Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Home | Fototoek | Vrije Fotografie | Kerst | Kerst 2017

Kerst 2017
Kerst 2017
12/09/2017
Mijn Kerstgedachte voor 2017.

"Hoe kunnen we de lastigheid van het leven een plaats geven? Ik denk dat de lastigheden van het leven aanleiding geven tot de liefde. De liefde verschijnt niet in de fantastische kant van het leven. Niet als iedereen zich geweldig voelt en bonussen binnenharkt. Want juist als het leven een beetje moeilijk wordt, heeft het menselijke dier nood aan een ander. Dan hebben we nood aan hechting, streling, de blik van de ander en samenzijn met de ander. Dat komt vooral als het moeilijk is." Bron: Dirk de Wachter op Brainwash.

Translation:
"How can we give a place to the awkwardness of life? I think the hardships of life give rise to love. Love does not appear in the fantastic side of life. Not when everyone feels great and grasps bonuses. Just when life becomes a little difficult, the human animal is in need of someone else. It's then that we need attachment, caressing, the other person's compassionate look and being together with the other. It occurs especially when life gets tough."