Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Home | Fototoek | Contouren | Regenboog | Het Gekleurde Plastic Polder Rietje

Het Gekleurde Plastic Polder Rietje
Het Gekleurde Plastic Polder Rietje
09/26/2019
vastgemaakt bericht
Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.
De ongecensureerde originele items zullen vanaf deze datum uitsluitend nog per PDF via het 'contactformulier' nabesteld kunnen worden.

vastgemaakt bericht
'Vrijheid Van Meningsuiting':
“The ability to express ourselves freely is fundamental to a free society,” said Jodie Ginsberg, chief executive officer of 'Index on Censorship'. “This includes the freedom to publish, to satirise, to joke, to criticise, even when that might cause offence to others. Those who wish to silence free speech must never be allowed to prevail". Bron: The Guardian 08-01-2014.
Zie ook: Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'A History and a Warning'.

29 sep 2019:
Het Gekleurde Plastic Polder Rietje.
Ergens anders op deze site staat het thema 'Nederland Polderland'. Het gaat over de 'uitruil' van idealen in de politiek, de koehandel met principes. Het gaat erover hoe er gesjoemeld wordt door onze bestuurders met integriteit onder het motto van compromissen sluiten onder de naam Polderen.
Wie er wat langer induikt komt erachter dat het werkelijke beleid helemaal niet gemaakt wordt door onze bestuurders in Den Haag, de Provincie of in de Gemeenteraad. Zij spelen spelletjes om de macht en spelen Sinterklaas, tenminste voor hen bevriende bondgenoten, met ons belastinggeld.
Onlangs kwam ik op het idee van het Polderalgoritme en ontdekte een soort Basiscursus van het Instapopulisme. Het ondoorgrondelijk gezwabber van types als Mark Rutte, Eric Wiebes en Klaas Dijkhoff zette me er toe aan eens na te gaan of er ook enige logica te bespeuren viel in hun volslagen onnavolgbare moves.
Het muntje viel op een haast banale manier. Het kwam niet van een wijze journalist, een wetenschapper of een ervaren politicoloog. Nee het kwam van dichtbij en van u en mij, van onszelf.
Zonder spyware is het gelukt 'gehakt', niet te verwarren met 'gehackt', te maken van het Polderalgoritme van Mark Rutte en zijn VVD. Het 'geheim' bleek zo simpel dat elke 'gewone man' er ook toe in staat zou moeten worden geacht het te kunnen ontrafelen.
Het lokale sufferdje, RTV Noord, bleek de sleutel te zijn tot de ontmaskering. De ontknoping kwam dankzij de vermaarde rubriek op RTV Noord 'Lopend Vuur: Doe overal plastic bekers, bordjes en rietjes in de ban'. Bron: RTV Noord 24 sep 2019.
Wat bleek? Al snel stond de teller op 89,57% van het aantal mensen dat het met deze stelling eens was.
En toen viel zomaar het muntje. Hadden wij niet jaar in jaar uit gehoord dat een VVDer zelf wel zal bepalen of hij een hert doodschiet, 130km/u rijdt, zijn kind of buurvrouw in het gezicht rookt en nog talloze andere 'rechten', die de VVDer zich niet af zou laten pakken? Mijn eerste reactie was dus dat het even afwachten zou worden totdat Mark Rutte of Klaas Dijkhoff ons komt vertellen, dat wij van het gekleurde plastic rietje van de VVDer af moeten blijven.
Maar nu komt het. Dat gaat Mark Rutte of Klaas Dijkhoff helemaal niet zeggen. Die gaan zeggen dat, geïnspireerd door Greta Thunberg** zullen ze er aan toevoegen, ze het er helemaal mee eens zijn en dat het plastic rietje op termijn afgeschaft zal worden. "Liefst zo snel mogelijk, maar we zitten nog aan een paar contracten en afspraken vast". ** Dit uiteraard wel op voorwaarde dat Greta inmiddels niet is gezakt in de peilingen van Maurice de Hond of Lopend Vuur.
Maar hoe kan dat nou dan denk je?
Nou, het is zo simpel als wat, elke boerenl.l kan het bedenken. 89,57% was het met de stelling eens en dus zegt Erik Saelens, de Belgische spindoctor van de VVD, "Dat moet je uitventen! Dat levert stemmen op! Dus morgen zijn jullie vóór het uitbannen van gekleurde plastic rietjes!"
En zo simpel zit het dus met dat Polderalgoritme. Het enige probleem dat er nu nog is ligt bij de ChristenUnie (CU) van Gert-Jan Segers. Gert-Jan had immers beloofd zich aan het regeerakkoord te houden en daarin stond het recht op zelfbeschikking waar het om gekleurde rietjes ging duidelijk opgeschreven. En zoals we weten geldt voor Gert-Jan het spreekwoord 'Een man een man, een woord een woord'. "Zelf maakt het me niet echt uit of ik mijn sapje met een gekleurd plastic rietje drink of niet (of een lekker luchtje ermee snuif haha), maar je wilt ook geen beloftes breken".
Daar ligt dus nog even een dingetje, maar Mark Rutte is soepel genoeg om daar even doorheen te glijden. Hij kent meestal wel een glijmiddeltje om toch zijn zin te kunnen krijgen.
En zo zal het dus komen, dat wij binnenkort afscheid gaan nemen van het gekleurde plastic rietje. Zo zal het ook wel gaan met de biefstuk, de 130km/u en de sigaret. Gewoon even traineren totdat Lopend Vuur of Maurice de Hond laat zien dat het tij allang gekeerd is.
De conclusie kan daarmee zijn dat de politiek helemaal niet de toon zet over wat er in dit land gebeurt, maar volledig willoos als een mak schaap achter de ontwikkelingen aanhobbelt. Als Lopend Vuur of Maurice de Hond, 'de stem van de gewone man', zegt hoe u en ik ergens over denken dan grijpen de populisten hun kans en gaan ermee aan de haal als 'vernieuwend beleid'. Met als doel? Tja, zegt u het maar.
Wie regeert er dan eigenlijk? Zijn dat wijze mannen en vrouwen die een visie hebben waar het met ons land heen zou moeten of is het uiteindelijk de 'Voxpop' die regeert?
Het Gekleurde Plastic Polder Rietje lijkt op deze vraag wel aardig het antwoord te geven.

Kanttekening:
Het is wel even oppassen geblazen om te snelle conclusies aan bovenstaande analyse te verbinden. Het artikel van Hans van Soest uit het AD van 29 sep 2019 geeft daar enige uitleg over. Het idee dat de 'Voxpop' regeert zou tot misverstanden kunnen leiden. Wat 'de gewone man' wil telt volgens Van Soest eigenlijk vooral in de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen, in dit geval die van 17 mrt 2021.
'De kiezer is polarisatiemoe: alles voor de gewone man in het midden'. Bron: AD 29 sep 2019.
"Alle onderzoeken wijzen dezelfde kant op: wie de grootste partij wil worden, moet de gematigde kiezer aan zich weten te binden. Waren onze politici ineens bevangen door een golf altruïsme? In theorie zou dat kunnen, maar waarschijnlijker is dat de partijen de datum van 17 maart 2021 in het achterhoofd hebben, de verkiezingen voor de Tweede Kamer."
Ná die verkiezingen volgen immmers de coalitieonderhandelingen, uitmondend in een regeeraakkoord. Partijen als de VVD, CDA, D66, CU en GroenLinks zijn sterk geneigd om dan aan de Poldertafel het grootste deel van hun verkiezingsbeloftes voor vier jaar te verkwanselen terwille van, ja van wat eigenlijk? Maar feit is het wel, zo bleek ook uit eerder onderzoek: 'Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie'. Bron: De Volkskrant 09 okt 2018.
"De conclusies laten aan duidelijkheid niets te wensen over: van de gouden bergen die de burger in verkiezingstijd steevast worden beloofd, blijft na de stembusgang weinig over. Wanneer een aantal partijen om tafel gaat zitten om een regeerakkoord te smeden, krijgen andere belangen plots een prominentere rol – die van het bedrijfsleven bijvoorbeeld".
En dan zou het dus maar zo kunnen dat de afschaffing van Het Gekleurde Plastic Polder Rietje in het volgende regeerakkoord weer teniet wordt gedaan.
'Politiek':
"Politiek, politiek
Ik ben er niet, ik ken ze niet"
Bram Vermeulen


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017.