Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

De Paashaas
De Paashaas
01/10/2023

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'De Paashaas' 10 jan 2023 (laatst bijgewerkt op 16 jan 2023)

Even ter inleiding:

'Provinciale Staten' Bron: Kiesraad
"Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019."

Wat heeft dat met 'De Paashaas' te maken zult u denken?

De link kwam door een samenloop van een paar kleine dingetjes. 15 maart 2023 zijn er inderdaad Verkiezingen Provinciale Staten en voor 09 en 10 april staat Pasen genoteerd. Daarnaast kwam vandaag een interviewtje langs: 'Nationaal Coördinator Groningen belooft beterschap, commissaris Paas is sceptisch'. Bron: RTV Noord 10 jan 2023. Het een leidde tot het ander en het leek nuttig om ook nog eens het item '2019 PS Verkiezingen' in te duiken.

Laten we eerst even naar 'De Paashaas' gaan:
"De haas speelt een prominente rol in paassprookjes. Hij is, naast eieren, een belangrijk attribuut van het niet religieus paasfeest. Er zijn onder andere beeldjes van chocolade en velerlei andere afbeeldingen van het dier. De haas is een belangrijk marketinginstrument voor de paasverkopen."
"De paashaas is een verzonnen kinderritueel, met een pedagogisch karakter. Hij schenkt oorspronkelijk slechts eieren aan kinderen die zich goed gedragen." Bron: Wikipedia
'Beloond worden voor goed gedrag', kunnen we lezen. Dat vinden we ook terug in de politiek. En ook daar geldt dat die beloning er niet zomaar komt, maar dat het meestal om een verzonnen ritueel gaat: mooie beloftes voor als we op een bepaalde partij gaan stemmen.

Dat kwam bekend voor uit het item '2019 PS Verkiezingen':
Daarin werd verwezen naar een citaat uit 'Nederland Polderland':
"Zo kan een lokale afdeling van een landelijke partij een stelling innemen, waarmee in de Gemeente of Provincie gescoord kan worden, terwijl de beslissingen landelijk genomen worden en al vast staat dat in Den Haag een ander standpunt wordt ingenomen.
Een paar mooie voorbeelden daarvan zijn de aardgasproblematiek en de 'Energietransitie'.
Uit Den Haag krijgt zo'n lokale afdeling via de spindoctor dan te horen dat er tegen bijvoorbeeld windmolens stelling genomen moet worden, omdat de bevolking redeneert vanuit het NIMBY (Not In My Back Yard) principe. Landelijk kiest die partij juist vóór zo'n windmolenpark in de betreffende regio.
Zo kun je trachten lokaal zieltjes te winnen, maar de burger krijgt uiteindelijk niet waar je als lokale politieke afdeling voor zei te staan. Geen regio journalist die je op een leugen kan betrappen en toch belazer je de kluit. Den Haag versus Gemeente of Provincie werkt dan strategisch net als Brussel versus Den Haag uit bovenstaand verhaal.
Zowel de landelijke als de regionale politicus van dezelfde partij kunnen nu beiden met stalen smoelen zeggen dat ze de 'waarheid' hebben gesproken, maar in feite geldt dan opnieuw: 'De kiezer is de verliezer'.
Wie deze gedachtegang wat vergezocht vindt zou zich eens af kunnen vragen waarom zo'n lokale afdeling bij landelijke verkiezingen dan niet campagne voert voor een andere partij dan de eigen. Dat zou een bewijs kunnen zijn van integriteit."

De link kwam uiteindelijk door artikeltjes van RTV Noord als dit: 'Inspectie wilde opnieuw tenten in Ter Apel, Schuiling weigerde vanwege beeldvorming' Bron: RTV Noord 16 jan 2023
"Om nog meer druk te zetten op de veiligheidsregio, besluit de inspectie om de media te woord te staan. Doel is het afdwingen van extra faciliteiten, zoals tenten, douches en drinkwaterpunten."
"Dat valt helemaal verkeerd bij Schuiling, die zeven maanden eerder de noodklok al luidde, maar nog steeds nauwelijks gehoor krijgt vanuit Den Haag en de rest van het land."

Door dit: 'Nationaal Coördinator Groningen belooft beterschap, commissaris Paas is sceptisch'. Bron: RTV Noord 10 jan 2023

En mede door dit: 'Ombudsman heeft weinig vertrouwen meer in politiek, mede door Groningen' Bron: OogTV 02 jan 2023
"Voor Van Zutphen beging de overheid vorig jaar eenzelfde fout als bij de schadeafhandeling in Groningen, namelijk de afhandeling van waterschade in Zuid-Limburg na de overstromingen van vorig jaar. “In Limburg zijn burgers die nu, anderhalf jaar na de overstromingen, nog op hun geld wachten. Terwijl je in een welvarend land als het onze zou veronderstellen dat alles goed geregeld is”, stelt Van Zutphen in de krant."

Nederland kent bestuur op gemeentelijk niveau, de Gemeenteraad, op provinciaal niveau hebben we de Provinciale Staten en landelijk zijn er de Tweede en Eerste Kamer. De eerste bestuursorganen kiezen wij zelf, de Eerste Kamer wordt gekozen door de afgevaardigden in de Provinciale Staten.
Consequentie is dat een stem in de Provincie dus doorwerkt naar de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee indirect ook op het functioneren van de Tweede Kamer.

Het verhaal uit 2019 over het tactische gebruik van onze stem staat dus nog geheel overeind. In Den Haag kun je gemakkelijk iets beloven, waar je toch niet over gaat en in de Gemeente of Provincie kan je tal van beloftes aan je kiezer doen, die je nooit zult hoeven waarmaken, simpelweg omdat je er niet over gaat, omdat 'Den Haag' beslist en de financieën beheerst.

In dat licht kwam het beeld van 'De Paashaas' op bij het lezen van het RTV Noord verhaal met de reactie van 'René Paas' Bron: Wikipedia. "Frederik Johannes (René) Paas (Dordrecht, 16 september 1966) is een Nederlands bestuurder en CDA-politicus. Sinds 18 april 2016 is hij commissaris van de Koning in Groningen."

'Nationaal Coördinator Groningen belooft beterschap, commissaris Paas is sceptisch'. Bron: RTV Noord 10 jan 2023
"De Groningse commissaris van de Koning René Paas is maandag in zijn nieuwjaarstoespraak al meteen sceptisch over geluiden dat de versterking en de afhandeling van schade beter moeten. Daarvoor kopen de Groningers niks, zegt hij.
Paas wil van het kabinet geen woorden maar daden. 'Bevrijd mensen uit een bureaucratisch doolhof. Maak heel wat gebroken is. Zet recht wat onrecht is geworden. Toon je commitment zonder voorbehoud. Aan de Nederlanders die door de gaswinning worden geraakt. Aan het deel van Nederland dat zich in de afgelopen tijd de 'gaskolonie' heeft gevoeld. Den Haag heeft echt wat recht te zetten.'"

Laten we nu eens uitgaan van de integriteit van de Groningse commissaris van de Koning René Paas (CDA) en burgemeester Koen Schuiling van Groningen (VVD) en pogen te begrijpen dat we hun woorden serieus zouden kunnen nemen.
De harde realiteit is dat de Groningers (en de 'Vluchtelingen') door een reeks kabinetten, waarin het CDA en de VVD hoofdverantwoordelijken waren en nog steeds zijn, de afgrond in gestort worden.
Even ter heinnering, CDA en VVD als hoofdrolspelers vanaf 2002: kabinetten Jan Peter Balkenende I, II, III en IV en vanaf 2010 kabinetten Mark Rutte I, II, III en IV.

Wat moet je hier nu als kiezer dan mee? De eerste vraag die toch bij de gedupeerden opkomt zal zijn: waarom stapt zo'n Paas niet op uit zijn CDA en laat hij daarmee serieus zien dat hij achter de Groningers staat?
Zelfde vraag aangaande Koen Schuiling van de VVD: waarom stap je als eerste actie niet op uit de partij die verantwoordelijk is voor alle ellende?
Zijn dit niet een beetje hypocriete krokodillentranen, zoals we die kennen uit Den Haag van types als Mark Rutte met zijn "het is verschrikkelijk!"("maar wij doen niks")? Zie 'Rutte Doctrine'
Wat nu als die kiezer zich een beetje in de luren laat leggen door de schone schijn van de mooie woorden van Paas en Schuiling en op het CDA of de VVD zou gaan stemmen? Het zou de redding zijn voor Rutte IV in de Tweede en Eerste Kamer. Maar wat levert het die kiezer op?
Het was toch juist die landelijke politiek, die de Groningers in de grond liet wegzakken en de vluchtelingen liet creperen?

Uit het item '2019 PS Verkiezingen':
Nog even gebeld met de VVD spindoctor (zie ook 13 jan j.l.). "Met Eric (Wiebes) hebben we afgesproken dat hij de Groningers tot kort voor de verkiezingen in maart aan het lijntje houdt. Dan zal hij een 'gebaar' maken, oa. een traantje wegpinken bij RTV Noord. Ik heb hem de tekst meegegeven "Ik ben een Groninger", die doet het traditioneel altijd wel goed. Ons doel is zo toch nog een paar Groningers zover te krijgen dat ze VVD gaan stemmen."*

Trap dus niet in 'De Fuik' van 'De Paashaas' denk je dan toch? En wees alert op 'Journalistieke Handel'.
Zie anders ook: 'Politiek 2.0'

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017