Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Plan Toek
Plan Toek
2018年09月11日
Plan Toek, mag ook Plan B zijn natuurlijk. De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht[1] en [2].


Wat mij betreft mogen we er wel een beetje zuinig op zijn, op die natuur die uiteindelijk de basis vormt van ons bestaan. Dit album kan daartoe wellicht wat inspireren en gelijktijdig een aanzet zijn tot een beetje kritisch nadenken over natuur en milieu.
Soms hoor je mensen zeggen: wat heb ik nou voor invloed op het behoud van onze natuur? De pessimisten denken dat hun bijdrage een druppel op de gloeiende plaat is: maakt die ene Vega burger nu het verschil? De optimisten komen met het verhaal dat die ene uitzondering toch niet zoveel kwaad zal doen: wat maakt één steak van de grill nu uit? Ze hebben beiden gelijk denk ik. Maar als we met z'n allen zo gaan denken, dan maakt het wel degelijk uit. Dan verandert er niets of er gebeurt juist wel wat. Aan eenieder is die keus.


De rol van bomen
De discussie over het stoppen van de opwarming van de aarde spitst zich meestal toe op de reductie van broeikasgassen, met als voornaamste gas CO2.
Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, CO2 compensatie of opvang van CO2 worden genoemd als oplossingen van het probleem.
Onlangs kwam ik tot een besef dat ik zelf eigenlijk te simpel vond om serieus genomen te worden, maar ik vond het toch wel interessant genoeg om nog eens verder op in te gaan.
In steden doet zich het probleem voor van de 'hitte-eilanden'. Iedereen kent ze wel: pleinen in het hart van een stad, waar geen boom staat en je wegbrandt als de zon er 's zomers lustig schijnt. Groen-deskundigen kennen dat probleem en dragen als oplossing aan het aanplanten van bomen. Het zou in stedelijk gebied kunnen leiden tot een temperatuurdaling van wel vijf graden. (Zie 'Bomen tegen Hitte', van Wageningen Universiteit in De Groene Stad van 10 jul 2015)
Plotseling ging er bij mij een (led)lampje branden. Kennen we niet allemaal de simpele ervaring dat het in het bos en in de schaduw koeler is dan in de zon? Ik nam het altijd aan als een gegeven, zonder een causaal verband te zien tussen oorzaak en gevolg. Ja, in de woestijn schijnt de zon en is het heet, net als in de binnenlanden van Spanje of Griekenland. Maar waarom? Komt het omdat het nu eenmaal een kaal en heet gebied is, of komt het omdat er geen bomen zijn? Wat voor klimaat zou er in die woestijn heersen indien we er bomen zouden aanplanten?
Zo kwam ik op het niet te geloven simpele idee om dit principe in een groter verband te zien. Hoeveel graden gaat de temperatuur op het platteland dalen indien we grasland, woestijn en andere gebieden met weinig vegetatie zouden veranderen in bos? Dit niet vanwege de beoogde CO2 opname (ja natuurlijk ook wel), maar vanwege de directe daling van de luchttemperatuur in de omgeving? Hoe groot zou de impact van deze daling zijn op de gemiddelde temperatuur op aarde? Een daling van meerdere graden lijkt niet onwaarschijnlijk.
Een boom kun je, hoe gek het ook mag klinken, vergelijken met een koelkast[3]. Koelkasten werken volgens het principe dat verdamping van een vloeistof tot een gas energie kost, verdampingsenergie. Daartoe wordt gas met een compressor eerst samengeperst. Dat kost stroom, grijs of groen.
Bij de boom werkt het vergelijkbaar. De boom zuigt water uit de bodem en leidt dat via de stam naar de bladeren. Van daaruit verdampt het water de lucht in. De omgeving rondom de boom koelt daardoor af. De benodigde energie hiervoor komt direct van de zon. Zonne-energie zorgt er dus voor dat het water verdampt en de omgeving koelt, net als bij de koelkast.
Het klinkt te simpel om geloofwaardig te zijn, maar kan dit niet een substantiële bijdrage zijn aan het verlagen van de temperatuur op aarde, compleet los gezien van het CO2 verhaal?
In plaats van de focus te leggen op de Sahara of Oost Groningen, op Zuid Italië of de Spaanse Hoogvlakte als potentiële locaties voor zonnepanelen of plantages voor biomassa, zouden we ook eens kunnen denken aan massale herbebossing. Een bos doet er zo'n dertig jaar over om tot volwassen groei te komen. Beginnen we vandaag dan zijn deze bossen rond 2050 volgroeid.
Het project zou zonder verdere aantasting van natuurlijke hulpbronnen en zonder grote industriële activiteiten wellicht op redelijk korte termijn al tot een substantiële daling van de warmte op aarde kunnen leiden.
Wees welkom om te reageren.

Wellicht ook de moeite waard om eens bij de Bomenridders langs te gaan.

In relatie hiermee een advies aan iedereen die zich een beetje bij de natuur betrokken voelt: lees onderstaande columns eens door.
17 jul 2018:
Column: 'Groningen’s urban forest destroyed under the pretense of safety (or ‘renewable’ energy)'. Bron: Kristin McGee, Tree Knights Groningen.
"It appears that old trees, like many thousands of other living species, are becoming a thing of the past".
De vertaling in het Nederlands:
Column: 'Stop de vernietiging van het Groningse stadsbos onder het mom van veiligheid (en ‘groene energie’)'.
"De conclusie ligt voor de hand, biomassa zal nooit een realistische bron van duurzame energie kunnen zijn".

De enige partij die pleit voor behoud van bomen en die het gebruik van bio-massa afwijst is de partij met Plan B. Wie de programa's van de andere partijen er op naslaat (100%Groningen komt er, als lokale partij, nog een beetje in de buurt), en beter nog de politieke inbreng van de laatste jaren heeft gevolgd, kan dit zelf bevestigd zien.

Meer ook bij 'Energietransitie'.

vastgemaakt bericht
'Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool'. bron: Trouw 22 nov 2017.
"Biomassa is helemaal niet koolstofneutraal, stellen ze, op de korte termijn is het verbranden van houtkorrels zelfs slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen".
Biomassa is helemaal geen win-win.
Zie ook: 'Energietransitie'.

Updates:

07 nov 2018:
'We zijn niet geïnteresseerd in de redding van de aarde, maar in de redding van onze eigen arrogantie'. Bron: Richard Powers in DeMorgen van 07 nov 2018.
“Er heerst een agressieve technofiele cultuur die mensen ertoe verleidt te denken dat ze voor eeuwig zullen leven”, legt hij uit. “Ofwel letterlijk, omdat we in de toekomst het verouderingsproces zullen kunnen stilleggen, of alleen als bewustzijn, geüpload in de cloud. Het is de hoogtempel van de menselijke hybris en het menselijk exceptionalisme, het idee dat de mens los en boven de rest van de natuur staat”.
“Er bestaat een technologie die ons van koolstofdioxide kan verlossen en niet echt veel innovatie vergt. Bossen, noemen we die".
Precies dat is wat ik hierboven trachtte te verwoorden.

30 okt 2018:
Gelezen in The Thorn: WWF: “Het is 1 voor 12 om de planeet te redden”. Bron: HLN 30 okt 2018.
"Wat we vandaag bovenal nodig hebben, is een toezegging van alle politieke partijen dat de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit prioriteiten zijn die politieke programma’s overschrijden". Een plan B of iets vergelijkbaars dus.

11 okt 2018:
'IS UW SLOOT AL SCHOON?'. Bron: Waterschap Hunze en Aa's in Harener Weekblad van 10 okt 2018.
"Waarom moet ik mijn sloot schoonmaken?
Een schone sloot is belangrijk voor de wateraanvoer en de waterafvoer. Door de klimaaverandering vallen er zwaardere regenbuien. Het is belangrijk dat sloten in ons gebied schoon zijn, zodat het water snel afgevoerd wordt".
Toch niet te geloven dit in 2018?
Een sloot met een graafmachine, de grijper vol vet en olie, ontdoen van planten, dieren, vissen, amfibieën en ander leven heet 'de sloot schoonmaken'. Een sloot die gewoon met rust wordt gelaten is vies of zo?
En dan het klimaatverhaal. De buien worden zwaarder en de grond onder ons verdroogt tegelijkertijd. Wij worden als burger opgeroepen de tegels uit onze tuinen te halen, Operatie Steenbreek, in sommige gemeentes worden we zelfs verplicht onze regenpijpen van het riool af te koppelen. Dit om de gevolgen van de klimaatveranderingen op te vangen. En dan gaan boeren een race houden om het water zo snel mogelijk te dumpen?
Je vraagt je af wat die Waterschappen eigenlijk zijn? Landbouwlobby's? Toch niet te geloven dat wij 'Het groenste kabinet ooit' zouden hebben en dit het beleid in de praktijk is?
Op 11 oktober heeft het Waterschap de tekst op haar site aangepast. Zeker een bult kritiek gehad.

16 aug 2018:
'Benut de natuur bij bosbeheer, en we krijgen gratis meer CO2-opslag'. Bron: Trouw 16 aug 2018.
"Meer bos aanleggen heeft alleen zin als dat bos ook écht klimaat-slim wordt beheerd. En juist daar schort het aan, constateren Rudy Rabbinge en Jaap Kuper, actief in de Stichting Natuurvolgend Bosbeheer".

08 aug 2018:
'Opinie: Hoe we van Nederland een droogteresistent land kunnen (en moeten) maken'. Bron: Alfred de Jager, geograaf bij het Europees Droogte Observatorium, in De Volkskrant van 07 aug 2018.
"Nederland doet me denken aan villabewoners die een bliksemafleider plaatsen op hun rieten dak. Of aan de plannen van de Portugezen en Grieken die investeren in meer blusvliegtuigen in plaats van het aanplanten van minder brandbare boomsoorten en de herintroductie van wilde dieren om het bos schoon te houden.
We zijn fataal losgezongen van onze natuurlijke mogelijkheden".
Zo is het maar net.

06 aug 2018:
'Trajectories of the Earth System in the Anthropocene'. Bron: PNAS Physical Sciences 06 aug 2018.
Wie het bijbehorende kaartje bekijkt zou genoeg moeten weten.

23 jul 2018:
Toenemende vleesconsumptie "zal het milieu verwoesten". Bron: De Morgen 23 jul 2018.
"Daarnaast is de vleesproductie een belangrijke factor in het verlies aan biodiversiteit. Om voldoende voer voor het vee te kunnen produceren, moeten bossen en andere landschappen immers wijken voor landbouwgrond. Het leegpompen van rivieren en meren om al die maïs en andere granen van voldoende water te voorzien, heeft nu al een impact op de beschikbare waterbronnen, aldus de analyse".

01 jul 2018:
'Zwaluw legt het loodje: Groningse ecoloog luidt de noodklok'. Bron: DvhN 01 jul 2018.
"We zijn het hele land aan het vergiftigen met al die bestrijdingsmiddelen. Die nieuwe landbouwgiffen zouden zogenaamd geen consequenties hebben voor de natuur, maar de zwaluwen vertellen het echte verhaal".
Boeren en natuur, roept u maar.

29 jun 2018:
'Afschieten wolf is populistisch idee', stelt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland in het DvhN van 29 jun 2018.
"Afschieten en verjagen van wolven is een populistisch idee en juridisch niet haalbaar. Dat stelt Wolven in Nederland in reactie op Kamervragen van de VVD".
Zie ook: Trouw van 01 mei 2018 in 'Nederland Polderland'.

25 jun 2018 (update van 11 dec 2017):
'Gewonden bij botsing op N34', RTV Drenthe.
Remedie? 'Gedeeltelijke verdubbeling' vanaf 25.000.000 Euro's, complete verdubbeling voor zo'n 350.000.000 Euro's? De milieuschade, vernietiging natuur, impact op gezondheid mens en dier, zijn daarin nog niet eens meegenomen. Waar zijn we mee bezig, vragen ook omwonenden zich af?
'Belangrijkste oorzaken ongevallen' op N34 (los van oorzaak in dit specifieke geval): roekeloos inhalen waar dat verboden is, appen achter het stuur, drank en drugs, te hard rijden en in dit geval mogelijk op zomerbanden door de sneeuw rijden.
Moeten we voor dit soort aso-gedrag als maatschappij opdraaien? Moeten wij per vrrroem-aso zo'n €35.000.000,- op tafel leggen (grofweg beetje populistisch vrrroem vrrroem berekend bij één dode per jaar)? Als het aan mijnheer Henk Brink van de Vrroem-partij in Drenthe ligt wel. Als het om asfaltverslaving gaat, dan kan de VVD meestal wel voor Sinterklaas spelen op kosten van de belastingbetaler. Laat er eens gehandhaafd worden zou ik zeggen, zorg voor een betere rijopleiding en maak de burger meer verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag in het verkeer, kenmerk van het liberalisme toch? Verlaag de maximumsnelheid in belang van duurzaamheid, volksgezondheid en veiligheid op snelwegen. Maatregelen die weinig kosten en vandaag nog genomen kunnen worden.

21 jun 2018:
'We eten minder vlees, maar slachten steeds meer dieren'. Bron RTL Z 20 jun 2018.
"We eten steeds minder vlees. En toch slachten we steeds meer dieren in Nederland. Het buitenland maakt daar gretig gebruik van. Dat komt voornamelijk omdat we zo goedkoop produceren en slachten".
En die boeren maar toneelspelen dat ze 'ons Nederlanders van een eerlijk stukje vlees voorzien'.
De vleesindustrie vandaag afschaffen zou waarschijnlijk een stuk beter zijn voor ons Nederlanders en de Nederlandse natuur (en uiteindelijk zelfs ook voor China en de Chinezen).

19 jun 2018:
'Het boerenland smacht naar een visionair'. Joop Bouma en Hans Marijnissen interviewen de Wageningse hoogleraar Hans Wiskerke in Trouw van 19 jun 2018.
"De grote stappen zullen in Den Haag moeten worden gezet", stelt Wageningse hoogleraar Hans Wiskerke en "boeren verlangen naar een robuust langetermijnbeleid, op basis waarvan ze kunnen investeren".
"Wat dat betreft verwijst Wiskerke naar de jaren vijftig, naar Sicco Mansholt, de naoorlogse minister van landbouw die aan wel zes kabinetten deelnam. Hij zou zijn werk later voortzetten als commissaris van de Europese Commissie. Onder het motto ‘Nooit meer honger’ zette de sociaaldemocraat in op gegarandeerde minimumprijzen en schaalvergroting". Wiskerke: "Even afgezien van de inhoud van zijn beleid, was er in die tijd wel duidelijkheid over de koers".
Hoe dramatisch dom is deze uitspraak: "Even afgezien van de inhoud van zijn beleid, was er in die tijd wel duidelijkheid over de koers"? Zo lust ik er nog wel een paar. Liever een domme en destructieve visie dan geen? Toch maar eens de geschiedenisboeken induiken zou ik tegen deze hoogleraar willen zeggen. Dan kun je genoeg voorbeelden zien van wat de gevolgen zijn van consequent beleid met een verwerpelijke visie.
Tot slot nog dit: het beste voor het milieu is niet in de eerste plaats het 'verduurzamen' van de agrarische industrie, maar het stoppen met het consumeren en produceren van vlees. Biologisch of niet, de productie van vlees is een enorme belasting voor het milieu. Daar mee stoppen is een lange termijn beleid, dat vandaag ingevoerd kan worden. Wij als consument kunnen vandaag die keuze maken om geen of veel minder vlees te gaan eten.

16 jun 2018:
'De beste manier om aan de toekomst te bouwen, is door meer te worden als een bos'. Bron: Column Asha ten Broeke in De Volkskrant van 14 jun 2018.
"Concurrentie en winstoptimalisatie zijn dus geen natuurwetten, peinsde ik. Een bos is zelfs een soort anti-neoliberaal systeem: in plaats van een markt waarin individuen dienen te proberen om ten koste van anderen de succesvolste te zijn in de strijd om schaarse middelen, is het een samenwerking die draait om delen en helpen. Hoe gaaf is dat".

14 jun 2018:
'Veehouderij is zo goed als failliet'. Bron: De Volkskrant 14 jun 2018.
"De veehouderij levert de maatschappij veel minder op dan gedacht. De sector kan uitsluitend voortbestaan omdat die de milieurekening niet betaalt".
"Wij, als wetenschappers, uit so­ciale, economische en natuurwetenschappelijke hoek, doen daarom een dringende oproep aan de sectortafel landbouw en landgebruik – waarin het gewenste klimaatbeleid voor landbouw en landgebruik concreet gemaakt gaat worden – om te kiezen voor een duurzame en structurele aanpak die de hoofdoorzaken van de problemen – namelijk de te lage voedselprijzen en het te hoge aantal dieren – daadwerkelijk aanpakt".

10 jun 2018:
'Boer krijgt voorlopig geen extra geld voor houtwal en heg': ‘Bedroevend dat natuur buiten vergoeding wordt gehouden’. Bron: de Volkskrant 10 jun 2018.
"Boeren mogen voorlopig voor hun Europese subsidies landschapselementen als houtwallen en heggen niet meetellen. Daardoor ontstaat een perverse prikkel voor het weghalen van die elementen, vreest de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Die is teleurgesteld dat het ministerie van Landbouw niet sneller een nieuw systeem wil invoeren".
Rutte III: 'het groenste kabinet ooit'?

04 jun 2018:
'Is rundvlees eten vervuilender dan autorijden?'. Bron: NOS 03 juni 2018. Zie ook de bron: Science.
"Wat bleek? Als er geen vlees en zuivel meer geproduceerd zou worden, wordt driekwart van de landbouwgrond wereldwijd overbodig. En terwijl vlees en zuivel maar 18 procent van de calorieën leveren, komt bij de productie 60 procent van alle broeikasgassen vrij die door de landbouw geproduceerd worden".
Kunnen we vandaag  gewoon mee beginnen, minder vlees eten, om te beginnen met rundvlees!

01 jun 2018:
'Moet voor iedere gekapte boom per se één nieuwe boom terugkomen?'. Bron: RTV Noord 31 mei 2018.
Ja dus en misschien wel vijf of tien, zoals in de tabel valt af te lezen:
"Volgens Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, moet er altijd gekeken worden naar de functies van bomen, zoals bijdrage aan verdamping en het opvangen van stof, maar ook het huisvesten van vogels en vleermuizen. 'Met het kappen van oude bomen en het herplanten van nieuwe bomen heb je niet direct dezelfde functies van bomen terug. Zo hebben oude bomen holtes en takstructuren waar dieren in leven, die er bij nieuwe bomen niet direct zijn'".

16 mei 2018:
'Nederland is rijk, maar scoort superslecht op duurzame ranglijsten'. Bron: Trouw 16 mei 2018.
"Het CBS kijkt bovendien niet alleen naar de brede welvaart ‘hier en nu’, maar richt de blik ook op ‘later en elders’. Daaruit wordt duidelijk dat de Nederlandse welvaart consequenties heeft voor mensen in andere landen. De goederen en diensten die Nederland invoert, zijn in andere landen geproduceerd. Dat levert daar banen en inkomens op, maar belast ook het milieu. Zo is de Nederlandse ‘broeikasgasvoetafdruk’, die duidelijk maakt hoeveel broeikasgas andere landen uitstoten vanwege Nederlandse vraag naar producten, vorig jaar gestegen".
We steken onze kop liever in het zand: hier de lusten, daar de lasten. Deden we met de slavernij, de kolonies en met de gaswinning ook al.

11 mei 2018:
'CO2 maakt de wereld groener, zeggen klimaatsceptici graag. Daar valt wel wat op af te dingen'. Bron: De Volkskrant 11 mei 2018.
"De onderzoekers hebben alleen naar het effect van CO2 gekeken. In werkelijkheid zal er de komende decennia meer gebeuren. De temperatuur zal stijgen. Er komt meer verdamping waardoor er minder water beschikbaar komt. Als het te warm wordt, gaan bepaalde planten dood – dan is er helemaal geen CO2-opname meer. Er komt een verschuiving van soorten naar het noorden, maar daar is een grens aan. Er zijn meer factoren die invloed hebben op vergroening van de aarde dan alleen toename van de hoeveelheid CO2".

09 mei 2018:
RIVM waarschuwt voor biomassa: 'Het kan de gezondheid schaden'. Bron: Trouw 09 mei 2018.
"Het klonk als een oerdegelijk alternatief: de stook van biomassa als schone energiebron. Helaas, als ideale klimaatoplossing kunnen we dit wegstrepen. Het RIVM waarschuwt dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof".
Opnieuw: biomassa is dus geen win-win.

29 apr 2018:
'Waarom hebben wij als burgers niet meer te vertellen over het landschap?'. Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 29 apr 2018.
"Dat er insecten verdwijnen en daardoor vogels die van insecten leven, is misschien wel zo, maar daarover lamenteren is 'weemoed'", citeert Sheila Sitalsing VVD kamerlid Helma Lodders.
"Wat een verbod op bijen gif met weemoed over de teloorgang van paard en wagen te maken heeft, werd niet helemaal duidelijk, maar op de regeringspartij hoeven de bij, mijn schriele appelboompje en de rest van de mensheid in elk geval niet te rekenen", vervolgt Sheila.
Raar toch eigenlijk bij die VVD: natuurbehoud en biodiversiteit is 'weemoed', maar als je aan de bitterbal komt is Leiden in last. Is dat nu de partij van de Verlichting, het positieve vooruitgangsdenken en de innovaties of toch gewoon een club van angstige conservatievelingen, die het liefst zelf het verleden en tradities mummificeren? De club van Oranje Boven, van Sinterklaas en Zwarte Piet? Weten ze het zelf eigenlijk wel?

28 apr 2018:
'Zonder insecten overleven we niet - en binnen tien, twintig jaar is het crisis'. Bron: Trouw 28 apr 2018. (leesadvies: zet de borrel vast klaar)
"Dode lichamen zullen veel langer blijven liggen als er geen vliegenlarven en aaskevers meer zijn om die te verteren. Dode bomen zullen eindeloos lang blijven staan. Het landschap wordt een composthoop die slecht rot en waarin ziekteverwekkende bacteriën gedijen. Dat klinkt als een aflevering van 'The Walking Dead', ik weet het. Maar het is plausibel".
"Binnen tien, twintig jaar is het crisis. Het lot van de insecten is onderdeel van een vloedgolf van uitsterven, bodemverlies, waterschaarste en klimaatverandering die op ons afkomt. Toch hoor je hier zelden een politicus over. Er is een onthutsend gebrek aan belangstelling voor dit probleem. Het is bizar: het lijkt erop dat we alles willen doen voor onze kinderen, behalve ze een gezonde planeet nalaten".
"De Amerikaanse natuurschrijver David Quammen voorspelt dat we alleen 'onkruidsoorten' overhouden. De huidige biodiversiteit wordt teruggebracht tot een groep opportunistische, generalistische planten en dieren die je overal gaat terugzien: ratten, duiven, paardenbloemen. En mensen. Die gaan volgens Quammen een 'future of soul-withering biological loneliness' tegemoet, een hartverscheurende biologische eenzaamheid".
Dave Goulson is stellig: "Ons hele systeem van voedselproductie moet op de schop. Enorme stukken land zijn omgevormd tot een monocultuur van vergiftigde gewassen, een vijandig gebied voor al het andere leven. De intensieve landbouw is een verkwistend, onwerkelijk systeem geworden. Een derde van het voedsel dat we wereldwijd verbouwen, wordt ook nog eens weggegooid. We moeten naar een kleinschaliger systeem dat landbouw en bosbouw combineert".
"Het is de grootste mythe van onze tijd dat alleen de grootschalige, intensieve landbouw dat kan. Een intensief bebouwde hectare levert jaarlijks 8 ton tarwe op. Een goede tuinier kan uit diezelfde hectare jaarlijks 35 tot 40 ton fruit en groente krijgen. Je hebt er alleen meer boeren voor nodig".
"We moeten terug naar het platteland. Dat lijkt mij alleen maar positief. Meer mensen die voedsel gaan verbouwen, kleinschalige landbouw zonder gif en met bomen en wilde bloemen langs de akkerranden. Goed voor ons en voor de rest van het leven. En wie weet ontlopen we de apocalyptische voorspellingen die we hier gedaan hebben".
Zal hem niet in dank worden afgenomen door de landbouwlobby, maar klinkt toch wel overtuigend en wie goed om zich heen kijkt ziet dit proces zich in rap tempo voltrekken.

28 apr 2018:
'Hierom vinden we vegetariërs vaak irritant' Bron: AD 27 apr 2018.
"Worden we niet allemaal vegetariër, dan zal de wereld vergaan", kopt Trouw.
"Uit vele rapporten is de afgelopen tijd namelijk duidelijk geworden hoe slecht vleesconsumptie voor het milieu is. Zo staat een kilo rundvlees volgens de NOS gelijk aan 180 kilometer autorijden. Het inperken van de vleesindustrie zorgt voor vermindering van CO2-uitstoot en daarnaast ook voor afname van land- en watergebruik".

28 apr 2018:
'Bomen langs de weg zijn als een monument, die kun je niet omzagen'. Bron Trouw 28 apr 2018.
"Massaal bomen kappen langs gevaarlijke verkeerswegen is een slecht idee", zegt Gerdy Verschuure, docent landschapsarchitectuur van de TU Delft.
"Bomen zijn net zo goed cultureel erfgoed als sommige gebouwen. Ze horen bij het landschap".
Hè hè, gelukkig zijn er ook nog deze geluiden. Gewoon andere mentaliteit aankweken bij weggebruikers: niet appen, lezen of schrijven, geen alcohol, geen drugs achter het stuur en geen macho gedoe op de weg. Het gaat ook om het leven van een medemens!

24 apr 2018:
'Dodenwegen gaan op de schop'. Bron: AD 24 apr 2018.
"De 50 miljoen euro wordt vooral gebruikt om de bermen van deze zogeheten N-wegen (niet-autosnelwegen) veiliger te maken, zegt Van Nieuwenhuizen (VVD) in een interview met deze krant. Zo kunnen obstakels als bomen worden weggehaald".
Bomen krijgen ook wel de schuld van veel menselijk leed. Waarom toch? Staat er een pedofiel achter een boom bij het schoolplein, dan wordt de pedo niet opgepakt, maar worden alle bomen in de omgeving van de school gekapt.
Misschien weet Minister Cora van Nieuwenhuizen dat, uitgaande ervan dat mensen zich houden aan de maximumsnelheid, bij een frontale botsing op een 80km-weg dat de impact heeft van een botsing met 160km/h tegen een stilstaand object, zoals een boom. De meeste bomen staan een paar meter van de rijbaan. Die tegenligger, die relatief met 160km/h op je afkomt rijdt, doet dat op een paar decimeter afstand. Alle bomen langs de weg weghalen is dus een schijnoplossing. Snelheid omlaag en handhaven, strenger straffen op appen, drank- en drugsmisbruik achter het stuur zouden beter helpen. En waarom accepteren dat gestoorden altijd roekeloos inhalen omdat ze last hebben van een te hoog testosteron gehalte in hun bloed? Waarom pakt Van Nieuwenhuizen dat niet aan, in plaats van de natuur, die al zo te lijden heeft? Waarom anticipeert Van Nieuwenhuizen bovendien niet op de toekomst? Op de zelfrijdende auto, die als het goed is de veiligheid van de inzittenden zou moeten kunnen garanderen? Met uitzicht op bomen langs de weg? Dit was toch het 'groenste kabinet ooit'? Nee, het kappen van bomen is geen win-win situatie. Bomen gaan verstoken als biomassa is slecht voor het milieu, slecht voor de luchtkwaliteit en slecht voor de biodiversiteit.

22 apr 2018:
'Lang gekoesterde wens komt uit met aanleg faunapassages A28 en A7' Bron: RTV Noord 20 apr 2018.
"Een lang gekoesterde wens van natuurorganisaties komt uit: er worden faunapassages aangelegd onder de A28 bij Eelde en de A7 bij Foxhol".
"Er werd de laatste jaren met name aangedrongen op de aanleg van een passage onder de A28. De beide banen van die weg worden gescheiden door een betonnen muurtje. Dieren die het wagen de drukke weg over te steken stuiten op die muur, waarna ze terug moeten met een grote kans overreden te worden. Dat kost ieder jaar dodelijke slachtoffers, waaronder otters en dassen".
Ook eens gewoon goed nieuws!
Nu nog er voor zorgen dat diezelfde dieren, die dassen en reeën en zo en mensen tussen Groningen en Assen ook het Noord-Willemskanaal kunnen oversteken hetzij uitklimmen. Anders hebben die passages weinig zin.

14 apr 2018:
'Inwoners Vasse dagen gemeente uit door groenonderhoud over te nemen'. Bron: RTVOost 14 apr 2018.
"Kort samengevat houdt dit in dat een groep inwoners taken van de gemeente overneemt als zij denken dat zij het anders, beter, slimmer of efficiënter kunnen doen".
De gemeente juicht het initiatief van HOI2 toe. "De laatste jaren zien we steeds meer samenwerking tussen inwoners en de gemeente Tubbergen", vertelt wethouder Erik Volmerink. "Een mooi concept; het groen bevindt zich natuurlijk letterlijk dichtbij de inwoners en door zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud hebben ze ook zelf in de hand hoe het eruit ziet".
Klinkt sympathiek, maar het roept toch ook vragen op.
Groenbeheer is een vak waarvoor mensen een gedegen opleiding volgen en daarna ervaring opdoen in het Groenbeheer.
Zijn we ziek, dan gaan we naar de dokter, is onze auto stuk, dan gaan we naar een garage en laten er een monteur naar kijken. Groenbeheer is het vakgebied voor ecologen, planologen, hoveniers en andere professionals.
Is Groenbeheer vanwege de bezuinigingen niet een sluitpost geworden van menig gemeentebestuur? Daar lijkt het vaak wel op. Bomen en struiken verdwijnen en maken plaats voor grasveldjes of zelfs verharde ondergronden. Dat zou, zeker bij een aantrekkende economie, zo snel mogelijk terug gedraaid dienen te worden.
Waar burgers zelf de initiatieven gaan nemen zien we groen vaak verdwijnen voor caravanstallingen, terrasjes, schuurtjes, schuttingen en noem het maar. Ook worden dan veelvuldig bomen gekapt vanwege de 'bezonning'. Het heeft meestal weinig meer te maken met Groenbeheer.
In eigen beheer geven van Groen aan burgers heeft vaak tot gevolg dat er van een visie op beheer weinig of niets meer overblijft. Welke burger heeft zicht op ecologische hoofdstructuren, weet iets van vogels, zoogdieren, amfibieën, wilde planten, waterhuishouding en de onderlinge samenhang?
Groenbeheer uit handen geven getuigt van een minachting ervan, een gebrek aan zelfrespect voor eigen personeel en het weglopen voor eigen verantwoordelijkheid van Gemeenten.
Mag de burger dan niet participeren? Ja, dat zou best kunnen. Inventariseer als Gemeente de wensen van bewoners, sta bewoners die het leuk vinden eventueel toe de helpende hand te bieden bij een klus. Maar met daarbij het uitgangspunt: houd de regie in handen van de mensen die er verstand van hebben.
Zie ook: 'Operatie Steenbreek'.

12 apr 2018:
'Melkveeboer moet terug naar vroeger'. Bron NOS 12 apr 2018.
"Voer van eigen grond, en mest terug op eigen grond: eigenlijk moet de melkveeboer terug naar vroeger. Dat is het advies van de Commissie Grondgebondenheid".
Toch zit er een addertje onder het gras:
"Boeren die bijvoorbeeld meer dan tien koeien per hectare hebben, zullen binnen zeven jaar grond moeten bijkopen of vee moeten wegdoen".
Waar haal je in Nederland zomaar grond vandaan? Een als boer gestopte buurman zou een uitkomst kunnen zijn. Maar loert er ook niet de perverse prikkel om natuur op te offeren, houtwallen te kappen, zoals de laatste tijd veelvuldig gebeurt?
"Belangenorganisatie Natuur & Milieu is wel positief".
"Er zal met dit advies ook meer grasland nodig zijn en dat is weer goed voor meer kruidenrijk gras en weidevogelbeheer".
Het lijkt me toch dat we vooral naar minder koeien toe moeten en dus ook naar minder weiland en niet naar meer. Maar dat dan wel met kruiden en weidevogels natuurlijk.

04 apr 2018:
'Er moet een einde komen aan veehouderij die onvoldoende rekening houdt met het klimaat om maar iedereen aan een boterham te helpen' Pieter Hotse Smit interviewt Krijn Poppe in De Volkskrant van 04 apr 2018.
"Landbouw in cijfers:
100 miljoen kippen, 13 miljoen varkens, 4 miljoen runderen, 1 miljoen schapen en een half miljoen geiten stoten in Nederland samen een hoeveelheid broeikasgassen uit die overeenkomt met 18 mton (megaton, een miljoen ton) CO2. Met de huidige stand van de techniek is dit naar verwachting in 2050 teruggebracht naar 10 mton CO2, evenveel als het totale emissiebudget dat Nederland binnen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs (95 procent lagere uitstoot dan in 1990) dan nog heeft. Op dit moment is de totale uitstoot van Nederland 195 mton".
Stoppen met de veeteelt lijkt de simpelste en meest efficiënte oplossing. De rest zijn gewoon lapmiddelen en schijnoplossingen. Wanneer zegt iemand nu gewoon eens hardop wat er eigenlijk gezegd moet worden: "Er moet een einde komen aan de veehouderij"? Nou ja, gelukkig is er een politica die dat wel regelmatig zegt in de Tweede Kamer.

02 apr 2018:
'Het Schipholtuig moet hardhandig worden gekneveld'. Bron: Bert Wagendorp in De Volkskrant van 02 apr 2018.
"Het is onwil en onvermogen. Het zijn botsende prioriteiten, gevestigde belangen en machtige lobby's. Maar het zijn ook politieke keuzes".
"Met vijftien extra internationale treinen, rekende mobiliteitswetenschapper Barth Donners onlangs voor, heb je helemaal geen Lelystad Airport nodig: 130 korte- en middellange Schipholvluchten per dag zijn zonder problemen te vervangen door de trein".
Lelystad dus helemaal niet nodig.

20 mrt 2018:
'Landschap Overijssel: stille kaalslag op het platteland gaande. Provincie moet ingrijpen'. Bron RTV Oost 20 mrt 2018.
"Wanneer het coulisselandschap er straks niet meer is, doen we onszelf de das om. Want een recreant kan dan net zo goed naar de Noordoostpolder gaan; daar is ook alles vlak".

20 mrt 2018:
'Ook kaalslag langs wegen in Overijssel moet worden aangepakt'. Bron RTV Oost 20 mrt 2018.
"Volgens Broekhuijs wordt normaal gesproken alleen gesnoeid om de weg vrij te houden en gevaarlijke situaties te voorkomen. Hij heeft nu alleen het vermoeden dat er sprake is van extra kap om op hout-gestookte biomassa-installaties van brandstof te voorzien".
Hoewel ik niet woon in dit gebied kom ik er wel met enige regelmaat. Juist dan valt je op hoe de 'sluipmoord' op het groen zich voltrekt. Waarschijnlijk zie je het zelfs beter dan degenen, die er elke dag opstaan en naar bed gaan.

15 mrt 2018:
'Nederland wil statiegeld op blikjes en flesjes, maar kabinet stelt invoering uit'. Bron: AD 15 mrt 2018.
"Ook de oppositie in de Tweede Kamer - met voorop GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP en de PvdA - is nu teleurgesteld, omdat het bedrijfsleven al 15 jaar niet laat zien voldoende te willen verduurzamen en recyclen".
"Nederlanders willen statiegeld op kleine blikjes en flesjes, maar Van Veldhoven stelt de invoering nog eens twee jaar uit. Gemiste kans! Tijd om milieu boven de belangen van supermarkten en verpakkingsindustrie te stellen", aldus het commentaar van Greenpeace.

06 mrt 2018:
Falend ammoniakbeleid Overijssel: 'Honderden miljoenen euro's dreigen te verdampen'. bron: RTV Oost 06 mrt 2018.
"Boeren veroorzaken de meeste uitstoot van ammoniak", legt Jan Willem Erisman van de Vrije Universiteit Amsterdam uit. "En in die sector zien we de uitstoot niet verminderen, maar toenemen. Vooral omdat de afgelopen jaren veel melkveebedrijven zijn uitgebreid".
"Voor de natte natuurgebieden is nog wel veel tijd", zegt Bobbink. Hij ziet daar positieve dingen gebeuren "Maar voor de droge gebieden (red. Salland en Twente) is het vijf voor twaalf en sommigen zeggen dat het al vijf over twaalf is".
Opnieuw lijkt het dus zo te zijn dat het niet opgaat om boeren te zien als de juiste beheerders van onze natuur en ons milieu.
In Overijssel speelt nog iets, dat ook met boeren en natuur te maken heeft, ook al zou je de link misschien niet direct leggen. Dat is het probleem dat veroorzaakt wordt door de plannen met de luchthaven van Lelystad. Volgens geraadpleegde bronnen waren de boeren in Overijssel fel tegenstander van regelgeving aangaande geluidsoverlast, veroorzaakt door landbouwvoertuigen. Zo kwam die niet tot stand en bleek de Provincie Overijssel niet bij machte om bijvoorbeeld een vuist te maken richting een vliegverbod boven haar provincie.
Overijssel is van oudsher en nog steeds de provincie die het meest gedomineerd wordt door boeren met de traditioneel bij hen behorende politieke spreekbuis: het CDA. Los van wat de bewoners wordt aangedaan door derden is hier duidelijk ook enigszins sprake van 'eigen schuld, dikke bult'. Wel zonde voor de natuur in Overijssel en voor de toerist, die houdt van Het Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug.

18 jan 2018:
'Europarlement wil onderzoek landbouwgiflobby'. bron: AD 18 jan 2018.
"Uit documenten in een Amerikaanse strafzaak bleek dat Monsanto wetenschappers ‘kocht’ om de gevaren van glyfosaat, de werkzame verbinding in Roundup, te minimaliseren, en dat het ook heeft geprobeerd de adviezen van Europese agentschappen als Efsa (voedselveiligheid) en Echa (chemische stoffen) te beïnvloeden".
Een overheid die 'nepnieuws' wil verbieden en zelf meewerkt de onafhankelijkheid van de wetenschap om zeep te brengen?

12 jan 2018:
'Vogelonderzoeker Rob Bijlsma schakelt moeiteloos van enthousiasme naar scherpe opinie'. bron: De Volkskrant 12 jan 2018.
"De overheid shopt schaamteloos in de wetenschap. Zet een Wageningse onderzoeker op neonicotinoïden en je weet wat je krijgt. Als de overheid naar gas wil boren in de Waddenzee, vinden ze in de wetenschap dat er geen schadelijke effecten zijn".
"Natuurorganisaties moeten keihard lobbyen bij de overheid, tegen gif, tegen lelieteelt, tegen ammoniak, voor schoon water. Daar zijn ze voor. De overheid neemt een loopje met haar eigen wetten en regels. Daag ze voor het gerecht. Ik garandeer je: die zaken win je".

07 dec 2017:
'Hoe de discussie over het Google van de voeding aan het Binnenhof voorbijgaat', aldus Ariejan Korteweg vanuit Den Haag.
'De ChristenUnie is een heel groene partij. Maar doorgaans houdt dat op bij het hekje van het boerenerf.'

04 dec 2017:
'Boeren pikken provinciale grond in'. In tien jaar tijd zou zo'n 120 kilometer aan boomrijen en singels in de provincie zijn verdwenen valt te lezen bij RTV Drenthe.

03 dec 2017:
Zie ook: Trouw 3 dec 2017, 'Bomen en houtsingels sneuvelen voor EU-subsidies'. Bron: Trouw 03 dec 2017.
Ja, laat natuurbescherming maar aan boeren over.

30 nov 2017:
'Wie maakte een einde aan de stilte boven Oost-Nederland? Het vuile spel met de herrie van Lelystad Airport'. bron: De Volkskrant 30 nov 2017.

28 nov 2017:
'De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat: zo gaan we 'Parijs' zeker niet halen', aldus promovendus Paul Peeters.

18 nov 2017:
'Nasa map of Earth's seasons over 20 years highlights climate change'.

15 nov 2017:
'Wolven in Nederland', best mooi.

30 okt 2017:
'Honderdduizend bomen maken van Kopenhagen weer een groene oase'. Hint voor bestuurders in Nederlandse steden: niet kappen maar planten.

18 jun 2017:
'Hoe Nederland zijn laatste bomen velt'. Bron: OpinieStukken 18 jun 2017.
"Vorige maand hebben in de provincie Gelderland de fracties van GroenLinks en de SP vragen gesteld over de enorme toename van het aantal, niet zelden monumentale, bomen dat gekapt wordt in hun provincie. De gedeputeerden menen dat de oorzaak hiervan vooral gezocht moet worden in de gestegen houtprijs, waardoor het voor gemeenten aantrekkelijk wordt gekapte bomen te verkopen als biomassa, en in de bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten voor groenonderhoud, dat kappen eveneens voordelig maakt".
"Wat vrijwel niemand zich lijkt te realiseren - en ook vrijwel volledig uit zowel de regionale als de landelijke publiciteit is gebleven - is dat deze kapwoede zich niet beperkt tot de provincie Gelderland, maar in heel Nederland, dat in vergelijking met omringende landen toch al arm is aan bos en bomen, al jaren gaande is, en dat de oorzaak hiervan vooral gelegen is in een beleidswijziging van inmiddels een jaar of tien geleden. Hierdoor is in tal van gemeenten de kapvergunning voor bomen feitelijk afgeschaft en de burger, wiens leefomgeving door het vellen van bomen wordt aangetast, in 80 of 90% van de gevallen van de mogelijkheid tot bezwaar en beroep beroofd".
En dan te bedenken dat biomassa helemaal geen duurzame energiebron is en bomen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

10 mrt 2017:
'Uitbreiding vliegveld Lelystad en de gevolgen voor het Vechtdal'. Nieuwe vliegroutes Lelystad Airport 'rampzalig voor recreatie Vechtdal'.

19 mrt 2016:
Sandra de Haan: 'De Natuur Moet Leuker Worden' en de 'Bomencrisis'.


Voetnoten:
[1]World map of countries by ecological deficit
[2]De Voetafdruk
[3]Justdiggit
Trajectories of the Earth System in the Anthropocene
Bomenridders