Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Ding Dong!
Ding Dong!
10/19/2022

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Ding Dong!' 14 okt 2022 (laatst bijgewerkt op 19 okt 2022)

Heeft u dit gelezen en zit u wel eens op een fiets?
'Alleen in deze situaties mag je toeteren of knipperen met je licht' Bron: AD 14 okt 2022
"Knipperen met je lichten mag in Nederland uitsluitend ‘ter afwending van dreigend gevaar’. Alleen bij gevaarlijke situaties mag je dus je groot licht gebruiken om mensen te waarschuwen. Wat daar precies onder valt is niet precies omschreven in de wet, maar de strekking is wel duidelijk."

De vraag is waarom dit wel voor automobilisten zou gelden en niet voor fietsers?

In Nederland is er een gewoonte ontstaan om als fietser te bellen wanneer je iemand inhaalt. Decennialang haalden we elkaar in zonder te bellen en zochten we een plekje, een inham of inrit bij een huis, waar het fietspad wat breder was en we er voorbij konden.
Lukte dat niet dan moest je even geduld hebben, als je wat ouder of bedaarder was, of je pikte de stoep even mee, als je nog in je tienerjaren zat. Nooit een echt probleem eigenlijk.
Tegenwoordig spelen er dingen die wel voor problemen zorgen.
Het belangrijkste is dat we in de 'Ik-maatschappij' van Mark Rutte & Co terecht zijn gekomen, in het tijdperk van het neoliberalisme. Ik is belangrijker geworden dan Wij.
De gevolgen laten zich raden en we merken ze dus ook in het verkeer. Eerst Ik en dan, als er nog wat ruimte over is, misschien ook nog de Ander.
Het tweede is de opkomst van de E-bike. Door het grote snelheidsverschil tussen een ouderwetse fiets en een E-bike ontstonden er problemen bij het inhalen op fietspaden.
Onder het motto van Verkeers Veiligheid werd bedacht dat bellen alvorens in te halen veiliger zou zijn. Op zich zit er iets in, maar de fietser die onverwachts getrakteerd wordt op een luide 'Ding Dong!' kan ook zodanig schrikken, dat hij of zij uit balans raakt en daarmee juist een ongeluk veroorzaakt.
Er zit nog een ander bezwaar aan het gebel. Was het 'Nieuwe Bellen' in eerste instantie bedoeld als een preventieve veiligheidsmaatregel, zoals bij zoveel goede bedoelingen die de mist in gaan, is het veiligheidsaspect gaandeweg geëvolueert tot 'dramgedrag'. "Aan de kant en anders rij ik je van de weg!' is het vaak geworden. De functie van het bellen is domweg verworden tot een soort Hulpverleners-signaal van de 'Dikke Ikke'. Dat was natuurlijk oorspronkelijk niet de bedoeling.
Sommigen, vaak forenzen op weg naar huis of werk, maken het zelfs zo gek, dat ze op hun fiets een (vracht)autoclaxon monteren en die in je nek laten afgaan. Gekker moet het niet worden zou je denken.
Sommigen vinden dit maar wat hilarisch:
'Video | Hilarisch: dit is wat er gebeurt als je een bel met keihard autoclaxongeluid op je fiets monteert' Bron: WielerRevue 23 apr 2021
Of het juridisch mag is een andere vraag, maar daar gaat dit item eigenlijk niet over: 'Artikel 5.9.71 Regeling voertuigen' Bron: Maxius 01 nov 2017

Kun je als fietser nog iets doen om je eigen veligheid een beetje te vergroten, behalve het opzetten van een fietshelm? Uit veldonderzoek is gebleken dat fietsen met de ellebogen naar buiten gericht nog wel eens wil helpen om ervoor te zorgen dat de achteropkomende snelheidsmaniak of de halfblinde tegenligger soms nog even een beetje in de remmen gaat knijpen.
Een ferme Ding Dong! wanneer ze net langszij komen zou ook nog wel enige impact kunnen hebben, blijkt uit dit onderzoek, maar naar het blijvende effect is nader onderzoek wenselijk. Je zou natuurlijk ook zelf kunnen overwegen zo'n autoclaxon te monteren om de 'tegenstander' af te schrikken, maar of dat echt aan te bevelen is?
Het zou nogal escalerend werken en het zou toch ook wel sneu zijn in het geval er sprake is van een lieve goedbedoelende brugpieper, die netjes op school of thuis geleerd heeft dat je met respect en soms met een een bescheiden belletje, als er gevaar dreigt, iemand voorbij hoort te gaan.
Die kun je moeilijk vragen om toch maar via de stoep te gaan en die zie je toch ook liever niet van schrik tegen een boom aan knallen vanwege jouw onverhoedse autoclaxon?

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017