Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Politiek
Politiek
2016年07月08日
Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.
De ongecensureerde originele items zullen vanaf deze datum uitsluitend nog per PDF via het 'contactformulier' nabesteld kunnen worden.


'Politiek'  Bram Vermeulen

"Ik praat niet en ik zeg niets
Ik luister niet en ik hoor niets"

In 1980 richtte Vermeulen een eigen groep op, Bram Vermeulen en De Toekomst. bron: Wikipedia.

Een lied getiteld 'Politiek' doet vermoeden dat het over politiek en politici gaat en daar gaat het hier natuurlijk in eerste instantie ook om bij Bram Vermeulen. Toch kan je ook zeggen dat het een veel bredere aanklacht is tegen egocentrisme, lafheid, wegkijken, opportunisme, narcisme en dat soort dingen van mensen in het algemeen.  Geldt niet veel vaker voor ons allemaal: "Wist ik er niets van" en "Kunnen ze mij niets maken"?

Het dilemma van de politiek:

"Ik doe niet aan politiek", maar "de politiek doet wel aan mij" (mede daarom dit album).

Wat ik zelf als het fundamentele 'probleem' van de politiek zie is het 'debatteren om te winnen'. In het vak Geschiedenis (of Filofsofie en eigenlijk natuurlijk in de hele wetenschap) vormt het onderscheid tussen feit en mening de basis van het debat. Het gaat er daarbij om die twee te onderzoeken en te ontrafelen. Het is een zoektocht naar de waarheid, ook al wordt die misschien nooit gevonden. Een feit ligt vast, ook al kennen we de feiten soms niet. Een mening is een subjectieve opvatting. In de dagelijkse praktijk worden deze twee nogal eens verwisseld. Het gevolg kan zijn dat een mening die door velen gedeeld wordt als een feit verder gaat. Dat zien we vaak terug in de politiek, maar ook in de journalistiek. We gaan dan debatteren om te winnen in plaats van debatteren om te leren. We gaan niet meer op zoek naar de waarheid, maar naar de winst. Politiek wordt dan 'jurysport' en 'de man in de straat' bepaalt wat waar of niet waar is en daarmee ook wie wint. Wie de meeste 'likes' en volgers op social media heeft krijgt gelijk, ook al heeft hij of zij het niet. Demagogie en populisme liggen zo op de loer (zie ook TED Talk Daniel H. Cohen). Het gebruik van drogredenen, waar demagogen en populisten zich zo graag van bedienen, zorgt daarbij voor een enorme vervuiling in het politieke debat. Het 'probleem' is op zich niet nieuw: lang geleden maakten de Griekse filosofen Socrates en Plato zich hier al druk over.

De politiek is een lastige arena om persoonlijk in te kunnen groeien. Wie tegen zichzelf zegt: "follow your bliss", wordt in de politiek snel geconfronteerd met een wereld die door machtsdenken wordt beheerst. Niet iedereen voelt zich daarin thuis of is daar tegen bestand. Vandaar dat we in Nederland nog recentelijk afhakers zagen als Ybeltje Berckmoes en Sharon Gesthuizen. Zij konden hun persoonlijke idealen niet meer terugvinden in de politieke wereld waarin ze beland waren.

Interessant in deze context is het boek uit 2011 'Why Leaders Lie' van John J. Mearsheimer, 'The Truth About Lying in International Politics'. bron: The Washington Post van 15 apr 2011.
"Widespread lying makes it harder for citizens to make good choices in the voting booth, Mearsheimer writes, since they’ll often be working with false information".

Zie ook: 'Nederland Polderland'.

Wie compleet alle ins en outs nog eens wil nalezen, kan de 'PDF Politiek' bij mij opvragen via het contactformulier.


'Politiek'  Bram Vermeulen

Als ik niet kijk
Heb ik het niet gezien
Heb ik het niet gezien
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik kijk niet

Als ik niet praat
Heb ik het niet gezegd
Heb ik het niet gezegd
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik praat niet

Politiek, politiek
Ik ben er niet, ik ken ze niet
Politiek, politiek
Ik kijk niet en ik zeg niets

Als ik niet lees
Weet ik het niet
Weet ik het niet
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik lees niets

Politiek, politiek
Ik ben er niet, ik ken ze niet
Politiek, politiek
Ik kijk niet en ik zeg niets

Ik kijk niet en ik zeg niets
Ik praat niet en ik zeg niets

Als ik niet luister
Hoor ik het niet
Hoor ik het niet
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik luister niet

Politiek, politiek
Ik ben er niet, ik ken ze niet
Politiek, politiek
Ik kijk niet en ik zeg niets

Politiek, politiek
Ik ben er niet, ik ken ze niet
Politiek, politiek
Ik kijk niet en ik zeg niets

Ik praat niet en ik zeg niets
Ik luister niet en ik hoor niets


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017.