Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

De Waarheid
De Waarheid
01/19/2023

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'De Waarheid' 19 jan 2023 (laatst bijgewerkt op 03 feb 2023)

De inleiding van het item 'Regenboog' kent deze tekst:
"'Regenboog' is een album waarin uw 'Kwalitatieve Observatie Onderzoeker' een bescheiden poging waagt om een beetje duiding te geven aan de chaos die ons allen omringt. Het gaat daarbij om 'gekleurde' en 'gevoelige' onderwerpen, veelal over natuur, milieu en politiek, verwerkt in zowel beeld als in tekst.
Sommige items overlappen elkaar wel eens een beetje. Dat komt mede omdat er vaak een raakvlak is tussen thema's. Die samenhang ontrafelen is overigens eigenlijk ook juist de belangrijkste doelstelling van het album 'Regenboog'."
Het zoeken naar 'De Waarheid' is een van de belangrijkste doelen van dit item.

Het onderwerp komt in tal van andere items op deze site aan de orde. Een paar hieruit geselecteerd:

'Eco Manifest', 'Energietransitie', 'Groene Chaos', 'Natura 2000' (hoe actueel!), 'Herstel Biodiversiteit', 'Natuurlijk!', 'Bomen', 'Invasieve Exoten', 'Vrijheid van Meningsuiting' (genoeg?), 'De Waarheid', 'I Have A Dream', 'De Vrije Wil', 'Weet Je...' (het al?), 'Oeps!' (dom, dom, dom: hangt die zakdoek verkeerd om!), 'Black Lives Matter', 'The Thorn', 'Rutte Doctrine' (voor wie het, nog steeds, niet wil/kan geloven), 'De Ware Hollander', 'Zondebok', 'Vluchtelingen', 'Politiek 2.0', 'Journalistieke Handel', 'De Fuik', 'Das Logisch' (of niet dan?), 'Koning Voetbal' (live uit Qatar*), 'Wolf (wie is de boze wolf?)', 'Ding Dong!', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje', 'De Paashaas' (2023 PS Verkiezingen), 'Nederland Polderland', 'Kapitalisme In Een Notendop', 'Economie voor Ecodummies', 'Dashboard', 'Het Muntje Valt', 'PSP Poster 1971', 'Anarchisme', 'Kindermishandeling', 'Narcisme', 'Knollenterreur' (wegens 'succes' geprolongeerd), 'Fietsstraat', 'Snelheidsbegrenzer', 'Coronavirus 2019' en zo nog een paar themaatjes.

Het begint al direct met de vraag: Welke Waarheid?

'Waarheid':
"Waarheid is het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. In dagelijks taalgebruik wordt 'waarheid' in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. Waarheid kan echter ook worden toegeschreven aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem. Hiermee is de waarheid een feit vanuit de levensovertuiging. Wat waarheid precies betekent is onderwerp van discussie, die ver in de geschiedenis teruggaat. In de wetenschap en techniek wordt de vraag naar waarheid methodologisch opgelost."
"Waarheden kunnen een beperkte geldigheid hebben, afhankelijk van het referentiekader: de uitspraak 1 en 1 is 2 is geldig voor getallen uit het decimale stelsel, maar niet voor binaire getallen. Op dezelfde manier kan een waarheid persoonsafhankelijk zijn: de uitspraak vis is lekker geldt voor de een wel, voor de ander niet. De uitspraak: persoon A houdt van vis houdt daar rekening mee." Bron: Wikipedia

Tijdens een studie Geschiedenis leerden we, van Homme Wedman als ik het goed heb, dat een van de meest basale fundamenten van die studie werd gevormd door het leren onderscheid te maken tussen feiten, meningen en achtergrondinformatie.

De afbeelding van dit item laat op een prachtige manier zien hoe het zit met dat onderscheid.
We zien een cilindertje in de ruimte, tenminste daar gaan we maar even van uit, en je zou in de achtergrond een gezicht kunnen herkennen met twee ogen.
In het ene oog lijkt het beeld te weerspiegelen dat de kijker op het netvlies heeft staan: een platte cirkel.
Het andere oog weerspiegelt een rechthoekje of een balkje en je mag vermoeden dat we hier een weerspiegeling zien van het beeld dat op het netvlies terecht kwam van dit oog.
Het ene oog ziet dus een cirkelvormig voorwerp, het andere een rechthoekig iets.
De waarneming van beide ogen klopt. Wat ze zien klopt, maar is wat ze zien 'De Waarheid'?
De ogen bekijken een cilindertje in de ruimte en de verschillende interpretatie van wat ze zien is niet gelegen in 'De Waarheid', maar in het perspectief van waaruit ze kijken. Ze hebben beiden gelijk, maar wat is 'De Waarheid'?

Rechters kennen het dilemma en een belangrijk doel van een proces is het achterhalen van 'De Waarheid'. In de wetenschap is dit ook een van de belangrijkste pijlers. Voor de journalistiek is het, als het een beetje democratisch verloopt, ook het belangrijkste uitgangspunt: wat is 'De Waarheid'?

'De Waarheid' zou, zo zou je toch mogen hopen, de basis dienen te zijn van onze democratische rechtsstaat.

In de praktijk blijken we met zijn allen vaak helemaal niet te streven naar het vinden van 'De Waarheid', maar zijn we vooral op zoek naar ons eigen gelijk. Daarvoor is het niet persé nodig om leugens te gebruiken, het kan ook volstaan om met halve waarheden aan het werk te gaan. Weglaten van ongewenste waarheden is ook iets dat veelvuldig wordt toegepast, bijvoorbeeld in de reclamewereld of in de politiek.
Debatteren om te winnen is de basis van de communicatiecursussen waar, om maar een paar groepjes te noemen, politici, voorlichters en reclamemakers voortdurend gebruik van maken.

In 'Politiek 2.0' kwam het onderwerp 'Populisme' ter sprake:
Waar komt het populisme van dit moment vandaan?
Wat ik zelf als het fundamentele 'probleem' van de politiek zie is het 'debatteren om te winnen'. We gaan niet meer op zoek naar de waarheid, maar naar de winst. Demagogie middels drogredeneringen en populisme liggen zo op de loer (zie ook TED Talk Daniel H. Cohen). Politiek wordt dan 'jurysport' en 'de man in de straat' bepaalt wat waar of niet waar is en daarmee ook wie wint.
Een veel toegepaste drogreden is die van het 'Argumentum ad ignorantiam'.
"Argumentum ad ignorantiam of het argument van de onwetendheid is een drogreden, waarbij voetstoots wordt aangenomen dat een stelling waar is, omdat niet is bewezen dat zij onwaar is, of omgekeerd dat er wordt aangenomen dat een stelling onwaar is, omdat niet is bewezen dat deze waar is. Het logische tegenargument is dat de afwezigheid van bewijs geen bewijs is van afwezigheid." Bron: Wikipedia
Nieuw is dit trouwens niet, want de 'Spindoctor' deed al eeuwen geleden zijn intrede in de politiek. "De praktijk van het 'spinnen' is zeker 2500 jaar oud. Zo'n 500 jaar voor Christus lieten de sofisten in de opkomende democratie van Athene zien dat zij vrijwel elk standpunt met sluwe welsprekendheid konden verdedigen. "De waarheid is datgene wat succes heeft", was hun opvatting. Plato noemde ze manipulators van de waarheid en bedriegers door taal." Bron: Wikipedia Spindoctor
Of ze dat uit vrije wil deden of niet anders konden, 'geboren leugenaars' waren, is dus maar de vraag.
De issues van de hedendaagse politiek zijn dus niet nieuw. Niet alleen Plato en Socrates hielden zich in de Oudheid al met politiek bezig, in de Middeleeuwen ontstond bijvoorbeeld het 'Machiavellisme (politiek)' Bron: Wikipedia
"Machiavellisme is de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal. De naam verwijst naar de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli die in zijn geschriften, met name in De vorst, dergelijk politiek handelen beschrijft. De term machiavellisme is doorgaans negatief beladen.
Behalve in de staatkunde wordt de term ook gebruikt in de psychologie. Het psychologisch machiavellisme vormt daar met psychopathie en narcisme de donkere drie."
Vandaar ook mijn motto: "Stop een gesprek/debat met iemand die blijkt alleen maar met je in gesprek te willen om zijn of haar gelijk te halen." Dat geldt wat mij betreft zowel voor politieke-, zakelijke-, als privégesprekken.
Zie ook meer hierover op deze site bij: 'Rutte Doctrine' en 'Narcisme'.

Ter illustratie van bovenstaand verhaal een paar recente artikeltjes uit de media:

'Hoogleraar pleit tégen sturen van zware wapens aan Oekraïne: ‘Nemen een heel groot risico’' Bron: AD 03 feb 2023
"Laten we naar de feiten kijken. De Navo is het machtigste militaire bondgenootschap dat ooit heeft bestaan. Europa en de VS geven jaarlijks meer dan 1000 miljard euro uit aan hun krijgsmachten. Als wij een defensief bondgenootschap zijn, waarom hebben we zoveel geld nodig? Dat vragen de Russen zich dus af. Want hoeveel geven zij uit aan hun defensie? 60 miljard. Dat verschil zie ik zelden vermeld. En dan, waarom is er eigenlijk nog een Navo? Die was toch opgericht tegen de Sovjet-Unie en het Warschaupact? In de geschiedenis zijn allianties na een oorlog altijd ontbonden. Na de Koude Oorlog is het Warschaupact geïmplodeerd, de Sovjet-Unie uiteengevallen, maar de Navo is blijven bestaan. Ook al was er officieel geen vijand meer. We hadden Rusland daar op een of andere manier in moeten integreren. Jeltsin en Poetin hebben er allebei om gevraagd. Maar in plaats daarvan hebben wij de Navo tot aan de grens met Rusland uitgebreid."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Jongeren en de Holocaust? 'We kunnen beter bezig zijn met de conflicten van nu'' Bron: AD 25 jan 2023
"Volgens een onderzoek zou bijna een kwart van de Nederlandse jongeren vinden dat de Holocaust een 'mythe' is of dat er veel minder Joden zijn vermoord dan in de geschiedenisboeken staat. Op straat blijken jongvolwassenen de Holocaust vooral te zien als iets uit het verleden. Ze maken zich eerder druk om volken die nu worden onderdrukt, zoals de Oekraïners, Oeigoeren en Palestijnen."
Dat jongeren twijfelen is niet zo verwonderlijk. Als je jarenlang op school bent geindoctrineerd met de niet bestaande 'Jood-Christelijke Traditie'. Als je door Mark Rutte, historicus uit Leiden, bent ingepeperd met de tweehonderd jaar oude 'Nederlandse Normen en Waarden' en je hoort mijnheer Rutte dan nu zeggen, dat hij het allemaal verkeerd heeft gezien, met die slavernij bijvoorbeeld, tja wat verwacht je dan nog van diezelfde kinderen?
'Zijn worsteling met het slavernijverleden bracht Rutte tot doorleefde excuses' Bron: Trouw 23 dec 2022
Als je daar nog zo mee worstelt, predik dan ook niet 'De Waarheid' op scholen omtrent dat verleden zou je denken.
Eerder bleek al dat Mark Rutte niet de eerste Leidse historicus is, die als  een 'beetje dom' omschreven wordt. Ook Willem-Alexander viel die kwalificatie te beurt, met dank aan Máxima en Wim Kuijken. In 2015 werd Mark Rutte ontmaskerd als een in Leiden afgestudeerd historicus, die eigenlijk zijn bul niet verdiend zou hebben: 'Ruttes Romeinse Rijk'. Bron: Jona Lendering in Historiek van 27 nov 2015.
Waarom zou je een nieuwe generatie gedwongen willen opzadelen met een trauma van vorige generaties en dat dan soms ook nog door mensen die niet weten waar ze het over hebben? Wil je die trauma's overdragen aan een nieuwe generatie? Is dat geen kindermishandeling? Laat dat aan de 'liefhebber' over en in ieder geval op vrijwillige basis, zou je toch denken?
Je zadelt ze toch het liefst ook niet op met de trauma's van hun eigen jeugd, omdat papa en of mama of oom Piet of oom Kees niet spoorde? Bespaar de jeugd al die ellende uit het verleden, behalve als ze er therapeutisch zelf om vragen.
Dat jongeren meer in het heden en in de toekomst willen leven dan in het verleden is op zich weinig mis mee zou je denken.
Horen we hier 'De Waarheid'?

Aan historici wel de taak om het verleden toegankelijk te blijven maken voor wie daar op vrijwillige basis naar op zoek is. Aan diezelfde historici ook de taak om de onderdrukking van volkeren in het heden aan een nieuwe generatie, indien gewenst, te helpen duiden.
Verplichten we dat op school, dan lopen we het risico dat wanneer Mark Rutte opnieuw van gedachten veranderd is, al die kinderen weer aan de studie moeten om al die leugens en onwaarheden van zich af te kunnen schudden. Dat willen we ze toch niet aandoen?
Horen we hier 'De Waarheid'?

'A time of unprecedented danger: It is 90 seconds to midnight' Bron: Bulletin of the Atomic Scientists 24 jan 2023
2023 Doomsday Clock Announcement:
"This year, the Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock forward, largely (though not exclusively) because of the mounting dangers of the war in Ukraine. The Clock now stands at 90 seconds to midnight—the closest to global catastrophe it has ever been."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Gedoe in Ootmarsum over één woord, maar waarom zou je?' Bron: Anne Loohuis in Tubantia 21 jan 2023
"Het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar de kogel is door de kerk: de poaskearls schrappen het woord 'Joden’ uit hun liedtekst. In plaats daarvan zingen ze nu ‘mensen'."
Tja, waarom zou je je daar in Ootmarsum druk over maken? Brrr
Horen we hier 'De Waarheid'?
Tja, die Joods-Christelijke traditie van Mark Rutte:
Wie 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' in De Volkskrant van 04 sep 2018 leest, heeft Mark Rutte kennelijk nog niet gedaan, die komt erachter dat 'De Nederlandse Identiteit' niet bestaat en er dus ook niet een tweehonderd jaar oud pakket van 'Nederlandse Normen en Waarden' bestaat. Dat is dus gewoon 'een beetje dom' van Mark Rutte. Rutte is dus al de tweede Leidse historicus die een 'beetje dom' blijkt te zijn. Ook Willem-Alexander viel die kwalificatie te beurt, met dank aan Máxima en Wim Kuijken.
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Het stikstofprobleem volgens Caroline van der Plas (BBB): ‘Ook op landbouwgrond is natuur’' Bron: Interview Yvonne Hofs met Caroline van der Plas in De Volkskrant van 21 jan 2023
"Als het zo goed blijft gaan als nu met de BoerBurgerBeweging van partijleider Caroline van der Plas, kan ze de kabinetsplannen voor krimp van de intensieve veeteelt flink frustreren. ‘Wie zegt dat mensen in Nederland lijden onder de boeren, is helemaal gek.’"
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Bart maakte legendarische foto Rutte in de Oval Office: 'Hij pakte onmiddellijk de telefoon’' Bron: AD 20 jan 2023
"Alle voorpagina’s toonden deze week een foto van premier Mark Rutte met een gezicht alsof hij dagelijks de groten der aarde belt vanuit het Oval Office. De Amerikaanse president Joe Biden stond er vaderlijk glimlachend bij."
Twee narcistische kleuters?
Horen we hier 'De Waarheid'?
Zie ook meer hierover op deze site bij: 'Rutte Doctrine' en 'Narcisme'.

'Kritische Drentse blikken op betrekken inwoners bij mijnbouw: 'Eerst zien, dan geloven'' Bron: RTV Drenthe 20 jan 2023
"Wat Karel Jasperse, van actiegroep GasDrOvF, betreft is de uitspraak van het kabinet dat er geen gas meer mag worden gezocht op land een wassen neus. Voor nog niet ontgonnen maar wel ontdekte velden, kunnen bedrijven ook in de toekomst nog gewoon een winningsvergunning krijgen."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Ineke van Gent: 'Lakken is binnen de overheid topsport geworden, dat moet stoppen''  Bron: RTV Noord 19 jan 2023
Aanleiding zijn de ten onrechte gewiste sms'jes van premier Mark Rutte. "Zoals hij het deed, kan niet. Dat moet echt anders. Smoesjes en geitenpaadjes kunnen niet meer. Heldere afspraken en heldere regels en het aan de achterkant goed organiseren."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'VVD-coryfee Edith Schippers jokte over slechte cijfers pensioenfonds DSM' Bron: Welingelichte Kringen 19 jan 2023
"Schippers besloot wetens en willens de werknemers en gepensioneerden onwetend te laten dat DSM opzettelijk tekorten in het pensioenfonds had veroorzaakt."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Oxfam Novib: verschil tussen arm en rijk opnieuw groter geworden' Bron: NOS 16 jan 2023
"We zien dat de armoede onze samenleving ondermijnt", zegt Esmé Berkhout, belastingexpert bij Oxfam Novib, in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is een enorme relatie tussen veel geld hebben en veel invloed hebben, dus het is slecht voor de democratie. Elke euro die bij de rijkste 1 procent terechtkomt, komt niet terecht bij de mensen die het veel harder nodig hebben, dus het houdt armoede ook in stand."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'PowNed-serie COMPLOT' Bron: Sarah Bakker interviewt bij POWNed 15 jan 2023
"Wordt de wereld daadwerkelijk geregeerd door het World Economic Forum, of is dit slechts een complot? Wij zoeken het uit in de eerste aflevering van de nieuwe online PowNed-serie COMPLOT." Ook op YouTube met interessante en illustratieve reacties.
Horen we hier 'De Waarheid'?

'De mythe van een 'echt Nederlands' zuivelproduct: melk is niet zo onschuldig als het lijkt | opinie' Bron: Janette Bosma van de Partij voor de Dieren in DvhN 13 jan 2023
"De mythe van melk zit in de romantische groene beelden die Campina schetst, terwijl het slecht is voor het milieu (biodiversiteit), klimaat (stikstofuitstoot) en dierenwelzijn. De reclames van Campina verwijzen naar een eeuwenoude traditie en raken aan de onschuldige, natuurlijke en traditionele associaties van melk, die nauw verbonden zijn aan de Nederlandse identiteit."
"Toch is melk niet zo onschuldig als het lijkt. Dat mensen in de supermarkt kiezen voor dierlijke in plaats van plantaardige melk, heeft alles te maken met de beeldvorming. Melk is zo diepgeworteld in de Nederlandse cultuur dat wanneer melk wegloopt in het afvoerputje, de Nederlandse identiteit lijkt mee te lopen."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'In de chipoorlog met China is Amerika bezig aan een omsingeling, en is Nederland pion' Bron: De Volkskrant van 16 dec 2022
"Beetje bij beetje sluit de Amerikaanse president Joe Biden China af van ’s werelds geavanceerdste technologieën. Ook het Veldhovense ASML is tegen wil en dank een pion in Amerika’s omsingelingstactiek. Wat kan China nog doen om te ontsnappen?"
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Premier Rutte staat te liegen in Afrika' Bron: Renske Leijten vragenuur 08 nov 2022
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Met Biden bloeit de NAVO weer op maar Europa moet nu zelf ook doorpakken' Bron: NRC 02 jul 2022 "Het was totaal historisch", aldus de analyse van 'onze historicus' Mark Rutte.
Even voor mensen die lijden aan selectief geheugenverlies: 'Geallieerden (Tweede Wereldoorlog)' Bron: Wikipedia
"Met de term geallieerden of geallieerde mogendheden werden de tegenstanders van de asmogendheden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog aangeduid. Onder meer de volgende landen behoorden tot de geallieerden: het Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Canada."
U leest het goed: Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Canada in 1941 als geallieerden. Al 400 jaar?*
'The Untited Nation Fight For Freedom' 1941 Bron: Wikimedia
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Natuurorganisaties spreken zich na zeven jaar ook uit tegen afvalwaterinjecties' Bron: RTV Oost 11 apr 2022
"De brief van de drie natuurclubs zou 'volledig' worden onderschreven door Staatsbosbeheer, maar een handtekening van de natuurbeheerders staat niet onder de brief. Reden daarvoor zou zijn dat Staatsbosbeheer een overheidsorganisatie is."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'VVD zegt als laatste coalitiepartij: wat China doet met Oeigoeren is genocide' Bron: NOS 04 feb 2022
"Daar komt het beeld uit naar voren dat China probeert de Oeigoerse gemeenschap te verkleinen", zegt Brekelmans. "Daarom zeggen wij inmiddels: laten we het inderdaad als genocide bestempelen."
"Toch betekent dat niet dat het kabinet nu ook spreekt van genocide. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat het parlement het als genocide mag bestempelen. Maar het kabinet doet dit pas als bijvoorbeeld gelijkgestemde landen dit tegelijkertijd ook doen. Nederland wil hier niet solo in opereren."
Kom jongens, laten we het eens als genocide bestempelen, geeuw, geeuw. Wat nou als het om Joden ging?
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Mark Rutte (VVD): Geen visie, wel de macht en een dubbele bonus' Bron: NU 14 mrt 2021
"Hij denkt aan de korte termijn en is niet bezig met wat hij over tien jaar wil doen", zegt een goed ingevoerde bron binnen de partij, die alleen op basis van anonimiteit iets over de premier wil zeggen.
Een gebrek aan visie hoeft wat deze bron betreft helemaal geen kritiek te zijn. Want hoewel Hoekstra Rutte een "richtingloze liberaal" noemde, zit Rutte wel al tien jaar in het zadel. "Rutte gaat mee met de flow. Hij meandert. Als je iedere keer kleine stapjes zet, dan ben je altijd flexibel."
Horen we hier 'De Waarheid'?

En zo staan we dagelijks voor de vraag:  Horen we hier 'De Waarheid'?

Dan nog een paar bronnen voor de liefhebber om nog eens wat verder mee te stoeien:

'Waarheid' Bron: Ensie 21 sep 2020

'Alsof de waarheid eenvoudig is' Bron: Filosofie Magazine 21 apr 2020

'Onbetwiste waarheden' Bron: Filosofie Magazine 25 mrt 2020

'Aristoteles (384-322 v. Chr.) – De meest universele filosoof van de oudheid' Bron: Historiek 01 dec 2019

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017