Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Vluchtelingen
Vluchtelingen
2016年04月15日
Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.
De ongecensureerde originele items zullen vanaf deze datum uitsluitend nog per PDF via het 'contactformulier' nabesteld kunnen worden.

vastgemaakt bericht
'Vrijheid Van Meningsuiting':
“The ability to express ourselves freely is fundamental to a free society,” said Jodie Ginsberg, chief executive officer of 'Index on Censorship'. “This includes the freedom to publish, to satirise, to joke, to criticise, even when that might cause offence to others. Those who wish to silence free speech must never be allowed to prevail". Bron: The Guardian 08-01-2014.
Zie ook: Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'A History and a Warning'.


'I need peace'

Het begint een lang verhaal te worden, maar dat is het helaas ook.

Vanwaar mijn betrokkenheid bij vluchtelingen? (2016):

Een paar jaar geleden schreef ik het boek Dun Door De Broek. Dit gaat over de omzwervingen van mijn vader van 1938 tot 1946 in Nederlands-Indië. Zeventig jaar na de bevrijding durfde ik eindelijk het relaas van zijn ervaringen als dwangarbeider aan de Birma-Spoorlijn te lezen en een reconstructie van die periode in zijn leven te schrijven.
In 1938 vertrokken mijn ouders vanuit Amsterdam met de luxueuze MS Johan van Oldenbarnevelt naar Nederlands-Indië. Waarom deden ze dat eigenlijk vroeg ik me af? Waarschijnlijk om er een mooi en hoopvol bestaan op te bouwen. Elf jaar later zou Nederlands-Indië Indonesië heten en naar de huidige inzichten had men mijn ouders onder die omstandigheden (1949 in Indonesië) economische vluchtelingen of 'gelukszoekers' kunnen noemen. Nu kwamen ze binnen als 'koloniaal'. Het liep allemaal heel anders dan mijn ouders hadden gehoopt en verwacht. Mijn moeder keerde begin 1940, per boot, ziek terug naar Nederland, waar al snel de Duitsers binnenvielen. Mijn vader bleef achter in de Nederlandse kolonie en zou in 1942 de Japanners op zijn dak krijgen.
Een van de intrigerende vragen die ik mij bij die reconstructie stelde was deze: waarom vluchtte mijn vader niet, als 'bootvluchteling', met een bootje naar Australië, voordat hij in 1942 in handen zou vallen van de Japanners? Waarom koos hij er 'vrijwillig' voor om in plaats van op dat bootje te stappen de poort van een krijgsgevangenenkamp binnen te lopen? Wat ging er in hem om bij het maken van die keuzes? Met dat soort beelden op mijn netvlies keek ik de laatste paar jaar naar de afschuwelijke beelden van de vele bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Ik vroeg me nu, opnieuw verontrust en verbaasd, af wat er in hen om zou gaan. Zo ging ik mij verdiepen in het vluchtelingenvraagstuk.


Het 'probleem' van vluchtelingen en migratie (2016):

Het huidige 'vluchtelingenprobleem' is in feite niets nieuws. Al duizenden jaren migreren mensen, wat vaak gerelateerd was en is aan oorlog en geweld. Natuurlijk is niet elke migrant een vluchteling in de zin van een direct slachtoffer van oorlogsgeweld. Daarom wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen uit oorlogsgebieden en economische vluchtelingen. Een van de vragen hierbij is wel wat de motivatie van deze economische vluchtelingen is? Zijn zij pure gelukszoekers of zijn zij indirect ook het product van oorlog en geweld? Te denken valt aan economische schade voortvloeiend uit bijvoorbeeld burgeroorlog, uitbuiting, milieurampen, klimaatverandering, om er maar een paar te noemen.


Wat historische achtergronden (2016):

Wie zich wat meer in deze materie zou willen verdiepen kan natuurlijk het beste beginnen met het verwerven van enig historisch besef. Een eerste stap is tegenwoordig gelukkig ook digitaal eenvoudig te zetten. Uit het grote aanbod digitale bronnen heb ik er hier een paar geselecteerd: een historische atlas van Europa vanaf het jaar 1000 tot 2000, een vergelijkbare Wereldgeschiedenis vanaf de Egyptenaren en tenslotte een digitale animatie van de Verspreiding van de grote wereldreligies.

Zie verder ook: 'Politiek' ("Ik doe niet aan politiek", maar "de politiek doet wel aan mij") en 'Nederland Polderland'.


Een paar updates:

23 jun 2018:
'De populistische opmars wordt gevoed door de terugkomst van de migratiecrisis'. Bron: De Volkskrant 22 jun 2018.
"Angst voor immigratie bezorgt populisten stemmen en macht. Zij voelen zich zo sterk dat zij deze weken een bliksemoffensief ontketenden tegen open grenzen. De gevestigde politiek buigt om niet te barsten".
Precies dat is het enge. De gevestigde orde neemt het populisme over om de macht te behouden. In 'Nederland Polderland' is hier ook al aandacht aan besteed in de voetnoot van 01 mei 2018. Trouw had het over de cynische tactiek van Macron en Rutte en noemde hen 'neoliberale wolven in schaapskleren'.
Hier gaat het nu om vluchtelingen en migratie. De gewetensvraag waar het om draait is wat verwerperlijker is: een populist uit oppurtunisme of een vanwege xenofobie? VVDers als Mark Rutte en Klaas Dijkhoff zou je het liefst tot de eerste categorie rekenen, Thierry Baudet en Geert Wilders tot de tweede.
Op zich is het al droevig genoeg dat populisten zo'n grote aanhang hebben, maar het zou nog erger zijn als zou blijken, dat het opportunisme van de pragmatici eigenlijk geworteld is in dezelfde xenofobie. En dat dat niet onwaarschijnlijk is, blijkt uit de polls en verkiezingsuitslagen: de VVD is nog steeds de grootste partij in ons versplinterde partijenlandschap. De spindoctors van de VVD hebben het spelletje tot nog toe, zo lijkt het, sluw gespeeld.
Dat stemt tot nadenken: als je die partijen, eigenlijk met CDA er nog bij, bij elkaar op mag tellen, dan kan de conclusie niet anders luiden dan dat ook Nederland is afgegleden naar een land met een behoorlijk xenofoob sfeertje. Hier even het geheugensteuntje: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd'. Bron: Trouw 11 feb 2017. Als ik als kiezer een keuze moest maken, dan zou ik zelf toch nog altijd liever gaan voor een echte xenofoob dan voor een nepper, maar dat terzijde.
Het is natuurlijk niet raar om te concluderen dat je op deze manier een self-fulfilling prophecy krijgt. Als je je maar xenofoob genoeg opstelt worden de tegenstellingen vanzelf groter en krijgen de populisten meer aanhang, xenofoob of pragmatisch, of allebei. Sla de geschiedenisboeken er maar op na.

22 jun 2018:
'Onderzoekers: Vluchtelingen zijn geen economische last, integendeel'. Bron: Trouw 22 jun 2018.
"Migranten en asielzoekers zijn geen last maar een lust: ze doen een economie groeien. Dat concluderen Franse onderzoekers op basis van macro-economische gegevens van vijftien West-Europese landen, waaronder Nederland".
Als toegift krijgen we ook nog even een stukje economie- en duurzaamheidsles:
"Groei is niet per definitie goed; er is van alles wat een economie kan doen groeien. Als je een steen door de ruit gooit, groeit de economie ook, want die ruit moet worden gemaakt, er moet een politieagent komen die proces verbaal opmaakt, daar krijgt die agent dorst van, dus die koopt een flesje water etcetera".
Het is maar dat de populisten van VVD, CDA, PVV en FvD het weten. En wij als burger en kiezer.

21 jun 2018:
'Ook in de zeventiende eeuw werd het debat over kolonialisme gesmoord'. Bron: Marrigje Paijmans in Over de Muur van 04 mei 2018.
"Vaak wordt gesteld dat koloniaal geweld en slavenhandel pas ter discussie kwamen te staan vanaf de achttiende eeuw. Niets is minder waar, stelt Marrigje Paijmans: ook in de zeventiende eeuw was hier genoeg ophef over. Maar deze kritische geluiden werden gemarginaliseerd – net zoals dat nu gebeurt".
Interessante site 'Over de Muur' en aan te raden voor mensen als Klaas Dijkhoff en Mark Rutte om er eens op te kijken.
Een van de dingen die je eruit kunt leren is dat als je slavernij in de 'Tijdgeest' zou dienen te plaatsen, zoals historicus Piet Emmer betoogt, je de huidige vluchteling ook in zijn eigen context zou moeten zien. Lees hiervoor: het respecteren en accepteren van diens eigen achtergrond, diens eigen normen en waarden.
Wie dat niet doet meet met twee maten, redeneert en discussiëert met gespleten tong. Zo 'polder' je de geschiedenis en het eigen geweten naar je eigen hand.
Mooi dat zo'n site daar kritisch op ingaat.

21 jun 2018:
In de winter van 2017 schreef ik dit stukje in de aanloop naar de TK2017 verkiezingen over het Nederland van Mark Rutte. Ik heb het nog maar weer eens uit de kast gehaald na het lezen van onderstaande twee columns van Toine Heijmans en Sheila Sitalsing:

- 'Een Gaaf Land', TOEK Talks (23 februari 2017, 06 mrt bijgewerkt)

Een uitspraak van onze Minister President Mark Rutte: Nederland is een gaaf land. Mensen als Mark Rutte noemen zichzelf leden van de club van gelukkigen en optimisten.
Onlangs was Barbara Baarsma, onder meer bijzonder hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie aan de universiteit van Amsterdam, op bezoek bij DWDD. Daar kreeg zij de gelegenheid deze levenshouding nog eens uit te dragen. Kern van haar betoog was dat wij uit het oog zijn verloren hoe goed het gaat met Nederland en met onszelf.
Met een gelikte presentatie schotelde ze ons tal van grafieken en tabellen voor waaruit volgens haar onomstotelijk kon worden vastgesteld dat Nederland op vrijwel elk gebied goed scoort. Hoge inkomens, goede zorg, lage werkloosheid, noem ze maar op.
Daarnaast toonde Baarsma ons statistieken over ons geluksgevoel. De Nederlander scoort ook hierin hoog. Wij geven onszelf een hoog cijfer als het gaat om ons eigen geluk en dat van onze kinderen.
Het zette me aan het denken. Waarom dan toch het 'Pleur op' van Rutte, waarom de denigrerende en neerbuigende houding tegenover buitenlanders, tegenover werklozen, tegenover ouderen, waarom de haat tegenover medelanders die strijden voor duurzaamheid, die het opnemen voor de zwakkeren? Waarom moeten we 'normaal. doen'? Het lijkt toch telkens weer de angst die regeert. De angst dat we morgen minder welvarend zijn, minder spulletjes kunnen kopen, minder ego-vrijheid hebben dan vandaag. Maar die vrijheid krampachtig vasthouden is net zo goed haar opgeven.
En als angst, xenofobie bijvoorbeeld, een drijfveer is, waar blijft dan dat optimisme en dat geluksgevoel?
Hoe kun je zoveel boosheid en angst verklaren bij politici als Mark Rutte, als ze gelijktijdig dat optimisme trachten uit te stralen. Een verklaring gaat misschien terug tot de Gouden Eeuw, of nog eerder. Nederland werd rijk dankzij kolonies en uitbuiting. De slavenhandel was lucratief. In Holland zag men van de negatieve kant daarvan weinig of niets. Dat is altijd een kenmerk van onze welvaart geweest. Ergens op aarde betaalden de 'zwakkeren' de prijs van onze welvaart: de slaven, de arbeiders in de kolonies, de gastarbeiders in de tweede helft van de vorige eeuw, de Polen nu, de dieren van de bio-industrie. We halen onze wegwerpspullen voor een habbekrats uit China en verkopen ze bij onder meer de Primark, waar mensen in beide gevallen als loonslaven werken. Zelfs de gaswinning in Groningen valt in dit rijtje onder te brengen. Zolang we het hier thuis maar niet zien kunnen we gelukkig, optimistisch en tevreden zijn.
Aan de ene kant kunnen wij dus optimistisch en gelukkig zijn, als het om puur materiële welvaart gaat. Toch knaagt soms ons geweten. Dat gevoel kunnen we ontlopen door de andere kant uit te kijken. Worden we geconfronteerd met ons gedrag, door vluchtelingenstromen, oorlog, terrorisme, of gedegen onderzoeksjournalistiek en wetenschap, dan komen we met datzelfde geweten soms toch in de knoei.
Wat is het antwoord op die gewetensnood? Het makkelijkste is zoals gezegd het wegkijken. Als dat niet lukt dan kunnen we gaan ontkennen. We kunnen er ook voor kiezen de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen. 'Negers zijn dom en wij wisten het land slim te exploiteren'. 'Werklozen zijn lui en daarom kun je ze korten op hun uitkering'. 'Zieken leven ongezond en daarom hoeven we niet voor ze te zorgen'. 'Bejaarden kiezen ervoor om oud te worden, daarom hoeven ze ons niet met hun problemen op te zadelen'. 'Vluchtelingen die verdrinken, ja dan hadden ze maar niet op die bootjes moeten stappen'. Zo kun je er mee wegkomen. Zie ook bv. Jan Willem Duyvendak over de zorg: "Het doorgeschoten ideaal van zelfredzaamheid".
Er heerst dus de angst bij de optimisten en de gelukkigen, dat ze ter verantwoording worden geroepen en hun verworvenheden mogelijk kwijt raken, of moeten delen met anderen. Die angst leidt gemakkelijk tot boosheid, maar dan een onterechte, een irrationele. Het wegzetten van kwetsbare mensen (slechts een voorbeeld) in de samenleving wordt zo een gekunstelde paniekactie in een poging de status-quo te handhaven. Hoogleraar rechtsfilosofie: ‘Politici brengen rechtsstaat in gevaar’. 'Plannen verkiezingsprogramma's die de rechtsstaat goed of kwaad doen' zo lezen we in de NRC van 14 feb 2017. Hier het bijbehorende staatje. "De VVD en het CDA hebben ook één of meer rode lichten van ons gekregen. Dat vind ik zorgwekkend. Het is een sombere situatie.”
Sommige mensen willen dus een 'gaaf' land, maar dan wel alleen voor het 'eigen volk'. Als wij moeten delen met anderen blijken we plotseling een stuk minder optimistisch en gelukkig in dit gave land.

In 2018 lees je dan onderstaande twee columns en dan vraag ik me af: zat ik er ver naast in 2017? Maar of je daar nu blij over moet zijn?

20 jun 2018:
'We schenden het Kinderrechtenverdrag, maar we schenden het humaan', betoogt Toine Heijmans in zijn verslaggevercolumn van De Volkskrant op 19 jun 2018.
"Het verschil tussen de kooien in Amerika en onze detentiecentra en gezinslocaties is dat wij in Nederland ‘humaan’ deporteren. Dat is een belangrijk woord, ook voor de ambtenaren die het werk moeten doen. Ze beschikken over humane handboeien en worden getraind in menselijkheid. De muren van de cellen hebben humane kleuren. De gezinslocaties zijn bedacht als humaan alternatief voor een illegaal leven op straat".
"We schenden het Kinderrechtenverdrag, maar we schenden het humaan".
"Klaas Dijkhoff, leider van de grootste politieke partij van Nederland, gaat binnenkort grappig doen over vluchtelingen in een Brabants café. Hij noemt dat stand-uppolitics. Er is bier en er zijn grappen, zegt hij in een grappig filmpje. En dat vluchtelingen na een jaar of drie moeten opzouten, want ze houden niet van onze normen en waarden".
"Hij weet dat het omgekeerde waar is. Maar de bühne moet bediend. Met bier. Vluchtelingen komen voor een gratis borstvergroting, zei Klaas’ voorganger al in een filmpje. Ook dat was gelogen".

20 jun 2018:
'Eén van de vele voordelen van opvang in de regio is dat je de sadistische, inhumane en wel schrijnende zaken ook in de regio houdt', schrijft Sheila Sitalsing in haar column van 19 jun 2018 in De Volkskrant.
"Dat doen Europese leiders slimmer. Hier betalen ze een land als Turkije, waar ook wel schrijnende en rare dingen gebeuren, miljarden om migranten voor ons tegen te houden. Vroeger, toen het Libische volk nog stabiel werd onderdrukt door zijn dictator, gooide een enkel Europees land het maar al te graag met Kadhafi op een akkoordje. Tegenwoordig staan ze te trappelen om nog meer Turkijedeals te maken met landen in Noord-Afrika of nog verder weg. Alles om aspirant-landverhuizers weg te houden, zodat we de vreemdelingendetentie hier netjes en ordelijk en overzichtelijk kunnen houden, zonder te veel toestanden met huilende kinderen op het Journaal van acht uur".

18 jun 2018:
'Drang naar conformisme is funest in een samenleving die meer en meer gekenmerkt wordt door diversiteit'. Bron: Opinie van Walter Palm in De Volkskrant van 18 jun 2018.
"Sinds de opkomst van Fortuyn in 2001 waait er voor minderheden een gure wind. De dominante reflex in Nederland is gericht op conformisme: ‘Normaal. Doen.’ (de verkiezingsleuze van de VVD in 2017)".
"In het magistrale De angst voor de vrijheid analyseerde Erich Fromm de psychologische drijfveren van het nationaalsocialisme. Hij kwam tot de conclusie dat de angst voor vrijheid, voor het anders zijn, de wortel is voor deze kleinburgerlijke beweging die uitgaat van een dwingend conformisme. De drang tot conformisme die zich tegenwoordig manifesteert is dus voedingsbodem van populisme en van nationalisme".
Zie hierover ook: 'Politiek' en 'Nederland Polderland'.

03 mei 2018:
'Vooral arme landen dupe van klimaatverandering, bij ons minder extreem weer'. Bron: AD 03 mei 2018.
Wereldwijd gaat het om een 'enorm probleem', zegt de Wageningse hoogleraar ecologie Marten Scheffer. "De halve wereldbevolking woont op plekken waar het klimaat slechter wordt. Die landen staan voor de dubbele uitdaging van armoede en toenemend extreem weer. Bovendien is de bevolkingsgroei er bijzonder hoog. Voedsel en water worden een grote uitdaging. Dat zal ook gevolgen hebben voor de migratie: je kunt niet van mensen verwachten dat ze daar blijven". Europa kan zich opmaken voor de komst van honderdduizenden klimaatvluchtelingen.
Wie onderstaande leest zou het hier beschreven scenario in twijfel kunnen trekken. Maar ook hier kun je de boel niet omdraaien. Mocht het extreme weer meevallen, dan blijven de andere faktoren overeind, zoals de gevolgen van de groei van de wereldbevolking en de aanslag op de natuur ten behoeve van de voedselproduktie.

23 apr 2018:
'De staat van het klimaat: gaat de wereld naar de haaien of is het allemaal flauwe praat?'. Bron: HUMO 23 apr 2018.
"De mens neemt steeds meer ruimte in ten nadele van de dieren. Dat is te wijten aan verstedelijking, maar ook aan boskap voor landbouw. Dat heeft niets met klimaatverandering te maken".
Lastig om te zeggen wat je hier van moet vinden. Een ding lijkt duidelijk: klimaat is niet hetzelfde als milieu. Zoals elders ook beschreven staat zit aan CO2 uitstoot niet alleen het aspect van de opwarming van de aarde, maar ook dat van de biodiversiteit en natuurbehoud.
Relativering van het klimaatprobleem, "de zeeën stijgen misschien toch minder dan gedacht", wil niet zeggen dat je de redeneringen om kunt draaien. Als de CO2 uitstoot minder negatieve impact heeft op het klimaat kan het kappen van oerwoud voor winning van biomassa nog steeds wel degelijk een grote impact hebben op natuur en milieu.
Het is en blijft lastige materie, zeker voor de 'gewone' burger.

24 dec 2017:
'Studie: 'Honderdduizenden klimaatvluchtelingen in aantocht'. Bron: AD 24 dec 2017.
"Dit zal leiden tot massamigratie vanuit de meest kwetsbare locaties. We weten uit de menselijke geschiedenis dat dat soort volksverhuizingen vaak leiden tot conflict en oorlog met verschrikkelijke gevolgen. De enorme kosten van oorlogen als gevolg van massamigratie worden meestal buiten de rekenmodellen gehouden die gaan over klimaatverandering", zegt Ward in de Britse krant The Guardian.

Wie compleet alle ins en outs uit 2016 nog eens wil nalezen, kan de 'PDF Vluchtelingen' bij mij opvragen via het contactformulier.


Zie ook:
VluchtelingenWerk Nederland.
Stichting Vluchteling.
UNHCR.
Amnesty International.
Human Rights Watch.
Urgenda.
Environmentalism.
Unicef.
Warchild.
Voice Project.
PACMA.
Politiek.
Over de Muur.


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017.