Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Nederland Polderland
Nederland Polderland
11/17/2017
vastgemaakt bericht
Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.
De ongecensureerde originele items zullen vanaf deze datum uitsluitend nog per PDF via het 'contactformulier' nabesteld kunnen worden.

vastgemaakt bericht
'Vrijheid Van Meningsuiting':
“The ability to express ourselves freely is fundamental to a free society,” said Jodie Ginsberg, chief executive officer of 'Index on Censorship'. “This includes the freedom to publish, to satirise, to joke, to criticise, even when that might cause offence to others. Those who wish to silence free speech must never be allowed to prevail". Bron: The Guardian 08-01-2014.
Zie ook: Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'A History and a Warning'.

Laatste update 24 sep 2019.
Op Wikipedia vinden we het volgende over het Poldermodel:

"Het poldermodel is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen"...
"Het consensusmodel bestaat echter al langer. Het gaat terug tot de middeleeuwen. Toen moesten boeren, edelen, stedelingen en overige burgers samenwerken om dijken te bouwen en zo droge voeten te houden. Dit was alleen mogelijk door, ongeacht afkomst of stand, samen te werken. Als het ware met terugwerkende kracht wordt ook daarvoor thans de aanduiding poldermodel gehanteerd, alsook het werkwoord polderen voor compromissen sluiten en samenwerken".

Compromissen sluiten en samenwerken is dus waar het in de kern om gaat in dit model.

Op 22 maart 2017 schreef ik een stukje getiteld 'De kiezer is de verliezer?' TOEK Talks (20 maart 2017, update 28 apr 2018) in 'Kabinetsformatie TK2017'. Dit als reactie op de eerste verkennende gesprekken die volgden op de Verkiezingen TK2017.

Na het 'uitruilkabinet' Rutte II stelde ik mezelf de vraag: hoe democratisch is Nederland eigenlijk vandaag de dag met zijn Poldercoalities? Wat moeten we met de kwalificaties van bijvoorbeeld Thierry Baudet, die het heeft over 'Kartelpartijen'?

Aan de hand van een enkel voorbeeld wil ik hier graag op deze vragen wat nader ingaan.

De huidige coalitie bestaat uit VVD (33), D66 (19), CDA (19) en CU (5). Samen hebben deze vier partijen een krappe meerderheid in de Tweede Kamer van een enkele zetel: 76.

Laat ik nu twee issues uit de kabinetsplannen halen en die gebruiken als test van het democratisch gehalte van ons politiek bestel.
Als eerste wil ik dan de afschaffing van de dividendbelasting nemen en als tweede punt het thema van het Wilhelmus in het basisonderwijs.

Het kabinet Rutte III kiest voor afschaffing van de dividendbelasting voor grote internationale bedrijven. Het blijkt dat de ChristenUnie hier helemaal niet zo'n voorstander van is: "ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers zei in het debat over de regeringsverklaring dat de afschaffing van de dividendbelasting voor hem niet had gehoeven", aldus het AD van 03 nov 2017.
Eigenlijk is er dus geen meerderheid in de coalitie voor afschaffing van die wet. Segers hoorden we in dit verband ook zeggen dat "je soms tekent voor een pakket, waar je het niet op alle punten mee eens bent". Dit kun je een compromis noemen in het kader van het Poldermodel. Je geeft iets weg aan de ander en je krijgt op een ander gebied weer iets terug.
Is dat democratisch? Mark Rutte sprak in de Tweede Kamer zijn voorkeur uit voor de representatieve vertegenwoordiging, met andere woorden: laat de Kamerleden beslissen en niet de gewone.normale Nederlander op straat. Die laatste wordt wel weer in staat geacht zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen om zijn of haar juiste vertegenwoordig(st)er te kunnen kiezen. Een beetje dubbel dus weer onze Mark Rutte.

Terug naar het onderwerp van de afschaffing van die wet. Gezien de standpunten van de diverse volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en gezien de woorden van Gert-Jan Segers is het niet raar te veronderstellen dat er, zonder eerder gemaakte afspraken, geen meerderheid in de Kamer zou zijn voor afschaffing van deze belasting.
We hoeven denk ik ook geen Maurice de Hond (nou vooruit dan toch hierbij op 26 apr 2018) erbij te halen om te mogen veronderstellen, dat ook een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking niet voor afschaffing van deze belasting is.
Gaan we ervan uit dat onze volksvertegenwoordigers uw, mijn en ons belang behartigen dan zou deze belasting dus hoogstwaarschijnlijk niet afgeschaft worden. Dat zou een democratisch besluit zijn.
Waarom gebeurt het dan toch? Hier komt het Poldermodel om de hoek kijken. Gert-Jan Segers zat niet te wachten op dit voorstel, maar stemde er toch mee in. Waarom? Omdat de CU een compromis heeft gesloten en daarbij wisselgeld heeft gekregen. Segers heeft voor het 'pakketje' getekend en daar zitten ongetwijfeld cadeautjes bij die de CU graag wou binnenhalen. Laten we hier het voorbeeld van het Wilhelmus nemen, ook al was het meer het idee van het CDA van Sybrand Buma. Het maakt ook niet echt uit, er zullen genoeg andere voorbeelden zijn. Rutte heeft zijn cadeautje gegeven en Segers is loyaal aan de handtekening, die hij onder het pakket heeft gezet.

Dan komt de volgende vraag? Hoe staat het met de meerderheid in de Tweede Kamer en het Wilhelmus idee? We mogen aannemen dat, opnieuw zonder eerder gemaakte afspraken, er geen Kamermeerderheid te vinden was geweest voor dit plan. Ook hier hebben we geen Maurice de Hond nodig om te mogen veronderstellen dat er niet zomaar een meerderheid onder de Nederlandse bevolking te vinden is die achter dit Wilhelmus-plan staat. Ook hier geldt dat het dus democratisch zou zijn om van dit plan af te zien.

Ons Poldermodel, geanalyseerd op bovenstaande punten, laat zien dat het werken met regeerakkoorden weinig of niets te maken heeft met het democratisch onderhandelen en compromissen sluiten namens een meerderheid van de bevolking. Er worden deals gesloten en zaken uitgeruild waarvoor geen meerderheid, opnieuw zonder afspraken vooraf, te vinden is. Noch onder de kamerleden, noch onder de bevolking.
Dat lijkt ook een van de hoofdargumenten van een Mark Rutte om tegen referenda te zijn en de voorkeur uit te spreken voor de 'representative vertegenwoordiging'. Ben ik zelf ook wel voor, maar dan is wel de randvoorwaarde dat die volksvertegenwoordigers ook werkelijk hun volk vertegenwoordigen. Wanneer dat niet meer gebeurt liggen kritische kreten als de 'Kartelpartijen' voor het inkoppen.

Het uitruilen van programmawensen waar geen meerderheid binnen de Tweede Kamer noch bij de Nederlandse bevolking voor bestaat kan op deze manier dus gerealiseerd worden. Met democratie heeft dit weinig of niets meer te maken. Het is puur kiezersbedrog.

Tegen deze achtergrond was het dat ik me destijds afvroeg: 'De kiezer is de verliezer?'.

Het politieke stelsel van Nederland in bovenstaande context kan eigenlijk het best gekenschetst worden als een Meerpartijendictatuur van, op dit moment, VVD, CDA, D66, CU, gedoogd door SGP, die daarmee dus medeverantwoordelijk is.

In dit licht is het ook wel interessant om nog eens te kijken naar het thema 'Verkiezingsprogramma's' en de betekenis daarvan. Als het zo is dat wij pas na verkiezingen gaan onderhandelen met mogelijke coalitiepartners en dat volgens het Poldermodel doen, dan is een ding zeker. Partijen kunnen alles in hun programma zetten en er de dag na de verkiezingen op terugkomen. Dit allemaal vanwege het 'Polderen'. Het houdt dus in dat een 'Kieswijzer' of 'Stemwijzer' op grond van het vergelijken van programma's volstrekt zinloos is. Vandaar dat ik daar ook mee gestopt ben.
Het enige zinvolle stemadvies is om te kijken hoe partijen en politici zich in de voorliggende periode gedragen hebben.
Hoe ze dat hebben gedaan valt onder meer te lezen in de diverse voetnoten.

'Nu wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen tijdens kabinetsformatie'. Bron: De Volkskrant 09 okt 2018.
"Het vermoeden van veel kiezers is nu ook wetenschappelijk bewezen: verkiezingsbeloften verdampen als sneeuw voor de zon tijdens coalitiebesprekingen. Econoom Wimar Bolhuis schrijft dat in zijn promotieonderzoek".
"De conclusies laten aan duidelijkheid niets te wensen over: van de gouden bergen die de burger in verkiezingstijd steevast worden beloofd, blijft na de stembusgang weinig over. Wanneer een aantal partijen om tafel gaat zitten om een regeerakkoord te smeden, krijgen andere belangen plots een prominentere rol – die van het bedrijfsleven bijvoorbeeld".
"Op die belastingen inzoomend, constateert hij dat werkenden steevast aan het kortste eind trekken".
Dat was helaas al langer ook mijn bezorgde vermoeden en de reden waarom ik, met een beetje pijn in de buik, vervolgens op 17 nov 2017 begon aan dit item 'Nederland Polderland'.

Daarom is mijn voorstel ook om te komen tot een verplichte bijsluiter op flyers en in de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen, in navolging van bijvoorbeeld de opschriften op rookwaar:
"Let op! Kan leugens en valse beloftes bevatten. Trap er niet in! Stemmen is op eigen risico!"

Nog even terug naar de huidige coalitie van VVD, CDA D66 en de CU. Opvallend is dat van drie van de vier regeringspartijen de lijsttrekker geen ministerpost heeft aanvaard, maar dat deze als fractieleider de Tweede Kamer in is gegaan: Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU). Mark Rutte werd Minister President en voor de VVD nam Klaas Dijkhoff deze taak op zich. Halbe Zijlstra werd minister van Buitenlandse Zaken. Menigeen suggereert dat een en ander zo is overeengekomen tussen de vier coalitiegenoten teneinde de fractiediscipline binnen de Kamer te kunnen waarborgen. Bij een enkele 'dissident' zou het kabinet immers kunnen vallen.

Als we het dan toch over partijdiscipline hebben dan moet ik toch ook direct denken aan mensen als Ybeltje Berckmoes (VVD), Sharon Gesthuizen (SP) en recentelijk Roelf van Laar (PvdA), die hun politieke kamerervaringen op papier zetten:
"Het boek van Van Laar past in wat inmiddels een bescheiden trend mag heten: Kamerlid klapt uit de school na verlaten fractie. Sharon Gesthuizen doet in Schoonheid macht liefde een boekje open over de partijcultuur bij de SP, Ybeltje Berckmoes beschrijft in Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn de rol van de afdeling voorlichting bij de VVD. Een constante: de partijleiding moet het ontgelden; bij Gesthuizen is dat Jan Marijnissen, bij Berckmoes komt Halbe Zijlstra er slecht vanaf". Bronnen: De Volkskrant van 01 sept 2017: Sharon Gesthuizen (SP), 25 spetember: Ybeltje Berckmoes (VVD) en 17 nov 2017: Roelof van Laar (PvdA).
Bij D66 zou het al niet veel anders zijn betoogt Spindoctor Arthur van Amerongen: ‘En nou opdonderen, dictator Pechtold’. Bron: HP 9 mrt 2018.
"Je komt niet weg met een smadelijk zetelverlies, als gevolg van keiharde kadaverdiscipline en een ziekelijk narcisme".

Nederland Polderland doet mij vaak denken aan het ouder-kind toernooi dat ik ooit speelde op onze tennisclub. Het was een toernooitje op tijd. Vlak voordat de bel ging scoorde mijn dochter het beslissende punt. Vraagt de moeder van het jongetje aan de overkant van het net: "zullen we aan de wedstrijdleiding een gelijkspel doorgeven?" Geef ik als antwoord: "of zullen we gewoon de uitslag doorgeven?" We deden toch maar het laatste. Komt dat jongetje de volgende dag op school met een beker die hij had 'gewonnen'. Iedereen olv juf zingen voor de 'Kampioen'. Blijkt later dat de beker toebehoorde aan zijn vader die hem gewonnen had met Fjierlefjeppen of zoiets....
Vanaf die dag had ik door wat 'Polderen' betekent.

Nederland Polderland is ook het land van de 'keukentafel'. Stond ik laatst met een platte band van mijn fiets, omdat het ventieltje was los geschoten. Komt er zo'n Fietssteward op mij af en vraagt of hij kan helpen. Ik zeg dat ik het heel vervelend vind dat ik nu een afspraak niet kan halen. Zegt hij: "Oh wat naar voor u, ik zal even de Gemeente bellen dan kunnen we een afspraak maken voor een plan van aanpak. Wanneer schikt u zo'n keukentafeloverleg het beste?" "Zij kennen ook wel Yoga specialisten, dat is wel fijn voor als je je teleurgesteld voelt". Zeg ik tegen die Steward: "Heb je ook een fietspomp bij de hand?". "Huh?". "Ja, zo'n ding om je band mee op te pompen".

En een ander mooi voorbeeld van Nederland Polderland is dit verhaal over de Shared Space: 'Krijgen onze kinderen wel de juiste verkeersles?' Bron: RTV Noord 04 mei 2019.
"Als je een specifieke situatie Shared Space situatie hebt die je aan de kinderen voor kunt leggen, dan zal de lesmethode best werken. Maar je kunt Shared Space niet in zijn algemeenheid meenemen in de verkeerseducatielijn. Want stel dat je net een les hebt gehad over wat verkeersregels betekenen, waar je moet oversteken enzovoorts. En vervolgens ga je puur theoretisch in op dat je bij Shared Space wel overal mag oversteken, maar dat je wel goed moet blijven opletten. Dat druist in tegen alles wat de kinderen net hebben geleerd. Het risico bestaat dat ze dán de verkeersregels zelf ook niet meer zo nauw nemen."
Conclusie: met Shared Space leren we onze kinderen keurig hoe 'Nederland Polderland' en onze 'Participatiemaatschappij' in elkaar steken. Je brengt iedereen in verwarring, je handhaaft niet meer en legt de verantwoordelijkheid bij de burger, in dit geval het kind. Vervolgens kom je met ongevallenstatistieken en kostenplaatjes en dan betoog je als overheid dat je succesvol beleid voert.
Ondertussen voelt de voetganger of de fietser zich allesbehalve veilig. Deze twee categorieën worden bij Shared Space domweg als schild gebruikt, zeg maar gerust misbruikt, om de automobilist of de scooterrijder in toom te houden. Wat niet in de statistieken staat zijn de aantallen voetgangers en fietsers die stress ondervinden van de Shared Space, of die zich niet eens meer in het verkeer wagen. Ook vind je nergens de cijfers terug hoe dit beleid leidt tot een toenemende aggressie in het verkeer en in de maatschappij.
Het Shared Space beleid heeft vooral één duidelijk resultaat opgeleverd: het recht van de sterkste is in de plaats gekomen van gelijke spelregels en goede scheidsrechters voor iedereen. Typisch geval van het doorgeslagen liberalisme dus.
De kinderen en andere kwetsbare groepen mogen de rekening betalen van dit onzalige beleid.

Het Gekleurde Plastic Polder Rietje.
De volledige versie vindt u hier.
Onlangs kwam ik op het idee van het Polderalgoritme en ontdekte een soort Basiscursus van het Instapopulisme. Het ondoorgrondelijk gezwabber van types als Mark Rutte, Eric Wiebes en Klaas Dijkhoff zette me er toe aan eens na te gaan of er ook enige logica te bespeuren viel in hun volslagen onnavolgbare moves.
Het muntje viel op een haast banale manier. Het kwam niet van een wijze journalist, een wetenschapper of een ervaren politicoloog. Nee het kwam van dichtbij en van u en mij, van onszelf.
Zonder spyware is het gelukt 'gehakt', niet te verwarren met 'gehackt', te maken van het Polderalgoritme van Mark Rutte en zijn VVD. Het 'geheim' bleek zo simpel dat elke 'gewone man' er ook toe in staat zou moeten worden geacht het te kunnen ontrafelen.
Het lokale sufferdje, RTV Noord, bleek de sleutel te zijn tot de ontmaskering. De ontknoping kwam dankzij de vermaarde rubriek op RTV Noord 'Lopend Vuur: Doe overal plastic bekers, bordjes en rietjes in de ban'. Bron: RTV Noord 24 sep 2019.
Wat bleek? Al snel stond de teller op 89,57% van het aantal mensen dat het met deze stelling eens was.
En toen viel zomaar het muntje. Hadden wij niet jaar in jaar uit gehoord dat een VVDer zelf wel zal bepalen of hij een hert doodschiet, 130km/u rijdt, zijn kind of buurvrouw in het gezicht rookt en nog talloze andere 'rechten', die de VVDer zich niet af zou laten pakken? Mijn eerste reactie was dus dat het even afwachten zou worden totdat Mark Rutte of Klaas Dijkhoff ons komt vertellen, dat wij van het gekleurde plastic rietje van de VVDer af moeten blijven.
Maar nu komt het. Dat gaat Mark Rutte of Klaas Dijkhoff helemaal niet zeggen. Die gaan zeggen dat, geïnspireerd door Greta Thunberg zullen ze er aan toe voegen, ze het er helemaal mee eens zijn en dat het plastic rietje op termijn afgeschaft zal worden. "Liefst zo snel mogelijk, maar we zitten nog aan een paar contracten en afspraken vast".
Hoe kan dat nou denk je dan?
Nou, het is zo simpel als wat, elke boerenl.l kan het bedenken. 89,57% was het met de stelling eens en dus zegt Erik Saelens, de Belgische spindoctor van de VVD, "Dat moet je uitventen! Dat levert stemmen op! Dus morgen zijn jullie vóór het uitbannen van gekleurde plastic rietjes!"
En zo simpel zit het dus met dat Polderalgoritme. Het enige probleem dat er nu nog is ligt bij de ChristenUnie (CU) van Gert-Jan Segers. Gert-Jan had immers beloofd zich aan het regeerakkoord te houden en daarin stond het recht op zelfbeschikking waar het om gekleurde rietjes ging duidelijk opgeschreven. En zoals we weten geldt voor Gert-Jan het spreekwoord 'Een man een man, een woord een woord'. "Zelf maakt het me niet echt uit of ik mijn sapje met een gekleurd plastic rietje drink of niet, maar je wilt ook geen beloftes breken".
Daar ligt dus nog even een dingetje, maar Mark Rutte is soepel genoeg om daar even doorheen te glijden. Hij kent meestal wel een glijmiddeltje om alsnog zijn zin te kunnen krijgen.
En zo zal het dus komen, dat wij binnenkort afscheid gaan nemen van het gekleurde plastic rietje. Zo zal het ook wel gaan met de biefstuk, de 130km/u en de sigaret. Gewoon even traineren totdat Lopend Vuur of Maurice de Hond laat zien dat het tij allang gekeerd is.
De conclusie kan daarmee zijn dat de politiek helemaal niet de toon zet over wat er in dit land gebeurt, maar volledig willoos als een mak schaap achter de ontwikkelingen aanhobbelt. Als Lopend Vuur of Maurice de Hond, 'de stem van de gewone man', zegt hoe u en ik ergens over denken dan grijpen de populisten hun kans en gaan ermee aan de haal als 'vernieuwend beleid'. Met als doel? Tja, zegt u het maar.
Wie regeert er dan eigenlijk? Zijn dat wijze mannen en vrouwen die een visie hebben waar het met ons land heen zou moeten of is het uiteindelijk de 'Voxpop' die regeert?
'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje' (volledige tekst) lijkt op deze vraag wel aardig het antwoord te geven.

Voetnoten:

Zie ook: 'Politiek' en 'Vluchtelingen'.

06 sep 2019:
Gelezen in The Thorn: 'Wie stikstof wil aanpakken, moet zijn grenzen kennen – de groei bijvoorbeeld'. Bron: Column Jean-Pierre Geelen in De Volkskrant van 06 sep 2019.
'Nederland Polderland' dus weer eens.

18 jan 2019:
Rutte en Dijkhoff zijn veel gevaarlijker dan Wilders’; Coen de Jong en Thomas von der Dunk. Bron: Café Weltschmerz 18 jan 2019.
Beetje druk en onrustig misschien, maar wel scherpe analyse.

10 jan 2019:
'Waarom een VVD’er na een halve eeuw (!) partij verlaat' Bron: AD 10 jan 2019.
"De politiek is er niet meer voor de mensen, maar de mensen zijn er om de politiek in stand te houden. Het gevolg is dat mensen zich bitter afkeren van de politiek, of hun thuis zoeken bij de partijen aan de flanken zoals SP, PVV of Forum voor Democratie."

24 nov 2018:
'Typisch Nederlands: de stille kracht van lobby-organisaties'. Bron: Follow The Money FTM 24 nov 2018.
"Culpeppers stelling: hoe onopvallender de beleidskwestie, hoe groter de politieke invloed van bedrijfslobbyisten."

05 nov 2018:
Eelco Runia zoekt de oorzaak van het populisme: 'We zitten opgesloten in het heden'. Bron: Trouw 03 nov 2018.
"De VVD begint te neigen naar een nostalgisch conservatisme, een conservatisme dat niet durft te volstaan met op de bres te staan voor wat is, maar voortdurend over de schouder kijkt en het niet kan laten zich te oriënteren op wat was".
"Ik definieer populisme als de politieke stroming die gebaseerd is op 'het gevoel het nakijken te hebben', het gevoel dat je zelf stilstaat en links en rechts gepasseerd wordt".

23 aug 2018:
Coalitie steunt schrappen dividendtaks, want 'afspraak is afspraak'. Bron: NOS 23 aug 2018.
Citaten overbodig lijkt me. 'Nederland Polderland': niemand die het wil, maar 'afspraak is afspraak' (als het tenminste zo uitkomt).

01 aug 2018:
Hoogleraar: "Wiebes liet zich afbluffen bij gasdeal met Shell".
'Het akkoord dat de staat sloot met Shell en ExxonMobil over schadevergoeding aan gedupeerde Groningers, is helemaal geen akkoord, oordeelt Steef Bartman, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden'. Bron: Hoogleraar ondernemingsrecht Steef Bartman in Trouw van 01 aug 2018.
“Ik vermoed dat de minister zich hier wat heeft laten afbluffen, ja. Ik heb het gevoel dat in de commerciële wereld de normale tegenspelers van Shell professioneler acteren dan de staat nu gedaan heeft. Dat kan de Nederlandse belastingbetaler in de toekomst nog lelijk opbreken. We praten immers over enorme bedragen".
De tennisleraar had dus toch gewoon gelijk.

26 jun 2018 (update 28 jun 2018):
'Staat sluit topdeal over gas met Shell en Exxon'. Bron: de bierviltjes logica van Peter van Zadelhoff op RTLZ op 26 jun 2018.
"De oppositie roept van niet, maar de Staat heeft écht een topdeal gesloten met Shell en Exxon, oftewel de NAM. Peter van Zadelhoff dook in de wereld van het Gronings gas, zette de berekeningen op een bierviltje en concludeert: topdealtje van een paar miljard".
Zadelhoff rekent ons op zijn viltje voor:
Shell en Exxon zien af van claim van zes miljard bij de Staat. De Staat geeft daarvoor in ruil netto drie miljard weg van de burger. Dat is een 'topdeal' zo betoogt hij.
Mijn bierviltjes wijsheid: wat nou als Shell en Exxon die claim verloren hadden? Had de belastingbetaler drie miljard gescheeld.
En een andere: in 1959 wisten de Staat en Shell en u en ik ook al dat Op = Op. Ook wisten we dat als iemands huis instort omdat je de bodem eronder weghaalt, dat je dan de werkzaamheden dient te stoppen. Dit omdat het "maatschappelijk niet aanvaardbaar is". Dat ga je dan toch niet afkopen?
En dit is wat Wiebes daar zelf over zei op 29 mrt 2018:
'Wiebes: inzet is geen schadeclaim NAM'. Bron DvhN 29 mrt 2018.
"De NAM had nog een kwarteeuw lang jaarlijks 12 miljard kuub uit de Groninger bodem kunnen winnen, stelt Wiebes. Maar dat zou ,,voor de veiligheid moeilijk te verdedigen'' en bovendien ,,maatschappelijk niet aanvaardbaar'' zijn".
En vervolgens maken we toch die deal, ook al is het niet te verdedigen en maatschappelijk onaanvaardbaar?
Denk ik toch dat die tennisleraar er niet ver naast zat.
Laat de eerste die mij kan overtuigen dat dit demagogie is zich melden met argumenten en feiten.

25 jun 2018:
'Shell en Exxon zien af van claim, maar krijgen hoger aandeel gasopbrengsten' (update) Bron: RTV Noord 25 jun 2018.
"Shell en ExxonMobil houden procentueel zo ongeveer drie keer zoveel over aan de productie".
"PvdA, SP en GroenLinks stellen dat de rekening bij de belastingbetaler wordt gelegd".
Het oude gezegde dat de tennisleraar van onze toch best chique club zo vaak tussen neus en lippen door liet ontglippen lijkt maar weer eens bewaarheid te worden: "verneuk de massa, spek de kassa".
Nog even terugblikkend op de 'Deal' van Eric Wiebes twee eerdere berichten van RTLZ en uit het DvhN:
29 mrt 2018:
Kabinet wil gaskraan helemaal dichtdraaien in 2030: 'Historische stap'. Bron RTLZ 29 mrt 2018.
"Wiebes liet weten dat hij niet van plan is om een eventuele schadeclaim te gaan betalen voor het gas dat niet gewonnen zal worden".
31 jan 2018:
NAM bereidt mogelijk een miljardenclaim voor bij terugschroeven gaswinning Groningen’ (+reactie NAM). Bron DvhN 31 jan 2018.
"Het ministerie van Economische Zaken stelt heel nadrukkelijk dat het scenario van een schadeclaim niet voortkomt uit signalen van de NAM."
Oud-inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zegt tegen EenVandaag: "Als ze dit daadwerkelijk zouden doen wordt het hoog tijd dat we geen benzine meer kopen bij Shell en Esso".

26 jun 2018:
'Als je Shell heet, of Unilever, mag je vrij pinnen bij het Torentje'. Bron: Column van Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 26 jun 2018.
"Waarmee de afschaffing van de dividendbelasting voor een paar geprivilegieerden symbool is komen te staan voor alles wat er mis is met deze vorm van politiek bedrijven. Er is een politiek establishment gecreëerd dat zo vaak is weggekomen met verduistering van informatie en met niet uitleggen van het onuitlegbare, dat het een tweede natuur is geworden".

23 jun 2018:
'De populistische opmars wordt gevoed door de terugkomst van de migratiecrisis'. Bron: De Volkskrant 22 jun 2018.
"Angst voor immigratie bezorgt populisten stemmen en macht. Zij voelen zich zo sterk dat zij deze weken een bliksemoffensief ontketenden tegen open grenzen. De gevestigde politiek buigt om niet te barsten".
De gewetensvraag waar het om draait is wat verwerpelijker is: een populist uit opprtunisme of een vanwege xenofobie? VVDers als Mark Rutte en Klaas Dijkhoff zou je het liefst tot de eerste categorie rekenen, Thierry Baudet en Geert Wilders tot de tweede.
Op zich is het al droevig genoeg dat populisten zo'n grote aanhang hebben, maar het zou nog erger zijn als zou blijken, dat het opportunisme van de pragmatici eigenlijk geworteld is in dezelfde xenofobie. En dat dat niet onwaarschijnlijk is, blijkt uit de polls en verkiezingsuitslagen: de VVD is nog steeds de grootste partij in ons versplinterde partijenlandschap. De spindoctors van de VVD hebben het spelletje tot nog toe, zo lijkt het, sluw gespeeld.
Dat stemt tot nadenken: als je die partijen, eigenlijk met CDA er nog bij, bij elkaar op mag tellen, dan kan de conclusie niet anders luiden dan dat ook Nederland is afgegleden naar een land met een behoorlijk xenofoob sfeertje. Hier even het geheugensteuntje: 'Programma's CDA en VVD zijn dat van PVV genaderd'. Bron: Trouw 11 feb 2017.
Het is natuurlijk niet raar om te concluderen dat je op deze manier een selffulfilling prophecy krijgt. Als je je maar xenofoob genoeg opstelt worden de tegenstellingen vanzelf groter en krijgen de populisten meer aanhang, xenofoob of pragmatisch, of allebei. Sla de geschiedenisboeken er maar op na.

19 jun 2018:
'Enorme groep werknemers draagt helemaal niks bij aan de maatschappij', betoogt hoogleraar antropologie David Graber in het AD van 16 jun 2018.
"Het is cultureel bepaald. In de christelijke wereld geldt het idee dat de mens moest lijden. Na het verstoten van Adam en Eva uit het paradijs moesten ze in het zweet des aanschijns werken".
"Zowel linkse als rechtse politici roepen altijd om meer banen. Ze zeggen er nooit bij wat voor banen dan. Wat hebben we aan meer onzinbanen? Als je werkt, draag je een steentje bij aan de maatschappij, zeggen politici. Maar dat is helemaal niet zo. Een enorme groep werknemers draagt helemaal niks bij aan de maatschappij".
Zo is het maar net en dan gaat Rutte III mensen straffen die ziek zwak en misselijk zijn geworden van hun al dan niet zinloze werk? Goed bezig? Mark Rutte, de liberaal, die een populistisch neoliberaal 'Christenfundamentalisme' uitdraagt? Eigenlijk wel dus, dat laatste dan.

16 jun 2018:
'Shell omzeilde dividendbelasting voor 7 miljard'. Bron: De Volkskrant 16 jun 2018.
"De onderzoekers van Somo gaan nog een stap verder. Zij vragen zich af of hier sprake is van ongeoorloofde staatssteun van Nederland aan Shell. ‘Als dat zo is, dan kan de Europese Commissie Nederland verplichten de eerder genoemde 7,5 miljard euro terug te vorderen’, schrijven ze. Vanuit Brussel wordt al langer met argwaan gekeken naar de weinig transparante Nederlandse ruling-praktijk".
Teveel gezegd: een bananenrepubliek?

16 juni 2018:
'Partijdiscipline en geldgebrek hollen de onafhankelijkheid van politieke denktanks uit'. Bron: De Volkskrant van 15 jun 2018.
"Meer in het algemeen krijgt de partijdiscipline vat op de bureaus. Volgens Patrick van Schie, sinds 2001 directeur van het aan de VVD gelieerde bureau, houdt de VVD de teugels duidelijk steviger in handen sinds de partij regeert".

12 jun 2018:
'En zo was de Kim-Putterstoets nog niet gelanceerd of hij was al ingehaald door de Gert-Jan-Segerstoets'. Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 10 jun 2018.
"Want het is absoluut zielig voor de arbeidsgehandicapten om ze zo tekort te doen, en een ander zal de Kim-Putterstoets vermoedelijk niet doorstaan, maar het staat nu eenmaal wel in het regeerakkoord. En dat heeft de ChristenUnie wel mede ondertekend".

08 jun 2018:
'Discutabel wetenschappelijk onderzoek zorgde voor afschaffing dividendbelasting'. Bron: AD 08 jun 2018.
"Het besluit om de dividendbelasting af te schaffen zou genomen zijn op basis van een discutabel onderzoek van de Rotterdam School of Management dat werd gefinancierd door Shell". Zie ook FTM. "En wat zéggen jullie dus in het Landsbelang?!"
Het houdt maar niet op....

Gaswinning in Groningen, Dividendbelasting? "Mijn naam is Haas, het is allemaal zo complex"*.

"Als je niet voldoet aan de Nederlandse normen en waarden dan wordt je geacht het land te verlaten", sprak de VVD nog recentelijk. Je kunt dan ook wel 'oppleuren' sprak Mark Rutte nog niet zo heel lang geleden. Zie hier bij de NOS. Of zijn dit ze juist, die normen en waarden van onze 'bananenrepubliek'?

01 jun 2018 (en nog een keer het populisme):
'Goed volk'. Bron: laatste column van Tommy Wieringa in AD 01 jun 2018 over het populisme van VVDer Klaas Dijkhoff.
"Dijkhoff beweerde met zoveel woorden dat democratische rechten eigenlijk gunsten zijn, waar je met mate gebruik van moet maken, en liefst op voorwaarden die hij bepaalt. Misschien kan iemand hem vertellen dat demonstreren niet de vrijheid van meningsuiting inperkt, maar juist een uitdrukking is van dat recht. Dijkhoff zou, als de liberale democraat die hij zegt te zijn, zich sterk moeten maken voor dat recht, ongeacht zijn eigen opvattingen. Wie andersdenkenden vijanden van de vrijheid noemt, heeft meer van het populisme begrepen dan van democratie".

28 mei 2018 (een minicursus populisme aan de hand van een case):
Sjef van Gennip, bestuursvoorzitter Reclassering Nederland: ‘Iedereen weet dat je met vergelding de samenleving niet veiliger maakt’. Bron: De Volkskrant 28 mei 2018.
"Het is puur populisme, stelt Van Gennip. Inspelen op onderbuikgevoelens in de samenleving omdat het goed valt bij het electoraat".
"Ik weet niet waar die verrechtsing ooit is begonnen, ik denk bij Pim Fortuyn. Sindsdien proberen nogal wat partijen elkaar de loef af te steken".
"De VVD wil zich graag profileren als de partij van orde, tucht en regelmaat. Vergelden".
"Vorige week vroegen Kamerleden aan minister Dekker voor Rechtsbescherming: leg nou eens uit: waaróm wilt u die voorwaardelijke invrijheidstelling precies afschaffen? Welk wetenschappelijk rapport ligt daaraan ten grondslag? Toen zei hij bijna letterlijk: dat doe ik alleen maar omdat de samenleving het niet begrijpt".
"Ik ben ooit lid geworden van de VVD vanwege de liberale uitgangspunten, maar dat zinloze hard-harder-hardst, daar kan ik me inderdaad niet vinden. Ik heb lang gedacht: die partij wil Wilders rechts inhalen".

25 mei 2018:
'Dijkhoff wil bijstandsuitkering verlagen, en alleen verhogen voor mensen die zich nuttig maken'. Bron: De Volkskrant 26 mei 2018.
Lees ook hierover de reacties in De Volkskrant op Twitter.
"Alsof een net afgestudeerd Marokkaans meisje verantwoordelijk zou zijn voor het wangedrag van een capuchonklootzakje".
Klaas Dijkhoff wil dus eigenlijk vooral de bijstandsuitkering van 'capuchonklootzakjes' verlagen.
Het is maar wat als je stemmen wilt afpakken van de PVV en het FvD en je je van de spindoctor moet verlagen tot triest populisme. Wat een treurige, xenofobe en doorzichtige demagogie. Maar het zal de VVD zeker stemmen opleveren. 'Goed Volk', brrrr eng.
Vanuit Engeland krijg ik wel eens de bezorgde vraag hoe het staat met het populisme in Nederland. Als je goed kijkt naar de Nederlandse politiek dan kun je wel de conclusie trekken dat het populisme hier allang geïnfiltreerd is in de gevestigde partijen en aan de macht is.
Het cynische aan dit alles is dat mensen die nog enig vertrouwen hadden in de politiek, door dit soort gedrag van de 'gevestigde orde', het politieke stelsel voor gezien gaan houden en hun vertrouwen in de democratie en de rechtsstaat kwijt raken.
Update 27 mei 2018, naar aanleiding van diverse reacties die ik ontving:
Toelichting: De demagoog ontmaskerd.
Het verhaal van Klaas Dijkhoff past precies in het bij 'Politiek' omschreven 'debatteren om te winnen'. Dit in tegenstelling tot 'debatteren om te leren'.
Laten we eerst het bijstandsverhaal nemen. De VVD zegt als liberale partij te geloven in de vrijheid van het individu (Bolkestein, vers 1). De individuele mens weet zelf wat goed voor hem of haar is. Minder regeltjes, kansen grijpen, je dromen achterna en succes is maakbaar: doen. Dat succes leidt vervolgens tot geluk en voldoening. Het wordt dan een beetje raar als je mensen wil gaan straffen die er niet in slagen deze weg naar geluk te bewandelen. De veronderstelling dat 'leven in de bijstand' een te verkiezen optie in het leven zou kunnen zijn staat haaks op alle opvattingen van het liberalisme. De enige verklaring is demagogie.
Vervolgens de plaats van de immigranten. Dijkhoff komt in zijn betoog aan met het begrip 'goed volk', dat hij als kind thuis hoorde. Dat thuis is het katholieke zuiden van Nederland van eind vorige eeuw. Wat verstonden ze daar in Brabant in die tijd onder 'goed volk'? Behoorden LGTBers, kleurlingen, vluchtelingen, dierenactivisten, protestanten, atheïsten, linkse rakkers, hippies, hipsters bij de papa en mama van Klaas Dijkhoff tot het 'goed volk'? Waarschijnlijk niet. Hoe eng het alleen al klinkt te moeten horen tot het 'goed volk', het betoog van Dijkhoff slaat ook nog eens nergens op en is inconsistent. "Immigranten hebben wij teveel beoordeeld als groep, je moet meer kijken naar het individu", oreert hij. Prima idee, passend in het liberalisme zou je zeggen. De zaal onder aanvoering van Mark Rutte knikt instemmend. Maar dan de ontbrekende logica: nu moet volgens Dijkhoff die individuele immigrant individueel getoetst worden aan de collectieve groepsnorm van het 'goed volk'. Hoe eng is dat? Heel erg eng. Wie bepaalt de normen en waarden van het 'goed volk'? De staat, de VVD? Mogen wij in dit 'mooie en gave land' dan niet meer afwijken van de groepsnorm, opgelegd van bovenaf door de politiek? Hoe eng wordt ons land dan? Waar is de vrijheid van het individu dan nog om zich te mogen en kunnen onderscheiden van het 'goed volk'. Wat is er dan nog over van het liberale erfgoed, de Verlichting?
Ik wil geen nare vergelijkingen maken en eigenlijk al helemaal niet als kind van na de oorlog, maar bij dit soort demagogie komen er bij mij toch hele naargeestige beelden naar boven. "Wolven in schaapskleren", schreef Trouw over Rutte en Macron. Ik voeg Klaas Dijkhoff er aan toe.

06 mei 2018:
Opinie op zondag: 'Verhoog het democratisch gehalte van onze politiek'. Bron: classica Rosa van Gool in De Volkskrant 06 mei 2018.
"Liegende politici zijn niet de enige oorzaak van wijdverspreid cynisme over de politiek. Het debat over het dividendmemo bracht ook een ander, dieperliggend manco van onze democratie aan het licht: de Tweede Kamer blijkt, dankzij ijzeren fractiediscipline en dichtgetimmerde regeerakkoorden, nauwelijks in staat om de regering ter verantwoording te roepen en beleid bij te sturen".
Was mijn conclusie ook.

01 mei 2018 (update 14 mei 2018):
'Macron is een neoliberale wolf in schaapskleren'. Bron: Trouw 01 mei 2018.
"Met deze cynische tactiek laten politici als onze eigen Mark Rutte en, zo blijkt, ook Macron de Europese Unie de klappen opvangen die hun eigen impopulaire rechtse agenda uitlokt".
De suggestie dat Mark Rutte zich gedraagt als een populist op de rechter flank komt niet helemaal uit de lucht vallen. Tijdens de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 haalde Rutte er zelfs The New York Times mee:
24 jan 2017:
'Dutch Leader Takes Trump-Like Turn in Face of Hard-Right Challenge'. Bron: The New York Times 24 jan 2017.
"The letter from Mr. Rutte, which was published online on Sunday, seemed like an effort to head off that challenge by embracing some of Mr. Wilders’s populist messages". Zie hier de gewraakte brief.
Het werkte wel en Rutte en zijn partij scoorden aardig bij de verkiezingen.

27 apr 2018:
'Volgens Mark Rutte is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen'. Bron: Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 27 apr 2018.
"Als je denkt dat je uitverkoren bent om het volk naar graziger weiden te leiden, dan is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen, al zien ze dat zelf niet zo".

27 apr 2018:
'Bewijs' Wiebes in dividendmemo rammelt aan alle kanten. Bron: RTL Z 27 apr 2018.
"Dit is de volgende aanwijzing dat het besluit de dividendbelasting af te schaffen is genomen op onjuiste gronden".

26 apr 2018:
'Rutte overleeft debat over dividendbelasting'. Bron: Trouw 26 apr 2018.
De oppositiepartijen vielen Rutte hard aan. Zij geloven hem niet en vinden dat hij vergeetachtigheid veinst. "De premier heeft een rookgordijn opgetrokken", meende Lodewijk Asscher van de PvdA. "Het vertrouwen is beschaamd", zei Jesse Klaver van GroenLinks. Geert Wilders van de PVV vond het optreden van Rutte 'gedraai en gekonkel'.
Hoe hard Rutte ook zijn best deed hij slaagde er dus niet in een goede 'SelfHug' te doen.
"De motie van afkeuring betekent dat de verhoudingen tussen coalitie en oppositie zijn bekoeld. Dat is slecht nieuws voor het kabinet, gezien hun krappe meerderheid in de Tweede Kamer".
Voor een volgende poging zal Mark Rutte toch iets aan fitness moeten gaan doen, want dit ziet er toch wel erg amateuristisch uit:

Mislukte 'SelfHug' Mark Rutte

25 apr 2018:
'Adam Smith schreef het al: politici moeten niet naar bedrijven luisteren'. Bron: Trouw 25 apr 2018.
"Het gevoel leeft breed dat premier Rutte te veel zijn oren heeft laten hangen naar de wensen van het bedrijfsleven en te veel de neiging heeft gehad de belangen van het bedrijfsleven te vereenzelvigen met de belangen van BV Nederland, iets waartegen Adam Smith ons juist waarschuwt".
En kennelijk hangt de rest van de regering aan de touwtjes van Mark Rutte. Vandaar mijn conclusie van Meerpartijendictatuur.

'Rutte laat oren hangen naar wensen bedrijfsleven'

25 apr 2018:
'De afschaffing van de dividendbelasting: niemand wilde het en toch gaat het door'. Bron De Volkskrant 25 apr 2018.
"Alle commotie over memo's die al dan niet op hoofd- of zijtafels lagen tijdens de coalitieonderhandelingen kan niet los gezien worden van de brede impopulariteit van deze belastingmaatregel. Voor de oppositiepartijen is het heerlijk schieten op een kabinetsbesluit dat niet alleen slecht valt bij hun eigen achterban, maar ook bij de kiezers van de coalitiepartijen. In een peiling van Maurice de Hond geeft 57 procent van de Nederlanders te kennen dat het kabinet het plan moet intrekken".
Dat doet het kabinet niet, dus iedereen die daar in zit, plus de betreffende kamerleden, hebben vuile handen: hij/zij minachten de democratie. Een Meerpartijendictatuur dus. Een bevestiging van het verhaal hierboven over Adam Smith.

Een recent debat in De Groene Amsterdammer tussen Ewald Engelen, Jan Willem Duyvendak, Rogier van Reekum en Willem Schinkel over de politieke stand van zaken in Nederland anno 2018:

04 april 2018:
'Eerst het vreten, dan de identiteit', Ewald Engelen in De Groene Amsterdammer van 04 april 2018.
"Kranten, tijdschriften, tv- en radioprogramma’s nodigen steevast dezelfde gelijkgeschakelde neoliberale economen uit om economische gebeurtenissen te duiden. En de economiepagina’s worden volgeschreven door voormalige economiestudenten die allemaal door dezelfde neoliberale wasstraat zijn gegaan".

16 mrt 2018:
'Wat links nu te doen staat'. Bron De Groene Amsterdammer 14 mrt 2018.
"We zijn in Nederland op een punt aanbeland waarop partijpolitiek links steeds verder gemarginaliseerd is, en waarop racistische en fascistische retoriek op rechts gemeengoed wordt".
"Uit angst om net zo hard getroffen te worden als mensen waarvoor volwaardig burgerschap geen vanzelfsprekendheid is, hechten veel mensen aan ‘normaal doen’, met al het racisme dat daarin geïmpliceerd is (zoals dit soort treurigheden van VVD en CDA red.). Zo blijven deze mensen in de dubbelrol van onderdrukker en onderdrukte. Dat is de tang waarin ze zitten. Goed bedoelde maar slecht bedachte vleierij over ‘witte arbeiders’ en ‘gewone mensen’ geeft ze geen enkel zicht op een bevrijding uit die tang. Wie kiest voor deelname in accumulatie in ruil voor participatie in onderdrukking moet beseffen dat hij met lege handen staat wanneer kapitaal dit akkoord eenzijdig weer intrekt. En dat is precies de situatie waarin we ons nu bevinden. Welke politieke partij durft het aan om met deze boodschap de strijd aan te gaan?".

14 feb 2018:
'Antwoord aan Engelen', van Jan Willem Duyvendak op 14 feb 2018 in De Groene Amsterdammer.
"In zijn economiecolumn in De Groene van 1 februari stelt Ewald Engelen dat links te veel bezig is met de vrouw, de homo en de migrant en te weinig met economische ongelijkheid. Links zou rechts daarmee in de kaart spelen. Dat is viermaal een misverstand".

31 jan 2018:
'Links narcisme', Ewald Engelen in De Groene Amsterdammer van 31 jan 2018.
"Zolang links zich verliest in het ‘narcisme van de kleine verschillen’ van de identiteitspolitiek lacht de factor kapitaal in zijn vuistje. En zullen we de uitbuiting van aarde en arbeid nooit tot staan brengen".

08 mrt 2017:
'De schaamte van links'. Bron: Eelco Runia in De Groene Amsterdammer van 08 mrt 2017.
"Het was, laten we dat niet vergeten, traditioneel links – de Democraten in de VS, Labour in het Verenigd Koninkrijk, de pvda bij ons – dat in de jaren tachtig en negentig het neoliberalisme omarmde en doordrukte".
In mijn ogen een belangrijke verklaring voor de opkomst van de populisten.

feb 2017:
'Zetelroof' van historicus Geerten Waling. Uitgave feb 2017.

27 jan 2017:
'Wie heeft het in Nederland voor het zeggen?', Het Parool 27 januari 2017, met de visie van Daan Brouwer.

06 dec 2016:
'Zetelroof hoort bij ons politieke stelsel'. bron: De Volkskrant 6 dec 2016.
"Politicoloog Arnout Maat noemt dit de 'particratie': volksvertegenwoordigers leggen geen verantwoording meer af aan de kiezer, maar aan hun partij", betoogt Geerten Waling.


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017.