Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Fototoek | Vrije Fotografie | Landschap en Natuur

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.
De ongecensureerde originele items zullen vanaf deze datum uitsluitend nog per PDF via het 'contactformulier' nabesteld kunnen worden.

vastgemaakt bericht
'Vrijheid Van Meningsuiting':
“The ability to express ourselves freely is fundamental to a free society,” said Jodie Ginsberg, chief executive officer of 'Index on Censorship'. “This includes the freedom to publish, to satirise, to joke, to criticise, even when that might cause offence to others. Those who wish to silence free speech must never be allowed to prevail". Bron: The Guardian 08-01-2014.
Zie ook: Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'A History and a Warning'.


Foto's van landschappen, natuur, dieren, planten en bloemen. Wat mij betreft mogen we er wel een beetje zuinig op zijn, op die natuur die uiteindelijk de basis vormt van ons bestaan. Dit album kan daartoe wellicht wat inspireren en gelijktijdig een aanzet zijn tot een beetje kritisch nadenken over natuur en milieu.

Een paar linkjes aangaande natuur en milieu:

vastgemaakt bericht
Bomenridders (bomenredders), actief in heel Nederland.

14 apr 2018:
'Inwoners Vasse dagen gemeente uit door groenonderhoud over te nemen'. Bron: RTVOost 14 apr 2018.
"Kort samengevat houdt dit in dat een groep inwoners taken van de gemeente overneemt als zij denken dat zij het anders, beter, slimmer of efficiënter kunnen doen".
De gemeente juicht het initiatief van HOI2 toe. "De laatste jaren zien we steeds meer samenwerking tussen inwoners en de gemeente Tubbergen", vertelt wethouder Erik Volmerink. "Een mooi concept; het groen bevindt zich natuurlijk letterlijk dichtbij de inwoners en door zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud hebben ze ook zelf in de hand hoe het eruit ziet".
Klinkt sympathiek, maar het roept toch ook vragen op.
Groenbeheer is een vak waarvoor mensen een gedegen opleiding volgen en daarna ervaring opdoen in het Groenbeheer.
Zijn we ziek, dan gaan we naar de dokter, is onze auto stuk, dan gaan we naar een garage en laten er een monteur naar kijken. Groenbeheer is het vakgebied voor ecologen, planologen, hoveniers en andere professionals.
Is Groenbeheer vanwege de bezuinigingen niet een sluitpost geworden van menig gemeentebestuur? Daar lijkt het vaak wel op. Bomen en struiken verdwijnen en maken plaats voor grasveldjes of zelfs verharde ondergronden. Dat zou, zeker bij een aantrekkende economie, zo snel mogelijk terug gedraaid dienen te worden.
Waar burgers zelf de intiatieven gaan nemen zien we groen vaak verdwijnen voor caravanstallingen, terrasjes, schuurtjes, schuttingen en noem het maar. Ook worden dan veelvuldig bomen gekapt vanwege de 'bezonning'. Het heeft meestal weinig meer te maken met Groenbeheer.
In eigen beheer geven van Groen aan burgers heeft vaak tot gevolg dat er van een visie op beheer weinig of niets meer overblijft. Welke burger heeft zicht op ecologische hoofdstructuren, weet iets van vogels, zoogdieren, amfibieën, wilde planten, waterhuishouding en de onderlinge samenhang?
Groenbeheer uit handen geven getuigt van een minachting ervan, een gebrek aan zelfrespect voor eigen personeel en het weglopen voor eigen verantwoordelijkheid van Gemeenten.
Mag de burger dan niet participeren? Ja, dat zou best kunnen. Inventariseer als Gemeente de wensen van bewoners, sta bewoners die het leuk vinden eventueel toe de helpende hand te bieden bij een klus. Maar met daarbij het uitgangspunt: houd de regie in handen van de mensen die er verstand van hebben.
Zie ook: 'Operatie Steenbreek'.

02 apr 2018:
'Het Schipholtuig moet hardhandig worden gekneveld'. Bron: Bert Wagendorp in De Volkskrant van 02 apr 2018.
"Het is onwil en onvermogen. Het zijn botsende prioriteiten, gevestigde belangen en machtige lobby's. Maar het zijn ook politieke keuzes. Het Schipholtuig moet hardhandig worden gekneveld - anders maken ze er hier één grote vertrekhal van".
"Zelfs Pieter Elbers wil het, de baas van de KLM. Met vijftien extra internationale treinen, rekende mobiliteitswetenschapper Barth Donners onlangs voor, heb je helemaal geen Lelystad Airport nodig: 130 korte- en middellange Schipholvluchten per dag zijn zonder problemen te vervangen door de trein".
Lelystad dus helemaal niet nodig.

20 mrt 2018:
'Landschap Overijssel: stille kaalslag op het platteland gaande. Provincie moet ingrijpen'. Bron RTV Oost 20 mrt 2018.
"Wanneer het coulissenlandschap er straks niet meer is, doen we onszelf de das om. Want een recreant kan dan net zo goed naar de Noordoostpolder gaan; daar is ook alles vlak".
'Ook kaalslag langs wegen in Overijssel moet worden aangepakt'. Bron RTV Oost 20 mrt 2018.
"Volgens Broekhuijs wordt normaal gesproken alleen gesnoeid om de weg vrij te houden en gevaarlijke situaties te voorkomen. Hij heeft nu alleen het vermoeden dat er sprake is van extra kap om op hout-gestookte biomassa-installaties van brandstof te voorzien".
Hoewel ik niet woon in dit gebied kom ik er wel met enige regelmaat. Juist dan valt je op hoe de 'sluipmoord' op het groen zich voltrekt. Waarschijnlijk zie je het zelfs beter dan degenen, die er elke dag opstaan en naar bed gaan.

15 mrt 2018:
'Nederland wil statiegeld op blikjes en flesjes, maar kabinet stelt invoering uit'. Bron: AD 15 mrt 2018.
"Ook de oppositie in de Tweede Kamer - met voorop GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP en de PvdA - is nu teleurgesteld, omdat het bedrijfsleven al 15 jaar niet laat zien voldoende te willen verduurzamen en recyclen".
"Nederlanders willen statiegeld op kleine blikjes en flesjes, maar Van Veldhoven stelt de invoering nog eens twee jaar uit. Gemiste kans! Tijd om milieu boven de belangen van supermarkten en verpakkingsindustrie te stellen", aldus het commentaar van Greenpeace.

06 mrt 2018:
Falend ammoniakbeleid Overijssel: 'Honderden miljoenen euro's dreigen te verdampen'. bron: RTV Oost 06 mrt 2018.
"Boeren veroorzaken de meeste uitstoot van ammoniak", legt Jan Willem Erisman van de Vrije Universiteit Amsterdam uit. "En in die sector zien we de uitstoot niet verminderen, maar toenemen. Vooral omdat de afgelopen jaren veel melkveebedrijven zijn uitgebreid".
"Voor de natte natuurgebieden is nog wel veel tijd", zegt Bobbink. Hij ziet daar positieve dingen gebeuren "Maar voor de droge gebieden (red. Salland en Twente) is het vijf voor twaalf en sommigen zeggen dat het al vijf over twaalf is".
Opnieuw lijkt het dus zo te zijn dat het niet opgaat om boeren te zien als de juiste beheerders van onze natuur en ons milieu.
In Overijssel speelt nog iets, dat ook met boeren en natuur te maken heeft, ook al zou je de link misschien niet direkt leggen. Dat is het probleem dat veroorzaakt wordt door de plannen met de luchthaven van Lelystad. Volgens geraadpleegde bronnen waren de boeren in Overijssel fel tegenstander van regelgeving aangaande geluidsoverlast, veroorzaakt door landbouwvoertuigen. Zo kwam die niet tot stand en bleek de Provincie Overijssel niet bij machte om bijvoorbeeld een vuist te maken richting een vliegverbod boven haar provincie.
Overijssel is van oudsher en nog steeds de provincie die het meest gedomineerd wordt door boeren met de traditioneel bij hen behorende politieke spreekbuis: het CDA. Los van wat de bewoners wordt aangedaan door derden is hier duidelijk ook enigszins sprake van 'eigen schuld, dikke bult'. Wel zonde voor de natuur in Overijssel en voor de toerist, die houdt van Het Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug.
Lees ook: 'Wie maakte een einde aan de stilte boven Oost-Nederland? Het vuile spel met de herrie van Lelystad Airport'. bron: De Volkskrant 30 nov 2017.

02 mrt 2018:
'Opinie: Oostvaardersplassen zijn speelbal van onverantwoordelijke politici - en de dieren zijn het kind van de rekening'. bron: De Volkskrant 2 maart 2018.
"Het besluit van provincie Flevoland om grote grazers in de Oostvaardersplassen bij te voeren, oogt sympathiek, maar is een zeer dieronvriendelijke schijnoplossing, betoogt Femke Merel Arissen, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren".
"De Oostvaardersplassen worden al jaren gezien als een probleem door verschillende belanghebbenden, om verschillende redenen. De boeren willen geen grote grazers in hun omgeving, jagers willen hier kunnen schieten, natuurbeschermers willen de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan en dierenbeschermers willen dat de dieren niet onnodig lijden".
"Net als de Dierenbescherming en de Faunabescherming stelt de Partij voor de Dieren dat bijvoeren de dieren niet helpt".
Als je haar betoog leest klinkt het als een goed onderbouwd en daarmee geloofwaardig verhaal, waar weinig op af te dingen valt.

04/09 feb 2018:
'Groene stroom' Zondag met Lubach.
"Volgens het rapport Energiemonitor 2017 gebruikt inmiddels 69% van de consumenten groene stroom. Dat klinkt goed, maar het is niet waar. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is en dat het met allerlei boekhoudkundige trucs slechts lijkt alsof we bezig zijn met het redden van het klimaat".

18 jan 2018:
Gelezen in 'The Thorn': 'Europarlement wil onderzoek landbouwgiflobby'. bron: AD 18 jan 2018.
"Uit documenten in een Amerikaanse strafzaak bleek dat Monsanto wetenschappers ‘kocht’ om de gevaren van glyfosaat, de werkzame verbinding in Roundup, te minimaliseren, en dat het ook heeft geprobeerd de adviezen van Europese agentschappen als Efsa (voedselveiligheid) en Echa (chemische stoffen) te beïnvloeden".
Een overheid die 'nepnieuws' wil verbieden en zelf meewerkt de onafhankelijkheid van de wetenschap om zeep te brengen?

17 jan 2018:
Gelezen in 'The Thorn': 'Superzeikerds' schakelen Rijdende Rechter in om vallende blaadjes. bron: AD 17 jan 2018.
"Wat heb je toch een mooi leven als je grootste zorgen de blaadjes tussen de steentjes op je patio zijn".
"Deze blik zo onnavolgbaar Nederlands - met dank aan #RijdendeRechter". bron: Cornald Maas.
Je zal ze maar als buren hebben.

12 jan 2018:
Gelezen in 'The Thorn': 'New York City sleept oliereuzen voor de rechter om klimaatverandering: hoeveel kans maakt deze zaak?' bron: De Volkskrant 12 jan 2018.
"Zij moeten, als 'hoofdverantwoordelijke voor klimaatverandering', opdraaien voor de schade en de 'jarenlange ontkenning en bewuste misleiding van het volk' over de gevolgen van het gebruik van olie en gas voor het klimaat".
Is de aardgas problematiek in Groningen niet vergelijkbaar?

12 jan 2018:
'Vogelonderzoeker Rob Bijlsma schakelt moeiteloos van enthousiasme naar scherpe opinie'. bron: De Volkskrant 12 jan 2018.
"De overheid shopt schaamteloos in de wetenschap. Zet een Wageningse onderzoeker op neonicotinoïden en je weet wat je krijgt. Als de overheid naar gas wil boren in de Waddenzee, vinden ze in de wetenschap dat er geen schadelijke effecten zijn".
"Natuurorganisaties moeten keihard lobbyen bij de overheid, tegen gif, tegen lelieteelt, tegen ammoniak, voor schoon water. Daar zijn ze voor. De overheid neemt een loopje met haar eigen wetten en regels. Daag ze voor het gerecht. Ik garandeer je: die zaken win je".

11 dec 2017:
Gelezen in 'The Thorn': 'Gewonden bij botsing op N34', RTV Drenthe.
Remedie? 'Gedeeltelijke verdubbeling' vanaf 25.000.000 Euro's, complete verdubbeling voor 350.000.000 Euro's? Waar zijn we mee bezig, vragen ook omwonenden zich af?
'Belangrijkste oorzaken ongevallen' op N34 (los van oorzaak in dit specifieke geval): roekeloos inhalen waar dat verboden is, appen achter het stuur, drank en drugs, te hard rijden en in dit geval mogelijk op zomerbanden door de sneeuw rijden.
Moeten we voor dit soort aso-gedrag als maatschappij opdraaien? Laat er eens gehandhaafd worden, zorg voor een betere rij-opleiding en maak de burger meer verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag in het verkeer. Verlaag de maximumsnelheid in belang van duurzaamheid, volksgezondheid en veiligheid op snelwegen. Maatregelen die weinig kosten en vandaag nog genomen kunnen worden.

10 dec 2017:
Gelezen in 'The Thorn': 'Op Energiemissie'. VPRO Tegenlicht.
"Het moet sneller", zegt Ruud Koornstra, maar het kan nog veel sneller dan Ruud voor ogen heeft. Dan moeten we alleen het gas(pedaal) loslaten, letterlijk en figuurlijk.
Zeewier als basis voor biobrandstof is CO2 neutraal (wat het wier opslaat stoten wij middels verbranding weer uit), dus beter dan fossiele brandstof verstoken (wat eeuwen in de grond zat stoten wij extra uit). Maar het klimaatdoel vereist een daling van de CO2 in de atmosfeer. Ruud ziet technische mogelijkheden om snel tot een transitie te komen.
Wat ik in het programma niet tegenkwam is de reductie in uitstoot, die we vanmorgen al kunnen realiseren. Voet van het gaspedaal en 90km/u rijden in plaats van 130 km/u. Zo dertig procent minder CO2 uitstoot. Minder vlees produceren en dus ook minder consumeren, met name rundvlees. Biologisch of niet, vleesconsumptie verminderen kunnen we vanaf vanochtend. Minder vliegen ook. Het milieuprobleem vereist niet alleen een technische revolutie maar ook een mentaliteitstransitie, die we vandaag kunnen realiseren.

07 dec 2017:
'Hoe de discussie over het Google van de voeding aan het Binnenhof voorbijgaat', aldus Ariejan Korteweg vanuit Den Haag.
'De ChristenUnie is een heel groene partij. Maar doorgaans houdt dat op bij het hekje van het boerenerf.'

04 dec 2017:
Gelezen in 'The Thorn': 'Boeren pikken provinciale grond in'. In tien jaar tijd zou zo'n 120 kilometer aan boomrijen en singels in de provincie zijn verdwenen valt te lezen bij RTV Drenthe.
Zie ook: Trouw 3 dec 2017, 'Bomen en houtsingels sneuvelen voor EU-subsidies'.
Ja, laat natuurbescherming maar aan boeren over.

28 nov 2017:
'De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat: zo gaan we 'Parijs' zeker niet halen', aldus promovendus Paul Peeters.

18 nov 2017:
'Nasa map of Earth's seasons over 20 years highlights climate change'.

15 nov 2017:
'Wolven in Nederland', best mooi.

30 okt 2017:
'Honderdduizend bomen maken van Kopenhagen weer een groene oase'. Hint voor bestuurders in Nederlandse steden: niet kappen maar planten.

25 okt 2017:
"We zullen geroosterd en gegrild worden": 'IMF-directeur waarschuwt voor klimaatverandering'.

10 mrt 2017:
'Uitbreiding vliegveld Lelystad en de gevolgen voor het Vechtdal'. Nieuwe vliegroutes Lelystad Airport 'rampzalig voor recreatie Vechtdal'.

19 mrt 2016:
Sandra de Haan: 'De Natuur Moet Leuker Worden' en de 'Bomencrisis'.

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017.