Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Vluchtelingen
Vluchtelingen
2016年04月15日
Dit item is een onderdeel van een Vierluik uit 2017: 'Vluchtelingen', 'Politiek', 'Stemadvies TK2017' en 'Kabinetsformatie TK2017'.

- * Lees eerst goed de bijsluiter onderaan en let ook op de 'versheidsdatum' bij elk kopje.


'I need peace'

Het begint een lang verhaal te worden, maar dat is het helaas ook.


- * lees om te beginnen eerst goed de bijsluiter onderaan en let ook op de 'versheidsdatum' van de laatste updates bij elk kopje.


- Aan bod komen de volgende issues:

- Vanwaar mijn betrokkenheid bij vluchtelingen? (2016)
- Het 'probleem' van vluchtelingen en migratie (2016)
- Wat historische achtergronden (2016)
- Een oproep aan politici (2016)
- Het onderscheid tussen autochtoon en allochtoon (2016)
- De uitdaging van nu (2016)
- "Wie als politicus een slaatje tracht te slaan uit zijn kwetsbare medemens verliest elk moreel gezag" (januari 2016 JMG)
- Hoe staat het eigenlijk met de houding van Nederland tegenover vluchtelingen en hoe denkt politiek Den Haag over oplossingen? (2016)
- Economische oorzaken en oplossingen (2016)
- Milieu en duurzaamheid (2016)
- Dichtbij huis, maar toch (24 jan 2017)
- Vertaald naar de politiek (2016)
- Nog wat meer of minder relevante links (2016)
- There Is Always Hope (tijdloos)
- Zie ook


- Vanwaar mijn betrokkenheid bij vluchtelingen? (2016):

Een paar jaar geleden schreef ik het boek Dun Door De Broek. Dit gaat over de omzwervingen van mijn vader van 1938 tot 1946 in Nederlands-Indië. Zeventig jaar na de bevrijding durfde ik eindelijk het relaas van zijn ervaringen als dwangarbeider aan de Birma-Spoorlijn te lezen en een reconstructie van die periode in zijn leven te schrijven.
In 1938 vertrokken mijn ouders vanuit Amsterdam met de luxueuze MS Johan van Oldenbarnevelt naar Nederlands-Indië. Waarom deden ze dat eigenlijk vroeg ik me af? Waarschijnlijk om er een mooi en hoopvol bestaan op te bouwen. Elf jaar later zou Nederlands-Indië Indonesië heten en naar de huidige inzichten had men mijn ouders onder die omstandigheden (1949 in Indonesië) economische vluchtelingen of 'gelukszoekers' kunnen noemen. Nu kwamen ze binnen als 'koloniaal'. Het liep allemaal heel anders dan mijn ouders hadden gehoopt en verwacht. Mijn moeder keerde begin 1940, per boot, ziek terug naar Nederland, waar al snel de Duitsers binnenvielen. Mijn vader bleef achter in de Nederlandse kolonie en zou in 1942 de Japanners op zijn dak krijgen.
Een van de intrigerende vragen die ik mij bij die reconstructie stelde was deze: waarom vluchtte mijn vader niet, als 'bootvluchteling', met een bootje naar Australië, voordat hij in 1942 in handen zou vallen van de Japanners? Waarom koos hij er 'vrijwillig' voor om in plaats van op dat bootje te stappen de poort van een krijgsgevangenenkamp binnen te lopen? Wat ging er in hem om bij het maken van die keuzes? Met dat soort beelden op mijn netvlies keek ik de laatste paar jaar naar de afschuwelijke beelden van de vele bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Ik vroeg me nu, opnieuw verontrust en verbaasd, af wat er in hen om zou gaan. Zo ging ik mij verdiepen in het vluchtelingenvraagstuk.


- Het 'probleem' van vluchtelingen en migratie (2016):

Het huidige 'vluchtelingenprobleem' is in feite niets nieuws. Al duizenden jaren migreren mensen, wat vaak gerelateerd was en is aan oorlog en geweld. Natuurlijk is niet elke migrant een vluchteling in de zin van een direct slachtoffer van oorlogsgeweld. Daarom wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen uit oorlogsgebieden en economische vluchtelingen. Een van de vragen hierbij is wel wat de motivatie van deze economische vluchtelingen is? Zijn zij pure gelukszoekers of zijn zij indirect ook het product van oorlog en geweld? Te denken valt aan economische schade voortvloeiend uit bijvoorbeeld burgeroorlog, uitbuiting, milieurampen, klimaatverandering, om er maar een paar te noemen.


- Wat historische achtergronden (2016):

Wie zich wat meer in deze materie zou willen verdiepen kan natuurlijk het beste beginnen met het verwerven van enig historisch besef. Een eerste stap is tegenwoordig gelukkig ook digitaal eenvoudig te zetten. Uit het grote aanbod digitale bronnen heb ik er hier een paar geselecteerd: een historische atlas van Europa vanaf het jaar 1000 tot 2000, een vergelijkbare Wereldgeschiedenis vanaf de Egyptenaren en tenslotte een digitale animatie van de Verspreiding van de grote wereldreligies.

Volgens de 'nieuwste' inzichten van Bram Vermeulen, maker van de VPRO serie De Trek, bestaat er een vijftal misverstanden over migratie. Zie hierover ook de NRC van 4 november 2016. Mocht hij gelijk hebben, dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat we 'met de inzichten van nu' wellicht onze mening over 'vluchtelingen' dienen bij te stellen.  Er zijn wel vraagtekens te zetten bij deze vijf misverstanden. Zo zou het niet kloppen dat 'armoede de oorzaak is van migratie uit Afrika (nr.3)'. Algemeen bekend is echter dat echt arme mensen vaak berusten in hun lot. Ze hebben ook weinig andere keus; vluchten kost hen meestal (te) veel geld. Logisch dus dat relatief meer 'rijke' mensen vluchten. Migratie zou wel afnemen indien het inkomen per hoofd van de bevolking boven de zeven- tot achtduizend Euro zou stijgen. Sociaal-economische vooruitgang is dan dus toch wel degelijk van invloed op migratiestromen.
Kanttekening bij alle 'vijf misverstanden' is overigens dat Vermeulen uitsluitend spreekt over Afrikaanse migranten en niet over oorlogen zoals in Syrië.


- Een oproep aan politici (2016):

Laat ik eerst alle politici in Nederland en ook daarbuiten, die verantwoordelijk zijn voor het huidige vreemdelingenbeleid uitnodigen om de VPRO serie De Trek, oa. De Drenkeling en Gedeporteerde (ja u leest het goed) eens rustig te gaan bekijken, voordat ze ooit nog een premature uitspraak doen over 'Vluchtelingen'. 'Mensensmokkelaars lachen om onze plannen', interview van 3 november 2016 met Bram Vermeulen in de Volkskrant. "Het gaat altijd over ónze angsten voor migranten, maar ik wilde de migranten zelf eens aan het woord laten". Gewoon even lezen, ook al staat het in de Volkskrant. En laten deze politici ook eens kijken naar de serie De Muur van de VARA (ook al is de eerste reactie in de onderbuik: "ja maar dat is ook van de VARA"), alvorens te (ver/voor)oordelen. Gewoon even kijken dus.


- Het onderscheid tussen autochtoon en allochtoon (2016):

Stelling: de autochtone Nederlander bestaat waarschijnlijk niet. Laten we daarvoor eens duiken in de familiegeschiedenis van onze bekende Nederlander en Marokkaan Jeroen Krabbé (kijk anders ook hier). De conclusie lijkt helder: wij zijn allemaal waarschijnlijk wel op een of andere manier allochtoon. Het is dus tamelijk zinloos een onderscheid te maken.


- De uitdaging van nu (2016):

De uitdaging waar we met zijn allen op dit moment voor staan is of we in staat zijn al deze migraties op te kunnen vangen. Omdat een aanzienlijk deel daarvan nu juist een direct gevolg is van oorlog en geweld roept het de vervolgvraag op: hoe stoppen we oorlog en geweldadige conflicten? Om daar antwoord op te kunnen geven is het zinnig in ieder geval de oorzaaken van oorlog en geweld te doorgronden. Met die kennis zou je dan aan de gang kunnen in de zoektocht naar een oplossing.
Wat betreft de economische vluchtelingen lijkt het verstandig eerst eens na te denken of die wel een probleem vormen dat opgelost dient te worden? Met de vergrijzing van de Westerse wereld zou het maar zo kunnen dat die 'vluchtelingen', die 'gelukszoekers', eigenlijk meer dan welkom zijn. En eigenlijk is de vraag dus ook wel relevant of het zin heeft onderscheid te maken tussen soorten migranten?


- "Wie als politicus een slaatje tracht te slaan uit zijn kwetsbare medemens verliest elk moreel gezag" (januari 2016 JMG). Zie ook: Onze Taal en dbnl.


- Hoe staat het eigenlijk met de houding van Nederland tegenover vluchtelingen en hoe denkt politiek Den Haag over oplossingen? (2016):

"We willen een land waarin je zorgt voor jezelf, geeft om een ander en krijgt wat je verdient", heeft de VVD als standpunt met betrekking tot haar visie op ons land. De vluchteling kan hierdoor aardig in de war raken als hij of zij denkt dat dit een welkomstboodschap aan hem of haar is in de 'participatiemaatschappij'. Er staat eigenlijk gewoon in: zorg maar voor jezelf (lastig als je niks mag doen), wij geven om je (maar doen niks voor je) en je krijgt wat je verdient (dat is niet veel als je in een AZC opgesloten zit).

Bovenstaande VVD visie is eigenlijk een beetje een laf en slap aftreksel van wat Michael Moore in The Guardian van 5 juni 2016 schetst over de USA van Donald Trump, over de laatste stuiptrekking van het blanke ras, waarin zeker geen plaats zal zijn voor vluchtelingen. Wij in Nederland doen het wat 'chiquer', wat 'beschaafder': wij 'polderen' de vluchteling liever met een charmante (?) grijns het land uit.

Hoe gaat dat dan in Nederland, dat 'chique', 'beschaafde' en met charmante (?) grijns 'wegpolderen'? Dat gaat onder meer zo: 'Familiehereniging vertraagd om asielstroom te temperen', Volkskrant 8 juli 2016.

"Je moet ingroeien in de samenleving. Je invechten. Dan pas bouw je rechten op. Je moet eerst laten zien of je iets te bieden hebt in plaats van meteen je hand op te houden", aldus VVD-Kamerlid Malik Azmani (huh, wie is dat?) in Trouw van 29 juli 2016. Een volgend trucje om op 'humane', 'charmante' en 'chique' wijze de vluchteling verder te ontmoedigen en te polariseren: geef ze pas na tien jaar een Nederlands paspoort. Het intellectuele niveau van Malik Azmani zelf hoeven ze in die tijd niet te behalen**. Hoe genereus toch. Ach ja, 2017 verkiezingen en je moet concurreren met de PVV. Opvallend overigens hoeveel mensen zoveel moeten van uitgerekend partijen, die het woord vrijheid in het vaandel dragen. Zouden we niet eens moeten gaan kijken naar wie die mensen zijn en wat ze kunnen in plaats van wat ze moeten? Overigens houden politici als Malik Azmani zelf elke maand de hand op om op kosten van de belastingbetaler hun cynisme over hun medemens te kunnen spuien. "De basisvergoeding voor Tweede Kamerleden wordt 'schadeloosstelling' genoemd. De schadeloosstelling van 'gewone' Tweede Kamerleden komt overeen met de hoogste periodiek van schaal 16 BBRA, dat wil zeggen € 7705,12 bruto per maand sinds 1 januari 2016. Daarnaast krijgen Tweede Kamerleden 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent conform de regeling voor rijksambtenaren". bron: Parlement en Politiek. **Let op: géén parodie en/of satire.

Vanuit dit neoliberale gedachtegoed geredeneerd moeten asielzoekers ons dus 'op de knieën dankbaar' zijn. Dat velen met psychische problemen kampen die deels een rechstreeks gevolg zijn van ons 'humane' asielbeleid valt te lezen in het AD van 26 juli 2016.

"De kernwaarde van het liberalisme is vrijheid en dat gaat vanzelfsprekend boven een waarde als gelijkheid" bron: Frits Bolkestein. Dus bij oer-liberaal (verder terug gaat men niet bij de VVD) Bolkestein zou de asielzoeker aan het juiste adres zijn. Als vrijheid de belangrijkste kernwaarde is (althans in de ogen van Frits Bolkestein), hoe kan dat dan eigenlijk gaan boven gelijkheid? Heeft de een dan meer recht op vrijheid dan de ander? Als dat zo is bestaat er geen echte vrijheid meer, maar is die er in gradaties die door mensen als Bolkestein nader gedefiniëerd worden.

"Minister Edith Schippers gooide deze week de knuppel in het hoenderhok": De paradox van de vrijheid, in Buitenhof van 11 september 2016. Demagogie en hypocrisie van Edith Schippers? Verkiezingsretoriek, domheid? Kijk terug en oordeel.

De tragiek van de Nederlandse Polderpoliticus in deze context: "Hij voert tijdens verkiezingscampagnes 'oorlog' (zie TED Talk Daniel H. Cohen) met zijn geestverwanten (uit electorale concurrentie overwegingen) en gaat vervolgens met zijn vijanden in zee (uit Hollands opportunisme; het bekende 'polderen')". Ziedaar de politieke crisis anno 2016.

Mark Kranenburg sprak al in de NRC van 15 oktober 1992 over de 'schizofrenie van de politiek'.

Recentelijke viel in het interview met Femke Halsema het citaat van 'een gestoorde letterlijkheid' waarin politici zouden leven.

De gênante koehandel van de EU met asielzoekers: 'Asielstroom droogt binnen vier weken op' en ondertussen op 18 maart 2016: 'Hongerige belegerden eten gras in Syrische steden' (sic!). Zie hierover ook het potret van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, 'De Europeaan', in Teledoc van 21 november 2016 bij de VPRO.

'Meneer Timmermans, mag ik even uw aandacht?', vraagt Ingeborg Beugel, journalist en Griekenland-deskundige, op 25 juni 2016 op Joop.

8 april 2016: Minister President van Nederland Mark Rutte stelt dat "vluchtelingen beter af zijn in detentiekamp"**. bron: Volkskrant. Zie ook de NOS op 26 april 2016 over de situatie in detentiekampen. **Let op: géén parodie en/of satire.

'Overleg over bed-bad-brood na anderhalf jaar mislukt', PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zegt in een reactie in de Volkskrant van 21 november 2016: "Enorm teleurstellend dat de gemeenten en de staatssecretaris (Klaas Dijkhoff van de VVD) er niet in geslaagd zijn duidelijke afspraken te maken over de bed-bad-brood-opvang. Een wetsvoorstel dat geen menswaardige opvang biedt en uitgeprocedeerden geen nieuw perspectief biedt, gaan we niet steunen. Er is nog nooit iemand beter geworden van leven op straat". Maar ja, wat wil je ook: onze 'chique' VVDer Klaas Dijkhoff is het 'zat' en wil kennelijk op deze wijze de concurrentie aangaan met de PVV (zie Politiek).

"Slaap rustig verder kabinet!", tweet Sharon Gesthuizen op 12 april 2016.

'Laten we onze Nederlandse waarden niet witschilderen', Nederland is nog maar heel kort een goede plek voor vrouwen en homo’s, betoogt hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak. Mogen moslims er misschien ook even over doen? bron: NRC 9 september 2016.

"Debat met het ongezonde verstand is niet te winnen", column Peter Middendorp Volkskrant 16 april 2016. Middendorp beschrijft hierin het 'Slimmer Spreken, Dommer Denken Syndroom', waar veel (politieke) demagogen en (wereld)leiders aan lijden.

Op 3 mei 2016 spreekt MP van Nederland Mark Rutte de woorden uit: 'Leuk om in hun huisjes te kijken'**. Volkskrant 3 mei 2016. **Let op: wederom géén parodie en/of satire.

Op 26 juli 2016 verscheen in De Correspondent een column van Rutger Bregman. Treffender kan hij de politieke (en journalistieke) situatie in Nederland anno 2016 naar mijn idee niet verwoorden: 'President Trump, premier Wilders - het wordt tijd om te wennen aan die woorden'.

Tjitske Siderius liet op 29 augustus 2016 ook al haar licht schijnen over de 'slangenkuil' van de Nederlandse politieke arena. "Het is een slangenkuil. Het gaat soms meer over macht en posities dan over inhoudelijke thema's. Je moet altijd over je schouder kijken of er niet iemand een mes in je rug steekt". bron: AD 29 augustus 2016.

"Aandoenlijk, de ernst waarmee straatjes worden schoongeveegd". bron: Column Sheila Sitalsing in de Volkskrant van 29 augustus 2016.

In de Groene Amsterdammer verscheen op 7 september van de hand van Ewald Engelen het volgende artikel over 'Barbaren'.

Herman van Veen beschreef op zijn album Bloesem uit 1972 op passende wijze hoe hij de neoliberale visie interpreteerde in het lied 'Arm'. Het scheelt maar een letter, maar die letter maakt wel een wereld van verschil: verdient of verdiend. Het is maar dat de vluchteling het weet, die heeft toch beter verdiend.

Bram Vermeulen had het in 1980 ook al goed door hoe het zit met 'polderpolitici', zoals hij liet weten in zijn lied Politiek.

Bij de buren in Duitsland heeft Angela Merkel duidelijk meer compassie met de verstotenen der aarde: "Wir schaffen das, aber wir schaffen das nicht alleine in der Welt"  Angela Merkel 12 oktober 2015 (en Volkskrant 22 jan 2016).

In Nederland kennen wij soms ook wel compassie, maar dan vooral met onszelf: 'Niemand laat zijn eigen kind alleen' (1963 Willy en Willeke Alberti). Ook maar zo redeneren voor het kind op de vlucht, of zijn we dan niet thuis en "bouwen we het liefst een muurtje om haar heen"?*
*Let op: parodie en/of satire.

15 november 2015
Grenzen dicht? "Dat is voor mij hetzelfde als Parijzenaars die de Bataclan uitvluchten niet binnenlaten in uw huis" #PorteOuverte

Zag ik voor mijn vader nog hoop in 1942 om  per bootje naar Australië te vluchten, hoe kansloos zou hij zijn geweest in 2016? 'Australisch voorstel: bootvluchtelingen mogen nooit meer terugkomen'. bron: AD 31 oktober 2016. Oh nee, hij wel, want hij was een blanke Europeaan.

De Volkskrant van 24 oktober 2015 met Timothy Snyder: 'Een nieuwe Holocaust is denkbaar' (hierover ook  The Guardian) en op 16 januari 2016 met de Ierse filosoof David Kenning. Timothy Snyder laat ook van zich horen in 'A History and a Warning'.


- Economische oorzaken en oplossingen (2016):

Waarschijnlijk zal er toch ook een link zijn naar de ongelijke verdeling in deze wereld, als het bijvoorbeeld alleen al gaat om basale levensbehoeften als voedsel en water, zoals te lezen staat in de Volkskrant, bij de NOS, in de analyse van Piketty en in dit interview met Jan Terlouw in de Volkskrant.

We kunnen per definitie niet allemaal gelijktijdig winnen. Tegenover elke winnaar van het hoofdtoernooi van Wimbledon, om maar iets te noemen, staan 127 verliezers, die ook hun stinkende best deden. Hebben die 127 geen inkomsten dan is Wimbledon snel geschiedenis (en heeft de winnaar ook geen inkomen meer).

"Het westerse kapitalisme is een ziekte" en het fundamentalisme een symptoom daarvan, meent Bernard Stiegler, de Franse techniekfilosoof.

Zie ook de cartoon van Hillel Chalfine: 'The kid, the dog and the sausage'. Het kapitalisme in een notendop. De hond als de arbeider in onderstaande column van Rutger Bregman.

"Waarom de grootste uitkeringstrekkers aan de top zitten (en leven op kosten van de leraar, verpleger en vuilnisman)", volgens Rutger Bregman. Gaat ook over de consequenties daarvan voor de bevolkingen in derde wereldlanden.

'Wake-up call voor tech tsunami'. Dik Bijl, arbeids- en organisatiepsycholoog in Intermediair van 8 september 2016 over de consequenties van de Vierde Industriële Revolutie. Zie hierover ook Rathenau.

'De eeuw van de start-up is een mythe'. De megaovername van Monsanto door Bayer - gezamenlijke omzet 60 miljard euro - past in een trend. De grootste bedrijven worden steeds groter, terwijl start-ups aandeel inleveren. bron: De Volkskrant 19 september 2016.

'Academische onafhankelijkheid moet terug', stellen Marianne Thieme en Frank Berendse in Trouw van 24 november 2016.

LINDA 147. 'Lastig hoor: geld en vriendschap'**. Ach kindje toch, het valt ook allemaal niet mee daar in Laren eo. Wellicht toch persoonlijke voorkeur voor love 146 ipv voor 'ik Linda 146', of doneert ze daar al aan? **Let op: géén parodie en/of satire.

'Martin Wolf: Tijdperk-Trump is iets tussen slecht en catastrofaal', Financial Times-commentator  valt van zijn geloof, zo lezen we in een bijdrage van Koen Hagens in de Volkskrant van 26 november 2016.

Over de financiële kant van de Eurocrisis horen we onder meer de mening van Ann Pettifor (de vrouw die de ineenstorting van de financiële wereld in 2006 voorzag) in Tegenlicht bij de VPRO op 27 november 2016, aflevering 'Geldscheppers'. Voorzichtige conclusie: in de kapitalistische wereld verdien je je geld niet met werken, maar met een druk op de knop van het toetsenbord. Het 'echte werk' wordt voor ons gedaan in Derde Wereld landen en door de resterende 'gewone mensen' in de zorg, op de tram en zo. Dat levert relatief alleen weinig op. Niet gek dat het fascisme dan de kop op steekt betoogt Pettifor.

En hoezo praten we over economische gelukszoekers als we onderstaande linken volgen?:

Feiten over vluchtelingen zijn te vinden bij Amnesty International.

Update feb 2016: 'Tens of thousands of Syrian refugees remain stranded at Turkish border', The Guardian.

'Drone footage of Homs in Syria shows utter devastation' (2016). Economische vluchtelingen? Waar komen overigens de bewoners van bv Europa, zoals de Batavieren in Nederland, en de non-natives in de USA eigenlijk oorspronkelijk vandaan? Vraag het ook maar eens aan onze Marokkaanse Nederlander Jeroen Krabbé (of kijk ook hier).

World Report 2016: ‘Politics of Fear’ Threatens Rights.

De noodklok luidt volgens Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling en Dokters van de Wereld (17 maart 2016).

'Tax Wars #5: Van wie is de aarde?' Columm van Christiaan Vos op FTM.


- Milieu en duurzaamheid (2016):

Wellicht dat ook op het gebied van milieu en duurzaamheid een deel van de oplossing kan liggen?

Marjan Minnesma van Urgenda legt uit over deze materie.

'De Kanarie in de Kolenmijn', Ewald Engelen en Marianne Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes, 2016. Recensie in de Volkskrant van 7 mei 2016.

Ewald Engelen op 26 september 2016: "Kiezers hebben met dat anti-elitaire ethos helemaal gelijk". Gaat over wat er mis is met de mondiale economie. Dit op het Down to Earth Platform.

"Groen consumentisme gaat ons niet helpen. Het is hoog tijd dat de overheid ingrijpende maatregelen neemt". bron: Gastcolumn Stephan Huijboom, filosoof. Volkskrant 8 mei 2016.

'Dit betekent vlees eten voor onze planeet' volgens een analyse in de Correspondent van 26 juni 2016.

'Voedselproductie richten op kwaliteit', De knop moet om. De voedselproductie moet niet langer gericht zijn op kwantiteit, maar op kwaliteit en gezondheid. bron: Herman Wijffels in de Leeuwarder Courant van 13 oktober 2016.

"Global water shortages to deliver 'severe hit' to economies, World Bank warns". The Guardian 3 mei 2016.

'The Joy of Tech'


- Dichtbij huis, maar toch (24 jan 2017):

Het volgende heeft toch niks te maken met vluchtelingen en Nederland? Of toch wel?

'Wij 'hertjes' moeten eigenlijk gewoon niet zo zeuren', zegt Marije van Rest cynisch op 28 september 2016 in de Volkskrant over de mensonwaardige praktijken bij Vindicat in Groningen.

Over vrouwonvriendelijk gedrag in 'Keulen' maakten dezelfde type mensen, die destijds zelfs een heuse petitie opstelden, zich maar wat druk. "Vrouwen, daar blijf je van af!", zo heette deze petitie, maar het ging hierbij kennelijk alleen om 'onze' Westeuropese blanke vrouwen. Stigmatisering en selectieve verontwaardiging. Waar blijft Mirjam Wulfse nu? 'Poolse vrouwen vaak geïntimideerd op werk'. "Scheldpartijen, bedreigingen, zelfs aanrandingen: Poolse vrouwen die hier tijdelijk werken worden op grote schaal seksueel geïntimideerd" (door veel NL mannen dus). bron: AD 17 oktober 2016.

Mevrouw Wulfse, van die petitie, gaat kennelijk vaker naar de Kerstmarkt van Keulen, dan dat zij zich begeeft in het nachtleven van haar eigen stad Groningen. De Nachtburgemeester van Groningen, Oelinda de Vries, schetst hoe 'Frische Hollandsche Jongens en Meisjes (?)' zich te buiten gaan aan 'seksuele intimidate, beroving en het drogeren van mensen'. bron: RTVOOG van 7 oktober 2016. Nu gaat het zeker om vrijheid en incidenten?

Waar was mevrouw Wulfse tijdens de 'Women's March' on Washington op 21 januari 2017? Oh nee, omdat elders ook vrouwen onderdrukt worden en mensenrechten worden geschonden valt mevrouw Wulfse nu haar eigen seksegenoten, die nota bene voor haar burgerrechten opkomen, af: "ik begrijp daar niets van". Ik ook niet, van haar dan. Tja, solidariteit is voor sommigen een lastig begrip. Mijn oproep aan deze mevrouw: verdiep u eens in de geschiedenis van de laatste honderd jaar. Ze zou hier eens mee kunnen beginnen: 'Michelle Obama Final Speech as First Lady', 'A Change Is Gonna Come'. Wellicht ook interessant om eens te lezen: 'Liever 'grab them by th p***y' dan de eerste vrouw', Opzij van 9 november 2016.

'Het is de mythe stupid!', Beatrice de Graaf in de NRC van 11 november 2016 over 'neurologisch programmeren' van onze hersenen, eigenlijk dus over 'brainwashen'. In de psychologie wordt in dit verband ook wel gerefereerd aan het begrip 'Gaslighting'. Zie ook CNN en Trouw van 23 januari 2017: 'Onder Donald Trump gaat het gaslicht langzaam uit'. De praktijk: Donald Trump en 'Gaslighting' (not reversed).

'Grab them by the funding: Trump verbiedt ngo's om abortus te promoten', aldus DeMorgen van 24 januari 2017. Hoe kun je nu vrouw zijn, je liberaal noemen en vrouwen afvallen die voor deze rechten demonstreren? Ik begrijp er niets van.

Voor vrouwen (en mannen) die last hebben van een beetje xenofobie, selectieve verontwaardiging en dat soort gevoelens is dit artikel wellicht interessant om te lezen: 'Diversiteit is een onderwerp dat mensen tot razernij drijft'. "Het is belangrijk dat mensen kennis nemen van mijn boodschap", zegt Gloria Wekker in de Vokskrant van 18 oktober.

In de Vindicat context verder ook: 'Zoals de banen verdeeld worden, zo worden ook de meisjes verdeeld', Opinie NRC 29 september 2016, Rutger Lemm.

Op het Groninger boerenland, nou ja zo suggereren deze semi-neoliberale (voormalig) langstudeerders, spreken ze ook een woordje mee over de Vindicat perikelen. Op een anoniem nepaccount van ene Driekus Vierkant (een soort broccoli-light uitvoering van Loesje) wordt zogenaamd een pleidooi gehouden voor de Verlichting. Los van of je het met de inhoud eens bent is het natuurlijk een beetje laf en hypocriet om anoniem (vergelijkbaar stiekem als bij Vindicat zelf) te pleiten voor sexuele vrijheid en het dan te hebben over 'stiekeme rukkers'. Nog laffer en slapper is het om anoniem aan dit collectief mee te werken en dan 'zelfcitatie' of 'zelfplagiaat' te plegen, zoals diverse politieke lokaaltjes regelmatig doen. Vooral ook triest als je het begrip 'Vrijheid Van Meningsuiting' zo hoog in het vaandel hebt staan.

'In dit Hollandse haatpaleis met middeleeuwse ideologie is niks aan de hand', zegt Rutger Bregman in De Correspondent op 29 september over de hypocrisie rondom Vindicat.

Zie ook Pieter Derks op 30 september 2016 met: 'Ontgroening is gewoon traditie!'

'Weg met ontgroening', Antoon De Baets, Bart Beijer en Gert Jan Bokdam van de Personeelsfractie in de universiteitsraad van de RUG in de UK, nav de perikelen rondom Vindicat.

Zoals filosoof Jan Kwant, de eerste filosoof die niet kon lezen of schrijven, maar wel kon denken en spreken, in 1964 al opmerkte in zijn Vorenkamp-rede op baan A: "Studint'n: swien'n zien't, niks as zoepen en noai'n!"

'Geeft allemaal niks, dat moeten die mensen zelf weten' (universele wegwerpcitaat Chris), maar dan ook niet zo hoog opgeven over 'eigen volk' en 'superieure cultuur' zou ik zeggen.

"Seksueel geweld tegen vrouwen wordt nog veel te veel gebagatelliseerd", vindt Renée Römkens, de nieuwe hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam. bron: Trouw 11 oktober 2016. Zie ook het blog van Powervrouwen: "Donald Trump, Vindicat: seksueel geweld tegen vrouwen is pandemisch!"

Past ook in andere vernederende tradities als De Gooische Matras. Column van Paul Smit op Dichtbij van 30 oktober 2013: 'De geheimen van de Gooische Matras'.

'Binnenstad Groningen volgens het OM 'overspoeld' door groepen zakkenrollende asielzoekers'. Een ware tsunami van criminaliteit in Groningen lijkt het wel als we de PVV en VVD mogen geloven. 'Er Gaat Niets Boven Groningen' luidt de slogan toch? Niet zo handig om dan op deze manier forse negatieve publiciteit voor Groningen te genereren louter en alleen door politiek een slaatje trachten te slaan uit een paar zakkenrollers, autochtoon of allochtoon daargelaten. Vandaag was ik nog even in de stad: geen sporen van een tsunami te zien. Een paar verdwaasd dolende dronken Vindicaters op de Grote Markt, een blanke wat oudere man, die met een, waarschijnlijk gestolen, fiets onder de arm liep, een paar frisse Hollandsche (?) 'kwajongens' (graag volgende keer in de media wel even etnisch profileren naar huidskleur, land/provincie/stad/dorp/straat svp)* met de ornamenten van de ijsbaan op de rug en een stelletje voetgangers dat in de Brugstraat bijna geplet werd door een roekeloos rijdende buschauffeur. Niet echt dingen om je vreselijk zorgen over te maken dus. * zie Bijsluiter onderaan.

'Onze wet biedt geen mogelijkheden om overlastgevende asielzoekers huisarrest te geven.' Dat stelt Jan Brouwer, hoogleraar rechten aan de RUG, naar aanleiding van de uitspraken van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. 'Het is pure verkiezingsretoriek'. 'Een loze belofte, passend in opmerkingen als 'wij willen minder''. bron: RTVNoord 13 december 2016. Godzijdank hebben we in Nederland nog mannen als Jan Brouwer, die opkomen voor de democratische rechtsstaat en de Mensenrechten.


- Vertaald naar de politiek (2016):

"Weet jij hoe jouw politieke partij scoort op thema’s als mensenrechten en vluchtelingenbeleid? De Humanity Checker van Oxfam Novib legt de 8 grootste politieke partijen langs de menselijke meetlat". Conclusie: "dikke onvoldoendes voor VVD en PVV". D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA scoren de hoogste cijfers op deze lat. Totaalscores. Standpunten partijen die niet bij de 8 grootste horen: PvdD (losse paragraaf en PvdD programma), PPNL (PPNL programma), Denk (Denk programma) en 50Plus (50plus programma). 

en hier bijvoorbeeld:

'Partij Kiezen' door Hedy d'Ancona en Jan Pronk.

Zie verder ook Politiek (met dagelijkse updates)


- Nog wat meer of minder relevante links (2016):

Dat het ook in Nederland anders kan laat de gemeente Laren (NH) zien. Deze gemeente kan een voorbeeldfunctie zijn voor de rest van Nederland waar het gaat om het migratieprobleem. Een interview met Mr. R. Hafkamp, hoofd Gemeentelijke Immigratie Dienst.

Als er één man is die de oplossing voor Nederland heeft is het de 'liberaal van 2015': Arjen Lubach*.
*Let op: parodie en/of satire.

'Volk, macht en Varoufakis', in VPRO Tegenlicht van 24 april 2016.

'Simon Reeve in Greece' bij de BBC, 7 febbruari 2016, onder meer over de Griekse crisis. Hier episode 1 op Vimeo.

"Don't Follow Leaders, Watch Your Parking Meters", Bob Dylan in 1965.

'Make Love', Not War.

'Waar is iedereen die toen Charlie was', na Orlando?

"De Gutmensch verdient geen hoon" en "'Gutmensch' als ergste aantijging?"

'Where the children sleep'.


- There Is Always Hope (tijdloos):

In bijvoorbeeld deze songs: 'A Change Is Gonna Come' (of deze uitvoering) van Sam Cooke, 'Brothers in Arms' (of deze uitvoering) van Dire Straits (Mark Knopfler), of 'Lean On Me' van Bill Withers.
In dit clipje: 'The epic journey of a refugee cat to find its family' en hier: 'Recht voor allen', Willy Mutunga in Kenia. 'Meer recht: minder vluchtelingen'. 'Italiaanse Lente' met burgemeester Leoluca Orlando vanuit Palermo. En wat van Bana Alabed op Twitter? En tenslotte: 'Kids On Guns' van Banksy spreekt voor zich.


- Zie ook:

VluchtelingenWerk Nederland.
Stichting Vluchteling.
UNHCR.
Amnesty International.
Human Rights Watch.
Urgenda.
Environmentalism.
Unicef.
Warchild.
Voice Project.
PACMA.
Politiek.


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.