Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

De Grootste
De Grootste
03/22/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'De Grootste' 20 mrt 2021 (laatst bijgewerkt op 12 apr 2021)

Items rondom TK2021 Verkiezingen 17 mrt: 'The Bleeding Tree' (KiesCompact TK2021), 'Rutte Doctrine', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje', 'Tocht Der Tochten TK2021' (Afgelast), 'Dashboard', 'Kapitalisme in een Notendop', 'Politiek 2.0', 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'Vluchtelingen'.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en aansluitend op de duidingen na afloop draaide alles vrijwel voortdurend om 'De Grootste'.
Columnisten, journalisten, politici, noem ze maar op, ze waren allemaal op zoek ernaar en trachtten ons te overtuigen van de betekenis en de gevolgen ervan voor Nederland.
We zagen kaartjes verkleuren van rood naar blauw: heel Nederland was ooit rood (PvdA/SP) en nu vrijwel helemaal blauw (VVD).
Hier is zo'n columniste: Nathalie Baartman in Tubantia op 20 mrt 2021: 'Hoe Nederland koos: Het maakt geen flikker uit, geen bal'
"Je kunt met je belastingdienst bijna dertigduizend mensen mentaal en financieel vernietigen vanuit een racistisch grondmotief. Je kunt aftreden met geveinsde pijn. Maar het volk roept je dankbaar terug als grote leider. Ook Twente kleurt kil blauw. Het maakt velen blijkbaar niet uit dat anderen te gronde gingen. Ze waren het immers zelf niet. Solidariteit is zo jaren 70. Links ook trouwens. Hebben alle affaire-gedupeerden trouwens die schadevergoeding nou gekregen!? Nee!? Helaas pindakaas. Leve de vrijheid voor mijzelf."

Het riep bij mij de vraag op: wat zegt dit nu eigenlijk allemaal?
'Vijfenzeventig procent van de Nederlanders staat achter Mark Rutte', bleek vorig jaar uit opiniepeilingen, tenminste toen het om Corona-beleid ging. Bron: AD op 17 mrt 2020
In historisch perspectief zien we dit: 'Mark Rutte gezien als beste premier sinds WOII' Bron: i&o research 13 mrt 2020
"Op de vraag wie men als beste minister-president sinds WO II ziet, kwam Mark Rutte (toen) met 27% als nummer 1 uit de bus."
Recentelijk, op 16 mrt 2021, stond de VVD in de Peilingen weliswaar op ruimschoots plek nummer één, maar niet met vijfenzeventig procent van de stemmen, maar met slechts zo'n tweeëntwintig procent  en dus ook niet met zo'n overeenkomstige honderdtien zetels. Nee, dat werden er maar rond de vijfendertig. Hoe zit dat dan?
Mijn conclusie was dat je weliswaar de grootste kunt zijn, maar tegelijkertijd dus ook weer niet zo vreselijk groot kunt zijn als dat je zelf wellicht dacht, alsmede je omgeving.
Vrij vertaald naar de Tweede Kamerverkiezingen: stel nu eens dat er achtenveertig partijen waren geweest, die ieder drie zetels hadden bemachtigd. En stel dat er één was die op twee zetels was blijven steken. Dan zou de laatste partij, om er honderdvijftig van te maken, op vier zetels zijn uitgekomen. Stel nu dat die ene partij met twee zetels eerder op die vier stond en die met vier net omgekeerd op twee. Het gevolg zou zijn dat het hele 'plaatje' volledig van kleur zou zijn gewisseld.
Rood zou blauw zijn geworden, maar.... ja wat maar?
Nou, blauw zou weliswaar 'De Grootste' zijn geworden, maar (!) met slechts vier zetels van de honderdvijftig. 97,3% zou dan níet op blauw gestemd hebben, maar het kaartje werd wel voor 100% blauw.

Al die analisten en duiders zetten ons dus op het verkeerde been. In plaatsen in het Groninger Bevingsgebied zouden dit soort 'Bevingsverschuivingen' plaats hebben gevonden. Maar wat was er aan de hand? De SP (rood), die bij de vorige verkiezingen op plek één eindigde, verloor in zo'n gemeente een paar procenten en werd ingehaald door de VVD (blauw), die de vorige keer al wel op plek twee stond. Niet iedereen heeft immers last van de Bevingen en niet iedereen is solidair met zijn dorpsgenoot, die er wel last van heeft, blijkt hier wel uit. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat een aantal burgers in deze regio het vertrouwen in de gevestigde orde heeft verloren en uit balorigheid of wanhoop op partijen als de PVV en het FVD heeft gestemd. Rechts, waar je dat kunt benoemen aangaande racisme en xenofobie, heeft daarmee dan wellicht winst geboekt en is groter geworden, maar de winst komt dan dus niet op het conto van 'De Grootste', ook al gaat die ermee aan de haal.
Behalve de Bevingen in de grond, vonden hier dus helemaal niet zulke enorme politieke aardverschuivingen plaats als in de pers zo pontificaal werd gesuggereerd.

Als we kijken naar de geschiedenis (interessant vak!) van de Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, en we spitsen het even toe op 1972-2017 en dan op de VVD, dan kunnen we vaststellen dat de VVD tussen de 22 en 41 zetels bivakkeerde. In 1972 waren het er 22, in 1994 31, in 2006 26, in 2012 volgde de piek van 41 en in 2017 eindigde de VVD op 33. Gemiddeld over vijftig jaar scoorde de VVD zo rond de 30 zetels.
Zelfs met die piek van 41 in 2012 kom je nog niet op een derde van alle Kamerzetels en stemde twee derde van de kiezers dus iets anders.

Dat je als politieke partij met relatief kleine aantallen stemmen toch 'De Grootste' kunt worden en daarmee de indruk kunt wekken dat ook te zijn, of het je zelf in ieder geval in te kunnen beelden, heeft dus ook heel erg veel te maken met versnippering en verdeeldheid.
Zonder hier nog verder diep op in te gaan nog even een veelgehoorde opmerking in de media: Nederland heeft een grote ruk naar rechts gemaakt als je kijkt naar de resultaten van PVV, FVD en JA21. Anderen komen dan aan dat de optelsom niet veel afwijkt van de cijfertjes tijdens eerdere populistische golven. Wat nogal wat analisten over het hoofd lijken te zien is dat op diverse gebieden ook onze blauwe partij (VVD) tot de groep der xenofoben en populisten gerekend mag worden, gezien tal van uitspraken en daden onder het bewind van Mark Rutte en het enthousiasme waarmee Rutte na de 'speeddate' met verkenners tot de conclusie kwam: 'Serieus kijken naar JA21' Bron: AD 22 mrt 2021. Nou ja, wat is dat bij Mark Rutte: 'Serieus kijken'? De Volkskrant hierover: 'De verkenning is begonnen: welke coalitie heeft de meeste kans van slagen?' Bron: De Volkskrant van 22 mrt 2021
"Het zal moeten blijken hoe serieus Ruttes suggestie in werkelijkheid is."
Tel je de zetels van PVV, FVD en JA21 op bij die van de VVD, dan kom je inderdaad wel aardig in de buurt van 'De Grootste': zo rond de 65 zetels. Tel uit de winst van 'De Grootste'. 'De Grootste' wat eigenlijk?

In april 2020 was het overigens nog: 'Rooie rakker Rutte' Bron: NPO Radio 1 Opinie Wim van Klaveren op 05 apr 2020
"En misschien wel het verrassendste van allemaal, onze premier (Mark Rutte) betitelt Nederland als 'in de kern diep socialistisch'."
Waarschijnlijk kun je beter bij een psycholoog of psychiater langs om dit soort bokkesprongen nog te kunnen begrijpen dan bij een historicus, ook al is een psycholoog als Roos Vonk er naar eigen zeggen zelf ook 'ingetuind' (Spreekt zelfs over een 'con man!'), maar af en toe zijn ze er gelukkig toch nog, historici die ons wat meer inzicht kunnen verschaffen, zoals deze, Leo Lucassen:
'D66 moet in coalitie met de VVD de hakken diep in het zand zetten' Bron: Opinie Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar in Leiden in De Volkskrant van 18 mrt 2021.
"Daarmee legitimeert de VVD racisme en islamofobie en draagt de partij bij aan een toch al rijke voedingsbodem waaruit ook de toeslagenaffaires en andere vormen van etnisch profileren zijn voortgekomen."
De VVD kunnen we dus, hoe zorgwekkend dat ook is, gewoon in het rijtje plaatsen van PVV, FVD en JA21. Het grote verschil is dat PVV en FVD in de oppositie zitten en dus geen verantwoordelijkheid dragen voor hun standpunten. Mark Rutte daarentegen draagt die eindverantwoordelijkheid wel, maar neemt hem vervolgens nooit. Op zich is dat al treurig genoeg, maar hoe slapjes is het om je tegenstanders dan nog verwijten te maken op dit gebied?

Voor de burger maakt het nogal een verschil, die verantwoordelijkheid dragen of die eindverantwoordelijkheid ook te nemen, zo hebben we uit al die schandelijke affaires, xenofobe en racistische en verdeeldheid zaaiende politieke keuzes van Rutte en zijn getrouwen inmiddels kunnen leren. Het waren telkens alleen relatief kleine groepjes slachtoffers en daar heeft een Mark Rutte electoraal gezien kennelijk weinig last van.
Als burger hebben we er recht op te weten hoe het wel zat en dan is het altijd prettig als een echte deskundige de zaken even helder duidt voor ons, dit in tegenstelling tot een type als Mark Rutte zelf, notabene voormalig student in Leiden, die ons liever verwart. Meer overigens over Mark Rutte als falende historicus en duiding van zijn 'visieloze visie' in 'Vrijheid van Meningsuiting' en in de 'Rutte Doctrine'. In 'Het Muntje Valt' is ook meer te lezen over de opkomst van populistische partijen en hoe hun succes direct gelinkt kan worden aan de 'Rutte Doctrine'. Hier komt ook aan de orde hoe het neoliberalisme van drie kabinetten Rutte, en daarvoor vier keer Balkenende, de rechts-populistische tsunami zelf heeft gecreëerd en er ook zelf onderdeel van uitmaakt.

Het is dus tekort door de bocht om de kiezer verantwoordelijk te stellen voor het maatschappelijk klimaat, waarin deze decennialang is grootgebracht. De Nederlandse burgers die gekozen hebben voor het Populisme zijn niet een 'Basket of deplorables', zoals Hillary Clinton ze in 2016 omschreef. Niemand wordt geboren als 'Deplorable', maar we zijn het product van onze genen en een maatschappelijke omgeving, waar de meesten van ons maar geringe invloed op kunnen uitoefenen. Politici als Mark Rutte en Hillary Clinton deden dat wel, met deze desastreuze gevolgen als resultaat. Rutte en Clinton zijn uiteindelijk natuurlijk ook maar het product van hun genen en hun opvoeding, dus in de ogen van weer anderen wellicht zelf de 'Deplorables'?

Het 'succes' van 'De Grootste' lijkt het voorlopige dieptepunt van een proces, dat al veel langer gaande is dan de meeste kiezers zich van bewust zullen zijn. Het is zinvol dat eens wat beter te gaan ontrafelen dan tot nog toe is gebeurd.

Een actueel voorbeeldje van het politieke klimaat waar de Nederlander het mee te stellen heeft: 'Ik snap het ongeduld, dit valt gewoon tegen' Bron: Uitspraak Mark Rutte geciteerd in het AD van 23 mrt 2021
Rutte vindt niet dat hij, kort voor de verkiezingen, onterecht de hoop heeft uitgesproken dat terrassen zouden kunnen heropenen. "We hebben toen een risico genomen met versoepelingen en de hoop uitgesproken dat er snel meer kon. Dat valt nu tegen, maar wij vertellen wat we weten. Als het meevalt zeggen we dat, als het tegenvalt ook."
De Volkskrant denkt te geloven dat Mark Rutte oprecht teleurgesteld is en komt met dit aan: 'Teleurgestelde Rutte heeft het vermoeide land nog weinig te bieden' Bron: De Volkskrant 23 mrt 2021

De verkiezingswinst zit in de pocket en de spelletjes van Rutte gaan alweer onverminderd verder. Als zelfs gerenommeerde dagbladen en psychologen zich laten misleiden of 'erin getuind' (Roos Vonk) zijn, is het dan gek als de burger, de kiezer, door de bomen het bos niet meer ziet? 'Verdeel en heers' heette dat onder Machiavelli. Bron: Historiek. Bij Machiavelli ging het nog om een hoger doel. Zijn filosofie was primair niet ingegeven door een ziekelijk Es. Bron: Wikipedia. 
Lees de 'Rutte Doctrine' en wellicht dat dan ook 'Het Muntje Valt'.

Vanwaar al deze wijsheid, vroeg ik me met Kerst 2020 af? Misschien wel deels uit dit boeiende boek van Paul Verhaeghe (1955) was het antwoord, hoogleraar Klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent: 'Paul Verhaeghe over zijn boek Identiteit' Bron: Sociologie Magazine 2 2013

Een paar updates op 02, 08, 09 en 11 apr 2021, oa. naar aanleiding van de eerste verkennende gesprekken in Den Haag:

'Rutte is de grootste populist die wij in tijden hebben gehad' Bron: Column Teun van de Keuken in De Volkskrant van 11 apr 2021
"Rutte grapte voor de verkiezingen dat hij als demissionair premier nóg meer macht had, omdat de Kamer hem niet kon wegsturen. En zo denkt hij echt."
De 'Grootste' dus, volgens Teun van de Keuken.

'Andere bestuurscultuur oké, maar het moet wel gezellig blijven' Bron: Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 09 apr 2021
"Maar ik heb minstens twee zorgen. Een is Ruttes vaste tactiek om termen over te nemen, zonder hun betekenis of praktische toepassing, puur om ze onschadelijk te maken."
"De andere is de kramp over de PVV en Forum. Die kan ertoe leiden dat er wordt afgeweerd in plaats van meebewogen. Scheffer is geschokt dat de Kamer achter een motie van wantrouwen van Geert Wilders aanliep. De echte vraag is: hoezo moest die van Wilders komen?"
"Kans op een andere cultuur is er alleen als flink wordt ingebeukt op de gevestigde orde. En juist dat moet niet aan uiterst rechts worden overgelaten."
Precies dat zijn twee belangrijke punten. De tactiek van Rutte en als onderdeel daarvan de bangmakerij voor extreem rechts. Zelf was ik tot de conclusie gekomen dat extreem rechts mogelijk zelfs onderdeel uitmaakt van de VVD van Mark Rutte en dat diens rechtse afbraakbeleid van de afgelopen tien jaar mede daardoor extreem rechts in kracht heeft doen toenemen.
Dit leidt tot nog een andere vraag: vanwaar de angst voor een 'extreemrechtse' PVV, als die 'slechts' op zo'n vijftien procent van de stemmen kan rekenen? Als de andere vijfentachtig procent van de kiezers en van de politici in Den Haag de xenofobie en het rechtse geluid niet zouden delen, waar maken we ons dan zo druk over? Mijn zorg is eerder dat rechts denken en xenofobie deel uitmaken van het gedachtegoed van grotere groepen en, zoals Bessems terecht opmerkt, er de angst heerst bij partijen als PvdA, SP, PvdD en GroenLinks om werkelijk kant te kiezen en ruggengraat te tonen. Waarom? Uit angst de achterban kwijt te raken.

'Mark Rutte bewaart zijn wollen mutsjes speciaal voor wanneer hearts & minds moeten worden gewonnen' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 09 apr 2021
"En ook dan weer zal de man met het mutsje stoffer en blik pakken en onvermoeibaar grijnzend 'Nog een keer?' roepen, want in de 'nieuwe bestuurscultuur' blijft veel bij het oude."
En dan kun je je afvragen wie de 'Deplorables' zijn: de kiezers of het bestuurskliekje in Den Haag, dat ons allen in de chaos heeft gestort?

'Mark Rutte blijft 'onacceptabel' als premier, wel minder weerstand tegen samenwerking met VVD' Bron: EenVandaag 08 apr 2021
"In geen enkele achterban, behalve die van de VVD, vindt een meerderheid het te verkroppen als de huidige demissionaire premier opnieuw leider van het land wordt. Ook kiezers van partijen die een coalitie met de premier nog niet uitsluiten, zoals D66, de PvdA en GroenLinks, zijn resoluut. Een meerderheid van hun kiezers zou, net als een week geleden, een kabinet Rutte IV niet verdragen."
Deze opiniepeiling is de volledige bevestiging van bovenstaand betoog, dat de "Grootste' op zich niet zoveel zegt. Je kunt dus weliswaar de 'Grootste' zijn, maar tegelijkertijd kan de grootste meerderheid je niet willen. Dat er een paar miljoen mensen op Mark Rutte gestemd hebben, op een bevolking van zo'n zeventien miljoen inwoners zegt dus niet dat de meerderheid Mark Rutte als Premier wil behouden. Integendeel zo blijkt.
En Mark Rutte maar dromen van de 'Grootste'?

'Mark de Ontsnappingskunstenaar wordt Leugenkampioen' Bron: Column Bert Wagendorp in De Volkskrant van 02 apr 2021
"De tijd van de Ontsnappingskunstenaar leek voorbij. Misschien moet ik maar Leugenkampioen worden, dacht de Ontsnappingskunstenaar. Ik geloof dat ik tegenwoordig beter ben in liegen dan in ontsnappen."
Dus toch nog de 'Grootste'?

Bronnen:
'Kiesraad Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 1945-2020' Bron: Kiesraad
en
'Historische zetelverdeling Tweede Kamer' Bron: Wikipedia

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017