Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

De Fuik
De Fuik
12/24/2022

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'De Fuik' 24 dec 2022 (laatst bijgewerkt op 17 feb 2023)

De Fuik: 'Symbool voor het vangen van dromen, ideeën, lucht en ruimte' Bron: Paulien Valk

Zie ook o.a.: 'Journalistieke Handel', 'Zondebok', 'Rutte Doctrine' en 'Vrijheid van Meningsuiting'

'Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod' Bron: De Nederlandse Grondwet

Updates:

'Als abonnee heb je toegang tot elf nieuwstitels: van AD tot de Volkskrant' Bron: AD 16 feb 2023
"Abonnees van een van de nieuwstitels van DPG Media hebben vanaf 20 februari toegang tot alle online premium artikelen van elf nieuwstitels van het mediabedrijf. Met deze extra service speelt de organisatie in op de veranderende nieuwsbehoefte van de abonnee."
'De Fuik'?

'Zoeken naar 'tegengif tegen negativiteit' in somber nieuwslandschap' Bron: NOS 16 jan 2023
"Om lezers en kijkers bij zich te houden, is het voor media volgens hoogleraar mediapsychologie Elly Konijn van belang om te zorgen voor nuance."
"Ook het AD wil aan de slag met zogenoemde constructieve journalistiek, zegt hoofdredacteur Rennie Rijpma."
"Onlangs zijn twee AD-journalisten naar het Constructive Institute in Denemarken geweest, dat zich bezighoudt met oplossingsgerichte journalistiek."
"Wij selecteren op wat we relevant vinden. Maar we proberen altijd een goede mix te vinden van allerlei soorten nieuws, dus ook soms lichtere onderwerpen of heel beeldende onderwerpen, zegt hoofdredacteur Giselle van Cann van de NOS"
'De Fuik'?

'Kunstmatige intelligentie kan snel scripties ‘schrijven’: ‘Zorgelijk als studenten gaan frauderen’' Bron: AD 14 jan 2023
"Studenten in het hoger onderwijs zullen de komende jaren veel vaker hun scriptie of essay mondeling moeten toelichten. Dat is een van de manieren waarop universiteiten hopen een halt toe te roepen aan het gebruik van intelligente software bij het maken van opdrachten."
En zo zal een grote categorie 'journalisten' binnenkort ook overbodig worden?
'De Fuik'?

'Hoe het algoritme van TikTok het einde van sociale media inluidt: ‘O, het kan nog verslavender, handig’' Bron: Het Parool 31 dec 2022
"Ons leven wordt steeds heviger beïnvloed en gestuurd door algoritmes. We vertrouwen erop dat algoritmes misschien wel beter dan wijzelf weten wat we leuk vinden, wat onze interesses zijn en waarnaar we willen kijken of luisteren. Het is wat denkers als Yuval Noah Harari al een tijd voorspellen: dat we zullen veranderen in een hackbaar wezen, eenvoudig te doorgronden door algoritmes."
'De Fuik'?

'Nieuwe wet politieke partijen moet verbod mogelijk maken' Bron: NOS 24 dec 2022
'De Fuik'?

Het item werd een beetje getriggerd door een recente column in De Volkskrant van Raoul du Pré: 'Door de mist van alle ophef heen werd 2022 een jaar van wezenlijke politieke stappen' Bron: Commentaar Raoul du Pré in De Vokskrant van 23 dec 2022
"2022 bleek op veel gebieden een overgang naar een nieuwe werkelijkheid. Het Volkskrant-commentaar bespreekt aan het eind van het jaar de belangrijkste veranderingen."
"De realiteit is intussen ook dat in vele zaaltjes, met vallen en opstaan, en niet altijd met veel ruchtbaarheid, het land werd bestuurd in de richting die de kiezers in 2021 wezen."
Rutte IV deed wat kiezer in 2021 werd beloofd?
Op 20 dec 2022 staat de coalitie van Rutte IV, na tig schandalen en schendingen van de rechtsstaat, in de 'Peilingwijzer Tom Louwerse' op 43 zetels. Dat is dus andere koek dan de 76 uit 2021 en de conclusie van Du Pré slaat de plank dus volledig mis.
Even ter herinnering: 'Rutte III (2017-2021): een stug doorpolderend kabinet waarvoor geen crisis te groot was' Bron: Trouw 15 jan 2021
"Mark Rutte was hard op weg de langstzittende premier van Nederland te worden. De vraag rijst of hij lijsttrekker kan blijven, nu duidelijk is dat zijn vorige kabinetten burgerrechten grootschalig geschonden hebben."
Op zich is de recente mindshift van De Volkskrant ook weer niet zo verwonderlijk, want onder leiding van hoofdredacteur Pieter Klok heeft De Volkskrant koers gezet naar het 'Van twee walletjes eten' of hoe je het ook kunt noemen: 'De kool en de geit sparen', of 'Verdeel en heers' en vooral nergens voor staan. Alles voor een opportunistisch verdienmodel, zoals uitgebreid aan de orde kwam in het item 'Journalistieke Handel'.
Een beleid dat volledig past in de lijn van de kabinetten Rutte, zie daarvoor de 'Rutte Doctrine' (voor wie het, nog steeds, niet wil/kan geloven) en 'Politiek 2.0'.

Het opmerkelijke bij politici en journalisten met deze zienswijzen is dat zij ons voortdurend waarschuwen om niet in de fuik van demagogen en complotdenkers verzeild te raken.
Wat ze daarmee feitelijk doen is zichzelf op het voetstuk plaatsen van de goede en brave burger, waar de demonen tegenover staan. Daarmee staan ze voor een belangrijk deel dus zelf aan de basis van de door hen gevreesde polarisatie.
De vraag is dus eigenlijk: wie creëert die fuik nu eigenlijk?

Voortvloeiend uit die zienswijzen komen dan ook de suggesties om politieke partijen, onwenselijke media en meningen te verbannen en waar mogelijk zelfs wettelijk te verbieden, wanneer deze niet passen bij de eigen bubble.
Dit alles onder het motto van het 'nobele' streven om de burger te behoeden voor die vreselijk angstaanjagende fuik.

De Volkskrant, om daar even bij te blijven, leverde het bewijs van haar hypocriete en opportunistische beleid, toen de hoofdredactie onlangs een al in haar krant gepubliceerde cartoon verwijderde ondersteund door een uitgebreid commentaar ter excuus: 'Bericht van de hoofdredactie' 15 december 2022, 15:04
Nog niet zo heel lang daarvoor konden we dit lezen in het AD: Rutte over bedreigde leraren: ‘Niemand heeft het recht niet beledigd te worden’ Bron: AD 06 nov 2020
De Volkskrant snoerde de mond van Jos Collignon en daarmee de 'Vrijheid van Meningsuiting'.
Wat de diepste drijfveer van de redactie hierbij was blijft een vraag waar niet zomaar het antwoord eenduidig op is te geven. Centjes, abonnees vasthouden, lijkt toch een voor de hand liggend motief.

Zo komen we een beetje dichter bij de clou van 'De Fuik'.
De angst dat wij ooit middels 'AI' (Artficial Intelligence) volledig ingepakt zullen worden is op zich niet helemaal denkbeeldig. Mocht dat het geval zijn, dan valt natuurlijk ook het ergste te vrezen voor onze media en de politiek: die zullen hieraan evenmin ontkomen. De 'AI' zal er ook een stuk beter in slagen dan politici of journalisten nu zelf pretenderen te kunnen of te moeten doen.

Zolang dat niet het geval is biedt die fuik van de 'AI' juist ook grote voordelen.
De AI stuurt ons bij het zoeken op het grote internet in een bepaalde richting. Wie vaker in dezelfde richting zoekt en meer tijd neemt voor een specifiek onderwerp wordt de fuik in gelokt en krijgt steeds meer informatie die dezelfde richting op gaat.
Hoe mooi wil je het eigenlijk hebben? Ben je op zoek naar een oplossing voor een klus in huis, dan moet het wel gek lopen wil je die niet vinden op YouTube.
Wil je meer weten over het Slavernijverleden van Nederland, dan type je het maar in en Google stuurt je de gewenste bronnen wel.
FTM en Bellingcat zullen veel van hun onderzoeksjournalistiek op deze wijze verrichten.

De 'AI' is tot op heden nog steeds aardig te misleiden, in die zin dat je als kritische burger nog steeds zelf kunt bepalen in welke richting je gestuurd wilt worden.

Ja, het lijkt dus waar dat we regelmatig 'De Fuik' in duiken, maar we kunnen wel zelf kiezen welke we ingaan. Bovendien kunnen we er dus ook redelijk gemakkelijk weer uit zwemmen.

Dat laatste wordt een stuk lastiger wanneer de politiek en de media overgaan tot censuur en zelfcensuur.
Precies datgene was het waar Sheila Sitalsing, destijds nog columniste bij De Volkskrant, terecht voor waarschuwde: Sheila Sitalsing op 30 aug 2017

Twee jaar later uitte Sheila Sitalsing haar zorgen in deze kritische Persvrijheidslezing:
'Radicale onafhankelijkheid en onverschrokkenheid van de journalistiek kunnen ook van binnenuit worden aangetast' Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 12 mei 2019

Inmiddels zit wel half Nederland, inclusief de redacties van tal van media, zoals 'De Volkskrant' Bron: Wikipedia, in de fuik van de 'DPG'. 'DPG Media' op Wikipedia
"De krant is van oorsprong rooms-katholiek en richt zich sinds de jaren 1960 op de hoger opgeleide lezers. Het dagblad plaatste zich tot aan de jaren 1990 links van het politieke midden. Later zou de krant meer naar rechts opgeschoven zijn, aldus voormalig hoofdredacteur Philippe Remarque."
Ter illustratie:
'Een slechte verkiezingsuitslag voor de coalitie kan het begin zijn van een sluipend afbraakproces' Bron: Interview Maarten Albers met Raoul du Pré, chef politieke redactie in De Volkskrant van 03 jan 2023
"Het kan bijna niet anders dan dat de conclusie wordt dat het geld steeds doorslaggevend was, ten koste van de Groningers. Omdat dat decennialang zo ging, is daar niet één schuldige voor, maar staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw draagt op dit moment de politieke verantwoordelijkheid."
"Ik heb geen idee of die soep zo heet gegeten zal worden dat hij moet opstappen. Hij doet serieus zijn best om de situatie voor de gedupeerde Groningers te verbeteren, en was er niet bij toen tien jaar geleden belangrijke besluiten vielen. Wat schiet je er dan mee op om hem weg te sturen?"
Raar dat als Groningers dit soort wanhopige en paniekerige journalistiek lezen over een 'sluipend afbraakproces', dat ze dan polariseren?
en:
'De democratie is zich aan het verweren, het nieuwe jaar belooft een nieuwe orde' Bron: Column Marcia Luyten in De Volkskrant van 02 jan 2023
"Waren de jaren negentig ideologisch een flauwe prak, nu is er op rechts een radicalisering gaande die de democratie zelf bedreigt. De radicaal-rechtse PVV ondermijnt de rechtsstaat, FvD schakelt door naar extreem-rechts door vrije verkiezingen verdacht te maken, door fascistisch en antisemitisch gedachtengoed in zijn achterban toe te laten, en door geweld niet categorisch af te wijzen."
"De nieuw op te richten Autoriteit Wet op de politieke partijen gaat toezicht houden op naleving van die regels. Ze beslist dan over de subsidies aan politieke partijen. En de wet voorziet in de mogelijkheid om de Hoge Raad een politieke partij te laten verbieden."
"De democratie is zich aan het verweren, eindelijk. Het nieuwe jaar belooft een nieuwe orde."
En dan? Dan is er geen 'fascistisch' en 'antisemitisch' gedachtengoed meer in Nederland? Dan worden die aanhangers lid van de favoriete partij van Marcia Luyten? Op welke partijen moet 'hun' huidige achterban dan stemmen? Of blijven 'ze' dan thuis en dalen de opkomstcijfers nog meer? En Luyten zelf? Die gaat dan stemmen op haar favoriete clubje, waar de 'fascisten' en 'antisemieten' zojuist zijn binnen geslopen? 
en:
'Noem polarisatie in 2023 gewoon verschil van mening en we gaan er al flink op vooruit' Bron: Column Bert Wagendorp in De Volkskrant van 29 dec 2022
"Gelukkig is het vertrouwen in de kranten en het NOS Journaal in Nederland onverminderd hoog. Dat komt mooi uit, want volgens het SCP is voor de media een belangrijke rol weggelegd in de vermindering van de polarisatie."
"Hoe de groei van polariserende partijen als BBB en JA21 dan valt te verklaren, is een Haags raadsel. In elk geval kan het niet aan de burgers liggen die in de polls verklaren erop te gaan stemmen."
Dit soort journalistiek op zich is niet polariserend: ik de gutmensch en zij de fouterikken? Opdracht Pieter Klok aan Bert Wagendorp en collega-columnisten om zich in allerlei bochten te wringen teneinde nog een beetje als kritische journalist over te komen bij de lezer? Arme Volkskrant-columnisten; in de fuik van de redactie?
De lezer, die eerder nog wat variatie kon proeven, moet het tegenwoordig ook zonder Topics stellen, waarmee 'De Fuik' nog een beetje extra is aangesnoerd door de 'DPG Media'.

Vanuit die fuik de burgers waarschuwen voor 'De Fuik' en aantasting van de 'Persvrijheid' klinkt niet erg geloofwaardig.

Zou het niet wijzer zijn om ons te verdiepen in de oorzaken van de polarisatie in onze maatschappij en te trachten een bijdrage te leveren om de oorzaken daarvan weg te nemen, in plaats van die polarisatie vanuit onze comfortabele en luxueuze bubble zelf alleen maar nog groter te maken?

Zie ook o.a.: 'Journalistieke Handel', 'Zondebok', 'Rutte Doctrine' en 'Vrijheid van Meningsuiting'

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017