Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

De Waarheid
De Waarheid
01/19/2023

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'De Waarheid' 19 jan 2023 (laatst bijgewerkt op 23 apr 2023)

De inleiding van het item 'Regenboog' kent deze tekst:
"'Regenboog' is een album waarin uw 'Kwalitatieve Observatie Onderzoeker' een bescheiden poging waagt om een beetje duiding te geven aan de chaos die ons allen omringt. Het gaat daarbij om 'gekleurde' en 'gevoelige' onderwerpen, veelal over natuur, milieu en politiek, verwerkt in zowel beeld als in tekst.
Sommige items overlappen elkaar wel eens een beetje. Dat komt mede omdat er vaak een raakvlak is tussen thema's. Die samenhang ontrafelen is overigens eigenlijk ook juist de belangrijkste doelstelling van het album 'Regenboog'."
Het zoeken naar 'De Waarheid' is een van de belangrijkste doelen van dit item.

Het onderwerp komt in tal van andere items op deze site aan de orde. Een paar hieruit geselecteerd:

'Eco Manifest', 'Energietransitie', 'Groene Chaos', 'Natura 2000' (hoe actueel!), 'Herstel Biodiversiteit', 'Natuurlijk!', 'Bomen', 'Invasieve Exoten', 'Vrijheid van Meningsuiting' (genoeg?), 'De Waarheid', 'I Have A Dream', 'De Vrije Wil', 'Weet Je...' (het al?), 'Oeps!' (dom, dom, dom: hangt die zakdoek verkeerd om!), 'Black Lives Matter', 'The Thorn', 'Rutte Doctrine' (voor wie het, nog steeds, niet wil/kan geloven), 'De Ware Hollander', 'Zondebok', 'Vluchtelingen', 'Politiek 2.0', 'Journalistieke Handel', 'De Fuik', 'Das Logisch' (of niet dan?), 'Der Pfannenbetrüger', 'Koning Voetbal' (live uit Qatar*), 'Wolf (wie is de boze wolf?)', 'Ding Dong!', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje', 'De Paashaas' (2023 PS Verkiezingen), 'Pinorutti', 'Nederland Polderland', 'Kapitalisme In Een Notendop', 'Economie voor Ecodummies', 'Dashboard', 'Het Muntje Valt', 'PSP Poster 1971', 'Anarchisme', 'Kindermishandeling', 'Narcisme', 'Knollenterreur' (wegens 'succes' geprolongeerd), 'Fietsstraat', 'Snelheidsbegrenzer', 'Coronavirus 2019' en zo nog een paar themaatjes.

Het begint al direct met de vraag: Welke Waarheid?

'Waarheid':
"Waarheid is het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. In dagelijks taalgebruik wordt 'waarheid' in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. Waarheid kan echter ook worden toegeschreven aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem. Hiermee is de waarheid een feit vanuit de levensovertuiging. Wat waarheid precies betekent is onderwerp van discussie, die ver in de geschiedenis teruggaat. In de wetenschap en techniek wordt de vraag naar waarheid methodologisch opgelost."
"Waarheden kunnen een beperkte geldigheid hebben, afhankelijk van het referentiekader: de uitspraak 1 en 1 is 2 is geldig voor getallen uit het decimale stelsel, maar niet voor binaire getallen. Op dezelfde manier kan een waarheid persoonsafhankelijk zijn: de uitspraak vis is lekker geldt voor de een wel, voor de ander niet. De uitspraak: persoon A houdt van vis houdt daar rekening mee." Bron: Wikipedia

Tijdens een studie Geschiedenis leerden we, van Homme Wedman als ik het goed heb, dat een van de meest basale fundamenten van die studie werd gevormd door het leren onderscheid te maken tussen feiten, meningen en achtergrondinformatie.

De afbeelding van dit item laat op een prachtige manier zien hoe het zit met dat onderscheid.
We zien een cilindertje in de ruimte, tenminste daar gaan we maar even van uit, en je zou in de achtergrond een gezicht kunnen herkennen met twee ogen.
In het ene oog lijkt het beeld te weerspiegelen dat de kijker op het netvlies heeft staan: een platte cirkel.
Het andere oog weerspiegelt een rechthoekje of een balkje en je mag vermoeden dat we hier een weerspiegeling zien van het beeld dat op het netvlies terecht kwam van dit oog.
Het ene oog ziet dus een cirkelvormig voorwerp, het andere een rechthoekig iets.
De waarneming van beide ogen klopt. Wat ze zien klopt, maar is wat ze zien 'De Waarheid'?
De ogen bekijken een cilindertje in de ruimte en de verschillende interpretatie van wat ze zien is niet gelegen in 'De Waarheid', maar in het perspectief van waaruit ze kijken. Ze hebben beiden gelijk, maar wat is 'De Waarheid'?

Rechters kennen het dilemma en een belangrijk doel van een proces is het achterhalen van 'De Waarheid'. In de wetenschap is dit ook een van de belangrijkste pijlers. Voor de journalistiek is het, als het een beetje democratisch verloopt, ook het belangrijkste uitgangspunt: wat is 'De Waarheid'?

'De Waarheid' zou, zo zou je toch mogen hopen, de basis dienen te zijn van onze democratische rechtsstaat.

In de praktijk blijken we met zijn allen vaak helemaal niet te streven naar het vinden van 'De Waarheid', maar zijn we vooral op zoek naar ons eigen gelijk. Daarvoor is het niet persé nodig om leugens te gebruiken, het kan ook volstaan om met halve waarheden aan het werk te gaan. Weglaten van ongewenste waarheden is ook iets dat veelvuldig wordt toegepast, bijvoorbeeld in de reclamewereld of in de politiek.
Debatteren om te winnen is de basis van de communicatiecursussen waar, om maar een paar groepjes te noemen, politici, voorlichters en reclamemakers voortdurend gebruik van maken.

In 'Politiek 2.0' kwam het onderwerp 'Populisme' ter sprake:
Waar komt het populisme van dit moment vandaan?
Wat ik zelf als het fundamentele 'probleem' van de politiek zie is het 'debatteren om te winnen'. We gaan niet meer op zoek naar de waarheid, maar naar de winst. Demagogie middels drogredeneringen en populisme liggen zo op de loer (zie ook TED Talk Daniel H. Cohen). Politiek wordt dan 'jurysport' en 'de man in de straat' bepaalt wat waar of niet waar is en daarmee ook wie wint.
Een veel toegepaste drogreden is die van het 'Argumentum ad ignorantiam'.
"Argumentum ad ignorantiam of het argument van de onwetendheid is een drogreden, waarbij voetstoots wordt aangenomen dat een stelling waar is, omdat niet is bewezen dat zij onwaar is, of omgekeerd dat er wordt aangenomen dat een stelling onwaar is, omdat niet is bewezen dat deze waar is. Het logische tegenargument is dat de afwezigheid van bewijs geen bewijs is van afwezigheid." Bron: Wikipedia
Nieuw is dit trouwens niet, want de 'Spindoctor' deed al eeuwen geleden zijn intrede in de politiek. "De praktijk van het 'spinnen' is zeker 2500 jaar oud. Zo'n 500 jaar voor Christus lieten de sofisten in de opkomende democratie van Athene zien dat zij vrijwel elk standpunt met sluwe welsprekendheid konden verdedigen. "De waarheid is datgene wat succes heeft", was hun opvatting. Plato noemde ze manipulators van de waarheid en bedriegers door taal." Bron: Wikipedia Spindoctor
Of ze dat uit vrije wil deden of niet anders konden, 'geboren leugenaars' waren, is dus maar de vraag.
De issues van de hedendaagse politiek zijn dus niet nieuw. Niet alleen Plato en Socrates hielden zich in de Oudheid al met politiek bezig, in de Middeleeuwen ontstond bijvoorbeeld het 'Machiavellisme (politiek)' Bron: Wikipedia
"Machiavellisme is de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal. De naam verwijst naar de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli die in zijn geschriften, met name in De vorst, dergelijk politiek handelen beschrijft. De term machiavellisme is doorgaans negatief beladen.
Behalve in de staatkunde wordt de term ook gebruikt in de psychologie. Het psychologisch machiavellisme vormt daar met psychopathie en narcisme de donkere drie."
Vandaar ook mijn motto: "Stop een gesprek/debat met iemand die blijkt alleen maar met je in gesprek te willen om zijn of haar gelijk te halen." Dat geldt wat mij betreft zowel voor politieke-, zakelijke-, als privégesprekken.
Zie ook meer hierover op deze site bij: 'Rutte Doctrine' en 'Narcisme'.

Ter illustratie van bovenstaand verhaal een paar recente artikeltjes uit de media:

'Voorzitter WO2-organisatie en CIDI ongelukkig met lied Kinderen voor Kinderen voor 4 mei' Bron: AD 22 apr 2023
"BNNVara, dat Kinderen voor Kinderen produceert, liet zaterdagmiddag via het radioprogramma Spijkers Met Koppen weten dat 'het doel van het lied is om op een laagdrempelige manier stil te staan bij herdenken. Dat valt of staat niet met het benoemen van oorlog.'"
Maar Mestrum is het daar pertinent mee oneens. "Door dit soort feiten niet te benoemen, neem je geen enkele verantwoordelijkheid voor ons gemeenschappelijke verleden", aldus de CIDI-directeur. "Waarom zouden kinderen zich niet ongemakkelijk mogen voelen over dit soort elementen uit ons verleden? Waarom willen we deze geschiedenis weghouden van de nieuwe generatie? Zo heeft de herdenking op 4 mei geen enkele waarde of nut meer."
Waarom zou je een nieuwe generatie willen opzadelen met de trauma's van een vorige generatie? Laat ze lekker met een schone lei beginnen, dan krijgen ze al genoeg op hun bord. Laten de slachtoffers hun eigen trauma's oplossen en verwerken. Dat is toch niet de taak van kinderen? Is dat geen 'Kindermishandeling'?
Horen we hier 'De Waarheid'?

'De opmars van China en de veranderende rol van Poetin zorgen voor wankelende wereldorde' Bron: Naná de Graaff, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit, in het AD van 10 apr 2023
"Er is van alles aan het verschuiven, veel is nog onduidelijk en dat maakt het ook gevaarlijk. Eén ding is wel zeker: een wereldorde met alleen maar Westerse mogendheden aan de knoppen is ver over de houdbaarheidsdatum."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Steeds vaker denk ik: overheid, doe maar liever even niets' Bron: Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 31 mrt 2023
"Wat zijn de mogelijkheden? Eén: wat hij ons voorspiegelt, kon altijd al, maar hij komt pas in beweging nu een verkiezingsnederlaag zijn politieke lot bedreigt. Twee: hij had zich aangeleerd om consequent ‘vreselijke aardbevingen’ en ‘verschrikkelijk toeslagenschandaal’ te zeggen, maar meende er weinig van. Of drie: er zal niets worden opgelost, maar zo moet het er wel uitzien om de coalitie een oppepper te geven en dus gaan ze dingen doen, maakt niet uit wat."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Snoeiharde reacties op 'amateuristisch' kabinet: 'Leider van ons land gaat er als een haas vandoor'' Bron: AD 31 mrt 2023
"Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB vindt de vertraging onverteerbaar, omdat het dossier ook al stil was komen te liggen toen Johan Remkes er als bemiddelaar mee aan de slag ging. "Deze premier laat volstrekte incompetentie zien, hij kan alleen maar uitstellen", aldus Vollenbroek. Volgens hem heeft die 'de ruggengraat van een tuinslang'. Vollenbroek kwalificeert de beslissing van het kabinet als 'gekleuter' en 'amateurisme'."
Horen we hier 'De Waarheid'?

''Drinkt Soekalakoe thee' was niet zo’n onschuldige oproep als op het eerste gezicht leek' Bron: De Volkskrant 27 mrt 2023
"De tentoonstelling Koloniaal Den Haag – een onvoltooid verleden toont hoe de stad profiteerde van het koloniale systeem. En hoe het koninklijk huis dat beleid gesteund heeft."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Hoe de roofbouw op Moeder Natuur escaleerde: zelfs aan wolken willen we verdienen' Bron: de Duitse historicus en filosoof Philipp Blom in het AD 23 mrt 2023
"De schrijver van het bijbelboek Genesis liet zich er kennelijk door inspireren en is nog explicieter als het aankomt op het exploiteren van de natuur. Daar staat letterlijk: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Alexander Pechtold pleit voor afschaffen monarchie: ‘Moet eindigen na Willem-Alexander'' Bron: AD 23 mrt 2023
"Vrijwel niemand in ons land gelooft nog dat iemand een baan moet krijgen omdat hij geboren is in een bepaald huishouden. Laat staan dat iemand recht heeft op een baan omdat één van zijn voorouders in 1572 gestreden heeft tegen Spanje", aldus Pechtold.
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Verwarring zaaien over surveillancewet grenst aan machtsmisbruik door overheid' Bron: Opinie Evelyn Austin op 21 mrt 2023 in De Volkskrant
"Ondanks grote bezwaren uit de samenleving, krijgen de geheime diensten steeds meer bevoegdheden dankzij een wirwar aan nieuwe en tijdelijke regelingen. Burgers moeten alert blijven, betoogt Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin."
"Want voor je het weet vormt een te machtige overheid juist het grootste gevaar voor de samenleving die we proberen te beschermen."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Klimaatonderzoekers: doel 1,5-graad raakt snel uit zicht, snelle actie is noodzakelijk' Bron: NOS 20 mrt 2023
Kijk ook op 'Energietransitie' en 'Eco Manifest'
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Rutte: Sorry, sorry, sorry Groningen' (2018, 2019, 2021 en 2023) Bron: Sandra Beckerman op Twitter 10 mrt 2023
"Ga toch weg met je loze woorden"
Horen we hier 'De Waarheid'?

'De VVD misbruikt bedreiging en geweld tegen mij en twee Amnesty-vrijwilligers in hun hetze tegen klimaatactivisten' Bron: Gerbrig Klos Programmaleider '@Amnestynl' 10 mrt 2023
"Walgelijk en gevaarlijk"
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Nord Stream-aanslag 'krijgt steeds hoger James Bond-gehalte', maar veel onduidelijk' Bron: NOS 09 mrt 2023
"De kans lijkt me groot dat het om een groep gaat die op de een of andere manier aan een staat of geheime dienst gelieerd is."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Hulporganisaties boos op Rutte, die ze onterecht linkt aan mensensmokkel' Bron: NOS 07 mrt 2023
Mensenrechtenorganisaties zijn verbolgen. Judith Sargentini, directeur van Artsen Zonder Grenzen Nederland, vindt het schadelijk dat Rutte "zich laat meenemen in de praat van de premier van Italië. Zulke twijfels zaaien doet afbreuk aan ons werk. We redden mensen, daar mogen we trots op zijn."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Bij de VVD heeft men elk elementair politiek fatsoen verloren' Bron: Column Thomas van der Dunk in De Volkskrant van 05 mrt 2023
"In een fatsoenlijke democratie is na zo’n vernietigend rapport één conclusie mogelijk. Nee, je gaat dan niet naar geitenpaadjes zoeken, al is dat in je eigen partij inmiddels traditie. Nee, je roept dan niet dat je die tweeduizend pagina’s eerst eens zorgvuldig gaat bestuderen, in de hoop dat de storm weer overwaait. Nee, je zegt niet dat het ‘even niet om jou gaat’, dat dat pas echt hóógst ongepast zou zijn, om het dáárover te hebben. Je treedt af."
Horen we hier 'De Waarheid'?

Kees van Amstel: 'Is dat Stockholm syndroom, toch op hem stemmen?' | NPO Radio 1 03 mrt 2023
"VVD staat op 3 zetels winst in de peilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen, zegt Kees van Amstel in De Nieuws BV. 'Markie Rutte. Na alles, en dan als afstraffing 3 zetels erbij; is dat Stockholm syndroom, toch op hem stemmen?'"
Horen we hier 'De Waarheid'?

Maarten woest over snoeihard rapport gaswinning Groningen: 'Dramatische week voor democratie' Bron: Maarten van Rossem De Podcast 26 feb 2023
"Het was een dramatische week voor de democratie in Nederland. Twee vernietigende rapporten over onze regering. En wat doet Rutte? Die wuift alles weg en blijft gewoon zitten."
"Maarten van Rossem is he-le-maal klaar met Mark Rutte."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Rutte's communicatie-adviseurs zijn er maar druk mee.' Bron: Column Ebru Umar POWNed 25 feb 2023
"De communicatie-adviseurs zijn er maar druk mee geweest. Het zoveelste debacle, het zoveelste wegkijken, het zoveelste verdriet, het zoveelste negeren. De totale onverschilligheid van Rutte over wat er ergens in het land gebeurt, is tot politieke norm verheven. Nu staan de schijnwerpers op Groningen maar nog geen twee jaar geleden ging het om de toeslagaffaire. Mensen marginaliseren en onbelangrijk maken, of het nou boeren, ouders, zorgpersoneel of groningers zijn; Mark Rutte kan het."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Rutte is 12 jaar verantwoordelijk voor #Groningen, maar vraagt nu om tijd en begrip. Het begrip is op.' Bron: SP-Kamerlid @SandraBeckerman bij @khalidensophie over #pegas 24 feb 2023
Horen we hier 'De Waarheid'?

"Komt hard binnen, maar ik heb het nog niet gelezen hoor." Wanneer, als, indien, hij het wel ooit heeft, zou hebben, uitgelezen zal zijn reactie zijn: "U denkt toch niet dat ik 1900 pagina's kan onthouden?"*
Mark Rutte 24 feb 2023
'Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts!' Heidelberg 1855
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Anti-Joodse sentimenten in Twente zijn oud, voor én na paasdagen' Bron: Guus Goorhuis in het AD van 14 feb 2023
"Anti-Joodse sentimenten zijn oud, ook in Twente, ook in de driehoek Ootmarsum-Oldenzaal-Denekamp – tijdens de paasdagen, en ervoor en erna. Zelf maak ik er al 68 jaar deel van uit, ben jaren ziende blind geweest, maar weet inmiddels waarover ik het heb."
"Na het lezen van notulen en boek kun je geen Ootmarsums, Denekamps of Oldenzaals paaslied meer quasi-onschuldig zingen."
Tenzij je natuurlijk nog gelooft in die niet bestaande 'Jood-Christelijke Traditie'. Als je door Mark Rutte, historicus uit Leiden, bent ingepeperd met de tweehonderd jaar oude 'Nederlandse Normen en Waarden'.
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Bekroonde journalist doet weer van zich spreken: 'Hoe Amerikanen onderzeese pijpleiding naar Duitsland opbliezen'' Bron: AD 10 feb 2023
"De Amerikaanse regering ontkent, maar de Amerikaanse onderzoeksjournalist, Pulitzerprijswinnaar Seymour Hersh, heeft geen enkele twijfel: de bomaanslagen eind september op twee gaspijpleidingen op de bodem van de Oostzee waren het werk van de Verenigde Staten."
"De omstreden Nord Stream 2-gaspijpleidingen zou zijn opgeblazen om de kas van de Russische oorlogsmachine niet te spekken. Hersh plaatste deze week een spraakmakend artikel op het online platform Substack. Daarin beweert hij, op basis van 'een geheime bron' in Washington, dat duikers van de Amerikaanse marine vorige zomer met explosieven de onderzeese bomaanslag hebben gepleegd, in opdracht van president Joe Biden. De pijpleiding werd daardoor onbruikbaar."
Waarom lezen we hier vrijwel niets over in de Nederlandse media?
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Hoogleraar pleit tégen sturen van zware wapens aan Oekraïne: ‘Nemen een heel groot risico’' Bron: AD 03 feb 2023
"Laten we naar de feiten kijken. De Navo is het machtigste militaire bondgenootschap dat ooit heeft bestaan. Europa en de VS geven jaarlijks meer dan 1000 miljard euro uit aan hun krijgsmachten. Als wij een defensief bondgenootschap zijn, waarom hebben we zoveel geld nodig? Dat vragen de Russen zich dus af. Want hoeveel geven zij uit aan hun defensie? 60 miljard. Dat verschil zie ik zelden vermeld. En dan, waarom is er eigenlijk nog een Navo? Die was toch opgericht tegen de Sovjet-Unie en het Warschaupact? In de geschiedenis zijn allianties na een oorlog altijd ontbonden. Na de Koude Oorlog is het Warschaupact geïmplodeerd, de Sovjet-Unie uiteengevallen, maar de Navo is blijven bestaan. Ook al was er officieel geen vijand meer. We hadden Rusland daar op een of andere manier in moeten integreren. Jeltsin en Poetin hebben er allebei om gevraagd. Maar in plaats daarvan hebben wij de Navo tot aan de grens met Rusland uitgebreid."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Jongeren en de Holocaust? 'We kunnen beter bezig zijn met de conflicten van nu'' Bron: AD 25 jan 2023
"Volgens een onderzoek zou bijna een kwart van de Nederlandse jongeren vinden dat de Holocaust een 'mythe' is of dat er veel minder Joden zijn vermoord dan in de geschiedenisboeken staat. Op straat blijken jongvolwassenen de Holocaust vooral te zien als iets uit het verleden. Ze maken zich eerder druk om volken die nu worden onderdrukt, zoals de Oekraïners, Oeigoeren en Palestijnen."
Dat jongeren twijfelen is niet zo verwonderlijk. Als je jarenlang op school bent geindoctrineerd met de niet bestaande 'Jood-Christelijke Traditie'. Als je door Mark Rutte, historicus uit Leiden, bent ingepeperd met de tweehonderd jaar oude 'Nederlandse Normen en Waarden' en je hoort mijnheer Rutte dan nu zeggen, dat hij het allemaal verkeerd heeft gezien, met die slavernij bijvoorbeeld, tja wat verwacht je dan nog van diezelfde kinderen?
'Zijn worsteling met het slavernijverleden bracht Rutte tot doorleefde excuses' Bron: Trouw 23 dec 2022
Als je daar nog zo mee worstelt, predik dan ook niet 'De Waarheid' op scholen omtrent dat verleden zou je denken.
Eerder bleek al dat Mark Rutte niet de eerste Leidse historicus is, die als  een 'beetje dom' omschreven wordt. Ook Willem-Alexander viel die kwalificatie te beurt, met dank aan Máxima en Wim Kuijken. In 2015 werd Mark Rutte ontmaskerd als een in Leiden afgestudeerd historicus, die eigenlijk zijn bul niet verdiend zou hebben: 'Ruttes Romeinse Rijk'. Bron: Jona Lendering in Historiek van 27 nov 2015.
Waarom zou je een nieuwe generatie gedwongen willen opzadelen met een trauma van vorige generaties en dat dan soms ook nog door mensen die niet weten waar ze het over hebben? Wil je die trauma's overdragen aan een nieuwe generatie? Is dat geen kindermishandeling? Laat dat aan de 'liefhebber' over en in ieder geval op vrijwillige basis, zou je toch denken?
Je zadelt ze toch het liefst ook niet op met de trauma's van hun eigen jeugd, omdat papa en of mama of oom Piet of oom Kees niet spoorde? Bespaar de jeugd al die ellende uit het verleden, behalve als ze er therapeutisch zelf om vragen.
Dat jongeren meer in het heden en in de toekomst willen leven dan in het verleden is op zich weinig mis mee zou je denken.
Horen we hier 'De Waarheid'?

Aan historici wel de taak om het verleden toegankelijk te blijven maken voor wie daar op vrijwillige basis naar op zoek is. Aan diezelfde historici ook de taak om de onderdrukking van volkeren in het heden aan een nieuwe generatie, indien gewenst, te helpen duiden.
Verplichten we dat op school, dan lopen we het risico dat wanneer Mark Rutte opnieuw van gedachten veranderd is, al die kinderen weer aan de studie moeten om al die leugens en onwaarheden van zich af te kunnen schudden. Dat willen we ze toch niet aandoen?
Horen we hier 'De Waarheid'?

'A time of unprecedented danger: It is 90 seconds to midnight' Bron: Bulletin of the Atomic Scientists 24 jan 2023
2023 Doomsday Clock Announcement:
"This year, the Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock forward, largely (though not exclusively) because of the mounting dangers of the war in Ukraine. The Clock now stands at 90 seconds to midnight—the closest to global catastrophe it has ever been."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Gedoe in Ootmarsum over één woord, maar waarom zou je?' Bron: Anne Loohuis in Tubantia 21 jan 2023
"Het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar de kogel is door de kerk: de poaskearls schrappen het woord 'Joden’ uit hun liedtekst. In plaats daarvan zingen ze nu ‘mensen'."
Tja, waarom zou je je daar in Ootmarsum druk over maken? Brrr
Horen we hier 'De Waarheid'?
Tja, die Joods-Christelijke traditie van Mark Rutte:
Wie 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' in De Volkskrant van 04 sep 2018 leest, heeft Mark Rutte kennelijk nog niet gedaan, die komt erachter dat 'De Nederlandse Identiteit' niet bestaat en er dus ook niet een tweehonderd jaar oud pakket van 'Nederlandse Normen en Waarden' bestaat. Dat is dus gewoon 'een beetje dom' van Mark Rutte. Rutte is dus al de tweede Leidse historicus die een 'beetje dom' blijkt te zijn. Ook Willem-Alexander viel die kwalificatie te beurt, met dank aan Máxima en Wim Kuijken.
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Het stikstofprobleem volgens Caroline van der Plas (BBB): ‘Ook op landbouwgrond is natuur’' Bron: Interview Yvonne Hofs met Caroline van der Plas in De Volkskrant van 21 jan 2023
"Als het zo goed blijft gaan als nu met de BoerBurgerBeweging van partijleider Caroline van der Plas, kan ze de kabinetsplannen voor krimp van de intensieve veeteelt flink frustreren. ‘Wie zegt dat mensen in Nederland lijden onder de boeren, is helemaal gek.’"
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Bart maakte legendarische foto Rutte in de Oval Office: 'Hij pakte onmiddellijk de telefoon’' Bron: AD 20 jan 2023
"Alle voorpagina’s toonden deze week een foto van premier Mark Rutte met een gezicht alsof hij dagelijks de groten der aarde belt vanuit het Oval Office. De Amerikaanse president Joe Biden stond er vaderlijk glimlachend bij."
Twee narcistische kleuters?
Horen we hier 'De Waarheid'?
Zie ook meer hierover op deze site bij: 'Rutte Doctrine' en 'Narcisme'.

'Kritische Drentse blikken op betrekken inwoners bij mijnbouw: 'Eerst zien, dan geloven'' Bron: RTV Drenthe 20 jan 2023
"Wat Karel Jasperse, van actiegroep GasDrOvF, betreft is de uitspraak van het kabinet dat er geen gas meer mag worden gezocht op land een wassen neus. Voor nog niet ontgonnen maar wel ontdekte velden, kunnen bedrijven ook in de toekomst nog gewoon een winningsvergunning krijgen."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'VVD-coryfee Edith Schippers jokte over slechte cijfers pensioenfonds DSM' Bron: Welingelichte Kringen 19 jan 2023
"Schippers besloot wetens en willens de werknemers en gepensioneerden onwetend te laten dat DSM opzettelijk tekorten in het pensioenfonds had veroorzaakt."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Oxfam Novib: verschil tussen arm en rijk opnieuw groter geworden' Bron: NOS 16 jan 2023
"We zien dat de armoede onze samenleving ondermijnt", zegt Esmé Berkhout, belastingexpert bij Oxfam Novib, in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is een enorme relatie tussen veel geld hebben en veel invloed hebben, dus het is slecht voor de democratie. Elke euro die bij de rijkste 1 procent terechtkomt, komt niet terecht bij de mensen die het veel harder nodig hebben, dus het houdt armoede ook in stand."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'PowNed-serie COMPLOT' Bron: Sarah Bakker interviewt bij POWNed 15 jan 2023
"Wordt de wereld daadwerkelijk geregeerd door het World Economic Forum, of is dit slechts een complot? Wij zoeken het uit in de eerste aflevering van de nieuwe online PowNed-serie COMPLOT." Ook op YouTube met interessante en illustratieve reacties.
Horen we hier 'De Waarheid'?

'De mythe van een 'echt Nederlands' zuivelproduct: melk is niet zo onschuldig als het lijkt | opinie' Bron: Janette Bosma van de Partij voor de Dieren in DvhN 13 jan 2023
"De mythe van melk zit in de romantische groene beelden die Campina schetst, terwijl het slecht is voor het milieu (biodiversiteit), klimaat (stikstofuitstoot) en dierenwelzijn. De reclames van Campina verwijzen naar een eeuwenoude traditie en raken aan de onschuldige, natuurlijke en traditionele associaties van melk, die nauw verbonden zijn aan de Nederlandse identiteit."
"Toch is melk niet zo onschuldig als het lijkt. Dat mensen in de supermarkt kiezen voor dierlijke in plaats van plantaardige melk, heeft alles te maken met de beeldvorming. Melk is zo diepgeworteld in de Nederlandse cultuur dat wanneer melk wegloopt in het afvoerputje, de Nederlandse identiteit lijkt mee te lopen."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'In de chipoorlog met China is Amerika bezig aan een omsingeling, en is Nederland pion' Bron: De Volkskrant van 16 dec 2022
"Beetje bij beetje sluit de Amerikaanse president Joe Biden China af van ’s werelds geavanceerdste technologieën. Ook het Veldhovense ASML is tegen wil en dank een pion in Amerika’s omsingelingstactiek. Wat kan China nog doen om te ontsnappen?"
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Premier Rutte staat te liegen in Afrika' Bron: Renske Leijten vragenuur 08 nov 2022
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Met Biden bloeit de NAVO weer op maar Europa moet nu zelf ook doorpakken' Bron: NRC 02 jul 2022 "Het was totaal historisch", aldus de analyse van 'onze historicus' Mark Rutte.
Even voor mensen die lijden aan selectief geheugenverlies: 'Geallieerden (Tweede Wereldoorlog)' Bron: Wikipedia
"Met de term geallieerden of geallieerde mogendheden werden de tegenstanders van de asmogendheden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog aangeduid. Onder meer de volgende landen behoorden tot de geallieerden: het Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Canada."
U leest het goed: Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Canada in 1941 als geallieerden. Al 400 jaar?*
'The Untited Nation Fight For Freedom' 1941 Bron: Wikimedia
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Natuurorganisaties spreken zich na zeven jaar ook uit tegen afvalwaterinjecties' Bron: RTV Oost 11 apr 2022
"De brief van de drie natuurclubs zou 'volledig' worden onderschreven door Staatsbosbeheer, maar een handtekening van de natuurbeheerders staat niet onder de brief. Reden daarvoor zou zijn dat Staatsbosbeheer een overheidsorganisatie is."
Horen we hier 'De Waarheid'?

'VVD zegt als laatste coalitiepartij: wat China doet met Oeigoeren is genocide' Bron: NOS 04 feb 2022
"Daar komt het beeld uit naar voren dat China probeert de Oeigoerse gemeenschap te verkleinen", zegt Brekelmans. "Daarom zeggen wij inmiddels: laten we het inderdaad als genocide bestempelen."
"Toch betekent dat niet dat het kabinet nu ook spreekt van genocide. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat het parlement het als genocide mag bestempelen. Maar het kabinet doet dit pas als bijvoorbeeld gelijkgestemde landen dit tegelijkertijd ook doen. Nederland wil hier niet solo in opereren."
Kom jongens, laten we het eens als genocide bestempelen, geeuw, geeuw. Wat nou als het om Joden ging?
Horen we hier 'De Waarheid'?

'Mark Rutte (VVD): Geen visie, wel de macht en een dubbele bonus' Bron: NU 14 mrt 2021
"Hij denkt aan de korte termijn en is niet bezig met wat hij over tien jaar wil doen", zegt een goed ingevoerde bron binnen de partij, die alleen op basis van anonimiteit iets over de premier wil zeggen.
Een gebrek aan visie hoeft wat deze bron betreft helemaal geen kritiek te zijn. Want hoewel Hoekstra Rutte een "richtingloze liberaal" noemde, zit Rutte wel al tien jaar in het zadel. "Rutte gaat mee met de flow. Hij meandert. Als je iedere keer kleine stapjes zet, dan ben je altijd flexibel."
Horen we hier 'De Waarheid'?

En zo staan we dagelijks voor de vraag:  Horen we hier 'De Waarheid'?

Dan nog een paar bronnen voor de liefhebber om nog eens wat verder mee te stoeien:

'Waarheid' Bron: Ensie 21 sep 2020

'Alsof de waarheid eenvoudig is' Bron: Filosofie Magazine 21 apr 2020

'Onbetwiste waarheden' Bron: Filosofie Magazine 25 mrt 2020

'Aristoteles (384-322 v. Chr.) – De meest universele filosoof van de oudheid' Bron: Historiek 01 dec 2019

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017