Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

De Ware Hollander
De Ware Hollander
05/28/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'De Ware Hollander' 27 mei 2021 (laatst bijgewerkt op 23 mrt 2023) Zie onder meer ook: 'De Vrije Wil', 'Vrijheid Van Meningsuiting', 'Vluchtelingen' en 'Fietsstraat'.

Aanleiding voor dit item?

Jiskefet met: 'De Duits-Nederlandse verhoudingen in het voetbal' en deze artikeltjes uit Duitse kranten, van 2017 en uit 2014.
'Die Wahrheit: Herr und Frau Antje' Bron: taz 11 mrt 2017
"Warum Vorurteile pflegen, wenn es auch sachlich geht. Ein dringend notwendiger Überblick über Holland vor der Wahl in den Niederlanden."
en
'Sympathischer Holländer war gerissener Betrüger' Bron: N-Land 04 dec 2014
"Ich stehe unschlüssig vor dem Getränkemarkt Fränki in der Regensburger Straße in Nürnberg, als ein schwarzer SUV mit RE Kennzeichen und von Verleihfirma Buchbinder hält, die Scheibe runterkurbelt und ein Holländer fragt, wo das nächste Küchenstudio sei. Ich überlege, nein, hier in der Nähe ist kein Küchenstudio. Er wartet, ich überlege und sage: 'Das ist wie mit Friseuren, wenn man keinen braucht ist an jeder Ecke einer, braucht man ihn, ist keiner da.'"
en
'Wie man Holländer zur Weißglut bringt' Bron: Welt 07 nov 2014
"Der Niederländer schämt sich gern für seine Nachbarn. Er hält die Deutschen in vielerlei Hinsicht für beschränkt. Ein bunter Strauß an Möglichkeiten, seine Befürchtungen zu übertreffen. So geht’s!"
Voordat ik het had uitgelezen speelde vooral de vraag: wat betekent dat woord Weißglut? In eerste instantie dacht ik aan iets als Zuurkool, maar dat paste niet zo in de context. Na wat puzzelwerk kwam de ware betekenis boven water.
Toen die eenmaal duidelijk was, viel het muntje voor het hele artikel. De goedgekeurde vertaling van de kop zou nu moeten zijn: 'Hoe je Hollanders witheet maakt'.
Interessante vraag, die tot verder lezen uitnodigde.

De kern van de vragen die vervolgens aan de orde kwamen was in feite deze: bestaat 'De Ware Hollander' wel en hoe ziet die er dan eigenlijk precies uit?

Opnieuw twee bekende inleidinkjes om tot een beter inzicht te komen:
1. 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' Bron: De Volkskrant van 04 sep 2018
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
en:
2. Paul Verhaeghe (1955), hoogleraar Klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent: 'Paul Verhaeghe over zijn boek Identiteit' Bron: Sociologie Magazine 2 2013
“Voor Aristoteles was ethiek onderdeel van de identiteit. Zelfrealisatie was het streven naar deugdzaamheid – in functie van jezelf én in functie van de stad. Verantwoordelijkheid had een individuele en een collectieve dimensie. Maar met de komst van de christelijke ethiek is er een externe beoordelaar van onveranderlijke normen en waarden gekomen. God: een beoordelaar buiten ons. Zoals Max Weber uitgelegd heeft, stond het leven op aarde in functie van het hiernamaals. Als je uitverkoren was, mocht je die uitverkiezing niet beschamen. Zo ontstond een religieuze meritocratie. Mensen die niet hard werkten werden als mislukkelingen beschouwd. Dat model is overgegoten in het neoliberale model. Het streven naar de hemel op aarde is een individuele opgave geworden.”
“Het haalt het slechtste in ons naar boven. Frans de Waal, de primatoloog, laat zien dat twee typen gedrag in onze soort zijn ingebakken: samenwerking en egoïsme. Hij toont ook aan dat hij apen, door de omgeving te manipuleren, zowel extreem agressief als coöperatief gedrag kan laten vertonen. De neoliberale samenleving haalt alleen de egoïstische kant in ons naar boven. We profileren ons ten koste van anderen.”

Wat zeggen die twee bronnen ons nu eigenlijk?
Beide zeggen dat onze Identiteit een product is van onze geschiedenis, onze persoonlijke en die van de omgeving waarin we opgroeien. Tot op zekere hoogte verschillen mensen genetisch van elkaar: de een is wat atletischer, de ander wat muzikaler, de een wat rustiger, de ander wat emotioneler, maar bij de geboorte toch allemaal binnen een marge, die nauwelijks te scharen valt onder genetische groepsverschillen. Een Tukker kan gemiddeld muzikaler zijn dan een Blokkeerfries, maar het is vrij aannemelijk dat er genoeg muzikale Friezen zijn tegenover evenzovele talentvolle Tukkers. Het omgekeerde zal ook het geval zijn. Afrikaanse hardlopers, marathonlopers bijvoorbeeld, bleken onder meer zich te onderscheiden op grond van een specifiek kenmerk: het beenvolume en gewicht van het been. Dat had op zich niets met Identiteit te maken: wie wereldwijd op zoek zou gaan naar mensen met een lage beenmassa, zou een goede kans maken daarbij een aantal talentvolle hardlopers te kunnen screenen. De mythe dat Afrikaanse hardlopers zo snel zouden zijn vanwege de grote hoogte waarop ze wonen werd al eens achterhaald door het feit, dat wanneer die lopers naar lage landen, als Nederland, verhuisden, ze toch tot de snelsten bleven behoren.
Hier even de bronnen:
'Snelheid is geen kwestie van wit of zwart' Bron: Trouw 12 aug 2016
"Ik ging er destijds vanuit dat ik de genen zou vinden die Afrikaanse lopers superieur maken. Maar snelheid is niet gerelateerd aan huidskleur of ras."
en:
'Waarom lopen Afrikanen zo hard?' Bron: NOS 12 apr 2014
"Er is een beroemd Deens onderzoek dat zegt dat het ligt aan de omvang van het kuitbeen."

Daarmee keren we terug naar 'De Ware Hollander'.
Wie is dat nu dan, als Identiteit een mengseltje is van genen, die weliswaar verschillend zijn, maar toch ook vrij random verdeeld zijn, en van omgeving, van nature en nurture? In die nature verschillen we, maar wereldwijd gezien zijn die verschillen niet zo significant. Nogmaals: een enkel individu zal genetisch verschillen van een ander op deze planeet, maar muzikaliteit bijvoorbeeld zal onder alle mensen op deze aardbol in een bepaalde mate, ietsje meer of minder, aangetroffen worden.

Uit voorgaande konden we concluderen dat Identiteit dus vooral bepaald wordt door onze omgeving, door de sociale cultuur waarin en waarmee we opgroeien.

Laten we het eens nader bekijken.

Regionaal:

Wie wel eens in Overijssel komt, kan geconfronteerd worden met de bizarre ervaring dat mensen je, wandelend op een stuwwal in Twente, verzekeren dat alleen zij verstand hebben van dennenbomen. Loop je op een vergelijkbare heuvel in Salland, dan krijg je onherroepelijk te horen dat je geen verstand hebt van dennenbomen, omdat je niet uit Salland komt. Als je deze personen, sportieve gasten op een ATB bijvoorbeeld, vraagt hoe het met hun kennis van dennenbomen zit, wanneer ze de 'grens' overgaan, naar Drenthe of Duitsland, dan blijft het meestal stil.
Misschien ook aardig om dit eens te lezen in deze context: 'Waar de bron van Twente ontspringt' Bron: Tubantia 29 mei 2021
"Twente is het land tussen twee rivieren. Een gegeven zo essentieel dat het volkslied ermee opent. Ook dit is een begin: ‘Er ligt tussen Dinkel en Regge een land. Ons schone en nijvere Twente’. Waarbij, oh wonder, de Regge ook nog eens in Twente begint, waarna wij het water afstaan aan Salland."
Wie is nu de 'Ware': Twente of Salland, Regge of Dinkel? Twente ben je geneigd te zeggen, want daar begint het voor de Regge. Maar wat nu als je een Zalm bent en tegen de stroom in naar de bron zwemt? Wat is dan de eerste die je herkent wanneer je Overijssel binnenkomt? Wie is 'De Ware'?

Uit eigen ervaring dit:

Als kind dat in Limburg geboren werd uit 'Hollandsche' ouders en daar opgroeide tussen de Katholieke Limburgers leerden we over de 'Batjes'. Dat waren rakkers, rekels, belhamels. We leerden er ook over het Katholieke 'Leugentje Om Bestwil', de draaikonterij die te pas en te onpas gebruikt werd om fout gedrag te verdoezelen. We werden attent gemaakt op de geveinsde, zalvende, huichelachtige en valse glimlach met de toegeknepen oogjes, wanneer Katholieken juist het omgekeerde zouden bedoelen van wat ze pretendeerden te zeggen.
We hebben het dan over de jaren vijftig, toen 'De Vrienden Reünie' op papier nog niet bestond. Het duurde nog vele decennia voordat het boek 'De Vrienden Reünie', Limburgse praktijken, geschreven door Joep Dohmen en Paul van der Steen, zou worden uitgebracht. Bron: Historiek
Later werd je daar ook wel weer mee geconfronteerd in de politiek bijvoorbeeld en niet alleen bij de KVP en het latere CDA, maar evenzeer bij Neoliberalen uit Limburg of Noord-Brabant met een religieuze achtergrond.
'De wanpraktijken van oud-VVD'er Jos van Rey ontrafeld' Bron: BNNVARA 07 mrt 2015
"Als wethouder van Roermond heeft Jos van Rey jarenlang vertrouwelijke documenten uit vergaderingen van B en W en ander geheime gemeentelijke informatie doorgespeeld naar projectontwikkelaar Piet van Pol. Dat blijkt uit gespreksverslagen en andere documenten die het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevonden tijdens huiszoekingen bij Van Rey en Van Pol."
(T)huiswerk: Was dit 'De Ware Hollander'?

Had mijn vader destijds thuis iets teveel gezegd over de Katholieke Limburgers? Was mijn vader een liberale 'Papenvreter'? Hoe het eigenlijk zat met die 'Papenvreters' kunnen we lezen in 'Kulturkampf' Bron: Dichters & Denkers Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen: Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 in De Groene van 10 feb 2006
"De aanwezigheid van een grote groep aanhangers van een religie die de liberale samenleving en de democratische rechtsorde afwijst, en wier loyaliteit in de eerste plaats een of andere vreemde mogendheid geldt, wordt tegenwoordig door velen gezien als een van de ernstigste problemen waarmee ons land wordt geconfronteerd. Een kleine anderhalve eeuw geleden was dat ook zo, al ging het toen niet om moslims maar om rooms-katholieken. Zoals nu een enkele politicus stoer verkondigt dat hij 'hoofddoekjes rauw lust', zo waren toen velen op het etiket 'papenvreter'."
(T)huiswerk: Maar was mijn vader dan 'De Ware Hollander'?

Het Katholieke 'Leugentje Om Bestwil' beperkte zich overigens niet tot Limburg en Noord-Brabant. Ook in de Achterhoek en in Twente konden we het terugvinden. Soms kunnen we ze nog steeds herkennen als de 'Gutmensch' met het 'Vegan Bagske', in de politiek bijvoorbeeld. Neerkijken op de 'Gewone Man', afgeven op 'Extreem Rechts', maar zelf niet echt iets doen voor die 'Gewone Man'. Vanuit de eigen bubbel de Pastoor uithangen over de medemens, met de charmante en verleidelijke grijns op het gezicht.
Eigenlijk zou je dit type Hollander nog beter kunnen aanduiden als de 'Selectieve Gutmensch' ofwel de 'Deugpronker': doet wel eens wat goed ("Ik stook mijn open haard helemaal vegan, inclusief en circulair met haardhout van bomen uit de achtertuin van mijn moeder hoor!"), maar uiteindelijk gebeurt het allemaal voornamelijk uit narcistische motieven, ter streling van het eigen Ego.
Hun voornaamste kenmerken zijn eigenlijk de gelijkenissen met Missionarissen, vaak ook aanwezig in hun oorspronkelijk religieuze roots.
In het Verzuilde Nederland van weleer waren het de Pastoor en Dominee die deze rol vervulden, vandaag de dag heten deze mensen vaak Voorlichter of Communicatiemedewerker.
Vaak deugen ze zelf dus helemaal niet zo (kijk maar eens naar wat er zich in de katholieke wereld allemaal heeft afgespeeld), maar het is lekker meeliften met aandacht trekken over de rug van idealisten als 'Greta Thunberg' (Bron: Wikipedia), om maar iemand te noemen, die zichzelf geen Deuger noemt, maar er terecht wel aardig voor doorgaat.
Hoe je ze herkent, die 'Deugpronkers'? Ze etaleren zich de hele dag op social media met hun goede daden: iedereen moet het weten. Niet hoe goed ze doen, maar hoe goed ze zijn.
En, ze laten uiteraard aan iedereen weten, dat wie geen 'Gutmensch' is, wie niet un hun bubble zit, dat die persoon de 'Zondebok' is. Want iemand heeft het immers toch verkeerd gedaan en moet de schuld krijgen?
Zie ook: 'Narcisme'
Het leugentje om bestwil speelt overigens niet alleen in het Katholieke milieu, maar evenzeer in dat van de Gereformeerden, zo blijkt bijvoorbeeld hier: 'Leugentje om bestwil' Bron: refoweb Christelijke jongerencommunity 14 jul 2009
"De samenvatting van  de geboden, waar ik dit antwoord mee begon, wijst duidelijk op het eerste: de mens liefhebben en beschermen, ook al moet de waarheid verzwegen worden."
In die context klinkt het nog best idealistisch, maar in de politiek bleef daar vaak weinig van over, maar werden de 'Skills' wel gebruikt.
Na de verhuizing naar het Noorden van Nederland was een van de eerste woorden die ik opving op het schoolplein: 'Klootzak'. Het klonk nogal lomp en direct en de uitleg naar de synoniemen Kuttenkop, Eikel en Schoft was minder vleiend dan die van de 'Batjes'.
Groningers bleken ook een stuk meer in de Klei te staan dan in de Hemel: 'Goa van mien laand oaf!' Bron: Groninganus 11 jul 2016
In mijn herinnering staat overigens de anekdote dat een boze Groninger boer deze woorden zou hebben gesproken, met de riek in de aanslag, toen God op een goede dag eens op bezoek ging om te zien hoe zijn Volk met de Aarde omging.
Toch voelde het ook wel als een opluchting, want je wist wel waar je aan toe was met die Groningers.
In Groningen leerde ik ook het verschil tussen 'Boeren' (GVAV) en 'Joden' (Ajax) tijdens die ene thuiswedstrijd waar ik ooit op de trubune aanwezig was. Ajax won.
(T)huiswerk: Maar wie waren nu dan 'De Ware Hollanders'?

'De Ware Hollander': bestaat die nu dus wel of niet? Moest ik toch even denken aan een 'gevalletje' van lang geleden. Zit je met je gezinnetje even lekker aan de oever van een prachtig Frans riviertje. Je 'zitje' met koeltas en picknickmand staat een eindje van het strandje in de schaduw onder de bomen. Zijn de kinderen uitgespeeld en ben je klaar voor een drankje. Loop je terug naar je plekje. Staat er een wildvreemde met jouw badlaken om het lijf gewikkeld, die je vriendelijk toespreekt: "U vindt het zeker niet erg dat ik uw handdoek even gebruik?"
Is dit 'De Ware Hollander'? Wordt je zo in Nederland geboren, zijn dit je genen, of wordt je zo gemaakt?
Het verklaart waarschijnlijk wel waarom 'ze' in het buitenland vaak zo'n hekel hebben aan 'De Ware Hollander', waarom je soms een Duitse ouder op de camping een Nederlands kind hoort beschrijven als 'Eine Freche Bube' en diens ouders als 'Blöde Holländer'. Zitten ze ernaast?
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

Nationaal:

Ging het hier nog om regionale verschillen in Identiteit, nog interessanter wordt het als je dit bestudeerd op Nationaal niveau. Dan komen we mensen tegen die heel precies denken te weten hoe onze Identiteit in elkaar zit en waar die vandaan komt. Premier Mark Rutte is zo iemand: met zijn geloof in de Joods-Christelijke traditie (zie hierboven Lex Heerma van Voss) pretendeert hij de historische wijsheid in pacht te hebben om 'onze' Identiteit te kunnen beschrijven. Hij geeft hier zelfs les in op scholen. Pijnlijk als je Premier er zo naast zit, maar dat zit hij wel vaker zo blijkt vrijwel elke dag weer opnieuw. Zie ook: 'De joods-christelijke mythe' (Aangehangen door onder meer Mark Rutte en Geert Wilders) Bron: Frank Hemmes bij BNNVARA 21 mrt 2012 en 'Too Country', elders op deze site.
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

'Kamerlid Kauthar Bouchallikht: 'Moslim zijn kan op verschillende manieren'' Bron: Interview Sheila Sitalsing met GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht in De Volkskrant van 22 dec 2022
"De ene keer hoor je dat er minder, minder, minder Marokkanen moeten zijn, de andere keer zit je ergens te wachten vanwege je studentenbijbaantje als notulist en komt er iemand binnen die zegt 'Ah, u bent de nieuwe schoonmaker!' En als je vervolgens van de premier (Mark Rutte) hoort dat je je 'gewoon moet invechten', denk je: o wacht, we zijn allemaal Nederlanders, maar sommigen moeten bewijzen dat ze dat zijn."
of:
'Sylvana Simons snapt niet dat Mark Rutte en van Huffelen nog steeds door de Kamer durven te huppelen' Bron: YouTube 09 jul 2021
'Rutte boos op Simons om motie over Coronabeleid' Bron: Video AD 14 jul 2021
Rutte 'diep geraakt' door motie Simons: 'Hier staat dat er dood door schuld is van 30.000 mensen'.
Kamerlid Simons wordt verweten 'ruige' uitspraken te doen (CU) en 'gebrek aan beschaving en innerlijke censuur' (VVD) te hebben. Rutte over Kamerlid Simons: 'dit doe je niet tussen beschaafde mensen'. Bron: Thomas Damsko op 15 jul 2021 op Twitter
'Inschattingsfouten' hebben consequenties. Of dacht de premier van niet? Bron: Historicus Nadia Bouras op 15 jul 2021 op Twitter
Heel veel 'Hier in Nederland doen we dat niet'-vibes. Brrrrr. Bron: Historicus Nadia Bouras op 15 jul 2021 op Twitter
Is Mark Rutte dan toch 'De Ware Hollander'? De man van 'Intelligent' en 'Beschaafd' racisme, zoals viel te voorspellen vanuit de slachtofferrol? Zie ook de 'Rutte Doctrine'.
Hoe pijnlijk die kwalificatie al zou zijn, des te verontrustender wordt het als een meerderheid van de Tweede Kamer onze leider hierin zou gedogen. Mogelijk doet een meerderheid van de Nederlandse bevolking dat zelfs ook.
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

En levert deze wellicht nog wat meer inzicht in de Hollandse mentaliteit (en voetbal):
'Onverschrokken Zwitsers stoten wereldkampioen Frankrijk uit EK na penalty's' Bron: NOS 28 jun 2021
NOS commentator na 6.45: "Paul Pogba heeft een verdiende beloning! We kunnen er dus langzaam, maar zeker, vanuit gaan dat het aanstaande vrijdag, om zes uur in St Petersburg, Spanje tegen Frankrijk gaat worden. Wat een droom kwartfinale! Maar het is de vraag of er Franse fans bij aanwezig zullen zijn, want de minister van sport (....) heeft gezegd..... nou ja, wacht eens even, het wordt hier gewoon 3-2."
'De Ware Hollander', die gewoon net als types als Mark Rutte, zonder ruggegraat, gewoon meedeint op de score. Als dit de ware Hollandse mentaliteit is, dan is het ook niet zo raar dat Nederland vroegtijdig werd uitgeschakeld. Het verklaart ook waarom we dan weer euforisch achter Oranje, Rutte, Willem-Alexander, Máxima en de Regenboogvlag aanhollen, maar wanneer het ons beter uitkomt, we onze favorieten net zo hard laten vallen. Puur opportunisme dus, dat weinig met liefde en passie voor de sport en het leven te maken heeft.
Weer een puzzelstukje gevonden? Is dat 'De Ware Hollander'?
(T)huiswerk: Wie is nu 'De Ware Hollander'?

'Wat vind jij: heb jij vandaag de regenboogvlag uitgehangen?' Bron: RTV Oost 27 jun 2021
Nee = 72,03%
Had wel gewild, maar geen vlag = 24,53%
Jazeker! = 3,44%
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

'Is Hongarije geholpen met de opstelling van Rutte & co?' Bron: De Volkskrant van 25 jun 2021
"De Hongaarse jurist Kati Cseres, universitair hoofddocent Europees recht aan de UvA, denkt dat de harde toon van Rutte en de andere Europese leiders zeker welkom is. Maar ze vraagt zich wel af waarom die nu pas komt. ‘Hongarije overtreedt al tien jaar bijna wekelijks of maandelijks de fundamentele rechten en waarden van de EU-gemeenschap. Toen het ging over academische vrijheid, over vrouwenrechten, waar waren die harde geluiden toen?’
Cseres vreest dat het vooral is ingegeven door opportunisme. ‘Door het EK en die wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije keken heel veel mensen hiernaar. Rutte voelde dat hij in de spotlights stond. Dat is het enige dat ik kan bedenken'."
Opportunisme dus, volgens kenner Kati Cseres.
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

In 2021 konden we dit lezen over Grieken, de gastvrijheid blijkt dus echt niet in de genen te zitten:
Mensen haten me omdat ik kritisch ben’ De arrestatie van een journalist (Ingeborg Beugel) Bron: De Groene Amsterdammer 23 jun 2021
"We kennen de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. nsb’ers verrieden landgenoten die joden thuis verborgen. Ik weet, dat was een andere situatie en toen werd je ervoor geëxecuteerd, maar het verklikken was hetzelfde."
(T)huiswerk: Wie is 'De Ware Hollander'?

Moeten we 'De Ware Hollander' toch meer hier zoeken?
'Politicus: ‘Loop je stage hier?’ Ik: ‘Nee, ik ben de presentator. Ik ga u zo interviewen.’' Bron: Interview met Naeeda Aurangzeb in De Volkskrant van 12 jun 2021
"140, LEZING, DEN HAAG
Vier uur. Frits Bolkestein: ‘En u bent?’
Ik: ‘Naeeda Aurangzeb.’ We schudden elkaars hand.
Halfvijf. Frits Bolkestein: ‘U bent?’
Ik: ‘Eh... Naeeda Aurangzeb.’ We schudden elkaars hand.
Halfzes. Frits Bolkestein: ‘En wie bent u?’
Ik: ‘Ik heb mij al twee keer aan u voorgesteld.’
Frits Bolkestein: ‘Waarom geeft u mij geen hand? In ons land schudden we elkaar de hand.’"
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

'De rechter redt Nederland uit handen van de kiezer' Gastcolumn Thomas van der Dunk in De Volkskrant van 06 jun 2021
"Maar ja, de kiezer. Inderdaad: de oliedomme kiezer - in zijn vliegtuig jarenlang voorgelogen door de VVD, op zijn tractor jarenlang voorgelogen door het CDA. Dat is het politieke kernprobleem rond het Binnenhof met het klimaat."
"De verkiezingsoverwinning van de VVD is daarmee voor een belangrijk deel gebaseerd op verkiezingsleugens, en dat doet behoorlijk af aan het morele gewicht van die twee miljoen kiezers waarmee Rutte, ondanks een Kamerbreed gesteunde motie van afkeuring, zichzelf nu weer terug in het Torentje tracht te chanteren omdat hij niet weet wat hij anders met zijn leven aanmoet."
Die oliedomme kiezer: is dat dan 'De Ware Hollander'? Of is het die rechter?
(T)huiswerk: Wie is 'De Ware Hollander'?

Import:

Dan is er een clubje, van de vierde categorie noem ik ze altijd maar, dat nog een stap verder gaat. Dat zijn niet de mensen uit de regio, noch de autochtone betweterige tafelzitters in de media, noch de meeste politici uit Den Haag, maar dat zijn de mensen die uit andere landen afkomstig zijn, hier meer of minder zijn ingeburgerd (met de vertekende normen en waarden van Mark Rutte & Co) en die vervolgens met enorme verve hun nieuwe landgenoten gaan onderwijzen over wat de Identiteit is van 'De Ware Hollander'.
We hebben het dan bijvoorbeeld over de 'G.B.J. Hiltermannen' van de eenentwintigste eeuw. Zij pretenderen 'De Ware Hollander' te zijn en te kennen en houden ons voortdurend voor hoe verschrikkelijk de mensen in hun oude Vaderland zijn en waren en hemelen zichzelf op als 'De Ware Hollander', als de ware 'Vaders des Vaderlands'. Zij pretenderen de Geschiedenis van ons land beter te kennen dan wie ook, maar kunnen deze ook nog eens als de beste in een Internationale context plaatsen.
Bij deze groep lijk je ook nogal eens te kunnen constateren dat ze vallen onder de categorie 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend', een variant op 'De vriend van mijn vijand is mijn vijand'.
Pikant verschijnsel bij deze groep is vaak ook, dat zij in eerste instantie hun steun zoeken bij partijen die het voor hen opnamen, een beetje progressieve en sociale clubs als GroenLinks, SP of PvdA, om vervolgens toch door te schuiven richting 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend'. Die socialere clubs zijn hen dan kennelijk te tolerant tegenover hun oude vijanden, vandaar die switch. Ze 'bekeren' zich tot een nieuw geloof of een nieuwe filosofie en worden daarin 'Roomser dan de Paus'. Een bizarre 'Mindchange' zou je zeggen, maar in feite kunnen dat soort mensen dan weer terugvallen op voor hun bekend gedrag, bijvoorbeeld de neiging tot onderdrukking, waar ze zelf het slachtoffer van waren. Voor mij zijn dat de echte engerds, want vaak de fanatieksten. Je kunt er zo een rijtje van opnoemen, maar dat laat ik graag aan de kritisch onderzoekende lezer over.
Onlangs nog bracht Good Old Theo Hiddema dit nog ter sprake in de Eerste Kamer: 'Minister J&V is op zoek gegaan naar de antisemiet, en die heeft ze gevonden' Bron: Arnews op YouTube 01 nov 2022
"De zondebok is gevonden"
Minister J&V: 'Dilan Yeşilgöz-Zegerius' van de VVD Bron: Wikipedia
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

'Hoe beter geïntegreerd, hoe somberder over gastvrijheid Nederland' Bron: AD 11 okt 2022
Het SCP spreekt van een 'integratieparadox'. "Meer participatie betekent meer blootstelling aan uitsluiting, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Ook krijgt de tweede generatie meer mee van discussies over integratie, racisme en islam. Dit geeft voeding aan sombere opvattingen."
"Opvallend is verder dat de mensen met een vluchtelingenachtergrond (Iraniërs en Somaliërs) een stuk positiever over de overheid en de politiek zijn dan de rest van de ondervraagden, ook dan mensen zonder migratie-achtergrond. Dagevos: "Dat heeft vooral te maken met hun referentiekader: zij vergelijken de Nederlandse situatie met die in het land waar ze vandaan komen, met een regime waarvoor ze gevlucht zijn"."
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

Illustratief voor deze vierde categorie is ook dit bijvoorbeeld: 'Echte Nederlanders' Bron: Opinie Sandra Salome bij BNNVARA op 08 mei 2016
"In Nederland heet het dat iedereen gelijk is. Mijn persoonlijke ervaring wijst echter uit, dat dat niet het geval is. Dat de vrijheid van meningsuiting in de praktijk vaak alleen telt indien het een mening is die door een groot deel van de bevolking wordt gedeeld. Een mooi voorbeeld daarvan is de situatie rondom Ebru Umar. Door het steeds weer keihard en publiekelijk aanvallen en demoniseren van onder andere vluchtelingen en moslims is zij 'één van ons' geworden en nu ontvangt ze vanuit alle kanten steunbetuigingen.
"Als je niet wit bent en je spreekt je uit, dan is heel vaak het allereerste wat je te horen krijgt: "Als het je niet aanstaat, dan rot je toch op naar je eigen land"."
"Ik ben Sandra. Ik ben een Nederlander van Afro-Surinaamse afkomst, ik ben onderdeel van de Afrikaanse diaspora. Ik ben hier omdat jullie 'echte' Nederlanders vroeger daar waren en mijn voorouders tot slaaf maakten en nee, ik ga nergens naartoe. Ik ben al in mijn eigen land. Ik hoef mij niet aan te passen, ik pas immers al." Om misverstanden te voorkomen: Sandra reken ik dus juist niet tot de vierde categorie.
(T)huiswerk: Wie is 'De Ware Hollander'?

Al in 2015 konden we ook dit lezen:
'Echo's van Angst De vijand van mijn vijand is mijn vriend' Bron: NPOStart 19 jul 2015
"Universitair studente Ananda (23) en haar ouders dragen prominent een blinkende Magen David, een Davidsster, om hiermee een signaal af te geven tegen het antisemitisme. Hiernaast zijn alle gezinsleden fervente aanhangers van de PVV van Geert Wilders. Maar stellen de leden van de joodse gemeenschap deze vorm van solidariteit eigenlijk wel op prijs?"
(T)huiswerk: Is dat 'De Ware Hollander'?

Het is een raar fenomeen, maar ook wel weer sociaalpsycholgisch verklaarbaar. Een zelfde, op het eerste gezicht onverklaarbaar, gedrag kun je zien bij het 'Stockholmsyndroom'.
De Ware Hollander noem ik ze dan maar. Rijp gemaakt voor intrede in kabinetten Rutte.

In een land als Engeland zie je ook dat mensen hun Geschiedenis verheerlijken, maar voor zover ik ze ken betreft het dan meestal personen waarvan de voorouders al zeven generaties of meer in dat land woonachtig waren. Het fenomeen van de Engelsman die naar Nederland uitwijkt, gaat zitten schelden op zijn oude Vaderland en vervolgens ons gaat vertellen hoe geweldig Nederland is en voor ons wel even uitmaakt wie hier 'De Ware Hollander' is; ik ken er geen een. Wie weet komt binnenkort de eerste binnen, na voltooiing van de Brexit?

In de 'Fietsstraat' kwam het onderwerp Identiteit ook even ter sprake.
"Mijn gedachten gingen even terug naar Naxos, een van de Cycladen, een Griekse eilandengroep in de Middellandse Zee. Daar werd me ooit duidelijk wat de Grieken onder Gastvrijheid verstonden. In het Oude Griekenland geloofden de mensen dat een 'vreemdeling' wellicht een van de Goden kon zijn die bij je deur had aangeklopt. Vandaar dat sindsdien Grieken hun gasten verwennen alsof het Goden zijn. Tot op de dag van vandaag wordt de Griekse gastvrijheid geroemd."
Voor mij waren dat 'De Ware Grieken', maar hun gastvrije gedrag blijkt dus gestoeld op een eeuwenoude pedagogische en culturele traditie, die van generatie op generatie is overgedragen. In Athene ging dit verhaal totaal niet op en dat heeft waarschijnlijk toch weinig met genen te maken.
(T)huiswerk: Zien we in de 'Fietsstraat' 'De Ware Hollander' of 'De Ware Griek'?

Koninklijk:

Politiek verslaggever volgt Oranjes al 25 jaar: 'Koning maakt eigen regels, daar zijn Nederlanders niet van gediend' Bron: AD 23 mrt 2023
"Zij kraken met name de houding van premier Rutte, ministerieel verantwoordelijk voor alle daden en uitspraken van leden van het Koninklijk Huis, en de persoonlijk adviseurs van het koningspaar."
Hier hoort natuurlijk een kleine kanttekening bij. Nederlanders zijn calvinistisch genoeg om regels te willen zien, maar. Het maar schuilt er weer in dat de Nederlander vind dat regels niet van toepassing zijn voor hem of haar.
Dus moet de Koning zich aan strenge regels houden als wij dat ook moeten. Maar, op een verjarsfeestje is er toch niets mooiers dan luidruchtig te vertellen hoe jij, als Handige Harry, de regels wist te omzeilen en ten koste van die domme Medelander nog net even door de mazen van de wet wist te glippen? Met het laatste visje, de belasting, dat plekje op de camping, dat mondkapje, die aanbieding in de winkel, noem ze maar op?
Willem Alexander en Máxima zijn dus toch eigelijk net als de meesten van ons: 'De Ware Hollander'.

Het blijft lastg.

Johan Cruijff had het over: "Hollanders? Ja maar"

Waar staat zo'n Mark Rutte dan in het licht van 'De Ware Hollander'? Even een terugblikje:
Rutte krijgt steun voor kritiek op Orbán: ‘We hebben hem ongekend stevig aangesproken’ Bron: De Volkskrant 25 jun 2021
Heeft u dat nu ook? Die verbazing hoe de man zonder visie zich plotseling zo druk maakt over Poetin en Orbán? De man die zich nauwelijks druk maakt over 'Vluchtelingen', de man die zich nauwelijks druk maakt over 'Black Lives Matter', de man die Eindverantwoordelijk is voor het falen van de 'Rechtsstaat' in zijn eigen land. De man die Eindverantwoordelijk is voor 'Grootschalige schending van Burgerrechten' in eigen land? "Mark Rutte was hard op weg de langstzittende premier van Nederland te worden. De vraag rijst of hij lijsttrekker kan blijven, nu duidelijk is dat zijn vorige kabinetten burgerrechten grootschalig geschonden hebben." Bron: Trouw 15 jan 2021
Wat is de meest waarschijnlijke verklaring hiervan? Moeten we het zoeken in de 'Rutte Doctrine'? Afleidingsmanoeuvre? 'Poetin en Orbán zijn toch veel slechter dan ik, wat zeuren jullie hier nu?' Was het een tactische zet uit 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje', even meeglijden op de EK-voetbal roes? Of ziet Mark Rutte een kans om zelf eindelijk uit de kast te durven komen? Politiek gezien een fors risico, als we bedenken hoe op veel tribunes over LHBTI'ers gedacht en gesproken, of geschreeuwd wordt. En niet alleen over LHBTI'ers en zoals we met zijn allen weten, ook over mensen met een donkerder huidskleur dan 'De Ware Hollander'.
(T)huiswerk: Wie is dat, 'De Ware Hollander'?

Komt met de tijd, terugblikkend, dan alsnog het inzicht van een wijze landgenoot?
'15 miljoen mensen (not)' Bron: Jan Kuitenbrouwer 04 dec 2018
Jan Kuitenbrouwer kijkt nog eens terug op deze populaire song uit 1996 en herwaardeert daarbij zijn eerder geschreven column van dat jaar.
"Het lijflied van de Nederlandse gele-hesjesbeweging, lees ik in de Volkskrant, is ’15 Miljoen Mensen’ (Bron: Wikipedia), een populair reclamelied van de Postbank uit 1996. Curieus dat juist dit lied nu als een ‘volkslied’ wordt gebruikt. Ik schreef er indertijd een column over in HP/DeTijd. Ik weet niet of ik het nog met alles eens ben, wat daar staat, maar met veel wel. En intussen hoor ik dat de Nederlandse gele hesjes dit lied kozen omdat zij Nederland anno 2018 zien als een land met 15 miljoen inwoners, dat wil zeggen ongeveer 3 miljoen minder dan het er op dit moment zijn – de indringers, de vreemdelingen. Anderen ontkennen dit weer – het is onduidelijk. Enfin die HP-column van toen:"
"Een mix van moet-kunnen-sentiment, deugdzame zelfvertedering, well-to-do borrelpraat en voetbalpopulisme, overgoten met multiculturele Coca-Colastroop, ja, het is een duivelse cocktail die de Postbank ons hier voorzet."
(T)huiswerk: Hebben we hier 'De Ware Hollander'?

Nou, vooruit dan, is het niet veel simpeler:
'Tanken over Duitse grens 40 cent goedkoper, meutes automobilisten verwacht bij de pomp' Bron: De Volkskrant 01 jun 2022
"Pomphouders aan de grens sloegen alarm en regionale krant De Gelderlander begon zelfs een peiling: ‘Ik steun onze pomphouders en tank niet in Duitsland’. De uitslag was ontluisterend voor Nederlandse tankstations: 85 procent van de respondenten gaf aan bereid te zijn de grens over te steken voor goedkopere benzine."
Tja, allemaal, nou ja bijna allemaal, solidair met de Oekraïne, maar 85 procent heeft schijt aan zijn Nederlandse pomphouder.
(T)huiswerk: Hebben we hier dan 'De Ware Hollander'?

Als we nu, zo in juni 2022, alles nog eens op een rijtje zetten kom je dan niet tot de slotsom, als het om 'De Ware Hollander' gaat, dat die zich eigenlijk als volgt kenmerkt: 'Wat ons verbindt, is dat niets ons verbindt'?
(T)huiswerk: Is dit 'De Ware Hollander'?

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017