet op vast te pinnen, omdat hij met betekenissen kan rommelen." "Rutte zorgt altijd dat er minstens één persoon zit tussen hemzelf en een probleem."
Welk probleem doet er eigenlijk niet toe: "Buiten een vaag liberale houding is er geen inhoud te bespeuren."
En dus, precies zoals deskundige insiders het al in 2018 beschreven, staan ze er niet meer voor, noch achter, op de dag na de TK2021, 18 mrt 2021 of zoveel eerder als vooraf al regeerakkoordjes gesloten zijn.
En dus kun je nu alles wat je maar wilt beloven, je hoeft je er toch niet aan te houden. Zo weet de kiezer ook vandaag al en eigenlijk al tijden, dat hij zich op 18 mrt 2021 bestolen zal voelen. Niet raar dat het vertrouwen van de burger in de politiek zo natuurlijk naar de bliksem gaat.
Nogmaals:
'Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie'. Bron: De Volkskrant 09 okt 2018
Als klap op de vuurpijl krijgen we dan eind 2020 de blootlegging van de 'Rutte Doctrine',
Hier een los citaat uit deze onthutsende tragedie, de rest staat dus onder het item 'Rutte Doctrine' elders op deze site. 
'Voor al die systemen die op persoonlijke drama’s zijn uitgelopen is één eindverantwoordelijke' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 23 dec 2020
"De cynische truc is geen incident. Het is de logische uitkomst van een systeem dat begint met het uitgangspunt dat 'niemand ze wil hebben' (zoals de titel luidt van het vluchtelingenboek van Linda Polman, dat begint in 1938, wanneer er wordt vergaderd over de vraag wie de vluchtende Joden wil hebben: niemand)"
"Hoe verder je uitzoomt, hoe eenvoudiger het antwoord op die vraag wordt. Voor al die systemen die op persoonlijke drama’s zijn uitgelopen is één eindverantwoordelijke. Hij zit in het Torentje en hij rekent erop dat hij er in maart gewoon nog een keer in wordt gestemd."
en dus:
"Gauw schakelen naar een ander onderwerp", wordt de strategie van Mark Rutte: "Jongens, kom op nou, nu eerst samen even die vaccinatie, nu niet dwars gaan liggen tot 17 mrt 2021! Verpest mijn feestje nou niet!"*
"Mistakes were made" "Four Stage Strategy"
"Houdios" "Quanta Costa Nou?"

Hierboven werd Het Gekleurde Plastic Polder Rietje toegelicht aan de hand van een paar verhaaltjes uit de VVD-school. Eerder kwam al een ander mooi voorbeeld voorbij, nu uit CDA-kringen.
'Als Wopke dit niet snapt, is Annie geen fan meer van Wopke'. Bron: AD van 08 nov 2019
"Dit had ik niet van het CDA verwacht", zegt Annie Schreijer-Pierik, christendemocratisch stemmenkanon op het platteland. Het CDA-stuk van het Wetenschappelijk Instituut (WI), met de titel ‘Zij aan zij’, is haar rauw op het dak gevallen, voorál het landbouwhoofdstuk. Dat maakt korte metten met de ambitie om de tweede landbouwexportnatie ter wereld te zijn. Getergd: "Die landbouwexportpassage lees ik als 'zij aan zij zonder veehouderij'."
Wat is het punt hier? Nou, Annie Schreijer-Pierik is natuurlijk het christendemocratisch stemmenkanon op het platteland, maar.....
In Den Haag zijn de spindoctors van het CDA erachter gekomen dat, mede door de ziekelijke schaalvergroting van de boerenbedrijven, het aantal boeren fors af is genomen. Er wordt meer dan ooit geproduceerd door minder boeren dan ooit. En een trekker of een melkrobot kan niet op het CDA stemmen, dat kan alleen die overgebleven boer.
En dus bedachten ze, net als bij de VVD van Cora, een list. "We gooien het roer om en richten ons vanaf nu op de stadsbewoner en niet meer op de boer." 'Zij aan Zij' heet dat binnen het CDA, maar je mag dat dus uitleggen als 'Zij en Wij'.
'Stemvee' is het toverwoord geworden in de politiek, net als 'Kijkcijfers' bij de omroepen en 'Likes' bij de wetenschap. Wie de hoogste cijfers scoort wint, krijgt de macht en heeft dus 'Gelijk'.
Helaas Pindakaas voor Annie Schreijer-Pierik en haar achterban. Mark Rutte daarentegen ziet nu mogelijkheden, zo liet Erik Saelens vanuit België weten, om de resterende boeren als 'Stemvee' in te lijven. "Een gatske in den markt hè, heb ik hem toegefluisterd." "Den hedendaagse 'boer' is toch meer van uwen klasse, de grote ondernemers, dus dit is het moment om den CDA den, ach hoe noemt ge dat bij u, ah ja, het 'Genadeklapske' te geven."*

Laten we eens kijken, lezen en luisteren naar wat een aantal deskundigen er zoal van vindt:

Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam roept ons op 24 dec 2019 op Mondiaal Nieuws MO om die reden op het neoliberale varkentje te wassen en liefst zo snel mogelijk:
'De oerleugen van het neoliberalisme'
"Kimaatverandering, migratiestromen en de afkalving van de verzorgingsstaat worden alle drie veroorzaakt door dezelfde leugen: dat het egoïsme van vrije markten superieur is aan de solidariteit van verzorgingsstaat en maatschappelijk middenveld."
"De traditionele tegenmachten van journalistiek en academia zijn vergruisd onder dezelfde commerciële logica die de verzorgingsstaat kapot heeft gemaakt: likes, clickbait, winst, privatisering, gekocht onderzoek en KPI's of key performance indicatoren zoals het in het dieventaaltje van de manager heet zijn leidend geworden."
"Er is geen tijd te verliezen. Binnen nu en tien jaar moet het neoliberale varkentje zijn gewassen. Anders kunnen we het wel vergeten."

'Burger, stem op partijen die opkomen voor het collectieve goed' Bron: Column Paul Pennings, universitair hoofddocent politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op 18 jan 2020
"De huidige onvrede onder burgers wordt, paradoxaal genoeg, veroorzaakt door hun eigen keuze voor partijen die de burgers in de kou zetten, analyseert Paul Pennings."
"Dit wordt een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken als gewone burgers partijen gaan steunen die opkomen voor het collectieve goed (veiligheid, milieu, gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid, pensioen) en daarin een centrale rol van de overheid voorstaan."

Afgaande op deze laatste twee artikelen wordt het toch lastig voor de kiezer die af wil van partijen die hem of haar de laatste decennia in de kou zouden hebben gezet. De huidige coalitiepartijen zijn VVD, CDA, D66 en CU. De PvdA is natuurlijk ook onderdeel van deze club geweest. Wie die partijen wil afstraffen zou tenminste de eerste drie over moeten slaan. Dan wordt het wel lastig een meerderheid te vormen, althans ons baserend op de huidige peilingen, zonder dat die kiezers zich overleveren aan bijvoorbeeld PVV en FVD.
De keuze zou dan moeten vallen op een meerderheid voor bijvoorbeeld PvdA, GroenLinks, PvdD, CU, SP en mogelijk nog aangevuld met D66 (die sinds 28 nov 2020 de SP uitsluit). Of dat een radicale koerswijziging in gaat houden is de vraag en of de kiezer hen een meerderheid gaat bezorgen een nog veel grotere.
Volgens de Peilingwijzer van 19 jan 2020 stond de score voor bovenstaande coalitie op 53 - 73 zetels. Een heel eind verwijderd dus van een Kamermeerderheid.
Gaan we met zijn allen voor VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks dan zit een meerderheid er mogelijk nog net in. Of Nederland dan een nieuwe koers gaat varen lijkt niet zo waarschijnlijk.
Conclusie: zoals het zich laat aanzien worden het erg saaie verkiezingen, met een nog saaiere uitkomst en hoeven we niet veel revolutionaire veranderingen te verwachten in Nederland Polderland.

Sheila Sitalsing bij VPRO Buitenhof op 19 jan 2020: 'Een kort college over traineren in de Nederlandse politiek'
"Van een oud-minister leerde ik ooit dat de politiek een beproefde methode kent om lastige vraagstukken uit het zicht te parkeren. Als je iets een half jaar wilt uitstellen stel je een commissie in, als je de boel tweeënhalf jaar wilt traineren een stuurgroep en als je vier jaar uitstel wenst een taskforce."

De gevolgen van uitstellen en traineren op de langere termijn, zoals Sitalsing hierboven schetste vinden we op tal van terreinen terug, zoals daar is de gezondheidszorg:
'Charlotte voert actie tegen wachttijden bij GGZ' Bron: AD 20 jan 2020
"Ik ben al 8 jaar suïcidaal. Ik sta al 804 dagen op een wachtlijst voor hulp"
Hoe kan dit vraag je je af?
Nederland zat in 2008 in een economische crisis. Mark Rutte verklaarde nog recentelijk dat het geld bij hem tegen de plinten klotst.
Hoe kan dat vraag je je af?
Mark Rutte is trots dat Nederland als beste jongetje van de klas uit de crisis tevoorschijn kwam. Trots op zijn vaasje.
Maar hoe kan dat dan vraag je je af?
Nou, als je domweg bezuinigt op alles wat geen winst oplevert en de complete verzorgingsstaat sloopt, dan heb je na tien jaar wel geld, maar ook een berg achterstallig onderhoud in bijvoorbeeld de zorg.
Maar hoe kan dat dan vraag je je af?
Mark Rutte zit er niet voor ons, maar voor zichzelf en dat gaat hem goed af. Ook nu zal hij de verantwoordelijkheid wel van zich afschuiven.
Ik weet niet precies wat onze MP Mark Rutte met de vrouw heeft besproken, maar het zou me niet verbazen als het zo is gegaan:
"Ik begrijp dat je morgen een afspraak op het ministerie hebt? Dat is goed, zo'n gesprek. Kijk zelf ga ik hier niet over, dit soort dingen laat ik altijd aan mijn mensen over. Als het dan fout gaat kan ik die ervoor op laten draaien. En in jouw geval kan ik ook niet veel doen. Je zegt dat er wel 90.000 andere mensen rondlopen met vergelijkbare problemen. Je snapt natuurlijk zelf ook wel, dat als ik echt iets voor jou zou doen, dat het als onrechtvaardig overkomt bij al die anderen. Dan zou ik jou een voorkeursbehandeling geven en zo zit ik niet in elkaar. Maar als je het niet erg vindt, ik zou nog even bij de Toppers langs, dus ik spring nu op mijn fietsje. Succes vannacht in de kou hè! Ze laten je hier vast niet in de kou staan, hahaha!. Houdoe!"*

Misschien zei Mark Rutte tegen de vrouw in bovenstaand stukje ook nog wat anders, legde hij nog even de Participatiewet uit: "Zelf Doen!"
Wat de 'Participatie' heeft aangericht in de maatschappij kunnen we lezen in: 'Participatie moet anders: van red jezelf naar erbij horen' Bron: Tineke Abma, hoogleraar participatie en diversiteit bij het VU Medisch Centrum, Amsterdam op Sociale Vraagstukken 08 dec 2017
"Participatie is opgelegde zelfredzaamheid"
"Paradoxaal genoeg lijkt het huidige beleid zich juist tegen mensen in kwetsbare situaties te keren, omdat er weinig tot niets is veranderd aan de maatschappelijke omstandigheden om participatie mogelijk te maken. Eerder is het tegenovergestelde gebeurd: er is met de transitie fors gesneden in de huishoudelijke hulp en de thuiszorg; kinderpsychiaters luidden onlangs de noodklok over de bezuinigingen in de jeugdhulp; en werkgevers zijn nauwelijks bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald in dienst te nemen."

Nynke de Jong wees ook al op het falen van het neoliberalisme van Mark Rutte in de zorg in het AD van 22 jan 2020: 'De lakse houding van de overheid is een extra duw voor hen die al aan de rand van de afgrond staan'
Hoeveel slachtoffers heeft Mark Rutte met zijn jarenlang falende beleid eigenlijk al op zijn geweten? En maar krokodillentranen huilen.
Op 17 Maart 2021 kunnen wij er met zijn allen hopelijk wat aan doen, tenminste in de Stembus.

Sylvia Borren vroeg zich op 23 jan 2020 in De Volkskrant af hoe Nederland er voor staat:
'Van gidsland tot hekkensluiter Hoe progressief is Nederland nog?'
"Opiniepeilingen tonen dat een meerderheid van de Nederlandse burgers het eens is over een beter klimaatbeleid, vrouwen-, homo-, kind- en migrantenrechten, fatsoenlijke lonen, en een eerlijke inkomensverdeling en een humaan asielbeleid. Maar de thematische versnippering binnen het maatschappelijke middenveld en het gebrek aan ­politieke samenwerking van progressieve partijen geeft een rechts-liberale minderheid de kans om door te stomen. Tinbergen huilt in zijn graf."

'D66-lijsttrekker Kaag haalt uit naar coalitiepartners en linkse partijen' Bron: NOS 28 nov 2020
Ze haalde in haar speech uit naar coalitiegenoten VVD en CDA, die de deur voor samenwerking met partijen als de PVV en Forum voor Democratie op een kier laten staan. "Wij buigen niet voor de nationaal-populisten met hun Jodenhaat, moslimhaat en vrouwenhaat. En in tegenstelling tot VVD en CDA werken wij principieel nooit met hen samen", zei Kaag.
Ze deelde tegelijkertijd ook een sneer uit naar PvdA en GroenLinks, die zich volgens haar vastklinken aan de SP. "Wij buigen ook niet voor radicale socialisten die uit de euro willen en onze banen op het spel zetten, juist nu zo veel mensen verlegen zitten om werk. Wat Nederland nodig heeft, is gematigdheid."

'GroenLinks en PvdA willen regeren, maar alleen samen' Bron: Joop BNNVARA op 5 nov 2020
"GroenLinks en de PvdA willen alleen samen deel uitmaken van een nieuw kabinet. Dat hebben partijleiders Jesse Klaver en Lodewijk Asscher gezegd. Na de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart, en ook in aanloop daarnaartoe, willen de beide partijen een nauwe samenwerking aangaan. Het liefst aangevuld met die andere linkse oppositiepartij, de SP."

Yuval Noah Harari geeft op 11 feb 2020 alvast een voorzetje: 'Je kunt stemmen. Maar je kunt niet kiezen wat waar is' Bron: Yuval Noah Harari in DeMorgen van 11 feb 2020
"In welk land je ook leeft, als je de democratie wilt vrijwaren, stem dan op politici die de instellingen die de waarheid onderzoeken en bekendmaken respecteren. Stem op een partij die de mensen zegt dat ze weliswaar het recht hebben om te stemmen op de politici van hun keuze, maar dat ze niet zomaar de waarheid die ze willen kunnen kiezen."
Dat veronderstelt toch wel dat de kiezer het onderscheid kan maken tussen de waarheid en de leugen van die politici. Want hoe weet de kiezer of zijn favoriete kandidaat opkomt voor die instellingen die de waarheid onderzoeken?

Interessant om, aansluitend op bovenstaande deskundigen van diverse pluimage, dit nog eens terug te lezen, bijna vijftig jaar geleden!: 'PSP Poster 1971' met 'Verkiezingsprogramma PSP 1971', over oa. Milieu, Duurzaamheid, Natuur, Zorg, Verkeer, Landbouw, Onderwijs, Basisinkomen, Arbeid, Emancipatie en nog veel meer boeiende thema's. Meer PSP trouwens ook op Wikipedia.
Als 'Millennials' mij vragen: "Ja, maar waarom is er van al die mooie plannen uit dat programma dan zo weinig terecht gekomen?", dan heb ik dit antwoord: "Als je naar de Verkiezingsuitslagen van gisteren en eergisteren kijkt, dan zie je dat 98% van de 'Ok Boomer!'s niet hebben gekeken en niet hebben geluisterd naar die boodschap en zodoende ook niet hebben gekozen voor zulk beleid".
In 2001 vroeg Peter Sas het zich ook al af in De Groene Amsterdammer en trachtte het antwoord te geven: 'Geschiedvervalsing en verraad De uitverkoop van 68' Bron: De Groene Amsterdammer van 17 mrt 2001
"De heilige drijfjacht tegen de geest van 68 berust op geschiedvervalsing. Maar de generatie 68 treft wel blaam: de babyboomers hebben hun idealen verkocht en zijn naar het establishment overgelopen."
In 2020 stelde Asha ten Broeke zichzelf kennelijk ook weer eens die vraag, maar dan meer in de actualiteit van vandaag:
'Rechtse politici zijn er in geslaagd om te slopen waar wij het meest om gaven, terwijl de rijksten profiteerden' Bron: Column Asha ten Broeke De Volkskrant van 09 jan 2020
"Er is een Aziatische fabel, of mogelijk een Turkse uitdrukking, of misschien een uitspraak die is gebaseerd op werk van de Griek Aisopos, die luidt: 'Het bos werd steeds kleiner, maar de bomen bleven op de bijl stemmen. Want de bijl was slim en had de bomen ervan overtuigd dat hij een van hen was, omdat hij een steel van hout had.'"
"Als er zoveel bomen zijn omgehakt in je bos, zie je dan het verschil tussen de bijl en de boswachter nog wel?"
Hier ook nog even het geheugensteuntje uit 2017: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd' Bron: Trouw 11 feb 2017
Welke partij(en) komt(en) met een vergelijkbaar programma (als de PSP in 1971, maar dan geüpdatet voor 2021) in 2021 als alternatief voor het versleten neoliberalisme? Zegt u het maar.

De Curves

Uitgangspunt was dat het 'Polderalgoritme', gebaseerd op peilingen als Lopend Vuur, gaat bepalen hoe de verkiezingsprogramma's eruit gaan zien.
Een belangrijke rol voor het stemgedrag is weggelegd voor bijvoorbeeld de curves van mensen als Maurice de Hond en I&O Research. En een opmerkelijk rol spelen de hockeystick en de kickservice.*
Dit vraagt om enige toelichting.
Uit onderzoek van Data Analisten blijkt bijvoorbeeld dat geldt: 'When the curve goes down, the leader goes up'.
Dit is een beetje het oude 'Wim Duisenberg principe': 'When the Euro goes up, the Dollar goes down'.
In de Coronacrisis zien we dit principe terug. Vandaag, 16 mei 2020, is de eerste golf al een beetje achter de rug, de curves op de IC's gaan sterk naar beneden, de touwtjes worden een beetje losgelaten en we zien het effect. Mark Rutte wordt volksheld en de VVD stijgt naar ongekende hoogte in de Peilingen.
Hoe valt dit te verklaren en klopt het beeld met de werkelijkheid?
Laten we eerst even naar de feiten kijken. Qua populariteit scoort Mark Rutte goed bij iets van 80% van de Nederlanders. Vertaald naar zetels zou dat zo'n 120 zetels moeten opleveren, in de peilingen dan dus weer. De VVD staat daarin evenwel op zo'n 43 zetels, wat neerkomt op maar zo'n 27%.
Het betekent dus dat rond de 73% van de Nederlanders de VVD, ondanks de populariteitsscore van Mark Rutte, toch niet bovenaan het lijstje op het stembiljet heeft staan.
Dat is opvallend want je zou toch verwachten dat die twee peilingen enigszins zouden samenvallen.
Hierin ligt ook de verklaring van de discrepantie tussen beide peilingen. De verdeeldheid en versnippering van Nederland spelen daarbij een belangrijke rol. De VVD staat weliswaar met kop en schouders op plek één, maar komt toch niet verder dan 27% van de kiezers op wat waarschijnlijk ook nog eens het hoogtepunt is in aanloop naar de verkiezingen. Die populariteit van Rutte kan dan op dit moment verklaard worden aan de hand van de daling van de Corona-curve.
Opvallend daarbij is alleen dat het kabinet als geheel nog steeds niet of maar net op een meerderheid van de bevolking kan rekenen met 65-79 zetels in de peilingen. Het lijkt er dus op dat we met meer curves te maken hebben dan alleen die van Covid-19.
De hamvraag zou daarom wel eens kunnen worden wat de cruciale curve op 17 mrt 2021 zal zijn.
Wordt het de Luchtvochtigheid (mogelijk volgens Maurice de Hond), de Oversterfte op de IC's (Johan Cruijff zou wellicht gezegd hebben: "Wie op de IC ligt kan in principe niet stemmen"), de IJsdikte bij Bartlehiem (meer dan 30 cm betekent volgens de burgemeester lage opkomstcijfers), de koers van de Euro ("When the Euro goes up the Dollar goes down", sprak Wim Duisenberg ooit), wordt het de Eikenprocessierups (die mogelijk vanwege klimaatverandering in 2021 al in maart de eikenhouten stemhokjes belaagt), wordt het de Feministische curve (hoeveel vrouwen zich beschikbaar stellen om premier te worden), wordt het de vaccinatiecurve of misschien toch de relcurve?
We weten het niet, maar laten we mensen als Maurice de Hond scherp blijven volgen. Laten we de hockeystick en de kickserve curves zorgvuldig in de gaten houden.
Zie ook: 'Tocht Der Tochten TK2021'

Iets anders dan Curves, maar niet minder intrigerend: Microtargeting

'UvA-onderzoekers: online beïnvloeding is effectief voor stemkeuze' Bron: NOS 23 nov 2020
"Teksten die je op sociale media achterlaat kunnen dus worden gebruikt om een inschatting te maken van je persoonlijkheid, en die inschatting kan worden gebruikt om je te manipuleren."
"Er zijn overigens nog geen aanwijzingen dat dat soort dingen gebeuren. Bij eerdere verkiezingen viel de mate van microtargeting nog mee, al 'bleek' uit onderzoek van de NOS dat bijvoorbeeld de VVD zich bij de gemeenteraadsverkiezingen tot tennisliefhebbers richtte."

Is het, 24 jun 2020, te vroeg om al met stemadviezen en prognoses te komen? (laatste update 14 jan 2021)

Het is niet onredelijk om te verwachten dat er een 'Cordon Sanitaire' in stand zal worden gehouden door de 'gevestigde orde'. Voor welke partijen? We mogen vrijwel zeker rekenen op een uitsluiting van PVV, FVD, Denk en 50+. Mogelijk zullen ook de SP en de PvdD aan de zijlijn blijven, los van hun eigen ambities.
Hoe bizar is het eigenlijk dat er geen 'Cordon Sanitaire' aan de orde is rond Mark Rutte sinds de val van zijn kabinet? PVV, noch FVD dragen enige regeringsverantwoordelijkheid, terwijl Mark Rutte Einverantwoordelijk is voor de 'Rutte Doctrine', die volgens critici, als Pieter Lakeman, zelfs aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Geen enkele partij in Den Haag roept op tot een boycot van Mark Rutte IV? Nee dus.
Even een paar updates over de positie van SP en Partij voor de Dieren:
'Marijnissen: SP is geen aanschuifpartij' Bron: AD 12 dec 2020
"De SP is geen aanschuifpartij. Regeren is voor ons geen doel, maar een middel. Wij willen het verschil maken. En daarom moeten we groot worden op 17 maart. Zo groot dat ze niet meer om ons heen kunnen. Zo groot dat we ervoor kunnen zorgen dat alle mooie woorden van de laatste tijd ook werkelijkheid gaan worden."
Het punt is alleen dat je een partij niet groot kunt maken. Als volksvertegenwoordiger dien je de belangen van een achterban met bepaalde waarden en wensen. Die kun je niet eventjes veranderen, dus 'groot worden' zal altijd alleen gebeuren als je hetzij bij de 'concurrent' stemmen tracht weg te snoepen, hetzij een groter deel van de bevolking kunt overtuigen van de waarden waar je voor staat. Een paar maanden voor verkiezingen is dan een beetje aan de late kant. En dan lees je een dag ervoor dit nog:
'Grote verrassing: SP wil 'opvallen' met steun voor omstreden stikstofwet' Bron: AD 11 dec 2020
"In het Kamerdebat over de stikstofwet kreeg de SP er donderdag flink van langs. "Mijn hart is een beetje gebroken", zei Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren tegen de SP."
Lilian Marijnissen lijkt met de SP toch wel erg graag bereid tot offers om mee te mogen doen. Esther Ouwehand van de De Partij van de Dieren houdt er een 'gebroken hart' aan over, maar lijkt zelf ook maar wat graag aan te willen schuiven bij een volgende coalitie:
'We staan open voor een groen en progressief kabinet' Bron: NRC 10 dec 2020
"De Partij voor de Dieren wil volgend jaar in een nieuw kabinet de ‘eerste groene landbouwminister van Nederland’ leveren. Een radicale, die niet bang is voor trekkers op het Malieveld, zegt lijsttrekker Esther Ouwehand (44). Ze ziet het echt voor zich: haar partij die meedoet aan het eerste groene kabinet van Nederland. De partij is er klaar voor, zegt ze, na veertien jaar oppositie."
„Ik denk dat de tijd rijp is voor een groener en progressiever kabinet. Daar staan wij zeker voor open. We hadden jarenlang maar twee zetels, dan moet je het niet hebben over regeringsdeelname. Nu staan we na de groei van 2017 in de peilingen op nog meer groei. Voor een nieuw kabinet zijn er vermoedelijk vier, misschien vijf partijen nodig. Door de veranderende tijdgeest komt er meer ruimte voor een partij als de onze. Veel partijen komen terug van de kille, neoliberale gedachte dat de markt alles wel oplost en dat meer handel en groei goed is voor iedereen. Zelfs de VVD wil de rafelranden van het kapitalisme bijschaven.”
Het eerste Groene kabinet van Nederland komt er alleen als er een meerderheid te vinden is voor een groene politiek. Welke partij in Nederland kun je Groen (2017) noemen? GroenLinks dat de stook van biomassa propageert? Nederland is vooral Raaigrasgroen. Dus hoe wil je 'meedoen' met iets dat er niet is?
Vaststellen dat de 'rafelranden van het kapitalisme' bij de VVD bijgeschaafd worden geeft je als kiezer nou niet echt het vertrouwen dat er een Groen kabinet komt, als de PvdD er nu maar instapt.
Het neoliberale adagium van 'Groene Groei' wordt in 2020 in Nederland nog steeds aangehangen door partijen als VVD, CDA, D66 en GroenLinks. 'Besef: groene groei is een fata morgana' Bron: Het Parool 09 jun 2019
"Het willen uitdrukken van klimaatverandering en biodiversiteit in economische termen, legt een morele armoede bloot, aldus Lars Moratis en Frans Melissen."
En iets anders: de PvdD had toch zoveel bereikt in de oppositie dat mainstream Nederland haar filosofie goeddeels had overgenomen? Vanwaar dan nu die plotselinge ambitie naar de macht?
'Liefde maakt blind' is de uitdrukking. Laten we het daar maar op houden.
'Dit zijn de partijen die klimaatverandering serieus tegengaan' Bron: Jelmer Mommers in de Correspondent 13 mrt 2017
"Welke partijen durven te draaien aan alle knoppen die de overheid tot haar beschikking heeft om verdere opwarming van de aarde te voorkomen? Ik zocht het uit op basis van het stemgedrag van de afgelopen vier jaar."
Geen verkiezingsprietpraat dus, maar waar stonden ze echt voor. Zie ook: 'KiesKlimaat', 'Klimaatlabel Politiek' en 'The Bleeding Tree'.
Passen we dit toe op de Peilingwijzer van 15 dec 2020, dan komt de 'Groene Coalitie' van GroenLinks (nou ja, groene biomassa?), PvdD, SP, PvdA en Denk uit op 34 - 50 zetels. En waar Ouwehand dan de VVD vandaan haalt om mee te gaan onderhandelen mag Joost weten. Een 'Fata Morgana' dus dat verhaal van Ouwehand.
D66 liet bij monde van lijsttrekker Sigrid Kaag op 28 nov 2020 door de NOS optekenen dat haar partij niks moet hebben van noch PVV of FVD, noch van de SP, die uit de EU zou willen. De Partij voor de Dieren neemt een Groen Eurokritische houding aan wat betreft Europa en de vraag is of D66 de PvdD om deze  reden ook onder het cordon laat vallen, we nemen vooralsnog aan van wel, gezien het sterke pro-Europa standpunt van D66.
Het CDA mag dan wel flirten met het FVD, maar dat is nogal gratuit als bij coalitieonderhandelingen andere partijen die uitsluiting wel zullen eisen. "Tja, wij wilden wel, maar ja je hebt ook de collega's rondom je hè?", zal het verweer worden.
Genoemde partijen, uit het 'Cordon Sanitaire' staan in de Peilingwijzer op een zetelaantal ver onder de 76.
Welke partijen gaan dan de strijd aan voor die Kamermeerderheid, de partijen die dus niet onder het cordon vallen? Het zal gaan om VVD, CDA, D66, PvdA, CU en GroenLinks. Deze partijen staan gezamenlijk op een ruime meerderheid. Komt hier de SP, PVV of FVD in zicht dan moeten we D66 uit het rijtje verwijderen, op grond van de recente uitspraken van Kaag.
In het geval van de laagste score zullen deze zes partijen tot elkaar veroordeeld zijn. In dat geval komen ze alle zes aan de bak, ongeacht wie de verkiezingen wint en wie de grootste partij wordt.
Wanneer de hoogste score behaald wordt door dit zestal, dan kan een coalitie mogelijk ook met een of twee partijen minder gevormd worden. De vraag is dan: wie valt er af?
Daarmee komen we weer bij het 'Gekleurde Plastic Polder Rietje'. Wie de komende tijd standpunten inneemt, die ver af liggen van waar wel enige consensus over bestaat tussen de rest, die loopt het risico om in 2021 naast de pot te pissen.
Zo valt mogelijk de spagaat te verklaren waar VVD en CDA op dit moment in zitten. Plaats je je op grond van principes en idealen buiten de 'consensus-groep', bijvoorbeeld ten aanzien van het Klimaatakkoord, dan kan je door de anderen buitenspel gezet worden.
Vandaar waarschijnlijk dat plotseling al die partijen zich zijn gaan richten op de 'gewone man', maar dan niet op 'Ongehoord Nederland', want dat blijft buitenspel staan. Tenminste als het aan de 'Kartelpartijen' ligt.
Als er geen revolutionaire dingen gebeuren, zoals een absolute meerderheid voor PVV met FVD, samen met nog een paar kleinere partijen, dan ziet het er allemaal redelijk voorspelbaar uit: dan wordt het een coalitie van minstens vier partijen uit het genoemde zestal, dat ook de afgelopen decennia het beeld heeft bepaald. Het politieke beeld van 'Nederland Polderland' en 'Nederland Gedoogland' zal dan nagenoeg onveranderd blijven. De problemen van vandaag blijven daarmee dan dus ook liggen.

Update 17 jan 2021 vanwege de 'Rutte Doctrine'

Een van de vragen die zich nu aandienen is wat de partijen die Mark Rutte wel verantwoordelijk houden voor de catastrofe die hij in Nederland heeft aangericht nu gaan doen? Zijn GroenLinks, PvdA, SP en PvdD bereid om in te stappen in een kabinet Rutte IV? Stellen zij dezelfde eisen aan zichzelf als aan de 'Eindverantwoordelijke', die zei zijn Verantwoordelijkheid wel te willen dragen, maar dus niet te willen nemen?
We mogen aannemen dat veel kiezers met deze vraag zitten en dat het een dreun voor het vertrouwen in de parlementaire democratie zou zijn, wanneer deze partijen toch in zee zouden gaan met degene die zoals in Trouw viel te lezen 'Eindverantwoordelijk' is voor: "Burgerrechten grootschalig geschonden".
Ben benieuwd wat hun antwoord op deze vraag is. 

Dan nu toch maar eens naar Peilingen en Prognoses (laatste update 17 jan 2021), M = Meerderheid, v = op papier mogelijk, x = op papier geblockt:
Afgaande op de 'Peilingwijzer' van 22 dec 2020 nog even resumerend de actuele stand van de zetelverdeling (76 nodig voor meerderheid) en de kansen van verschillende coalities:
M? v VVD-CDA-D66-CU (huidige coalitie, 'schenders rechtsstaat') 70-86
M v/x VVD-CDA-D66-GroenLinks-PvdA (paarsig/grauwgroen, op 10 jan 2021 vanwege VVD ongewenst voor GroenLinks) 88-107
M x VVD-CDA-PVV-FVD (rechts-populistisch/grauwgrijs, op 10 jan 2021 vanwege PVV geblockt door CDA en op 05 feb 2021 door de VVD en op 10 feb door VVD vanwege FVD) 77-95
M x VVD-CDA-D66-GroenLinks (paarsig/grauwgrijs, sinds 5 nov geblockt vanwege verbond PvdA en Groen Links, en op 10 jan 2021 ongewenst verklaard vanwege VVD door Groen Links) 76-92
M x VVD-CDA-D66-PvdA (paarsig/grauwgrijs, sinds 5 nov geblockt vanwege verbond PvdA en GroenLinks) 77-95
M? x VVD-PVV-FVD (rechts-populistisch/vuilgrijs, geblockt door VVD vanwege de PVV op 05 feb 2021 en op 10 feb door VVD vanwege FVD) 61-75
M? x CDA-PvdA-D66-GroenLinks-SP-PvdD (grauwgroenig, op 28 nov 2020 vanwege SP geblockt door D66) 61-81
v PVV-FVD (populistisch/vuilgrijs) 22-30
v GroenLinks-PvdA-PvdD-SP (groenig, GL en biomassa?) 45-47
x PvdA-GroenLinks-D66-PvdD-SP-CU (linksig/groenig, op 28 nov 2020 vanwege SP geblockt door D66) 43-71

Tel uit je winst-verlies
Alles valt en staat uiteindelijk bij wat wij als burgers willen.

Voor de echte liefhebber is er ook nog de 'CoalitieChecker'. Let op: de CoalitieChecker is gebaseerd op de 'StemWijzer'. Beiden baseren zich op de Verkiezingsprogramma's en niet op het gedrag van partijen in de achterliggende periode. Het gaat dus om beloftes en niet om daden, zoals hierboven uitgebreid aan bod kwam. Meer ook, bijvoorbeeld kandidatenlijsten, bij de 'Kiesraad'

Nog eventjes, op 11 feb 2021, naar die 'CoalitieChecker'.
Eventjes gecheckt wat de mogelijkheden zijn indien we de populistisch/rechtse VVD, de populistische PVV en de mediumpopulistische CDA even 'uitsluiten'. Wat krijgen we als zoekresultaat?
"Mogelijke coalities obv Peilingwijzer 25 Jan 2021:"
"Helaas"
"Er zijn geen coalities mogelijk die voldoen aan uw instellingen."
Als we het als Nederlanders anders willen in ons land, dan zullen we dus toch echt iets anders moeten kiezen dan die drie partijen.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017