Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Das Logisch
Das Logisch
07/25/2022

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Das Logisch' 25 jul 2022 (laatst bijgewerkt op 04 jun 2023)

Nederland 2022: 'Das Logisch' of niet?

Hoe je zo op die vraag komt?
Nou, een beetje zo:
NL 2022: Onze overheid beschikt over een uitspraak van de rechter aangaande de stikstof-problematiek.
Kabinet Rutte IV weet Johan Remkes zover te krijgen dat die gaat onderhandelen, op zijn Nederlands dus 'Polderen' om tot een 'oplossing' te komen.
Een beetje raar zou je kunnen zeggen immers: je kunt natuurijk ook gewoon de uitspraak van de rechter accepteren en naleven.
Dat heet het respecteren van de 'Rechtsstaat'. Bron: Wikipedia
"Belangrijk is dat niet enkel de rechtsonderhorige, maar ook de overheid gebonden is door deze wetten. In het Latijn wordt dit samengevat met de volgende spreuk: patere legem quam ipse fecisti (onderga de wet die je zelf hebt gemaakt)."
'Das Logisch' zou je als normaal mens denken. Maar dat blijkt in het Nederland van 2022 dus niet meer het geval te zijn. Het lijkt een onderdeel geworden te zijn van de 'Rutte Doctrine'.
Vandaar hier dit item, om nog eens wat zaken onder ogen te brengen waarvan je zou denken: 'Das Logisch'

Toeslagenschandaal
Milieucrisis
Knollenterreur
Vluchtelingencrisis
Armoedecrisis
Energiecrisis
Wooncrisis
Bevingsproblematiek
Oorlog Oekraïne
Geen munitie
Acht weken zomerreces Rutte IV
Het is verschrikkelijk
Verkeerd Geheugen
Ondergrens

'I Have A Dream'

"Logica"
"Ceci est la Vérité"
"Wiskunde is echt niet moeilijk"
"Hollanders? Ja maar"
"Maar da's logisch!"

Uit de media:

04 jun 2023:
'Grootste oorzaak verdroging niet klimaatverandering, maar slecht waterbeleid' Bron: NOS 04 jun 2023
"Veel boeren hebben een bestuursrol bij de waterschappen. Het is in het belang van de landbouw als boeren na een natte periode in het voorjaar met drogere grond aan de slag kunnen."
Netto kan er wel evenveel regen per jaar vallen als vroeger, maar als het maanden droog is en dan een week nat, dan is het toch de klimaatverandering die aan de basis ligt van de verdroging.
'Das Logisch'

23 mrt 2023:
'Strategische stem kan coalitie nog aan zeer gewilde 23ste zetel helpen' Bron: De Volkskrant 22 mrt 2023
"Hoewel de regeringscoalitie volgens de laatste prognoses 22 zetels haalt in de Eerste Kamer, is er een grote kans dat de vier partijen nog een extra zetel halen. Een Statenlid van VVD, CDA of D66 moet dan op de ChristenUnie stemmen."
"Veel hangt af van de stem van het Brabantse Statenlid Anne Schipper (ChristenUnie-SGP). Als hij op de bevriende SGP stemt, haalt die partij twee zetels in de Eerste Kamer. Met een stem op de ChristenUnie houdt de partij grote kans op een derde zetel. Schipper, tevens directeur van het partijbureau van de ChristenUnie, verwacht dat hij op zijn eigen partij zal stemmen, maar heeft dat nog niet definitief besloten."
Het schuilt natuurlijk het grote gevaar in van corruptie, dat een stem 'gekocht' gaat worden. Het vertrouwen van de burger in de democratie zal er zo niet groter op worden.
'Das Logisch'

21 mrt 2023:
'Opstaan. Kleren afkloppen. Niet meer omkijken. Was iedereen die optie maar gegeven' Bron: Column Hassan Bahara in De Volkskrant van 21 mrt 2023
"Maar nu was het 'klaar, over, uit' wat hem betreft."
Of het nu gaat om Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Tom Egbers, Johan Derksen of een van de vele andere BN'ers, die op enigerlei wijze over de schreef zouden zijn gegaan: over de vraag wie er verantwoordelijkheid behoort te nemen voor zijn of haar daden beslist deze BN'er in Nederland tegenwoordig zelf. Kan eventueel ook nog beslist worden door de stem van de kiezer of middels de kijkcijfers.
'Das Logisch'

20 feb 2023:
'Gerechtshof: gebruik etniciteit bij controle op illegaal verblijf is discriminatie' Bron: College voor de Rechten van de Mens 14 feb 2023
"Op basis van artikel 1 Grondwet en mensenrechtenverdragen moet iedereen gelijk behandeld worden ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Overheidsinstanties mogen mensen aanspreken en afrekenen op hun gedragingen, maar niet op persoonskenmerken of identificatie als lid van een bepaalde bevolkingsgroep. Etnisch profileren verwijst naar het gebruik van etnische kenmerken als onderdeel van profileren of een risicoprofiel. Het College omschrijft etnisch profileren als het gebruik van kenmerken als ras, huidskleur, taal, religie, nationaliteit of nationale of etnische afkomst bij toezichts-, handhavings- en opsporingsbevoegdheden, zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat."
'Das Logisch'

14 feb 2023:
'Russen winnen terrein ten koste van verbijsterende verliezen' Bron: Interview met Peter Wijninga, defensiespecialist en veiligheidsexpert van het Haags Centrum voor Strategische Studies in AD 14 feb 2023
"Poetin heeft eenzelfde autocratische insteek als het gaat om onderdrukking van vrije meningsuiting en politieke activiteit. In de jaren negentig was er een glimmertje van democratie in Moskou maar het Westen heeft destijds een enorme fout gemaakt door niet te investeren in democratie maar te investeren in Rusland als handelsland.”
'Das Logisch'

02 feb 2023:
'Australië zet koning Charles III niet op briefje van vijf dollar' Bron: NOS 02 feb 2023
"De Britse koning Charles III, officieel het staatshoofd van Australië, komt niet op het bankbiljet van vijf dollar te staan, in tegenstelling tot zijn moeder Elizabeth II."
2023 en Charles III officieel staatshoofd van Australië, wist u dat? Eigenlijk toch niet te geloven?
"In plaats van Charles kiest Australië ervoor om op het briefje van vijf een afbeelding te plaatsen die te maken heeft met de inheemse bevolking van het land, de Aboriginals. De president van de Australische centrale bank zei in een toelichting dat dit meer recht doet aan de geschiedenis en cultuur van het land."
"Schrale troost voor Charles: zijn hoofd siert wel de achterkant van de nieuwe munten. De eerste worden nog dit jaar geslagen."
'Das Logisch'

31 jan 2023:
'Slavernij-protest verstoort college voor Amalia op Aruba, demonstrant weggeleid' Bron: AD 31 jan 2023
"Geen koninklijk excuus, maar wel een koninklijk bezoek, het zal onze mond niet zemen."
'Aruba': "Aruba, officieel: Land Aruba (Papiaments: Pais Aruba), is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, gelegen op het Zuid-Amerikaanse continentaal plat in de Caraïbische Zee." Bron: Wikipedia
2023 en Aruba maakt nog steeds onderdeel uit van het Koninkrijk der Nederlanden? We leven toch niet meer in het feodale tijdperk?
Sint Jago: "Ik heb vrijheid van meningsuiting, ook hier. Maar deze actie zullen ze niet waarderen hier op de universiteit, ik hou er rekening mee dat ik mijn studie hier nu moet staken. Ik vond het doodeng om te doen, maar het was een vredig protest."
'Das Logisch'

25 jan 2023:
'A time of unprecedented danger: It is 90 seconds to midnight' Bron: Bulletin of the Atomic Scientists 24 jan 2023
2023 Doomsday Clock Announcement:
"This year, the Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock forward, largely (though not exclusively) because of the mounting dangers of the war in Ukraine. The Clock now stands at 90 seconds to midnight—the closest to global catastrophe it has ever been."
'Das Logisch'

23 jan 2023:
'Stokbrood in nood: met de bakkers wordt de ziel van Frankrijk zelf bedreigd' Bron: DeMorgen 23 jan 2023
"Maandag gaan bakkers in Parijs en enkele andere gemeenten de straat op om te protesteren tegen de ‘catastrofe’ die het vak treft. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen zo sterk gestegen dat boulangeries hun rekening soms tot wel tien keer zo hoog zien worden. En juist op energie kunnen ze nauwelijks besparen: zonder hete oven geen baguettes, croissants of versgebakken brood."
"De minister heeft gezegd: als er meer nodig is, dan komt er meer", zegt hij. "Uiteindelijk hebben we als bakkers een zekerheid: we blijven onontbeerlijk."
Poll:
Kyev of Baguette?
85% Baguette (Beurre de Baratte)
10% Kyev (Macronaise)
Zelf afhalen?
Baguette 93,4%
Kyev 0,1%
'Das Logisch'

13 jan 2023:
'Een staat die zich niet aan de wet houdt bedreigt iedereen, boer of vluchteling' Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 13 jan 2023
"Het is viezig dat rechters uitgerekend in deze zaak (gezinshereniging van erkende vluchtelingen) worden beschuldigd van politiek bedrijven, onder meer door oud-minister en VVD-prominent Uri Rosenthal. Eerst houd je je als staat niet aan je eigen regels, dan zegt de rechter logischerwijs dat dat wel moet en dan maak je vervolgens die rechter maar verdacht. Dat is met een sloopkogel de rechtsstaat te lijf gaan. Belangrijkste verworvenheid is nu juist dat de regering niet maar een beetje willekeurig met ons burgers mag aanrommelen, maar zich net als wij aan de wet moet houden. En dat die alleen kan worden veranderd met goedkeuring van de volksvertegenwoordiging."
'Das Logisch'

12 jan 2023:
'Human Rights Watch: reactie op oorlog Oekraïne toont dubbele standaard' Bron: NOS 12 jan 2023
"Alle landen zouden dezelfde mate van solidariteit moeten tonen voor de vele mensenrechtencrises wereldwijd en niet alleen wanneer het hun belangen dient."
'Das Logisch'

08 jan 2023:
'Maar lief kabinet, we zouden toch sámen de rechtsstaat beschermen?' Bron: Gastcolumn rechter Aisha Dutrieux in De Volkskrant van 08 jan 2023
"Erger wordt het wanneer een minister of zelfs het voltallige kabinet besluit uitspraken van rechters naast zich neer te leggen. De laatste jaren gebeurt dit zo regelmatig dat ik een zeer schadelijk gevolg hiervan begin te vrezen. Namelijk: een oordeel van een rechter is ook maar een mening en als die je niet bevalt, kun je er simpelweg voor kiezen daar geen uitvoering aan te geven. Of je kunt een geitenpaadje zoeken. Kijk maar, de ministers doen het ook."
"Een andere trend: maatregelen nemen die in strijd zijn met de wet en/of Europese verdragen. Vervolgens rechtszaken voeren om tijd te winnen. Wachten tot de rechter in allerhoogste instantie een oordeel heeft gegeven. De rechtspraak als middel tot een politiek doel. Maar lief kabinet, zo zijn we toch niet getrouwd? We zouden toch sámen de rechtsstaat beschermen?"
'Das Logisch'

02 jan 2023:
'Ombudsman heeft weinig vertrouwen meer in politiek, mede door Groningen' Bron: Oog TV 02 jan 2023
"Voor Van Zutphen beging de overheid vorig jaar eenzelfde fout als bij de schadeafhandeling in Groningen, namelijk de afhandeling van waterschade in Zuid-Limburg na de overstromingen van vorig jaar. “In Limburg zijn burgers die nu, anderhalf jaar na de overstromingen, nog op hun geld wachten. Terwijl je in een welvarend land als het onze zou veronderstellen dat alles goed geregeld is”, stelt Van Zutphen in de krant."
'Das Logisch'

01 jan 2023:
'Coalitie verdeeld over vuurwerk na jaarwisseling: 'Tuig laat zich niet tegenhouden door verboden’' Bron: AD 01 jan 2023
"Minister Yesilgöz vindt het 'absurd' dat hulpverleners aangevallen zijn met vuurwerk tijdens de jaarwisseling. "Dat blijft niet zonder consequenties", aldus de minister. Burgemeesters roepen de landelijke politiek op tot een totaalverbod op vuurwerk, maar de coalitie is verdeeld."
Ook Ingrid Michon, Kamerlid voor de VVD, vindt het ontoelaatbaar dat de politie 'het zwaar te verduren heeft gehad'. Een totaalverbod op vuurwerk is alleen niet de oplossing, zegt ze. "Het is wel duidelijk dat tuig dat vuurwerk naar de politie gooit zich niet laat weerhouden door een uitgebreider verbod. Ook is een verbod niet te handhaven." Daarnaast is er volgens Michon 'duidelijk geen draagvlak'. "Kijk maar naar de verkoopcijfers."
Tja, dat is dan de partij van Law and Order, de partij die 'tuig' het land wil uitzetten, de partij die als 'een man' achter de Oekraïne staat? "We kunnen niet handhaven."
Hebben we in Nederland trouwens ook nog dieren en een milieu? 'Vuurwerk op oudjaarsdag stoot net zoveel fijnstof uit als 7 maanden wegverkeer' Bron: 1V 02 jan 2023
'Dierenambulance had het druk tijdens de jaarwisseling: “Voor dieren is oud & nieuw verschrikkelijk”' Bron: Oog TV 02 jan 2023
Maar ja, als je geen leger hebt, geen politie, geen munitie en geen draagvlak, tja dan wordt handhaven inderdaad erg lastig. Statenverkiezingen in maart 2023, dus dan weet je het wel: 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje'.
'Das Logisch'

30 dec 2022:
'Rutte dwong persoonlijk af dat Defensie 'de genadeklap' kreeg'' Bron: Ton-Jan Meeus in de NRC 30 dec 2022
"Premier Mark Rutte heeft door persoonlijk handelen in 2010 en 2014 bijgedragen aan bezuinigingen op Defensie die de krijgsmacht na decennia korten "de genadeklap" gaven."
"Rutte gaf Hillen "geen keuze" dan de bezuinigingen uit te voeren, zegt Hillen: "Ik stond onder verscherpt toezicht.""
"Wij steunen de Oekraïne!"* "En nu aan het front allemaal roepen: pang pang, want de munitie is op!"*
'Das Logisch'

28 dec 2022
'Woningbouwminister De Jonge wil het hebben over migratie. 'Er valt niet tegenop te bouwen'' Bron: Avinash Bhikhie in De Volkskrant van 28 dec 2022
"Volgens voorzitter van de Adviesraad Monique Kremer ontbreekt het in Nederland aan ‘een geïntegreerde, langjarige visie op migratiebeleid’ en ligt de focus in het migratiedebat te zwaar op asiel 'dat slechts 12 procent van de totale migratie bedraagt'. Streefcijfers kunnen vooral bij arbeidsmigratie werken."
'Geen visie in Nederland'? 'Rutte Doctrine'?
'Das Logisch'

23 dec 2022:
'Voedselbanken.NL Oog voor voedsel, hart voor mensen' Bron: Voedselbanken.NL 23 dec 2022
"1.200.000 mensen leven beneden de armoedegrens, waarvan 300.000 kinderen tot en met 12 jaar"
Rutte's Kerstspeech*, nou ja vooruit via WA* dan?: "Er zijn belangrijkere zaken in het leven dan de armoede van mijn eigen bevolking."*
'Das Logisch'

12 dec 2022:
'Als we hier stilzwijgend mee akkoord blijven gaan, verandert er ook niets' Bron: Ellen Deckwitz op NPO Radio 1 12 dec 2022
"De Javaanse studenten van Ellen Deckwitz raakten niet uitgepraat over de vrijheid van de Druktemaker. Maar toch knaagde er wat: 'Hier mag je de politiek het vuur aan de schenen leggen, maar de feiten die nodig zijn om dit vuur aan te maken, zijn steeds lastiger te verkrijgen.'"
'Das Logisch'

11 dec 2022:
'Kabinet stapelt crisis op crisis: 'Dit land wordt onbestuurbaar' | The Friday Move' Bron: Verslaggeefster Sophie van Leeuwen en historicus Ewoud Kieft bij BNR 11 dec 2022
"Het zijn ministers en een premier die gewoon de wet overtreden."
"Ze moeten zelfs van zo'n rechter boetes betalen."
"Mensen worden daar cynisch van."
'Das Logisch'

09 dec 2020:
'Grenspolitie houdt migranten vast in geheime gevangenissen langs EU-grens' Bron: NOS 09 dec 2022
"De migranten worden in Bulgarije, Hongarije en Kroatië opgesloten in kooien, afgesloten bestelbussen of containers. Voor ze de EU uit gezet worden, krijgen ze te maken met fysieke mishandeling. Ook hebben de mensen geen toegang tot toiletten of stromend water en krijgen ze geen eten en drinken."
"Het opsluiten van migranten wordt gefinancierd vanuit de Europese Unie. Bulgarije, Kroatië en Hongarije kregen gezamenlijk 627 miljoen euro uit het Europese Interne Veiligheidsfonds en het Asiel, Migratie en Integratiefonds. Hongarije betaalde drie gevangenistrucks uit het fonds om illegale vluchtelingen te deporteren. Het Bulgaarse politiebureau met de kooi werd daarnaast ook nog gerenoveerd met EU-geld."
'Das Logisch'

07 dec 2022:
'Onderzoekers verbaasd dat kabinet omvangrijke slavernij in de Oost negeert' Bron: NOS 07 dec 2022
Reggie Baay: "Er is geen grote groep die zich in Nederland roert voor excuses voor de slavernij in Azië. Het is alleen bekend onder historici, academici en schrijvers. Al sinds 2015 pleit ik voor erkenning van de slavernij in de Oost."
"Het is alleen voor de bühne. Het slavernijverleden in Oost-Indië is tot nu toe niet serieus meegenomen door het kabinet."
"Als overheid heb je de taak om hier het voortouw in te nemen om dit te erkennen, excuses aan te bieden en vooral een taak in het onderwijs."
'Das Logisch'

06 dec 2022:
'Oppositie is het zat: 'Coalitieslaven maken Tweede Kamer tandeloos' - Aanvraag interpellatie-Leijten' Bron: Arnews 06 dec 2022
"Renske Leijten (SP) vraagt interpellatie aan n.a.v. niet uitvoeren aangenomen motie Europese digitale identificatie - waar oppositieleden wederom hun frustratie uitspreken over het feit dat de Kamer tandeloos gemaakt dreigt te worden door 77 coalitieslaven - uit de Regeling van Werkzaamheden van 6 dec '22."
'Das Logisch'

01 dec 2022:
'Oorlogsmisdadigers in Verzetsmuseum: 'Nieuwe accenten'' Bron: NOS 01 dec 2022
"Gerard Mooyman zou je niet verwachten in een verzetsmuseum. Hij is de eerste Nederlander die door de nazi's met het ridderkruis werd onderscheiden, omdat hij "koelbloedig en koen" op één dag dertien Sovjettanks vernietigde."
"Zijn SS-insignes liggen in de vernieuwde tentoonstelling van het Verzetsmuseum Amsterdam, naast een wand over Engelandvaarders. Even verderop komen de verhalen van Jodenjager Wim Henneicke en SD-infiltrant Anton van der Waals voorbij, tussen de mensen die zij vervolgden. Het museum wordt vandaag door prinses Margriet heropend."
'Das Logisch'

29 nov 2022:
'Groene groei? We ontkomen er niet aan minder te consumeren, zegt econoom Paul Schenderling' Bron: Interview Jonathan Witteman met econoom Paul Schenderling op 29 nov 2022
"We kijken alleen naar broeikasgassen, terwijl bijvoorbeeld waterverbruik, biodiversiteit en chemische verontreiniging er vaak bekaaid vanaf komen. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het mogelijk is de economie op een groene manier te laten groeien en tegelijkertijd de milieuschade terug te dringen. Als we het paradigma van de groene groei de komende veertig jaar blijven volhouden, zou ons grondstoffenverbruik met liefst 60 procent stijgen. Dit terwijl land- en grondstoffenverbruik 90 procent van het biodiversiteitsverlies en watertekort in de wereld veroorzaakt. Met groene groei proberen we dus de CO2-crisis op te lossen, terwijl we andere crises juist verergeren."
'Das Logisch'

19 nov 2022:
'Cowboypraktijken bij handel in stikstofrechten' Bron: NOS 18 nov 2022
"Het kan toch niet zo zijn dat als wij de natuur en boeren vooruit willen helpen, de overheid - bij voorbeeld Rijkswaterstaat of Schiphol - op zoek gaat naar stikstof om hun eigen projecten aan te kunnen leggen"
'Das Logisch'

18 nov 2022:
'Opinie: Nederlanders houden zichzelf voor de gek. Vrouwenrechten worden ook hier bedreigd, door christenen in pak' Bron: Opinie Annemieke van Straalen in De Volkskrant van 18 nov 2022
"De steun van het Nederlandse publiek en parlementariërs voor opstandige vrouwen in Iran is tamelijk hypocriet, omdat partijen als de SGP en CU via de zorgverzekering de zelfbeschikking van vrouwen hier beknotten. In stilte."
'Das Logisch'

16 nov 2022:
'Zelensky: de raket kwam niet van Oekraïne' Bron: NOS 16 nov 2022
"Ik twijfel er niet aan dat het niet onze raket was", zegt de Oekraïense president tegen journalisten. "Ik geloof dat het een Russische raket was."
Hij baseert zich naar eigen zeggen op inlichtingen van de Oekraïense luchtmacht, die hij "niet anders dan vertrouwen" kan.
'Das Logisch'

16 nov 2022:
'Biden: raket die neerkwam in Polen is afgevuurd door Oekraïne' Bron: NOS 16 nov 2022
"De raket die gistermiddag insloeg in het Poolse dorp Przewodów, op de grens met Oekraïne, is afgevuurd door Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Biden laten weten aan de leiders van de G7-landen en de NAVO, zegt een bron bij het Atlantisch bondgenootschap tegen persbureau Reuters."
'Das Logisch'

10 nov 2022:
'Topambtenaar die klacht indiende over Arib mag zelf het onderzoek naar haar leiden' Bron: De Volkskrant 10 nov 2022
"De topambtenaar aan wie Kamervoorzitter Vera Bergkamp de leiding over het onderzoek naar Khadija Arib heeft gedelegeerd, blijkt zelf een van de personen te zijn die heeft geklaagd dat Arib een 'onveilige werksfeer' zou hebben gecreëerd. Twee hoogleraren stellen dat de onafhankelijkheid van het onderzoek op het spel staat."
'Das Logisch'

04 nov 2022:
'Rutte wil niet bevestigen dat het kabinet excuses gaat maken, maar minister verklapt het al' Bron: AD 04 nov 2022
"Rutte zei dat er vandaag in het kabinet over gesproken is, maar wilde het nog bevestigen. Hij vindt de wekelijkse persconferentie van de premier 'niet de plek' om het besluit met de wereld te delen." "We zoeken een gepast moment om nadere mededelingen te doen." "We komen met besluiten naar buiten als ze naar buiten komen."
'Das Logisch'

01 nov 2022:
'Valt de bouw opnieuw stil door een stikstofuitspraak? 'Het kabinet kijkt met angst en beven naar dit arrest'' Bron: De Volkskrant 01 nov 2022
"Het grootste probleem blijft wat dat betreft de intensieve landbouw. Maar de boerenprotesten hebben de plannen van stikstofminister Van der Wal toch weer vertraagd. Of eigenlijk: de protesten van de lokale bestuurders, leden en kiezers van VVD, CDA en ChristenUnie. Die drie regeringspartijen zijn doodsbenauwd voor de komende Provinciale Staten-verkiezingen."
'Das Logisch'

26 okt 2022:
'Onheilspellende waarschuwing: dramatische stijging van broeikasgassen in de lucht' Bron: AD 26 okt 2022
De drie belangrijkste broeikasgassen in de lucht bereikten afgelopen jaar allemaal recordhoogtes. Het gaat om koolstofdioxide (CO2), methaan en lachgas. "We gaan de verkeerde kant op." "De tijd dringt", aldus Taalas.
'Das Logisch'

05 okt 2022:
'Europarlement walgt van toeslagenaffaire: 'Schandvlek in de geschiedenis van de rechtsstaat'' Bron: AD 05 okt 2022
"Het Europese Parlement walgt van het Nederlandse toeslagenschandaal. Europa moet alles in het werk stellen om te voorkomen dat zich waar dan ook in Europa ooit nog dergelijke vormen van institutioneel racisme voordoen."
Advies: toch altijd ff checken op Wikipedia of met Van Dale.
'Das Logisch'

25 okt 2022:
'Vandaag Inside-tafel reageert op video waarin Gideon van Meijeren confrontatie aangaat met Merel Ek' Bron: Vandaag Inside 25 okt 2022
Özcan Akyol: "Je hebt gewoon fascisten in de Kamer". "Dit zijn fascisten". Is 'Eus' dan toch 'De Ware Hollander'(vierde categorie)? Metafoor?  Of kan dat dan gewoon weer wel volgens het idee van 'Vrijheid van Meningsuiting'? Advies: toch altijd ff checken op Wikipedia of met Van Dale.
'Das Logisch'

24 okt 2022:
'Oekraïners eensgezind: bijna negen op de tien wil voortzetting oorlog' Bron: De Volkskrant van 24 okt 2022
"Willen jullie meer of minder oorlog?" "Meer!" "Ok, dan krijgen jullie dat!"
'Das Logisch'

19 okt 2022:
'Nu Europa Russisch gas afzweert, vindt het kabinet Qatar te belangrijk om het WK te boycotten' Bron: De Volkskrant van 19 okt 2022
"Als Memphis Depay of een andere Oranjespeler volgende maand scoort tijdens het WK, volgt op tv daarna waarschijnlijk een shot van een juichende premier Rutte of van koning Willem-Alexander. Tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer stuurt Nederland een regeringsdelegatie naar het WK voetbal."
'Oorlog Oekraïne'? "Nee jongen, das toch heel iets anders!"*
Even ter heriinering:
De rubberen ruggengraat van Mark Rutte. Rutte in Londen: ‘We doen alles, maar militair ingrijpen is té groot risico’ Bron: Tubantia 07 mrt 2022
"Hoe triest en pijnlijk de beelden van de Russische invasie van Oekraïne ook zijn, Navo-troepen gaan zich onder geen beding rechtstreeks mengen in de oorlog."
"De realiteit is dat we in grote mate afhankelijk zijn van hun olie", gaf Rutte aan.
"Helaas betekent dat in de praktijk dat we die vreselijke beelden nog wel enige tijd gaan zien."
Nog even ter herinnering: 'Het 'pilsje met Poetin' en andere koninklijke olympische trauma's' Bron: NOS 30 jul 2016
'Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts!' Heidelberg 1855
'Das Logisch'

19 okt 2022:
'Rutte: koning naar WK voetbal in Qatar is optie en ook verdedigbaar' Bron: NOS 19 okt 2022
"Het kabinet gaat met een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar. Dat betekent dat niet is uitgesloten dat koning Willem-Alexander op zeker moment ook gaat. "Dat is zeker een optie", zegt premier Rutte. Ondanks de mensenrechtenschendingen in het land vindt Rutte dat verdedigbaar." 'Oorlog Oekraïne'? "Nee jongen, das toch heel iets anders!"*
"De dialoog over mensenrechten kan het beste gevoerd worden als je ook op het WK bent, het helpt niet om de banden juist te verbreken", zegt Rutte. Geen*
Een terugkerend patroon bij Mark Rutte: die selectieve verontwaardiging, die ook nog eens zwabbert als een Kameleon, al naar gelang de Beurs-index.
'Niemand heeft in dit land het recht niet beledigd te worden' Bron: AD 06 nov 2020
"Grondrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs zijn volgens Rutte het fundament van onze samenleving."
"Als er mensen in Nederland zijn die denken: ik word beledigd en ik wil dat de overheid regelt dat dat niet gebeurt: dat kan hier niet."
Onze premier predikt dit wel ten overstaan van onschuldige kindertjes op scholen in Nederland.
Dus Joden en Moslims beledigen mag volgens Rutte gewoon? Holocaust ontkennen, toch strafbaar in Nederland, mag volgens premier Rutte dan dus ook? Of mag je alleen mensen beledigen die het niet met jou eens zijn? Haarlokjes knippen omdat Iran tegenstander Oekraïne is en bondgenoot van Poetin? Geen boycot van Qatar, omdat je nu weer om energie verlegen zit? Zou een beetje hypocriet zijn nietwaar?
Beetje sneu ook als die kindertjes erachter komen hoe het wel zit. Zie hierover ook: 'Vrijheid Van Meningsuiting'.
'De vijand van mijn vijand is mijn vriend', of 'de vriend van mijn vijand is mijn vijand'?
'Das Logisch'

19 okt 2022:
'Waarom gas de prijs van windenergie bepaalt' Bron: Hans Nauta in Trouw 19 okt 2022
"Windenergie kost bijna niks om te maken, maar op de dagelijkse stroomveiling is deze groene stroom toch even duur als elektriciteit uit een gascentrale. Zo werkt de veiling nu eenmaal."
Het neoliberalisme in een enkele alinea. En u en ik maar betalen voor de bijna gratis stroom.
'Das Logisch'

18 okt 2022:
'Baudet gooit schroom van zich af en verklaart zich complotaanhanger' Bron: Tobias den Hartog in het AD van 18 okt 2022
"Lang ontkende Thierry Baudet dat hij complottheorieën zou aanhangen, maar in een online-interview verklaart hij zich nu een ‘samenzwerings-theorist’. Hij claimt dat de wereld bestuurd wordt door 'reptielen'."
Metafoor, Dronkemanspraat, Satire, Deepfake?
Nou hebben we de laatste tijd, en zelfs ook al langer geleden natuurlijk, al heel wat 'metaforen' voorbij zien komen, waarvan je je kunt afvragen wat voor waarde we er aan moeten hechten. Laten we er een paar de revue passeren: Sinterklaas, Kameleon, Rioolrat, Fascist, Hagedis, Schildpad, Salamander, Krokodil, Kikker, Heks, Paling, Aal, Rotte Vis, Teflonpan, Landverrader, Blokkeerfries, Tassendrager, Kwartel, Appeltje, Tokkie, Tuig, Hypocriet, Boer, Wappie, Eindverantwoordelijke, Gek, Gestoord, Reptiel. Advies: altijd ff checken op Wikipedia of met Van Dale.
'Zitten er reptielen in de regering van Mark Rutte?' vroeg Thomas van der Dunk zich al af in De Volkskrant van 07 nov 2021
"Sommige commentatoren vinden dat kameleonkarakter van Rutte prima. Ik vind dat niet. Maar hoe dan ook, het antwoord op de beginvraag van dit stukje luidt dus vermoedelijk: ja. Er zitten reptielen in de regering van Rutte. En omdat dat mijn mening is, is dat ook een feit."
Wel zeker is dat een aantal mensen zich er mateloos over opwinden, met name op Twitter. Een paar van hen:
Marc van Ranst, dr. Marina (en hier), Ton F. van Dijk.
"Baudet laat via Twitter weten dat hij ‘reptielen’ niet letterlijk bedoelde: "Natuurlijk was het een metafoor. Ik sprak over een samenzwering achter de schermen van globalisten, geheime diensten, psychopaten — waardoor de democratie en de vrijheid verdwijnt. Degenen die ons dit aandoen zijn een soort onmensen, reptielen, machines, gevoellozen kortom."" Reactie Thierry Baudet op Twitter.
Hier het bewuste interview met Baudet (altijd even de feiten checken):
'Thierry Baudet: We Must Develop More Courage to Counter Globalism' Bron: BitChute 17 okt 2022
Mijn advies zou zijn: check altijd even of je niet door de ondergrens zakt: "Voorzitter: de Premier zakt door de ondergrens".
Het lijkt het nieuwe verbale aanvals- en verdedigingswapen in Den Haag, voor als je met 'Metaforen' bestookt wordt.
'Das Logisch'

17 okt 2022:
'Hof: leefomstandigheden asielzoekers moeten snel verbeteren, geen uitstel' Bron: NOS 17 okt 2022
"Het besluit betekent onder meer dat kwetsbaren als hoogzwangeren, gezinnen met baby's en zieken per direct uit de (crisis)noodopvang moeten. Verder moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog deze week de opvang voor minderjarigen die zonder ouders naar Nederland komen (amv's) verbeteren."
'Das Logisch'

16 okt 2022:
'Frankrijk gaat in eigen land Oekraïense militairen opleiden: "Gaan van lange oorlog uit"' Bron: Frank Renout in het AD van 16 okt 2022
"Wij zijn zelf niet in oorlog, maar we helpen een land in oorlog", aldus de Franse minister van Defensie, Sébastien Lecornu.
"Wij zijn discreet. Als je kijkt naar wat we ècht leveren zitten we in de top 5 van landen."
"Onze marine surveilleert regelmatig op zee en onze tegenstanders varen daar soms ook."
Huh? "Tegenstander?" Maar 'wij' waren toch niet in oorlog met Rusland?
Lijkt ook verder toch net op Mark Rutte zijn verhaal:
"We hebben een hulpfonds voor Oekraïne opgezet van 100 miljoen euro. Dat geld mag Oekraïne gebruiken zoals ze zelf wil, op voorwaarde dat de aankopen worden gedaan in Frankrijk. Dat is goed voor de Franse industrie."
'Das Logisch'

15 okt 2022:
'Het is ondenkbaar dat het kabinet blijft zitten na deze parlementaire enquête' Bron: RTV Noord 15 okt 2022
"Ook voormalig VVD-spindoctor Henri Kruithof, die tot 2015 de rechterhand was van premier Rutte, is cynisch over de zin van de parlementaire enquête. "Het grootste probleem is dat er geen emotionele betrokkenheid in Den Haag is met de problematiek in Groningen. Bij bijna niemand. Als de verhoren zijn afgelopen, gaat iedereen zijns weegs en over tot de orde van de dag. En in die orde van de dag speelt Groningen geen rol", constateerde hij vrijdag in De Nieuws BV op NPO Radio 1."
Geen emotionele betrokkenheid, behalve waar het om het eigen egootje gaat.
'Das Logisch'

05 okt 2022:
'Europarlement walgt van toeslagenaffaire: 'Schandvlek in de geschiedenis van de rechtsstaat'' Bron: AD 05 okt 2022
"Het Europese Parlement walgt van het Nederlandse toeslagenschandaal. Europa moet alles in het werk stellen om te voorkomen dat zich waar dan ook in Europa ooit nog dergelijke vormen van institutioneel racisme voordoen."
'Das Logisch'

05 okt 2022:
'Kan 'stikstofman' Remkes de gemoederen sussen? Vandaag verschijnt advies' Bron: NOS 05 okt 2022
"Zijn opdracht: de verhitte gemoederen in de stikstofdiscussie tot bedaren brengen."
"Remkes' missie zal zijn geslaagd als iedereen ook na het verschijnen van zijn adviezen nog met elkaar om tafel wil. Maar eerst buigt het kabinet zich over zijn rapport, waarna het later deze maand met een inhoudelijke reactie komt. Ook is het de bedoeling dat de langverwachte 'perspectiefbrief', die de agrarische sector meer vertrouwen in de toekomst moet bieden, op korte termijn verschijnt."
Stikstofprobleem oplossen is toch iets anders dan gemoederen sussen. Een lekke band ga je ook niet polderen: die ga je plakken. Of niet natuurlijk.
'Das Logisch'

29 sep 2022:
'Ook bij prijsplafond nog veel energiearmoede' Bron: NOS 29 sep 2022
"Het prijsplafond voor de energierekening, dat het kabinet volgende maand wil laten ingaan, voorkomt niet dat grote delen van de laagste inkomensgroepen in energiearmoede zullen verkeren. Dat blijkt uit een doorrekening van onderzoeksbureau ABF Research op basis van de gegevens van zo'n 50.000 huishoudens."
"Ook bij hogere inkomens zal er, ondanks de maatregelen, sprake zijn van energiearmoede. Bij inkomens tot zo'n 40.000 euro netto per jaar gaat het om vier op de tien huishoudens, en bij inkomens tot 50.000 euro om drie op de tien huishoudens. 'Energiearmoede' is voor hogere inkomens natuurlijk wel een relatief begrip."
'Das Logisch'

22 sep 2022:
Rutte na sneer Van Haga: 'Niet zo happen' Bron: De Telegraaf op YouTube op 22 sep 2022.
"Een opvallend moment tussen Kamerlid Wybren van Haga en premier Mark Rutte op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen."
Van Haga heeft het over de 'reuzel' van Dilan Yesilgöz-Zegerius en Rutte over het vermeende 'happen' door Van Haga. Dan lijkt Rutte over te stappen naar internationale ervaringen in de vliegtuigstoel tijdens een van zijn vele politieke tripjes naar het buitenland. De laatste serie die hij, zo lijkt het, keek zal de 'Far Out Man' geweest zijn: 'No Brain, No Pain'.
Dit is "far out" en "dit was een old alt-right conspiracy theory hier de Kamer in slingeren", klonk het moeizaam hakkelend uit de mond van de Premier.
Thuis denk je dan toch echt ook even dat je naar een comedy zit te kijken, ware het niet zo treurig.
'Das Logisch'

09 sep 2022:
'Gemengde reacties uit voormalige Afrikaanse koloniën op overlijden koningin Elizabeth' Bron: De Volkskrant 09 sep 2022
"In de zeventig jaar dat koningin Elizabeth op de troon zat, heeft ze de val van het Britse koloniale rijk bewust meegemaakt. Tevergeefs probeerde zij het Gemenebest bij elkaar te houden. Door velen wordt zij gezien als een symbool van het Verenigd Koninkrijk als koloniale onderdrukker.'
'Das Logisch'

02 sep 2022:
'Raad van Europa: Nederland moet leefomstandigheden asielzoekers verbeteren' Bron: NOS 02 sep 2022
"Deze brief heeft weliswaar geen juridische gevolgen, de Raad van Europa kan geen straf opleggen, maar de commissaris haalt in deze brief nadrukkelijk het Europese mensenrechtenverdrag aan en zegt dat dat niet door Nederland wordt nageleefd", zegt correspondent Ardy Stemerding. "Daarmee legt ze de vinger op de zere plek."
'Das Logisch'

20 aug 2022:
'Verwaarlozing in het tijdperk-Rutte bedreigt nu de maatschappelijke vrede' Bron: Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 20 aug 2022
"Zo dragen VVD en CDA al tijden bij aan de groeiende populariteit van een steeds extremer extreem-rechts. In campagnes proberen ze ‘de rechterflank af te dekken’ met mythes over immigratiebeperking. Eenmaal aan de macht organiseren ze rancune door machteloos de handen in de lucht te gooien."
'Das Logisch'

15 aug 2022:
'Milieuactivist Vollenbroek: Weerstand boeren is eigen schuld kabinet' Bron Trouw 15 aug 2022
"Wij zijn ervan overtuigd dat het harde boerenprotest in belangrijke mate gevoed wordt door de knullige en laffe manier waarop de premier over het stikstofdossier naar de bevolking communiceert. Het kabinet heeft dus de kans niet gegrepen om de stikstofcrisis te presenteren als dat wat het is: een gezamenlijk maatschappelijk probleem. Aldus heeft het polariserende tendensen laten voortwoekeren. Het zal een hele toer worden om de geest weer in de fles te krijgen."
"Sowieso is het raar dat er na de rechterlijke uitspraken en politieke besluitvorming over het stikstofbeleid, nog een nieuwe gespreksronde is afgedwongen door een paar tiende procent van de beroepsbevolking", zegt Vollenbroek. "Er is een Stikstofwet en een coalitieakkoord. Het is dan ongepast om de discussies en onderhandelingen in het parlement nog eens over te gaan doen op de snelweg."
'Das Logisch'

10 aug 2022:
'Boerenprotest werkt: VVD, CDA en ChristenUnie zetten ineens vraagtekens bij stikstofdoel landbouw' Bron: Yvonne Hofs in De Volkskrant van 10 aug 2022
"De maandenlange felle boerenprotesten beginnen effect te sorteren. Inmiddels stellen drie van de vier coalitiefracties de stikstofdoelen voor de landbouw ter discussie. VVD, CDA en ChristenUnie vragen het kabinet of het niet een onsje minder kan met de ammoniakreductie in de veehouderij."
Poetin zal zich gesteund voelen: 'escaleren' werkt dus.
'I Have A Dream'
'Das Logisch'

05 aug 2022:
Nieuwe acties van boeren dreigen: "We gaan zeker escaleren" Bron: RTV Oost 05 aug 2022
'Escaleren' Bron: Encyclo
"1) Erger worden 2) Ernstiger worden 3) Geleidelijk uitbreiden 4) Het steeds erger worden van een conflictsituatie 5) Hoog oplopen 6) Steeds erger worden van een conflictsituatie 7) Tekeergaan 8) Trapsgewijs verhevigen 9) Uit de hand lopen 10) Verergeren 11) Verhevigen 12) Verscherpen"
"Daar gaan we niet over uitweiden, maar we gaan zeker escaleren. We bedenken altijd iets speciaals."
'Das Logisch'

26 jul 2022:
'Hulporganisaties roepen Rutte op om regie te nemen in asielcrisis' Bron: NOS 26 jul 2022
"De brief aan Rutte is ondertekend door Unicef, VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Nederlandse Rode Kruis en Vluchtelingenwerk."
"De vijf hulporganisaties roepen premier Rutte op om de regie te nemen in de asielcrisis. In een brief schrijven ze dat hij als leider van het kabinet het verschil kan maken in het oplossen van het tekort aan opvangplekken."
'Das Logisch'

22 jul 2022:
'Marleen de Rooy over waarheidsvinding en woordvoering' Bron: Interview Jeroen Pen met NOS-verslaggever Marleen de Rooy in Human Mediastorm van 22 jul 2022
"Ik heb een week niet geslapen. Als je net nieuw bent is het allemaal zo spannend. Het is intimidatie: alle duiders appjes sturen dat ze hun vingers er niet aan moeten branden, dat ze de mist in gaan. Met andere woorden: je zet je reputatie en je geloofwaardigheid op het spel. En dat allemaal omdat ze zelf wilden bepalen hoe en wanneer ze het naar buiten zouden brengen."
'Das logisch'

07 mrt 2022:
De rubberen ruggengraat van Mark Rutte. Rutte in Londen: ‘We doen alles, maar militair ingrijpen is té groot risico’ Bron: Tubantia 07 mrt 2022
"Hoe triest en pijnlijk de beelden van de Russische invasie van Oekraïne ook zijn, Navo-troepen gaan zich onder geen beding rechtstreeks mengen in de oorlog."
"De realiteit is dat we in grote mate afhankelijk zijn van hun olie", gaf Rutte aan.
"Helaas betekent dat in de praktijk dat we die vreselijke beelden nog wel enige tijd gaan zien."
'Das Logisch'

26 nov 2021:
'Mensen zien dat belangrijke taken van de overheid zijn verloederd' Bron: BN DeStem 26 nov 2021
Herman Tjeenk Willink
Het vertrouwen in de landelijke overheid zit op een dieptepunt. Niet raar, vindt Herman Tjeenk Willink. Als de bus uit dorpen verdwijnt en de overheid onbereikbaar is, is er iets grondig mis.
"De overheid heeft de burger van zichzelf vervreemd."
"De overheid heeft wel allerlei verwachtingen van de burger, die moet bijvoorbeeld zelfredzaam zijn. Maar ze denkt te weinig na over wat de burger van de overheid mag verwachten."
"Weet u wat mij verbaast? Dat de rechters hebben erkend dat ze fout zaten en nagaan wat er anders en beter moet. Dat geldt ook voor de uitvoeringsinstanties. Maar de politiek is vooral op zoek naar schuldigen. Terwijl toch evident is dat de affaire is ontstaan als gevolg van meerdere politieke beslissingen sinds 2004. Was er maar een schuldige. Het is veel erger: los van wie er aan de knoppen zat, ging het mis. Omdat de overheid – en dan bedoel ik de hele overheid inclusief de politiek – te weinig nadenkt over waarom ze er eigenlijk is noch over de eisen waaraan ze moet voldoen. In de politiek denkt zelden iemand na over de uitvoerbaarheid van het beleid en hoe dat uitwerkt in de praktijk."
'Das Logisch'

06 nov 2020:
'Niemand heeft in dit land het recht niet beledigd te worden' Bron: AD 06 nov 2020
"Grondrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs zijn volgens Rutte het fundament van onze samenleving."
"Als er mensen in Nederland zijn die denken: ik word beledigd en ik wil dat de overheid regelt dat dat niet gebeurt: dat kan hier niet."
Onze premier predikt dit wel ten overstaan van onschuldige kindertjes op scholen in Nederland.
Dus Joden en Moslims beledigen mag volgens Rutte gewoon? Holocaust ontkennen, toch strafbaar in Nederland, mag volgens premier Rutte dan dus ook? Of mag je alleen mensen beledigen die het niet met jou eens zijn? Haarlokjes knippen omdat Iran tegenstander Oekraïne is en bondgenoot van Poetin? Geen boycot van Qatar, omdat je nu weer om energie verlegen zit? Zou een beetje hypocriet zijn nietwaar?
Beetje sneu ook als die kindertjes erachter komen hoe het wel zit. Zie hierover ook: 'Vrijheid Van Meningsuiting'.
'De vijand van mijn vijand is mijn vriend', of 'de vriend van mijn vijand is mijn vijand'?
'Das Logisch'

13 okt 2015:
'Oorzaak woningnood: VVD of asielzoekers?' Bron: Analyse Gastblogger Bas Thijs op Sargasso 13 okt 2015
Superkorte lompe samenvatting:
"De zorg voor vluchtelingen kost inderdaad geld. Weet je hoeveel? 0,08% van het bedrag wat we jaarlijks aan zorg kwijt zijn met zijn allen."
"De VVD daarentegen heeft een rampzalig effect op onze sociale woningmarkt. Die wil ze dan ook het liefst afschaffen. Door de VVD zijn er steeds minder sociale huurwoningen, gaan de huren hard omhoog, en wordt in de toekomst waarschijnlijk de huursubsidie afgebouwd.
Conclusie: De VVD moet ophouden met vluchtelingen tot zondebok te bombarderen, een spiegel kopen en zichzelf opheffen als ze graag minder woningnood en lagere zorgkosten wil."
'Das Logisch'

04 jun 2015:
'De zelfvernietigende logica van het kapitalisme' Bron: Econoom-filosoof Antoon Vandevelde op 04 jun 2015 in Filosofie Magazine
"Het hedendaagse kapitalisme bergt volgens Piketty een zelfvernietigende logica, maar die kan worden tegengegaan door juiste beleidskeuzes. Zoals de arbeidersbeweging het kapitalisme heeft gedwongen tot hervormingen die het uiteindelijk hebben gered, zo kan ook nu een sociale beweging die de toenemende ongelijkheid in de wereld gaat keren, het kapitalisme tegen zichzelf en de rijken tegen hun overmatige hebzucht beschermen."
'Das Logisch'

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.
: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017