Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

2019 PS Verkiezingen
2019 PS Verkiezingen
02/26/2019

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'2019 PS Verkiezingen' 26 feb 2019 (laatst bijgewerkt op 28 mrt 2019 met uitslagen)

Om maar direct met de deur in huis te vallen:

In 'Nederland Polderland' schreef ik enige tijd terug (mrt 2017): "In dit licht is het ook wel interessant om nog eens te kijken naar het thema 'Verkiezingsprogramma's' en de betekenis daarvan. Als het zo is dat wij pas na verkiezingen gaan onderhandelen met mogelijke coalitiepartners en dat volgens het Poldermodel doen, dan is een ding zeker. Partijen kunnen alles in hun programma zetten en er de dag na de verkiezingen op terugkomen. Dit allemaal vanwege het 'Polderen'. Het houdt dus in dat een 'Kieswijzer' of 'Stemwijzer' op grond van het vergelijken van programma's volstrekt zinloos is. Vandaar dat ik daar ook mee gestopt ben.
Het enige zinvolle stemadvies is om te kijken hoe partijen en politici zich in de voorliggende periode gedragen hebben."

Nog een stukje citaat uit 'Nederland Polderland':
"Zo kan een lokale afdeling van een landelijke partij een stelling innemen, waarmee in de Gemeente of Provincie gescoord kan worden, terwijl de beslissingen landelijk genomen worden en al vast staat dat in Den Haag een ander standpunt wordt ingenomen.
Een paar mooie voorbeelden daarvan zijn de aardgasproblematiek en de 'Energietransitie'.
Uit Den Haag krijgt zo'n lokale afdeling via de spindoctor dan te horen dat er tegen bijvoorbeeld windmolens stelling genomen moet worden, omdat de bevolking redeneert vanuit het NIMBY (Not In My Back Yard) principe. Landelijk kiest die partij juist vóór zo'n windmolenpark in de betreffende regio.
Zo kun je trachten lokaal zieltjes te winnen, maar de burger krijgt uiteindelijk niet waar je als lokale politieke afdeling voor zei te staan. Geen regio journalist die je op een leugen kan betrappen en toch belazer je de kluit. Den Haag versus Gemeente of Provincie werkt dan strategisch net als Brussel versus Den Haag uit bovenstaand verhaal.
Zowel de landelijke als de regionale politicus van dezelfde partij kunnen nu beiden met stalen smoelen zeggen dat ze de 'waarheid' hebben gesproken, maar in feite geldt dan opnieuw: 'De kiezer is de verliezer'.
Wie deze gedachtegang wat vergezocht vindt zou zich eens af kunnen vragen waarom zo'n lokale afdeling bij landelijke verkiezingen dan niet campagne voert voor een andere partij dan de eigen. Dat zou een bewijs kunnen zijn van integriteit."

Update 11 mrt 2019:
'Ollongren maant provincies en gemeenten: nu doorpakken met windmolenparken en zonneweides' Bron: De Volkskrant van 11 mrt 2019
"Als het provincies en gemeenten niet lukt om genoeg duurzame energie op te wekken, zal het kabinet zelf plekken voor windmolenparken en zonneweides aanwijzen. Zo’n vanuit Den Haag gestuurde aanpak kan de consequentie zijn van talmen door de lagere overheden, zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een lezing maandagmiddag in Groningen."
Precies daar ging het hierboven om. Traineren in de Provincie om 'zieltjes te winnen' (het VVD populisme) en dan straks alsnog vanuit Den Haag overstag moeten gaan. Voor het CDA geldt eigenlijk hetzelfde, zie ook de 'Windkieswijzer'
"Als zij (Provincies en Gemeenten) ‘in conservatisme blijven steken’, zullen zij en haar opvolgers de taak naar zich toe moeten trekken en komen met oplossingen die ‘duurder en minder op maat gesneden’ zijn.", voegt Ollongren eraan toe. En in dat geval geldt dan opnieuw: 'de kiezer is de verliezer'.

In dit licht is het de moeite waard om opnieuw eens te kijken naar die aardgasproblematiek in Groningen.
14 feb 2019:
Boegbeeld van Groningers (Annemarie Heite red.) wil Eerste Kamer in: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’. Bron: De Volkskrant van 14 feb 2019
"De grote afstand tussen politiek en burgers breekt Groningen op, dat zie je overal. Je kunt steeds bij Jinek aanschuiven om te vertellen wat er allemaal niet goed gaat, maar wat verander je daarmee? Ik wilde niet langer langs de zijlijn staan."
En voor wie geen abonnement op De Volkskrant heeft:
'Gasboegbeeld Annemarie Heite wil voor Code Oranje naar Eerste Kamer'. Bron: Dagblad van het Noorden van 13 feb 2019
"De inwoonster van Bedum wordt door de politieke beweging Code Oranje voorgedragen als kandidaat-senator voor de Eerste Kamer bij de komende Provinciale Statenverkiezingen."
De Partij voor het Noorden (PvhN) reageert verheugd op de kandidatuur van Heite voor de Eerste Kamer. De partij verbrak onlangs de samenwerking met het platform voor provinciale onafhankelijke partijen, OSF, in de Eerste Kamer nadat deze voor de Mijnbouwwet had gestemd. "Sinds de breuk met de OSF was het voor de kandidaat statenleden nog een open vraag waar hun stem naar toe zou gaan in de Senaat. Heel belangrijk is voor ons een echt onafhankelijke kandidaat die het Noorden echt kan en wil bedienen in woord en daad. Nu Annemarie Heite kenbaar heeft gemaakt kandidaat te zijn voor Code Oranje wordt de keuze erg gemakkelijk."

Even een paar actuele updates van 12 en 13 mrt 2019 over de aardgasproblematiek:
Wachten, wachten, wachten. ‘Die aardbevingen maken je volslagen moedeloos’. Bron: De Monitor van 12 mrt 2019
"In de afgelopen 6 jaar is zijn woonboerderij naar eigen zeggen zeker dertien maal geïnspecteerd. De NAM, Centrum Veilig Wonen, TCMG, de gemeente en de Nationaal Coördinator Groningen; hij heeft ze allemaal over de vloer gehad."
"Toch wordt in een brief van 14 februari 2019 vastgesteld dat het erf van meneer Kuiper een 'niet verhoogd risico' heeft op aardbevingsschade."
'Onkunde en kinnesinne; provincie en gemeenten medeschuldig aan drama gasdossier'. Bron: RTV Noord 12 mrt 2019
"Betrokken, Bron, Bron, Insider....."
Inhoudelijk een artikel dat misschien hout snijdt, maar het is wel een tamelijk laf stukje journalistiek. Laf om als bestuurder of politicus anoniem te willen blijven en ook wel laf om als journalist daarmee op de proppen te willen komen. Het ruikt zo toch naar roddel en achterklap.
'Anonieme bronnen, liever niet', luidt het (beetje slappe) verweer van hoofdredacteur Mischa van den Berg op 12 mrt bij RTV Noord.
Wat je je natuurlijk afvraagt is: wie en wat zit hier achter zo vlak voor de verkiezingen? Het antwoord laat zich raden: wie er belang bij heeft.
Nou daar is het antwoord al (13 mrt 2019): RTV Noord en de VVD in Groningen. Want die laatsten denken dat ze wel 'verstand' hebben van de aanpak van de aardgasproblematiek. De partij van Mark Rutte en Eric Wiebes. De partij van NAM, Shell, Gasunie en noem ze maar op. De partij van de 'Doeners', ofwel de partij die verantwoordelijk is voor de sloop van Groningen. Een beetje (erg) doorzichtig, dit politieke spelletje voor de bühne.
'Politiek' (zonder tussenstations)

Nog even ter herinnering:
14 jan 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Emoties bij bezoek Wiebes: 'Daar staat de oplossing! Daar!'' Bron: RTV Noord 14 jan 2019
Helaas voor deze mevrouw en honderden anderen staat die daar dus niet, ja Eric Wiebes wel, maar wat lost die op?
Nog even gebeld met de VVD spindoctor (zie ook 13 jan j.l.). "Met Eric hebben we afgesproken dat hij de Groningers tot kort voor de verkiezingen in maart aan het lijntje houdt. Dan zal hij een 'gebaar' maken, oa. een traantje wegpinken bij RTV Noord. Ik heb hem de tekst meegegeven "Ik ben een Groninger", die doet het traditioneel altijd wel goed. Ons doel is zo toch nog een paar Groningers zover te krijgen dat ze VVD gaan stemmen."
Komt vandaag, 13 mrt 2019 onze Minister President met dit: 'De energienota gaat omlaag, toch CO2-heffing voor industrie'. Bron: AD 13 mrt 2019
"Rutte erkent dat verkiezingen 'een rol spelen' om nu al met maatregelen te komen, maar dan vooral 'omdat anders wel erg geshopt wordt' in de cijfers die er nu liggen."
'Politiek' (zonder tussenstations)

De relatie tussen Provinciale Staten, Eerste- en Tweede Kamer is belangrijk en speelt dus een rol bij verkiezingen, landelijk of lokaal.
Wie Annemarie Heite in de Eerste Kamer wil kan dat dus doen door op een Provinciale kandidaat te stemmen die voor haar zal gaan bij de Eerste Kamer Verkiezingen.

De gaswinning is maar een voorbeeld, een andere regionale zaak is die van vliegveld Lelystad. Wie in Gelderland of Overijssel op het CDA of VVD stemt, vanwege prachtige beloftes over bescherming van de regionale economie, cultuur en natuur, krijgt als dit kabinet zijn zin krijgt straks een tapijt van lawaai en luchtverontreiniging over zich heen. Met dank aan Rutte III en VVD minister Cora van Nieuwenhuizen. Wie in die provincies dat niet wil zal niet in de regio, maar in Den Haag op zoek moeten naar een partij die voor zijn of haar belangen opkomt. Lees ook maar eens dit actuele bericht van  Ivo Stumpe van GroenLinks 04 mrt 2019 op Twitter: "Gehoord bij de kantinetour Luchtvaart in Groningen: PvdA en VVD in Drenthe verzetten zich tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport, maar willen wel ten koste van alles Eelde Airport open houden." De hypocrisie en het opportunisme ten top.

Hoe partijen zich recent gedragen hebben, in de regio en/of in Den Haag, valt te lezen in onder meer 'Nederland Polderland', 'Politiek' (met tussenstations), 'Vluchtelingen', 'Energietransitie', 'Eco Manifest' en 'Tussengebied'.

In het kader van het grote thema van het milieuvraagstuk sprak vooral dit me wel aan:
"De enige partij die pleit voor behoud van bomen en die het gebruik van biomassa afwijst is de partij met 'Plan B'. Wie de programma's van de andere partijen erop naslaat en beter nog de politieke inbreng van de laatste jaren heeft gevolgd, kan dit zelf bevestigd zien."

En dit sprak me ook aan na het goed gelezen te hebben: 'Waarom ik Partij voor de Dieren ga stemmen (en GroenLinks de overwinning gun)'. Bron: Rob Wijnberg in de Correspondent van 13 mrt 2017
Tja, waarom dan niet ook in 2018 en 2019 dacht ik vervolgens.
Nou ja, dat laatste, dat gunnen aan GroenLinks, is vanaf vandaag wel een beetje weggeëbd en niet alleen bij mij. Kirsten de Wrede (PvdD) op Twitter: "Nondeju!", ‘GroenLinks is voor windmolens, niet voor natuur’. Zie over dit laatste ook 'The Thorn' van 31 jan 2019

Ja, het gaat om Provinciale Staten Verkiezingen, maar de leden daarvan kiezen in mei wel de Eerste Kamer. Indirect is een stem tijdens de PS Verkiezingen dus wel degelijk ook een stem die telt voor de landelijke politiek. Er is niks mis mee om dat mee te laten wegen in de stemkeuze, zo zit onze democratie domweg in elkaar.

Stemadvies?
Persoonlijk denk ik dat iedereen vooral moet stemmen voor datgene en op diegene waar hij of zij in gelooft. Omdat nogal wat mensen om advies vragen, vooruit dan, bij deze toch nog een wat concreter stemadvies, eigenlijk meer een kieswijzer dan een stemadvies, maar dan met name waar het gaat om de 'Energietransitie' en een beetje om 'Eco Manifest'. 
Wat betreft de klimaatverandering zijn er twee kampen: de grootste groep (zo'n 97% van de wetenschappers die er verstand van hebben) is het erover eens dat er een groot milieuprobleem is en dat wij dat zelf hebben veroorzaakt en zullen moeten oplossen.
Toch is er ook nog steeds een kleine groep klimaatsceptici. Zij zien niet dat de mens zelf problemen veroorzaakt en zien evenmin in dat wij een bijdrage zouden kunnen leveren aan een oplossing.
De eerste groep wil op korte termijn doelen bereiken om afspraken na te kunnen komen die internationaal gemaakt zijn om Parijs 2050 te realiseren.
Tot deze groep behoren partijen als De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, en zij het iets terughoudender PvdA, CU en SP.
Tot de tweede groep, de klimaatontkenners behoren de PVV en FvD. Zij vinden alle klimaatmaatregelen geldverspilling.
Dan hebben we nog het CDA en de VVD, die als je het goed bekijkt geen hom en geen kuit zijn. Ze zwabberen en zijn compleet inconsistent. Zo retweet een VVD'er uit Groningen nog op 10 mrt 2019 Marcel Crok (een van die onbetrouwbare klimaatsceptici) met de kreet dat 'goedbedoelde stapjes' in Nederland er niet toe doen. Prima als je dat gedachtegoed steunt, maar wel een beetje raar. Als je ergens geen verstand van hebt, de meeste politici, waarom vertrouw je dan op de uitzondering in de wetenschap? Maar goed, ieders goed recht. Alleen als je er zo over denkt, in de lijn van PVV en FvD, waarom dan wel werken aan een klimaatakkoord, waarom windmolens op zee willen, waarom wel een waterstof economie bepleiten? Dat is dan allemaal helemaal niet nodig: gas, olie en kolen zat in de wereld.
In dat licht is het ook raar dat de VVD voorstander is van kernenergie. In 'Kerncentrales of windmolens?', bron: De Monitor 20 jan 2019, waar de VVD gretig aan meewerkte, pleitte Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de VVD in de PS van Groningen, voor kernenergie. Haar partijgenote uit de Tweede Kamer, Dilan Yesilgoz, moest vaststellen dat windmolens en kernenergie elkaar volledig in de weg staan, op grond van haar eigen gebrekkige inzicht in de materie, een redenering die op zich nog wel hout zou kunnen snijden. Dit standpunt is dus niet alleen dat van de VVD in Den Haag, maar wordt ook uitgedragen vanuit de VVD fractie in Groningen. Vervolgens beide prediken, kernenergie en windmolens, raar is dat dan toch? Het komt ondeskundig en klungelig over.
Bovendien stelt de VVD in Groningen zich op als partij van de boeren en de vissers. Maar die vissers moeten niets hebben van al die windmolens op zee en vrezen voor hun bestaan. Raar toch?

Terugkomend op het thema 'deskundigheid' en het zich aanmatigen van een mening het volgende: recht van spreken over materie heeft in mijn ogen diegene die verstand van zaken heeft, dan wel diegene die in staat is om een betrouwbaar oordeel te kunnen vellen over de kunde en integriteit van zijn medemens. Het in twijfel trekken van deskundigen op gebieden waar je zelf geen verstand van hebt brengt het risico met zich mee dat het vertrouwen in de wetenschap volledig ondermijnd wordt en uiteindelijk ook in de democratie. Het leidt regelrecht tot populisme met alle gevolgen van dien.

Zou ik vertrouwen hebben in 97% van de wetenschappers die zich met energievraagstukken bezig houden, wat ik zelf wel heb, dan zou mijn keuze vallen op PvdD, GroenLinks of D66, op een afstandje gevolgd door PvdA, CU en SP.
Als ik klimaatscepticus was dan zou ik stemmen op PVV, FvD, VVD of CDA, met name als het gaat om het onderwerp energietransitie en natuur en milieu.
De lokale partijen blijven hier buiten beeld, omdat die in elke provincie weer onder een andere naam opereren. Hieronder komen ze nog wel aan bod in The Northern Times. 
Wie geen zin heeft om dit alles na te trekken kan een kortere route volgen:
'Zo dien je klimaatsceptici van repliek: zeven klimaatmythes ontkracht' Bron: Trouw 10 mrt 2019
'Klaar met alle meningen over klimaatverandering? Dit zijn de feiten' Bron: AD 09 mrt 2019

Zie ook de 'Windkieswijzer' per Provincie
Voor de Waterschappen: 'Mijn Stem Waterschappen'

En zou het accent vooral liggen op hoe de politiek omgaat met dieren dan is dit ook de moeite van het bekijken waard, juist ook omdat ze de programma's (verkiezingsbeloftes) en stemgedrag (daden) in de Tweede Kamer naast elkaar hebben gelegd:
'Als je om dieren geeft, kun je het beste op deze partij stemmen'. Bron: Hans Baaij op FtM Follow the Money 18 mrt 2019
"De conclusie: de VVD en het CDA doen helemaal niets aan dierenwelzijn, en de PvdA, D66 en de CU laten het afweten als ze in de regering zitten. Van het FvD en de SGP hoeven de dieren ook wanneer deze partijen in de oppositie zitten weinig te verwachten. GroenLinks, de SP en vanzelfsprekend de PvdD zijn diervriendelijk, en dat geldt in iets mindere mate ook voor DENK en de PVV."

Special for people from abroad:

'Groningen votes: a provincial elections guide for internationals'. Source: The Northern Times 11 mrt 2019
General party stances:
We checked out the stances of the parties running in the provincial kieskompas (2019 PS Groningen), although newcomers Forum voor Democratie declined to take part. The Dutch political parties that are standing in the Groningen provincial elections are spread across the political spectrum. If you consider politics upon two axes – left-right economically and conservative-progressive socially – the most left/progressive party on Groningen’s issues is the Partij voor de Dieren (Party for the Animals) whilst the most right/conservative party is the VVD (People’s Party for Freedom and Democracy) of current Dutch PM Mark Rutte.

Partij voor de Dieren (Party for the Animals): Hard Left/ Very Progressive
Democrats 66 (D66): Centrist/Very Progressive
GroenLinks (Green Left): Mid Left/Very Progressive
Socialistische Partij (Socialist Party, SP): Hard Left/ Mid Progressive
Denk (Dutch for “think”, Turkish for “equal”): Soft Left/Quite Progressive
PvdA (Labour Party): Soft Left/Quite Progressive
50Plus (focused on issues for the elderly): Soft Left/Quite Progressive
Christen Unie (Christian Union): Soft Left/Neither progressive nor conservative
Partij voor het Noorden (Party for the North): Centrist/Centrist
CDA (Christian Democratic Appeal): Centrist/Quite Conservative
Groninger Belang (Groninger Interest): Soft Right/Very Conservative
PVV (Freedom Party): Soft Right/Very Conservative
VVD (People’s Party for Freedom and Democracy): Far Right/Very Conservative
Forum voor Democratie (Forum for Democracy): Far right/Very Conservative

Maar bedenk dat verkiezingsbeloftes en partijprogramma's vaak weinig zeggen over wat politici werkelijk doen: "Het enige zinvolle stemadvies is om te kijken hoe partijen en politici zich in de voorliggende periode gedragen hebben."

Tip: bij lokale verkiezingen (Gemeenteraad en Provinciale Staten) is het zaak goed op te letten wie de zeggenschap heeft over het lokale beleid. Is dat Den Haag, dan is het verstandig naar het beleid daar te kijken en hoe jouw favoriete partij zich gedraagt in de Tweede Kamer. Wie zich laat leiden door de campagneretoriek van lokale politici loopt anders het risico van een koude kermis thuis te komen.

En toen:

21 mrt 2019:
'Alle stemmen geteld: GroenLinks de grootste van Groningen' Bron: RTV Noord 21 mrt 2019
en
'Bekijk hier alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen' Bron: NOS 21 mrt 2019
en
'Kijk hier hoe er in jouw provincie gestemd is' Bron: AD 20 mrt 2019
en
'GroenLinks blijft grootste partij na tellen 100 procent van stemmen' Bron: Provincie Groningen 21 mrt 2019

En dan de duiding ( 21 mrt onder voorbehoud definitieve uitslagen):

Wat moet je hier van zeggen, ook al zijn het nog niet de officiële uitslagen?
Een paar trends zijn duidelijk. Alle grote partijen hebben verloren en kleinere partijen hebben een beetje of veel gewonnen. Het politieke landschap is verder versnipperd.
Landelijk gezien is het Forum voor Democratie de grote winnaar geworden. GroenLinks heeft ook flink gewonnen. De zwaarste verliezers werden SP, PVV, D66 en CDA.
De huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en CU is haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt, dat is ook wel zeker.
En dan de vraag hoe het zit in Groningen, de 'Bevingsprovincie'? Laten we RTV Noord maar eens het woord geven: 'Analyse: wat betekent de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen?'. Bron: RTV Noord 21 mrt 2019
Veel wijzer werd ik er eerlijk gezegd niet van.
Volgens de voorlopige uitslag van oa. de NOS is ook hier het Forum voor Democratie (+4) de grote winnaar, gevolgd door GroenLinks (+3) en is de SP (-4) de grootste verliezer.

'Aangeslagen SP moet op zoek naar een nieuw wervend verhaal' Bron: De Volkskrant 21 mrt 2019
"Het is toch bizar dat een deel van de potentiële of oud-SP-kiezers nu op Forum stemmen terwijl dat direct tegen hun eigenbelang ingaat? Net zoals in de VS. We moeten een eigen wervend verhaal formuleren, zoals Bernie Sanders of AOC dat doen."

'Vooral mannen kiezen voor Forum voor Democratie' Bron: NRC 21 mrt 2019

Om eerlijk te zijn vind ik die uitslagen lastig te verklaren. GroenLinks wint, maar van wie en de SP verliest waarschijnlijk aan het Forum voor Democratie?
De uitslagen in de provincie Groningen zijn hoogstwaarschijnlijk behoorlijk beïnvloed door het 'Aardgasdossier'. Wanhoop onder inwoners zal een reden geweest kunnen zijn om een 'tegenstem' uit te brengen. Maar het verklaart niet de landelijke uitslag. Het succes van Forum voor Democratie berust, zo het zich laat aanzien, op drie belangrijke pijlers: het issue van migratie, de klimaatproblematiek en algehele onvrede.
Die factoren speelden ook in de USA bij de verkiezing van Donald Trump een belangrijke rol. Uit statistiekjes mag blijken dat mensen het goed hebben, als de angst heerst dat verworvenheden op het punt staan verloren te gaan kan dat voor veel onrust zorgen, ook politiek. Voor velen doet het er dan waarschijnlijk niet meer toe of die zorgen rationeel of irrationeel zijn. Die zorgen hebben de huidige bestuurders waarschijnlijk te lang op zijn beloop gelaten. Met stand-up politics en met een grote grimas op je gezicht een beetje swingen op 'Sweet Caroline' neem je die zorgen niet weg.

Toch blijft het lastig deze verkiezingen en met name de grote winst van Forum voor Democratie te duiden. Het zou te kort door de bocht zijn om te veronderstellen dat heel Nederland plotseling in paniek is vanwege die twee Ethiopische jongens die vorig jaar over de markt van Ootmarsum liepen. En die twee kunnen niet in elk gehucht rondlopen, ook al zegt ons vooroordeel misschien van wel. En het lijkt ook niet waarschijnlijk dat Mozart nu plotseling op nummer een bij Spotify staat.
Gelukkig hebben we onze 'deskundigen' nog en twee daarvan komen hier aan bod:

'Forum voor Democratie aantrekkelijk voor klimaatscepticus' Bron: NRC 21 mrt 2019
"FvD is duidelijk issue owner klimaatscepsis, zegt Harteveld, die opmerkt dat hierin een verklaring voor FvD-winst kan liggen: „Het is een bekende politicologische wet dat partijen winnen als verkiezingen over 'hun' thema gaan, net als GroenLinks.", denken Maarten Huygen en Rik Wassens.

'CDA en GroenLinks hebben hun niche, Baudet is overal' Bron: De Volkskrant van 21 mrt 2019
"Zijn kiezers zijn tuinder, ondernemer, student, iets in de financiële sector – er zijn veel Forum-stemmers onder de lezers van Het Financieele Dagblad, peilde Maurice de Hond. Ze zien in Baudet geen apostel van de angst, maar een verlicht denker die met pianospel, fijne geuren en een onalledaags vocabulaire de weg naar een betere toekomst kan voorspiegelen. Een rolmodel dat veel dichter bij Fortuyn dan bij Wilders ligt.", menen Ariejan Korteweg en Onderzoek: Serena Frijters.

Update 22 mrt 2019:
'CBS: economische groei niet bij werkende Nederlander' Bron: De NRC van 22 mrt 2019
"Loonontwikkeling Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral bedrijven en de overheid profiteren van de economische groei."
"Uit de cijfers valt te concluderen dat de economische groei vooral terechtkomt bij bedrijven en de overheid en niet bij de werkende Nederlander", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.
Kun je wel met je vaasje staan te zwaaien, maar daar wordt de werkende Nederlander dus niet blij van. Heeft vast ook invloed gehad op de verkiezingsuitslag.

Update 22 mrt 2019:
'NRC en de making of Baudet: negen jaar baudisme, baudologie en baudetterie' Bron: NRC 22 mrt 2019
"Baudet zal profijt hebben gehad van zijn tv-appeal, en wie weet van huiver bij media om beticht te worden van ‘demoniseren’. Maar toch vooral van afkeer van de gevestigde orde en van de electorale behoefte aan inspirerend in plaats van deprimerend rechts. Uitspraken over cultuur en volk die ooit tot grote ophef zouden leiden, doen dat allang niet meer."

Update 23 mrt 2019:
Nog even een paar analyses gelezen en even serieus gekeken naar de 'Overwinningsspeech van Thierry Baudet' bij de NOS, alsmede de 'Overwinningsspeech van Jesse Klaver'.
Wat eigenlijk opvalt is dat door een aantal 'deskundigen' zowel Jesse Klaver als Thierry Baudet wordt 'geframed' tot Doemdenker, hoewel ze zelf in hun speeches suggereren te staan voor een positieve stap voorwaarts. Klaver wordt, net als Rob Jetten van D66, door zijn tegenstanders nogal eens weggezet als klimaatdrammer, die zijn motivatie vindt in het christelijke, maar ook islamitische doemdenken. Lees maar eens dit: 'Opinie op Zondag: Het klimaatalarmisme is doorgeslagen doemdenken'. Bron: historicus Willem Melching in De Volkskrant van 17 feb 2019. Thierry Baudet lijkt op deze zelfde lijn te zitten, als Melching, waar het om het klimaat gaat: onnodig pessimisme en doemdenken dat nergens op slaat.
Maar dan, waar Thierry Baudet een optimist ia als het om het klimaat gaat, als we luisteren naar zijn ideeën over onze cultuur, architectuur, muziek, kunst, natuur en landschap, dan klinkt daarin een zwaar pessimisme door. Dan horen we toch echt 'Der Untergang des Abendlandes'.
Uitgerekend die twee partijen scoorden hoog bij deze verkiezingen. Als we naar de som kijken van PVV en FvD, dan zijn ze samen de VVD ruimschoots gepasseerd, een tendens die ik eerder zich al zag aftekenen. Mark Rutte wuifde dit allemaal op de van hem bekende wijze luchtigjes weg met zijn vaasjes, cabaret en stand-up politics van zijn secondant. Mensen noemen Rutte wel de 'paling in de emmer snot', zo gladjes. In zijn eigen beleven en nog de avond van de exit-polls vierde Rutte de schijnoverwinning met "we zijn voor de derde keer op rij de grootste."
Mark Rutte werd feitelijk links en rechts gepasseerd. En is dat verwonderlijk? Niet echt lijkt me. Een partij die zichzelf de partij van de 'Doeners' (zie 'Politiek') noemt, maar in feite die van de 'Laten.Doeners' is en de tegenstanders die wel iets willen doen uitmaakt voor 'Drammers' en vervolgens zelf alles en nog wat traineert (zie 'Energietransitie') en stuk maakt (Groningen), die verliest natuurlijk haar geloofwaardigheid. Ik zei het eerder al: VVD en CDA bleken geen hom en geen kuit. Voor mij verklaart het veel over deze 2019 PS Verkiezingen.

Update 23 mrt 2019:
'Ongrijpbaar, paradoxaal, pragmatisch: wie is Thierry Baudet?' Bron: Wendelmoet Boersema in Trouw van 23 mrt 2019.
"Ik ben een uitzondering. Ik leg aan intellectuelen uit waarom ze ongelijk hebben en aan het volk waarom het gelijk heeft. Hoe meer opleiding mensen hebben genoten, hoe groter de kans dat ze domme dingen vinden. Dat is een raadsel waar ik me elke dag over verwonder."
Een interessant verhaal in Trouw en ook lastig voor wie geen academische achtergrond heeft, geen gymnasium heeft doorlopen en geen filosofie heeft gestudeerd.
Misschien ligt de kern van het succes van het FvD en Thierry Baudet er wel in dat de 'gewone man', het volk, er vertrouwen in heeft dat Thierry Baudet en Theo Hiddema intellectueel de elite wel even met eigen wapens zullen weten te bestrijden. Wellicht geven ze graag de inhoudelijke kant en de filosofische uitlatingen en overdenkingen uit handen en ze verdiepen zich er misschien niet eens in.   
Het succesverhaal van Jesse Klaver lijkt op het eerste gezicht gemakkelijker uit te leggen. Maar misschien is er wel meer overeenkomst dan we zo op het eerste gezicht denken. Zijn het niet beiden enigszins Messiaanse types? De zondvloed staat voor de deur, de tsunami. Bij de een komt die over land, bij de ander over zee. Bij de een moeten we muren bouwen en de ander waarschuwt ons dat als we niks doen onze dijken het zullen begeven. Jesse Klaver heeft duidelijk meer de jonge intellectuele generatie in steden als Amsterdam en Groningen aangesproken. Het FvD sprak mensen in alle lagen en alle streken aan.
Aan beider successen ligt het doemdenken zoals dat hierboven door Willem Melching beschreven werd in De Volkskrant van 17 feb 2019: 'Opinie op Zondag: Het klimaatalarmisme is doorgeslagen doemdenken' ten grondslag?

Update 23 mrt 2019:
'De nieuwe politieke kaart van Nederland: versnippering in beeld' Bron: NOS 23 mrt 2019

Update 25 mrt 2019:
Voor de liefhebber: 'Uitslagen Kieskring Groningen' en 'Uitslagen per stembureau per partij per kandidaat' (Gemeente Groningen).

Update 26 mrt 2019:
Voor de liefhebber: 'Uitslagen van de verkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog'. Bron: Lars Boogaard op Twitter 25 mrt 2019 Mooie grafische weergave!


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017