Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

The Thorn
The Thorn
2017年11月26日
Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.
De ongecensureerde originele items zullen vanaf deze datum uitsluitend nog per PDF via het 'contactformulier' nabesteld kunnen worden.


The Thorn: doornig nieuws, dat De Speld overbodig maakt. Opgericht 26 nov 2017. ©Jan-Maarten Goedkoop.
Oordeel hieronder zelf.

16 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Wat links nu te doen staat'. Bron De Groene Amsterdammer 14 mrt 2018.
"We zijn in Nederland op een punt aanbeland waarop partijpolitiek links steeds verder gemarginaliseerd is, en waarop racistische en fascistische retoriek op rechts gemeengoed wordt".
"Uit angst om net zo hard getroffen te worden als mensen waarvoor volwaardig burgerschap geen vanzelfsprekendheid is, hechten veel mensen aan ‘normaal doen’, met al het racisme dat daarin geïmpliceerd is (zoals dit soort treurigheden van VVD en CDA red.). Zo blijven deze mensen in de dubbelrol van onderdrukker en onderdrukte. Dat is de tang waarin ze zitten. Goed bedoelde maar slecht bedachte vleierij over ‘witte arbeiders’ en ‘gewone mensen’ geeft ze geen enkel zicht op een bevrijding uit die tang. Wie kiest voor deelname in accumulatie in ruil voor participatie in onderdrukking moet beseffen dat hij met lege handen staat wanneer kapitaal dit akkoord eenzijdig weer intrekt. En dat is precies de situatie waarin we ons nu bevinden. Welke politieke partij durft het aan om met deze boodschap de strijd aan te gaan?".
Aan de gang dus.

15 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn:'Nederland wil statiegeld op blikjes en flesjes, maar kabinet stelt invoering uit'. Bron: AD 15 mrt 2018.
"Ook de oppositie in de Tweede Kamer - met voorop GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP en de PvdA - is nu teleurgesteld, omdat het bedrijfsleven al 15 jaar niet laat zien voldoende te willen verduurzamen en recyclen".
"Nederlanders willen statiegeld op kleine blikjes en flesjes, maar Van Veldhoven stelt de invoering nog eens twee jaar uit. Gemiste kans! Tijd om milieu boven de belangen van supermarkten en verpakkingsindustrie te stellen", aldus het commentaar van Greenpeace.

15 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Koophuis in grote stad wordt vaak opgekocht en direct duur verhuurd'. Bron: AD 15 mrt 2018.
"Huizen in grote steden worden in groten getale opgekocht door beleggers en particulieren die de woningen meteen in de – dure – verhuur gooien. Voor starters en mensen met een middeninkomen wordt een huis in de stad daardoor onbetaalbaar, waarschuwen wetenschappers".
Fundamentele basisbehoeften van de mens zouden toch nooit misbruikt mogen worden voor economisch gewin?
Ze staan hier vandaag bij de buren in de kou in de rij voor de deur: moeders met pasgeboren kindjes op de arm, op zoek naar een fijne plek om te wonen. Achtentwintig bezichtigingen in twee dagen..... Om te janken toch, hoe leuk ook voor de buren zelf? En het gaat zo goed met Nederland?
Ps. Dit is geen stemadvies.

14 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Witte identiteitspolitiek wordt nooit benoemd'. Bron: OneWorld 14 mrt 2018.
"Rond het Binnenhof en de gemeenteraadsverkiezingen valt één woord steeds vaker: 'Identiteitspolitiek'. Het is hèt buzzwoord van deze verkiezingsstrijd geworden, maar niet in positieve zin. De term is vooral een stok om de politieke of maatschappelijke tegenstander mee te slaan".
"Hoofdredacteur Seada Nourhussen vroeg professor Gloria Wekker, politici Cemil Yilmaz en Olave Nduwanje, die zich allen met identiteit bezighouden, naar hun definitie van het fenomeen en de waarde ervan".

14 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Recht om te demonstreren staat onder druk, waarschuwt ombudsman Van Zutphen'. Bron: De Volkskrant 14 mrt 2018.
"Het recht op demonstreren gaat voor. De overheid moet helpen dit te verwezenlijken, ongeacht de boodschap of het draagvlak van de aanvrager. Dit recht kun je niet afzetten tegen het ongestoord kunnen winkelen. In de praktijk beschouwen overheden het demonstratierecht nog te vaak als onderdeel van een belangenafweging: het recht op demonstreren versus het belang van de openbare orde en veiligheid. Maar demonstratievrijheid is geen onderdeel van een belangenafweging. De essentie van het grondrecht tot demonstreren moet voorop staan".
"Omdat burgers het recht hebben om te demonstreren, vastgelegd in onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wilden wij onderzoeken of dit op een behoorlijke manier gaat".
Dat klinkt niet zo mooi over ons democratische landje.

09 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn: Spindoctor Arthur van Amerongen: ‘En nou opdonderen, dictator Pechtold’. Bron: HP 9 mrt 2018.
"Met geld en de waarheid neemt Pechtold het dus niet zo nauw. Daar kom je als politicus nog wel mee weg in Den Haag. Maar je komt niet weg met een smadelijk zetelverlies, als gevolg van keiharde kadaverdiscipline en een ziekelijk narcisme. Dankzij Pechtold, de risée van de Nederlandse politiek, wordt D66 op 21 maart gedegradeerd tot een geur- en kleurloze middenmotor in de Nederlandse politiek".
Nou, daar kun je het mee doen.

09 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Onderzoeksraad: politiek en ambtenarij bemoeien zich te vaak met 'onafhankelijk' onderzoek'. bron De Volkskrant 09 mrt 2018.
"Kwetsbaarheid voor externe druk is er ook bij onderzoeksinstanties die niet aan ministeries zijn verbonden, zoals de OVV zelf. Ook dan 'kunnen bewindspersonen en andere betrokkenen belang hebben bij de uitkomst van een onderzoek en zullen zij om die reden soms proberen om het optreden van een instantie of commissie subtiel te beïnvloeden', stelt de OVV".
"De OVV maant onderzoekers niet te bezwijken voor zulke druk. Buigen voor belanghebbenden is uit den boze".
Lijkt me wel ja.

06 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn: GroenLinks: 'Haren kapt bomen die niet gekapt mogen worden'. bron: RTV Noord 05 mrt 2018.
"Haren pronkt graag met haar groen", zegt Sietsma. "Het college schijnt niet te beseffen dat je er wel wat voor moet doen om de Parel van het Noorden te blijven".
Neem je het net op voor de Gemeente Haren in de fusiestrijd en dan lees je dit. Een van de belangrijke argumenten van Haren tegen de fusie met Groningen was toch de angst dat Groningen Haren zou volbouwen en haar status van Groene Parel zou aantasten?
Opvallend, zij het een beetje in de marge, maar als er tegenwoordig een bouwactiviteit op stapel staat, dan zijn plotseling alle bomen die in de weg staan ziek? Zo ziek is Nederland toch niet als we alle staatjes mogen geloven?

06 mrt 2018:
Gelezen in The Thorn: Minister Ollongren: 'Een zelfstandig Haren heeft geen duurzame toekomst'. bron RTV Noord 05 mrt 2018.
"Een herindeling dient bij voorkeur de steun van alle betrokken gemeenten te genieten, maar andere overwegingen kunnen prevaleren", schrijft Ollongren. "In dit geval acht de regering de kwetsbare bestuurskracht en financiële positie van Haren, de regionale context en de duurzaamheid van de herindeling doorslaggevend".
Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren is woedend:
"Biezeveld zegt dat het er sterk op lijkt dat de regering betrokken is geweest bij een afspraak die een klein aantal bestuurders in de provincie Groningen enkele jaren geleden zou hebben gemaakt om Groningen aan Haren te helpen". 'Hoe kan anders worden verklaard dat voor de regering die afspraak zwaarder weegt dan de beginselen van onze democratische rechtsstaat en bestuurlijke integriteit?', zo betoogt Biezeveld.
Op 14 nov 2016 publiceerde de NRC een artikel ondr de kop 'Haren laat zich niet zomaar opheffen'.
"Daarin laat het provinciebestuur zich niets gelegen aan het referendum en de beginselen van behoorlijk bestuur, menen Frank Ankersmit en Dirk Herman de Jong".
"In hun streven om de herindeling door te drijven hebben Gedeputeerde Staten – met name gedeputeerde Patrick Brouns – misleiding noch bedrog geschuwd. Hun berichtgeving aan de media, de Provinciale Staten en de wetgever is een web van halve en hele onwaarheden, van insinuaties, van zwartmakerij en het weglaten van lastige maar wel relevante feiten".
Dat is nogal wat en het wordt niet door zomaar wat boze burgers gezegd. Frank Ankersmit is emeritus hoogleraar geschiedfilosofie en intellectuele geschiedenis. Dirk Herman de Jong is emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht. Beiden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gustaaf Biezeveld is eveneens emeritus hoogleraar aan de RUG.
Hoe wrang ook moet dit zijn voor D66 Wethouder Michiel Verbeek van Haren, als je niet anders dan kunt concluderen dat de minister van je eigen partij in Den Haag zich zo heeft laten inpakken?
En hoe zorgwekkend blijkt hier dus ook de democratische afstand met 'Den Haag' in breder perspectief. Gaat dit ook zo met andere dossiers? Wat moet de burger daar van denken?

27 feb 2018:
Gelezen in The Thorn: Persoon van de avond van gisteren: Wij Mies Bouwman bij DWDD (Omroep Max2), 'Moeder des Vaderlands'? En juf Ank dan? Tjonge jonge.

20 feb 2018 (update 23 feb 2018):
Gelezen in The Thorn: De Speld - D66 over referendumdraai: 'Mensen bij nader inzien tyfusdom'. bron: De Volkskrant 20 feb 2018. In De Speld zelf.
Huh, dit is toch gewoon een waarheidsgetrouwe weergave van het actuele D66 denken? Noemen ze het satire. Moet het nou in De Speld of in The Thorn?
'Beeld van domme Neanderthalers kantelt: ze maakten grotkunst, ver voordat de moderne mens Europa bereikte'. bron: De Volkskrant 22 feb 2018.
"Neanderthalers hebben altijd in een kwaad daglicht gestaan. De naam die men oorspronkelijk voor ze voorstelde was zelfs homo stupidus, 'de stompzinnige mens', aldus onderzoeksleider Alistair Pike van de Universiteit van Southampton. 'Ze werden gorilla-achtig afgeschilderd, niet in staat tot geloof of symbolisch denken".
Zo, hoort Alexander Pechtold het ook eens van een ander. Dit is dan weer geen satire, maar echt The Thorn nieuws.


17 feb 2018 (update 19 feb 2018):
Gelezen in The Thorn: Halbe Zijlstra: 'Die halbe Wahrheit gesagt und den Rest verschwiegen, ist auch eine ganze Lüge'. © Joachim Panten (1947 - 2007), deutscher Aphoristiker und Publizist.
Of deze dan uit 'Lüge Zitate' op de de site van 'Gutzitiert': 'Ein halbleeres Glas Wein ist zwar auch ein halbvolles, aber eine halbe Lüge ist mitnichten eine halbe Wahrheit'. © Jean Cocteau, französischer Schriftsteller, Regisseur und Zeichner (1889 - 1963).
'Zo zakte Halbe Zijlstra's luchtkasteel langzaam in elkaar'. bron: Natalie Righton in De Volkskrant van 16 feb 2018.
"Nog voor hij werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken, maakte het datsja-verhaal Halbe Zijlstra kwetsbaar. Een reconstructie van de ontmaskering in vijf delen".
Speech Halbe Zijlstra op YouTube tijdens VVD-congres 2016.
Interessant in deze context is het boek uit 2011 'Why Leaders Lie' van John J. Mearsheimer, 'The Truth About Lying in International Politics'. bron: The Washington Post van 15 apr 2011.
"Widespread lying makes it harder for citizens to make good choices in the voting booth, Mearsheimer writes, since they’ll often be working with false information".

14 feb 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Rus doet aangifte van discriminatie tegen Pechtold'. bron: Elsevier Weekblad 13 feb 2018.
"ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet".

12 feb 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Hoe racistische flutstudies er weer tussendoor glippen'. bron: De Volkskrant 09 feb 2018.
"Dat is wat racisten doen. Ze gaan selectief om met statistische data om zo te bewijzen dat sommige groepen superieur zijn", betoogt de Britse wetenschapsjournaliste Angela Saini.
"Wij mensen verschillen amper van elkaar, op oppervlakkige kenmerken als bijvoorbeeld huidskleur na, en als we al verschillen dan is de variatie tussen individuen binnen een groep velen malen groter dan de variatie tussen bevolkingsgroepen".
'Wetenschappers twisten over de vraag: hoe aangeboren is IQ?'. bron: Het Parool 12 feb 2018.
"Dat er verschillen zijn, staat daarmee vast, al verschillen de wetenschappers fundamenteel in de interpretatie".
In het verleden heb ik het mij vaak afgevraagd, met name bijvoorbeeld bij het mysterie van de 'Keniaanse hardloopindustrie'. bron: Wikipedia.
"De genetische aanleg, het leven op hoogte, het rennen naar school als kind, de voeding, de perfecte trainingsomgeving, de harde training en in de aantrekkingskracht van het start- en prijzengeld". "Maar het opvallende succes wordt in toenemende mate toegeschreven aan het gebruik van doping".
Zeg het maar........

05 feb 2018:
Gelezen in The Thorn: Boudewijn Van Spilbeeck: "Vanaf morgen ben ik Bo". bron: VTM Nieuws 29 jan 2018. Bo Van Spilbeeck: "Dit is een bevrijding". bron: VTM Nieuws 30 jan 2018.
"Enkele jaren geleden kwam ik tot de conclusie: het was kiezen voor een leven als vrouw of een leven leiden dat geen zin had".
Trieste types als Johan Derksen en René van der Gijp lijken voor die tweede optie te hebben gekozen, maar er is nog hoop voor ze:
Wie met gelijkaardige gevoelens zit of meer over dit onderwerp wil vernemen, kan terecht bij het TransgenderInfoPunt in Gent op transgenderinfo.be of telefoonnummer 0800 96 316.
'Derksen en Gijp zeggen wat veel mensen denken', zegt Angela de Jong (geen familie) in het AD van 5 feb 2018. En dus..... is het waar, is het terecht? Je kunt blijkbaar wel met 'weetjes' de Slimste Mens worden en toch over weinig intelligentie beschikken. Toch nog maar eens lezen over "het gezonde rechtsgevoel". bron: Wikipedia.

29 jan 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Shell is heel erg van het maatschappelijk ondernemen, maar dan vooral wanneer het gratis is'. bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 29 jan 2018.
"Ik leef mee met alle partijen, edelachtbare, zegt Shell straks, en ik schuw die verantwoordelijkheid niet, bovendien help ik graag, en ik voel me zeer verantwoordelijk. Maar ik bén het niet".

17 jan 2018:
Gelezen in The Thorn: 'Superzeikerds' schakelen Rijdende Rechter in om vallende blaadjes. bron: AD 17 jan 2018.
"Wat heb je toch een mooi leven als je grootste zorgen de blaadjes tussen de steentjes op je patio zijn".
"Deze blik zo onnavolgbaar Nederlands - met dank aan #RijdendeRechter". bron: Cornald Maas.
Je zal ze maar als buren hebben.

15 dec 2017:
Gelezen in The Thorn: Curlingouders.
'Gun je kind ook eens een teleurstelling', bron NRC 15 dec 2017.
"Ze bemoeien zich langs de lijn met de corrigerende aanwijzingen van de coach en de scheidsrechter, mengen zich in de ruzies van hun kinderen met anderen, bellen woedend op als hun dochter op een feestje een kinderfilm heeft gezien waarvan ze voor het slapengaan moest huilen".
„Misschien”, formuleert ze voorzichtig, „heeft het grensoverschrijdende gedrag van kinderen dat nu met ADHD wordt geassocieerd, wel minder te maken met een aangeboren stoornis en meer met een grenzeloze opvoeding” (zie ook hier voor een effectieve behandeling van ADHD).
En zeg nooit: 'Je bent een kunstenaar in de dop!', lezen we in de NRC op 1 dec 2017.
"Narcistische kinderen voelen zich heerlijk als ze bewonderd worden. Maar als de complimenten uitblijven, kunnen ze door de grond zakken: ze voelen zich vernederd en worden agressief".
Tip: indien u op het punt staat een huis te kopen in een kinderrijke buurt zorg dan dat uw makelaar niet alleen zorgt voor een bouwtechnisch rapport van de woning. Laat hem vooral ook onderzoeken of uw toekomstige buren geen 'Curlingouders' zijn. Een lekkende dakgoot kun je tenminste nog iets aan doen.


Oude edities van The Thorn kunnen in PDF formaat nabesteld worden.
Editie nr. 2: The Thorn jan 2018 PDF.
Editie nr. 1: The Thorn nov/dec 2017 PDF.
Zie contactformulier.


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017.