Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Home | Fototoek | Vrije Fotografie | Landschap en Natuur | 2019 Staatsbosbeheer -2.0

Impressie van 'natuurbeheer' van Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer -2.0 aan de Hooidijk bij Hezingen op 22 mrt en 26 april 2016, met updates, laatste op 28 jun 2019.
Zie ook: 'Energietransitie' en 'Plan Toek'.
Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.


Opdracht: Zoek de verschillen, of liever zoek de overeenkomsten.

19 jul 2019:
Kiezen tussen groei en groen wordt onontkombaar: ‘Eigenlijk hebben we een ramp nodig’. Bron: Analyse Stikstofdossier door Marcel van Lieshout in de De Volkskrant  van 19 jul 2019.
"De economie voluit laten draaien én verduurzamen: het zou een nieuw kunststuk worden uit polderland Nederland. Nu gooien stikstofeisen roet in het eten. En voor het typisch Haagse ‘even niets doen’ is het te laat."

27 jun 2019:
'Koeien mogen ondanks stikstofuitspraak in de wei, geen boete voor boeren'. Bron: NOS 27 jun 2019.
"Maar minister Schouten schrijft dat er de komende tijd niet wordt "gehandhaafd op de vergunningsplicht"."
Tsja, en dan maar raar opkijken dat mensen zich in Nederland aan geen enkele regel meer houden want: "Wij handhaven toch niet".

21 jun 2019:
'Het lijkt me goed dat de regering een crisisstaf opzet om onze aftakelende natuur te redden'. Bron: Column Patrick Jansen in Trouw op 21 jun 2019.
"In Den Haag is paniek uitgebroken. Hoewel het probleem is dat de vervuilende economie de natuur schaadt, constateerde een VVD-Kamerlid exact het omgekeerde. Hij pleitte ervoor natuurgebieden te schrappen, zodat ze niet meer hoeven te worden beschermd. Een VVD-prominent uit Leeuwarden stelde voor dat de onderzoekers van Wageningen en het RIVM de rekenmodellen zodanig bijstellen dat de berekende stikstofbelasting van natuurgebieden alsnog onder de norm belandt. Karikaturen van koopmansgeest."
Even opgezocht wie Patrick Jansen, hoofddocent aan de WUR, nu precies bedoelt bij de VVD.
Vinden we dit: 'VVD pleit voor herbeoordeling aanwijzingsbesluiten Natura2000'; 'Stikstofuitspraak Raad van State bedreigt bouwplannen'. Bron: VVDer Arne Weverling op Twitter op 19 jun 2019.
"Karikatuur van koopmansgeest" inderdaad.

29 mei 2019:
'Natuur onvoldoende beschermd tegen overheid – Raad van State zet streep door stikstofbeleid' Bron: De Volkskrant 29 mei 2019.
"De kwetsbare natuur in Nederland is onvoldoende beschermd tegen de overheid. De huidige vergunningsprocedure voor onder meer stallen, snelwegen en industrie geeft te weinig zekerheid over de hoeveelheid schadelijke stikstof die in de natuur terechtkomt. Reden voor de Raad van State om woensdag een streep te zetten door het beoordelingssysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS)."

10 mei 2019:
'Maatschappij van Weldadigheid: Wij hebben de opbrengst van houtkap gewoon nodig'. Bron: RTV Drenthe 10 mei 2019.
"Inkomsten van houtoogst in de bossen van de Maatschappij van Weldadigheid zijn onmisbaar voor de organisatie. Dat zegt directeur Minne Wiersma. En daarom blijven ze jaarlijks bomen kappen."
Wie de rest hieronder leest mag zijn conclusies trekken. Waar nog twijfel bij sommigen bestond over motieven van houtkap bekent de Maatschappij van Weldadigheid bij monde van directeur Minne Wiersma gewoon openlijk zijn afbraakbeleid: bomenkap dus ook gewoon voor de centjes.

06 mei 2019:
'Belangrijke VN-commissie: Het gaat heel slecht met de biodoversiteit in de wereld'. Bron: AD 06 mei 2019.
"Ons natuurlijke erfgoed is aan het verdwijnen in een tempo dat we nooit eerder hebben gezien, staat volgens persbureau AFP in een uitgelekte conceptversie van het rapport. Een kwart van de 100.000 geëvalueerde soorten wordt nu al direct met uitsterven bedreigd. Oorzaken zijn onder meer de toenemende druk van landbouw op het milieu, visserij, jacht en klimaatverandering."
Het gaat dus slecht met de biodiversiteit en tegelijkertijd ook met het klimaat. Het ligt toch wel erg voor de hand dat er een link is tussen die twee. Onze activiteiten beïnvloeden immers het klimaat en wanneer dat verandert, dan is het logisch dat dat zijn invloed heeft op de natuur.
Dat heide verdwijnt komt doordat wij stoffen de atmosfeer en de grond in pompen waardoor de heide verdrongen wordt door andere planten, struiken en bomen. En hieronder valt te lezen dat diezelfde heide ook verdwijnt door verdroging. Dat is dan weer een gevolg van de klimaatverandering, die op zich weer veroorzaakt wordt door diezelfde stoffen die wij het milieu in pompen.
Bomen gaan kappen als ultieme oplossing lijkt toch wel de aller domste keuze om biodiversiteit te gaan herstellen, al was het alleen al omdat de 'wensnatuur' er niet mee zal worden gerealiseerd en het klimaatprobleem er door verergerd wordt.

04 mei 2019:
Hoe droogte de natuur raakt: 'Dit gaat nog jaren duren'. Bron: Edward Konijnenberg, boomtechnisch adviseur, bij de NOS op 04 mei 2019.
"Je ziet dat er heel veel heide is afgestorven door de droogte... en dat het een bruin, grijs verhaal is geworden. Het zijn plukjes die het nog doen. De schade loopt helemaal door het ecosysteem heen."
En dan heeft Staatsbosbeheer daar niet naar gekeken? Die houden zich niet bezig met klimaat, maar alleen met biodiversiteit volgens de richtlijnen van Natura 2000? Maar ze vergeten dat als het klimaat verandert er helemaal geen heide meer komt, Natura 2000 of niet? Hoe konden 'specialisten' en 'deskundigen' zulk dom beleid bedenken?

26 apr 2019:
Naar aanleiding van de uitzending 'Bomenkap' van De Monitor, 31 mrt 2019, met Teun van de Keuken toch nog maar eens opnieuw richting Hezingen en het Springendal getogen om onder toeziend oog van Moedertje Maria nog eens een kijkje te nemen langs de Hooidijk en de Mosbeekweg. Zelf kijken en dan pas een oordeel vellen was het devies.
Op zoek dus naar de nieuwe heide, de zandhagedis, de salamander en het Springendal uit ergens rond 1900, zoals beschreven in Natura 2000. Op zoek naar het nieuwe snoeien, zoals dat in Nederland standaard aan de bosbouwscholen wordt aangeleerd in verband met gevaar voor de omgeving, vanwege taksterfte, bezonning, verkeersgevaar en zo nog een paar risicofactoren. Op zoek dus naar technieken als het 'opkronen', 'paraplusnoeien', lantarenpaalsnoeien' en het 'aspergesnoeien' van Staatsbosbeheer.
Op zoek dus ook naar het door de boswachter beschreven 'wensbeleid' conform Natura 2000, dit in tegenstelling tot het model van het 'klapstoel- ofwel leunstoelbeleid', zoals boswachter Joop Stamhakker (what's in the name?) nog even precies uitlegde.
Het leverde verrassende inzichten op en riep bizarre vragen op. Zo belandden we bij een oorlogsmonument met op het bijbehorende herinneringsbord de tekst: "Ga zo door m'n jongen!". In deze context een beetje een wrange tekst. Sprak die vrouw in 'Bomenkap' niet over een aanblik als een oorlogsgebied? Sprak een ander niet over Tsernobyl-achtig landschap? Het zette me aan het denken, staande bij dat bankje met de herinnering aan 1944. Moest het volgens Natura 2000 terug naar vroeger? Naar welk dan? Terug naar de heide van 1944 aan de Mosbeekweg? Maar, zo mijmerde ik wat in de rondte, waarom dan Rotterdam niet terugbrengen naar de situatie van 1944? Trouwens als Natura 2000 het heeft over 1900, dan zou het oorlogsmonument langs de Brandtorenweg nu ook gesloopt moeten worden. Dat stond er destijds immers niet. 
Het idee dat in de 'Wensnatuur' geen plaats is voor exoten bezorgde me eveneens de rillingen over de rug. Geen plek voor de wasbeer (in Limburg sprak PS over 'uitroeien'), geen plek voor de prachtige Amerikaanse Eik? Een hek om Nederland tegen de wolven en een hek om Europa tegen de vluchtelingen? En wat moeten we met de Twentse trots van de Solex-verhuur, waardoor lawaai en stank de wandelaar en de natuur in de bossen teisteren? Is dat de verplichte trots van 1900?
Gelukkig keek Moedertje Maria ons troostrijk aan daar in Hezingen. Ze leek te zeggen: "Mijn keuze was het ook niet hoor!"
De zandhagedis niet gezien, de salamander evenmin en de heide lijkt het niet erg naar haar zin te krijgen. Verder vooral ook landbouwplastic op de kaalgeslagen pistes. De bomen die er stonden, die groeiden er trouwens niet zomaar spontaan op, die voelden zich er kennelijk gewoon thuis, meer dan de heide. En niemand die het heeft over alle planten, dieren, vogels en insecten die met de kaalslag mede om zeep zijn geholpen, het verlies aan biodiversiteit dus.
En dan hebben we ook nog niet gehoord of Staatsbosbeheer de kaalslag niet stilletjes (nou ja) deed plaatsvinden teneinde centjes over te houden aan de verkoop van de houtsnippers als zeer omstreden biomassa, die niet bijdraagt aan een verduurzaming van het milieu.
Een nog niet geupdate Google Streetview hielp het 'bewijs' van dit slagveld vast te leggen. Leg de beelden maar naast elkaar.
Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.

'Bomenkap'. Bron: De Monitor.
"Het rommelt in de Nederlandse bossen. Al een tijdje ontvangen we veel tips van kijkers die ons wijzen op kaalgekapte vlaktes, waar eerst bomen stonden.
Het lijkt erop alsof het verzet tegen deze boomkap groeit. Door het hele land zijn actiegroepen opgestaan die zich keren tegen wat ze zien als doorgeslagen natuurbeheer, met winst als belangrijkste doel. Vooral Staatsbosbeheer moet in het in de publieke opinie ontgelden. De grootste boseigenaar van ons land zou roofbouw plegen in de bossen die het beheert, sinds de organisatie zijn eigen geld moet verdienen."
Voor de oplettende kijker samengevat: een korte cursus leunstoel- dan wel klapstoelbeheer versus wensbeheer.

31 mrt 2019:
'Ecologen, laat die bomen staan!'. Bron: Column Teun van de Keuken in De Volkskrant van 31 mrt 2019.
"Bossen zijn mooi en fijn en hebben ook hun natuurwaarde. Er leven plantjes en dieren die elders niet leven. En dan hebben we het nog niet eens over het klimaat. Om de klimaatdoelen te halen zijn bomen essentieel.  Ecologen, afblijven!"
Kappen met kappen!

08 mrt 2019:
"Vanavond op @nieuwsuur : Tienduizenden hectares bomen moeten er volgens Staatsbosbeheer bij komen. Maar de realiteit: elk jaar worden er tussen de 1500 en 3500 hectare gekapt." Bron: De Bomenridders 08 mrt 2019

08 mrt 2019:
"In de klimaatplannen wordt gepleit voor meer #bos om #CO2 op te vangen, maar in de praktijk wordt er juist veel gekapt. Dat komt vooral door oude afspraken die de #biodiversiteit moeten vergroten. En zo verdwijnt hier naar verhouding meer bos dan in het Amazonegebied." Bron: Nieuwsuur 08 mrt 2019.

09 jan 2019:
'Takkenwerk Boomverzorging weigert nog langer gezonde bomen om te zagen'. Bron: De Gelderlander 09 jan 2019.
"Ik wil tot denken aanzetten. Bomen verdienen de ruimte. Het gemak waarmee ze worden weggehaald moet veranderen. Mijn standpunt heeft ook te maken met het bomenbeleid in Arnhem. Sinds er geen kapvergunning meer nodig is, worden er veel meer bomen omgezaagd.”
Vroeger weigerde je, nou ja sommigen dan, vanwege je principes militaire dienst en in 2019 staat deze man voor zijn principes. Mooi om te lezen!

18 jan 2016:
'Uitgemergelde sperwers en potgrondtekort: de nadelen van biomassa uit ons bos'. Bron: Down To Earth Magazine 18 jan 2016.
"Het leek een pure win-win-situatie: snoeiafval uit het natuurbeheer gebruiken voor opwekking van groene energie. Langzaam komen echter ook de negatieve effecten aan het licht voor de Nederlandse natuur, en die in het buitenland."

Bron: Bomenridders 020zuid

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.