Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fietsstraat
Fietsstraat
06/17/2020

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


'Vrijheid Van Meningsuiting':
“The ability to express ourselves freely is fundamental to a free society,” said Jodie Ginsberg, chief executive officer of 'Index on Censorship'. "This includes the freedom to publish, to satirise, to joke, to criticise, even when that might cause offence to others. Those who wish to silence free speech must never be allowed to prevail." Bron: The Guardian 08-01-2014
Zie ook: Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'A History and a Warning'

'Fietsstraat' 17 jun 2020

"Fietsstraat Auto te Gast"

Wat raar eigenlijk bedacht ik me op het moment dat een grote vrachtauto bijna een paar scholieren plat reed op een Fietsstraat in Haren: "Auto te Gast"?
Mijn gedachten gingen even terug naar Naxos, een van de Cycladen, een Griekse eilandengroep in de Middellandse Zee.
Daar werd me ooit duidelijk wat de Grieken onder Gastvrijheid verstonden. In het Oude Griekenland geloofden de mensen dat een 'vreemdeling' wellicht een van de Goden kon zijn die bij je deur had aangeklopt. Vandaar dat sindsdien Grieken hun gasten verwennen alsof het Goden zijn. Tot op de dag van vandaag wordt de Griekse gastvrijheid geroemd.
Wat raar dus dat in een 'Fietsstraat' een auto als gast behandeld zou dienen te worden, zoals het verkeersbord toch duidelijk aangeeft. "Wees welkom automobilist, maak het u gemakkelijk"
Maar ja, we zitten niet in Griekenland, maar in ons vaderlandje Nederland.
Gast zijn wordt hier heel anders gezien. Een gast dient zich volgens onze neoliberale politici als Klaas Dijkhoff en Mark Rutte zo snel mogelijk aan te passen en anders kan die wel 'oppleuren'.
Kijk toen viel het kwartje over het verkeersbord. Het klopt dus toch dat de tekst bedoeld is om de fietser in bescherming te nemen tegen het autoverkeer.
Een automobilist die zich niet wil aanpassen aan het fietsverkeer kan beter maar opzouten en een andere route kiezen.
Gelukkig liep het voor de scholieren ook goed af.
Toch voelt het nog steeds een beetje raar.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017