Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Black Lives Matter
Black Lives Matter
06/16/2020

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


'Vrijheid Van Meningsuiting':
“The ability to express ourselves freely is fundamental to a free society,” said Jodie Ginsberg, chief executive officer of 'Index on Censorship'. "This includes the freedom to publish, to satirise, to joke, to criticise, even when that might cause offence to others. Those who wish to silence free speech must never be allowed to prevail." Bron: The Guardian 08-01-2014
Zie ook: Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'A History and a Warning'

'Black Lives Matter' 18 jun 2020 (Bijgewerkt 31 aug 2020)

Waarom?
"Snap niet dat jij je druk maakt om zo'n racistische moord in de USA. Weet je hoeveel kans je hebt dat jou dat overkomt? Op de N34 Groningen-Emmen vallen jaarlijks meer doden."
Daarom dus:

De geschiedenis kun je niet wissen, maar de geschiedschrijving kun je met voortschrijdend inzicht wel herschrijven is mijn uitgangspunt.
Wij hebben als mens de neiging naar onszelf, onze omgeving en dus ook naar het verleden te kijken vanuit ons eigen perspectief, met onze eigen normen en waarden.
In het concrete debat over Racisme ligt hier dus ook het gevaar op de loer. Het gevaar dat 'wij', die misschien wel terecht als racist worden aangemerkt, redeneren vanuit onszelf. 'Wij' zeggen dan bijvoorbeeld dat 'zij' het verleden niet mogen wissen.
"Racisme vond men vroeger normaal", "Andere volkeren deden ook aan slavernij", "Toen was die man een held", zijn opmerkingen die je hoort in het publieke debat, onder politici en zelfs onder historici.
Ruim een eeuw geleden hadden vrouwen nog geen kiesrecht. Toen vonden 'we' dat wellicht normaal, maar wat vonden de vrouwen daar toen van? Voor #MeToo vonden 'we' het wellicht normaal dat vrouwen werden aangerand. Vonden die vrouwen dat destijds ook zo? Vroeger mishandelden 'we' kinderen thuis en vonden 'we' dat wellicht normaal. Vonden die kinderen dat zelf ook? Vroeger deden 'we' aan slavernij en vonden 'we' dat normaal. Vond de gehele bevolking dat, of maar een select gezelschap? Wist 'het volk' eigenlijk wel wat zich in verre landen afspeelde? Vonden de slaven zelf 'ons' handelen ook een reden om standbeelden op te richten?
De vraag is dus wie zijn 'we' en wie waren het eigenlijk die 'onze' geschiedenis beschreven? Hebben 'wij' niet eeuwenlang te maken gehad met een eenzijdige en soms manipulatieve geschiedschrijving? Hielden 'wij' onwelgevallige bronnen bewust buiten het gezichtsveld van het volk? Waren het de historici die dat soort processen aanstuurden of werden zij juist aangestuurd, waren het de bestuurders, de machthebbers, de media, het onderwijs, de politiek? Zie over de positie van historici ook: 'Network of Concerned Historians' en 'The historian as an enemy: interview with Antoon De Baets' Bron: Café História 25 nov 2019. Interessant in deze context is bijvoorbeeld ook het interview met Historica Professor Jill Lepore in De Morgen van 16 jul 2020: 'Het tijdperk van Obama zijn vooral jaren van grote frustratie geweest'. "Historici zijn al heel lang met die cijfers vertrouwd. We weten hoe de aanwas van kapitaal in West-Europa mogelijk is gemaakt door in Amerika land te stelen en Afrikaanse slaven in te zetten: zo is het moderne kapitalisme begonnen. Alleen al de ongelooflijke rijkdom die naar Nederland is afgevoerd... We kennen de geschiedenis van het Europese kolonialisme, maar we vertikken het om die in rekening te brengen."

Met 'Black Lives Matter' worden 'we' hard met de neus op de feiten gedrukt en worden 'we' hopelijk gedwongen onze opvattingen te herijken en er ook naar te gaan handelen.

"Geschiedenis mag je niet wissen"? "Je moet het namelijk wel in de context van die tijd plaatsen", zegt Mark Rutte op zijn bekende gladde en inhoudsloze wijze.
Geschiedschrijving zou je kunnen vergelijken met een uitspraak van een rechter (ook al kun je er natuurlijk ook op andere manieren, naar wens, naar kijken). Een zaak wordt aangedragen, bewijsmateriaal wordt voorgelegd, getuigen worden gehoord die ieder, hoe eerlijk ook, met een eigen verhaal komen. De rechter doet uitspraak en velt zijn vonnis.
Met nieuw verworven bewijsmateriaal, met nieuwe getuigen en feiten kan een zaak heropend worden en kan een vonnis herzien worden. Een boef kan zo een held worden en een held een boef.
Zo zit het ook met de geschiedschrijving.
De geschiedenis ligt vast, maar de geschiedschrijving is slechts een interpretatie ervan. Historici kunnen de geschiedenis zelf dus niet herschrijven, maar wel de interpretatie ervan op grond van nieuwe bronnen, nieuwe inzichten.
De taak van een historicus is dus eigenlijk om telkens de geschiedenis opnieuw te beschrijven, zodra er voortschrijdend inzicht is omtrent het verleden. De geschiedschrijving is daarmee dus ook nooit klaar.
Het krampachtig vastklampen aan een ooit geschetst beeld van de werkelijkheid, dat door voortschrijdend inzicht is achterhaald, getuigt van een benepen conservatisme en van weinig wetenschappelijk inzicht.
Het vastklampen aan het overjarige verhaal geeft ook ruimte voor het gebruiken van de achterhaalde geschiedenisinterpretatie voor eigen doeleinden, zoals Thierry Baudet dat demonstreerde bij WNL. Hoe ver zitten Rutte en Baudet overigens eigenlijk van elkaar af als het om hun stellingname op dit vlak gaat?
Rutte stelt zich op als een verdachte die van de rechter het laatste woord krijgt en dan zegt: "Sorry hoor jongens, maar we maken allemaal weleens een foutje. Die slachtoffers moeten niet zo zeuren, ze hebben zelf zeker nooit iets verkeerds gedaan? Misschien ben ik in uw ogen wel schuldig, maar er zijn toch wel mensen die ergere dingen gedaan hebben, toch? Weet u, ik denk dat u er een beetje anders tegenaan kijkt dan wij in Den Haag. In uw gedachtengang is het aan het slachtoffer om de dader eventueel te vergeven. In mijn wereldje doen wij dat als daders altijd zelf. 'Staan voor jezelf', noem ik dat. Kijk je maakt een blunder met grote gevolgen en dan zeg je sorry met daaraan toegevoegd het belangrijke woordje 'maar'. Daarmee vergeef je jezelf en praat je je eigen daden goed. Zo wordt je nooit veroordeeld. U snapt dat misschien niet zo goed, maar (!) dat noemen wij 'politiek bedrijven'."
In Den Haag komt Rutte er op die manier kennelijk nog mee weg ook, getuige de Peilingwijzer. Of zegt dat meer over hoe 'wij' zelf er als Nederlanders in staan?
Zie ook:
'Non-apology apology' Bron: Wikipedia
'Mistakes were made' Bron: Wikipedia

Even voor de geïnteresseerde lezer wat meer historisch inzicht hieromtrent:
'Kolonialisme leeft door in het heden. Daarom is dekoloniseren belangrijk.' Bron: Heleen Debeuckelaere in De Correspondent 14 okt 2019
"In het boek The Origins of Racism in the West onderzoeken academici de geschiedenis van racisme van de oudheid tot de achttiende eeuw. Zij laten zien hoe racisme pas sinds de achttiende eeuw werd geïnstitutionaliseerd door het Westen, om hun natiestaten te kunnen ontwikkelen ten koste van anderen. Om goed te praten dat hele volken systematisch onderdrukt werden, was het nodig om die volken af te schilderen als kinderlijk, dom, gevaarlijk voor elkaar en anderen. Van rijke werelden en culturen werden barbaarse wezens gemaakt zonder geschiedenis, die meer op dieren dan op ons leken.
De verfijning van racisme, via wetenschap en propaganda, is dus een product van de Europese wil om anderen te onderdrukken. Racisme kregen wij allemaal aangeleerd en exporteerden we naar andere plaatsen – allemaal om de historische slavernij en kolonisatieprojecten mogelijk te maken."
En om een en ander wat meer in een kritisch perspectief te zien is ook dit wel de moeite waard om te lezen:
'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' Bron: De Volkskrant van 04 sep 2018
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."

Een paar eerste reacties op 'Black Lives Matter':

De 16-jarige tennister Coco Gauff: 'My speech at the peaceful protest in my hometown of Delray Beach, Florida.'
"You need to use your voice, no matter how big or small your platform is, you need to use your voice.”
"Je moet je stem gebruiken, hoe groot of klein je platform ook is, je moet je stem gebruiken."
“I saw a Dr. King quote that said, "The silence of the good people is worse than the brutality of the bad people." So, you need to not be silent. If you are choosing silence, you’re choosing the side of the oppressor."
"Ik zag een citaat van Dr. King dat zei: "Het zwijgen van de goede mensen is erger dan de wreedheid van de slechte mensen. Dus, je hoeft niet te zwijgen. Als je voor stilte kiest, kies je de kant van de onderdrukker."

Julia Kristina MA Psych Master Therapist & Coach Juliacounsellor:
"An ally isn't someone who just says I feel bad about what you're going through.
An ally is someone who says I'm here to help, and this is where I'm going to start."
"Een bondgenoot is niet iemand die alleen maar zegt dat die zich slecht voelt over wat je doormaakt.
Een bondgenoot is iemand die zegt dat die er is om je te helpen en dan de daad bij het woord voegt."
Laten we dat doen.

Een beetje historische achtergrond: 'Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging' Bron: Wikipedia

Inspirerende muziek rond dit thema:
Sam Cooke - 'A Change Is Gonna Come'
Bob Dylan - Steve Allen Interview & Performance of 'The Lonesome Death of Hattie Carroll'

Uit en in de media:

27 aug 2020:
'L.A. teacher flees home amid threats after wearing ‘I can’t breathe’ T-shirt to online class' Bron Los Angeles Times 27 aug 2020

22 aug 2020:
Historicus Emmer: ‘Er wordt gedaan alsof elke plantage een hel op aarde was’ Bron: historicus Piet Emmer (75) aan het woord in het AD 22 aug 2020
"Als historicus ben je er niet om morele oordelen te vellen, maar om dingen in perspectief te zetten zodat je de geschiedenis beter begrijpt."
"Toen ik onderzoek deed naar hoeveel ruimte slaven hadden tijdens het vervoer op slavenschepen, vergeleek ik dat met vrije migranten uit die tijd en met de ruimte die wij nu hebben in een vliegtuig, economy class."
"Door zwart-wit te denken ga je bijvoorbeeld voorbij aan de ergste vorm van racisme die we kennen: antisemitisme. Jodenhaat heeft niets met slavernij, huidskleur of koloniën te maken."
Historicus ben je om dingen in perspectief te zetten. Lijkt me een goed uitgangspunt. Emmer vind het daartoe relevant om de beenruimte op een slavenschip in breder perspectief te plaatsen. Het zette me aan het denken: wat is de relevantie daarvan?
Hier een paar 'dingen' om de slavernij mee in perspectief te plaatsen volgens de methode Emmer: wie heeft de meeste/minste beenruimte in m2 pp.?
Jood in Goederentrein vanaf Westerbork?
Krijgsgevangene in tent langs Birma Spoorlijn?
Bezoeker Woodstock Festival 1969?
Bootvluchteling Middellandse Zee?
Varken in Veetransportwagen?
Passagier op achterbank Lamborghini?
Voetbalsupporter K-Side Eredivisie?
Badgast op strand Scheveningen?
Wie had nu het meest reden tot klagen op grond van deze vergelijking?
Conclusie?
Zie ook:
'De drogredeneringen van Piet Emmer' Bron: Zihni Özdil in Historiek 06 jan 2018
"De schaamteloosheid waarmee een emeritus hoogleraar op de man speelt, wetenschappelijke criteria naast zich neer legt en gedurende zijn carrière niet in staat bleek kritisch te reflecteren op onze vaderlandse geschiedenis, sterkt alleen maar mijn volharding om wel bij te dragen aan het wetenschappelijk historische debat in Nederland."

17 jul 2020:
'Pas nadat sponsoren dreigden contracten te verbreken, past footballteam Washington Redskins de naam aan' Bron: De Volkskrant 17 jul 2020
"Vertegenwoordigers van de Navajo spraken van een 'historische dag voor de inheems-Amerikaanse gemeenschap'. Na 87 jaar besloot de Washington Redskins, een van de oudste American footballteams, deze week eindelijk afscheid te nemen van het controversiële woord 'redskin' (roodhuid) in de naam. Dat wordt gezien als een racistische benaming van de oorspronkelijke bevolking van de Verenigde ­Staten."
Hèhè!

17 jul 2020:
Van Huffelen over discriminatie Belastingdienst: 'Zeer ernstig, oprechte excuses' Bron: NOS 17 jul 2020
Siebers stelt dat ministeries en andere landelijke overheidsorganisaties "heel veel geld" uitgeven aan diversiteit en diversiteitsbeleid. "Maar over het algemeen vormt dat een soort afleidingsmanoeuvre. Het is alsof men om de hete brij heen draait."
"Ik ben heel benieuwd of men zal zeggen: dit is heel specifiek voor deze afdeling, of dat men de mogelijkheid onder ogen zou willen zien dat discriminatie bij de belastingdienst geen incident is maar onderdeel van een breder patroon van discriminatie bij de rijksoverheid."
Geen tijd voor onderzoek en meningen geven, maar daden stellen dus. Discriminatie is verboden punt. Dat is geen mening maar een feit.

16 jul 2020:
'Het tijdperk van Obama zijn vooral jaren van grote frustratie geweest' Bron: Historica Professor Jill Lepore in De Morgen van 16 jul 2020
In 2018 publiceerde ze een complete geschiedenis van de Verenigde Staten: Deze waarheden.
"Historici aan de Amerikaanse universiteiten staan erg wantrouwig tegenover nationale geschiedenissen, en ze hebben daar goede redenen voor: al te vaak functioneren die als een propagandistisch steuntje voor autoritaire leiders en vertellen ze een glorieus verhaal over de onstuitbare opgang van één of andere natiestaat."
"Ik onderzoek wat er van de dure 'waarheden' die ingeschreven zijn in onze grondwet – de politieke gelijkheid, de natuurlijke rechten van de burgers en de soevereiniteit van het volk – is geworden."
Precies de opvatting over de taak van de historicus die mij zo aanspreekt, zoals hierboven beschreven.

16 jul 2020:
Nederlandse wetenschappers en prominenten ondertekenen manifest tegen 'afrekencultuur' Bron: NOS 16 jul 2020
"Als gevolg van radicale groepen die institutioneel racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan", staat in de brief. "Deze groepen willen anderen die niet de juiste mening voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen."
Het wordt tijd dat mensen die discrimineren gewoon aangepakt worden conform de wetten en verdragen die wij met zijn allen ondertekend hebben. Zo zou de democratie tenminste moeten werken. "Ik ben gewoon voor racisme", is een mening, alleen daar gaat het niet om. Wij hebben afgesproken niet te discrimineren, maar we doen dat nog steeds. Daar zou het om moeten gaan; wat gaan we ertegen doen in plaats van wat vinden we ervan.

22 jun 2020:
Beelden onder vuur: 'Voor Molukse gemeenschap staat J.P. Coen voor geweld' Bron: AD 22 jun 2020
"De beelden van omstreden 'helden' uit de koloniale geschiedenis wankelen op hun sokkel. De woede van de Black Lives Matter-beweging richt zich op figuren die symbool staan voor racisme, uitbuiting en discriminatie. 'Standbeelden zijn ook een vorm van geschiedschrijving', betoogt hoogleraar Fridus Steijlen."
Precies dat is wat ik hierboven betoogde, herschrijf de geschiedenis indien noodzakelijk.

16 jun 2020:
'Broken-Winged Bird vertelt over een zwarte soldaat die in Europa vocht en terugkeerde naar een racistisch Amerika' Bron: Actrice Jouman Fattal in De Volkskrant van 16 jun 2020
"De geschiedenis wordt door de winnaars verteld. Dat die winnaars vaak wit zijn, is geen toeval. Dit maakt onze eigen geschiedenis, in dit geval die van de Tweede Wereldoorlog, eenzijdig."
Precies dit is zo'n voorbeeld van gemanipuleerde geschiedschrijving en hoe die ontstond.

14 jun 2020:
'Zwart en wit in de VS: "Damn' vermoorden ze daar nog steeds zwarte mensen?"' Een tweeluik Deel 2 Amerika Bron: AD 14 jun 2020 
"Het doel is om de raciale hiërarchie die altijd heeft bestaan in dit land in stand te houden."
"De statistiek die dat het best duidelijk maakt: witte mensen met een universitair diploma hebben zeven keer zoveel welvaart als zwarte mensen met een zelfde diploma. Opleidingsniveau doet er dus niet toe", zegt Rashawn Ray, socioloog die raciale ongelijkheid onderzoekt aan de Universiteit van Maryland en het Brookings Instituut. "We hebben het in de VS vaak over selfmade miljonairs, maar welvaart wordt meestal doorgegeven, zelden gecreëerd."
Dus niks neoliberaal plaatje van: "Ja maar, ik heb er ook hard voor gewerkt, dus heb ik het ook verdiend!" Dat hebben die zwarte mensen dus ook, maar ze krijgen het niet, of veel minder.

13 jun 2020:
'Weerstand tegen culturele dekolonisatie: "Kijk naar de discussie over Zwarte Piet en de Gouden Eeuw"' Een tweeluik Deel 1 Nederland Bron: AD 13 jun 2020
"Nzume constateert dat Nederland in een 'intellectuele kronkel zit'. Ze haalt Mark Rutte aan, die vorige week stelde van gedachten te zijn veranderd over Zwarte Piet. De premier zei inmiddels beter te begrijpen dat zwarte mensen 'pijn ondervinden' van Zwarte Piet en verwacht dat het figuur langzaam uit het straatbeeld zal verdwijnen. "Dat de premier van Nederland dat zegt, is een stap, zeker. Maar hij zei ook dat het oké is om Zwarte Piet wél leuk te vinden en het geen racistisch figuur te vinden.""
Vandaar mijn conclusie: In Nederland heerst het 'Intelligent Racisme' van Mark Rutte.

13 jun 2020:
'Beste grote witte mensen, jullie kennis voelt als koppigheid, jullie realisme als luiheid' Bron: Martha Balthazar in DeMorgen van 13 jun 2020
"Antiracistisch zijn vraagt geen tijd, het vraagt werk. Het is een proces waarbij je je ego aan de kant moet zetten, de dingen moet herzien, je openstellen voor de werkelijkheid van een ander. Laat dat nu net zijn wat grote mensen niet graag doen."
Het is niet aan de dader om te vergeven, maar aan het slachtoffer. "Sorry, maar" zijn geen excuses. Als je echt spijt hebt, dan beken je onvoorwaardelijk schuld en vraag je het slachtoffer wat je kunt doen om het 'goed' te maken en ben je bereid daarvoor de prijs te betalen.
Het verhaal van dat we het "in de tijd moeten zien", slaat helemaal nergens op. We bekijken de geschiedenis alleen vanuit onze eigen gezichtsveld, eerst door 'onze' ogen van vroeger en vervolgens door die van nu. Maar waar is de empathie om de geschiedenis te bestuderen door de ogen van de ander?
Een vrouw aanranden vonden mannen vijftig jaar geleden misschien wel prima en nu hopelijk niet meer. Dan mag je vandaag niet naar het verleden kijken door de bril van nu, maar moet je kijken door de mannenbril van toen? Maar wat vonden die vrouwen er toen al van?
Daar zou de vraag over moeten gaan, ook als het om 'ons' koloniale verleden gaat.

11 jun 2020:
'Asha verbaast zich over discussie over Zwarte Piet in Deventer: "Ik ben heel erg teleurgesteld in witte mensen."' Bron: Column Asha ten Broeke in het AD 11 jun 2020
"Racisme faseer je niet langzaam uit, dat schaf je gewoon af. Het gaat hier om een mensenrechtenkwestie: het recht van zwarte mensen om in de openbare ruimte gevrijwaard te blijven van racisme, van kinderen van kleur om naar school te kunnen zonder daar geconfronteerd te worden met racisme. Dit is niet te veel gevraagd."
"Rutte is een slappe zak. Hij heeft eindeloos bijgedragen aan dit systemische probleem en nu is hij 1 centimeter opgeschoven. Hij wurmt zich er op een gemakkelijke manier doorheen."
Mark Rutte beweert dat je de geschiedenis niet kunt 'wegwerken' (Bron: AD 12 jun 2020) en dat aan mensen plussen en minnen zitten en zaten. De bekende polderredenering. Rutte lijkt ook aanhanger van het model van het Polderracisme of ook wel Intelligent Racisme genoemd: "De een is nu eenmaal een racist en de ander niet, dat mogen de mensen hier gelukkig zelf kiezen, wij leven in een vrij land", zo lijkt het hoofdkenmerk van deze stroming. Vraag je je toch af wat herdenken dit soort mensen dan jaarlijks op 4 en 5 mei?
Merkwaardig overigens ook dat je de geschiedenis zou kunnen 'wegwerken' indien je een enkel gemanipuleerd en in de schijnwerpers geplaatst element eruit zou halen? Hebben we de geschiedenis van Nazi-Duitsland weggewerkt door geen 'Monument' voor Hitler op te richten (in Berlijn?*), door Hakenkruizen in de openbare ruimte en Mein Kampf te verbieden?
Van mij mag je trouwens Mein Kampf best lezen als historische bron, dat heeft met 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'Persvrijheid' te maken. En "Don't Mention The War"* kijken lijkt me grappig en zinvol, omdat het ons op een humoristische manier met onze vooroordelen confronteert. Parodie heet dat en Selfspot.
Teksten en beelden gebruiken als middel om te trachten 'Mensenrechten' te schenden is een ander verhaal. Zo simpel ligt het.
Een standbeeld in de openbare ruimte dient ter verering van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld J.P. Coen (Bron: Historiek). Wordt diegene verheerlijkt voor het direct of indirect schenden van de 'Mensenrechten' dan dient een overheid hiertegen in actie te komen. Omdat wij getekend hebben voor naleving van die rechten. Zo simpel ligt dat. Dat laat je niet over aan 'de markt'.
Mark Rutte? Nou ja, Asha benoemde het al.

07 jun 2020:
'Onsmakelijk hoe fatsoenlijke mensen corona-angst omzetten in een morele overtoep' Bron: Sander Schimmelpenninck in De Volkskrant van 07 jun 2020
"De laatste schijnprogressievelingen en -liberalen die nog in de kast zaten, kregen op 1 juni het laatste duwtje in hun coming-out als conservatief."
"De mythe van Nederland gidsland mag na deze week gerust doodverklaard, maar de demonstratie op de Dam is tóch een lichtpuntje. Het verstandige deel van de jongeren liet van zich horen, op een onderwerp waarop ieder mens zich kan verenigen."
Kwam na de demonstratie op de Dam zo'n coming-outer tegen die me toesprak: "Snap niet dat jij je druk maakt om zo'n racistische moord in de USA. Weet je hoeveel kans je hebt dat jou dat overkomt? Op de N34 Groningen-Emmen vallen jaarlijks meer doden."
Inderdaad, de mythe van Nederland gidsland mag deze week doodverklaard.

05 jun 2020:
Organisator tegendemonstratie Black Lives Matter Leeuwarden: 'Mensen die me echt kennen weten dat ik geen racist ben' Bron: Sander Slijver (39) uit Dokkum, die eerder als een van de Blokkeerfriezen de A7 blokkeerde, in de LC van 05 jun 2020.
"Er moet een keer een tegengeluid komen", betoogt Slijver.
Even ter opfrissing van het geheugen Jan Brouwer aan het woord, hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum Openbare Orde en Veiligheid: 'Door de ervaringen in Friesland denken voorstanders van Zwarte Piet dat dreigen met geweld loont'. Bron: De Volkskrant 18 nov 2018.
"Naar deze groep (de andere kant dan Kick Out Zwarte Piet) moet je een heel duidelijk signaal afgeven. Vorig jaar hebben gezagsdragers dat verkeerd gedaan. Nu is het tijd voor een omslag. Bestuurders, ook onze premier, moeten heel duidelijk maken dat dit niet kan en meer begrip tonen voor dat deel van de gekleurde bevolking dat diepgewortelde gevoelens heeft tegen Zwarte Piet als symbool van bestaande discriminatie".
En ook Sheila Sitalsing uitte zich destijds: 'Als de premier dingen zegt als "Dat moet de samenleving oplossen" is het niet raar dat bekogelaars zich gesterkt voelen' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 18 nov 2018
"Als regeringsvertegenwoordigers lafjes dingen zeggen als ‘Demonstreren mag, maar liever niet waar de kinderen bij zijn’, en ‘Niet over Piet praten wanneer de Sint in het land is’, dan zetten ze de deur open voor de eigenrichting van afgelopen weekend."
Waar staat 'Black Lives Matter' eigenlijk voor? "To love and desire freedom and justice for ourselves is a prerequisite for wanting the same for others."
Vertaald voor Blokkeerfriezen: "Liefde en verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid voor onszelf is een voorwaarde om hetzelfde te willen voor anderen."
Vrijheid en rechtvaardigheid, zaken die onderdeel zijn van Mensenrechten.
Er moet een keer een tegengeluid komen? Waartegen dan? Tegen de Mensenrechten? Juist bescherming van die Mensenrechten is waar een overheid voor op zou moeten komen, zoals Sitalsing terecht opmerkte: "Mannen en vrouwen van de regering: het kan nog net, de goede kant van de geschiedenis kiezen. Wel opschieten, het is al bijna te laat", stelde ze in 2018, toen Mark Rutte het 'nog niet door had'. Zijn we al iets verder in 2020?

05 jun 2020 (bijgewerkt 08 jun 2020):
'Rutte: ik ben anders gaan denken over Zwarte Piet' Bron: NOS 05 jun 2020
"Rutte zegt dat hij in de loop van de tijd veel mensen heeft ontmoet 'met een donkere huidskleur die zeiden zich ongelofelijk gediscrimineerd te voelen omdat Zwarte Piet zwart was'. Dat heeft de premier aan het denken gezet."
Mark Rutte heeft het 'licht' gezien? Merkwaardige man toch, nog in 2018 konden we dit lezen:
Column Ewald Engelen: 'Oogarts'. Bron: De Groene Amsterdammer 17 jan 2018
"Rutte’s gekokketeer met visieloosheid begint pathologische trekken aan te nemen. Afgelopen zondag bij Buitenhof was het weer zo ver. Met een zelfgenoegzaam lachje herhaalde hij de boutade van Helmut Schmidt: wie visie heeft, moet naar de oogarts."
Een merkwaardige levenshouding voor een historicus, als je bewust er voor kiest om blind door het leven te gaan. Niet verwonderlijk dat je dan ook decennialang zaken als racisme en discriminatie rondom je niet waarneemt. Maar heb je dan niets opgestoken tijdens je studie Geschiedenis?
Dan vraag je je toch ook af wat dit eigenlijk betekent. Deze man, Mark Rutte, is in 1992 afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Leiden en deed nog niet zo lang geleden de uitspraak: "My black friends in the Antilles like Black Pete because they don’t have to paint their faces".
Het is niet de eerste keer dat er getwijfeld wordt aan bepaalde intellectuele basiscapaciteiten van Mark Rutte: 'Ruttes Romeinse Rijk'. Bron: Jona Lendering in Historiek van 27 nov 2015.
"Kortom, Rutte heeft niet de inhoudelijke kennis en mist de ambachtelijke vaardigheid die een doctoraalbul rechtvaardigen. Dit roept de vraag op hoe hij dan ooit heeft kunnen afstuderen als historicus. En die vraag bedoel ik niet als een grappige plaagstoot – er is écht iets in Leiden dat mij zeer verontrust."
Het zou natuurlijk kunnen dat aan de Universiteit Leiden wel college werd gegeven over 'Nederland en het Slavernijverleden', maar dat er geen aparte colleges bestonden over de 'Geschiedenis van Zwarte Piet in de Lage Landen'. Wellicht was het ook teveel gevraagd van Mark Rutte om zelf een link tussen die twee te kunnen leggen. Dat eist kennelijk nogal wat van deze historicus.
Frappant en typisch Mark Rutte overigens: Rutte die anders gaat 'denken' over Zwarte Piet, maar geenszins van plan is actief iets te gaan doen aan het 'Zwarte Pieten Probleem': "Rutte wil niet dat de overheid afdwingt dat Zwarte Piet verdwijnt omdat ook veel mensen van de traditie houden." Het is de bekende Rutte retoriek: 'kletsen' en 'vinden', maar 'doen', ho maar. En dat als premier van de 'Doeners'. Racisme en discriminatie laat hij liever aan 'de markt' over? 'Wie vasthoudt aan Zwarte Piet is geen racist' Bron: AD 05 jun 2020
Nederland heeft daarentegen volgens Mark Rutte wel degelijk een 'Systemisch Probleem' Bron: NOS 03 jun 2020
Maar weer eens een belletje gepleegd met de spindoctor, Erik Saelens, van de VVD*:
"Ah daar zijt gij weer. Hoe het zit met den Mark en dat racisme? Welaan den Mark moet concurreren met den Blokkeerfrieskes van als daar zijn PVV en FvD, maar wellicht heeft hij ook nog wat stemmekes nodig uit het midden. We gaan zodiende met de slogan de campagne voor 2021 in: 'Racist? Mensenrechtenontkenner? Mark is er voor jullie allemaal!' Denk wel dat uwen Markse Rutte zo de grootste kan worden."
De grootste wel, maar de grootste wat?
Chaos en verwarring zaaien, of het nu om COVID-19 of Mensenrechten gaat, Mark Rutte weet er wel raad mee en ook hoe vervolgens te oogsten.
De hamvraag blijft wat de werkelijke reden is van Rutte's ogenschijnlijke gebrek aan vaardigheden. Is hij zo naïef of schuilt er een politiek verhaal achter, zoals Saelens suggereert? Daarover meer in 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje'. Daar wordt ook ingegaan op de 'Maurice de Hond Democratie' en het begrip 'Polderalgoritme'.

02 jun 2020 (bijgewerkt 06 jun 2020):
'Zo protesteerden duizenden tegen anti-zwart politiegeweld op de Dam' Bron: AT5 02 jun 2020
Reactie Marianne Schuurmans (VVD), burgemeester Haarlemmermeer op 02 jun 2020 op Twitter:
"Ik maak me ongerust over het grote aantal mensen vanmiddag op de dam tijdens de demonstratie. Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf 2 weken thuis! Wanneer u verkouden wordt of andere klachten krijgt bel de GGD, telefoonnr. 0800-1202 en laat u testen. Neem uw verantwoordelijkheid."
Lees verder alle reacties op haar bericht en proef het verkapt 'zwart' maken van de demonstranten en de mensen waar ze voor opkwamen.
Iemand had het erover dat demonstreren uit den boze is als het mensenlevens zou kunnen kosten en er werden verwijzingen naar de 04 mei herdenking gemaakt, met een lege Dam. De situatie op de Dam op 04 mei 2020 en van die op 02 jun 2020 zijn natuurlijk niet hetzelfde als het om COVID-19 gaat. Hooguit kunnen we stellen dat op 04 mei de reden om geen publiek toe te laten angst was voor besmetting, angst voor ons eigen hachie en daarnaast angst voor overbelasting van de IC's, ook een angst voor het eigen hachie uiteindelijk natuurlijk. Rechts Nederland vond overigens dat we maar wat 'dor hout' moesten kappen en keerde zich tegen de 'Lockdown'. 
Wat is de les van 04 mei? Dat wij bereid moeten zijn om ons leven te geven voor het recht op vrije meningsuiting. Zo bezien zijn die demonstranten dus juist heel dapper geweest. Ze namen het kleine aanwezige risico zelf besmet te worden door een mededemonstrant voor lief, met als enig motief solidariteit te tonen met een man die het dodelijk slachtoffer is geworden van een, naar het lijkt, racistische moord.
Ze namen het risico voor zichzelf ten bate van een medemens en kwamen op voor hun burgerrechten en niet voor een feestje op het strand van Zandvoort, een vakantievlucht met de KLM of een concert in Carré, louter uit eigen behoeftebevrediging. Misschien namen ze het risico ook in de hoop niet langer, of in de toekomst, het slachtoffer te worden van discriminatie. Gerechtvaardigd dus en dapper. Dat benadrukte burgemeester Femke Halsema dan ook op AT5 op 01 jun 2020.
"Een burgemeester behoort boven de partijen te staan en iedereen te dienen", is hoe de taak van een burgemeester beschreven wordt.
Als burgemeester een beetje openlijk je sympathie laten blijken voor een demonstratie die ten doel heeft op te komen voor de Mensenrechten en die eist dat we die Grondrechten eens wat meer gaan respecteren, wat is daar mis mee?
Dapper eigenlijk om dan je nek uit te durven steken, juist als burgemeester van 'alle' burgers. Dat hadden bestuurders en familieleden in het verleden ook wel eens wat vaker mogen doen, zo memoreerden Mark Rutte en onze Koning Willem-Alexander nog tijdens de 4 mei herdenking. Laten we trots zijn dat iemand dat nu dan wel doet.
Wij in Nederland bekennen liever niet openlijk dat wij ook racist zijn, het moet 'netjes' blijven, en dat we deze demonstranten haten tot op het bot spreken we liefst niet openlijk uit, maar wij gaan ze dan via een slinkse omweg 'zwart' maken, met drogargumenten.
Wie het lijstje reacties bij Marianne Schuurmans (VVD, partij van De Verlichting en Vrijheid van Meningsuiting?) doorloopt, treft talloze van dit soort haters aan die we kunnen betitelen als vertegenwoordigers van een stroming die in ons land kennelijk zeer populair is: 'Intelligent Racisme'.
Zelfs haar eigen GroenLinks schiet Halsema niet te hulp. ‘Hier is iets goed misgegaan’ Bron: De Volkskrant van 02 jun 2020
"Toch keert een deel van de Kamer zich ook tegen Grapperhaus. De minister blijkt maandag tijdens een duinwandeling te zijn gebeld door Halsema. Hij kreeg te horen dat ‘de emoties hoog opliepen’ en dat uit angst voor een clash tussen politie en demonstranten was besloten om het protest niet te ontbinden. Grapperhaus toonde daar toen ‘alle begrip’ voor."
Een van die Judassen, die Grapperhaus. Een van die uitventers van het 'Intelligent Racisme'. Zal het treurige rijtje hier verder maar niet aanvullen.
En als we dan niet aanhanger zijn van 'Intelligent Racisme', waarom ontbreekt het ons dan eigenlijk aan de motivatie om actief het debat te voeren in plaats van ons handig en laf te drukken? Wat ik bedoel is bijvoorbeeld de slappe houding van types als Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel, die zich door de VS ambassadeur Pete Hoekstra lieten verleiden, zeg maar misleiden of manipuleren, het debat te verleggen naar de discussie die Donald Trump liever voert: "when the looting starts, the shooting starts": 'VS-ambassadeur Pete Hoekstra over protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd' Bron: Op1 31 mei 2020
Geen enkele keer valt het woord racisme bij onze 'journalisten' Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel.
En wat de demonstraties in Nederland betreft slaagt de overheid erin de 'journalisten' en 'het volk' af te leiden van de discussie over racisme naar een debat over COVID-19. Het misbruiken van de angst en de daarmee samenhangende 'solidariteit' onder 'het volk' levert het beste middel om de werkelijke issues te vermijden. En de 'journalistiek' en 'het volk' trappen er nog in ook. Of zijn we onderhuids niet zo antiracistisch, 'het volk' niet en de 'journalistiek' evenmin? Gaat het bij die laatste alleen om 'Journalistieke Handel'?
Nederlandse bestuurders hypocriet en slinks manipulatief?
Nog even dit geheugensteuntje van nog geen week geleden:
'Staatssecretaris roept op om morgen naar het terras te gaan' Bron: Mona Keijzer in het AD van 31 mei 2020
"Wel is het de vraag of het met zo’n oproep niet te druk op de terrassen wordt", zegt woordvoerder Coen Berends. "Dat was vandaag namelijk op de stranden wel zo. Het is aan terraseigenaren om daar goed op te letten."
Als het om de ondernemer gaat worden we wel opgeroepen tot het gaatje of net erover te gaan, gaat het om idealen en grondrechten dan klinkt die oproep niet. Typisch neoliberaal Nederland: als het maar geld oplevert.
Maar wat zegt viroloog Christian Drosten, de rechterhand van Angela Merkel als het om COVID-19 en kinderen gaat?
'Drosten bleibt bei These zu Corona-Verbreitung durch Kinder' Bron: Frankfurter Allgemeine 03 jun 2020
"Bei der Öffnung von Kitas und Schulen raten die Experten zur sorgsamen Überwachung."
In Nederland moeten de kinderen dan weer naar school, terwijl ze volgens Drosten even besmettelijk zijn als volwassenen. Niks 1,5 meter regel op het voetbalveld voor jeugd onder 12 jaar of op school of op de kindercrèche.
Dus straks, dankzij de versoepelingen van Mark Rutte & Co, weer tientallen dode ouderen, opa's en oma's, die weer lekker geknuffeld hebben met de kleinkinderen? Kindertjes die geen symptomen hebben, maar volgens Drosten dus even besmettelijk zijn?
En dan komt Mark Rutte op 03 jun indirect Femke Halsema en de demonstranten van de Dam in Amsterdam 'zwart' maken met politiek doorzichtige en hypocriete beschuldigingen:
'Premier veroordeelt Dam-demonstratie: 'abnormaal' om geen afstand te houden' Bron: NOS 03 jun 2020
"We moeten niet meemaken dat de ziekenhuizen weer overvol raken."
Mogelijk zal er een besmette demonstrant zijn geweest, maar dat levert nog geen nieuwe pandemie op.
Laffe demagogie, zeker in het licht van alle versoepelingen die zeker zo onverstandig lijken, maar de economie dienen. Waarschijnlijk nu al ingegeven door de verkiezingen in 2021. En het lijkt nog te werken ook, kijk maar bij 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje'.
Gelukkig zijn er ook nog columnisten als Emma Curvers, die de spelletjes wel doorhebben: 'Niemand bij Op1, en al zeker niet ambassadeur Hoekstra, zou het woord 'racisme' in de mond nemen' Bron: De Volkskrant van 01 jun 2020
"Het spelletje talkshowpingpong werd uitgespeeld, zonder ook maar één keer de bal aan te raken."
En is daar Sheila Sitalsing: 'Rutte miste zijn kans de mensen in het land te verzekeren dat hij voor hun veiligheid en rechten staat' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 02 jun 2020.
"Tien jaar (Mark Rutte als premier) is "vecht je in", "My black friends in the Antilles like Black Pete because they don’t have to paint their faces", "pleur op naar Turkije", "Doe Normaal en anders ga je maar weg"."
Maar dan komen de Peilingen: VVD, CDA, PVV en FvD samen op 75-89 zetels, een ruime kamermeerderheid op 25 mei 2020. Hier ook nog even het geheugensteuntje uit 2017: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd' Bron: Trouw 11 feb 2017
Wat is er mis met dit land?

18 mei 2020:
'Racisme is gemeengoed binnen de VVD' Bron: Reza Kartosen-Wong in Het Parool op 18 mei 2020
"Met Rutte als leider is het niet verwonderlijk dat racistische denkbeelden gemeengoed zijn binnen de VVD. Kopstukken als Klaas Dijkhoff, Stef Blok en Rutte zelf en VVD’ers van lagere rang hebben zich altijd vrij gevoeld om mensen van niet-westerse afkomst af te schilderen als inferieur en een potentieel gevaar voor onze samenleving."

27 jan 2020:
'Eigen leed kleurt blik op Auschwitz-herdenking' Bron: Jenne Jan Holtland, Bert Lanting en Sterre Lindhout in De Volkskrant van 23 jan 2020
"De herdenking van de bevrijding van Auschwitz, komende maandag is het 75 jaar geleden, dreigt uit te lopen op pijnlijke verdeeldheid. In Warschau, Moskou en Berlijn is een roep ontstaan waarbij het eigen leed en de eigen offers belangrijker worden geacht dan die van de ander. Wordt hier de geschiedenis herschreven?"
Zo raar eigenlijk toch niet? Als er waar dan ook ter wereld een vliegtuig neerstort is bij ons het eerste bericht (indien van toepassing) dat naar buiten wordt gebracht meestal toch ook: "Voor zover bekend zaten er geen Nederlanders in het toestel"?
En als er een bootje met 'Vluchtelingen' vergaat op de Middellandse Zee, dan komen we in Nederland toch ook niet veel verder dan: "Ze hoefden toch niet op dat bootje te zitten?" en sluiten vervolgens de overlevenden gewetenloos op in kampen in Turkije of Griekenland.
En dan op 5 mei hier allemaal feestvieren olv. Mark Rutte?

14 okt 2019:
'Kolonialisme leeft door in het heden. Daarom is dekoloniseren belangrijk' Bron: Heleen Debeuckelaere bij de Correspondent van 14 okt 2019
"Dé aanleiding voor het schrijven van dit artikel was mijn frustratie met het gebruik van dekoloniseren om iets te doen waar het niet voor bedoeld is en, nog erger, om juist bestaande machtsverhoudingen in stand te houden."
Misbruiken van de geschiedschrijving dus.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017