Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fietsstraat
Fietsstraat
03/26/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Fietsstraat' 17 jun 2020 (laatst bijgewerkt op 21 jul 2022)

'Fietsstraat': "Fietsstraat Auto te Gast"

Zie ook: 'Snelheidsbegrenzer'

Wat raar eigenlijk bedacht ik me op het moment dat een grote vrachtauto bijna een paar scholieren plat reed op een Fietsstraat in Haren: "Auto te Gast"?
Mijn gedachten gingen even terug naar Naxos, een van de Cycladen, een Griekse eilandengroep in de Middellandse Zee.
Daar werd me ooit duidelijk wat de Grieken onder Gastvrijheid verstonden. In het Oude Griekenland geloofden de mensen dat een 'vreemdeling' wellicht een van de Goden kon zijn die bij je deur had aangeklopt. Vandaar dat sindsdien Grieken hun gasten verwennen alsof het Goden zijn. Tot op de dag van vandaag wordt de Griekse gastvrijheid geroemd.
Wat raar dus dat in een 'Fietsstraat' een auto als gast behandeld zou dienen te worden, zoals het verkeersbord toch duidelijk aangeeft. "Wees welkom automobilist, maak het u gemakkelijk"
Maar ja, we zitten niet in Griekenland, maar in ons vaderlandje Nederland.
Gast zijn wordt hier heel anders gezien. Een gast dient zich volgens onze neoliberale politici als Klaas Dijkhoff en Mark Rutte zo snel mogelijk aan te passen en anders kan die wel 'oppleuren'.
Kijk toen viel het kwartje over het verkeersbord. Het klopt dus toch dat de tekst bedoeld is om de fietser in bescherming te nemen tegen het autoverkeer.
Een automobilist die zich niet wil aanpassen aan het fietsverkeer kan beter maar opzouten en een andere route kiezen.
Gelukkig liep het voor de scholieren ook goed af.
Toch voelt het nog steeds een beetje raar.

Eigenlijk is het nauwelijks te bevatten hoe het verkeer en de veiligheid van de verkeersdeelnemers in Nederland geregeld is, met name die van de fietser en de voetganger.
Kijk je er wat beter naar, dan zie je ook hier hoe het neoliberalisme is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de maatschappij.
Als fietser in een voetgangersgebied liep/loop je de kans op een bekeuring. Waarom? Je mag hopen vanwege de bescherming van de voetganger. We leven evenwel in Holland, dus gedogen we en krijg je in de praktijk meestal die bekeuring niet. Maar vooruit, de regel is tenminste nog regelmatig wel zo.
Kijken we nu naar de huidige 30-km zones en naar bijvoorbeeld fietsstraten, dan is het 'nieuwe' neoliberale inzicht dat de sterkste en de zwakste het maar uitzoeken met elkaar. De fietser en de voetganger worden daarmee in dat soort zones gedegradeerd tot een soort verkeersdrempels.
In het voetgangersgebied ben je dus de boosdoener als fietser, in de andere zones wordt je juist (ge)misbruikt om automobilisten te dwingen om ietsje vaart te minderen.
Wie het er mee eens is dat de fietser niet ongecontroleerd door een voetgangersgebied zou mogen rijden, die zou het er toch ook mee eens kunnen zijn dat zoiets dan ook niet zou moeten plaatsvinden in 30km-zones of fietsstraten, maar dan met automobilisten?
De nieuwste trend is overigens dat in voetgangersgebieden de fietser meer en meer gedoogd wordt. Ook daar dus steeds meer het neoliberale 'recht van de sterkste'.
Het is een trend waarmee wellicht het aantal verkeersslachtoffers in het gunstigste geval daalt, maar de stress om aan het verkeer deel te nemen zal bij de zwakste schakels waarschijnlijk enorm zijn toegenomen. Daarover lezen we dan weer geen statistieken.
Dat deze infrastructurele maatregelen ertoe leiden dat bijvoorbeeld scholieren en ouderen massaal op trottoirs gaan fietsen, daarover hoeven we ons niet te verbazen. En eigenlijk is het van de zotte dat die vervolgens de kans lopen op een boete, terwijl ze puur defensief en uit lijfsbehoud hun keuzes maken.
Eerder konden we al lezen dat Shared Space zorgt voor verkeerschaos, 'maar dat is ook de bedoeling' Bron: NOS 17 jul 2020

Uit de media:
'Bus rijdt straks toch echt over Eelder Hoofdweg' Bron: RTV Drenthe 05 jul 2022
Tynaarlo Nu kwam met een motie. De fractie vindt het een slecht idee om de Hoofdweg - die toch al als 'gevaarlijk' bekend staat - ook nog eens te belasten met busverkeer. "Het is een slecht plan", vindt fractievoorzitter Richard Aeilkema. "Dat fietsers straks als 'verkeersremmende objecten' worden ingezet, vinden wij geen goed idee."
Niet te geloven toch dat je als fietser in 2022 bewust wordt ingezet als 'verkeersremmend object'?
Eerder konden we al lezen dat Shared Space zorgt voor verkeerschaos, 'maar dat is ook de bedoeling' Bron: NOS 17 jul 2020
en:
'Vragen over 'levensgevaarlijke' situatie voor fietsers in Midlaren' Bron: RTV Drenthe 07 feb 2022
"Leefbaar Tynaarlo wil dat de gemeente opnieuw kijkt naar de herinrichting van de Groningerstraat in Midlaren. Hierin wordt voorgesteld om het fietspad langs de straat op te heffen, zodat fietsers gebruik moeten maken van de drukke straat. Daarmee worden zij ingezet als remmende objecten, beredeneert de partij."
Lijkt mij niks mee, met de constatering dat fietsers worden ingezet als 'remmende objecten'. Waarom RTV Drenthe spreekt over zogenaamd 'levensgevaarlijk' en niet over levensgevaarlijk blijft een beetje onbegrijpelijk. Is het soms niet levensgevaarlijk om tot 'remmend object' gebombardeerd te worden?
en: 
Shared Space zorgt voor verkeerschaos, 'maar dat is ook de bedoeling' Bron: NOS 17 jul 2020
"Het concept Shared Space werd in de jaren 90 bedacht door de Friese verkeersdeskundige Hans Monderman. Het idee is dat het verkeer zichzelf wel regelt als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, in plaats van regels op te leggen en verkeersborden te plaatsen."
en:
'Verkeersidee Hans Monderman de oceaan over' Bron: RTL Nieuws 11 jun 2010
"Verkeersgebruikers ervaren het als gevaarlijker, waardoor er minder ongelukken gebeuren, zelfs fietsers richting aangeven en de doorstroom van verkeer hoger is."
Het neoliberale concept dus van Dikke Ikke. Shared Space gaat uit van Solidariteit en dat bestaat niet in het Neoliberalisme. En wie betaalt dan de rekening in dat concept? De zwakste dus, in oplopende volgorde: de voetganger en de fietser. Zij gaan met angst en beven door het verkeer. En de automobilist? Die baalt alleen dat het niet opschiet en is bang voor een krasje in de lak.
Dan kunnen de ongevallencijfers wellicht niet gestegen zijn, maar dat komt dan vooral omdat de zwaksten in het verkeer thuisblijven en zich niet meer wagen aan het Shared Space gebied.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017