Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fototoek | Vrije Fotografie | Landschap en Natuur

Foto's van landschappen, natuur, dieren, planten en bloemen.

Wat mij betreft mogen we er wel een beetje zuinig op zijn, op die natuur die uiteindelijk de basis vormt van ons bestaan. Dit album kan daartoe wellicht wat inspireren en gelijktijdig een aanzet zijn tot een beetje kritisch nadenken over natuur en milieu.
Soms hoor je mensen zeggen: wat heb ik nou voor invloed op het behoud van onze natuur? De pessimisten denken dat hun bijdrage een druppel op de gloeiende plaat is: maakt die ene vegaburger nu het verschil? De optimisten komen met het verhaal dat die ene uitzondering toch niet zoveel kwaad zal doen: wat maakt één steak van de grill nu uit? Ze hebben beiden gelijk denk ik. Maar als we met z'n allen zo gaan denken, dan maakt het wel degelijk uit. Dan verandert er niets of er gebeurt juist wel wat. Aan eenieder is die keus.


Een paar linkjes aangaande natuur en milieu:

vastgemaakt bericht
Bomenridders (bomenredders), actief in heel Nederland.

24 jun 2018 (update van 11 dec 2017):
'Gewonden bij botsing op N34', RTV Drenthe.
Remedie? 'Gedeeltelijke verdubbeling' vanaf 25.000.000 Euro's, complete verdubbeling voor zo'n 350.000.000 Euro's? Waar zijn we mee bezig, vragen ook omwonenden zich af?
'Belangrijkste oorzaken ongevallen' op N34 (los van oorzaak in dit specifieke geval): roekeloos inhalen waar dat verboden is, appen achter het stuur, drank en drugs, te hard rijden en in dit geval mogelijk op zomerbanden door de sneeuw rijden.
Moeten we voor dit soort aso-gedrag als maatschappij opdraaien? Moeten wij per vrrroem-aso zo'n €35.000.000,- op tafel leggen (grofweg beetje populistisch vrrroem vrrroem berekend bij één dode per jaar)? Als het aan mijnheer Henk Brink van de Vrroem-partij in Drenthe ligt wel. Als het om asfaltverslaving gaat, dan kan de VVD meestal wel voor Sinterklaas spelen op kosten van de belastingbetaler. Laat er eens gehandhaafd worden zou ik zeggen, zorg voor een betere rij-opleiding en maak de burger meer verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag in het verkeer, kenmerk van het liberalisme toch? Verlaag de maximumsnelheid in belang van duurzaamheid, volksgezondheid en veiligheid op snelwegen. Maatregelen die weinig kosten en vandaag nog genomen kunnen worden.

21 jun 2018:
'We eten minder vlees, maar slachten steeds meer dieren'. Bron RTL Z 20 jun 2018.
"We eten steeds minder vlees. En toch slachten we steeds meer dieren in Nederland. Het buitenland maakt daar gretig gebruik van. Dat komt voornamelijk omdat we zo goedkoop produceren en slachten".
En die boeren maar toneelspelen dat ze 'ons Nederlanders van een eerlijk stukje vlees voorzien'.
De vleesindustrie vandaag afschaffen zou waarschijnlijk een stuk beter zijn voor ons Nederlanders en de Nederlandse natuur (en uiteindelijk zelfs ook voor China en de Chinezen).

19 jun 2018:
'Het boerenland smacht naar een visionair'. Joop Bouma en Hans Marijnissen interviewen de Wageningse hoogleraar Hans Wiskerke in Trouw van 19 jun 2018.
"De grote stappen zullen in Den Haag moeten worden gezet", stelt Wageningse hoogleraar Hans Wiskerke en "boeren verlangen naar een robuust langetermijnbeleid, op basis waarvan ze kunnen investeren".
"Wat dat betreft verwijst Wiskerke naar de jaren vijftig, naar Sicco Mansholt, de naoorlogse minister van landbouw die aan wel zes kabinetten deelnam. Hij zou zijn werk later voortzetten als commissaris van de Europese Commissie. Onder het motto ‘Nooit meer honger’ zette de sociaal-democraat in op gegarandeerde minimumprijzen en schaalvergroting". Wiskerke: "Even afgezien van de inhoud van zijn beleid, was er in die tijd wel duidelijkheid over de koers".
Hoe dramatisch dom is deze uitspraak: "Even afgezien van de inhoud van zijn beleid, was er in die tijd wel duidelijkheid over de koers"? Zo lust ik er nog wel een paar. Liever een domme en destructieve visie dan geen? Toch maar eens de geschiedenisboekoen induiken zou ik tegen deze hoogleraar willen zeggen. Dan kun je genoeg voorbeelden zien van wat de gevolgen zijn van consequent beleid met een verwerpelijke visie.
Tot slot nog dit: het beste voor het milieu is niet in de eerste plaats het 'verduurzamen' van de agrarische industrie, maar het stoppen met het consumeren en produceren van vlees. Biologisch of niet, de productie van vlees is een enorme belasting voor het milieu. Daar mee stoppen is een langetermijn beleid, dat vandaag ingevoerd kan worden. Wij als consument kunnen vandaag die keuze maken om geen of veel minder vlees meer te gaan eten.

16 jun 2018:
'De beste manier om aan de toekomst te bouwen, is door meer te worden als een bos'. Bron: Column Asha ten Broeke in De Volkskrant van 14 jun 2018.
"Concurrentie en winstoptimalisatie zijn dus geen natuurwetten, peinsde ik. Een bos is zelfs een soort anti-neoliberaal systeem: in plaats van een markt waarin individuen dienen te proberen om ten koste van anderen de succesvolste te zijn in de strijd om schaarse middelen, is het een samenwerking die draait om delen en helpen. Hoe gaaf is dat".

14 jun 2018:
'Veehouderij is zo goed als failliet'. Bron: De Volkskrant 14 jun 2018.
"De veehouderij levert de maatschappij veel minder op dan gedacht. De sector kan uitsluitend voortbestaan omdat die de milieurekening niet betaalt".
"Wij, als wetenschappers, uit so­ciale, economische en natuurwetenschappelijke hoek, doen daarom een dringende oproep aan de sectortafel landbouw en landgebruik – waarin het gewenste klimaatbeleid voor landbouw en landgebruik concreet gemaakt gaat worden – om te kiezen voor een duurzame en structurele aanpak die de hoofdoorzaken van de problemen – namelijk de te lage voedselprijzen en het te hoge aantal dieren – daadwerkelijk aanpakt".

10 jun 2018:
'Boer krijgt voorlopig geen extra geld voor houtwal en heg': ‘Bedroevend dat natuur buiten vergoeding wordt gehouden’. Bron: de Volkskrant 10 jun 2018.
"Boeren mogen voorlopig voor hun Europese subsidies landschapselementen als houtwallen en heggen niet meetellen. Daardoor ontstaat een perverse prikkel voor het weghalen van die elementen, vreest de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Die is teleurgesteld dat het ministerie van Landbouw niet sneller een nieuw systeem wil invoeren".
Rutte III: 'het groenste kabinet ooit'?

04 jun 2018:
'Is rundvlees eten vervuilender dan autorijden?'. Bron: NOS 03 juni 2018. Zie ook de bron: Science.
"Wat bleek? Als er geen vlees en zuivel meer geproduceerd zou worden, wordt driekwart van de landbouwgrond wereldwijd overbodig. En terwijl vlees en zuivel maar 18 procent van de calorieën leveren, komt bij de productie 60 procent van alle broeikasgassen vrij die door de landbouw geproduceerd worden".
Kunnen we vandaag  gewoon mee beginnen, minder vlees eten, om te beginnen met rundvlees!

01 jun 2018:
'Moet voor iedere gekapte boom per se één nieuwe boom terugkomen?'. Bron: RTV Noord 31 mei 2018.
Ja dus en misschien wel vijf of tien, zoals in de tabel valt af te lezen:
"Volgens Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, moet er altijd gekeken worden naar de functies van bomen, zoals bijdrage aan verdamping en het opvangen van stof, maar ook het huisvesten van vogels en vleermuizen. 'Met het kappen van oude bomen en het herplanten van nieuwe bomen heb je niet direct dezelfde functies van bomen terug. Zo hebben oude bomen holtes en takstructuren waar dieren in leven, die er bij nieuwe bomen niet direct zijn'".

16 mei 2018:
'Nederland is rijk, maar scoort superslecht op duurzame ranglijsten'. Bron: Trouw 16 mei 2018.
"Het CBS kijkt bovendien niet alleen naar de brede welvaart ‘hier en nu’, maar richt de blik ook op ‘later en elders’. Daaruit wordt duidelijk dat de Nederlandse welvaart consequenties heeft voor mensen in andere landen. De goederen en diensten die Nederland invoert, zijn in andere landen geproduceerd. Dat levert daar banen en inkomens op, maar belast ook het milieu. Zo is de Nederlandse ‘broeikasgasvoetafdruk’, die duidelijk maakt hoeveel broeikasgas andere landen uitstoten vanwege Nederlandse vraag naar producten, vorig jaar gestegen".
We steken onze kop liever in het zand: hier de lusten, daar de lasten. Deden we met de slavernij, de kolonies en met de gaswinning ook al.

11 mei 2018:
'CO2 maakt de wereld groener, zeggen klimaatsceptici graag. Daar valt wel wat op af te dingen'. Bron: De Volkskrant 11 mei 2018.
"De onderzoekers hebben alleen naar het effect van CO2 gekeken. In werkelijkheid zal er de komende decennia meer gebeuren. De temperatuur zal stijgen. Er komt meer verdamping waardoor er minder water beschikbaar komt. Als het te warm wordt, gaan bepaalde planten dood – dan is er helemaal geen CO2-opname meer. Er komt een verschuiving van soorten naar het noorden, maar daar is een grens aan. Er zijn meer factoren die invloed hebben op vergroening van de aarde dan alleen toename van de hoeveelheid CO2".

09 mei 2018:
RIVM waarschuwt voor biomassa: 'Het kan de gezondheid schaden'. Bron: Trouw 09 mei 2018.
"Het klonk als een oerdegelijk alternatief: de stook van biomassa als schone energiebron. Helaas, als ideale klimaatoplossing kunnen we dit wegstrepen. Het RIVM waarschuwt dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof".
Opnieuw: biomassa is dus geen win-win.

29 apr 2018:
'Waarom hebben wij als burgers niet meer te vertellen over het landschap?'. Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 29 apr 2018.
"Dat er insecten verdwijnen en daardoor vogels die van insecten leven, is misschien wel zo, maar daarover lamenteren is 'weemoed'", citeert Sheila Sitalsing VVD kamerlid Helma Lodders.
"Wat een verbod op bijengif met weemoed over de teloorgang van paard en wagen te maken heeft, werd niet helemaal duidelijk, maar op de regeringspartij hoeven de bij, mijn schriele appelboompje en de rest van de mensheid in elk geval niet te te rekenen", vervolgt Sheila.
Raar toch eigenlijk bij die VVD: natuurbehoud en biodiversiteit is 'weemoed', maar als je aan de bitterbal komt is Leiden in last. Is dat nu de partij van de Verlichting, het positieve vooruitgangsdenken en de innovaties of toch gewoon een club van angstige conservatievelingen, die het liefst zelf het verleden en tradities mummificeren? De club van Oranje Boven, van Sinterklaas en Zwarte Piet? Weten ze het zelf eigenlijk wel?

28 apr 2018:
'Zonder insecten overleven we niet - en binnen tien, twintig jaar is het crisis'. Bron: Trouw 28 apr 2018. (leesadvies: zet de borrel vast klaar)
"Dode lichamen zullen veel langer blijven liggen als er geen vliegenlarven en aaskevers meer zijn om die te verteren. Dode bomen zullen eindeloos lang blijven staan. Het landschap wordt een composthoop die slecht rot en waarin ziekteverwekkende bacteriën gedijen. Dat klinkt als een aflevering van 'The Walking Dead', ik weet het. Maar het is plausibel".
"Binnen tien, twintig jaar is het crisis. Het lot van de insecten is onderdeel van een vloedgolf van uitsterven, bodemverlies, waterschaarste en klimaatverandering die op ons afkomt. Toch hoor je hier zelden een politicus over. Er is een onthutsend gebrek aan belangstelling voor dit probleem. Het is bizar: het lijkt erop dat we alles willen doen voor onze kinderen, behalve ze een gezonde planeet nalaten".
"De Amerikaanse natuurschrijver David Quammen voorspelt dat we alleen 'onkruidsoorten' overhouden. De huidige biodiversiteit wordt teruggebracht tot een groep opportunistische, generalistische planten en dieren die je overal gaat terugzien: ratten, duiven, paardenbloemen. En mensen. Die gaan volgens Quammen een 'future of soul-withering biological loneliness' tegemoet, een hartverscheurende biologische eenzaamheid".
Dave Goulson is stellig: "Ons hele systeem van voedselproductie moet op de schop. Enorme stukken land zijn omgevormd tot een monocultuur van vergiftigde gewassen, een vijandig gebied voor al het andere leven. De intensieve landbouw is een verkwistend, onwerkelijk systeem geworden. Een derde van het voedsel dat we wereldwijd verbouwen, wordt ook nog eens weggegooid. We moeten naar een kleinschaliger systeem dat landbouw en bosbouw combineert".
"Het is de grootste mythe van onze tijd dat alleen de grootschalige, intensieve landbouw dat kan. Een intensief bebouwde hectare levert jaarlijks 8 ton tarwe op. Een goede tuinier kan uit diezelfde hectare jaarlijks 35 tot 40 ton fruit en groente krijgen. Je hebt er alleen meer boeren voor nodig".
"We moeten terug naar het platteland. Dat lijkt mij alleen maar positief. Meer mensen die voedsel gaan verbouwen, kleinschalige landbouw zonder gif en met bomen en wilde bloemen langs de akkerranden. Goed voor ons en voor de rest van het leven. En wie weet ontlopen we de apocalyptische voorspellingen die we hier gedaan hebben".
Zal hem niet in dank worden afgenomen door de landbouwlobby, maar klinkt toch wel overtuigend en wie goed om zich heen kijkt ziet dit proces zich in rap tempo voltrekken.

28 apr 2018:
'Waarom het eten van vlees 'totaal immoreel' is'. Bron: Trouw 7 mrt 2018 (Religie en Filosofie).
Vegetariër worden uit milieuoverwegingen blijft lastig. Wat belasten mijn Texelse schapen nou onze planeet?
"Deze vraag heeft te maken met wat bekend staat als de sorites paradox: op welk moment wordt een korrel zand een zandhoop? Om het milieu te ontlasten moeten we geen vlees meer eten, geen vliegtuigen nemen, geen auto meer rijden. Maar jouw individuele gedrag is statistisch gezien totaal irrelevant. Wanneer draagt jouw kruimeltje bij aan de hoop zand? Als jij een keertje een schaap opeet, is dat niet relevant - al vind ik het sneu voor het schaap. De voorspellingen zijn dat de vleesconsumptie wereldwijd - dus niet híer, maar wereldwijd - gaat verdubbelen. Dat zal de druk op de planeet alleen maar vergroten".

28 apr 2018:
'Hierom vinden we vegetariërs vaak irritant' Bron: AD 27 apr 2018.
"Worden we niet allemaal vegetariër, dan zal de wereld vergaan", kopt Trouw.
"Als je aan een groep mensen vraagt wie een goed mens wil zijn, zal vrijwel iedereen zijn of haar hand opsteken. En dit is waar de irritatie begint. Op het moment dat vlees eten als iets 'fouts' wordt gezien terwijl jij wel nog elke dag vlees eet, kan dit er voor zorgen dat je je een slecht mens voelt".
"Uit vele rapporten is de afgelopen tijd namelijk duidelijk geworden hoe slecht vleesconsumptie voor het milieu is. Zo staat een kilo rundvlees volgens de NOS gelijk aan 180 kilometer autorijden. Het inperken van de vleesindustrie zorgt voor vermindering van CO2-uitstoot en daarnaast ook voor afname van land- en watergebruik. Die vegetariërs zijn lekker bezig dus, niet alleen voor de dieren ook voor onze toekomst".
Mag ik nog, op groene stroom, in mijn elektrische Lamborghini rijden met een vleeskroket in de mond? Lastig, lastig.

28 apr 2018:
'Bomen langs de weg zijn als een monument, die kun je niet omzagen'. Bron Trouw 28 apr 2018.
"Massaal bomen kappen langs gevaarlijke verkeerswegen is een slecht idee", zegt Gerdy Verschuure, docent landschapsarchitectuur van de TU Delft.
"Bomen zijn net zo goed cultureel erfgoed als sommige gebouwen. Ze horen bij het landschap".
Hè hè, gelukkig zijn er ook nog deze geluiden. Gewoon andere mentaliteit aankweken bij weggebruikers: niet appen, lezen of schrijven, geen alcohol, geen drugs achter het stuur en geen macho gedoe op de weg. Het gaat ook om het leven van een medemens!

24 apr 2018:
'Fietsers voor het eerst bovenaan bij dodelijke verkeersongevallen'. Bron: De Volkskrant 24 apr 2018.
"Vorig jaar verongelukten 206 fietsers – 17 meer dan in 2016 – terwijl het aantal verkeersdoden in de auto terugliep van 231 naar 201".
"De SWOV en de Fietsersbond komen tot gelijkluidende conclusies over de oorzaken van al dan niet dodelijke fietsongevallen. De infrastructuur staat op nummer één. Slecht wegdek is gevaarlijk, te volle fietspaden zijn dat ook".
Lees ik niets over bomen kappen.... neem eens maatregelen om de snelheidsverschillen op fietspaden te verkleinen: verlaging max. snelheid naar 30km/h binnen bebouwde kom, e-bikes op de rijbaan en scooters afschaffen. Kun je ook 50 miljoen Euro aan uit geven.....

24 apr 2018:
'Dodenwegen gaan op de schop'. Bron: AD 24 apr 2018.
"De 50 miljoen euro wordt vooral gebruikt om de bermen van deze zogeheten N-wegen (niet-autosnelwegen) veiliger te maken, zegt Van Nieuwenhuizen (VVD) in een interview met deze krant. Zo kunnen obstakels als bomen worden weggehaald".
Bomen krijgen ook wel de schuld van veel menselijk leed. Waarom toch?
Staat er een pedofiel achter een boom bij het schoolplein, dan wordt de pedo niet opgepakt, maar worden alle bomen in de omgeving van de school gekapt.
Misschien weet Minister Cora van Nieuwenhuizen dat, uitgaande ervan dat mensen zich houden aan de maximumsnelheid, bij een frontale botsing op een 80km-weg dat de impact heeft van een botsing met 160km/h tegen een stilstaand object, zoals een boom. De meeste bomen staan een paar meter vanaf de rijbaan. Die tegenligger, die relatief met 160km/h op je afkomt rijdt, doet dat op een paar decimeter afstand. Alle bomen langs de weg weghalen is dus een schijnoplossing. Snelheid omlaag en handhaven, strenger straffen op appen, drank- en drugsmisbruik achter het stuur zouden beter helpen. En waarom accepteren dat gestoorden altijd roekeloos inhalen omdat ze last hebben van een te hoog testosteron gehalte in hun bloed? Waarom pakt Van Nieuwenhuizen dat niet aan, in plaats van de natuur, die al zo te lijden heeft? Waarom anticipeert Van Nieuwenhuizen bovendien niet op de toekomst? Op de zelfrijdende auto, die als het goed is de veiligheid van de inzittenden zou moeten kunnen garanderen? Met uitzicht op bomen langs de weg? Dit was toch het 'groenste kabinet ooit'? Nee, het kappen van bomen is geen win-win situatie. Bomen gaan verstoken als biomassa is slecht voor het milieu, slecht voor de luchtkwaliteit en slecht voor de biodiversiteit.
Zie ook: 22 nov 2017 (update 06 mrt 2018):
'Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool'. bron: Trouw 22 nov 2017.
"Biomassa is helemaal niet koolstofneutraal, stellen ze, op de korte termijn is het verbranden van houtkorrels zelfs slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen".
Nog even een opmerking in dit verband gebaseerd op eigen waarneming: meer en meer zien we dat waar bomen gekapt worden, omwille van woningbouw, verkeerswegen of wat voor reden ook, deze bomen ter plekke volledig versnipperd worden. Overal kun je mega grote hopen houtsnippers aantreffen, in parken, bossen, langs wegen. Ten eerste kun je op die manier er de, mogelijk illegale, kap mee verdoezelen (in Drenthe zou zo al 120 km houtwal door boeren gekapt zijn) en ten tweede wis je er de sporen mee uit van de complete boomstammen. Dat het bij deze 'biomassa' van houtsnippers om 'restafval' zou gaan is dan dus pure misleiding.
Zie ook: 'Energietransitie'.

22 apr 2018:
'Lang gekoesterde wens komt uit met aanleg faunapassages A28 en A7' Bron: RTV Noord 20 apr 2018.
"Een lang gekoesterde wens van natuurorganisaties komt uit: er worden faunapassages aangelegd onder de A28 bij Eelde en de A7 bij Foxhol".
"Er werd de laatste jaren met name aangedrongen op de aanleg van een passage onder de A28. De beide banen van die weg worden gescheiden door een betonnen muurtje. Dieren die het wagen de drukke weg over te steken stuiten op die muur, waarna ze terug moeten met een grote kans overreden te worden. Dat kost ieder jaar dodelijke slachtoffers, waaronder otters en dassen".
Ook eens gewoon goed nieuws!
Nu nog er voor zorgen dat diezelfde dieren, die dassen en reeën en zo en mensen tussen Goningen en Assen ook het Noord-Willemskanaal kunnen oversteken hetzij uitklimmen. Anders hebben die passages weinig zin.

14 apr 2018:
'Inwoners Vasse dagen gemeente uit door groenonderhoud over te nemen'. Bron: RTVOost 14 apr 2018.
"Kort samengevat houdt dit in dat een groep inwoners taken van de gemeente overneemt als zij denken dat zij het anders, beter, slimmer of efficiënter kunnen doen".
De gemeente juicht het initiatief van HOI2 toe. "De laatste jaren zien we steeds meer samenwerking tussen inwoners en de gemeente Tubbergen", vertelt wethouder Erik Volmerink. "Een mooi concept; het groen bevindt zich natuurlijk letterlijk dichtbij de inwoners en door zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud hebben ze ook zelf in de hand hoe het eruit ziet".
Klinkt sympathiek, maar het roept toch ook vragen op.
Groenbeheer is een vak waarvoor mensen een gedegen opleiding volgen en daarna ervaring opdoen in het Groenbeheer.
Zijn we ziek, dan gaan we naar de dokter, is onze auto stuk, dan gaan we naar een garage en laten er een monteur naar kijken. Groenbeheer is het vakgebied voor ecologen, planologen, hoveniers en andere professionals.
Is Groenbeheer vanwege de bezuinigingen niet een sluitpost geworden van menig gemeentebestuur? Daar lijkt het vaak wel op. Bomen en struiken verdwijnen en maken plaats voor grasveldjes of zelfs verharde ondergronden. Dat zou, zeker bij een aantrekkende economie, zo snel mogelijk terug gedraaid dienen te worden.
Waar burgers zelf de intiatieven gaan nemen zien we groen vaak verdwijnen voor caravanstallingen, terrasjes, schuurtjes, schuttingen en noem het maar. Ook worden dan veelvuldig bomen gekapt vanwege de 'bezonning'. Het heeft meestal weinig meer te maken met Groenbeheer.
In eigen beheer geven van Groen aan burgers heeft vaak tot gevolg dat er van een visie op beheer weinig of niets meer overblijft. Welke burger heeft zicht op ecologische hoofdstructuren, weet iets van vogels, zoogdieren, amfibieën, wilde planten, waterhuishouding en de onderlinge samenhang?
Groenbeheer uit handen geven getuigt van een minachting ervan, een gebrek aan zelfrespect voor eigen personeel en het weglopen voor eigen verantwoordelijkheid van Gemeenten.
Mag de burger dan niet participeren? Ja, dat zou best kunnen. Inventariseer als Gemeente de wensen van bewoners, sta bewoners die het leuk vinden eventueel toe de helpende hand te bieden bij een klus. Maar met daarbij het uitgangspunt: houd de regie in handen van de mensen die er verstand van hebben.
Zie ook: 'Operatie Steenbreek'.

12 apr 2018:
'Melkveeboer moet terug naar vroeger'. Bron NOS 12 apr 2018.
"Voer van eigen grond, en mest terug op eigen grond: eigenlijk moet de melkveeboer terug naar vroeger. Dat is het advies van de Commissie Grondgebondenheid".
Toch zit er een addertje onder het gras:
"Boeren die bijvoorbeeld meer dan tien koeien per hectare hebben, zullen binnen zeven jaar grond moeten bijkopen of vee moeten wegdoen".
Waar haal je in Nederland zomaar grond vandaan? Een als boer gestopte buurman zou een uitkomst kunnen zijn. Maar loert er ook niet de perverse prikkel om natuur op te offeren, houtwallen te kappen, zoals de laatste tijd veelvuldig gebeurt?
"Belangenorganisatie Natuur & Milieu is wel positief".
"Er zal met dit advies ook meer grasland nodig zijn en dat is weer goed voor meer kruidenrijk gras en weidevogelbeheer".
Het lijkt me toch dat we vooral naar minder koeien toe moeten en dus ook naar minder weiland en niet naar meer. Maar dat dan wel met kruiden en weidevogels natuurlijk.

02 apr 2018:
'Het Schipholtuig moet hardhandig worden gekneveld'. Bron: Bert Wagendorp in De Volkskrant van 02 apr 2018.
"Het is onwil en onvermogen. Het zijn botsende prioriteiten, gevestigde belangen en machtige lobby's. Maar het zijn ook politieke keuzes. Het Schipholtuig moet hardhandig worden gekneveld - anders maken ze er hier één grote vertrekhal van".
"Zelfs Pieter Elbers wil het, de baas van de KLM. Met vijftien extra internationale treinen, rekende mobiliteitswetenschapper Barth Donners onlangs voor, heb je helemaal geen Lelystad Airport nodig: 130 korte- en middellange Schipholvluchten per dag zijn zonder problemen te vervangen door de trein".
Lelystad dus helemaal niet nodig.

20 mrt 2018:
'Landschap Overijssel: stille kaalslag op het platteland gaande. Provincie moet ingrijpen'. Bron RTV Oost 20 mrt 2018.
"Wanneer het coulissenlandschap er straks niet meer is, doen we onszelf de das om. Want een recreant kan dan net zo goed naar de Noordoostpolder gaan; daar is ook alles vlak".
'Ook kaalslag langs wegen in Overijssel moet worden aangepakt'. Bron RTV Oost 20 mrt 2018.
"Volgens Broekhuijs wordt normaal gesproken alleen gesnoeid om de weg vrij te houden en gevaarlijke situaties te voorkomen. Hij heeft nu alleen het vermoeden dat er sprake is van extra kap om op hout-gestookte biomassa-installaties van brandstof te voorzien".
Hoewel ik niet woon in dit gebied kom ik er wel met enige regelmaat. Juist dan valt je op hoe de 'sluipmoord' op het groen zich voltrekt. Waarschijnlijk zie je het zelfs beter dan degenen, die er elke dag opstaan en naar bed gaan.

15 mrt 2018:
'Nederland wil statiegeld op blikjes en flesjes, maar kabinet stelt invoering uit'. Bron: AD 15 mrt 2018.
"Ook de oppositie in de Tweede Kamer - met voorop GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP en de PvdA - is nu teleurgesteld, omdat het bedrijfsleven al 15 jaar niet laat zien voldoende te willen verduurzamen en recyclen".
"Nederlanders willen statiegeld op kleine blikjes en flesjes, maar Van Veldhoven stelt de invoering nog eens twee jaar uit. Gemiste kans! Tijd om milieu boven de belangen van supermarkten en verpakkingsindustrie te stellen", aldus het commentaar van Greenpeace.

06 mrt 2018:
Falend ammoniakbeleid Overijssel: 'Honderden miljoenen euro's dreigen te verdampen'. bron: RTV Oost 06 mrt 2018.
"Boeren veroorzaken de meeste uitstoot van ammoniak", legt Jan Willem Erisman van de Vrije Universiteit Amsterdam uit. "En in die sector zien we de uitstoot niet verminderen, maar toenemen. Vooral omdat de afgelopen jaren veel melkveebedrijven zijn uitgebreid".
"Voor de natte natuurgebieden is nog wel veel tijd", zegt Bobbink. Hij ziet daar positieve dingen gebeuren "Maar voor de droge gebieden (red. Salland en Twente) is het vijf voor twaalf en sommigen zeggen dat het al vijf over twaalf is".
Opnieuw lijkt het dus zo te zijn dat het niet opgaat om boeren te zien als de juiste beheerders van onze natuur en ons milieu.
In Overijssel speelt nog iets, dat ook met boeren en natuur te maken heeft, ook al zou je de link misschien niet direkt leggen. Dat is het probleem dat veroorzaakt wordt door de plannen met de luchthaven van Lelystad. Volgens geraadpleegde bronnen waren de boeren in Overijssel fel tegenstander van regelgeving aangaande geluidsoverlast, veroorzaakt door landbouwvoertuigen. Zo kwam die niet tot stand en bleek de Provincie Overijssel niet bij machte om bijvoorbeeld een vuist te maken richting een vliegverbod boven haar provincie.
Overijssel is van oudsher en nog steeds de provincie die het meest gedomineerd wordt door boeren met de traditioneel bij hen behorende politieke spreekbuis: het CDA. Los van wat de bewoners wordt aangedaan door derden is hier duidelijk ook enigszins sprake van 'eigen schuld, dikke bult'. Wel zonde voor de natuur in Overijssel en voor de toerist, die houdt van Het Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug.
Lees ook: 'Wie maakte een einde aan de stilte boven Oost-Nederland? Het vuile spel met de herrie van Lelystad Airport'. bron: De Volkskrant 30 nov 2017.

02 mrt 2018:
'Opinie: Oostvaardersplassen zijn speelbal van onverantwoordelijke politici - en de dieren zijn het kind van de rekening'. bron: De Volkskrant 2 maart 2018.
"Het besluit van provincie Flevoland om grote grazers in de Oostvaardersplassen bij te voeren, oogt sympathiek, maar is een zeer dieronvriendelijke schijnoplossing, betoogt Femke Merel Arissen, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren".
"De Oostvaardersplassen worden al jaren gezien als een probleem door verschillende belanghebbenden, om verschillende redenen. De boeren willen geen grote grazers in hun omgeving, jagers willen hier kunnen schieten, natuurbeschermers willen de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan en dierenbeschermers willen dat de dieren niet onnodig lijden".
"Net als de Dierenbescherming en de Faunabescherming stelt de Partij voor de Dieren dat bijvoeren de dieren niet helpt".
Als je haar betoog leest klinkt het als een goed onderbouwd en daarmee geloofwaardig verhaal, waar weinig op af te dingen valt.

04/09 feb 2018:
'Groene stroom' Zondag met Lubach.
"Volgens het rapport Energiemonitor 2017 gebruikt inmiddels 69% van de consumenten groene stroom. Dat klinkt goed, maar het is niet waar. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is en dat het met allerlei boekhoudkundige trucs slechts lijkt alsof we bezig zijn met het redden van het klimaat".

18 jan 2018:
'Europarlement wil onderzoek landbouwgiflobby'. bron: AD 18 jan 2018.
"Uit documenten in een Amerikaanse strafzaak bleek dat Monsanto wetenschappers ‘kocht’ om de gevaren van glyfosaat, de werkzame verbinding in Roundup, te minimaliseren, en dat het ook heeft geprobeerd de adviezen van Europese agentschappen als Efsa (voedselveiligheid) en Echa (chemische stoffen) te beïnvloeden".
Een overheid die 'nepnieuws' wil verbieden en zelf meewerkt de onafhankelijkheid van de wetenschap om zeep te brengen?

17 jan 2018:
'Superzeikerds' schakelen Rijdende Rechter in om vallende blaadjes. bron: AD 17 jan 2018.
"Wat heb je toch een mooi leven als je grootste zorgen de blaadjes tussen de steentjes op je patio zijn".
"Deze blik zo onnavolgbaar Nederlands - met dank aan #RijdendeRechter". bron: Cornald Maas.
Je zal ze maar als buren hebben.

12 jan 2018:
'New York City sleept oliereuzen voor de rechter om klimaatverandering: hoeveel kans maakt deze zaak?' bron: De Volkskrant 12 jan 2018.
"Zij moeten, als 'hoofdverantwoordelijke voor klimaatverandering', opdraaien voor de schade en de 'jarenlange ontkenning en bewuste misleiding van het volk' over de gevolgen van het gebruik van olie en gas voor het klimaat".
Is de aardgas problematiek in Groningen niet vergelijkbaar?

12 jan 2018:
'Vogelonderzoeker Rob Bijlsma schakelt moeiteloos van enthousiasme naar scherpe opinie'. bron: De Volkskrant 12 jan 2018.
"De overheid shopt schaamteloos in de wetenschap. Zet een Wageningse onderzoeker op neonicotinoïden en je weet wat je krijgt. Als de overheid naar gas wil boren in de Waddenzee, vinden ze in de wetenschap dat er geen schadelijke effecten zijn".
"Natuurorganisaties moeten keihard lobbyen bij de overheid, tegen gif, tegen lelieteelt, tegen ammoniak, voor schoon water. Daar zijn ze voor. De overheid neemt een loopje met haar eigen wetten en regels. Daag ze voor het gerecht. Ik garandeer je: die zaken win je".

10 dec 2017:
'Op Energiemissie'. VPRO Tegenlicht.
"Het moet sneller", zegt Ruud Koornstra, maar het kan nog veel sneller dan Ruud voor ogen heeft. Dan moeten we alleen het gas(pedaal) loslaten, letterlijk en figuurlijk.
Zeewier als basis voor biobrandstof is CO2 neutraal (wat het wier opslaat stoten wij middels verbranding weer uit), dus beter dan fossiele brandstof verstoken (wat eeuwen in de grond zat stoten wij extra uit). Maar het klimaatdoel vereist een daling van de CO2 in de atmosfeer. Ruud ziet technische mogelijkheden om snel tot een transitie te komen.
Wat ik in het programma niet tegenkwam is de reductie in uitstoot, die we vanmorgen al kunnen realiseren. Voet van het gaspedaal en 90km/u rijden in plaats van 130 km/u. Zo dertig procent minder CO2 uitstoot. Minder vlees produceren en dus ook minder consumeren, met name rundvlees. Biologisch of niet, vleesconsumptie verminderen kunnen we vanaf vanochtend. Minder vliegen ook. Het milieuprobleem vereist niet alleen een technische revolutie maar ook een mentaliteitstransitie, die we vandaag kunnen realiseren.

07 dec 2017:
'Hoe de discussie over het Google van de voeding aan het Binnenhof voorbijgaat', aldus Ariejan Korteweg vanuit Den Haag.
'De ChristenUnie is een heel groene partij. Maar doorgaans houdt dat op bij het hekje van het boerenerf.'

04 dec 2017:
'Boeren pikken provinciale grond in'. In tien jaar tijd zou zo'n 120 kilometer aan boomrijen en singels in de provincie zijn verdwenen valt te lezen bij RTV Drenthe.
Zie ook: Trouw 3 dec 2017, 'Bomen en houtsingels sneuvelen voor EU-subsidies'.
Ja, laat natuurbescherming maar aan boeren over.

28 nov 2017:
'De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat: zo gaan we 'Parijs' zeker niet halen', aldus promovendus Paul Peeters.

18 nov 2017:
'Nasa map of Earth's seasons over 20 years highlights climate change'.

15 nov 2017:
'Wolven in Nederland', best mooi.

30 okt 2017:
'Honderdduizend bomen maken van Kopenhagen weer een groene oase'. Hint voor bestuurders in Nederlandse steden: niet kappen maar planten.

25 okt 2017:
"We zullen geroosterd en gegrild worden": 'IMF-directeur waarschuwt voor klimaatverandering'.

10 mrt 2017:
'Uitbreiding vliegveld Lelystad en de gevolgen voor het Vechtdal'. Nieuwe vliegroutes Lelystad Airport 'rampzalig voor recreatie Vechtdal'.

19 mrt 2016:
Sandra de Haan: 'De Natuur Moet Leuker Worden' en de 'Bomencrisis'.

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.